Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0354

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 354/95 af 20. februar 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

OJ L 41, 23.2.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 117 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/354/oj

31995R0354

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 354/95 af 20. februar 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

EF-Tidende nr. L 041 af 23/02/1995 s. 0001 - 0001


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 354/95 af 20. februar 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 1994, særlig artikel 169,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Med forordning (EØF) nr. 337/75 (1), oprettedes et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse;

sammensætningen af ovennævnte centers bestyrelse skal ændres for at tage højde for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 337/75 ændres således:

1) I det indledende punktum ændres »39« til »48«.

2) I litra a), b) og c) ændres »12« til »15«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 1995.

På Rådets vegne

E. ALPHANDÉRY

Formand

(1) EFT nr. L 39 af 13. 2. 1975, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 251/95 (EFT nr. L 30 af 9. 2. 1995, s. 1).

Top