Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0990

94/990/EF: Kommissionens beslutning af 21. december 1994 om fastsættelse af det antal østrigske Animo-enheder, som kan få EF-tilskud (Kun den tyske udgave er autentisk)

OJ L 378, 31.12.1994, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/990/oj

31994D0990

94/990/EF: Kommissionens beslutning af 21. december 1994 om fastsættelse af det antal østrigske Animo-enheder, som kan få EF-tilskud (Kun den tyske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 378 af 31/12/1994 s. 0067 - 0067


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 1994

om fastsaettelse af det antal oestrigske Animo-enheder, som kan faa EF-tilskud

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(94/990/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Kommissionens beslutning 91/539/EOEF af 4. oktober 1991 om gennemfoerelsesbestemmelser til beslutning 91/426/EOEF (ANIMO) (1), som aendret ved akten vedroerende vilkaarene for Kongeriget Norges, Republikken OEstrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltraedelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europaeiske Union, saerlig artikel 1a, og

ud fra foelgende betragtninger:

De oestrigske myndigheder har meddelt Kommissionen, hvor mange Animo-enheder der skal oprettes paa oestrigsk omraade, jf. artikel 1 i Kommissionens beslutning 91/398/EOEF af 19. juli 1991 om et edb-baseret kommunikationsnet mellem veterinaermyndighederne (Animo) (2);

det boer fastsaettes, hvor mange enheder der kan ydes EF-tilskud til -

VEDTAGET FOELGENDE BERSLUTNING:

Artikel 1

Antallet af enheder, jf. artikel 1 i beslutning 91/398/EOEF, hvortil der kan ydes EF-tilskud til etablering af det edb-baserede kommunikationsnet Animo i OEstrig, fastsaettes til 74.

Artikel 2

Denne beslutning faar virkning paa datoen for og med forbehold af ikrafttraedelsen af traktaten vedroerende Norges, OEstrigs, Finlands og Sveriges tiltraedelse.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken OEstrig.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 294 af 25. 10. 1991, s. 47.

(2) EFT nr. L 221 af 9. 8. 1991, s. 30.

Top