Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0600

94/600/EF: KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. september 1994 om ændring af beslutning 94/462/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 94/178/EF (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 240, 15.9.1994, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 061 P. 46 - 46
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 061 P. 46 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/600/oj

31994D0600

94/600/EF: KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. september 1994 om ændring af beslutning 94/462/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 94/178/EF (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 240 af 15/09/1994 s. 0030 - 0031
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 61 s. 0046
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 61 s. 0046


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. september 1994 om aendring af beslutning 94/462/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om ophaevelse af beslutning 94/178/EF (Tekst af betydning for EOES) (94/600/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 90/425/EOEF af 26. juni 1990 om veterinaerkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Faellesskabet med henblik paa gennemfoerelsen af det indre marked (1), senest aendret ved direktiv 92/118/EOEF (2), saerlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Som foelge af udbrud af klassisk svinepest i forskellige dele af Tyskland vedtog Kommissionen beslutning 94/462/EF af 22. juli 1994 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om afloesning af beslutning 94/178/EF (3);

der er forekommet et antal udbrud af klassisk svinepest i Tyskland; nogle af udbruddene er forekommet i omraader, hvor sygdommen forefindes blandt vildsvin;

paa grund af samhandelen med levende svin, fersk svinekoed og visse koedprodukter kan udbruddene udgoere en fare for andre medlemsstaters bestande;

Tyskland har truffet foranstaltninger i henhold til Raadets direktiv 80/217/EOEF af 22. januar 1980 om faellesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (4), og har desuden indfoert yderligere foranstaltninger;

under hensyntagen til udviklingen af situationen er det noedvendigt at aendre de nugaeldende foranstaltninger;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 94/462/EF foretages foelgende aendringer:

1) I artikel 1 erstattes stk. 1, litra b) af foelgende tekst:

»b) foranstaltningerne anfoert under anden led i litra a) skal kun anvendes for svin med oprindelse i Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz og Niedersachsen med undtagelse af Kreis Grafschaft Bentheim og Kreis Emsland«.

2) I artikel 2 suppleres certifikatet med ordene »som aendret ved beslutning 90/600/EF«.

3) I artikel 8 erstattes »20. september« med »20. november«.

Artikel 2

Medlemsstaterne aendrer de foranstaltninger, de anvender paa samhandelen, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14. september 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29.

(2) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.

(3) EFT nr. L 189 af 27. 7. 1994, s. 89.

(4) EFT nr. L 47 af 21. 2. 1980, s. 11.

Top