EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0543

93/543/EØF: KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. oktober 1993 om ændring af beslutning 93/348/EØF om udvidelse af visse regler, som er fastsat af producentorganisationen Apropesca i sektoren for fiskerivarer og akvakulturprodukter, til også at omfatte ikke-medlemmer (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

OJ L 265, 26.10.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/543/oj

31993D0543

93/543/EØF: KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. oktober 1993 om ændring af beslutning 93/348/EØF om udvidelse af visse regler, som er fastsat af producentorganisationen Apropesca i sektoren for fiskerivarer og akvakulturprodukter, til også at omfatte ikke-medlemmer (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 265 af 26/10/1993 s. 0045 - 0045


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. oktober 1993 om aendring af beslutning 93/348/EOEF om udvidelse af visse regler, som er fastsat af producentorganisationen Apropesca i sektoren for fiskerivarer og akvakulturprodukter, til ogsaa at omfatte ikke-medlemmer (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(93/543/EOEF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3759/92 af 17. december 1992 om den faelles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), saerlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

I Kommissionens beslutning 93/348/EOEF (2) fastlaegges den zone, der beroeres af udvidelsen af visse regler, som er fastsat af producentorganisationen Apropesca i sektoren for fiskerivarer og akvakulturprodukter, til ogsaa at omfatte ikke-medlemmer, samt foranstaltningens gyldighedsperiode;

de portugisiske myndigheder meddelte den 4. august 1993 Kommissionen, at de havde til hensigt fra den 2. august at udvide de regler, der er fastsat af Apropesca, til ogsaa at omfatte ikke-medlemmer i havnene i Póvoa de Varzim og Aveiro;

den oenskede aendring er i overensstemmelse med faellesskabsretten, saerlig de relevante bestemmelser i Raadets forordning (EOEF) nr. 3759/92 og (EOEF) nr. 1772/82 (3) og i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3190/82 af 29. november 1982 om gennemfoerelsesbestemmelserne for udvidelse af visse regler, som er fastsat af producentorganisationerne i fiskerivaresektoren, til ogsaa at omfatte ikke-medlemmer (4); denne aendring kan foelgelig vedtages -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Punkt 3 og 4 i bilaget til beslutning 93/348/EOEF affattes saaledes:

»3. Zone, der er beroert af foranstaltningen

Havnene i Póvoa de Varzim, Matosinhos, Douro og Aveiro.

4. Foranstaltningens gyldighedsperiode

1. januar til 31. december 1993 for havnene i Matosinhos og Douro.

2. august til 31. december 1993 for havnene i Póvoa de Varzim og Aveiro.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 1. oktober 1993.

Paa Kommissionens vegne

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 388 af 31. 12. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 142 af 12. 6. 1993, s. 61.

(3) EFT nr. L 197 af 6. 7. 1982, s. 1.

(4) EFT nr. L 338 af 30. 11. 1982, s. 11.

Top