EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3631

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3631/92 af 15. december 1992 om genindførelse af told for varer under kategori 15 og 33 (løbenummer 40.0150 og 40.0330) som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

OJ L 368, 17.12.1992, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3631/oj

31992R3631

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3631/92 af 15. december 1992 om genindførelse af told for varer under kategori 15 og 33 (løbenummer 40.0150 og 40.0330) som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

EF-Tidende nr. L 368 af 17/12/1992 s. 0020 - 0021


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3631/92 af 15. december 1992 om genindfoerelse af opkraevning af told for varer under kategori 15 og 33 (loebenummer 40.0150 og 40.0330) som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpraeferencer, som er fastsat i Raadets forordning (EOEF) nr. 3832/90

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3832/90 af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpraeferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udviklingslande (1), forlaenget for 1992 ved forordning (EOEF) nr. 3587/91 (2), saerlig artikel 12, og

ud fra foelgende betragtninger:

Efter artikel 10 i forordning (EOEF) nr. 3832/90 gaelder denne toldpraeferenceordning for 1992 for hver af de i bilag I og II omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle toldlofter, med en hoejeste maengde, der er fastsat i kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er anfoert i kolonne 5 i samme bilag; efter artikel 11 i den naevnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genindfoeres ved import af de paagaeldende varer, saa snart de omhandlede individuelle lofter er naaet for hele Faellesskabet;

for varer under kategori 15 og 33 (loebenummer 40.0150 og 40.0330) med oprindelse i Thailand er loftet fastsat til hhv. 227 000 stk. og 242 tons; den 2. april 1992 har indfoerslerne af de omhandlede varer i Faellesskabet med oprindelse i Thailand som er praeferenceberettiget, ved afskrivning naaet det omtalte loft;

told for de paagaeldende varer boer genindfoeres i forhold til Thailand -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 20. december 1992 genindfoeres opkraevning af told, som har vaeret suspenderet for 1992 i henhold til forordning (EOEF) nr. 3832/90, ved indfoersel til Faellesskabet af foelgende varer med oprindelse i Thailand:

Loebenummer Kategori

(enhed) KN-kode Varebeskrivelse 40.0150 15 (1 000 stk.) 6202 11 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00 Frakker, kapper og slag, jakker og blazere, vaevede, til kvinder eller piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parca-coats under kategori 21 40.0330 33 (tons) 5407 20 11

6305 31 91

6305 31 99 Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler o.lign. af polyethylen eller polypropylen af bredde paa under 3 m; saekke og poser til emballage, fremstillet af disse strimler o.lign.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 15. december 1992. Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 370 af 31. 12. 1990, s. 39. (2) EFT nr. L 341 af 12. 12. 1991, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1509/92 (EFT nr. L 159 af 12. 6. 1992, s. 1).

Top