Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2087

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2087/92 af 22. juli 1992 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

OJ L 208, 24.7.1992, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 139 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 139 - 140
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 37 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2087/oj

31992R2087

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2087/92 af 22. juli 1992 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

EF-Tidende nr. L 208 af 24/07/1992 s. 0024 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 8 s. 0139
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 8 s. 0139


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2087/92 af 22. juli 1992 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif (1), senest aendred ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1039/92 (2), saerlig artikel 9, og

ud fra foelgende betragtninger:

For at sikre en ensartet anvendelse af Den Kombinerede Nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennaevnte forordning, boer der vedtages bestemmelser vedroerende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer;

forordning (EOEF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedroerende Den Kombinerede Nomenklatur; disse bestemmelser gaelder ogsaa for enhver anden nomenklatur, hvori denne er gengivet, ogsaa delvis eller eventuelt med tilfoejelse af underopdelinger, og som er fastlagt ved specifikke faelleskabsforskrifter med henblik paa anvendelse af toldmaessige eller andre foranstaltninger i samhandelen med varer;

ved anvendelse af naevnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anfoert i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 naevnte KN-koder i henhold til de begrundelser der er anfoert i kolonne 3;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Nomenklaturudvalget -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anfoert i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i Den Kombinerede Nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet naevnte KN-koder.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa enogtyvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. juli 1992. Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1. (2) EFT nr. L 110 af 28. 4. 1992, s. 42.

BILAG

Varebeskrivelse Tarifering (KN-kode) Begrundelse (1) (2) (3) 1. Varer i form af dyr (heste eller hjorte), af plast, paaklaebet et lag flok. 3926 40 00 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3.b og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 3926 og 3926 40 00. 2. Bjaelker af egetrae, med spalter og revner paa overfladerne, laengde 255-260 cm, bredde 26-28 cm og tykkelse 15-17 cm, groft savet paa de fire flader, ikke impraegneret og uden huller; Form og dimensioner er omfattet af meddelelse nr. 863 fra Den Internationale Jernbaneunion (UIC) (*). 4406 10 00 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 4406 og 4406 10 00. 3. Brochure indeholdende information om slotte i Belgien, Luxembourg og Holland og deres egnethed til turistbesoeg, afholdelse af receptioner og konferencer samt om hoteller, restauranter, lejligheder, golfbaner og turistattraktioner i naerheden; brochuren indeholder simple kort, der viser slottens beliggenhed 4911 10 00 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, bestemmelse 5 til kapitel 49 samt teksten til KN-kode 4911 og 4911 10 00 4. Saet bestaaende af et legetoejsur af plast med aftagelig urskive af karton (der bruges som skrivetavle) samt en tavlerenser af legetoejstype og en filtpen 9503 90 31 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3.b og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, bestemmelse 1. til kapitel 96 samt teksten til KN-kode 9503, 9503 90 og 9503 90 31. 5. Forme af plast (»cookie cutters«) bestemt som legetoej til boern til formning af modellervoks til »Disney«-figurer 9503 90 31 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3.b og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, bestemmelse 2.u til kapitel 39 samt teksten til KN-kode 9503, 9503 90 og 9503 90 31. 6. Badebolde, oppustellige, fremstillet ved sammensvejsning af stykker af plast, forsynet med ventil 9503 90 31 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til KN-kode 9503, 9503 90 og 9503 90 31. Badeboldene kan ikke tariferes under KN-kode 9506 paa grund af deres beskaffenhed og begraensede modstandskraft mod stoed 7. Boernetelte til indendoers eller udendoers brug, bestaaende af stof a nylon i ét stykke, ramme af plastroer og smaa metalploekke til fastgoerelse af teltet ved udendoers brug 9503 90 37 Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3.b og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, bestemmelse 1.t til afsnit XI samt teksten til KN-kode 9503, 9503 90 og 9503 90 37. Paa grund af dets stoerrelse (hoejde: 110 cm og laengde: 125 cm) i opstillet form og dets konstruktion (isaer manglende barduner) anses det ikke for at vaere et telt og andet campingudstyr, jf. bestemmelse 1.u til kapitel 95

(*) Union Internationale des Chemins de fer.

Top