Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2060

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2060/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for avlsåret 1992/93 af støttebeløbet for silkeorme

OJ L 215, 30.7.1992, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2060/oj

31992R2060

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2060/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for avlsåret 1992/93 af støttebeløbet for silkeorme -

EF-Tidende nr. L 215 af 30/07/1992 s. 0020 - 0020


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2060/92 af 30. juni 1992 om fastsaettelse for avlsaaret 1992/93 af stoettebeloebet for silkeorme

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 845/72 af 24. april 1972 om saerlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormslarver (1), saerlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (4), og

ud fra foelgende betragtninger:

I artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 845/72 bestemmes det, at stoettebeloebet for silkeorme, der avles i Faellesskabet, skal fastsaettes aarligt for at bidrage til at sikre avleren en rimelig indkomst under hensyn til markedssituationen for kokoner og natursilke, den forventede udvikling og importpolitikken;

anvendelsen af ovennaevnte kriterier foerer til, at stoettebeloebet fastsaettes som anfoert nedenfor -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For avlsaaret 1992/93 fastsaettes det i artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 845/72 omhandlede stoettebeloeb for silkeorme for hver kasse silkeormsaeg, der tages i anvendelse, til 111,81 ECU.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 30. juni 1992.

Paa Raadets vegne

Arlindo MARQUES CUNHA

Formand

(1) EFT nr. L 100 af 27. 4. 1972, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2059/92 (se side 19 i denne Tidende).(2) EFT nr. C 119 af 11. 5. 1992, s. 37.(3) EFT nr. C 150 af 15. 6. 1992.(4) EFT nr. C 169 af 6. 7. 1992.

Top