Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3581

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3581/90 af 11. december 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 2940 00 90 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89

OJ L 349, 13.12.1990, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3581/oj

31990R3581

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3581/90 af 11. december 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 2940 00 90 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89

EF-Tidende nr. L 349 af 13/12/1990 s. 0008 - 0008


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3581/90 af 11. december 1990 om genindfoerelse af opkraevning af told for varer henhoerende under KN-kode 2940 00 90 og med oprindelse i Kina, som er praeferenceberettiget i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 3896/89

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3896/89 af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpraeferencer i 1990 for visse industrivarer med oprindelse i udviklingslande (1), saerlig artikel 9, og ud fra foelgende betragtninger:

I i henhold til artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 3896/89 suspenderes toldsatserne fuldstaendigt for visse varer med oprindelse i hvert af de lande og territorier, der er anfoert i bilag III og disse varer underkastes generelt en kvartalsvis statistisk kontrol paa grundlag af den i artikel 8 omhandlede referencebasis;

i henhold til bestemmelserne i artikel 8 kan opkraevningen af told genindfoeres, saafremt stigningen i indfoerslen under praeferenceordningen for de i bilag II naevnte varer med oprindelse i et eller flere praeferenceberettigede lande truer med at skabe oekonomiske vanskeligheder i et omraade i Faellesskabet, naar Kommissionen har udvekslet oplysninger herom med medlemsstaterne; den referencemaengde, der laegges til grund for undersoegelsen, svarer som hovedregel til 6 % af de samlede indfoersler til Faelleskabet i 1987 med oprindelse i tredjelande;

for varer henhoerende under KN-kode 2940 00 90 med oprindelse i Kina udgoer referencemaengden 688 000 ECU; for saa vidt angaar indfoersler i Faellesskabet af de naevnte varer med oprindelse i Kina var denne referencemaengde naaet den 10. juli 1990;

den udveksling af oplysninger, som Kommissionen har foretaget, har vist at opretholdelsen af praeferenceordningen medfoerer fare for oekonomiske vanskeligheder i et omraade i Faellesskabet;

derfor skal opkraevningen af told for de paagaeldende varer genindfoeres over for Kina - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 16. december 1990 genindfoeres opkraevning af told, som har vaeret suspenderet ifoelge forordning (EOEF) nr. 3896/89, ved indfoersel i Faellesskabet af foelgende varer med oprindelse i Kina: >TABELPOSITION>

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 11. december 1990. Paa Kommissionens vegne Christiane SCRIVENER Medlem af Kommissionen

Top