EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1585

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1585/89 af 7. juni 1989 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

OJ L 156, 8.6.1989, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 48 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 48 - 49
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 86 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 137 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; ophævet ved 32009R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1585/oj

31989R1585

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1585/89 af 7. juni 1989 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

EF-Tidende nr. L 156 af 08/06/1989 s. 0018 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 7 s. 0048
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 7 s. 0048


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1585/89

af 7. juni 1989

om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om Told- og Statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1495/89 (2), saerlig artikel 9, og

ud fra foelgende betragtninger:

For at sikre en ensartet anvendelse i Den Kombinerede Nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EOEF) nr. 2658/87, boer der vedtages bestemmelser vedroerende tariferingen af den i bilaget omhandlede vare;

forordning (EOEF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedroerende Den Kombinerede Nomenklatur; disse bestemmelser gaelder ogsaa for enhver anden nomenklatur, hvor denne er gengivet, ogsaa delvis eller eventuelt med tilfoejelse af underopdelinger, og som er fastlagt ved specifikke faellesskabsforskrifter med henblik paa anvendelse af toldmaessige eller andre foranstaltninger i samhandelen med varer;

ved anvendelse af naevnte almindelige tariferingsbestemmelser skal den vare, der er anfoert i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i den i kolonne 2 naevnte KN-kode i henhold til de begrundelser, der er anfoert i kolonne 3;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Nomenklaturudvalget -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den vare, der er anfoert i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i Den Kombinerede Nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet naevnte KN-kode.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa enogtyvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. juni 1989.

Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 148 af 1. 6. 1989, s. 1.

BILAG

1.2.3 // // // // Varebeskrivelse // Tarifering (KN-kode) // Begrundelse // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Syntetisk paraffinvoks med molekylvaegt mellem 460 og 1 560, og med et indhold af olie paa under 0,75 vaegtprocent // 2712 20 00 // Tarifering i henhold til bestemmelse 1 og 6 i De Almindelige Tariferingsbestemmelser vedroerende Den Kombinerede Nomenklatur, samt teksten til KN-kode 2712 og 2712 20 00 (se forklarende bemaerkninger til Den Kombinerede Nomenklatur, KN-kode 2712 20 00) // // //

Top