EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0502

89/502/EØF: Kommissionens beslutning af 18. juli 1989 om fastlæggelse af kriterier for indførelse af racerene avlssvin i stambøger

OJ L 247, 23.8.1989, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 94 - 95
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 94 - 95
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 132 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 132 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 11 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; ophævet ved 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/502/oj

31989D0502

89/502/EØF: Kommissionens beslutning af 18. juli 1989 om fastlæggelse af kriterier for indførelse af racerene avlssvin i stambøger

EF-Tidende nr. L 247 af 23/08/1989 s. 0021 - 0021
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0094
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0094


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18 . juli 1989 om fastlaeggelse af kriterier for indfoerelse af racerene avlssvin i stamboeger ( 89/502/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 88/661/EOEF af 19 . december 1988 om zootekniske normer for avlssvin ( 1 ), saerlig artikel 6, stk . 1, tredje led, og

ud fra foelgende betragtninger :

I alle medlemsstaterne er der oprettet eller foeres der stamboeger henholdsvis af avlsforeninger, -organisationer eller officielle organer;

der maa derfor fastlaegges kriterier for indfoerelse af racerene avlssvin i stamboeger;

de noejagtige betingelser med hensyn til afstamning og identifikation skal vaere opfyldt inden indfoerelsen i stamboegerne;

det boer vaere muligt at opdele stambogen i flere afsnit, saaledes at visse typer dyr ikke bliver udelukket;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Zootekniske Komité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

For at kunne indfoeres i hovedafsnittet i sin races stambog skal racerene avlssvin :

- stamme fra foraeldre og bedsteforaeldre, der alle er indfoert i en stambog for samme race

- vaere identificeret efter foedslen ifoelge stambogens regler

- have en afstamning, der er fastlagt ifoelge stambogens regler .

Artikel 2

Hovedafsnittet af stambogen kan opdeles i flere afsnit afhaengigt af dyrenes karakteristika . Kun racerene avlssvin, der opfylder kriterierne i artikel 1, kan indfoeres i et af disse afsnit .

Artikel 3

1 . En avlsforening eller -organisation, der foerer en stambog, kan beslutte, at et hundyr, der ikke opfylder kriterierne i artikel 1, kan indfoeres i et supplerende afsnit i stambogen . Som forudsaetning herfor skal hundyret

- vaere identificeret ifoelge de regler, der er fastsat i stambogen

- vaere bedoemt som vaerende i overensstemmelse med racens standard

- opfylde minimumskriterier for karakteristika ifoelge de regler, der er fastsat i stambogen .

2 . Kravene i stk . 1, andet og tredje led, kan varieres, afhaengigt af, om hundyret tilhoerer den paagaeldende race, skoent dets oprindelse er ukendt eller det hidroerer fra et krydsningsprogram, som er godkendt af den avlsforening eller -organisation, der foerer stambogen .

Artikel 4

Datteren af et hundyr, hvis moder og mormoder er indfoert i et supplerende afsnit i den i artikel 3, stk . 1, omhandlede stambog, og hvis fader og de to bedstefaedre er indfoert i stambogens hovedafsnit i overensstemmelse med kriterierne i artikel 1, betragtes som et racerent hundyr og indfoeres i stambogens hovedafsnit ifoelge artikel 1 .

Artikel 5

Omfatter stambogen flere afsnit, skal et racerent avlssvin, der kommer fra en anden medlemsstat og har saerlige egenskaber, der adskiller det fra populationen af samme race i bestemmelsesmedlemsstaten, indfoeres i stambogen i det afsnit, som det opfylder kriterierne for .

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18 . juli 1989 .

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 382 af 31. 12 . 1988, s . 36 .

Top