EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1108

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1108/86 af 16. april 1986 om genindførelse af opkrævningen af told, der gælder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien

OJ L 102, 18.4.1986, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1108/oj

31986R1108

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1108/86 af 16. april 1986 om genindførelse af opkrævningen af told, der gælder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien

EF-Tidende nr. L 102 af 18/04/1986 s. 0017 - 0017


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1108/86

af 16. april 1986

om genindfoerelse af opkraevningen af told, der gaelder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til samarbejdsaftalen mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Den socialistiske foederative republik Jugoslavien (1), saerlig aftalens protokol nr. 1,

under henvisning til artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 3138/85 af 22. oktober 1985 om indfoerelse af lofter og faellesskabstilsyn med indfoersel af visse varer med oprindelse i Jugoslavien (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Artikel 1 i ovennaevnte protokol fastsaetter, at indfoersel af nedennaevnte varer til nedsat toldsats i henhold til artikel 15 i samarbejdsaftalen er begraenset til et aarligt loft, anfoert nedenfor, ud over hvilket den told, der gaelder over for tredjelande, kan genindfoeres:

(i tons)

1.2.3 // // // // Position i den faelles toldtarif // Varebeskrivelse // Loftets stoerrelse // // // // 76.02 // Staenger, profiler og traad, af aluminium // 1 281 // // //

indfoerslerne i Faellesskabet af disse varer med oprindelse i Jugoslavien har ved afskrivning naaet ovennaevnte loft; tolden, der gaelder for de omhandlede varer over for tredjelande, maa noedvendigvis af hensyn til faellesmarkedets forhold genindfoeres -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 21. april til den 31. december 1986 genindfoeres opkraevningen af den told, der gaelder over for tredjelande, ved indfoersel til Faellesskabet af nedennaevnte varer:

1.2.3 // // // // Position i den faelles toldtarif // Varebeskrivelse // Oprindelse // // // // 76.02 // Staenger, profiler og traad, af aluminium // Jugoslavien // // //

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16. april 1986.

Paa Kommissionens vegne

COCKFIELD

Naestformand

(1) EFT nr. L 41 af 14. 2. 1983, s. 2.

(2) EFT nr. L 304 af 16. 11. 1985, s. 26.

Top