EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0411

Kommissionens direktiv 85/411/EØF af 25. juli 1985 om ændring af direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

OJ L 233, 30.8.1985, p. 33–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 84 - 92
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 84 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 61 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 61 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/1991; stiltiende ophævelse ved 391L0244

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/411/oj

31985L0411

Kommissionens direktiv 85/411/EØF af 25. juli 1985 om ændring af direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

EF-Tidende nr. L 233 af 30/08/1985 s. 0033 - 0041
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 6 s. 0084
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 6 s. 0084
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0061
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 7 s. 0061


KOMMISSIONENS DIREKTIV

af 25. juli 1985

om aendring af direktiv 79/409/EOEF om beskyttelse af vilde fugle

(85/411/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,under henvisning til Raadets direktiv 79/409/EOEF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (1), senest aendret ved direktiv 81/854/EOEF (2), saerlig artikel 15, ogud fra foelgende betragtninger:Bilag I til direktiv 79/409/EOEF boer aendres for at tage hensyn til den nyeste viden om fuglearternes situation;de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for tilpasning af direk-

tiv 79/409/EOEF til den videnskabelige og tekniske Ud-

vikling UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til dette direktiv traeder i stedet for bilag I til direktiv 79/409/EOEF.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 31. juli 1986.2. De underretter omgaaende Kommissionen herom.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. juli 1985.Paa Kommissionens vegne

Stanley CLINTON DAVIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 103 af 25. 4. 1979, s. 1.

(2) EFT nr. L 319 af 7. 11. 1981, s. 3.

Top