EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0496

82/496/EØF: Rådets afgørelse af 19. juli 1982 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Indonesien om indførsel af maniok fra Indonesien og andre leverandørlande, der er medlemmer af GATT

OJ L 219, 28.7.1982, p. 56–56 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 11
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 11
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 128 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 128 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/496/oj

Related international agreement

31982D0496

82/496/EØF: Rådets afgørelse af 19. juli 1982 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Indonesien om indførsel af maniok fra Indonesien og andre leverandørlande, der er medlemmer af GATT

EF-Tidende nr. L 219 af 28/07/1982 s. 0056 - 0056
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0128
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 26 s. 0010
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0128
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 26 s. 0010


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 19. juli 1982

om indgaaelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Indonesien om indfoersel af maniok fra Indonesien og andre leverandoerlande, der er medlemmer af GATT

(82/496/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til henstilling fra Kommssionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Paa grund af den maade, markedssituationen for visse landbrugsprodukter i Faellesskabet har udviklet sig paa, boer der traeffes foranstaltninger med henblik paa at opnaa en stoerre stabilitet paa Faellesskabets marked, bl. a. for maniok;

der er med henblik herpaa blevet foert forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT for midlertidigt at suspendere Faellesskabets toldindroemmelse i forbindelse med indfoersel af produkter henhoerende under pos 07.06 A i den faelles toldtarif;

under disse forhandlinger er der indgaaet en aftale med Indonesien i dette lands egenskab af vigtigste leverandoerland;

ifoelge denne aftale kan Faellesskabet for produkter henhoerende under pos. 07.06 A i den faelles toldtarif begraense opkraevningen af importafgift med en vaerdisats paa hoejst 6 % til visse maengder -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Indonesien om indfoersel af maniok fra Indonesien og andre leverandoerlande, der er medlemmer af GATT, godkendes herved paa Faellesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Raadets formand bemyndiges til at udpege den person, der er befoejet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Faellesskabet.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. juli 1982.

Paa Raadets vegne

K. OLESEN

Formand

Top