EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0936

81/936/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1981 om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i Nederlandene i henhold til Rådets direktiv 72/159/EØF (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

OJ L 338, 25.11.1981, p. 27–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/936/oj

31981D0936

81/936/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1981 om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i Nederlandene i henhold til Rådets direktiv 72/159/EØF (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 338 af 25/11/1981 s. 0027 - 0027


++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10 . november 1981

om gennemfoerelse af landbrugsstrukturreformen i Nederlandene i henhold til Raadets direktiv 72/159/EOEF

( Den nederlandske tekst er den eneste autentiske )

( 81/936/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 72/159/EOEF af 17 . april 1972 om modernisering af landbrugsbedrifter ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 81/528/EOEF ( 2 ) , saerlig artikel 18 , stk . 3 , og

ud fra foelgende betragtninger :

den 24 . juli 1981 gav den nederlandske regering i henhold til artikel 17 , stk . 4 , i direktiv 72/159/EOEF , meddelelse om afgoerelse af 29 . marts 1979 om omorganisering af traditionelle omraader med vaeksthusgartneri og om afgoerelse af 26 . juni 1981 om aendring af afgoerelse om omorganisering af traditionelle omraader med vaeksthusgartneri ;

foranstaltningerne i nr . 3 og 4 i afsnit 6 i afgoerelse af 29 . marts 1979 falder inden for anvendelsesomraadet af direktiv 72/159/EOEF ;

i henhold til artikel 18 , stk . 3 , i direktiv 72/159/EOEF , skal Kommissionen afgoere , om de i Nederlandene gaeldende bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 72/159/EOEF under hensyntagen til naevnte meddelelse fortsat opfylder betingelserne for Faellesskabets deltagelse i finansieringen af den i artikel 15 i direktiv 72/159/EOEF naevnte faelles foranstaltning ;

afgoerelse af 29 . marts 1979 og af 26 . juni 1981 opfylder betingelserne i direktiv 72/159/EOEF ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staaende Landbrugsstrukturkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

De i kongeriget Nederlandene gaeldende bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 72/159/EOEF opfylder under hensyntagen til afgoerelse af 29 . marts 1979 om omorganisering af traditionelle omraader med vaeksthusgartneri og afgoerelse af 26 . juni 1981 om aendring af afgoerelse om omorganisering af traditionelle omraader med vaeksthusgartneri , som blev meddelt den 24 . juli 1981 , fortsat betingelserne for Faellesskabets deltagelse i finansieringen af den i artikel 15 i direktiv 72/159/EOEF naevnte faelles foranstaltning .

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til kongeriget Nederlandene .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 10 . november 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 96 af 23 . 4 . 1972 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 197 af 20 . 7 . 1981 , s . 41 .

Top