Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R0841

Kommissionens forordning (EØF) nr. 841/80 af 2. april 1980 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1407/78 om fastsættelse af en udligningsafgift ved indførsel til Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Luxembourg og Nederlandene af ethanol fremstillet i Frankrig af landbrugsprodukter og ved indførsel til Belgien og Luxembourg af spriteddike fremstillet i Frankrig

OJ L 90, 3.4.1980, p. 30–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 99 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 03/04/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/841/oj

31980R0841

Kommissionens forordning (EØF) nr. 841/80 af 2. april 1980 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1407/78 om fastsættelse af en udligningsafgift ved indførsel til Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Luxembourg og Nederlandene af ethanol fremstillet i Frankrig af landbrugsprodukter og ved indførsel til Belgien og Luxembourg af spriteddike fremstillet i Frankrig

EF-Tidende nr. L 090 af 03/04/1980 s. 0030 - 0030
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 28 s. 0099


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 841/80

af 2 . april 1980

om ophaevelse af forordning ( EOEF ) nr . 1407/78 om fastsaettelse af en udligningsafgift ved indfoersel til Belgien , Forbundsrepublikken Tyskland , Luxembourg og Nederlandene af ethanol fremstillet i Frankrig af landbrugsprodukter og ved indfoersel til Belgien og Luxembourg af spriteddike fremstillet i Frankrig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 46 , og ,

ud fra foelgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1407/78 ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2600/78 ( 2 ) , er der fastsat en udligningsafgift ved indfoersel til Belgien , Forbundsrepublikken Tyskland , Luxembourg og Nederlandene af ethanol fremstillet i Frankrig af landbrugsprodukter og ved indfoersel til Belgien og Luxembourg af spriteddike fremstillet i Frankrig ; formaalet med denne forordning var at afhjaelpe de vanskeligheder , der var opstaaet for visse medlemsstater , fordi der i Frankrig , blev ydet eksportstoette til alkohol ;

den 1 . januar 1980 traadte nye bestemmelser vedroerende alkoholordninger i kraft i Frankrig , uden af det foregriber en vurdering af visse aspekter af disse bestemmelser i forhold til andre bestemmelser i traktaten , og de eventuelle foelger heraf viser en undersoegelse af den oekonomiske situation som foelge af naevnte bestemmelser , at betingelserne for anvendelse af udligningsafgiften ikke mere er til stede ; forordning ( EOEF ) nr . 1407/78 boer derfor ophaeves -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning ( EOEF ) nr . 1407/78 ophaeves med virkning fra den 1 . januar 1980 .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 2 . april 1980 .

Paa Kommissionens vegne

Finn GUNDELACH

Naestformand

( 1 ) EFT nr . L 170 af 27 . 6 . 1978 , s . 24 .

( 2 ) EFT nr . L 313 af 7 . 11 . 1978 , s . 18 .

Top