EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R0161

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 161/80 af 21. januar 1980 om tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

OJ L 20, 26.1.1980, p. 5–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 002 P. 135 - 141
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 003 P. 25 - 31
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 003 P. 25 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/161/oj

31980R0161

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 161/80 af 21. januar 1980 om tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

EF-Tidende nr. L 020 af 26/01/1980 s. 0005 - 0011
den græske specialudgave: Kapitel 01 bind 2 s. 0135
den spanske specialudgave: Kapitel 01 bind 3 s. 0025
den portugisiske specialudgave: Kapitel 01 bind 3 s. 0025


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF , EURATOM , EKSF ) Nr . 161/80

af 21 . januar 1980

om tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemaend og oevrige ansatte i De europaeiske Faellesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber ,

under henvisning til protokollen vedroerende De europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter , saerlig artikel 13 ,

under henvisning til vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber og ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i disse Faellesskaber , fastsat ved forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 259/68 ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 ( 2 ) , saerlig artikel 63 , 64 , 65 og 82 i vedtaegten samt artikel 20 , stk . 1 , og artikel 64 i ansaettelsesvilkaarene ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen med henblik paa tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemaend og oevrige ansatte i De europaeiske Faellesskaber , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadet har ved sin afgoerelse af 29 . juni 1976 , aendret den 26 . juni 1978 , fastsat beregningsmetoden for den periodiske undersoegelse af loenningsniveauet for tjenestemaend og oevrige ansatte i Faellesskaberne ;

Raadet har ved forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 aendret grundloenstabellen , som fastsat ved forordning ( Euratom , EKSF , EOEF ) nr . 3084/78 ( 3 ) , med virkning fra den 1 . juli 1979 ;

det forekommer efter undersoegelsen af vederlagene til tjenestemaend og oevrige ansatte paa grundlag af den af Kommissionen udarbejdede rapport hensigtsmaessigt under hensyn til denne nye tabel at foretage en tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemaend og oevrige ansatte i Faellesskaberne -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med virkning fra den 1 . juli 1979 aendres vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber saaledes :

a ) i artikel 66 erstattes tabellen over den maanedlige grundloen med foelgende tabel :

Loenklasse * Loentrin *

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

A 1 * 206 924 * 217 945 * 228 966 * 239 987 * 251 008 * 262 029 * * *

A 2 * 183 573 * 194 088 * 204 603 * 215 118 * 225 633 * 236 148 * * *

A 3/LA 3 * 151 937 * 161 136 * 170 335 * 179 534 * 188 733 * 197 932 * 207 131 * 216 330 *

A 4/LA 4 * 127 557 * 134 737 * 141 917 * 149 097 * 156 277 * 163 457 * 170 637 * 177 817 *

A 5/LA 5 * 105 041 * 111 303 * 117 565 * 123 827 * 130 089 * 136 351 * 142 613 * 148 875 *

A 6/LA 6 * 90 674 * 95 661 * 100 648 * 105 635 * 110 622 * 115 609 * 120 596 * 125 583 *

A 7/LA 7 * 77 983 * 81 893 * 85 803 * 89 713 * 93 623 * 97 533 * * *

A 8/LA 8 * 68 908 * 71 710 * * * * * * *

B 1 * 90 674 * 95 661 * 100 648 * 105 635 * 110 622 * 115 609 * 120 596 * 125 583 *

B 2 * 78 500 * 82 207 * 85 914 * 89 621 * 93 328 * 97 035 * 100 742 * 104 449 *

B 3 * 65 753 * 68 836 * 71 919 * 75 002 * 78 085 * 81 168 * 84 251 * 87 334 *

B 4 * 56 800 * 59 472 * 62 144 * 64 816 * 67 488 * 70 160 * 72 832 * 75 504 *

B 5 * 50 722 * 52 883 * 55 044 * 57 205 * * * * *

C 1 * 57 944 * 60 303 * 62 662 * 65 021 * 67 380 * 69 739 * 72 098 * 74 457 *

C 2 * 50 335 * 52 496 * 54 657 * 56 818 * 58 979 * 61 140 * 63 301 * 65 462 *

C 3 * 46 919 * 48 770 * 50 621 * 52 472 * 54 323 * 56 174 * 58 025 * 59 876 *

C 4 * 42 339 * 44 077 * 45 815 * 47 553 * 49 291 * 51 029 * 52 767 * 54 505 *

C 5 * 39 006 * 40 625 * 42 244 * 43 863 * * * * *

D 1 * 44 143 * 46 097 * 48 051 * 50 005 * 51 959 * 53 913 * 55 867 * 57 821 *

D 2 * 40 204 * 41 939 * 43 674 * 45 409 * 47 144 * 48 879 * 50 614 * 52 349 *

D 3 * 37 363 * 38 991 * 40 619 * 42 247 * 43 875 * 45 503 * 47 131 * 48 759 *

D 4 * 35 304 * 36 741 * 38 178 * 39 615 * * * * *

b ) - i vedtaegtens artikel 67 , stk . 1 , litra a ) , og i artikel 1 , stk . 1 , i bilag VII aendres beloebet 2 869 bfr . til 3 119 bfr . ,

- i vedtaegtens artikel 67 , stk . 1 , litra b ) , og i artikel 2 , stk . 1 , i bilag VII aendres beloebet 3 696 bfr . til 4 018 bfr . ,

- i vedtaegtens artikel 69 , andet punktum , og i artikel 4 , stk . 1 , andet afsnit , i bilag VII , aendres beloebet 6 603 bfr . til 7 177 bfr . ,

- i vedtaegtens bilag VII , artikel 3 , stk . 1 , aendres beloebet 3 302 bfr . til 3 589 bfr .

Artikel 2

Med virkning fra den 1 . juli 1979 aendres ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i De europaeiske Faellesskaber saaledes :

a ) i artikel 20 erstattes tabellen over den maanedlige grundloen med foelgende tabel :

Loenklasse * Loentrin *

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

A 1 * 206 924 * 217 945 * 228 966 * 239 987 * 251 008 * 262 029 * * *

A 2 * 183 573 * 194 088 * 204 603 * 215 118 * 225 633 * 236 148 * * *

A 3/LA 3 * 151 937 * 161 136 * 170 335 * 179 534 * 188 733 * 197 932 * 207 131 * 216 330 *

A 4/LA 4 * 127 557 * 134 737 * 141 917 * 149 097 * 156 277 * 163 457 * 170 637 * 177 817 *

A 5/LA 5 * 105 041 * 111 303 * 117 565 * 123 827 * 130 089 * 136 351 * 142 613 * 148 875 *

A 6/LA 6 * 90 674 * 95 661 * 100 648 * 105 635 * 110 622 * 115 609 * 120 596 * 125 583 *

A 7/LA 7 * 77 983 * 81 893 * 85 803 * 89 713 * 93 623 * 97 533 * * *

A 8/LA 8 * 68 908 * 71 710 * * * * * * *

B 1 * 90 674 * 95 661 * 100 648 * 105 635 * 110 622 * 115 609 * 120 596 * 125 583 *

B 2 * 78 500 * 82 207 * 85 914 * 89 621 * 93 328 * 97 035 * 100 742 * 104 449 *

B 3 * 65 753 * 68 836 * 71 919 * 75 002 * 78 085 * 81 168 * 84 251 * 87 334 *

B 4 * 56 800 * 59 472 * 62 144 * 64 816 * 67 488 * 70 160 * 72 832 * 75 504 *

B 5 * 50 722 * 52 883 * 55 044 * 57 205 * * * * *

C 1 * 55 294 * 57 541 * 59 788 * 62 035 * 64 282 * 66 529 * 68 776 * 71 023 *

C 2 * 48 056 * 50 113 * 52 170 * 54 227 * 56 284 * 58 341 * 60 398 * 62 455 *

C 3 * 44 846 * 46 604 * 48 * 2 * 50 120 * 51 878 * 53 636 * 55 394 57 152 *

C 4 * 40 511 * 42 160 * 43 809 * 45 458 * 47 107 * 48 756 * 50 405 * 52 054 *

C 5 * 37 341 * 38 888 * 40 435 * 41 982 * * * * *

D 1 * 42 240 * 44 088 * 45 936 * 47 784 * 49 632 * 51 480 * 53 328 * 55 176 *

D 2 * 38 488 * 40 134 * 41 780 * 43 426 * 45 072 * 46 718 * 48 364 * 50 010 *

D 3 * 35 790 * 37 335 * 38 880 * 40 425 * 41 970 * 43 515 * 45 060 * 46 605 *

D 4 * 33 818 * 35 181 * 36 544 * 37 907 * * * * *

b ) i artikel 63 erstattes tabellen over den maanedlige grundloen med foelgende tabel :

Kategori * Gruppe * Klasse *

* * 1 * 2 * 3 * 4 *

A * I * 98 778 * 110 959 * 123 140 * 135 321 *

* II * 71 651 * 78 668 * 85 685 * 92 702 *

* III * 60 157 * 62 863 * 65 569 * 68 275 *

B * IV * 57 781 * 63 467 * 69 153 * 74 839 *

* V * 45 137 * 48 197 * 51 257 * 54 317 *

C * VI * 42 941 * 45 498 * 48 055 * 50 612 *

* VII * 38 431 * 39 746 * 41 061 * 42 376 *

D * VIII * 34 609 * 36 706 * 38 803 * 40 900 *

* IX * 33 344 * 33 830 * 34 316 * 34 802 *

Artikel 3

Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsaettes den faste godtgoerelse , der er naevnt i vedtaegtens bilag VII , artikel 4a , til :

- 1 872 bfr . pr . maaned for tjenestemaend i loenklasse C 4 eller C 5 ,

- 2 870 bfr . pr . maaned for tjenestemaend i loenklasse C 1 , C 2 eller C 3 .

Artikel 4

1 . De pensioner , der er erhvervet pr . 1 . juli 1979 , beregnes fra denne dato for tjenestemaend og midlertidigt ansatte - bortset fra de midlertidigt ansatte , der er omhandlet i artikel 2 , litra d ) , i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte - paa grundlag af tabellen over den maanedlige grundloen , der er fastsat i vedtaegtens artikel 66 , som aendret ved artikel 1 , litra a ) , i denne forordning .

2 . De pensioner , der er erhvervet pr . 1 . juli 1979 , beregnes fra denne dato for de midlertidigt ansatte , der er omhandlet i artikel 2 , litra d ) , i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte , paa grundlag af tabellen over den maanedlige grundloen , der er fastsat i artikel 20 i ansaettelsesvilkaarene , som aendret ved artikel 2 , litra a ) , i denne forordning .

Artikel 5

Med virkning fra den 1 . juli 1979 aendres datoen " 1 . juli 1978 " i vedtaegtens artikel 63 , stk . 2 , til " 1 . juli 1979 " .

Artikel 6

1 . Med virkning fra den 1 . januar 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa vederlag til tjenestemaend og oevrige ansatte , der goer tjeneste i et af nedennaevnte lande , saaledes :

Belgien : 102,7

Danmark : 138,3

Tyskland : 78,8

Frankrig : 134,5

Irland : 143

Italien : 157,2

Luxembourg : 102,7

Nederlandene : 94,6

Det forenede Kongerige : 149,3

Schweiz : 78

De forenede Stater : 136

Canada : 137,1

Japan : 145,6

Graekenland : 171,8

Tyrkiet : 448,3 .

2 . Med virkning fra den 1 . januar 1979 er den justeringskoefficient , der i henhold til vedtaegtens artikel 82 , stk . 1 , andet afsnit , anvendes paa pensionen , den , som er fastsat nedenfor for det faellesskabsland , hvor den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig :

Belgien : 102,7

Danmark : 138,3

Tyskland : 78,8

Frankrig : 134,5

Irland : 143

Italien : 157,2

Luxembourg : 102,7

Nederlandene : 94,6

Det forenede Kongerige : 149,3 .

Saafremt den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig i et andet land end de ovennaevnte , er den justeringskoefficient , der anvendes paa pensionen , den for Belgien fastsatte .

Artikel 7

1 . Med virkning fra den 1 . juli 1978 fastsaettes den justeringskoefficient , som anvendes paa vederlag til tjenestemaend og oevrige ansatte , der goer tjeneste i Venezuela , saaledes :

Venezuela : 107,8 .

2 . Med virkning fra den 1 . januar 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa vederlag til tjenestemaend og oevrige ansatte , der goer tjeneste i et af nedennaevnte lande , saaledes :

Venezuela : 113,1

Chile : 108,6

Algeriet : 125

Tunesien : 105,6 .

3 . Med virkning fra den 1 . april 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa vederlag til tjenestemaend og oevrige ansatte der goer tjeneste i et af nedennaevnte lande , saaledes :

Belgien : 102,7

Danmark : 110,6

Tyskland : 99,4

Frankrig : 96,4

Irland : 62,1

Italien : 75,3

Luxembourg : 102,7

Nederlandene : 100,4

Det forenede Kongerige : 64,8

Schweiz : 120,9

De forenede Stater : 88,7

Canada : 86,1

Japan : 168,7

Graekenland : 91,2

Tyrkiet : 107,3

Spanien : 88,2

Portugal : 74,2

Oestrig : 102,4 .

4 . Med virkning fra den 1 . april 1979 er den justeringskoefficient , der i henhold til vedtaegtens artikel 82 , stk . 1 , andet afsnit , anvendes paa pensionen , den , som er fastsat nedenfor for det faellesskabsland , hvor den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig :

Belgien : 102,7

Danmark : 110,6

Tyskland : 99,4

Frankrig : 96,4

Irland : 62,1

Italien : 75,3

Luxembourg : 102,7

Nederlandene : 100,4

Det forenede Kongerige : 64,8 .

Saafremt den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig i et andet land end de ovennaevnte , er den justeringskoefficient , der anvendes paa pensionen , den for Belgien fastsatte .

Artikel 8

1 . Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa vederlag til tjenestemaend og oevrige ansatte , der goer tjeneste i et af nedennaevnte lande , saaledes :

Belgien : 100

Danmark : 106,9

Tyskland : 99,3

Frankrig : 91,3

Irland : 63,5

Italien : 70,5

Luxembourg : 100

Nederlandene : 97

Det forenede Kongerige : 69,9

Schweiz : 120,5

De forenede Stater : 81,6

Canada : 74,9

Japan : 139,2

Graekenland : 87,8

Tyrkiet : 94,7

Spanien : 97,6

Portugal : 65,3

Venezuela : 111,7

Oestrig : 100,3

Thailand : 111,6

Chile : 108,6

Algeriet : 125

Marokko : 116

Tunesien : 105,6

Egypten : 127,3

Syrien : 111,7

Jordan : 133,9

Libanon : 131

Israel : 103,3 .

2 . Med virkning fra den 1 . juli 1979 er den justeringskoefficient , der i henhold til vedtaegtens artikel 82 , stk . 1 , andet afsnit , anvendes paa pensionen , den , som er fastsat nedenfor for det faellesskabsland , hvor den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig :

Belgien : 100

Danmark : 106,9

Tyskland : 99,3

Frankrig : 91,3

Irland : 63,5

Italien : 70,5

Luxembourg : 100

Nederlandene : 97

Det forenede Kongerige : 69,9 .

Saafremt den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig i et andet land end de ovennaevnte , er den justeringskoefficient , der anvendes paa pensionen , den for Belgien fastsatte .

Artikel 9

1 . Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa vederlag til de i artikel 2 i forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 omhandlede personer , saaledes :

Belgien : 102,9

Danmark : 114,5

Tyskland : 100,6

Frankrig : 98,8

Irland : 65,5

Italien : 77,9

Luxembourg : 102,9

Nederlandene : 100,4

Det forenede Kongerige : 67,8

Schweiz : 123,4

De forenede Stater : 93

Canada : 88,9

Japan : 170,4

Graekenland : 100,1

Tyrkiet : 151,7

Spanien : 92,8

Portugal : 80,4

Oestrig : 102,2

Venezuela : 116,9 .

2 . Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa pensioner og godtgoerelser til de i artikel 2 i forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 omhandlede personer , saaledes :

Belgien : 102,9

Danmark : 114,5

Tyskland : 100,6

Frankrig : 98,8

Irland : 65,5

Italien : 77,9

Luxembourg : 102,9

Nederlandene : 100,4

Det forenede Kongerige : 67,8 .

Saafremt den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig i et andet land end de ovennaevnte , er den justeringskoefficient , der anvendes paa pensionen , den for Belgien fastsatte .

Artikel 10

1 . Fra den 1 . juli til den 30 . september 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa pensioner og godtgoerelser til de i artikel 4 i forordning ( Euratom , EKSF , EOEF ) nr . 3085/78 ( 4 ) omhandlede personer , saaledes :

Belgien : 100

Danmark : 139

Tyskland : 77,4

Frankrig : 133,9

Irland : 146,4

Italien : 157,9

Luxembourg : 100

Nederlandene : 91,9

Det forenede Kongerige : 151,7 .

Saafremt den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig i et andet land end de ovennaevnte , er den justeringskoefficient , der anvendes paa pensionen , den for Belgien fastsatte .

2 . Fra den 1 . juli til den 30 . september 1979 fastsaettes de justeringskoefficienter , som anvendes paa pensioner og godtgoerelser til de i stk . 1 i denne artikel og de i artikel 2 i forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 omhandlede personer , saaledes :

Belgien : 102,9

Danmark : 143,1

Tyskland : 79,7

Frankrig : 137,9

Irland : 150,9

Italien : 162,7

Luxembourg : 102,9

Nederlandene : 94,6

Det forenede Kongerige : 156,3 .

Saafremt den pensionsberettigede erklaerer at ville bosaette sig i et andet land end de ovennaevnte , er den justeringskoefficient , der anvendes paa pensionen , den for Belgien fastsatte .

Artikel 11

Med virkning fra den 1 . juli 1979 affattes den tabel , der er angivet i vedtaegtens bilag VII , artikel 10 , stk . 1 , saaledes :

* Tjenestemaend , der har ret til husstandstillaeg * Tjenestemaend , der ikke har ret til husstandstillaeg *

* fra 1 . til 15 . dag * fra 16 . dag * fra 1 . til 15 . dag * fra 16 . dag *

* bfr . pr . kalenderdag *

A 1 til A 3 og L A 3 * 1 217 * 572 * 836 * 480 *

A 4 til A 8 og L A 4 til L A 8 og kategori B * 1 180 * 535 * 800 * 418 *

Oevrige loenklasser * 1 071 * 500 * 689 * 345 *

Artikel 12

De i artikel 7 i forordning ( Euratom , EKSF , EOEF ) nr . 3084/78 fastsatte tillaeg for skifteholdsarbejde uden afbrydelse eller for arbejde i doegndrift paa 4 992 bfr . , 8 237 bfr . og 10 528 bfr . aendres med virkning fra den 1 . juli 1979 til henholdsvis 5 426 bfr . , 8 954 bfr . og 12 210 bfr .

Artikel 13

Forordning ( Euratom , EKSF , EOEF ) nr . 3084/78 , ( EKSF , EOEF , Euratom ) nr . 1793/79 ( 5 ) og ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 ophaeves med virkning fra den 1 . juli 1979 med undtagelse af artikel 2 i forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 .

Artikel 14

Med virkning fra den 1 . juli 1979 anvendes paa de beloeb , der er omhandlet i artikel 4 i forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 260/68 ( 6 ) , en koefficient paa 1,941935 .

Med virkning fra den 1 . juli 1979 anvendes paa de beloeb , der er omhandlet i artikel 4 i forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 260/68 , en koefficient paa 1,132395 for de personer , for hvilke artikel 2 i forordning ( EOEF , Euratom , EKSF ) nr . 160/80 finder anvendelse .

Artikel 15

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 21 . januar 1980 .

Paa Raadets vegne

G . MARCORA

Formand

( 1 ) EFT nr . L 56 af 4 . 3 . 1968 , s . 1 .

( 2 ) Se side 1 i denne Tidende .

( 3 ) EFT nr . L 369 af 29 . 12 . 1978 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 369 af 29 . 12 . 1978 , s . 6 .

( 5 ) EFT nr . L 206 af 14 . 8 . 1979 , s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 56 af 4 . 3 . 1968 , s . 8 .

Top