EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0064

Rådets direktiv 69/64/EØF af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale

OJ L 48, 26.2.1969, p. 12–12 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 56 - 56
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 61 - 61
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 92 - 92
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 74 - 74
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 74 - 74
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 173 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 173 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/64/oj

31969L0064

Rådets direktiv 69/64/EØF af 18. februar 1969 om ændring af Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale

EF-Tidende nr. L 048 af 26/02/1969 s. 0012 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 2 s. 0173
den danske specialudgave: serie I kapitel 1969(I) s. 0056
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 2 s. 0173
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1969(I) s. 0061
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0092
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 3 s. 0074
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 3 s. 0074


++++

RAADETS DIREKTIV

af 18 . februar 1969

om aendring af Raadets direktiv af 14 . juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale

( 69/64/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen .

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Nogle bestemmelser i Raadets direktiv af 14 . juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale ( 2 ) boer aendres ;

for nogle medlemsstater er det ikke inden den 1 . juli 1967 lykkedes at efterkomme det foernaevnte direktiv med henblik paa arterne Abies alba , Picea abies , Pinus silvestris og Pseudotsuga taxifolia . Der boer derfor gives dem en yderligere frist ;

til gengaeld kan fristen for slaegten Populus og arten Quercus borealis uden vanskeligheder rykkes frem .

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I Raadets direktiv af 14 . juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale , artikel 18 , stk . 1 , erstattes teksten til litra a ) -c ) af foelgende tekst :

" a ) Senest den 1 . juli 1969 for froemateriale og plantedele af :

Abies alba Mill .

Larix decidua Mill .

Laris leptolepis ( Sieb . og Zucc . ) Gord .

Picea abies Karst .

Picea sitchensis Trautv . et Mey .

Pinus nigra Arn .

Pinus silvestris L .

Pinus strobus L .

Populus

Pseudotsuga taxifolia Britt .

Quercus borealis Michx .

b ) Senest den 1 . juli 1971 for froemateriale og plantedele af :

Fagus silvatica L .

Quercus pedunculata Ehrh .

Quercus sessiliflora Sal . "

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . februar 1969 .

Paa Raadets vegne

J.P . BUCHLER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 135 af 14 . 12 . 1968 , s . 25 .

( 2 ) EFT nr . 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2326/66 .

Top