EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D1215

Afgørelse nr. 1/2024 truffet af Den Fælles Komité der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om handel med vin og spiritus af 4. april 2024 om ændring af bilag I, III(a), III(b), IV(a) og VI til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om handel med vin og spiritus [2024/1215]

C/2024/1185

EUT L, 2024/1215, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1215/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1215/oj

European flag

Den Europæiske Unions
Tidende

DA

L-udgaven


2024/1215

30.4.2024

AFGØRELSE nr. 1/2024 TRUFFET AF DEN FÆLLES KOMITÉ DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG CANADA OM HANDEL MED VIN OG SPIRITUS

af 4. april 2024

om ændring af bilag I, III(a), III(b), IV(a) og VI til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om handel med vin og spiritus [2024/1215]

DEN FÆLLES KOMITÉ HAR —

under henvisning til Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om handel med vin og spiritus, indgået i Niagara-on-the-Lake, den 16. september 2003 (»aftalen«), som ændret ved Den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side, indgået i Bruxelles, den 30. oktober 2016 (der har fundet midlertidig anvendelse siden den 21. september 2017), særlig aftalens artikel 27, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalens bilag I indeholder liste over tilladte ønologiske fremgangsmåder for vin med oprindelse i henholdsvis Canada og i Den Europæiske Union. Den Europæiske Union har meddelt 17 nye tilladte ønologiske fremgangsmåder i henhold til aftalens artikel 6, stk. 3. I henhold til aftalens artikel 9, stk. 1, bør disse fremgangsmåder tilføjes til bilag I.

(2)

I henhold til aftalens artikel 13 har Den Europæiske Union indgivet en anmodning til Canada om at tilføje geografiske betegnelser til aftalens bilag III(a). Canada har gennemgået 22 betegnelser, der er indgivet af Den Europæiske Union, og som skal tilføjes til aftalens bilag III(a).

(3)

I henhold til aftalens artikel 13 har Canada indgivet en anmodning til Den Europæiske Union om at tilføje geografiske betegnelser til aftalens bilag III(b). Den Europæiske Union har afsluttet undersøgelsen af 15 betegnelser, der er indgivet af Canada, og som skal tilføjes aftalens bilag III(b).

(4)

I henhold til aftalens artikel 16 har Den Europæiske Union indgivet en anmodning til Canada om at tilføje geografiske betegnelser til aftalens bilag IV(a). Canada har gennemgået en betegnelse, der er indgivet af Den Europæiske Union, og som skal tilføjes aftalens bilag IV(a).

(5)

I henhold til aftalens artikel 27, stk. 3, har Canada indgivet en anmodning til Den Europæiske Union om at ajourføre listen over kompetente myndigheder i aftalens bilag VI —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I bilag I, del B, tilføjes følgende:

»38.

Natriumcarboxymethylcellulose med en maksimumsværdi for anvendelsen på 0,01 %

39.

Dimethyldicarbonat (DMDC) med en maksimumsværdi for anvendelsen på 200 ppm

40.

Mælkesyre

41.

Egetræsspåner

42.

Polygalacturonase (som »pectinase«) fra Trichoderma reesei RF6197

43.

Kaliumcarbonat

44.

Kaliumpolyaspartat med en maksimumsværdi for anvendelsen på 0,01 %

45.

Gærmannoproteiner med en maksimumsværdi for anvendelsen på 0,04 %

46.

I Canada er der ingen lovbestemte krav for forhåndsgodkendelse af tekniske hjælpestoffer eller fysiske processer, der anvendes på vin eller på ingredienser, der anvendes til at fremstille vin, som f.eks.:

a)

Luftning eller tilsætning af ilt

b)

Kationbyttere til syring

c)

Kationbyttere for at stabilisere vinsyreindholdet

d)

Fjernelse af svovldioxid ved fysiske metoder

e)

Ionbytterharpiks

f)

Håndtering af opløst gas i vin ved hjælp af membrankontaktorer

g)

Membrankobling

h)

Behandling med kontinuerlige højtryksprocesser

i)

Behandling med diskontinuerlige højtryksprocesser

I alle tilfælde skal vin, der importeres til Canada, dog opfylde de krav, der er fastsat i den canadiske standard for vin, der findes i afsnit B.02.100 i Food and Drug Regulations.«

2.   I bilag III(a), indsættes følgende:

» I DEN EUROPÆISKE UNION

Følgende tabel indeholder geografiske betegnelser for vine med oprindelse i Den Europæiske Union, som er beskyttet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (*1) om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter:

Oprindelse

Geografisk betegnelse

Spanien

Campo de Cartagena

Spanien

Catalunya

Spanien

Jerez

Spanien

Penedès

Spanien

PRIORAT

Spanien

Sherry

Spanien

Xérès

Frankrig

Bourgogne Passe-tout-grains

Italien

Colli Altotiberini

Italien

Colli Asolani

Italien

Conegliano Valdobbiadene

Italien

Corti Benedettine del Padovano

Italien

Olevano Romano

Italien

Ormeasco di Pornassio

Italien

Prosecco

Italien

Riviera del Brenta

Italien

Terre dell' Alta Val d' Agri

Italien

Torgiano Rosso Riserva

Italien

Valcamonica

Italien

Valtellina Rosso

Cypern

Commandaria (1)

Ungarn

Tokaj/Tokaji

3.   I bilag III(b), tilføjes følgende:

»BC Gulf Islands

Beamsville Bench

British Columbia

Creek Shores

Four Mile Creek

Lincoln Lakeshore

Niagara Escarpment

Niagara Lakeshore

Niagara River

Niagara-on-the-Lake

Ontario

Short Hills Bench

St. David's Bench

Twenty Mile Bench

Vinemount Ridge«

4.   I bilag IV(a), indsættes følgende:

»Den følgende tabel indeholder geografiske betegnelser for spiritus med oprindelse i Den Europæiske Union, som er beskyttet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (*2) af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus:

Oprindelse

Geografisk betegnelse

Varekategori

Frankrig

Calvados Pays d'Auge

Brændevin af æble- eller pærecider

5.   I bilag VI foretages følgende ændringer i listen over kompetente myndigheder:

»British Columbia Wine Institute (VQA Rules)« i afsnit a) erstattes med »British Columbia Wine Association (VQA Rules)«

Der tilføjes et tredje afsnit: »(c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, hvor de kontraherende parter har udvekslet diplomatiske noter, som bekræfter, at deres respektive ikrafttrædelsesprocedurer for denne er afsluttet.

Denne afgørelse er udfærdiget i to eksemplarer på aftalens autentiske sprog i henhold til aftalens artikel 40, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Udfærdiget i Bruxelles og Ottawa, den 4. april 2024

På den fælles komités vegne

Leder af EU's Delegation

Leder af Den Canadiske Delegation


(1)  Den tilsvarende betegnelse, der er beskyttet i EU, er »Κουμανδαρία«.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1215/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top