EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1874

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 174/2022 af 10. juni 2022 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2022/1874]

EUT L 267 af 13.10.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1874/oj

13.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/16


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE nr. 174/2022

af 10. juni 2022

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2022/1874]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/958 af 31. maj 2021 om fastlæggelse af formatet for rapportering af data og oplysninger om markedsførte fiskeredskaber og om udtjente fiskeredskaber, der indsamles i medlemsstaten, og formatet for kvalitetskontrolrapporten i henhold til artikel 13, stk. 1, litra d), og artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 (1), som berigtiget ved EUT L 34 af 16.2.2022, s. 52, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 9d (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904) i kapitel XVII i bilag II til EØS-aftalen:

»9da.

32021 D 0958: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/958 af 31. maj 2021 om fastlæggelse af formatet for rapportering af data og oplysninger om markedsførte fiskeredskaber og om udtjente fiskeredskaber, der indsamles i medlemsstaten, og formatet for kvalitetskontrolrapporten i henhold til artikel 13, stk. 1, litra d), og artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 51), som berigtiget ved EUT L 34 af 16.2.2022, s. 52

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/958, som berigtiget ved EUT L 34 af 16.2.2022, s. 52, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. juni 2022, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Nicolas VON LINGEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 51.

(*)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top