Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1737

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 3/2017 af 3. februar 2017 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1737]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1737/oj

22.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/4


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 3/2017

af 3. februar 2017

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1737]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1811 af 11. oktober 2016 om ændring af bilag II til beslutning 93/52/EØF for så vidt angår anerkendelse af provinsen Brindisi i regionen Puglia i Italien som officielt fri for brucellose (B. melitensis(1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om andre levende dyr end fisk og akvakulturdyr. Lovgivning herom gælder ikke for Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Island.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i kapitel 1, del 4.2, punkt 14 (Kommissionens beslutning 93/52/EØF) i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32016 D 1811: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1811 af 11. oktober 2016 (EUT L 276 af 13.10.2016, s. 11).«

Artikel 2

Den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1811, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. februar 2017, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2017.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 276 af 13.10.2016, s. 11.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top