EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D1304

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 21/2016 af 5. februar 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2017/1304]

EUT L 189 af 20.7.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1304/oj

20.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/30


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 21/2016

af 5. februar 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2017/1304]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2115 af 23. november 2015 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår formamid (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2116 af 23. november 2015 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår benzisothiazolinon (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2117 af 23. november 2015 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår chloromethylisothiazolinon og methylisothiazolinon, både individuelt og i forholdet 3:1 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 1a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF) i kapitel XXIII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32015 L 2115: Kommissionens direktiv (EU) 2015/2115 af 23. november 2015 (EUT L 306 af 24.11.2015, s. 17)

32015 L 2116: Kommissionens direktiv (EU) 2015/2116 af 23. november 2015 (EUT L 306 af 24.11.2015, s. 20)

32015 L 2117: Kommissionens direktiv (EU) 2015/2117 af 23. november 2015 (EUT L 306 af 24.11.2015, s. 23).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2015/2115, (EU) 2015/2116 og (EU) 2015/2117, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 6. februar 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2015, s. 17.

(2)  EUT L 306 af 24.11.2015, s. 20.

(3)  EUT L 306 af 24.11.2015, s. 23.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top