Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2152

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 285/2014 af 12. december 2014 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2015/2152]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2152/oj

26.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/38


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 285/2014

af 12. december 2014

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2015/2152]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt tilføjes efter punkt 42a (Rådets direktiv 95/18/EF) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»42aa.

32014 R 0869: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter (EUT L 239 af 12.8.2014, s.1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr.869/2014, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 13. december 2014, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk.1 (2), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om indarbejdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU i EØS-aftalen, hvis denne dato falder senere.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2014.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Kurt JÄGER

Formand


(1)  EUT L 239 af 12.8.2014, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top