Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0066

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 66/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 291, 31.10.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–16 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/66(2)/oj

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/22


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 66/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/14/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage methylnonylketon som et aktivt stof i bilag I hertil (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens direktiv 2012/15/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage margosaekstrakt som et aktivt stof i bilag I hertil (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2012/16/EU af 10. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage saltsyre som et aktivt stof i bilag I hertil (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens direktiv 2012/20/EU af 6. juli 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron som et aktivt stof for produkttype 8 i bilag I hertil (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens direktiv 2012/22/EU af 22. august 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage DDA-carbonat som et aktivt stof i bilag I hertil (5) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens afgørelse 2012/254/EU af 10. maj 2012 om, at dichlorvos til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (6) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens afgørelse 2012/257/EU af 11. maj 2012 om, at naled til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (7), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(8)

Kommissionens afgørelse 2012/483/EU af 20. august 2012 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det 14-års arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (8), skal indarbejdes i EØS-aftalen —

(9)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes til punkt 12n (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF):

»—

32012 L 0014: Kommissionens direktiv 2012/14/EU af 8. maj 2012 (EUT L 123 af 9.5.2012, s. 36)

32012 L 0015: Kommissionens direktiv 2012/15/EU af 8. maj 2012 (EUT L 123 af 9.5.2012, s. 39)

32012 L 0016: Kommissionens direktiv 2012/16/EU af 10. maj 2012 (EUT L 124 af 11.5.2012, s. 36)

32012 L 0020: Kommissionens direktiv 2012/20/EU af 6. juli 2012 (EUT L 177 af 7.7.2012, s. 25)

32012 L 0022: Kommissionens direktiv 2012/22/EU af 22. august 2012 (EUT L 227 af 23.8.2012, s. 7).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 12zzi (Kommissionens forordning (EU) nr. 493/2012):

»12zzj.

32012 D 0254: Kommissionens afgørelse 2012/254/EU af 10. maj 2012 om, at dichlorvos til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 125 af 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: Kommissionens afgørelse 2012/257/EU af 11. maj 2012 om, at naled til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 126 af 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: Kommissionens afgørelse 2012/483/EU af 20. august 2012 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det 14-års arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (EUT L 226 af 22.8.2012, s. 6).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU og 2012/22/EU og af afgørelse 2012/254/EU, 2012/257/EU og 2012/483/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (9).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 123 af 9.5.2012, s. 36.

(2)  EUT L 123 af 9.5.2012, s. 39.

(3)  EUT L 124 af 11.5.2012, s. 36.

(4)  EUT L 177 af 7.7.2012, s. 25.

(5)  EUT L 227 af 23.8.2012, s. 7.

(6)  EUT L 125 af 12.5.2012, s. 53.

(7)  EUT L 126 af 15.5.2012, s. 12.

(8)  EUT L 226 af 22.8.2012, s. 6.

(9)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top