Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0018

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 18/2013 af 1. februar 2013 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) og protokol 37 til EØS-aftalen, som indeholder den liste, der er omhandlet i artikel 101

OJ L 144, 30.5.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 173 - 173

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/18(2)/oj

30.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/23


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 18/2013

af 1. februar 2013

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) og protokol 37 til EØS-aftalen, som indeholder den liste, der er omhandlet i artikel 101

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98 og 101, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07 af 2. november 2010 om oprettelse af Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

For at sikre en velfungerende EØS-aftale skal protokol 37 til EØS-aftalen udvides til at omfatte Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering), der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07, og bilag IX til EØS-aftalen skal ændres for at fastsætte procedurerne for samarbejdet med dette forum.

(3)

Bilag IX og protokol 37 til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes efter punkt 31ec (Kommissionens afgørelse 2010/578/EU) i bilag IX til EØS-aftalen:

»31ed.

32010 D 1203(02): Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07 af 2. november 2010 om oprettelse af Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering) (EUT C 326 af 3.12.2010, s. 13).

Vilkår for EFTA-landenes deltagelse i henhold til aftalens artikel 101:

Hvert enkelt EFTA-land kan udpege en person til at deltage som observatør i møderne ved Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering).«

Artikel 2

I EØS-aftalen indsættes følgende punkt i protokol 37 (der indeholder den i artikel 101 nævnte liste):

»38.

Det Europæiske Multi-stakeholderforum for Elektronisk Fakturering (e-fakturering) (Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af Kommissionens afgørelse 2010/C 326/07, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter, at den sidste meddelelse er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT C 326 af 3.12.2010, s. 13.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top