Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0015

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 15/2013 af 1. februar 2013 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

OJ L 144, 30.5.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 170 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/15(2)/oj

30.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/20


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 15/2013

af 1. februar 2013

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdet (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010 (1) ændrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (2), som begge er indarbejdet i EØS-aftalen, og der bør derfor henvises til forordning (EU) nr. 1244/2010 i punkt 2 i bilag VI.

(2)

Bilag VI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009) i bilag VI til EØS-aftalen:

»—

32010 R 1244: Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010 af 9. december 2010 (EUT L 338 af 22.12.2010, s. 35).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 2. februar 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 338 af 22.12.2010, s. 35.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top