Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0067

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 67/2007 den 29. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

OJ L 304, 22.11.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/67(2)/oj

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/51


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 67/2007

den 29. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2006 af 2. juni 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i artikel 7, stk. 5, i protokol 31 til aftalen:

»—

32006 D 1639: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 245 af 7.9.2006, s. 45.

(2)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top