Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0115

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 115/2004 af 6. august 2004 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

OJ L 64, 10.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 180 - 181

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/115(2)/oj

10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/1


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 115/2004

af 6. august 2004

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 90/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 8. juni 2004 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide de kontraherende parters samarbejde til at omfatte pilotprojekter til fremme af unges deltagelse.

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres med henblik på at muliggøre et sådant udvidet samarbejde fra den 1. januar 2004 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i protokol 31 til aftalen ændres således:

1)

Følgende afsnit indsættes efter afsnit 2i:

»2j.

EFTA-staterne deltager fra den 1. januar 2004 i fællesskabsaktioner vedrørende følgende budgetpost i Den Europæiske Unions almindelige budget for finansåret 2004:

Budgetpost 15 07 03:»Pilotprojekter til fremme af unges deltagelse«.«

2)

Teksten i afsnit 3 erstattes af følgende:

»3.

EFTA-staterne bidrager finansielt til de programmer og aktioner, der henvises til i afsnit 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i og 2j, i overensstemmelse med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse fra Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2004.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Kjartan JÓHANNSSON

Formand


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top