Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0415(01)

Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 55/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 100, 15.4.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 277 - 278
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 277 - 278
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/55(2)/oj

21999D0415(01)

Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 55/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 100 af 15/04/1999 s. 0038 - 0039


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 55/98

af 4. juli 1998

om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 44/98 truffet af Det Blandede EØS-Udvalg den 29. maj 1998(1);

Kommissionens direktiv 97/39/EF af 24. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 75/443/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende bakgear og hastighedsmålere for motordrevne køretøjer(2) bør indarbejdes i aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 18 (Rådets direktiv 75/443/EØF) i kapitel I i bilag II til aftalen: "- 397 L 0039: Kommissionens direktiv 97/39/EF af 24. juni 1997 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 15)."

Artikel 2

Teksterne til direktiv 97/39/EF på islandsk og norsk, som er knyttet til de respektive sproglige udgaver af denne afgørelse, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. august 1998, forudsat at Det Blandede EØS-Udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 1998.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

F. BARBASO

Formand

(1) EFT L 30 af 4.2.1999, s. 43.

(2) EFT L 177 af 5.7.1997, s. 15.

Top