Help Print this page 

Document 21996A0627(02)

Title and reference
Aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om arrangementer for markedsadgang for tekstilvarer
  • In force
OJ L 153, 27.6.1996, p. 53–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 167 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 013 P. 144 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 64 - 79

ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/1996/386(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21996A0627(02)

Aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om arrangementer for markedsadgang for tekstilvarer

EF-Tidende nr. L 153 af 27/06/1996 s. 0053 - 0068


AFTALEMEMORANDUM mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om arrangementer for markedsadgang for tekstilvarer

1. Delegationer for Indiens regering og Europa-Kommission afholdt konsultationer i Bruxelles den 10.-12. december og den 30.-31. december 1994 for at fortsætte drøftelserne om markedsadgang for tekstilvarer og beklædningsgenstande.

2. Indiens regering vil binde sin told på de tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er anført i bilaget på de niveauer og efter den tidsplan, der er nævnt deri. Toldsatserne vil blive meddelt WTO-sekretariatet inden for 60 dage efter WTO-overenskomstens ikrafttræden. Som i tilfældet med de toldindrømmelser, Indien allerede har gjort for visse tekstilvarer som en del af Uruguay-rundeprocessen, er disse yderligere toldbindingstilbud, der er omhandlet i bilaget, betinget af, at tolden kan bringes tilbage til det gældende niveau pr. 1. januar 1990, hvis den integrationsproces, der er beskrevet i artikel 2, stk. 6 og 8, i WTO-aftalen om tekstiler og beklædningsgenstande ikke fuldt ud realiseres eller forsinkes. Desuden vil Indiens regering kunne indføre en alternativ specifik told på bestemte varer i bilaget. Tolden på sådanne artikler angives som en værdiprocent eller et beløb i rupees pr. artikel/m²/kg alt efter hvilket giver det højeste beløb. Ved beregningen af denne specifikke tolds niveau tager Indiens regering hensyn til relevante eksportprisoplysninger, som EF stiller til rådighed. Hvis EF skønner, at en sådan told har en negativ indvirkning på dets eksport af de pågældende varer, accepterer Indiens regering straks på anmodning at konsultere EF i et forsøg på at løse problemerne på en for begge parter tilfredsstillende måde.

3. Indiens regering åbner sit marked ved afskaffelse af alle kvantitative restriktioner for de artikler, der er opregnet i bilaget på de deri fastsatte tidspunkter.

4. Indiens regering tog Det Europæiske Fællesskabs ønsker i denne sammenhæng til efterretning og bekræftede, at det ikke anvender foranstaltninger, som udgør en prispolitik med dobbelte priser ved eksport af råbomuld fra Indien.

5. Det Europæiske Fællesskab accepterer med virkning fra den 1. januar 1995 at ophæve alle nugældende restriktioner for Indiens eksport af varer fremstillet på håndvæve eller som hjemmeindustri som omhandlet i artikel 5 i aftalen mellem EF og Indien om handel med tekstilvarer.

6. Kommissionen vil på tidspunktet for WTO-overenskomstens ikrafttræden og for hvert kontingentår derefter velvilligt overveje eventuelle anmodninger fra Indiens regering om ekstraordinær fleksibilitet foruden den fleksibilitet, der gælder i henhold til den bilaterale tekstilaftale, for en given eller alle kategorier omfattet af begrænsninger op til følgende mængder for hvert kontingentår:

>TABELPOSITION>

Indiens regering vil gøre brug af sådan ekstraordinær fleksibilitet med henblik på overførsel, fremførsel og overførsel mellem kategorier, i det omfang det er muligt set i forhold til kontingentudnyttelsen. Desuden må den samlede mængde i forbindelse med den ekstraordinære fleksibilitet for hvert kontingentår højst udgøre 2 500 tons for en given kategori af tekstilvarer eller 3 000 tons for en given kategori af beklædningsgenstande.

7. Dette aftalememorandum berører ikke den ret, som hver af parterne har til at forfølge ethvert anliggende, der er omfattet af det, i henhold til artikel XXII eller XXIII i GATT.

8. Indiens regering og Europa-Kommissionen vil konsultere hinanden med mellemrum for at sikre en korrekt anvendelse af dette aftalememorandum.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG

>TABELPOSITION>

Top