EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12008E263

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - SJETTE DEL: INSTITUTIONELLE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER - AFSNIT I: BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE - Kapitel 1: Institutionerne - 5. afdeling: Den Europæiske Unions Domstol - Artikel 263 (tidl. artikel 230 i TEF)

OJ C 115, 9.5.2008, p. 162–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_263/oj

12008E263

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - SJETTE DEL: INSTITUTIONELLE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER - AFSNIT I: BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE - Kapitel 1: Institutionerne - 5. afdeling: Den Europæiske Unions Domstol - Artikel 263 (tidl. artikel 230 i TEF)

EU-Tidende nr. 115 af 09/05/2008 s. 0162 - 0162


Artikel 263

(tidl. artikel 230 i TEF)

Den Europæiske Unions Domstol prøver lovligheden af lovgivningsmæssige retsakter, af retsakter vedtaget af Rådet, Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank, bortset fra henstillinger og udtalelser, samt af de af Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds retsakter, der skal have retsvirkning over for tredjemand. Den prøver ligeledes lovligheden af de af Unionens organers, kontorers og agenturers retsakter, der skal have retsvirkning over for tredjemand.

I denne henseende har Domstolen kompetence til at udtale sig om klager, der af en medlemsstat, af Europa-Parlamentet, af Rådet eller af Kommissionen indbringes under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formelle mangler, overtrædelse af traktaterne eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse samt magtfordrejning.

Domstolen har på samme grundlag kompetence til at udtale sig om klager, der indbringes af Revisionsretten, af Den Europæiske Centralbank og af Regionsudvalget med henblik på at bevare disses prærogativer.

Enhver fysisk eller juridisk person kan på det grundlag, der er omhandlet i stk. 1 og 2, indbringe klage med henblik på prøvelse af retsakter, der er rettet til vedkommende, eller som berører denne umiddelbart og individuelt, samt af regelfastsættende retsakter, der berører vedkommende umiddelbart, og som ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger.

Retsakter om oprettelse af EU-organer, -kontorer og -agenturer kan fastsætte særlige betingelser og vilkår for fysiske eller juridiske personers indbringelse af klager med henblik på prøvelse af retsakter vedtaget af disse organer, kontorer og agenturer, som skal have retsvirkning for dem.

De i denne artikel omhandlede klager skal indgives, inden to måneder efter at retsakten, alt efter sin art, er offentliggjort eller meddelt klageren, eller i mangel heraf senest to måneder efter at klageren har fået kendskab til den.

--------------------------------------------------

Top