EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12006E/APP/02

Ændringer i den primære ret efter republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af den Europæiske union
II. Traktaten om oprettelse af det Europæiske fællesskab

OJ C 321E , 29.12.2006, p. 327–329 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12006E/APP/02

Ændringer i den primære ret efter republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af den Europæiske union - II. Traktaten om oprettelse af det Europæiske fællesskab

EU-Tidende nr. C 321 E af 29/12/2006 s. 0327 - 0329


ÆNDRINGER I DEN PRIMÆRE RET EFTER REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

Efter ikrafttrædelsen af traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union ændres følgende artikler således:

II. TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1. Artikel 57, stk. 1, sidste punktum, affattes således:

"For så vidt angår restriktioner, der eksisterer i henhold til national lovgivning i Bulgarien, Estland og Ungarn, er den relevante dato den 31. december 1999."

2. Artikel 189, stk. 2, affattes således:

"Antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet må ikke overstige 736."

3. Med virkning fra begyndelsen af valgperioden 2009-2014 affattes første afsnit i artikel 190, stk. 2, således:

"2. Antallet af repræsentanter, der vælges i hver enkelt medlemsstat, fastsættes til:

Belgien | 22 |

Bulgarien | 17 |

Den Tjekkiske Republik | 22 |

Danmark | 13 |

Tyskland | 99 |

Estland | 6 |

Grækenland | 22 |

Spanien | 50 |

Frankrig | 72 |

Irland | 12 |

Italien | 72 |

Cypern | 6 |

Letland | 8 |

Litauen | 12 |

Luxembourg | 6 |

Ungarn | 22 |

Malta | 5 |

Nederlandene | 25 |

Østrig | 17 |

Polen | 50 |

Portugal | 22 |

Rumænien | 33 |

Slovenien | 7 |

Slovakiet | 13 |

Finland | 13 |

Sverige | 18 |

Det Forenede Kongerige | 72." |

4. I artikel 205, stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende:

"Bulgarien | 10 |

Rumænien | 14." |

5. Artikel 205, stk. 2, andet og tredje afsnit, affattes således:

"Rådets afgørelser træffes med mindst 255 stemmer afgivet af et flertal af medlemmerne, der stemmer for, når de i henhold til denne traktat skal træffes på forslag af Kommissionen.

I alle andre tilfælde træffes Rådets afgørelser med mindst 255 stemmer, afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for."

6. I artikel 258, stk. 2, tilføjes følgende:

"Bulgarien | 12 |

Rumænien | 15." |

7. I artikel 263, stk. 3, tilføjes følgende:

"Bulgarien | 12 |

Rumænien | 15." |

8. I artikel 299, stk. 1, tilføjes Republikken Bulgarien og Rumænien på listen over medlemsstater.

9. Artikel 314, stk. 2, affattes således:

"I medfør af tiltrædelsestraktaterne har teksterne til denne traktat på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, græsk, irsk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk og ungarsk tilsvarende samme gyldighed."

--------------------------------------------------

Top