EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E286

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam)
Sjette Del: Almindelige og afsluttende bestemmelser
Artikel 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_286/oj

11997E286

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Sjette Del: Almindelige og afsluttende bestemmelser - Artikel 286

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0294 - konsolideret udgave


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 286

1. Fra den 1. januar 1999 gaelder faellesskabsretsakter om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling og fri udveksling af personoplysninger for institutioner og organer, der er oprettet ved eller paa grundlag af denne traktat.

2. Foer den i stk. 1 naevnte dato opretter Raadet efter fremgangsmaaden i artikel 251 en uafhaengig kontrolinstans, der skal have ansvaret for at overvaage gennemfoerelsen af saadanne faellesskabsretsakter i Faellesskabets institutioner og organer, og det vedtager om noedvendigt andre relevante bestemmelser.

Top