EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E255

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam)
Femte Del: Fællesskabets institutioner
Afsnit 1: Bestemmelser vedrørende institutionerne
Kapitel 2: Fælles bestemmelser for flere institutioner
Artikel 255

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_255/oj

11997E255

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Femte Del: Fællesskabets institutioner - Afsnit 1: Bestemmelser vedrørende institutionerne - Kapitel 2: Fælles bestemmelser for flere institutioner - Artikel 255

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0282 - konsolideret udgave


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 255

1. Alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopael eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Raadet og Kommissionen efter de principper og paa de betingelser, der fastsaettes i henhold til stk. 2 og 3.

2. Generelle principper for og begraensninger i denne aktindsigt af hensyn til offentlige eller private interesser, fastsaettes af Raadet efter fremgangsmaaden i artikel 251 senest to aar efter Amsterdam-traktatens ikrafttraeden.

3. Ovennaevnte institutioner indarbejder hver isaer saerlige bestemmelser vedroerende aktindsigt i deres forretningsordener.

Top