EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992M/PRO/DK

Traktat om Den Europæiske Union - Protokol om visse bestemmelser vedrørende Danmark

OJ C 191, 29.7.1992, p. 89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/pro_12/sign

11992M/PRO/DK

Traktat om Den Europæiske Union - Protokol om visse bestemmelser vedrørende Danmark

EF-Tidende nr. C 191 af 29/07/1992 s. 0089


PROTOKOL om visse bestemmelser vedroerende Danmark

DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER,

der i overensstemmelse med de generelle maal i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab OENSKER at loese en raekke saerlige problemer, som bestaar paa nuvaerende tidspunkt,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den danske grundlov indeholder bestemmelser, der kan indebaere en folkeafstemning i Danmark forud for Danmarks deltagelse i tredje fase af Den OEkonomiske og Monetaere Union,

ER BLEVET ENIGE OM foelgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab:

1. Den danske regering underretter Raadet om sin holdning vedroerende deltagelse i tredje fase, inden Raadet foretager sin vurdering i henhold til Traktatens artikel 109 J, stk. 2.

2. I tilfaelde af, at Danmark meddeler, at det ikke vil deltage i tredje fase, skal Danmark have en undtagelse. Virkningen af denne undtagelse er, at alle artikler og bestemmelser i Traktaten og ESCB-statutten, hvori der henvises til en dispensation, vil gaelde for Danmark.

3. I saa tilfaelde medregnes Danmark ikke blandt det flertal af Medlemsstater, der opfylder de noedvendige betingelser, der er naevnt i Traktatens artikel 109 J, stk. 2, andet led, og stk. 3, foerste led.

4. For saa vidt angaar ophaevelsen af denne undtagelse vil proceduren i artikel 109 K, stk. 2, kun blive indledt paa Danmarks anmodning.

5. I tilfaelde af, at undtagelsen ophaeves, finder bestemmelserne i denne protokol ikke laengere anvendelse.

Top