Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992E052

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB
TREDJE DEL: FAELLESSKABETS POLITIKKER
AFSNIT III: DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL
KAPITEL 2: ETABLERINGSRETTEN
ARTIKEL 52

/* KODIFICERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB */

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_52/oj

11992E052

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB - TREDJE DEL: FAELLESSKABETS POLITIKKER - AFSNIT III: DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL - KAPITEL 2: ETABLERINGSRETTEN - ARTIKEL 52 /* KODIFICERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB */

EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0021


Artikel 52

Inden for rammerne af nedennaevnte bestemmelser skal de restriktioner, som hindrer statsborgere i en Medlemsstat i frit at etablere sig paa en anden Medlemsstats omraade, gradvis ophaeves i l?bet af overgangsperioden. Denne gradvise ophaevelse skal ogsaa omfatte hindringer for, at statsborgere i en Medlemsstat, bosat paa en Medlemsstats omraade, opretter agenturer, filialer eller datterselskaber.

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedroerende kapitalen indebaerer etableringsfriheden adgang til at optage og udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder navnlig selskaber i den i artikel 58, stk. 2, anfoerte betydning, paa de vilkaar, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere.

Top