EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11957E049

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, ANDEN DEL - FAELLESSKABETS GRUNDLAG, AFSNIT III - DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL, KAPITEL 1: ARBEJDSKRAFTEN, ARTIKEL 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_49/sign

11957E049

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, ANDEN DEL - FAELLESSKABETS GRUNDLAG, AFSNIT III - DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL, KAPITEL 1: ARBEJDSKRAFTEN, ARTIKEL 49


Artikel 49.

Saa snart denne Traktat er traadt i kraft, vedtager Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen, i samarbejde med Europa-Parlamentet og efter hoering af Det oekonomiske og sociale Udvalg, ved udstedelse af direktiver eller forordninger de foranstaltninger, der er noedvendige for gradvis at gennemfoere arbejdskraftens frie bevaegelighed, saaledes som denne er bestemt i foregaaende artikel, isaer ved at:(*)

(*) Indledningen som aendret ved artikel 6, stk. 3, i EFA.

a) sikre et snaevert samarbejde mellem de nationale arbejdskraftmyndigheder;

b) afskaffe efter en gradvis gennemfoert plan saadanne administrative fremgangsmaader og saadan administrativ praksis samt de for adgangen til ledige stillinger fastsatte frister, som hidroerer enten fra indenlandsk lovgivning eller fra tidligere indgaaede aftaler mellem Medlemsstaterne, og hvis bibeholdelse ville hindre arbejdskraftens frie bevaegelighed;

c) afskaffe efter en gradvis gennemfoert plan alle frister og andre begraensninger, som er fastsat enten i indenlandsk lovgivning eller i aftaler, der tidligere er indgaaet mellem Medlemsstaterne, og som byder arbejdstagere fra de oevrige Medlemsstater andre vilkaar for det frie beskaeftigelsesvalg en dem, der gaelder for indenlandske arbejdstagere;

d) ivaerksaette ordninger, der kan formidle og skabe ligevaegt mellem udbud og efterspoergsel paa arbejdsmarkedet paa en maade, som udelukker alvorlig fare for levestandarden og beskaeftigelsen i de forskellige egne og industrier.

Top