EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11957A101

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( E.A.F. - EURATOM ), ANDET AFSNIT - BESTEMMELSER TIL FREMME AF KERNEENERGIENS UDVIKLING, KAPITAL X: FORBINDELSERNE UDADTIL, ARTIKEL 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom/art_101/sign

11957A101

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( E.A.F. - EURATOM ), ANDET AFSNIT - BESTEMMELSER TIL FREMME AF KERNEENERGIENS UDVIKLING, KAPITAL X: FORBINDELSERNE UDADTIL, ARTIKEL 101


Artikel 101.

Inden for rammerne af sin kompetence kan Faellesskabet indgaa aftaler eller overenskomster med et tredjeland, en international organisation eller en statsborger fra et tredjeland.

Forhandlingerne om disse aftaler eller overenskomster foeres af Kommissionen i overensstemmelse med Raadets direktiver; de indgaas af Kommissionen med Raadets godkendelse, der gives med kvalificeret flertal.

De aftaler eller overenskomster, hvis gennemfoerelse ikke kraever Raadets medvirken, og som kan udfoeres inden for rammerne af det paagaeldende budget, forhandles og afsluttes imidlertid af Kommissionen, der er forpligtet til at holde Raadet underrettet herom.

Top