EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2278-20230101

Consolidated text: Rådets forordning (EU) 2021/2278 af 20. december 2021 om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1387/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/2023-01-01

02021R2278 — DA — 01.01.2023 — 002.005


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/2278

af 20. december 2021

om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1387/2013

(EUT L 466 af 29.12.2021, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/1008 af 17. juni 2022

  L 170

1

28.6.2022

►M2

RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2583 af 19. december 2022

  L 340

1

30.12.2022


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 109, 8.4.2022, s.  73 (2021/2278)

►C2

Berigtigelse, EUT L 056, 23.2.2023, s.  29 ((EU) 2022/2583)

►C3

Berigtigelse, EUT L 092, 30.3.2023, s.  30 ((EU) 2022/2583)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/2278

af 20. december 2021

om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1387/2013Artikel 1

1.  
For de landbrugs- og industriprodukter, som er opført i bilaget til denne forordning, suspenderes de toldsatser i den fælles toldtarif, som er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013.

▼M2

2.  

Artikel 1 finder ikke anvendelse på følgende:

a) 

blandinger, præparater eller produkter, der består af forskellige komponenter, som indeholder de i bilaget anførte produkter

b) 

produkter med oprindelse i Belarus, undtagen produkter, der falder ind under Taric-koden 2926907024

c) 

produkter med oprindelse i Rusland, undtagen produkter, der falder ind under Taric-koderne 7608208930 og 8401300020 .

▼B

Artikel 2

1.  

Kommissionen kan revidere suspensionerne for de produkter, der står opført i bilaget, i følgende tilfælde:

a) 

på eget initiativ, eller

b) 

efter en medlemsstats anmodning.

2.  
Kommissionen foretager revision af suspensionerne for de produkter, der er opført i bilaget, i det år, som går forud for den planlagte dato for den obligatoriske revision, der er anført i bilaget.

Artikel 3

Hvis en toldangivelse om overgang til fri omsætning indgives for produkter, for hvilke der er fastsat supplerende enheder i bilaget, anføres den nøjagtige mængde af importprodukterne i denne angivelse, idet den supplerende enhed, der er anført i bilaget, anvendes.

Artikel 4

Forordning (EU) nr. 1387/2013 ophæves.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M2
BILAGDokumentnummer

KN-kode

TARIC

Varebeskrivelse

Autonom toldsats

Supplerende enhed

Planlagt dato for obligatorisk revision

0.6748

ex 0709 53 00

10

Friske eller kølede kantareller bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1) (2)

0 %

31.12.2025

0.3348

ex 0710 21 00

10

Ærter i bælg af varianten Hortense axiphium af arten Pisum sativum, frosne, af tykkelse 6 mm og derunder, bestemt til fremstilling, i deres bælg, af færdigretter (1) (2)

0 %

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Bambusskud, frosne, ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Svampe, undtagen svampe af slægterne Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum og Tricholoma, foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bestemt til fremstilling af konserves i levnedsmiddelindustrien (1)

0 %

31.12.2026

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 34 00

ex 0712 39 00

10

10

31

31

Svampe, undtagen svampe af slægten Agaricus, tørrede, hele, i identificerbare skiver eller stykker, bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1) (2)

0 %

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Dadler, friske eller tørrede, til brug ved fremstilling (undtagen emballering) af produkter i drikkevare- og fødevareindustrien (1)

0 %

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Frugter af slægten Vaccinium, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0 %

31.12.2023

0.3228

ex 0811 90 95

20

Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), i stykker, frosne

0 %

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Hyben, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0 %

31.12.2023

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af:

— industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10

— metylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916

— fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 , 2905 19 og 3823 70 , bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter

— fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16 , rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter

0 %

31.12.2024

 

 

 

— stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00

— varer henhørende under pos. 3401 eller

— meget rene fedtsyrer henhørende under pos. 2915  (1)

 

 

 

0.8443

ex 1515 60 99

10

Mikrobiel olie, raffineret eller semiraffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent

0 %

31.12.2024

0.3341

ex 1515 90 99

92

Vegetabilsk olie, raffineret eller halvraffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 57 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

0 %

31.12.2023

0.4708

ex 1516 20 96

20

Jojobaolie, hydrogeneret og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere kemisk behandling eller en tekstureringsproces

0 %

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Vegetabislk olie, raffineret, med indhold af arachidonsyre på 25 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller docosahexaensyre, standardiseret med solsikkeolie med højt oliesyreindhold (HOSO), på 12 vægtprocent og derover, men ikke over 65 vægtprocent

0 %

31.12.2026

0.8416

ex 1518 00 99

40

Ikkespiselige, brugte madolier bestående af blandinger af vegetabilske olier til brug ved produktion af biodiesel (1)

2 %

31.12.2024

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Præparat i pulverform med et indhold på:

— 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent maltodekstrin udvundet af hvede,

— 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent valle (mælkeserum),

— 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent raffineret, bleget, lugtfri, ikke-hydrogeneret solsikkeolie,

— 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent modnet spraytørret smelteost,

— 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent kærnemælk og

— 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent natriumkaseinat, dinatriumphosphat, mælkesyre

0 %

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10 ex 1903 00 00

10

20

Gennemsigtige nudler, skåret i stykker, på basis af bønner (Vigna radiata (L.) Wilczek), ikke i detailsalgsoplægninger

0 %

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 5 kg

0 %

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning:

— af slægten Mangifera spp.

— med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (1)

6 % (3)

31.12.2023

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat af papayapuré, fremstillet ved kogning:

— af slægten Carica spp.

— med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (1)

7.8 % (3)

31.12.2023

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat af guavapuré, fremstillet ved kogning:

— af slægten Psidium spp.

— med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (1)

6 % (3)

31.12.2023

0.4716

ex 2008 93 91

20

Tørrede tranebær, sødede, dog ikke ved emballering som eneste forarbejdning, til fremstilling af produkter i fødevareindustrien (4)

0 %

31.12.2027

0.5004

ex 2008 99 48

94

Mangopuré

— ikke fremstillet af koncentrat

— af slægten Mangifera spp.

— med en Brix-værdi på 14 og derover, men ikke over 20

til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien (1)

6 %

31.12.2023

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker

0 %

31.12.2025

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blancherede vinblade af slægten Karakishmish, i saltlage, med indhold i vægtprocent:

— en saltkoncentration på mere end 6 %

— 0,1 % eller derover, men ikke mere end 1,4 % syrer udtrykt som citronsyremonohydrat, og

— også med højst 2 000 mg/kg natriumbenzoat i henhold til CODEX STAN 192-1995

til brug ved fremstilling af fyldte vinblade med ris (1)

0 %

31.12.2027

0.6723

ex 2008 99 91

20

Kinesiske vandkastanjer (Eleocharis dulcis eller Eleocharis tuberosa) skrællede, skyllede, blancherede, kølede og enkeltvis dybfrosne til brug ved fremstilling af produkter i fødevareindustrien, bestemt til anden behandling end blot emballering (1) (2)

0 % (3)

31.12.2025

0.7767

ex 2008 99 99

35

Frosset frugtkød fra acaibær:

— hydreret og pasteuriseret

— adskilt fra kernerne ved tilsætning af vand

— med en Brix-værdi på mindre end 6, og

— med et sukkerindhold på mindre end 5,6 %

0 %

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananassaft

— ikke fremstillet af koncentrat

— af slægten Ananas

— med en Brix-værdi på 11 og derover, men ikke over 16

til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien (1)

8 %

31.12.2025

0.4664

ex 2009 49 30

91

Ananassaft, undtagen i pulverform:

— med en Brix-værdi på 20 og derover, men ikke over 67

— af en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR

— tilsat sukker

til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (1)

0 %

31.12.2024

0.4623

ex 2009 81 31

10

Koncentrat af tranebærsaft

— med en Brix-værdi på 40 og derover, men ikke over 66

— i pakninger med et indhold på 50 liter og derover

0 %

l

31.12.2024

0.6356

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset:

— med en Brix-værdi på 13,7 eller derover men ikke over 55

— med en værdi pr. 100kg netto på mere end 30 EUR

— i pakninger med indhold af 50l eller derover, og

— med tilsat sukker

til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

ex 2009 89 79

20

Frosset saftkoncentrat af boysenbær med en Brix-værdi på 61 eller derover, men ikke over 67, i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover

0 %

l

31.12.2023

0.6050

ex 2009 89 79

30

Frossen acerolafrugtsaftkoncentrat:

— med en Brix-værdi på mere end 48, men ikke over 67

— i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Saftkoncentrat af acaibær

— af arten Euterpe oleracea

— frosset

— uden tilsætning af sukker

— ikke i pulverform

— med en Brix-værdi på 23 og derover, men ikke over 32,

i pakninger med et indhold på 10 kg og derover

0 %

31.12.2026

0.6365

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Passionsfrugtsaft og koncentrat af passionsfrugtsaft, også frosset:

— med en Brix-værdi på 10 eller derover men ikke over 13,7

— med en værdi pr. 100 kg netto på mere end 30 EUR

— i pakninger med indhold af 50 l eller derover, og

— uden tilsat sukker

til anvendelse ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

ex 2009 89 99

96

Kokosvand

— ugæret

— indeholder ikke tilsat alkohol eller sukker, og

— i pakninger med et indhold på 20 liter og derover (2)

0 %

l

31.12.2026

0.6152

ex 2106 10 20

20

Sojaproteinkoncentrat med et proteinindhold, beregnet på tørstofbasis, på 65 vægtprocent eller mere, men ikke over 90 vægtprocent, i pulverform eller tekstureret form

0 %

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Tilberedning på basis af sojaproteinisolat med indhold af kalciumfosfat på 6,6 vægtprocent og derover, men ikke over 8,6 vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.7284

ex 2106 90 92

ex 3504 00 90

50

10

Kaseinhydrolysat med indhold af:

— frie aminosyrer på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent og

— peptoner på 90 vægtprocent eller derover, med en molekylvægt på 2 000 Da eller derunder

0 %

31.12.2027

0.5246

ex 2519 90 10

10

Smeltet magnesium af renhed på 94 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2026

0.6330

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Blanding af xylenolisomerer og ethylphenolisomerer med et samlet indhold af xylenol på 62 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent

0 %

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Tunge og middelsvære olier, hvis aromatiske indhold overstiger deres ikke-aromatiske indhold, til brug som raffinaderiråvare, der skal behandles ved en af de særlige processer, der er beskrevet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 27 (1)

0 %

31.12.2023

0.8144

ex 2710 12 25

20

Blanding af alifatiske C6-carbonhydrider (CAS RN 92112-69-1) med et indhold af n-hexan (CAS RN 110-54-3) på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, med:

— en densitet på 0,666 eller derover, men ikke over 0,686

— carbonylforbindelser i alt på mindre end 1 ppm

— et samlet indhold af acetylenforbindelser på mindre end 2 ppm

0 %

31.12.2025

0.7823

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:

— mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover og

— svovl på ikke over 0,03 vægtprocent

og med

— et viskositetsindeks på 80 eller derover, men under 120, og

— en kinematisk viskositet på mindre end 5,0 cSt ved 100 °C eller over 13,0 cSt ved 100 °C

0 %

31.12.2023

0.7822

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af:

— mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover og

— svovl på ikke over 0,03 vægtprocent

med et viskositetsindeks på 120 eller derover

0 %

31.12.2024

0.6495

ex 2710 19 99

20

Katalytisk afvokset basisolie, der er syntetiseret af gasformige carbonhydrider, fulgt af en HPC-proces (heavy paraffin conversion), med:

— et svolvindhold på højst 1mg/kg

— mere end 99 vægtprocent mættede carbonhydrider

— mere end 75 vægtprocent n- og isoparafinske carbonhydrider med en carbonkædelængde på 18 eller derover, men ikke over 50, og

— en kinematisk viskositet ved 40°C på over 6,5 mm2/s, eller

— en kinematisk viskositet ved 40°C på over 11 mm2/s med et viskositetsindeks på 120 eller højere

0 %

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Blandinger af 1-alkener med indhold på 90 vægtprocent eller derover af 1-alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer eller derover, men ikke over 1 vægtprocent af 1-alkener med kædelængde på 70 kulstofatomer

0 %

31.12.2027

0.4531

ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) af en renhed på 99,99 vægtprocent og derover, men ikke over 99,999 vægtprocent, på basis af metalliske urenheder målt ved ICP-analyse

0 %

31.12.2023

0.8021

2804 70 10

 

Rødt phosphor

0 %

31.12.2027

0.8022

2804 70 90

 

Andet phosphor end rødt phosphor

0 %

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Calcium af renhed 98 % vægtprocent og derover, som pulver eller tråd (CAS RN 7440-70-2)

0 %

31.12.2025

0.5609

ex 2805 19 90

20

Litiummetal (CAS RN 7439-93-2) af renhed på 98,8 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.2559

ex 2805 30 10

10

Legering af cerium med sjældne jordmetaller, med indhold af cerium på 47 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2023

0.4979

2805 30 21

2805 30 29

2805 30 31

2805 30 39

2805 30 40

 

Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed på 95 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2025

0.7769

ex 2809 20 00

10

Vandig opløsning med phosphorsyre (CAS RN 7664-38-2), med et indhold af phosphorsyre på 85 % eller mere

0 %

31.12.2024

0.2407

ex 2811 22 00

10

Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højpræstationsvæskekromatografi (HPLC) og prøvepatroner (1)

0 %

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0),

— i pulverform

— af renhed på 99,0 vægtprocent eller derover

— med en mediankornstørrelse på 0,7 μm eller derover, men ikke over 2,1 μm

— hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke over 3 μm

0 %

31.12.2024

0.7292

ex 2811 29 90

10

Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2027

0.3308

ex 2812 90 00

10

Nitrogentrifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2027

0.7594

ex 2818 10 11

10

Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) med et indhold af aluminiumoxid på 99,6 vægtprocent eller derover og med mikrokrystallinsk struktur i form af stænger med et længde/bredde-forhold på 1,3 eller derover, men ikke over 6,0

0 %

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, bestående af: aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) og aluminater af de sjældne jordmetaller yttrium, lanthan og neodym (beregnet som oxider), med:

— 94 vægtprocent eller derover, men under 98,5 vægtprocent aluminiumoxid

— 2 (± 1,5) vægtprocent magnesiumoxid

— 1 (± 0,6) vægtprocent yttriumoxid

og

— enten lanthanoxid på 2 (± 1,2) vægtprocent eller

— lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (± 1,2) vægtprocent,

i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre end 50 % af den samlede vægt

0 %

31.12.2025

0.8425

ex 2818 10 91

30

Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, bestående af aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) og magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) med et vægtindhold (beregnet som oxider) på:

— 92 % eller derover, men ikke over 94 %, aluminiumoxid og

— 7 % (± 1 %) magnesiumoxid

0 %

31.12.2027

0.4640

ex 2818 20 00

10

Aktiveret aluminiumoxid med et specifikt overfladeareal på 350 m2/g og derover

0 %

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)

— i pulverform

— af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover

— med et nedbrydningspunkt på 263°C eller derover

— med en kornstørrelse på 4 μm (± 1 μm)

— med indhold af Total-Na2O på ikke over 0,06 vægtprocent

0 %

31.12.2025

0.3306

ex 2818 30 00

30

Aluminiumhydroxidoxid i form af bøhmit eller pseudobøhmit (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Kromtrioxid til (CAS RN 1308-38-9) anvendelse i metallurgi (1)

0 %

31.12.2026

0.5752

ex 2823 00 00

10

Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med:

— en renhed på 99 vægtprocent eller derover

— en gennemsnitlig kornstørrelse på 0,7 μm eller derover men ikke over 2,1 μm

0 %

31.12.2027

0.5576

ex 2825 10 00

10

Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2027

0.7897

ex 2825 20 00

10

Lithiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

31.12.2023

0.3800

2825 30 00

 

Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider

0 %

31.12.2026

0.3303

ex 2825 50 00

20

Kobber(I eller II)oxid med indhold af kobber på 78 vægtprocent og derover og chlorid ikke over 0,03 vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Kobber(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstørrelse på ikke over 100 nm

0 %

31.12.2025

0.5555

ex 2825 60 00

10

Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2027

0.7193

ex 2825 70 00

20

Molybdænsyre (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2026

0.5055

ex 2826 19 90

10

Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) af renhed på 99,9 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8296

ex 2826 90 80

30

Lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324-40-3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

2.7 %

31.12.2023

0.2865

ex 2827 39 85

10

Kobbermonochlorid (CAS RN 7758-89-6) af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Antimonpentachlorid (CAS RN 7647-18-9) af renhed på 99 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2026

0.6143

ex 2827 39 85

40

Bariumchloriddihydrat (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Zirconiumdichloridoxid (CAS RN 7699-43-6)

0 %

31.12.2023

0.6463

ex 2827 60 00

10

Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Calciumhypochlorit (CAS RN 7778-54-3) med et indhold af aktivt chlor på 65 % eller derover

0 %

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Dinatriumtetrasulfid (CAS RN 12034-39-8), med indhold af natrium på 38 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen

0 %

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Mangansulfat monohydrat (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2023

0.4338

ex 2835 10 00

10

Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2027

0.6144

ex 2835 10 00

20

Natriumhypophosphit (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Aluminiumphosphinat (CAS RN 7784-22-7)

0 %

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Lithiumcarbonat, med indhold af en eller flere følgende urenheder i koncentrationer som angivet nedenfor:

— arsenik på 2 mg/kg og derover

— calcium på 200 mg/kg og derover

— chlorider på 200 mg/kg og derover

— jern på 20 mg/kg og derover

— magnesium på 150 mg/kg og derover

— tungmetaller på 20 mg/kg og derover

— kalium på 300 mg/kg og derover

— natrium på 300 mg/kg og derover

— sulfater på 200 mg/kg og derover

efter de metoder der er angivet i Den Europæiske Pharmakopi

0 %

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Basisk zirconium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) af renhed på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Kobbercyanid (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2026

0.2861

ex 2839 90 00

20

Calciumsilicat (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)

0 %

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover, til brug som mellemprodukt i fremstillingen af krom (1)

2 %

31.12.2025

0.6142

ex 2841 70 00

10

Diammoniumtetraoxomolybdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2023

0.6482

ex 2841 70 00

30

Hexaammoniumheptamolybdat, vandfri (CAS RN 12027-67-7), eller som tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2024

0.4323

ex 2841 80 00

10

Diammoniumwolframat (ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2027

0.8441

ex 2841 80 00

20

Dinatriumwolframat (CAS RN 13472-45-2) med:

— en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

— indhold af chlorin på under 100 ppm

0 %

31.12.2027

0.7301

ex 2841 90 30

10

Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2027

0.5936

ex 2841 90 85

20

Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) i pulverform med en renhed på 99 % eller derover

0 %

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Pulver af syntetisk zeolit beta

0 %

31.12.2023

0.4588

ex 2842 10 00

20

Syntetisk chabazit-zeolit, i pulverform

0 %

31.12.2024

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluorphlogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

31.12.2027

0.7097

ex 2842 10 00

60

Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) med

— en renhed på 94 vægtprocent eller derover

— en zeolitstruktur af aluminiumfosfat-18 (AEI) og

— en renhedsgrad på 90 % eller derover

til brug ved fremstilling af kobberzeolit (1)

0 %

31.12.2026

0.4642

ex 2842 90 10

10

Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2024

0.3295

2845 10 00

 

Tungt vand (deuteriumoxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2023

0.4189

2845 40 00

 

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2026

0.3297

2845 90 10

 

Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer (Euratom)

0 %

31.12.2023

0.8237

ex 2845 90 10

10

4-(Tert-Butyl)-2-(2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phenol (CAS RN 2342594-40-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.4191

ex 2845 90 90

20

Vand beriget med oxygen-18 til et indhold på 95 % eller derover (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Carbonmonoxid (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2026

0.8426

ex 2845 90 90

50

Ytterbiumoxid (CAS RN 1380743-42-9) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover, beriget til 99,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 99,8 vægtprocent af Ytterbium-176

0 %

31.12.2027

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Sjældne jordarters koncentrat med indhold af sjældne jordarters oxider på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 95 vægtprocent og af zirconiumoxid, aluminiumoxid eller jernoxid på 1 vægtprocent og derunder, og med et glødetab på 5 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Diceriumtricarbonat (CAS RN 537-01-9), også hydreret

0 %

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Ceriumlanthancarbonat, også hydreret

0 %

31.12.2023

0.3227

►C2  
2846 90 30
2846 90 40
2846 90 50
2846 90 60
2846 90 70
2846 90 90  ◄

 

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller, bortset fra varer under pos. 2846 10 00

0 %

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2023

0.5497

ex 2850 00 20

40

Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2026

0.7302

ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2027

0.7555

ex 2850 00 20

70

Kubisk bornitrid (CAS RN 10043-11-5)

0 %

31.12.2023

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhedsgrad på 99,999 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.4492

ex 2850 00 60

10

Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Phosphin (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2023

0.8282

ex 2903 19 00

20

1,3-Dichlorpropan (CAS RN 142-28-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6633

2903 42 00

 

Difluormethan (CAS RN 75-10-5)

0 %

31.12.2025

0.6007

ex 2903 44 00

10

Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2024

0.3674

ex 2903 45 00

30

1,1,1,2- tetrafluorethan (CAS RN 811-97-2), der opfylder følgende specifikationer:

— ikke over 600 ppm HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis

— ikke over 5 ppm HFC-143a (1,1,1-trifluorethan) på vægtbasis

— ikke over 2 ppm HFC-125 (pentafluorethan) på vægtbasis

— ikke over 100 ppm HCFC-124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan) på vægtbasis

— ikke over 30 ppm CFC-114 (1,2-dichlortetrafluorethan) på vægtbasis

— ikke over 50 ppm CFC-114a (1,1-dichlortetrafluorethan) på vægtbasis

— ikke over 250 ppm HCFC-133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan) på vægtbasis

0 %

31.12.2024

 

 

 

— ikke over 2 ppm HCFC-22 (chlordifluormethan) på vægtbasis

— ikke over 2 ppm CFC-115 (chlorpentafluorethan) på vægtbasis

— ikke over 2 ppm CFC-12 (dichlordifluormethan) på vægtbasis

— ikke over 20 ppm HCC-40 (methylchlorid) på vægtbasis

— ikke over 20 ppm HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan) på vægtbasis

— ikke over 20 ppm H-12B1 (chlordifluorbromomethan) på vægtbasis

— ikke over 20 ppm HFC-32 (difluormethan) på vægtbasis

— ikke over 15 ppm HCFC-31(chlorfluormethan) på vægtbasis

 

 

 

 

 

 

— ikke over 10 ppm HFC-152a (1,1-difluorethan) på vægtbasis

— ikke over 20 ppm HFO-1131 (1-chlor-2 fluorethylen) på vægtbasis

— ikke over 20 ppm HCFO-1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen) på vægtbasis

— ikke over 3 ppm HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen) på vægtbasis

— ikke over3 ppm HFO-1243zf (3,3,3 trifluorpropen) på vægtbasis

— ikke over 3 ppm HCFO-1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen)

 

 

 

 

 

 

— ikke over 4,5 ppm HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)

— ikke over 3 ppm af noget enkelt ikkespecificeret/ukendt kemisk stof på vægtbasis

— ikke over 10 ppm af alle ikkespecificerede/ukendte kemiske stoffer tilsammen på vægtbasis

— ikke over 10 ppm vand på vægtbasis

— med et syreindhold på højst 0,1 ppm på vægtbasis

— uden halogenider

— ikke over 0,01 % volumenprocent højtkogende bestanddele

 

 

 

 

 

 

— uden lugt (ingen ubehagelig lugt)

også til yderligere rensning af HFC-134a til inhalationskvalitet fremstillet under GMP (god fremstillingspraksis) til anvendelse ved fremstilling af drivgas til aerosoler til medicinsk brug, hvis indhold indtages via næse eller mund og/eller luftveje (1)

 

 

 

0.2542

ex 2903 47 00

20

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2023

0.2854

ex 2903 49 30

10

Carbontetrafluorid (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2023

0.2852

ex 2903 49 30

20

Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2023

0.6077

ex 2903 49 30

30

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2023

0.5803

ex 2903 51 00

10

2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2027

0.4517

ex 2903 51 00

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2023

0.6076

ex 2903 59 00

20

(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2023

0.4066

ex 2903 59 00

30

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2026

0.7324

ex 2903 59 00

40

1,1,2,3,4,4-hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2027

0.7974

ex 2903 69 19

40

3-(Brommethyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8318

ex 2903 69 19

50

Vinylbromid (CAS RN 593-60-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover eller som opløsning i tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9) med et indhold på 23 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent vinylbromid

0 %

31.12.2027

0.8151

ex 2903 69 19

60

1-Brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dichlor-1,1,1-trifluoroethan (CAS RN 306-83-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Chlortrifluorethylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2026

0.7513

ex 2903 78 00

10

Octafluor-1,4-diiodbutan (CAS RN 375-50-8)

0 %

31.12.2023

0.7755

ex 2903 78 00

20

Trifluoriodmethan (CAS RN 2314-97-8)

0 %

31.12.2024

0.6485

ex 2903 79 30

10

Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-brom-5-chlorpentan (CAS RN 54512-75-3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.5765

ex 2903 89 80

50

Chlorcyclopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2027

0.7304

ex 2903 89 80

60

Octafluorcyclobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2027

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

31.12.2025

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2023

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-Dibromobiphenyl (CAS RN 13029-09-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-Dichlortoluen (CAS RN 118-69-4), af renhed på 99 vægtprocent og derover og med indhold af:

— tetrachlordibenzodioxin på 0,001 mg/kg og derunder,

— tetrachlordibenzofuran på 0,001 mg/kg og derunder,

— tetrachlorbiphenyl på 0,2 mg/kg og derunder

0 %

31.12.2023

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-brom-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzen (CAS RN 86579-53-5) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2023

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-brom-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)benzen (CAS RN 91538-82-8) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8166

ex 2903 99 80

65

2,6-Difluorbenzyl bromid (CAS RN 85118-00-9) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.8177

ex 2903 99 80

70

1-[Chlor(phenyl)methyl]-2-methylbenzen (CAS RN 41870-52-4) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6235

ex 2903 99 80

75

3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2023

0.3407

ex 2904 10 00

30

Natrium-p-styrensulfonat (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2024

0.4686

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2027

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2025

0.3390

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2024

0.2526

ex 2904 99 00

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluormethansulphonylchlorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

31.12.2025

0.3388

ex 2904 99 00

30

Tosylchlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fuor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

31.12.2025

0.5745

ex 2904 99 00

40

4-Klorbenzensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2027

0.7507

ex 2904 99 00

45

2-nitrobenzensulfonylchlorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2023

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Dichlor-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzen (CAS RN 29091-09-6) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6407

ex 2904 99 00

60

4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonsyre (CAS RN 128-42-7)

0 %

31.12.2024

0.8160

ex 2904 99 00

65

4-Nitrotoluen-2-sulfonsyre (CAS RN 121-03-9) i pulverform, med en renhed på 80 vægtprocent eller derover og et indhold af vand på 15 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6270

ex 2904 99 00

70

1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

31.12.2024

0.6560

ex 2904 99 00

80

1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Methanol (CAS RN 67-56-1) med en renhed på 99,85 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2023

0.2967

ex 2905 19 00

11

Kalium tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), også i form af opløsning i tetrahydrofuran ifølge bestemmelse 1e), kapitel 29 i KN

0 %

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-ethylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2023

0.4793

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2027

0.5533

ex 2905 19 00

80

Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2027

0.6002

ex 2905 19 00

85

Titantetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2023

0.6464

ex 2905 22 00

10

Linalool (CAS RN 78-70-6) med indhold af (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0) på 90,7 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2026

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

31.12.2027

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2023

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-decanediol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2026

0.5847

ex 2905 39 95

40

Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2027

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2023

0.7701

ex 2905 39 95

60

Dodecan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-methylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.8370

ex 2905 39 95

80

Pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.4624

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cyclohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4'-Isopropylidendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2023

0.6257

ex 2906 19 00

50

4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

31.12.2024

0.8231

ex 2906 19 00

60

5-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyclohexanol, isomerblanding (CAS RN 7786-67-6), med en renhed på 90 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2023

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2'-(m-Phenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2027

0.7806

ex 2906 29 00

60

3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

31.12.2024

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol (CAS RN 529-33-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6757

ex 2906 29 00

80

2-Brom-5-iod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.5855

ex 2906 29 00

85

2-Phenylethanol (CAS RN 60-12-8) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.6329

ex 2907 12 00

20

Blanding af metakresol (CAS RN 108-39-4) og parakresol (CAS RN 106-44-5) af renhed på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.6559

ex 2907 12 00

30

p-Cresol (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naphthol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2026

0.6256

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Biphenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2023

0.7753

ex 2907 19 90

30

2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylidendi-m-cresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimetylcyclohexyliden)diphenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2023

0.6454

ex 2907 29 00

25

4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4,4',4″-Ethylidyntriphenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Metylhydroquinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2026

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6″-Tricyclohexyl-4,4',4″-butan-1,1,3-triyltri(m-cresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2023

0.6558

ex 2907 29 00

65

2,2'-Methylenbis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2',2″,6,6',6″-Hexa-tert-butyl-α,α',α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-cresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Biphenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Phloroglucinol, også hydreret

0 %

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluorphenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluorisopropyliden)diphenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2023

0.6260

ex 2908 19 00

30

4-Chlorphenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2025

0.7720

ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

31.12.2024

0.8204

ex 2908 19 00

70

2,3,6-Trifluorphenol (CAS RN 113798-74-6) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.3361

ex 2909 19 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Blanding af isomerer af (nonafluorbutyl)metylether eller (nonafluorbutyl)ethylether, af renhed på 99 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Ethoxy-perfluor-2-metylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2026

0.5407

ex 2909 20 00

10

8-Methoxycedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2026

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2026

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

31.12.2025

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-benzyloxybrombenzen (CAS RN 6793-92-6)

0 %

31.12.2023

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adamantyl)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.4710

ex 2909 30 90

10

2-(Phenylmethoxy)naphthalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2026

0.4711

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metylphenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2024

0.7115

ex 2909 30 90

25

1,2-diphenoxyethan (CAS RN 104-66-5) i form af pulver eller som vandig dispersion med indhold på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent af 1,2-diphenoxyethan

0 %

31.12.2026

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2025

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-chlor-2- (4-ethoxybenzyl) -4-iodbenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

31.12.2025

0.8167

ex 2909 30 90

45

5-Bromo-1,3-difluor-2-(trifluormethoxy)benzen (CAS RN 115467-07-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2025

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0 %

31.12.2026

0.7706

ex 2909 44 00

10

2- Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2026

0.8241

ex 2909 49 80

30

3,4-Dimethoxybenzylalkohol (CAS RN 93-03-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2023

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenol (CAS RN 166312-49-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.3682

ex 2909 60 90

10

Bis(α,α-dimetylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2023

0.6489

ex 2909 60 90

30

3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), opløst i isoparaffinske carbonhydrider

0 %

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 90

50

Opløsning af 3,6,9-(ethyl og/eller propyl)-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonaner (CAS RN 1613243-54-1) i mineralsk terpentin (CAS RN 1174522-09-8) med indhold af hexoxonaner på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 41 vægtprocent

0 %

31.12.2024

0.7744

ex 2910 90 00

10

2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyclohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Phenyloxiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glucidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2023

0.8042

ex 2910 90 00

40

[(2R)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzenesulfonat (CAS RN 115314-17-5) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropylphenylether (CAS RN 122-60-1)

0 %

31.12.2025

0.4361

ex 2910 90 00

80

Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2026

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undecanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2026

0.8073

ex 2912 19 00

20

Acrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimetylcyclohexencarbaldehyd (alfa-beta-isomerblanding)(CAS RN 52844-21-0)

0 %

31.12.2026

0.7314

ex 2912 29 00

35

Kanelaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

31.12.2027

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

Cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-tert-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN122-03-2)

0 %

31.12.2023

0.8147

2912 42 00

 

Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

0 %

31.12.2025

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-Phenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2023

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0 %

31.12.2025

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-Dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)

0 %

31.12.2027

0.7712

ex 2913 00 00

10

2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)

0 %

31.12.2024

0.8328

ex 2913 00 00

20

4-(Difluormethoxy)-3-hydroxybenzaldehyd (CAS RN 151103-08-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2027

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2027

0.4275

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2027

0.7554

ex 2914 19 90

60

Zinkacetylacetonat (CAS RN 14024-63-6)

0 %

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

Oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cyclohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6), 8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanon (CAS RN 82832-73-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3480

ex 2914 29 00

40

Campher

0 %

31.12.2023

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-propylcyclohexan-1-on (CAS RN 40649-36-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(Cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

31.12.2024

0.6265

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

31.12.2024

0.6447

ex 2914 39 00

25

1,3-Diphenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Benzophenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2027

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Phenylbenzophenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Metylbenzophenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2024

0.5535

ex 2914 39 00

80

4'-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2027

0.8288

ex 2914 40 90

10

Benzoin (CAS RN 119-53-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2026

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-dimethoxyacetone (CAS RN 6342-56-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.8168

ex 2914 50 00

18

4'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 99-93-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2026

0.4932

ex 2914 50 00

20

3'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2025

0.8179

ex 2914 50 00

23

1-[2-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.5943

ex 2914 50 00

25

4'-Methoxyacetophenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2023

0.8195

ex 2914 50 00

28

1,1'-{(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxybenzen-2,1-diyl)]}diethanon (CAS RN 16150-44-0) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6762

ex 2914 50 00

33

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenon (CAS RN 22009-38-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.7797

ex 2914 50 00

35

2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0)

0 %

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2026

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2027

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2027

0.4385

ex 2914 50 00

80

2',6'-Dihydroxyacetophenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2023

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Ethylanthraquinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroxyanthraquinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Benzoquinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2023

0.6481

ex 2914 69 80

50

Reaktionsblanding af 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 68892-28-4) og 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinon (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2024

0.7736

ex 2914 79 00

18

2-Chloo-1-cyclopropylethanone (CAS RN 7379-14-8)

0 %

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluorbenzophenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2027

0.7732

ex 2914 79 00

23

5-Chlor-2-hydroxybenzophenon (CAS RN 85-19-8)

0 %

31.12.2024

0.7751

ex 2914 79 00

27

(2-Chlor-5-iodo-phenyl)-(4-fluor-phenyl)-methanon (CAS RN 915095-86-2)

0 %

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

31.12.2023

0.8338

ex 2914 79 00

33

(4R)-4-(2-Fluorphenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on (CAS RN 1234356-88-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(benzyloxy)phenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluor(2-metylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3'-Chlorpropiophenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4'-tert-Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetophenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2026

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2026

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2023

0.7955

ex 2915 24 00

10

Eddikesyreanhydrid (CAS RN 108-24-7) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6155

ex 2915 39 00

25

2-Metylcyclohexylacetat (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2023

0.7433

ex 2915 39 00

35

Cis-3-hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.2957

ex 2915 39 00

40

tert-Butylacetat (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

45

4-tert-butylcyclohexylacetat (CAS RN 32210-23-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeca-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2025

0.5289

ex 2915 39 00

75

Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2026

0.5301

ex 2915 39 00

80

1-Phenylethylacetat (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2026

0.5909

ex 2915 39 00

85

2-tert-Butylcyclohexylacetat (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2023

0.7834

ex 2915 40 00

10

Ethyltrichloracetat (CAS RN 515-84-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Natriumtrichloracetat (CAS RN 650-51-1) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.5858

ex 2915 60 19

20

Ethylbutyrat (CAS RN 105-54-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.7540

ex 2915 70 40

10

Methylpalmitat (CAS RN 112-39-0)

0 %

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Methyllaurat (CAS RN 111-82-0)

0 %

31.12.2025

0.7899

ex 2915 90 70

18

Myristinsyre, lithiumsalt (CAS RN 20336-96-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.7407

ex 2915 90 70

20

Methyl (R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)

0 %

31.12.2027

0.7542

ex 2915 90 70

25

Methyloctanoat (CAS RN 111-11-5), methyldecanoat (CAS RN 110-42-9) eller methylmyristat (CAS RN 124-10-7)

0 %

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

Triethylorthoformiat (CAS RN 122-51-0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2027

0.8154

ex 2915 90 70

33

Ethyl 8-bromoctanoat (CAS RN 29823-21-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.5536

ex 2915 90 70

35

2,2-dimethylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

0.8311

ex 2915 90 70

38

Pelargonsyre (CAS RN 112-05-0) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.8423

ex 2915 90 70

43

Trifluoreddikesyreanhydrid (CAS RN 407-25-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.6255

ex 2915 90 70

45

Trimethylorthoformiat (CAS RN 149-73-5)

0 %

31.12.2024

0.4791

ex 2915 90 70

50

Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2024

0.4954

ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dikloroctanoat (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2025

0.2585

ex 2916 12 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)-4-metylphenylacrylat (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylat (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2023

0.3466

ex 2916 13 00

30

Hydroxyzinkmethacrylat, i pulverform (CAS RN 63451-47-8) uanset indhold af urenheder fra fremstillingen, der dog ikke overstiger 17 vægtprocent

0 %

31.12.2025

0.3468

ex 2916 13 00

40

Zinkdimetakrylat (CAS RN 13189-00-9) i form af pulver med en renhed på 99 vægtprocent eller derover, med en stabilisator på ikke over 1 vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.2638

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxypropylmethacrylat (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Ethylmethacrylat (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Sorbinsyre (CAS RN 110-44-1) til brug ved fremstilling af dyrefoder (1)

0 %

31.12.2023

0.6238

ex 2916 19 95

50

Methyl 2-fluoracrylat (CAS RN 2343-89-7)

0 %

31.12.2024

0.7980

ex 2916 19 95

60

Metyl 2-fluorprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover, også med ikke over 7 % af stabilisatoren 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS RN 128-37-0) og Tetrabutylammoniumnitrit (CAS RN 26501-54-2)

0 %

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Metyl 3-metyl-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

31.12.2026

0.7931

ex 2916 20 00

25

Cyclohexancarbonylchlorid (CAS RN 2719-27-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-Cyclopropyleddikesyre (CAS RN 5239-82-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

Cyclopentancarboxylsyre (CAS RN 3400-45-1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3463

ex 2916 20 00

50

Ethyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyclopropancarboxylat (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2023

0.8336

ex 2916 20 00

55

Methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropan-1-carboxylat (CAS RN 5460-63-9) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Cyclohexylpropionsyre (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2025

0.8352

ex 2916 20 00

65

Tefluthrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.7531

ex 2916 20 00

70

Cyclopropancarbonylchlorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Benzylbenzoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2026

0.8214

ex 2916 31 00

20

Phenethylbenzoat (CAS RN 94-47-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6248

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzoesyre (CAS RN 99-34-3)

0 %

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzoesyre (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2026

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-Fluor-5-iod-4-methylbenzoesyre (CAS RN 861905-94-4) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.2636

ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2023

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-brom-2-fluor-3-(trifluoromethyl)benzoesyre (CAS RN 1026962-68-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.6557

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

2-Metyl-3-(4-fluorfenyl)propionylklorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2026

0.7827

ex 2916 39 90

27

Methyl 6-Bromo-2-naphthoat (CAS RN 33626-98-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetylbenzoylklorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2025

0.5944

ex 2916 39 90

35

Metyl-4-tert-butylbenzoat (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoylklorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2025

0.7734

ex 2916 39 90

43

2-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-2-methylpropansyre (CAS RN 289686-70-0)

0 %

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

3-Fluorbenzoylchlorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2023

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-Iod-2-methylbenzoesyre (CAS RN 54811-38-0)

0 %

31.12.2025

0.4238

ex 2916 39 90

55

4-tert-Butylbenzoesyre (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2027

0.7678

ex 2916 39 90

57

2-Phenylprop-2-ensyre (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

0.8169

ex 2916 39 90

63

2-Phenylbutansyre (CAS RN 90-27-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.8369

ex 2916 39 90

67

Nitrobenzoesyre (CAS RN 62-23-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

(2,4-Dichlorphenyl)acetylklorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2026

0.5541

ex 2916 39 90

75

m-Toluylsyre (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2027

0.8039

ex 2916 39 90

78

(2,5-dibromphenyl)eddikesyre (CAS RN 203314-28-7) med en renhed på 98,0 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.5543

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)eddikesyre (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2027

0.3457

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metylbenzyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2023

0.4746

ex 2917 11 00

30

Cobaltoxalat (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipat (CAS RN 3130-19-6)

0 %

31.12.2023

0.4684

ex 2917 19 10

10

Dimetylmalonat (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Diethylmalonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2027

0.6089

ex 2917 19 80

15

Dimetyl but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2023

0.4790

ex 2917 19 80

30

Ethylenbrassylat (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Diethylmethylmalonat (CAS RN 609-08-5)

0 %

31.12.2023

0.7880

ex 2917 19 80

45

Jernfumarat (CAS RN 141-01-5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradecandisyre (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2025

0.8302

ex 2917 19 80

55

Maleinsyre (CAS RN 110-16-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

3.2 %

31.12.2023

0.3454

ex 2917 19 80

70

Itaconsyre (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboxylsyreanhydrid (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalsyreanhydrid (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Diallylphthalat (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 85

20

Dibutyl-1,4-benzendicarboxylat (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 85

25

Naftalen-1,8-dicarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 85

30

Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 85

35

1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2025

0.6123

ex 2917 39 85

40

Dimetyl-2-nitroterephthalat (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2023

0.8255

ex 2917 39 85

45

3-(4-Chlorphenyl)glutarsyre (CAS RN 35271-74-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6553

ex 2917 39 85

50

1,4,5,8-Naphthalentetracarboxylsyre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2024

0.6554

ex 2917 39 85

60

Perylen-3,4:9,10-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2024

0.6366

ex 2918 19 30

10

Cholsyre (CAS RN 81-25-4)

0 %

31.12.2024

0.6367

ex 2918 19 30

20

3-α,12-α-Dihydroxy-5-β-kolan-24-syre (desoxykolsyre) (CAS RN 83-44-3)

0 %

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

L-Æbelsyre (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2023

0.7702

ex 2918 19 98

30

Ethyl 1-hydroxycyclopentancarboxylat (CAS RN 41248-23-1)

0 %

31.12.2024

0.7703

ex 2918 19 98

40

Ethyl 1-hydroxycyclohexancarboxylat (CAS RN 1127-01-1)

0 %

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-Hydroxyoctadecansyre (CAS RN 106-14-9) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent og derover, til brug ved fremstilling af polyglycerin-poly-12-hydroxyoctadecansyreestere (1)

0 %

31.12.2024

0.8044

ex 2918 19 98

60

(R)-tert-butyl 2'-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylat (CAS RN 1246560-92-8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8422

ex 2918 19 98

70

Rac-tert-butyl 3-hydroxy-4-pentenoat (CAS RN 122763-67-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.3637

ex 2918 29 00

10

Monohydroxynaphthoesyrer

0 %

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2027

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-Hydroxy-4-nitrobenzoesyre (CAS RN 619-14-7) med en renhedsgrad på mere end 96,5 vægtprocent

0 %

31.12.2025

0.3638

ex 2918 29 00

50

Hexametylenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Metyl-, ethyl-, propyl- og butylestere af 4-hydroxybenzoesyre og natriumsalte deraf (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 eller 4247-02-3)

0 %

31.12.2026

0.6456

ex 2918 29 00

70

3,5-Diiodsalicylsyre (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2024

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olat, 2-methylpropan-1-olat, titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

Metyl-2-benzoylbenzoat (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2023

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-Oxocyclobutan-1-carboxylsyre med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover (CAS RN 23761-23-1)

0 %

31.12.2024

0.8075

ex 2918 30 00

45

Methyl-5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-2-carboxylat (CAS RN 150192-89-5) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8256

ex 2918 30 00

55

Methyl 3-oxo-pentanoat (CAS RN 30414-53-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6250

ex 2918 30 00

60

4-Oxovalerianesyre (CAS RN 123-76-2)

0 %

31.12.2024

0.8374

ex 2918 30 00

65

Methyl(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetat (CAS RN 24851-98-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.6455

ex 2918 30 00

70

2-[4-Chlor-3-(chlorsulphonyl)benzoyl]benzoesyre (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2024

0.8342

ex 2918 30 00

75

Methyl 2-((1S,2R)-3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetat (CAS RN 151716-35-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.7062

ex 2918 30 00

80

Metylbenzoylformat (CAS RN 15206-55-0)

0 %

31.12.2026

0.7344

ex 2918 30 00

85

2-Fluor-5-formylbenzoesyre (CAS RN 550363-85-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.5857

ex 2918 30 00

87

Ethylacetoacetat (CAS RN 141-97-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyclohexylmetyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-metylbenzoylklorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2025

0.5856

ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2027

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etyl 2-hydroxy-2-(4-phenoxyfenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2025

0.2949

ex 2918 99 90

20

Metyl-3-methoxyacrylat (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2024

0.6147

ex 2918 99 90

25

3-Methoxy-2-(2-chlorometylphenyl)-metylacrylat (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

Ethyl-3-ethoxypropionat (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2027

0.2948

ex 2918 99 90

30

Metyl-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Vanillinsyre (CAS RN 121-34-6) indeholdende

— højst 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3)

— højst 10 ppm bismuth (CAS RN 7440-69-9)

— højst 14 ppm formaldehyd (CAS RN 50-00-0)

— højst 1,3 % vægtprocent 3,4-dihydroxybenzoesyre (CAS RN 99-50-3)

— højst 0,5 % vægtprocent vanillin (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6342

ex 2918 99 90

35

p-Anissyre (CAS RN 100-09-4)

0 %

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

31.12.2027

0.2945

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hydroxy-3-methoxykanelsyre (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2023

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanillinsyre (CAS RN 121-34-6) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6224

ex 2918 99 90

45

4-Methylcatecholdimethylacetat (CAS RN 52589-39-6)

0 %

31.12.2024

0.8066

ex 2918 99 90

48

2-brom-5-methoxybenzoesyre (CAS RN 22921-68-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.2947

ex 2918 99 90

50

Metyl-3,4,5-trimethoxybenzoat (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2023

0.6552

ex 2918 99 90

55

Stearyl glycyrrhetinat (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimethoxybenzoesyre (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2023

0.6523

ex 2918 99 90

65

Eddikesyre, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumsalt (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2024

0.4742

ex 2918 99 90

70

Allyl-(3-metylbutoxy)acetat (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2024

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) af en renhedsgrad på 96 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2025

0.7462

ex 2919 90 00

15

Benzen-1,3-diyltetraphenylbis(phosphat) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

31.12.2023

0.7723

ex 2919 90 00

25

Triphenylphosphat (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Aluminiumhydroxybis[2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2023

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2'-Metylenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt (CAS RN 85209-91-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, med en kornstørrelse på ikke over 100 μm, til brug ved fremstilling af krystallisationsfremmende stoffer med en kornstørrelse (D90) på ikke over 35 μm målt ved en lysspredningsmetode (1)

0 %

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylphosphat (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Triethylphosphat (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2026

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bisphenol-A (diphenylphosphat) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6413

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxyethyl)phosphat (CAS RN 78-51-3)

0 %

31.12.2024

0.6253

ex 2920 19 00

30

2,2'-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)

0 %

31.12.2024

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2023

0.3634

2920 23 00

 

Trimetylphosphit (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Triethylphosphit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2026

0.2626

ex 2920 29 00

10

O,O'-Dioctadecylpentaerythritolbis(phosphit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2023

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2025

0.6004

ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2023

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-(2-ethylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin (CAS RN 126050-54-2) med et indhold på 95 vægtprocent eller derover (CAS RN 126050-54-2)

0 %

31.12.2024

0.3635

ex 2920 90 10

10

Diethylsulphat (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2023

0.7559

ex 2920 90 10

15

Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

31.12.2023

0.2605

ex 2920 90 10

20

Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2023

0.3685

ex 2920 90 10

40

Dimetylcarbonat (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2023

0.8297

ex 2920 90 10

45

Ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

3.2 %

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Di-tert-butyldicarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2023

0.8298

ex 2920 90 10

55

Vinylencarbonat (CAS RN 872-36-6) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover

3.2 %

31.12.2023

0.8299

ex 2920 90 10

65

Vinylethylencarbonat (CAS RN 4427-96-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

3.2 %

31.12.2023

0.7588

ex 2920 90 70

20

Diethylphosphorchloridat (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)

0 %

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopentylglycolato)dibor (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinacolat)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

31.12.2025

0.5668

ex 2921 13 00

10

Vandig opløsning med indhold af 2-(N,N-diethylamino)ethylchloridhydrochlorid på 63 vægtprocent eller derover, men ikke over 67 vægtprocent

0 %

31.12.2024

0.3629

ex 2921 19 99

20

Ethyl(2-metylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

2-Klor-N-(2-klorethyl)ethanaminhydroklorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

31.12.2026

0.6269

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), tilsat 0,5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)

0 %

31.12.2024

0.8045

ex 2921 29 00

15

(2S)-propan-1,2-diamindihydrochlorid (CAS RN 19777-66-3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3630

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2023

0.8067

ex 2921 29 00

25

N,N'-diallylpropan-1,3-diamindihydrochlorid (CAS RN 205041-15-2) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2023

0.8170

ex 2921 29 00

35

Pentamethylenediamin (CAS RN 462-94-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover, også som vandig opløsning med indhold på 50 vægtprocent eller derover af pentamethylenediamin

0 %

31.12.2026

0.4917

ex 2921 29 00

40

Decametylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2025

0.5256

ex 2921 29 00

50

N'-[3-(Dimetylamino)propyl]-N,N-dimetylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2026

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin (CAS RN 110-18-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.7488

ex 2921 30 10

10

2-(4-(cyclopropancarbonyl)phenyl)-2-methylpropansyrecyclohexylaminsalt (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

31.12.2023

0.5768

ex 2921 30 99

40

Cyclopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2027

0.7750

ex 2921 30 99

50

Bicyclo[1.1.1]pentan-1-aminhydrochlorid (CAS RN 22287-35-0)

0 %

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

Natriumhydrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2023

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2023

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

3-Aminobenzensulfonsyre (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2023

0.7739

ex 2921 42 00

55

4-Chloranilin (CAS RN 106-47-8)

0 %

31.12.2024

0.3623

ex 2921 42 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonsyre (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2027

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Metylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2027

0.5617

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyre (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2027

0.2617

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonsyre (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2023

0.8433

ex 2921 43 00

25

6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2023

0.3980

ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonsyre (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2024

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2025

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-Brom-4-fluor-2-methylanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Diphenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2023

0.2618

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaphthalen-1,5-disulfonsyre (CAS RN 117-62-4) eller natriumsalte deraf (CAS RN 19532-03-7) eller (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

(5 eller 8)-Aminonaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

0.5994

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-Naphthylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2027

0.7629

ex 2921 45 00

80

2-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5 %

31.12.2023

0.7705

ex 2921 49 00

30

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naphthylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2023

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 897671-69-1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 1198395-24-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3981

ex 2921 51 19

30

2-Metyl-p-phenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Phenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2026

0.4498

ex 2921 51 19

50

Mono- og dichlorderivater af p-phenylendiamin og p-diaminotoluen

0 %

31.12.2024

0.5995

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-Chlorophenyl)benzen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.2612

ex 2921 59 90

10

Blanding af isomerer af 3,5-diethyltoluendiamin (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

3,3'-Dichlorbenzidindihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2027

0.3870

ex 2921 59 90

40

4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyre (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2023

0.7860

ex 2922 19 00

15

Vandig opløsning med indhold af:

— 73 % eller derover 2-amino-2-methyl-1-propanol (CAS RN 124-68-5)

— 4,5 % eller derover, men ikke over 27 % vand (CAS RN 7732-18-5)

0 %

31.12.2024

0.5757

ex 2922 19 00

20

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2027

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-metyl-N-(2-hydroxyethyl)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N',N'-Tetrametyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2023

0.8337

ex 2922 19 00

33

2-Methoxyethan-1-amin (CAS RN 109-85-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2025

0.7179

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorphenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol 4-methylbenzensulphonat (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2026

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-methoxymethyl-p-phenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)

0 %

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

53

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N'-Trimetyl-N'-(2-hydroxy-ethyl)2,2'-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2023

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benzylaminoethanol (CAS RN 104-63-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2023

0.4665

ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetylamino)ethoxy]ethyl]-N-metyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenten-1-methanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2023

0.5996

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonsyre (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2024

0.2703

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2023

0.3873

ex 2922 21 00

50

Natriumhydrogen-4-amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre af renhed på 80 vægtprocent eller derover (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-cresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

31.12.2025

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-Phenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anisidiner

0 %

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.4627

ex 2922 29 00

65

4-Trifluormethoxyanilin (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)

0 %

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenyl)thiofosfat (CAS RN 52664-35-4)

0 %

31.12.2026

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)phenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2025

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyanilinhydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre og salte deraf

0 %

31.12.2023

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzophenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2025

0.7713

ex 2922 39 00

30

(2-Fluorphenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanon (CAS RN 735-06-8)

0 %

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Klor-2-(metylamino)benzophenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2025

0.7800

ex 2922 39 00

40

4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon (CAS RN 90-93-7)

0 %

31.12.2024

0.7371

ex 2922 39 00

45

2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Anthranilsyre (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Ornithinaspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2023

0.7853

ex 2922 49 85

13

Benzylglycinat—4-methylbenzen-1-sulfonsyre (1/1) (CAS RN 1738-76-7) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycin (CAS RN 56-40-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover, også tilsat mere end 5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)

0 %

31.12.2025

0.5619

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorbenzoesyre (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2027

0.8162

ex 2922 49 85

23

2-Ethylhexyl 4-aminobenzoat (CAS RN 26218-04-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6340

ex 2922 49 85

25

Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dicarboxylat (CAS RN 5372-81-6)

0 %

31.12.2024

0.8234

ex 2922 49 85

33

4-Amino-2-chlorbenzoesyre (CAS RN 2457-76-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2023

0.8236

ex 2922 49 85

43

(E)-Ethyl 4-(dimethylamino)but-2-enoatmaleat (CAS RN 1690340-79-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.3983

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrophenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2024

0.8340

ex 2922 49 85

53

(S)-ethyl 3-amino-3-phenylpropanoat hemi((2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinat) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.4239

ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimetylaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2027

0.6650

ex 2922 49 85

65

Diethylaminomalonathydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

31.12.2025

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimetylaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

L-alanin-isopropylesterhydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2024

0.6100

ex 2922 49 85

80

12-Aminododecansyre (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2023

0.7020

ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)eddikesyrehydroklorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

31.12.2026

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5 Diiodthyronin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2027

0.4702

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2024

0.8445

ex 2922 50 00

25

L-threonin (CAS RN 72-19-5)

0 %

31.12.2027

0.7523

ex 2922 50 00

35

(2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropansyrehydrochlorid (CAS RN 5486-79-3)

0 %

31.12.2023

0.8364

ex 2922 50 00

55

1-{[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-(dimethylamino)ethyl}cyclohexanol (CAS RN 93413-61-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.8325

ex 2922 50 00

65

[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl](4-hydroxyphenyl)methanon (CAS RN 173163-13-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.2681

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat

0 %

31.12.2023

0.6226

ex 2923 10 00

10

Phosphorylcholinchlorid calciumsalt tetrahydrat (CAS RN 72556-74-2)

0 %

31.12.2024

0.3543

ex 2923 90 00

10

Tetrabutylammoniumhydroxid i form af en vandig opløsning med indhold af tetrabutylammoniumhydroxid på 25 (± 0,5) vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.4499

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimetylditetradecylammonium) molybdat, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2023

0.8159

ex 2923 90 00

30

Tetrabutylammonium tetrahydroborat (CAS RN 33725-74-5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.7879

ex 2923 90 00

50

Betainhydrochlorid (CAS RN 590-46-5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.7089

ex 2923 90 00

55

Tetrabutylammoniumbromid (CAS RN 1643-19-2)

0 %

31.12.2026

0.7615

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminiumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) i form af en vandig opløsning med et indhold af N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminiumhydroxid på 17,5 vægtprocent eller derover, men højst 27,5 vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.3538

ex 2923 90 00

70

Tetrapropylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning, med indhold af:

— tetrapropylammoniumhydroxid på 40 (± 2) vægtprocent

— carbonat på 0,3 vægtprocent og derunder

— tripropylamin på 0,1 vægtprocent og derunder

— bromid på 500 mg/kg og derunder og

— kalium og natrium på i alt på 25 mg/kg og derunder

0 %

31.12.2023

0.5063

ex 2923 90 00

75

Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning med indhold af:

— tetraethylammoniumhydroxid på 35 (± 0,5) vægtprocent

— klorid på 1 000  mg/kg og derunder

— jern på 2 mg/kg og derunder og

— kalium på 10 mg/kg og derunder

0 %

31.12.2025

0.3536

ex 2923 90 00

80

Diallyldimetylammoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), i form af en vandig opløsning med indhold af diallyldimetylammoniumchlorid på 63 vægtprocent og derover, men ikke over 67 vægtprocent

0 %

31.12.2023

0.6410

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid (CAS RN 138-24-9)

0 %

31.12.2024

0.2678

ex 2924 19 00

10

2-acrylamido-2-metylpropansulfonsyre (CAS RN 15214-89-8) eller natriumsalte deraf (CAS RN 5165-97-9), eller ammoniumsalte deraf (CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2023

0.6227

ex 2924 19 00

15

N-Ethyl-n-methylcarbamoylchlorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

31.12.2024

0.8000

ex 2924 19 00

18

2-(((Butylamino)carbonyl)oxy)ethylacrylat (CAS RN 63225-53-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8027

ex 2924 19 00

28

(2S)-2-amino-5-(carbamoylamin)pentansyre; 2-hydroxybutandisyre (2:1) (CAS RN 54940-97-5) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.3535

ex 2924 19 00

30

Metyl-2-acetamido-3-chlorpropionat (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2023

0.8030

ex 2924 19 00

33

(2S)-2-amino-5-(carbamoylamin)pentansyre; 2-hydroxybutandisyre (1: 1) (CAS RN 70796-17-7) med en renhed på 98,5 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6549

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

31.12.2024

0.8041

ex 2924 19 00

38

Diethylacemidomalonat (CAS RN 1068-90-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8049

ex 2924 19 00

43

N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysinmethylester-hydrochlorid (CAS RN 2389-48-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8283

ex 2924 19 00

48

N,N-Dimethylcarbamoylchlorid (CAS RN 79-44-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.8429

ex 2924 19 00

53

Vandig opløsning af propamocarb hydrochlorid (ISOM) (CAS RN 25606-41-1) med et indhold af propamocarb hydrochlorid på 64 % eller derover, men ikke over 68 %

0 %

31.12.2027

0.7060

ex 2924 19 00

55

2-Propynylbutylkarbamat (CAS RN 76114-73-3)

0 %

31.12.2026

0.4160

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetylacrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2026

0.7482

ex 2924 19 00

65

2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)

0 %

31.12.2023

0.4380

ex 2924 19 00

70

Metylcarbamat (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2023

0.7575

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutansyre (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

0.5605

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylurinstof (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2027

0.2939

ex 2924 21 00

10

4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naphthalen-2-sulfonsyre) og natriumsalte deraf

0 %

31.12.2023

0.5998

ex 2924 21 00

20

(3-Aminophenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2024

0.3533

2924 25 00

 

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2023

0.6047

ex 2924 29 70

12

4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonsyre (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2024

0.3534

ex 2924 29 70

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2023

0.6266

ex 2924 29 70

17

2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

31.12.2024

0.6363

ex 2924 29 70

19

2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionsyre (CAS RN 3079-63-8)

0 %

31.12.2024

0.4685

ex 2924 29 70

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-metylphenyl)-N-(propan-2-yloxymetyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2024

0.6568

ex 2924 29 70

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

31.12.2024

0.8153

ex 2924 29 70

25

2-[2-(Methoxycarbonyl-phenyl-amino)-phenyl]-eddikesyre (CAS RN 353497-35-5) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.7118

ex 2924 29 70

30

Natrium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulphonat (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2026

0.8235

ex 2924 29 70

32

N-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.8161

ex 2924 29 70

35

N-(1,1-Dimethylethyl)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.8258

ex 2924 29 70

36

N,N'-(2-Chlor-5-methyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 41131-65-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6110

ex 2924 29 70

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2023

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N'-1,4-Phenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2025

0.8183

ex 2924 29 70

46

S-Metolachlor (ISO) (ISO) (CAS RN 87392-12-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.7841

ex 2924 29 70

47

(S)-tert-butyl (1-amino-3-(4-iodophenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamat (CAS RN 868694-44-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.8381

ex 2924 29 70

48

(3R)-N-(tert-butoxycarbonyl)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butansyre (CAS RN 486460-00-8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.8346

ex 2924 29 70

49

Tert-butyl [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]carbamatethandioat (CAS RN 1210348-34-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.8184

ex 2924 29 70

52

Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.5622

ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2027

0.8362

ex 2924 29 70

54

2-[4-(Benzyloxy)phenyl]-N,N-dimethylacetamid (CAS RN 919475-15-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2025

0.8315

ex 2924 29 70

56

Valifenalat (ISO) (CAS RN 283159-90-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.8043

ex 2924 29 70

58

2-chlor-N-[1-(4-chlor-3-fluorphenyl)-2-methylpropan-2-yl] acetamid (CAS RN 787585-35-7) med en renhed 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Klorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2025

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2025

0.7632

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Dichlor-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

0.7582

ex 2924 29 70

70

N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamid

0 %

31.12.2023

0.6480

ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

31.12.2024

0.2672

ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2023

0.8060

ex 2924 29 70

78

5-amino-3-(4-chlorphenyl)-5-oxopentansyre (CAS RN 1141-23-7) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.2673

ex 2924 29 70

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2023

0.4495

ex 2924 29 70

88

5'-Chlor-3-hydroxy-2'-metyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2023

0.4493

ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2023

0.3690

ex 2924 29 70

91

3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2023

0.3691

ex 2924 29 70

92

3-Hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2024

0.3692

ex 2924 29 70

93

3-Hydroxy-2'-metyl-2-naphthanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2023

0.3693

ex 2924 29 70

94

2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2023

0.3863

ex 2924 29 70

97

1,1-Cyclohexandieddikesyre monoamid (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2023

0.3526

ex 2925 11 00

20

Saccharin og natriumsalte deraf

0 %

31.12.2023

0.2674

ex 2925 19 95

10

N-Phenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2023

0.5612

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2027

0.5740

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2027

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-iodsuccinimid (CAS RN 516-12-1) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.2934

ex 2925 29 00

10

Dicyclohexylcarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2023

0.5891

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimetylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidhydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2023

0.8339

ex 2925 29 00

25

1-(3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)guanidiniummethansulfonat (CAS RN 2101429-50-7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.7749

ex 2925 29 00

40

N-amidinosarcosin (CAS RN 57-00-1)

0 %

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

(Chlormethylen)dimethyliminium chlorid (CAS RN 3724-43-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.8033

ex 2925 29 00

60

Formamidinacetat (CAS RN 3473-63-0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8040

ex 2925 29 00

70

Brommethyliden(dimethyl)azaniumbromid (CAS RN 24774-61-6) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6258

ex 2926 90 70

16

4-Cyan-2-nitrobenzosyremethylester (CAS RN 52449-76-0)

0 %

31.12.2024

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cypermethrin (ISO) og stereoisomerer deraf (CAS RN 52315-07-8) med en renhed på 90 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2025

0.7408

ex 2926 90 70

18

Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)

0 %

31.12.2027

0.7466

ex 2926 90 70

19

2-(4-amino-2-chlor-5-methylphenyl)-2-(4-chlorphenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)

0 %

31.12.2023

0.2668

ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoylphenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2024

0.7458

ex 2926 90 70

21

4-brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)

0 %

31.12.2023

0.7514

ex 2926 90 70

22

Acetonitril (CAS RN 75-05-8)

0 %

31.12.2023

0.6109

ex 2926 90 70

23

Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2023

0.7805

ex 2926 90 70

24

2-Hydroxy-2-methylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) med en renhedsgrad på 99 % eller derover

0 %

31.12.2024

0.5227

ex 2926 90 70

25

2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2026

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhedsgrad på 95,5 vægtprocent eller derover, til brug ved fremstilling af biocidholdige produkter (1)

0 %

31.12.2024

0.6149

ex 2926 90 70

27

Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2023

0.8321

ex 2926 90 70

28

3-Brom-6-chlor-2-fluorbenzonitril (CAS RN 943830-79-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.7430

ex 2926 90 70

29

2-Cyclohexyliden-2-phenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.7201

ex 2926 90 70

30

4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2026

0.7406

ex 2926 90 70

33

Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

31.12.2027

0.7034

ex 2926 90 70

35

4-Cyan-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)

0 %

31.12.2026

0.6970

ex 2926 90 70

40

2-(4-Cyanfenylamino)eddikesyre (CAS RN 42288-26-6)

0 %

31.12.2023

0.3522

ex 2926 90 70

50

Alkyl- eller alkoxyalkylesters af cyaneddikesyre

0 %

31.12.2023

0.8217

ex 2926 90 70

56

Methyl 2-cyano-2-propylpentanoat (CAS RN 66546-92-7) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.4182

ex 2926 90 70

61

m-(1-Cyanoethyl)benzoesyre (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2026

0.4644

ex 2926 90 70

64

Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4) med en renhed på 83 vægtprocent og derover i en blanding med egne isomerer

0 %

31.12.2024

0.4802

ex 2926 90 70

70

Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2024

0.2543

ex 2926 90 70

74

Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2024

0.3521

ex 2926 90 70

75

Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2024

0.3516

ex 2926 90 70

80

Ethyl-2-cyan-2-phenylbutyrat (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2023

0.3514

ex 2926 90 70

86

Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2023

0.3515

ex 2926 90 70

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2023

0.2667

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid

0 %

31.12.2023

0.2665

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazoniumhydrogensulfat (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2023

0.7337

ex 2927 00 00

25

2,2'-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

31.12.2027

0.2810

ex 2927 00 00

30

4'-Aminoazobenzen-4-sulfonsyre (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2023

0.6306

ex 2927 00 00

35

C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) i form af gult pulver med en dekomponeringstemperatur på 180°C og derover, men ikke over 220°C, der anvendes som skumdannende middel ved fremstilling af termoplastiske harpikser, elastomer og tværbundet polythenskum

0 %

31.12.2024

0.3984

ex 2927 00 00

60

4,4'-Dicyano-4,4'-azodivaleriansyre (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2023

0.2661

ex 2928 00 90

10

3,3’-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N,N’-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2023

0.6479

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

31.12.2024

0.6548

ex 2928 00 90

18

Acetoneoxim (CAS RN 127-06-0) af renhed på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) af renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) i vandig opløsning

0 %

31.12.2025

0.6985

ex 2928 00 90

28

Pentan-2-oneoxim (CAS RN 623-40-5)

0 %

31.12.2026

0.5438

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2026

0.7448

ex 2928 00 90

33

4-chlorphenylhydrazinhydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)

0 %

31.12.2023

0.8061

ex 2928 00 90

38

Vandig opløsning af methoxyammoniumchlorid (CAS RN 593-56-6) med indhold af:

— 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent methoxyammoniumchlorid

— ikke over 4 vægtprocent saltsyre

0 %

31.12.2025

0.2659

ex 2928 00 90

40

O-Ethylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2023

0.8093

ex 2928 00 90

43

2-(3-methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydraziniumbromid (CAS RN 106966-25-0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.5919

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2023

0.8158

ex 2928 00 90

48

1-{[(1H-Fluoren-9-ylmetoxi)carbonil]oxi}pyrrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6635

ex 2928 00 90

50

Vandig opløsning med 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonsyre dinatriumsalt (CAS RN 133986-51-3), med en vægtprocent på 33,5 men ikke over 36,5

0 %

31.12.2025

0.5918

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidinium-hydrogencarbonat (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2023

0.6364

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanalsemicarbazonhydrochlorid

0 %

31.12.2024

0.4544

ex 2928 00 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2023

0.5228

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2026

0.3510

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2023

0.4714

ex 2929 10 00

15

3,3'-Dimetylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2024

0.5827

ex 2929 10 00

20

Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2027

0.4188

ex 2929 10 00

35

1,3-Bis(isocyanatometyl)benzen (CAS RN 3634-83-1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.2660

ex 2929 10 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimetylbenzylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2023

0.5033

ex 2929 10 00

45

2,5- (og 2,6-)Bis(isocyanatometyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.2657

ex 2929 10 00

50

m-Phenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2023

0.3509

ex 2929 10 00

60

Blanding af isomerer af trimetylhexametylendiisocyanat

0 %

31.12.2023

0.8171

ex 2929 90 00

40

N-(n-butyl)-thiophosphorsyretriamid (CAS RN 94317-64-3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.8172

ex 2929 90 00

50

N-(n-propyl)-thiophosphorsyretriamid (CAS RN 916809-14-8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.4298

ex 2930 20 00

40

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.5278

ex 2930 20 00

50

2-Isopropylethylthiocarbamat (CAS RN 141-98-0) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.8036

ex 2930 90 98

11

Benzyl (2S)-2-amino-3- [3-(methansulfonylphenyl)]propanoathydrochlorid (CAS RN 1194550-59-8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.7483

ex 2930 90 98

12

4,4'-sulfonyldiphenol (CAS RN 80-09-1) til brug ved fremstilling af polyarylsulfoner eller polyarylethersulfoner (1)

0 %

31.12.2023

0.8047

ex 2930 90 98

14

(E)-N'-(2-cyan-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureid)phenyl)-N,N-dimethyl-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.2932

ex 2930 90 98

15

Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2023

0.6551

ex 2930 90 98

16

3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

31.12.2024

0.5999

ex 2930 90 98

17

4-(Metyltio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2024

0.7748

ex 2930 90 98

18

Dimethylsulfon (CAS RN 67-71-0)

0 %

31.12.2024

0.8050

ex 2930 90 98

19

4-amino-5-(ethansulfonyl)-2-methoxybenzoesyre (CAS RN 71675-87-1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.7799

ex 2930 90 98

20

4-(4-Methylphenylthio)benzophenon (CAS RN 83846-85-9)

0 %

31.12.2024

0.6750

ex 2930 90 98

21

[2,2'-Thio-bis(4-tert-octylphenolato)]-n-butylamin-nikkel (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2026

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) af renhed på 94,5 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.5899

ex 2930 90 98

23

Dimetyl[(metylsulphanyl)metylyliden]biscarbamat (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2023

0.7714

ex 2930 90 98

24

Phenylvinylsulfon (CAS RN 5535-48-8)

0 %

31.12.2024

0.2930

ex 2930 90 98

25

Thiophanat-metyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2023

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) af renhed på 97,5 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.6585

ex 2930 90 98

27

2-[(4-Amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethylhydrogensulphat (CAS RN 26672-22-0)

0 %

31.12.2024

0.8069

ex 2930 90 98

28

Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) i form af vådkage eller vådpasta eller i krystallinsk form, med

— en renhed på 74 vægtprocent eller derover og

— et vandindhold på maksimalt 23 vægtprocent

0 %

31.12.2025

0.7859

ex 2930 90 98

29

4-amino-5-(ethylsulfanyl)-2-methoxybenzoesyre (CAS RN 71675-86-0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2024

0.2933

ex 2930 90 98

30

4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2023

0.7833

ex 2930 90 98

31

(p-toluenesulphonyl)methyl isocyanid (CAS RN 36635-61-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.8152

ex 2930 90 98

32

2-Methoxy-N-[2-nitro-5-(phenylsulfanyl)phenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.6584

ex 2930 90 98

33

2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonisk syre (CAS RN 42986-22-1)

0 %

31.12.2024

0.5035

ex 2930 90 98

34

2,3-Bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanthiol (CAS RN 131538-00-6) med en renhedsgrad på 85 % eller derover, men ikke over 95 %

0 %

31.12.2024

0.3811

ex 2930 90 98

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2026

0.7682

ex 2930 90 98

38

Allylisothiocyanat (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

0.2928

ex 2930 90 98

40

3,3’-Thiodipropionsyre (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2023

0.6167

ex 2930 90 98

43

Trimetylsulfoxoniumiodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2023

0.2931

ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2024

0.7689

ex 2930 90 98

50

3-Mercaptopropionsyre (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlorphenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Thiourinstof (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2025

0.2929

ex 2930 90 98

60

Metylphenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2023

0.4629

ex 2930 90 98

64

3-Chlor-2-metylphenyl-metyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2024

0.4296

ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2027

0.3986

ex 2930 90 98

77

4-[4-(2-Propenyloxy)phenylsulfonyl]phenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2023

0.4187

ex 2930 90 98

78

4-Mercaptometyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2026

0.2999

ex 2930 90 98

80

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2023

0.4694

ex 2930 90 98

81

Disodium hexametylene-1,6-bisthiosulfate dihydrate (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2024

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-Benzoylphenyl)sulphanyl]phenyl}-2-metyl-2-[(4-metylphenyl)sulfonyl]propan-1-one (CAS RN 272460-97-6) med en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.4094

ex 2930 90 98

89

Kalium- eller natriumsalt af O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentyl-dithiocarbonater

0 %

31.12.2026

0.7070

ex 2930 90 98

93

1-Hydrazino-3-(metylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)

0 %

31.12.2026

0.7078

ex 2930 90 98

95

N-(cyclohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)

0 %

31.12.2026

0.7086

ex 2930 90 98

97

Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)

0 %

31.12.2026

0.5741

ex 2931 49 90

08

Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vandig opløsning

0 %

31.12.2027

0.5492

ex 2931 49 90

13

Trioctylphosphinoxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2026

0.6088

ex 2931 49 90

23

Di-tert-butylphosphan (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2023

0.5758

ex 2931 49 90

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyre (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2027

0.3497

ex 2931 49 90

30

Bis(2,4,4-trimetylpentyl)phosphinsyre (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2023

0.7533

ex 2931 49 90

35

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat (CAS RN 84434-11-7)

0 %

31.12.2023

0.2656

ex 2931 49 90

38

N-(Phosphonometyl)iminodieddikesyre (CAS RN 5994-61-6) med indhold af vand på 15 % og derunder, og med en renhedsgrad i tør tilstand på 97 % eller derover

0 %

31.12.2024

0.5229

ex 2931 49 90

40

Tetrakis(hydroxymetyl)phosphoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2026

0.4433

ex 2931 49 90

45

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid (CAS RN 75980-60-8)

0 %

31.12.2023

0.3492

ex 2931 49 90

48

Tetrabutylphosphoniumacetat, i form af en vandig opløsning (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2024

0.3987

ex 2931 49 90

55

3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionsyre (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2023

0.7709

ex 2931 59 90

50

2-Chlorethylphosphonsyre (CAS RN 16672-87-0) fast eller en vandig opløsning med et indhold af 2-Chlorethylphosphonsyre i vægtprocent på 65 eller derover

0 %

31.12.2024

0.3504

ex 2931 90 00

03

Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), i form af opløsning i heptan

0 %

31.12.2023

0.4515

ex 2931 90 00

15

Metylcyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) med et indhold af cyclopentadienyl-mangan-tricarbonyl på 4,9 vægtprocent og derunder

0 %

31.12.2024

0.8051

ex 2931 90 00

23

Ixazomibcitrat (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.7951

ex 2931 90 00

25

N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)etylendiamin (CAS RN 3069-29-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8063

ex 2931 90 00

28

Triethoxy (3-isocyanatopropyl)silan (CAS RN 24801-88-5) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2025

0.8272

ex 2931 90 00

30

Tert-Butylchlordimethylsilan (CAS RN 18162-48-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.3499

ex 2931 90 00

33

Dimetyl[dimetylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2024

0.2654

ex 2931 90 00

35

N,N-Dimetylanilinium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2024

0.8316

ex 2931 90 00

38

2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid (CAS RN 76513-69-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.8442

ex 2931 90 00

40

Chlortrimethylsilan (CAS RN 75-77-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2027

0.4121

ex 2931 90 00

50

Trimetylsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2026

0.3486

ex 2932 13 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2023

0.4590

ex 2932 14 00

10

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galactopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2024

0.3488

ex 2932 19 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9) af renhed på 99 vægtprocent og derover

0 %

31.12.2024

0.4514

ex 2932 19 00

41

2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2024

0.8252

ex 2932 19 00

55

(3S)-3-[4-[(5-Brom-2-chlorphenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-furan (CAS RN 915095-89-5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

0 %

31.12.2026

0.7614

ex 2932 19 00

65

Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

0.3487

ex 2932 19 00

70

Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2024

0.3611

ex 2932 19 00

75

Tetrahydro-2-metylfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2023

0.5240

ex 2932 19 00

80

5-Nitrofurfurylidendi(acetat) (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2026

0.2775

ex 2932 20 90

10

2'-Anilin-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-metylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2023

0.5257

ex 2932 20 90

15

Cumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2026

0.7958

ex 2932 20 90

18

4-Hydroxycoumarin (CAS-RN 1076-38-6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

0 %