EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R2019-20240129

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 af 18. december 2018 om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter, jf. artikel 42 i forordning (EU) 2016/2031, og en liste over planter, for hvilke der ikke kræves plantesundhedscertifikater ved indførelse på Unionens område, jf. artikel 73 i nævnte forordning

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/2024-01-29

02018R2019 — DA — 29.01.2024 — 019.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/2019

af 18. december 2018

om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter, jf. artikel 42 i forordning (EU) 2016/2031, og en liste over planter, for hvilke der ikke kræves plantesundhedscertifikater ved indførelse på Unionens område, jf. artikel 73 i nævnte forordning

(EUT L 323 af 19.12.2018, s. 10)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2072 af 28. november 2019

  L 319

1

10.12.2019

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1214 af 21. august 2020

  L 275

12

24.8.2020

 M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1361 af 30. september 2020

  L 317

1

1.10.2020

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/419 af 9. marts 2021

  L 83

6

10.3.2021

►M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1936 af 9. november 2021

  L 396

27

10.11.2021

►M6

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/230 af 18. februar 2022

  L 39

11

21.2.2022

►M7

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/490 af 25. marts 2022

  L 100

10

28.3.2022

►M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/853 af 31. maj 2022

  L 150

62

1.6.2022

 M9

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1309 af 26. juli 2022

  L 198

4

27.7.2022

►M10

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1404 af 16. august 2022

  L 214

3

17.8.2022

►M11

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1916 af 7. oktober 2022

  L 263

3

10.10.2022

►M12

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1942 af 13. oktober 2022

  L 268

16

14.10.2022

►M13

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/158 af 23. januar 2023

  L 22

15

24.1.2023

►M14

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/446 af 27. februar 2023

  L 65

11

2.3.2023

►M15

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1174 af 15. juni 2023

  L 155

33

16.6.2023

 M16

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1203 af 21. juni 2023

  L 159

65

22.6.2023

 M17

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1511 af 20. juli 2023

  L 184

25

21.7.2023

►M18

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1535 af 24. juli 2023

  L 187

1

26.7.2023

►M19

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/2458 af 31. oktober 2023

  L 2458

1

3.11.2023

►M20

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/2743 af 8. december 2023

  L 2743

1

11.12.2023

►M21

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/377 af 25. januar 2024

  L 377

1

26.1.2024
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/2019

af 18. december 2018

om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter, jf. artikel 42 i forordning (EU) 2016/2031, og en liste over planter, for hvilke der ikke kræves plantesundhedscertifikater ved indførelse på Unionens område, jf. artikel 73 i nævnte forordningArtikel 1

Højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter.

De planter, planteprodukter og andre objekter, der er opført i bilag I, anses for højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter, jf. artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, og det er forbudt at indføre dem på Unionens område i afventning af en risikovurdering.

▼M1 —————

▼B

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
▼M2

BILAG

▼B

Liste over højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter, jf. artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

1. Planter til plantning, bortset fra frø, in-vitro-materiale og naturligt eller kunstigt væksthæmmede træagtige planter til plantning fra alle tredjelande af følgende slægter eller arter:KN-kode

Beskrivelse

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M18

 

Acer L., bortset fra:

— Et til tre år gamle hvilende podede eller okulerede barrodsplanter til plantning frie for blade af Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg og Acer shirasawanum Koidzumi, med oprindelse i New Zealand

— op til 15 år gamle planter til plantning af Acer campestre med en diameter på højst 88 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige

— op til syv år gamle planter til plantning af Acer palmatum med en diameter på højst 40 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige

— op til syv år gamle planter til plantning af Acer platanoides med en diameter på højst 40 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige og

— op til syv år gamle planter til plantning af Acer pseudoplatanus med en diameter på højst 88 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige.

 ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., bortset fra hvilende podede barrodsplanter til plantning med en diameter på højst 2,5 cm af Albizia julibrissin Durazzini, med oprindelse i Israel ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

►M6  Corylus L., bortset fra planter til plantning af Corylus avellana L. eller Corylus colurna L. med oprindelse i Serbien ◄

ex  06 02

►M15  Crataegus L., bortset fra op til 15 år gamle planter til plantning af Crataegus monogyna med en diameter på højst 13 cm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige ◄

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

►M19  Fagus L., bortset fra op til 15 år gamle planter til plantning af Fagus sylvatica med en diameter på højst 80 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige ◄

ex  06 02

►M5  Ficus carica L., bortset fra et år gamle hvilende barrodsplanter til plantning frie for blade med en diameter på højst 2 cm nederst på stilken af Ficus carica L. og et år gamle stiklinger med rod frie for blade af planter til plantning med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Ficus carica L. med oprindelse i Israel ◄

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M12  Jasminum L., undtagen stiklinger uden rod af planter til plantning af Jasminum polyanthum Franchet med oprindelse i Israel og Uganda ◄

ex  06 02

►M11

 

Juglans L., bortset fra:

— op til to år gamle planter til plantning af Juglans regia L., som er barrodsplanter, frie for blade og med en diameter på højst 2 cm nederst på stilken og med oprindelse i Tyrkiet og

— op til to år gamle podede barrodsplanter til plantning og barrodsgrundstammer af Juglans regia L., som er hvilende og frie for blade, med oprindelse i Moldova

 ◄

ex  06 02

►M14  Ligustrum L., bortset fra op til 20 år gamle planter til plantning af Ligustrum delavayanum og Ligustrum japonicum i vækstmedium, med en diameter på højst 18 cm nederst på stilken, med oprindelse i Det Forenede Kongerige ◄

ex  06 02

►M10  Lonicera L. bortset fra op til fire år gamle planter med rod til plantning i vækstmedium af Lonicera x bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens og Lonicera tatarica med oprindelse i Tyrkiet ◄

ex  06 02

►M21

 

Malus Mill., bortset fra:

— et-to år gamle podede barrodsplanter til plantning af Malus domestica, der er hvilende og frie for blade, med oprindelse i Serbien

— op til tre år gamle podede barrodsplanter til plantning af Malus domestica, der er hvilende og frie for blade, med oprindelse i Moldova

— op til tre år gamle podede barrodsgrundstammer af Malus domestica, der er hvilende og frie for blade, med oprindelse i Ukraine

— op til tre år gamle podede barrodsplanter til plantning af Malus domestica, der er hvilende og frie for blade, med oprindelse i Ukraine

— op til et år gamle stiklinger af Malus domestica, der er frie for blade, med oprindelse i Det Forenede Kongerige

— op til syv år gamle planter til plantning af Malus domestica med oprindelse i Det Forenede Kongerige

— op til syv år gamle planter til plantning af Malus sylvestris med en diameter på højst 40 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige, og

— op til to år gamle podede barrodsplanter til plantning af Malus domestica, der er hvilende og frie for blade, med oprindelse i Bosnien-Hercegovina

 ◄

ex  06 02

►M7  Nerium L., bortset fra op til fire år gamle planter til plantning af Nerium oleander L. med oprindelse i Tyrkiet ◄

ex  06 02

►M5  Persea Mill., bortset fra podede planter med rod med blade med vækstmedium og med en diameter på højst 1 cm nederst på stilken af Persea americana Mill. og stiklinger uden rod af planter til plantning med en diameter på højst 2 cm af Persea americana Mill. med oprindelse i Israel ◄

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

►M13  Prunus L., bortset fra barrodsplanter, der er hvilende og frie for blade, til plantning af Prunus domestica podet på Prunus cerasifera-grundstammer med oprindelse i Ukraine. ◄

ex  06 02

►M20

 

Quercus L., bortset fra:

— op til 15 år gamle planter til plantning af Quercus petraea med en diameter på højst 80 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige og

— op til 15 år gamle planter til plantning af Quercus robur med en diameter på højst 80 mm nederst på stammen, med oprindelse i Det Forenede Kongerige

 ◄

ex  06 02

►M7  Robinia L., bortset fra hvilende podede barrodsplanter til plantning med en diameter på højst 2,5 cm af Robinia pseudoacacia L. med oprindelse i Israel og bortset fra op til syv år gamle planter til plantning af Robinia pseudoacacia med en diameter på højst 25 cm og med oprindelse i Tyrkiet ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Planter af Ullucus tuberosus fra alle tredjelande.

▼M4KN-kode

Beskrivelse

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3. Frugter af Momordica L. med oprindelse i tredjelande eller områder i tredjelande, hvor Thrips palmi Karny vides at forekomme, og hvor der ikke er iværksat effektive afbødende foranstaltninger for denne skadegører.KN-kode

Beskrivelse

ex 0709 99 90

►M8  Momordica L., undtagen frugter af Momordica charantia L. med oprindelse i Honduras, Mexico, Sri Lanka og Thailand ◄

▼M2 —————

▼M1 —————

Top