Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0145-20190914

Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2019-09-14

02014D0145 — DA — 14.09.2019 — 021.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/145/FUSP

af 17. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

(EUT L 078 af 17.3.2014, s. 16)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/151/FUSP af 21. marts 2014

  L 86

30

21.3.2014

 M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/238/FUSP af 28. april 2014

  L 126

55

29.4.2014

►M3

RÅDETS AFGØRELSE 2014/265/FUSP af 12. maj 2014

  L 137

9

12.5.2014

 M4

RÅDETS AFGØRELSE 2014/308/FUSP af 28. maj 2014

  L 160

33

29.5.2014

 M5

RÅDETS AFGØRELSE 2014/455/FUSP af 11. juli 2014

  L 205

22

12.7.2014

 M6

RÅDETS AFGØRELSE 2014/475/FUSP af 18. juli 2014

  L 214

28

19.7.2014

 M7

RÅDETS AFGØRELSE 2014/499/FUSP af 25. juli 2014

  L 221

15

25.7.2014

 M8

RÅDETS AFGØRELSE 2014/508/FUSP af 30. juli 2014

  L 226

23

30.7.2014

►M9

RÅDETS AFGØRELSE 2014/658/FUSP af 8. september 2014

  L 271

47

12.9.2014

 M10

RÅDETS AFGØRELSE 2014/801/FUSP af 17. november 2014

  L 331

26

18.11.2014

 M11

RÅDETS AFGØRELSE 2014/855/FUSP af 28. november 2014

  L 344

22

29.11.2014

 M12

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/241 af 9. februar 2015

  L 40

14

16.2.2015

►M13

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/432 af 13. marts 2015

  L 70

47

14.3.2015

►M14

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1524 af 14. september 2015

  L 239

157

15.9.2015

►M15

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/359 af 10. marts 2016

  L 67

37

12.3.2016

►M16

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/1671 af 15. september 2016

  L 249

39

16.9.2016

 M17

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/1961 af 8. november 2016

  L 301

15

9.11.2016

►M18

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/445 af 13. marts 2017

  L 67

88

14.3.2017

►M19

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/1386 af 25. juli 2017

  L 194

63

26.7.2017

►M20

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/1418 af 4. august 2017

  L 203I

5

4.8.2017

►M21

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/1561 af 14. september 2017

  L 237

72

15.9.2017

►M22

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2163 af 20. november 2017

  L 304

51

21.11.2017

►M23

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/392 af 12. marts 2018

  L 69

48

13.3.2018

►M24

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/706 af 14. maj 2018

  L 118I

3

14.5.2018

►M25

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1085 af 30. juli 2018

  L 194

147

31.7.2018

►M26

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1237 af 12. september 2018

  L 231

27

14.9.2018

►M27

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1930 af 10. december 2018

  L 313I

5

10.12.2018

►M28

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/95 af 21. januar 2019

  L 19

7

22.1.2019

►M29

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/415 af 14. marts 2019

  L 73

110

15.3.2019

►M30

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/416 af 14. marts 2019

  L 73

117

15.3.2019

►M31

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1405 af 12. september 2019

  L 236

17

13.9.2019


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 066, 11.3.2015, s.  21 (2014/265/FUSP)

 C2

Berigtigelse, EUT L 066, 11.3.2015, s.  22 (2014/499/FUSP)

►C3

Berigtigelse, EUT L 081, 26.3.2015, s.  5 (2014/145/FUSP)

 C4

Berigtigelse, EUT L 199, 29.7.2015, s.  46 (2014/151/FUSP)

 C5

Berigtigelse, EUT L 280, 24.10.2015, s.  39 (2015/1524)

 C6

Berigtigelse, EUT L 253, 30.9.2017, s.  40 (2017/1561)

►C7

Berigtigelse, EUT L 152, 15.6.2018, s.  60 (2018/706)
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/145/FUSP

af 17. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighedArtikel 1

▼M9

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a) fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organisationers arbejde i Ukraine, og fysiske personer med tilknytning til dem

b) fysiske personer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine, eller

c) fysiske personer, som foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine,

jf. bilaget.

▼B

2.  Stk. 1 forpligter dog ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3.  Stk. 1 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b) som værtsland for en international konference, som er indkaldt af De Forenede Nationer eller afholdes i regi heraf

c) i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d) i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4.  Stk. 3 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.  Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.  Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske mål med de restriktive foranstaltninger, herunder støtte til Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

7.  En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8.  Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 og 7 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og den berørte person.

Artikel 2

▼M9

1.  Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a) fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organisationers arbejde i Ukraine, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem

b) juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller finansielt støtter tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

c) juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol, hvis ejerskab i strid med ukrainsk ret er blevet overført, eller juridiske personer, enheder eller organer, der har draget fordel af en sådan overførsel

d) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine, eller

e) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine,

jf. bilaget, indefryses.

▼B

2.  Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.  En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør meddeles særlig tilladelse.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

4.  Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet som omhandlet i stk. 1 blev optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d) anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

5.  Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller et sådant organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.  Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1 og 2 i denne afgørelse, eller

c) forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat stk. 1.

▼M21

7.  Uanset stk. 2 kan en medlemsstat meddele tilladelse til betalinger til Crimean Sea Ports for tjenester, der ydes i havnene Kertj fiskerihavn, Jalta handelshavn og Jevpatorija handelshavn, og tjenester, der ydes af Gosgidrografiya og af havneterminalfilialer af Crimean Sea Ports.

▼B

Artikel 3

▼M3

1.  Rådet træffer med enstemmighed efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik afgørelse om oprettelse og ændring af listen i bilaget.

▼B

2.  Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver en sådan person, en sådan enhed eller et sådant organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.  Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 4

1.  Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, på listen.

2.  Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 5

For at give de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i denne afgørelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

▼M29

Denne afgørelse anvendes indtil den 15. september 2019.

▼M31

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 15. marts 2020.
▼C3

BILAG

Liste over de personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 1 og 2

▼C1

Personer

▼B 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

▼M21

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Fødselsdato: 26.11.1972

Fødested: Beltsy (Bălți), nu Republikken Moldova

Aksyonov blev valgt til »premierminister på Krim« i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. »Valget« af ham blev erklæret forfatningsstridigt af den fungerende ukrainske præsident Oleksandr Turchynov den 1. marts 2014. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 og var en af medunderskriverne af »traktaten om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation« den 18. marts 2014. Den 9. april 2014 blev han af præsident Vladimir Putin udnævnt til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Den 9. oktober 2014 blev han formelt »valgt« til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Aksyonov dekreterede efterfølgende, at posterne som »leder« og »premierminister« blev slået sammen.

Medlem af det russiske statsråd. Siden januar 2017 medlem af det høje råd for partiet Forenet Rusland.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt den russiske stats orden »fortjenester for fædrelandet« af første grad.

17.3.2014

▼M18

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Fødselsdato: 19.11.1956

Fødested: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Sloboziaregionen, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova) eller Bogomol, Moldoviske SSR

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims øverste råd spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet i »det øverste råd« om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed ved »folkeafstemningen« den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »traktaten om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation« af 18. marts 2014.

Siden den 17. marts 2014 har han været »formand« for det såkaldte »Republikken Krims statsråd«.

17.3.2014

▼M23

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, Burjatiske ASSR (Russiske SFSR)

Som tidligere vicepremierminister i Krim har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af »det øverste råd« om »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 fratrådte han stillingen som »førstevicepremierminister« i den såkaldte »Republikken Krim«. I øjeblikket generaldirektør for forvaltningsselskabet for den russisk-kinesiske investeringsfond for regional udvikling.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger eller politikker.

17.3.2014

▼M26

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Fødselsdato: 15.7.1974

Fødested: Kharkiv, Ukrainske SSR

Denis Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den ukrainske flåde den 1. marts 2014, men aflagde efterfølgende ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed til den ukrainske flåde.

Han var viceøverstbefalende for Den Russiske Føderations Sortehavsflåde indtil oktober 2015.

Siden 2015 har han studeret ved militærakademiet for de russiske væbnede styrkers generalstab.

17.3.2014

▼M21

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Fødselsdato: 13.6.1961

Fødested: Moskva eller Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »folkets borgmester i Sevastopol« med folkelig opbakning den 23. februar 2014, og han accepterede »afstemningen«. Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »traktaten om Krims tiltrædelse af Den Russiske Føderation« af 18. marts 2014. Han var fungerende »guvernør« i Sevastopol fra den 1. til den 14. april 2014 og blev tidligere »valgt« til formand for den »lovgivende forsamling« i byen Sevastopol. Medlem af »den lovgivende forsamling« i byen Sevastopol.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt den russiske stats orden »fortjenester for fædrelandet« af første grad.

17.3.2014

▼M23

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Fødselsdato: 18.1.1970 eller den 29.3.1965

Fødested: Artemivsk (Артемовск) (2016 omdøbt til Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraine

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (FSB). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim. Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim.

17.3.2014

▼M15 —————

▼M18

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Fødselsdato: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Fødested: Simferopol

Som næstformand for Verkhovna Rada på Krim stod Sergey Pavlovych Tsekov sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd fra den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

▼M23

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Fødselsdato: 5.1.1958

Fødested: Abakan, Khakassien

Tidligere formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

I juli 2017 meddelte han sin fratræden som formand for Sikkerheds- og Forsvarskomitéen. Han er fortsat medlem af Føderationsrådet og medlem af komitéen for intern regulering og parlamentariske spørgsmål.

Den 10. oktober 2017 blev Viktor Alekseevich Ozerov ved dekret N 372-SF optaget i Føderationsrådets midlertidige kommission vedrørende beskyttelse af statens suverænitet og forebyggelse af indblanding i Den Russiske Føderations indre anliggender.

17.3.2014

▼M16

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович Джабаров)

Fødselsdato: 29.9.1952

Første næstformand for Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender.

Den 1. marts 2014 støttede Vladimir Michailovich Dzhabarov offenligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

▼M26

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Fødselsdato: 9.11.1972

Fødested: Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret og Statsopbygning i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at »den ukrainske præsident støtter appellen fra Krims myndigheder til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim«.

17.3.2014

▼M16

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович Рыжков)

Fødselsdato: 28.9.1929

Fødested: Dyleevka, Donetskregionen, Ukrainske SSR

Medlem af Føderationsrådets Komité for Føderale Anliggender, Regionalpolitik og den Nordlige Region i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Nikolai Ivanovich Ryzhkov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

13.

Evgeni Viktorovich BUSHMIN

(Евгений Викторович Бушмин)

Fødselsdato: 4.10.1958

Fødested: Lopatino, Sergachiiskyregionen, Russiske SSR

Næstformand for Rådet for Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Evgeni Viktorovich Bushmin offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

▼M26

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Fødselsdato: 3.4.1957

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetien

Tidligere medlem af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender i Den Russiske Føderation. Hans hverv som medlem af Føderationsrådet ophørte i september 2017.

Siden september 2017 har han været første næstformand for Nordossetiens Parlament.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

▼M21 —————

▼M16

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович Миронов)

Fødselsdato: 14.2.1953

Fødested: Pusjkin, Leningradregionen

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af partiet Retfærdigt Rusland i Dumaen i Den Russiske Føderation.

Ophavsmand til lovforslaget om under dække af at beskytte russiske borgere at lade Den Russiske Føderation indlemme et fremmed lands territorier uden det pågældende lands samtykke og uden en international traktat.

17.3.2014

▼M26

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Fødselsdato: 30.7.1970

Fødested: Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Tidligere viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine.

Tidligere næstformand for og i øjeblikket medlem af udenrigsudvalget i Den Russiske Føderations Statsduma.

17.3.2014

▼M18

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Fødselsdato: 4.1.1968

Fødested: Moskva

Tidligere formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af LDPR).

Støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.

I øjeblikket formand for Den Russiske Føderations Statsdumas udvalg vedrørende udenrigsanliggender.

17.3.2014

▼M29

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Født den: 13.9.1961

Fødested: Vitebsk (Hviderussisk SSR)

Tidligere øverstbefalende for Sortehavsflåden, viceadmiral. Stedfortrædende øverstbefalende for den russiske flåde.

Ansvarlig for kommandoen over de russiske styrker, der har besat suverænt ukrainsk område.

17.3.2014

▼M16

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Fødselsdato: 2.7.1958

Fødested: Siva, Permregionen, USSR

Øverstbefalende, Ruslands vestlige militærdistrikt, som har enheder deployeret på Krim. Han var ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland. Har siden november 2015 været leder af den fælles stab for Collective Security Treaty Organisation (CSTO).

17.3.2014

▼M21

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)

Fødselsdato: 22.3.1958

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetiske ASSR

Tidligere øverstbefalende for Ruslands sydlige militærdistrikt (»SMD«), som har enheder på Krim. Sortehavsflåden hører under Viktorovich Galkins kommando; en stor del af fremrykningen på Krim har fundet sted gennem SMD.

SMD-styrker er deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en folkeafstemning og indlemmelse i Rusland. Desuden henhører Sortehavsflåden under distriktets kontrol.

I øjeblikket ansat i det russiske forsvarsministeriums centraladministration. Rådgiver for forsvarsministeren siden den 19. januar 2017.

17.3.2014

▼M29

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Født den: 21.12.1963

Fødested: Moskva

Tidligere vicepremierminister i Den Russiske Føderation. Opfordrede offentligt til annekteringen af Krim.

Generaldirektør i et statsligt selskab siden 2018.

21.3.2014

▼M16

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Fødselsdato: 1.1.1961

Fødested: Zaporozhye (Ukrainske SSR)

Rådgiver for præsidenten for Den Russiske Føderation. Opfordrede offentligt til annekteringen af Krim.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (født TYUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко (født Тютина))

Fødselsdato: 7.4.1949

Fødested: Shepetovka, Khmelnitskyregionen (Kamenets-Podolsky) (Ukrainske SSR)

Formand for Føderationsrådet. Den 1. marts 2014 støttede hun offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

21.3.2014

▼M18

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Fødselsdato: 27.10.1954

Fødested: Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Tidligere formand for Statsdumaen. Støttede offentligt deployeringen af russiske styrker i Ukraine. Støttede offentligt traktaten om genforening af Rusland og Krim og den føderale forfatningslovgivning i tilknytning hertil.

Har siden oktober 2016 været direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Permanent medlem af og sekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

21.3.2014

▼M14

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Fødselsdato: 26.4.1954

Fødested: Moskva

Udnævnt ved præsidentielt dekret den 9. december 2013 til leder af det russiske føderale nyhedsbureau »Rossiya Segodnya«.

Central figur i regeringens propaganda, som støtter deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

21.3.2014

▼M31

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Køn: mand

Født den: 27.3.1963

Fødested: Sevastopol (Ukrainske SSR)

Tidligere viceøverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

I øjeblikket admiral, øverstbefalende for den russiske østersøflåde.

21.3.2014

▼M26

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Fødselsdato: 1.9.1956

Fødested: Zaporozhye (Ukrainske SSR)

Tidligere viceøverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Den 26. september 2017 blev han ved dekret fra præsidenten for Den Russiske Føderation afskediget fra sin post og fra militærtjeneste.

Siden september 2017 har han været medlem af Rådet for Den Russiske Føderation, hvor han repræsenterer den annekterede by Sevastopol.

21.3.2014

▼M16

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич Сурков)

Fødselsdato: 21.9.1964

Fødested: Solntsevo, Lipetskregionen

Rådgiver for præsidenten for Den Russiske Føderation. Han organiserede processen på Krim, hvorved lokalsamfund på Krim blev mobiliseret til at iværksætte aktioner, der underminerede de ukrainske myndigheder på Krim.

21.3.2014

▼M26

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Fødselsdato: 10.10.1955

Fødested: Simferopol, Krim

Formand for Krims valgkommission. Ansvarlig for gennemførelsen af »folkeafstemningen« på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af folkeafstemningen i henhold til det russiske system.

Han har som formand for Krims valgkommission deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

21.3.2014

▼M29

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Født den: 21.8.1946

Fødested: Shmakovka, Primorskyregionen

Tidligere formand for Krims valgkommission (indtil den 26. maj 2017). Ansvarlig for administrationen af folkeafstemningen på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af folkeafstemningen i henhold til det russiske system.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

21.3.2014

▼M26

32.

Generalløjtnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Fødselsdato: 5.12.1959

Fødested: Osh, Kirgisiske SSR

Tidligere de facto-øverstbefalende for de russiske tropper, der er deployeret i det ulovligt annekterede Krim (og som Rusland fortsat officielt refererer til som »lokale selvforsvarsmilitser«). Tidligere viceøverstbefalende for det sydlige militærdistrikt. Han er i øjeblikket leder af afdelingen for offentlig forvaltning og national sikkerhed i den russiske generalstabs militærakademi.

21.3.2014

▼M23

33.

Elena Borisovna MIZULINA (born DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (born ДМИТРИЕВА))

Fødselsdato: 9.12.1954

Fødested: Bui, Kostromaregionen

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

Pr. september 2015 medlem af Føderationsrådet i Omskregionen. I øjeblikket viceformand for Føderationsrådets Komité vedrørende Forfatningslovgivning og Statsopbygning.

21.3.2014

▼M16

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич Козак)

Fødselsdato: 7.11.1958

Fødested: Bandurovo, Kirovogradregionen, Ukrainske SSR

Vicepremierminister. Ansvarlig for at lede integrationen af den indlemmede Autonome Republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

▼M29

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Født den: 15.9.1949

Fødested: Moskva

Tidligere befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det såkaldte »Føderale Distrikt Krim«, ansvarlig for gennemførelsen af det russiske statsoverhoveds forfatningsmæssige beføjelser på den indlemmede Autonome Republik Krims område. Ikkepermanent medlem af det russiske sikkerhedsråd.

Tidligere befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det Føderale Distrikt Nordkaukasus (indtil juni 2018).

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Født den: 27.10.1965

Fødested: Leningrad

Tidligere minister for Krimanliggender. Ansvarlig for integrationen af den indlemmede Autonome Republik Krim i Den Russiske Føderation.

Tidligere vicestabschef i den russiske regering, ansvarlig for tilrettelæggelsen af arbejdet i den statslige kommission for den socioøkonomiske udvikling i den såkaldte »Republikken Krim«.

Stabschef for Den Russiske Føderations revisionsinstans.

29.4.2014

▼M18

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Fødselsdato: 22.8.1960

Fødested: Alagir, Nordossetiske autonome SSR, Russiske RSFSR

Tidligere guvernør for den ukrainske indlemmede by Sevastopol.

I øjeblikket befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det Føderale Distrikt Sibirien. Medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

29.4.2014

▼M16

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Fødselsdato: 7.5.1962

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Det Russiske Føderale Råd for den indlemmede autonome republik Krim.

29.4.2014

▼M13 —————

▼M16

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович Неверов)

Fødselsdato: 21.12.1961

Fødested: Tashtagol, USSR

Næstformand for Statsdumaen, Forenet Rusland. Ansvarlig for at iværksætte lovgivning med henblik på at integrere den indlemmede Autonome Republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

▼M15 —————

▼M16

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич Герасимов)

Fødselsdato: 8.9.1955

Fødested: Kazan

Chef for generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker, Den Russiske Føderations viceforsvarsminister, general i hæren. Ansvarlig for den massive deployering af russiske tropper langs grænsen til Ukraine og for den manglende deeskalering af situationen.

29.4.2014

▼M18

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Fødselsdato: 6.7.1993

Fødested: Prag, Den Tjekkiske Republik

Aktivt medlem af »Luganskgarden«. Deltog i indtagelsen af sikkerhedstjenestens regionalkontors bygning i Lugansk.

Fortsat aktiv militær forkæmper for LNR.

29.4.2014

▼M21 —————

▼M21

45.

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Donetsk

Aktiv deltager i og organisator af separatistaktioner, koordinator af »de russiske turisters« aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske Union«. Tidligere »første næstformand for ministerrådet«. Indtil den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«.

Fra februar 2017 frataget mandatet som medlem af »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk« efter afgørelse truffet af det såkaldte »Folkeråd«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger eller politikker.

29.4.2014

▼M31

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн)

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Køn: mand

Født den: 9.5.1981

Fødested: Makiivka (Donetsk oblast)

En af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«. Deltog i indtagelsen og besættelsen af regionalforvaltningen i Donetsk i 2014. Indtil den 4. september 2015 såkaldt næstformand for »Folkerådet« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Siden den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«. Såkaldt »fungerende leder for den såkaldte Folkerepublikken Donetsk« siden den 7. september 2018. Såkaldt »leder for Folkerepublikken Donetsk« efter det såkaldte valg den 11. november 2018.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Køn: mand

Født den: 1.5.1983

Fødested: Khartsyzsk, Donetsk region

En af lederne af den ideologisk radikale organisation »Donbassfolkemilitsen«. Han deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i Donetskregionen.

Medlem af »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk« og af dets udvalg vedrørende udenrigspolitik, eksterne forbindelse, informationspolitik og informationsteknologi.

29.4.2014

▼M18

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Fødselsdato: 17.12.1970

Fødested: Moskva

Identificeret som ansat i det øverste efterretningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker (GRU). Han var involveret i hændelser i Sloviansk. Chef for folkebevægelsen »Novorossiya«. Tidligere »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Stod bag en russisk march den 4. november 2016 i Moskva for russiske nationalister, der støtter separatisterne i det østlige Ukraine.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktiviteter i det østlige Ukraine. En af de personer, der stod bag den russiske march i november 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Fødselsdato: 4.2.1964

Fødested: Alekseevka, Saratovregionen.

Tidligere første vicepersonalechef for præsidentens kontor i Rusland. Ansvarlig for tilsynet med den politiske integration af den indlemmede ukrainske region Krim i Den Russiske Føderation.

Har siden den 5. oktober 2016 været formand for Den Russiske Føderations Statsduma.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Fødselsdato: 15.2.1957

Fødested: Barnaul.

Tidligere øverstbefalende for de russiske luftbårne tropper, generaloberst. Har i kraft af sin ledende stilling ansvaret for deployeringen af russiske luftstyrker på Krim.

I øjeblikket formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Forsvarskomité.

12.5.2014

▼M23

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Fødselsdato: 19.5.1960

Fødested: Ignatovo, Vologodsk oblast, USSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere formand for forfatningsudvalget i Dumaen. Ansvarlig for at fremme vedtagelsen af lovgivningen om indlemmelse af Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation.

Medlem af partiet Forenet Ruslands øverste råd.

12.5.2014

▼M18

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Fødselsdato: 30.1.1971

Fødested: Landsbyen Skvortsovo, Simferopolregionen, Krim

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Krim. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne på Krim.

12.5.2014

▼M23

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Fødselsdato: 30.12.1965 eller 19.12.1962

Fødested: Simferopol, Krim eller Zaporizhia

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

Siden oktober 2016 stabschef for den lovgivende forsamling i Sevastopol.

12.5.2014

▼M16

54.

Viacheslav PONOMARIOV

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Fødselsdato: 2.5.1965

Fødested: Sloviansk (Donetsk Oblast)

Tidligere selvudnævnt »folkets borgmester« i Slaviansk (indtil den 10. juni 2014). Ponomariov opfordrede Vladimir Putin til at indsætte russiske styrker for at beskytte byen og bad ham senere om at levere våben. Ponomariovs folk var involveret i bortførelser (de tog Irma Krat og Simon Ostrovsky, en journalist for Vice News, til fange, begge blev senere løsladt; Ponomariovs folk tilbageholdte militærobservatører i henhold til OSCE's Wiendokument). Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

12.5.2014

▼M29

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (djævlen))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Født den: 30.12.1965

Fødested: Simferopol, Krim

En af de tidligere ledere af den selvudråbte Horlivkamilits. Han tog kontrol over Ukraines sikkerhedstjenestes kontor i Donetskregionens bygning og bemægtigede sig bagefter indenrigsministeriets distriktsstation i byen Horlivka. Han har forbindelser til Igor Strelkov/Girkin, under hvis kommando han var involveret i mordet på den folkedeputerede i Horlivkas byråd Volodymyr Rybak.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.5.2014

▼M26

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Fødselsdato: 25.7.1980

Fødested: Makiivka (Donetsk oblast)

En af de tidligere ledere af de væbnede styrker i den selvudråbte »Folkerepublikken Donetsk«. Ifølge Pushylin, en af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«, er styrkernes mål at »beskytte befolkningen i Folkerepublikken Donetsk og republikkens territorielle integritet«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger eller politikker.

12.5.2014

▼M31

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Køn: mand

Født den: 2.6.1970

Fødested: Dnepropetrovsk

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i denne egenskab offentligt til oprettelse af den såkaldte »Føderale Republik Novorossiya« bestående af sydøstlige regioner i Ukraine. Tidligere »formand« for det såkaldte »Parlament i Unionen af Folkerepublikker« (»parlamentet i Novorossiya«).

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.5.2014

▼M21

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Fødselsdato: 30.5.1980

Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken Donetsks« selvbestemmelse. Tidligere »minister for arbejde og sociale anliggender«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker.

12.5.2014

▼M23

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Fødselsdato: 12.1.1981

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Lugansk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse.

Støtter fortsat aktivt separatistiske politikker.

12.5.2014

▼M26

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Fødselsdato: 18.3.1980

Fødested: Mikhailovka, Voroshilovgradregionen, Ukrainske SSR eller Yevpatoria, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere anklager i den såkaldte »Republikken Krim«. Gennemførte aktivt Ruslands annektering af Krim.

I øjeblikket næstformand for Den Russiske Føderations Statsdumas Sikkerheds- og Korruptionsbekæmpelseskomité.

12.5.2014

▼M31

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Køn: mand

Født den: 9.2.1979

Fødested: Sevastopol, Krim

Sevastopols tidligere anklager og gennemførte i egenskab heraf aktivt Ruslands indlemmelse af Sevastopol.

Anklager for Republikken Adygej.

12.5.2014

▼M18

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske« fascister»«). Har undertegnet aftalememorandummet om »Unionen Novorossiya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker, leder »Union of Donbas volunteers«.

Deltager aktivt i rekrutteringen og uddannelsen af »frivillige«, som sendes til Donbas for at kæmpe.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Fødselsdato: 18.12.1972

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »sikkerhedsminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske sikkerhedsaktiviteter i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

▼M16

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич Калюсский)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович Калюський)

Fødselsdato: 9.10.1975

Tidligere såkaldt »de facto-vicepremierminister for sociale anliggender i Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«.

12.7.2014

▼M18

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Fødselsdato: 6.11.1958

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »minister for information og massekommunikation« i »Folkerepublikken Donetsk«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske propagandaaktiviteter i den såkaldte »regering« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske aktioner i det østlige Ukraine.

12.7.2014

▼M23

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Fødselsdato: 20.1.1964

Fødested: Izhevsk, Den Russiske Føderation

Tidligere såkaldt »premierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Lugansk«, bekræftet den 8. juli 2014.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Beskæftiger sig fortsat med støtte til LNR-separatiststrukturer.

12.7.2014

▼M18

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нiкiтiн),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Fødselsdato: 25.11.1971

Fødested: Shargun (Uzbekistan)

Tidligere såkaldt »vicepremierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Lugansk« (tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Lugansk« og tidligere talsmand for »sydøsthæren«).

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for sydøsthærens erklæring om, at der ikke kan afholdes ukrainsk præsidentvalg i »Folkerepublikken Lugansk« på grund af regionens »nye« status.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

▼M21

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Fødselsdato: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Fødested: Stakhanov (Lugansk region)

Indtil den 25. marts 2016 såkaldt »formand for det øverste råd i Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere medlem af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Lugansk«.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i »det øverste råd«, ansvarlig for at have anmodet Den Russiske Føderation om at anerkende »Folkerepublikken Lugansks« uafhængighed.

Har undertegnet aftalememorandummet om »unionen Novorossija«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

▼M14

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich Ivakin

(Юрий Владимирович Ивакин)

Fødselsdato: 13.8.1954

Fødested: Perevalsk (Lugansk Oblast)

Tidligere såkaldt »indenrigsminister i Folkerepublikken Lugansk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

12.7.2014

▼M31

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Køn: mand

Født den: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Fødested: Luhansk (muligvis i Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Tidligere såkaldt »forsvarsminister« og tidligere såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Lugansk« og i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

Tidligere særlig udsending for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« vedrørende gennemførelsen af Minskaftalerne.

12.7.2014

▼M26

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Fødselsdato: 20.6.1956 eller 6.10.1956

Fødested: Djerzjinsk, Donetskregionen

Øverstbefalende for kosakstyrkerne.

Ansvarlig for at lede separatister i Østukraine, der kæmper mod de ukrainske regeringsstyrker.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

▼M14 —————

▼M21

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Fødselsdato: 1.9.1950

Fødested: Kurumoch, Kuibyshevregionen

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; tidligere direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Fra den 4. januar 2017 direktør for det russiske institut for strategiske studier. Han er også formand for bestyrelsen for »Almaz-Antey«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

▼M14

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Fødselsdato 11.7.1951

Fødested: Leningrad (Skt. Petersborg)

Permanent medlem af og sekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Fødselsdato: 15.11.1951

Fødested: Perm

Permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; direktør for den føderale sikkerhedstjeneste (FSB). Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Fødselsdato: 8.10.1956

Fødested: Zhetikara, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik

Permanent medlem af og vicesekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

▼M23

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Fødselsdato 15.12.1950

Fødested: Vladivostok

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er fortsat medlem af partiet Forenet Ruslands øverste råd.

25.7.2014

▼M26

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Fødselsdato: 17.5.1954

Øverstbefalende for den femte tjenestegren i FSB, Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste.

Som højtstående FSB-officer leder han en tjeneste med ansvar for tilsynet med efterretningsoperationer og internationale aktiviteter.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Fødselsdato: 10.7.1981

Fødested: Kuibyshev (Samara)

Medlem af Statsdumaen.

Som medlem af Dumaen annoncerede han indvielsen af »de facto-ambassaden« for den ikkeanerkendte såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva og bidrager til undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

I øjeblikket formand for den russiske Statsdumas udvalg vedrørende idræt, sport og ungdomsanliggender.

25.7.2014

▼M14

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Fødselsdato: 5.10.1976

Fødested: Tsentaroy.

Præsident for Republikken Tjetjenien. Kadyrov fremsatte erklæringer til støtte for den ulovlige indlemmelse af Krim og til støtte for den væbnede opstand i Ukraine. Han erklærede bl.a. den 14. juni 2014, at han »vil gøre alt for at bidrage til, at Krim genopstår«. I denne forbindelse blev han tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Derudover gav han den 1. juni 2014 udtryk for, at han er villig til at sende 74 000 tjetjenske frivillige til Ukraine, hvis han anmodes herom.

25.7.2014

▼M26

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Fødselsdato: 23.12.1960

Fødested: Vyselki, Krasnodarregionen

Tidligere guvernør for Krasnodar Krai.

Han blev af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim tildelt en medalje »for Krims befrielse« for den støtte, han havde ydet i forbindelse med den ulovlige annektering af Krim. Ved denne lejlighed udtalte den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim, at Tkachyov var en af de første, der gav udtryk for sin støtte til Krims nye »lederskab«.

Tidligere landbrugsminister i Den Russiske Føderation.

25.7.2014

▼M18

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Fødselsdato: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Fødested: Sievierodonetsk

En af de selvudråbte ledere af »Folkerepublikken Donetsk«. Han anmodede om russisk intervention i det østlige Ukraine, herunder gennem deployering af russiske fredsbevarende styrker. Han havde tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Gubarev er ansvarlig for rekruttering af personer til separatisternes væbnede styrker.

Ansvarlig for at have indtaget den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og udråbt sig selv til »folkets guvernør«.

På trods af at han er blevet arresteret for at true Ukraines territoriale integritet og efterfølgende løsladt, har han fortsat spillet en fremtrædende rolle i separatistiske aktiviteter, hvorved han underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

▼M29

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Født den: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Fødested: Kakhovka (Kherson oblast)

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigsminister« var hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun har undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker.

Tidligere medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk« (indtil november 2018).

25.7.2014

▼M23

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Fødselsdato: 7.2.1960

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som viceforsvarsminister og fungere som sådan har Berezin derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker. I øjeblikket bestyrelsesformand for DNR-skribentforeningen.

25.7.2014

▼M18

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Fødselsdato: 2.4.1956

Fødested: Odessa

Selvudråbt »præsident« for den såkaldte »Republikken Novorossiya«, som har opfordret Rusland til at deployere tropper i Ukraine. Ved at påtage sig rollen som præsident og fungere som sådan har han derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

▼M21

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK alias Abwehr

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Fødselsdato: 23.6.1972 (eller 23.7.1972)

Fødested: Vinnytsiaregionen

Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som højtstående rådgiver og fungere som sådan har Zdriliuk derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Fødselsdato: 19.2.1951

Fødested: Novosibirsk

Tidligere »minister for statssikkerhed« i separatistregionen Dnestrrepublikken. Tidligere vicepremierminister for »Folkerepublikken Donetsk« med ansvar for sikkerhed og retshåndhævelse. I egenskab heraf er han ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

▼M14

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Fødselsdato: 31.5.1960

Fødested: Zagorsk (Sergiev Posad)

Som øverste vicestabschef i præsidentens administration er han ansvarlig for at have pålagt russiske medier at anlægge en positiv linje over for separatisterne i Ukraine og indlemmelsen af Krim og dermed for at støtte destabiliseringen af det østlige Ukraine og indlemmelsen af Krim

30.7.2014

▼M29

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Født den: muligvis 23.7.1981

Tidligere talsmand for den såkaldte »regering« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«, som har fremsat erklæringer, der bl.a. retfærdiggør nedskydningen af et ukrainsk militærfly, gidseltagning og ulovlige væbnede gruppers kamphandlinger, der har ført til underminering af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

Tidligere talsmand for LNR's pressetjeneste.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

30.7.2014

▼M23

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Fødselsdato: 13.1.1954

Fødested: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Tidligere medlem af det såkaldte »folkeråd« og tidligere formand for det såkaldte »øverste råd« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som var initiativtager til de politikker og den organisering af den ulovlige »folkeafstemning«, der førte til udråbelsen af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvilket var en krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed. Støtter fortsat aktivt separatistiske handlinger og politikker. I øjeblikket leder af kommunistpartiet i DNR.

30.7.2014

▼M29

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Fødselsdato: 27.11.1967

Fødested: Simferopol, Krim

Idet han accepterede sin udnævnelse til såkaldt »indenrigsminister for Republikken Krim« foretaget af Ruslands præsident (dekret nr. 301) den 5. maj 2014, og i kraft af sine handlinger som såkaldt »indenrigsminister« har han undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

Afskediget som såkaldt »indenrigsminister for Republikken Krim« i juni 2018.

30.7.2014

▼M19

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Fødselsdato: 15.12.1951

Fødested: Leningrad (Sankt Petersborg)

Arkady Rotenberg er en fremtrædende russisk forretningsmand, der har tætte personlige forbindelser til præsident Putin. Siden marts 2014 har Rotenberg eller dennes virksomheder modtaget offentlige kontrakter på over 7 mia. dollar. I 2015 førte Rotenberg den årlige liste over offentlige kontrakter med hensyn til værdi efter at være blevet tildelt kontrakter til en værdi af 555 mia. rubler fra den russiske regering. Mange af disse kontrakter blev tildelt uden formelle konkurrenceprocesser. Den 30. januar 2015 underskrev premierminister Dmity Medvedev et dekret, der tildelte Rotenbergs virksomhed Stroygazmontazh en offentlig kontrakt om bygningen af Kertjbroen fra Rusland til den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim. Gennem disse kontrakter har han draget økonomisk fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

Han er ejer af selskabet Stroygazmontazh, der har fået tildelt en statskontrakt om bygningen af Kertjbroen fra Rusland til den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim og således konsoliderer Krims integration i Den Russiske Føderation, hvilket er med til at underminere Ukraines territoriale integritet yderligere. På samme måde fik Stroygazmontazh i januar 2017 tildelt en offentlig kontrakt til en værdi af 17 mia. rubler om bygning af en jernbanelinje på Kertjbroen, hvilket igen underminerer Ukraines territoriale integritet yderligere.

Han er formand for bestyrelsen for forlaget Prosvescheniye, der navnlig har gennemført projektet »Til Ruslands børn: Adresse — Krim«, en reklamekampagne, der havde til formål at overbevise børn på Krim om, at de nu er russiske borgere, der bor i Rusland, og derved støtter den russiske regerings politik om at integrere Krim i Rusland.

30.7.2014

▼M21

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Fødselsdato: 3.7.1974

Fødested: Puschino, Moskva region

Konstantin Valerevich Malofeev har tætte forbindelser til ukrainske separatister i det østlige Ukraine og på Krim. Han har været arbejdsgiver for Borodai, den såkaldte »premierminister« i »Folkerepublikken Donetsk«, og har mødtes med Aksyonov, den såkaldte »premierminister« i den såkaldte »Republikken Krim« i perioden, hvor annekteringen af Krim fandt sted. Den ukrainske regering har indledt en kriminalefterforskning af hans påståede materielle og finansielle støtte til separatisterne. Desuden har han fremsat en række offentlige erklæringer til støtte for annekteringen af Krim og indlemmelsen af Ukraine i Rusland og navnlig i juni 2014 erklæret: »Man kan ikke indlemme hele Ukraine i Rusland. Men måske den østlige del (af Ukraine)«.

Konstantin Valerevich Malofeevs handlinger støtter derfor destabiliseringen af det østlige Ukraine.

30.7.2014

▼M14

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Fødselsdato: 25.7.1951

Fødested: Leningrad (Skt. Petersborg)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk er en af præsident Putins langvarige bekendtskaber. Han er medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et andelsselskab, der samler en indflydelsesrig gruppe af personer omkring præsident Putin.

Han nyder godt af sine forbindelser med russiske beslutningstagere. Han er formand for og den største aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 38 % af i 2013, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som igen kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Fødselsdato: 24.1.1950

Fødested: Hviderusland

Nikolay Terentievich Shamalov er en af præsident Putins langvarige bekendtskaber. Han er medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et andelsselskab, der samler en indflydelsesrig gruppe af personer omkring præsident Putin.

Han nyder godt af sine forbindelser med russiske beslutningstagere. Han er den næststørste aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 10 % af i 2013, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

30.7.2014

▼M29 —————

▼M31

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias »Tsar«)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Køn: mand

Født den: 14.10.1974

Fødested: Gorsky, Luhansk Oblast

Har siden den 14. august 2014 erstattet Igor Strelkov/Girkin som såkaldt »forsvarsminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april 2014 og har lovet at løse den strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression. Kononov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Afskediget som såkaldt »forsvarsminister« i september 2018.

Chef for direktoratet for social bistand til pensionerede soldater, under den såkaldte »leder for Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

▼M18

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Fødselsdato: 21.1.1983

Fødested: Debaltsevo

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Medlem af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

▼M18 —————

▼M31

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Køn: mand

Mulig fødselsdato: 27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Har tilknytning til Vladimir Antyufeyev, der var ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Leder af »Unionen af Frivillige fra Donbass«.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Køn: mand

Født den: 1.3.1977

Tidligere såkaldt »indenrigsminister« i »Folkerepublikken Donetsk«. Har tilknytning til Vladimir Antyufeyev, der var ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

▼M29

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Født den: 23.9.1976

Fødested: Moskva

Tidligere Moskvarepræsentant for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I sine erklæringer har han bl.a. omtalt militsernes vilje til at føre guerillakrig og deres erobring af våbensystemer fra de ukrainske væbnede styrker. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

En af de tidligere ledere af »Unionen af Frivillige fra Donbass«.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Født den: 26.7.1956

Fødested: Cioburciu, Sloboziaregionen, nu Republikken Moldova

Tidligere såkaldt »vicepremierminister for sociale anliggender« i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins protegé. Tidligere leder af administrationen for ministerrådet for »Folkerepublikken Donetsk«.

Indtil marts 2017 såkaldt »befuldmægtiget repræsentant for præsidenten« for den såkaldte »Pridnestroviske Moldaviske Republik« i Den Russiske Føderation.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

12.9.2014

▼M14

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Fødselsdato: 19.11.1954

Fødested: Kochmes, Komi ASSR

Såkaldt »vicepremierminister« i Krim og præsident Putins befuldmægtigede repræsentant for Krim. Muradov har spillet en vigtig rolle i konsolideringen af den russiske institutionelle kontrol over Krim siden den ulovlige annektering. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

▼M18

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Fødselsdato: 23.5.1971

Fødested: Dzhankoy

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Tidligere såkaldt »første vicepremierminister« på Krim. Mikhail Sergeyevich Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledede Mikhail Sergeyevich Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Valgt til Dumaen den 18. september 2016 som deputeret fra den ulovligt annekterede Krimhalvø.

12.9.2014

▼M14

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Fødselsdato: 2.2.1948

Fødested: Krasnoyarsk

Næstformand for Rådet for Den Russiske Føderation. Den 1. marts 2014 støttede Vorobiov i Føderationsrådet offentligt indsættelse af russiske styrker i Ukraine. Efterfølgende stemte han for dekretet herom.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Fødselsdato: 25.4.1946

Fødested: Alma-Ata, Kasakhiske SSR

Medlem af Statsdumaens Råd, leder af LDPR-partiet. Han støttede aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han har aktivt opfordret til opsplitning af Ukraine. Han underskrev, på vegne af LDPR-partiet, som han er formand for, en aftale med den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

12.9.2014

▼M23

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Fødselsdato: 11.8.1949

Fødested: Klin

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

Han blev udpeget til fungerende leder af Republikken Dagestan i oktober 2017 ved dekret fra præsidenten.

12.9.2014

▼M14

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Fødselsdato: 19.8.1957

Fødested: Stefanidin Dar, Rostovregionen

Formand (»ataman«) for unionen af russiske og udenlandske kosakstyrker og næstformand for Statsdumaen. Han støttede indlemmelse af Krim og indrømmede, at russiske kosakker aktivt deltog i den ukrainske konflikt på de Moskva-støttede separatisters side. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

▼M18

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Fødselsdato: 6.8.1960

Fødested: Stepnoy Dvorets

Tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket formand for den russiske Statsdumas udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

12.9.2014

▼M23

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Fødselsdato: 5.4.1948

Fødested: Opochka

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

Medlem af præsidiet for centralkomitéen for kommunistpartiet i Den Russiske Føderation.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Fødselsdato: 21.3.1964

Fødested: Rudny, Kostanairegionen, Kasakhiske SSR

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

Støtter fortsat aktivt separatistiske politikker.

12.9.2014

▼M14

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Fødselsdato: 7.8.1950

Fødested: Bogoroditsk

Første næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Fødselsdato: 27.9.1972

Fødested: Moskva

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

▼M18

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Fødselsdato: 28.5.1953

Fødested: Pushkin

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket medlem af den centrale valgkommission.

12.9.2014

▼M15

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Fødselsdato: 7.1.1972

Fødested: Pavlov (Neva)

Første næstformand for Statsdumaens Udvalg vedrørende Udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

▼M26

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Fødselsdato: 11.2.1968

Generalmajor i den russiske hær. Tidligere kommandør for 76. luftbårne division, som deltog i den russiske militære tilstedeværelse på Ukraines territorium, navnlig under den ulovlige annektering af Krim. Siden 2018 vicestabschef for luftstyrkerne.

12.9.2014

▼M14

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Fødselsdato: 20.8.1952

Fødested: Cheremkhovo

Sergei Chemezov er en af de personer, der er kendt for at være tæt tilknyttet præsident Putin; de var begge KGB-officerer og udstationeret i Dresden, og Chemezov er medlem af det øverste råd for »Forenet Rusland«. Han nyder godt af sine forbindelser til den russiske præsident, idet han er blevet forfremmet til høje stillinger i statskontrollerede virksomheder. Han er formand for Rosteckonglomeratet, den ledende russiske statskontrollerede forsvars- og industrivirksomhed. I forlængelse af en beslutning truffet af den russiske regering planlægger Technopromexport, et datterselskab af Rostec, at bygge energianlæg på Krim og derved støtte republikkens integration i Den Russiske Føderation.

Endvidere har Rosoboronexport, et datterselskab af Rostec, støttet integrationen af forsvarsvirksomheder på Krim i Ruslands forsvarsindustri og derved konsolideret den ulovlige indlemmelse af Krim i Den Russiske Føderation.

12.9.2014

▼M23

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Fødselsdato: 8.2.1963

Fødested: Chisinau

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen, formand for Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Forenet Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

I øjeblikket medlem af Føderationsrådet i Den Russiske Føderation. Næstformand for Udvalget vedrørende Udenrigsanliggender.

12.9.2014

▼M29

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Født den: 29.9.1982 eller 23.9.1982

I sin tidligere egenskab af såkaldt »leder af Den Centrale Valgkommission i Lugansk« var han ansvarlig for at organisere det såkaldte »valg« den 2. november 2014 i »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Mellem oktober 2015 og december 2017 var han såkaldt »justitsminister« i »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling og ved at organisere det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Støtter og legitimerer fortsat separatistiske politikker i samarbejde med separatistiske myndigheder.

29.11.2014

▼M18

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Lugansk

Delegeret i »Den Økonomiske Union Lugansk« i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Siden 2014 har han været »leder« af den såkaldte »sammenslutningen af fagforeninger« og medlem af det såkaldte »Folkerådet« i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Støtter aktivt handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

29.11.2014

▼M29

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN eller Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Født den: 21.2.1970

Tidligere såkaldt »sundhedsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

29.11.2014

▼M23

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Fødselsdato: 7.8.1957

Fødested: Stalino by (nu Donetsk)

Medlem af »parlamentet« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og formand for den offentlige sammenslutning Unionen af veteraner fra Donbass Berkut og medlem af folkebevægelsen »Free Donbass«. Var opstillet som kandidat ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette valg var i strid med ukrainsk lov og var derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Han er fortsat medlem af det såkaldte »Folkets Råd for Folkerepublikken Donetsk«.

29.11.2014

▼M18

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Fødselsdato: 30.8.1977

Fødested: Makiivka (Donetsk oblast)

Tidligere såkaldt »udenrigsminister« og såkaldt »første næstformand« i »parlamentet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte ulovlige »valg« den 2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Donetsk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

29.11.2014

▼M23

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Fødselsdato: 23.2.1969

Fødested: Landsbyen Belozernoe, Romodanovskiyregionen, USSR

Tidligere såkaldt »første vicepremierminister« og tidligere »offentlig anklager« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

I øjeblikket »rådgiver« for lederen af undersøgelseskommissionens Moskvaafdeling i Den Russiske Føderation (GSU SK).

29.11.2014

▼M31

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Køn: mand

Født den: 1.6.1977

Fødested: Den Russiske Føderation

Tidligere »vicepremierminister for finansielle anliggender« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Beskæftiger sig fortsat med finansiering af LNR-separatiststrukturer.

29.11.2014

▼M21

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ)

Fødselsdato: 29.8.1969 eller 1973

Fødested: Sverdlovsk, Luhansk

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

▼M18

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Fødselsdato: 11.3.1976

Fødested: Dzhambul/Jambul (Kasakhstan), nu kendt som Taraz

Tidligere »minister for uddannelse, videnskab, kultur og religion« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

▼M29

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Født den: 17.3.1963

Fødested: Arkhangelsk

Tidligere såkaldt »minister i Ministerrådet« (leder af administrationen for regeringsanliggender) for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

29.11.2014

▼M31

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Køn: mand

Født den: 15.3.1961

Fødested: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Tidligere såkaldt »uddannelsesminister« i »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Arbejder på nuværende tidspunkt for akademiet for ledelse og forvaltning i Donetsk under den såkaldte »leder for Folkerepublikken Donetsk«.

29.11.2014

▼M21

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Fødselsdato: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Fødested: Snezhnoye, Donetsk region

г. Снежное, Донецкой области

Medlem af »Det Nationale Råd« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Formand for folkebevægelsen »Free Donbass«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014

▼M31

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Køn: mand

Født den: 12.3.1964

Fødested: Romny, Sumy oblast

Ромны, Сумская область

Tidligere »næstformand« for »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Nuværende såkaldt »udenrigsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

29.11.2014

▼M15 —————

▼M16

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (alias Fritz, Serberen)

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Fødselsdato: 30.4.1991

Fødested: Skt. Petersborg

Chef for »Rusich«-enheden, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

▼M18 —————

▼M21 —————

▼M31

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРIН)

Køn: mand

Født den: 27.6.1966

Fødested: Donetsk

Talsmand for og stedfortrædende leder af »Folkemilitsen« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Køn: mand

Født den: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. Tidligere formand for »Den Centrale Valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Afskediget som formand for »Den Centrale Valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« i juni 2018.

Støtter og legitimerer fortsat separatistiske politikker.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M31

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТAMБOB)

Køn: mand

Født den: 7.1.1967

Fødested: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Tidligere såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Tidligere chef for de russiske væbnede styrkers 8. hær. Stabschef og første viceøverstbefalende for det sydlige militærdistrikt.

16.2.2015

▼M26

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА)

Fødselsdato: 20.1.1988

Fødested: Krasnoarmëisk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

▼M31

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Køn: mand

Født den: 15.5.1971

Fødested: Nevinnomyssk, Stavropol Krai

Невинномысск, Ставропольский край

Tidligere såkaldt »finans- og skatteminister« for »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Afskediget som såkaldt »finans- og skatteminister« i september 2018. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker.

16.2.2015

▼M21

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Fødselsdato: 5.1.1967

Fødested: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk region

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Såkaldt »finansminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og fungere som sådan har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

▼M18

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Fødselsdato: 22.4.1985

Fødested: Kherson

Såkaldt »kommunikationsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

▼M31

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Køn: kvinde

Født den: 10.12.1976

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har hun således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Tidligere leder af afdelingen for udenlandsk økonomi ved kontoret for lederen af »Luhansks administration«.

16.2.2015

▼M26

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Fødselsdato: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Fødested: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Luganskregionen

Såkaldt »offentlig anklager« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« (indtil oktober 2017). I øjeblikket fungerende såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

▼M23

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Fødselsdato:15.5.1955

Fødested: Omsk

Tidligere viceforsvarsminister og i denne rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltog han i denne rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Pr. 28. december 2016 tidligere viceudenrigsminister.

Har en ambassadørpost i Den Russiske Føderations diplomatiske korps.

16.2.2015

▼M18

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Fødselsdato: 8.5.1956

Fødested: Kaunas, Litauen

Tidligere første viceforsvarsminister (indtil den 17. november 2015) og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

I øjeblikket ansat hos Rosatom.

16.2.2015

▼M29

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Født den: 9.11.1963

Fødested: DDR

Tidligere øverstbefalende for det vestlige militærdistrikt. Tidligere leder af den overordnede operative enhed og generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations væbnede styrker. Medvirker aktivt til udformningen og gennemførelsen af de russiske styrkers militærkampagne i Ukraine.

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter udøvede han den operative kontrol over de væbnede styrker og medvirkede derved aktivt til udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Viceforsvarsminister siden juli 2018.

16.2.2015

▼M28 —————

▼M14

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Fødselsdato: 14.3.1955

Fødested: Zhilino, Kaliningradregionen

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende etniske spørgsmål.

Han er stifter af folkebevægelsen »Krassnaya Moskva — Red Moscow — Patriotic Front Aid«, der har organiseret offentlige demonstrationer til støtte for separatisterne og dermed støttet politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

16.2.2015

▼M18

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Fødselsdato: 28.8.1977

Fødested: Bekabad, Usbekiske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Næstformand for Dumaens udvalg vedrørende etniske spørgsmål.

I 2014 blev Balbek udnævnt til næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og arbejdede i denne rolle for integrationen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, for hvilket han er blevet tildelt en medalje »for forsvaret af Republikken Krim«. Han har støttet annekteringen af Krim i offentlige erklæringer, herunder på sin profil på Forenet Ruslands (Krimafdelingen) websted og i en artikel i pressen, der blev offentliggjort den 3. juli 2016 på NTV's websted.

9.11.2016

▼M23

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Fødselsdato: 20.10.1972

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende kontrol og regulering.

I marts 2014 blev Konstantin Mikhailovich Bakharev udnævnt til næstformand for Statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og i august 2014 til første næstformand for samme organ. Han har erkendt sin personlige deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han støttede offentligt, bl.a. i et interview offentliggjort på webstedet gazetakrimea.ru den 22. marts 2016 og webstedet c-pravda.ru den 23. august 2016. Han blev tildelt ordenen »for loyal og tro tjeneste« af »myndighederne« i »Republikken Krim«.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Fødselsdato: 17.10.1969

Fødested: Kular Ust-Yansky-distriktet, Den Autonome Yakut SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede by Sevastopol.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende kontrol og regulering.

Han støttede som medlem af Sevastopols kommunalforvaltning i februar-marts 2014 den såkaldte »folkets borgmester« Aleksej Chaliys aktiviteter. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt forsvarede, herunder på sit personlige websted og i et interview, der blev offentliggjort den 21. februar 2016 på webstedet nation-news.ru.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen blev han tildelt den russiske stats orden »fortjenester for fædrelandet« af 2. grad.

9.11.2016

▼M18

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Fødselsdato: 3.8.1981

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende finansielle markeder.

I marts 2014 blev Kozenko udnævnt til næstformand for statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har forsvaret, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 12. marts 2016 på webstedet gazetacrimea.ru. For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt en medalje »for forsvar af Republikken Krim« af de lokale »myndigheder«.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Fødselsdato: 24.6.1965

Fødested: Belogorsk, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens kulturudvalg.

Hun har været medlem af Den Autonome Republik Krims øverste råd siden 2012 og har siden marts 2014 støttet integrationen af det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation. I september 2014 blev Savchenko valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Hun har forsvaret den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol adskillige gange i offentlige erklæringer, herunder i interviews, der er offentliggjort den 2. april 2016 og den 20. august 2016 på webstedet c-pravda.ru. Hun er blevet tildelt den russiske stats orden »i moderlandets tjeneste« af 2. grad i 2014 og ordenen »for loyalitet i tjenesten« af »Republikken Krims«»myndigheder« i 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Fødselsdato: 4.7.1971

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim.

Medlem af Dumaens udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med landsmænd.

I september 2014 blev Shperov valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«.

Han har offentligt erkendt, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 3. september 2016 på webstedet ldpr-rk.ru, sin rolle i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og navnlig sin rolle i afholdelsen af den ulovlige folkeafstemning om den ulovlige annektering af halvøen.

9.11.2016

▼M20

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

Черезов, Андрей Владимирович

Den Russiske Føderations viceenergiminister.

Fødselsdato: 12.10.1967

Fødested: Salair, Kemerovskaya Oblast

Har et medansvar for beslutningen om at overføre gasturbiner, som Siemens Gas Turbine Technologies OOO havde leveret til OAO VO Technopromexport, med henblik på installering på Krim. Denne beslutning bidrager til etablering af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

Грабчак, Евгений Петрович

Departementschef i Den Russiske Føderations energiministerium.

Fødselsdato: 18.7.1981

Fødested: Ust-Labinsk, Krasnodarregionen

Ansvarlig i Den Russiske Føderations energiministerium for udvikling af elektroenergiprojekter på Krim. Disse projekter bidrager til etablering af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

▼M31

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Køn: mand

Generaldirektør for OAO »VO TPE« indtil dets insolvens, generaldirektør for OOO »VO TPE«.

Født den: 17.2.1970

Som generaldirektør for OAO »VO TPE« ledte han forhandlingerne med Siemens Gas Turbine Technologies OOO om køb og levering af gasturbinerne til et kraftværk i Taman i Krasnodarregionen i Den Russiske Føderation. Han var senere som generaldirektør for OOO »VO TPE« ansvarlig for overførslen af gasturbinerne til Krim og for gennemførelsen af projektet vedrørende bygning af varmekraftværkerne Balaklava og Tavricheskaya, hvor turbinerne blev installeret. Dette bidrager til etablering af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

▼M22

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Fødselsdato: 21.2.1977

Fødested: Omsk, USSR

»Guvernør for Sevastopol«.

Ovsyannikov blev valgt til »guvernør for Sevastopol« ved valget den 10. september 2017, som Den Russiske Føderation afholdt i den ulovligt annekterede by Sevastopol.

Den 28. juli 2016 udnævnte præsident Putin ham til fungerende »guvernør for Sevastopol«. Han har i denne rolle arbejdet for yderligere integration af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation og er som sådan ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

I 2017 fremsatte han offentlige erklæringer til støtte for den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og på årsdagen for den ulovlige »folkeafstemning på Krim«. Han mindedes veteranerne fra de såkaldte »selvforsvarsenheder«, der lettede deployeringen af russiske styrker på Krimhalvøen i tiden op til Den Russiske Føderations ulovlige annektering af den, og opfordrede til at gøre Sevastopol til Den Russiske Føderations sydlige hovedstad.

21.11.2017

▼M24

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Fødselsdato: 20.5.1971

Fødested: Krim

►C7  Adresse:  ◄

Næstformand for Krims valgkommission. Hun har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Fødselsdato: 22.8.1979

Fødested: Simferopol, Krim

►C7  Adresse: , ◄

Sekretær for Krims valgkommission. Hun har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

14.5.2018

▼M31

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV/

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Køn: mand

Født den: 17.7.1970

Tidligere formand for Sevastopols valgkommission. Han har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Ledende forbundsinspektør for Moskvaregionen.

14.5.2018

▼M24

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Fødselsdato: 7.6.1968

Næstformand for Sevastopols valgkommission. Han har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)

Fødselsdato: 1964 (muligvis 21. april)

Sekretær for Sevastopols valgkommission. Hun har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

14.5.2018

▼M31

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Køn: kvinde

Født den: 30.3.1982

Fødested: Shakhty, Rostov Oblast, USSR

Tidligere »formand« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I denne egenskab deltog hun i organiseringen af det såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og har således aktivt støttet og gennemført handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Leder af direktoratet for indenrigspolitik i administrationen for den såkaldte »leder for Folkerepublikken Donetsk«.

10.12.2018

▼M27

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

Fødselsdato: 22.2.1983

Fødested: Sverdlovsk (Ekaterinburg), USSR

»Formand« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. I denne kapacitet deltog hun i organiseringen af det såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« og har således aktivt støttet handlinger og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Fødselsdato: 15.3.1970

Fødested: Voroshilovgrad — Luhansk, Voroshilovghrad Oblast, Ukrainske SSR

»Folkevalgt leder« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han aktivt støttet og gennemført handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА)

Fødselsdato: 7.3.1981

Fødested: Makeevka — Donetsk Oblast

»Formand« for det såkaldte »Folkeråd« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han aktivt støttet og gennemført handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Fødselsdato: 8.12.1987

Fødested: Luhansk

»Formand« for det såkaldte »Folkeråd« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han aktivt støttet og gennemført handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексiй Олексiйович НАЙДЕНКО)

Fødselsdato: 2.6.1980

Fødested: Donetsk

»Næstformand« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I denne kapacitet deltog han i organiseringen af det såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og har således aktivt støttet og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

▼M31

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Køn: mand

Født den: 7.4.1985

Fødested: Den Autonome Republik Krim

Tidligere »sekretær« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I denne egenskab deltog han i organiseringen af det såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og har således aktivt støttet og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Fungerende leder for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

10.12.2018

▼M27

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

Максим Олександрович СВIДЧЕНКО

Fødselsdato: 6.4.1978

»Næstformand« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. I denne kapacitet deltog han i organiseringen af det såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« og har således aktivt støttet og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO/Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Fødselsdato: 31.5.1986

»Sekretær« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. I denne kapacitet deltog hun i organiseringen af det såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« og har således aktivt støttet og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

10.12.2018

▼M30

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Køn: mand

Fødselsdato: 27.1.1963

Leder af grænsedirektorat i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste for »Republikken Krim og Byen Sevastopol«, kontreadmiral. I denne rolle var han ansvarlig for Den Russiske Føderations kystvagtflådes aktioner mod Ukraine den 25. november 2018, som hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.6.1971

Stedfortrædende leder af grænsedirektorat — leder af grænsevagtenhed i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste for »Republikken Krim og Byen Sevastopol«. I denne rolle deltog han i operationerne mod ukrainske skibe og deres besætninger under Den Russiske Føderations aktioner mod Ukraine den 25. november 2018, der hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексiй Михайлович САЛЯЄВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 22.8.1978

Øverstbefalende for grænsepatruljeskibet »Don« (sidemærke 353) i grænsevagttjenesten i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste. Han havde kommandoen over det fartøj, der aktivt deltog i Den Russiske Føderations aktioner mod ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018 og stod for at sejle ind i flodbugserfartøjet »Yany Kapu« fra den ukrainske flåde. Disse aktioner hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og underminerer dermed Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

179.

Andrei SHIPITSIN/SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН/ ШИПIЦИН)

Køn: mand

Fødselsdato: 25.12.1969

Øverstbefalende for grænsepatruljeskibet »Izumrud« i grænsevagttjenesten i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste. Han havde kommandoen over det fartøj, der aktivt deltog i Den Russiske Føderations aktioner mod ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018, der hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN / Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН / Олексiй Володимирович ШАТОХIН)

Køn: mand

Fødselsdato: 26.1.1971

Leder af tjenesten på Kertjkontrolstedet for Republikken Krim og Byen Sevastopol i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste. Han medvirkede operationer mod ukrainske fartøjer under Den Russiske Føderations aktioner mod ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018, der hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.6.1976

Leder af tjenesten på kontrolstedet i »Republikken Krim og Byen Sevastopol« i Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste. I denne funktion var han ansvarlig for koordineringen af Den Russiske Føderations styrkers aktioner mod ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018, der hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергiй Олексiйович ЩЕРБАКОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 2.11.1986

Øverstkommanderende for antiubådsskibet »Suzdalets« i Den Russiske Føderations Sortehavsflåde. Han havde kommandoen over det skib, der deltog i Den Russiske Føderations aktioner mod ukrainske skibe og deres besætninger den 25. november 2018, og deltog aktivt i blokaden af bugserfartøjet »Yani Kapu« og beslaglæggelsen af den bevæbnede kanonbåd »Nikopol«. Disse aktioner hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og underminerer dermed Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 22.8.1961

Fødested: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Den Russiske Føderation

Øverstbefalende for de russiske væbnede styrkers sydlige militærdistrikt, generaloberst og ansvarlig for de militære styrker i regionen, herunder det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol. I denne funktion var han ansvarlig for aktioner gennemført af Sortehavsflåden og andre af Den Russiske Føderations militære styrker mod Ukraine den 25. november 2018, der hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerer Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerer Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

▼M3

Enheder

▼B 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

▼M21

1.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz«

(tidligere kendt som PJSC »Chernomorneftegaz«)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krim, 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, 295000

Telefonnummer:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

»Krims Parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden Chernomorneftegaz' aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 29. november 2014 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz« (Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Черноморнефтегаз«). Stifter: Republikken Krims Brændstof- og Energiministerium (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

▼M21 —————

▼M26

3.

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«

»Луганская народная республика«

»Luganskaya narodnaya respublika«

Officielle oplysninger:

https://glava-lnr.info

https://sovminlnr.ru

https://nslnr.su

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« blev oprettet den 27. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 22. maj 2014 oprettede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk den såkaldte »Føderale Stat Novorossija«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til den separatistiske hær for de sydøstlige regioner »Sydøsthæren« og andre ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved den underminerer sikkerheden eller stabiliteten i Ukraine.

25.7.2014

▼M29

4.

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

»Донецкая народная республика«

»Donétskaya naródnaya respúblika«

Officielle oplysninger:

https://dnr-online.ru

http://smdnr.ru

https://dnrsovet.su

https://denis-pushilin.ru/

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« blev udråbt den 7. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den såkaldte »Føderale Stat Novorossija«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine trues.

25.7.2014

5.

Den såkaldte »Føderale Stat Novorossija«

»Федеративное государство Новороссия«

»Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya«

Officielle pressemeddelelser:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den ikkeanerkendte såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed trues.

25.7.2014

▼M31

6.

Den Internationale Union af Offentlige Sammenslutninger »Great Don Army«

Международный Союз Общественных Объединений »Всевеликое Войско Донское«

Officielle oplysninger:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/)

http://xn----7sbabalgku2ad1b5b2e.xn--p1ai/)

Telefon:

+7-8-908-178-65-57

Sociale medier: Cossack National Guard http://vk.com/kazak_nac_guard)

Adresse: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Anden adresse: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

Afregistreret i 2017.

»Great Don Army« grundlagde den nationale kosakhær »Cossack National Guard«, som er ansvarlig for at kæmpe mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har tilknytning til Nikolay Kozitsyn, som er øverstbefalende for kosakstyrkerne og ansvarlig for at lede separatister i det østlige Ukraine i kampen mod de ukrainske regeringsstyrker.

25.7.2014

▼M26

7.

»Sobol«

»Соболь«

Officielle oplysninger:

http://soboli.net

Sociale medier:

http://vk.com/sobolipress

Telefon:

(0652) 60-23-93

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adresse: Krim, Simferopol, str. Kiev, 4 (området ved busstationen »Central«).

Radikal paramilitær organisation, som er ansvarlig for åbent at støtte magtanvendelse til at bringe Ukraines kontrol over Krim til ophør, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

25.7.2014

8.

Den såkaldte »Luganskgarde«

»Луганская гвардия«

Sociale medier og andre oplysninger:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Selvforsvarsmilits i Lugansk, som er ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har tilknytning til German PROPOKIV, en aktiv leder, som er ansvarlig for deltagelse i indtagelsen af den ukrainske sikkerhedstjenestes regionale kontorbygning i Lugansk, og har optaget en videomeddelelse til præsident Putin og Rusland fra den besatte bygning.

25.7.2014

▼M31

9.

Den såkaldte

»Sydøsthær«

»Армии Юго-Востока«

Sociale medier:

https://vk.com/sigma_orel)

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine.

Ansvarlig for besættelsen af sikkerhedstjenestens bygning i Luganskregionen.

Har tilknytning til Valeriy BOLOTOV, der var opført på listen som en af lederne af gruppen.

Har tilknytning til Vasyl NIKITIN, der er ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Luhansk«.

25.7.2014

10.

Den såkaldte

»Donbassfolkemilits«

»Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса«

Sociale medier:

http://vk.com/polkdonbassa)

+38-099-445-63-78

+38-063-688-60-01

+38-067-145-14-99

+38-094-912-96-60

+38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

vknovoros@yandex.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Frivilligtelefon i Rusland:

+ 7 499 709-89-06

eller e-mail novoross24@mail.ru

Adresse: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten og sikkerheden i Ukraine. Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Den har tilknytning til Pavel Gubarever, som er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«.

25.7.2014

▼M26

11.

»Bataljon Vostok«

»Батальон Восток«

Sociale medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru

info.patriot.donbassa@gmail.com

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine. Ansvarlig for at kæmpe mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Deltog aktivt i de militære operationer, der førte til indtagelsen af Donetsk lufthavn.

Del af det såkaldte »Første Armékorps« i »Folkerepublikken Donetsks« væbnede styrker.

25.7.2014

▼M21 —————

▼M31

13.

Byen Sevastopols statsejede virksomhed »Sevastopol seaport«

ГУП ГС »Севастопольский морской порт«

(tidligere kendt som den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«

Государственное предприятие »Севастопольский морской торговьй порт«

Gosudarstvenoye predpriyatiye »Sevastopolski morskoy torgovy port«)

Nakhimov Square 5, 299011 Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Kode: 1149204004707

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 17. marts 2014 vedtog »Krims Parlament« beslutning nr. 1757-6/14 »om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastrukturministerium eller landbrugsministerium«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår omfanget af handelen er det den største handelshavn i Krim. Registreret igen den 6. juni 2014 som byen Sevastopols statsejede virksomhed »Sevastopol seaport« (Государственное унитарное предприятие города Севастополя »Севастопольский морской порт«). Stifter: Sevastopols regering (Правительство Севастополя).

25.7.2014

▼M21 —————

▼M31

15.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal Avia«

Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Универсал-Авиа«

(tidligere kendt som den statsejede virksomhed Universal-Avia

Государственное предприятие »Универсал-Авиа«

Gosudarstvenoye predpriyatiye »Universal-Avia«)

Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь

Tlf. 24-80-89, 8 (978) 719-55-30

unavia_omts@mail.ru

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 24. marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims Parlament« afgørelse nr. 1794-6/14 »om den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia« (»О Государственном предприятии »Универсал-Авиа««), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Universal-Avia«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal-Avia« (Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Универсал-Авиа«). Stifter: Republikken Krims Transportministerium (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

16.

Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda«

(tidligere kendt som kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«

Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Resort »Nizhnyaya Oreanda«, 298658, Jalta, Oreanda

(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий »Нижняя Ореанда«)

marketing@oreanda-resort.ru

+7 (3654) 31-25-48

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 21. marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/14 »om spørgsmål vedrørende oprettelse af sammenslutningen af sanatorier og kursteder«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 9. oktober 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ »САНАТОРИЙ »НИЖНЯЯ ОРЕАНДА« УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ«). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

▼M26

17.

Republikken Krims virksomhed »Azov distillery plant«

Крымское республиканское предприятие »Азовский ликёро-водочннй Завод«

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky district

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kode: 01271681

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims Parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til beslutning nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken Krim«»om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, som befinder sig på« Republikken Krims »område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører »Azovsky likerovodochny zavod«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«.

Under konkursbehandling.

25.7.2014

▼M31

18.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra««

Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Производственно-аграрное объединение »Массандра««

Gosudarstvennoye unitarnoe predpriyatiye Respubliki Krym Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

(tidligere kendt som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra««

»Производственно аграрное объединение »Массандра« Управления делами Президента Российской Федерации«

Statsejet virksomhed »National Association of producers »Massandra««

Национальное производственно-аграрное объединение »Массандра«

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)

298650, Krim, Jalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г.Ялта,

пгт. Массандра,

ул. Винодела Егорова, д. 9

Websted: http://massandra.su)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims Parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til beslutning nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken Krim« om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, som befinder sig på »Republikken Krims« område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 1. august 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye »Massandra« (Федеральное государственное унитарное предприятие »Производственно-аграрное объединение »Массандра« Управления делами Президента Российской Федерации«).

Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (Управление делами Президента Российской Федерации).

Registreret igen den 1.4.2019 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra««

25.7.2014

▼M21

19.

Den føderale statsejede budgetinstitution for videnskab og forskning »Pan Russian national scientific research institute for wine growing and wine making »Magarach«, Russian Academy of Sciences«

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки »Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия »Магарач« РАН«

(Tidligere kendt som »Republikken Krims« statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach««

Tidligere kendt som: »State enterprise Magarach of the national institute of wine«

Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач«

Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«

298600, Kirov Street 31 Jalta, Krim

298600, Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims Parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til beslutning nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken Krim«»om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, som befinder sig på »Republikken Krims« område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som »Republikken Krims« statsejede institution »National Institute of Wine »Magarach«« (Государственное бюджетное учреждение Республики Крым »Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина »Магарач««). Stifter: »Republikken Krims« Landbrugsministerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Den 7. februar 2017 blev »Republikken Krims« statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« omdannet til den føderale videnskabelige budgetfacilitet All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking »Magarach«, det russiske videnskabsakademi

25.7.2014

▼M23

20.

Aktieselskabet, der producerer mousserende vin, »Novy Svet«

Aкционерное общество »Завод шампанских вин »Новый Свет««

Tidligere kendt som »Republikken Krims« statsejede virksomhed, der producerer mousserende vin, »Novy Svet«

Государственное унитарное предприятие Республики Крым Завод шампанских вин »Новый Свет«

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym »Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«« og som den statsejede virksomhed, der producerer mousserende vin, »Novy Svet«

Государственное предприятие Завод шампанских вин »Новый свет« (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«)

298032, Krim, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Den 4.1.2015 på ny registreret som »Republikken Krims« statsejede virksomhed, der producerer mousserende vin, »Novy Svet« (Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Завод шампанских вин »Новый Свет««). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Den 29.8.2017 på ny registreret efter omstrukturering som aktieselskabet, der producerer mousserende vin, »Novy Svet« (Aкционерное общество »Завод шампанских вин »Новый Свет««). Stifter: Ministeriet for Land- og Ejendomsregler i »Republikken Krim« (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

▼M26

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество »Концерн воздушно-космической обороны »Алмаз — Антей««

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО »Алмаз — Антей«)

41 ul. Vereiskaya, Moskva 121471, Den Russiske Føderation

Websted: almaz-antey.ru

E-mail: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey er en russisk statsejet virksomhed. Den fremstiller antiluftskyts, herunder jord-til-luft-missiler, som den leverer til den russiske hær. De russiske myndigheder har leveret tunge våben til separatister i det østlige Ukraine og dermed bidraget til destabiliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes af separatister, herunder til nedskydning af fly. Som statsejet virksomhed bidrager Almaz-Antey derfor til destabiliseringen af Ukraine.

30.7.2014

▼M23

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Flyselskabskode: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Websted: www.dobrolet.com

Dobrolet var et datterselskab af et russisk statsejet flyselskab. Siden den ulovlige indlemmelse af Krim foretog Dobrolet udelukkende flyvninger mellem Moskva og Simferopol. Det fremmede derfor integrationen af den ulovligt indlemmede Autonome Republik Krim i den Russiske Føderation og underminerede den ukrainske suverænitet og territoriale integritet.

30.7.2014

▼M21

23.

Russian National Commercial Bank

(Российский национальный коммерческий банк)

295000 Simferopol, Naberezhnaja str., 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34

Websted: http://www.rncb.ru

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim overtog den såkaldte »Republikken Krim« det fulde ejerskab af Russian National Commercial Bank (RNCB). I januar 2016 blev den overtaget af det føderale agentur for forvaltning af statsejendom, også kendt som Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

Den er blevet den dominerende aktør på markedet, hvor den før indlemmelsen ikke fandtes på Krim. Ved at opkøbe eller overtage filialer af banker, der trækker sig tilbage fra markedet på Krim, har RNCB m aterielt og finansielt støttet den russiske regerings handlinger med henblik på at integrere Krim i Den Russiske Føderation og underminerer derved Ukraines territoriale integritet.

30.7.2014

▼M31

24.

Donetsk Republic

(Offentlig organisation)

Донецкая республика

Officielle oplysninger:

http://oddr.info/)

orgotdel@oddr.info

Adresse: Donetsk, Universitetskaya 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Offentlig »organisation«, der opstillede kandidater ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 og den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine. Grundlagt af Andriy PURGIN og ledet af Alexander ZAKHARCHENKO. Opstillede i 2018 Denis PUSHYLIN som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

29.11.2014

▼M29

25.

Peace to Luhansk Region (Mir Luganschine)

Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Offentlig »organisation«, der opstillede kandidater ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 og den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine.

29.11.2014

26.

Free Donbass (alias »Free Donbas«, »Svobodny Donbass«)

Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

Offentlig »organisation«, der opstillede kandidater ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 og den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette valg er i strid med ukrainsk lov og derfor ulovligt.

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine.

29.11.2014

▼M31

27.

People's Union (Narodny Soyuz)

Народный союз

Afregistreret i 2018.

Offentlig »organisation«, der opstillede kandidater ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. Dette valg er i strid med ukrainsk lov og derfor ulovligt.

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine.

29.11.2014

▼M29

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Officielle oplysninger:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

https://vk.com/public97306393

»Social organisation«, der opstillede kandidater ved de ulovlige såkaldte »valg« den 2. november 2014 og den 11. november 2018. Opstillede en kandidat, Oleg AKIMOV, som leder af den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« i 2014 og som medlem af det såkaldte »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« i 2018. Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine.

29.11.2014

▼M31

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/)

https://vk.com/kazak_nac_guard)

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Under ledelse af og derfor med forbindelse til Nikolay KOZITSYN, som er en person, der er opført på listen.

Angiveligt en del af det såkaldte »Andet Armékorps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

30.

Bataljon Sparta

Батальон »Спарта«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af det såkaldte »Første Armékorps« for »Folkerepublikken Donetsk«. Også kaldet den militære enhed 08806 og bataljon »Gvardeysky«. I november 2017 blev enheden opkaldt efter den myrdede separatistiske militærchef Arsen Pavlov (alias Motorola).

16.2.2015

▼M21

31.

Somali battalion

Батальон »Сомали«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af det såkaldte »1st Army Corps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

▼M16

32.

Zarya battalion

Батальон »Заря«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Angiveligt en del af den såkaldte »2nd Army Corps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

▼M26

33.

Prizrakbrigaden

Бригада »Призрак«

mail@prizrak.info

Tlf. 8985 130 9920

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af det såkaldte »Andet Armékorps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

Også kaldet 14. Motoriserede Riffelbataljon.

16.2.2015

▼M31

34.

Bataljon Oplot

Батальон »Оплот«

Sociale medier:

http://vk.com/oplot_info)

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Også kaldet den 5. Særlige Motoriserede Infanteribrigade, som siden oktober 2018 er opkaldt efter Alexander Zakharchenko. Angiveligt en del af det såkaldte »Første Armékorps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

35.

Bataljon Kalmius

Батальон »Кальмиус«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Også kaldet den Særlige Artilleribrigade, en del af det såkaldte »Første Armékorps« for »Folkerepublikken Donetsk«.

16.2.2015

▼M18

36.

Death battalion

Батальон »Смерть«

 

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af den såkaldte »2nd Army Corps« for »Folkerepublikken Lugansk«.

16.2.2015

▼M31

37.

Igor STRELKOVs bevægelse »Novorossija«

Движение Новороссия Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/)

info@clubnb.ru

Folkebevægelsen »Novorossija«/»Nyt Rusland« blev oprettet i november 2014 i Rusland og ledes af den russiske officer Igor Strelkov/Girkin (identificeret som medlem af staben i det overordnede direktorat for efterretninger i Den Russiske Føderations Væbnede Styrkers generalstab (GRU)).

Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde generel, effektiv bistand til »Novorossija«, herunder ved at hjælpe militser, der kæmper i det østlige Ukraine, og dermed støtte politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Har forbindelser til en person, der er opført på listen for at underminere Ukraines territoriale integritet.

16.2.2015

38.

OAO »VO Technopromexport« (OAO »VO TPE«)

ALIAS: Open Joint Stock Company »Foreign Economic Association«»Technopromexport«

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Adresse: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Registreringsdato: 27.7.1992

Statsregistreringsnummer: 1067746244026

Skatteregistreringsnummer: 7705713236

Under konkursbehandling.

Som kontraherende part med Siemens Gas Turbine Technologies OOO købte OAO »VO TPE« gasturbiner, der var deklareret som værende bestemt til et kraftværk i Taman i Krasnodarregionen i Den Russiske Føderation, og var som kontrahent ansvarlig for overførslen af gasturbinerne til OOO »VO TPE«, som dernæst overførte dem til Krim med henblik på installering. Dette bidrager til etablering af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

39.

OOO »VO Technopromexport« (OOO »VO TPE«)

ALIAS: Limited Liability Company »Foreign Economic Association«»Technopromexport«

Общество с ограниченной ответственностью »Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт«

Adresse: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Registreringsdato: 8.5.2014

Statsregistreringsnummer: 1147746527279

Skatteregistreringsnummer: 7704863782e

Ejer af de gasturbiner, som Siemens Gas Turbine Technologies OOO oprindelig leverede til OAO »VO TPE«. OOO »VO TPE« overførte gasturbinerne til Krim med henblik på installering. Dette bidrager til etablering af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Ansvarlig for gennemførelsen af projektet vedrørende bygning af varmekraftværkerne Balaklava og Tavricheskaya, hvor turbinerne blev installeret.

4.8.2017

▼M20

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

alias: ЗАО »Интеравтоматика«, CJSC »Interavtomatika«

Adresse: ad

Registreringsdato: 31.1.1994

Statsregistreringsnummer: 1037739044111

Skatteregistreringsnummer: 7725056162

Virksomhed specialiseret i kontrol- og kommunikationssystemer til kraftværker, som har indgået kontrakter om projekter vedrørende opførelse af kraftværker og installering af gasturbiner i Sevastopol og Simferopol. Dette bidrager til etablering af en uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

▼M31

41.

»Republikken Krims statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports««

(»Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Крымские морские порты««), herunder afdelingerne:

— Feodosia Commercial Port,

— Kerch Ferry,

— Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street

Kertj 298312

Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

info@crimeaport.ru

Den 17. marts 2014 vedtog »Krims Parlament« beslutning nr. 1757-6/14 »om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastrukturministerium eller landbrugsministerium« og den 26. marts 2014 beslutning nr. 1865-6/14 »om den statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports«« (»О Государственном предприятии »Крымские морские порты««), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører flere statsejede virksomheder, som blev sammenlagt til »Republikken Krims statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports«« på vegne af »Republikken Krim«. Disse virksomheder blev dermed reelt beslaglagt af Krims »myndigheder«, og »Crimean Sea Ports« har nydt godt af den ulovlige overførsel af ejerskabet hertil.

16.9.2017

▼M25

42.

AO »Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg«

АО Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург

Adresse:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Russia

Websted: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

AO »Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg« deltog i bygningen af Kertjbroen ved at tegne broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Derfor støtter det konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

▼M31

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresse:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087 Russia

mostro@mostro.ru

PJSC Mostotrest deltog aktivt i bygningen af Kertjbroen gennem sin statskontrakt om vedligeholdelse af broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

▼M25

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод »Залив«

Adresse:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Websted: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard deltog aktivt i bygningen af en ny jernbaneforbindelse til Kertjbroen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø. Det støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

▼M31

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresse:

Prospect Vernadskogo 53

Moscow,

119415 Russia

Websted: www.ooosgm.com)

info@ooosgm.ru

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) deltog aktivt i bygningen af Kertjbroen gennem sin statskontrakt om bygning af broen, der forbinder Rusland med den ulovligt annekterede Krimhalvø.

Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

▼M25

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adresse:

Barklaya street 6, building 7, Moscow,

121087 Russia

Registreringsnummer: 1157746088170

Skatteregistreringsnummer: 7730018980

Websted: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO er et datterselskab af hovedentreprenøren Stroygazmontazh, der forvalter projektet vedrørende bygning af broen over Kertjstrædet. Det ejes desuden af en person (Arkady Rotenberg), der allerede er opført på listen på grund af sine tiltag, der underminerer Ukraines suverænitet (person nr. 92 i dette bilag). Selskabet støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО »ВАД«

Adresse:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267 Russia

Registreringsnummer: 1037804006811 (Rusland)

Skatteregistreringsnummer: 7802059185

Websted: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

CJSC VAD er hovedentreprenør for anlæg af Tavridamotorvejen på Krim og veje og tilkørselsveje til Kertjbroen. Tavridamotorvejen vil sikre transportadgang til Krim gennem et system af nyanlagte vejbaner, der tjener som primær forbindelse til Kertjbroen. CJSC VAD støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

31.7.2018

Top