EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0765-20220310

Consolidated text: Rådets forordning (EF) Nr 765/2006 af 18. maj 2006 com restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/2022-03-10

02006R0765 — DA — 10.03.2022 — 034.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

▼M46

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr 765/2006

af 18. maj 2006

com restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

▼B

(EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1587/2006 af 23. oktober 2006

  L 294

25

25.10.2006

 M2

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1791/2006 af 20. november 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 646/2008 af 8. juli 2008

  L 180

5

9.7.2008

►M4

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 84/2011 af 31. januar 2011

  L 28

17

2.2.2011

 M5

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 271/2011 af 21. marts 2011

  L 76

13

22.3.2011

 M6

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 505/2011 af 23. maj 2011

  L 136

48

24.5.2011

►M7

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 588/2011 af 20. juni 2011

  L 161

1

21.6.2011

►M8

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 999/2011 af 10. oktober 2011

  L 265

6

11.10.2011

 M9

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1000/2011 af 10. oktober 2011

  L 265

8

11.10.2011

 M10

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1320/2011 af 16. december 2011

  L 335

15

17.12.2011

 M11

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 114/2012 af 10. februar 2012

  L 38

3

11.2.2012

 M12

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 170/2012 af 28. februar 2012

  L 55

1

29.2.2012

 M13

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 265/2012 af 23. marts 2012

  L 87

37

24.3.2012

►M14

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 354/2012 af 23. april 2012

  L 113

1

25.4.2012

►M15

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1014/2012 af 6. november 2012

  L 307

1

7.11.2012

 M16

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1017/2012 af 6. november 2012

  L 307

7

7.11.2012

 M17

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 494/2013 af 29. maj 2013

  L 143

1

30.5.2013

 M18

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2013 af 13. maj 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M19

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1054/2013 af 29. oktober 2013

  L 288

1

30.10.2013

 M20

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 46/2014 af 20. januar 2014

  L 16

3

21.1.2014

 M21

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 740/2014 af 8. juli 2014

  L 200

1

9.7.2014

 M22

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EF) Nr. 1159/2014 af 30. oktober 2014

  L 311

2

31.10.2014

 M23

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1133 af 13. juli 2015

  L 185

1

14.7.2015

 M24

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1326 af 31. juli 2015

  L 206

16

1.8.2015

 M25

RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/1948 af 29. oktober 2015

  L 284

62

30.10.2015

 M26

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1949 af 29. oktober 2015

  L 284

71

30.10.2015

 M27

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/276 af 25. februar 2016

  L 52

19

27.2.2016

►M28

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/277 af 25. februar 2016

  L 52

22

27.2.2016

 M29

RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/331 af 27. februar 2017

  L 50

9

28.2.2017

 M30

RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/275 af 23. februar 2018

  L 54

1

24.2.2018

►M31

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1163 af 5. juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M32

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1387 af 2. oktober 2020

  L 319I

1

2.10.2020

 M33

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1648 af 6. november 2020

  L 370I

1

6.11.2020

 M34

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2129 af 17. december 2020

  L 426I

1

17.12.2020

►M35

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/339 af 25. februar 2021

  L 68

29

26.2.2021

►M36

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/907 af 4. juni 2021

  L 197I

1

4.6.2021

►M37

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/996 af 21. juni 2021

  L 219I

1

21.6.2021

►M38

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/997 af 21. juni 2021

  L 219I

3

21.6.2021

 M39

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/999 af 21. juni 2021

  L 219I

55

21.6.2021

►M40

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1030 af 24. juni 2021

  L 224I

1

24.6.2021

►M41

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1985 af 15. november 2021

  L 405

1

16.11.2021

►M42

RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1986 af 15. november 2021

  L 405

3

16.11.2021

►M43

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2124 af 2. december 2021

  L 430I

1

2.12.2021

►M44

RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/212 af 17. februar 2022

  L 37

4

18.2.2022

►M45

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/300 af 24. februar 2022

  L 46

3

25.2.2022

►M46

RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/355 af 2. marts 2022

  L 67

1

2.3.2022

►M47

RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/398 af 9. marts 2022

  L 82

1

9.3.2022


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 299, 17.10.2014, s.  32 (46/2014)

 C2

Berigtigelse, EUT L 328, 13.11.2014, s.  60 (740/2014)

 C3

Berigtigelse, EUT L 176, 7.7.2015, s.  40 (740/2014)

 C4

Berigtigelse, EUT L 057, 18.2.2021, s.  94 (2020/1648)

►C5

Berigtigelse, EUT L 079, 9.3.2022, s.  38 (2021/1030)

►C6

Berigtigelse, EUT L 083I, 10.3.2022, s.  2 (2022/398)
▼B

▼M46

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr 765/2006

af 18. maj 2006

com restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

▼BArtikel 1

I denne forordning forstås ved:

1) 

»pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

a) 

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter

b) 

indeståender i finansieringsinstitutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

c) 

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder også aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

d) 

renter, udbytte eller andre indtægter eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

e) 

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

f) 

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

g) 

dokumenter, der godtgør en interesse i midler eller økonomiske ressourcer

2) 

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i enhver ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning

3) 

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

4) 

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

▼M7

5) 

»Fællesskabets område« de af medlemsstaternes områder, herunder deres luftrum, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten

▼M7

6) 

»teknisk bistand« enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og kompetencer eller konsulentservice, herunder mundtlig bistand.

▼C5

7) 

»belarusisk luftfartsselskab«: et lufttransportselskab med en gyldig licens eller tilsvarende attest, der er udstedt af de kompetente myndigheder i Belarus

▼M46

8) 

»produkter og teknologi med dobbelt anvendelse«: de produkter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 ( 1 )

▼C5

9) 

»investeringstjenester«: følgende tjenesteydelser og aktiviteter:

i) 

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

ii) 

udførelse af ordrer på kunders vegne

iii) 

handel for egen regning

iv) 

porteføljepleje

v) 

investeringsrådgivning

vi) 

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

vii) 

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

viii) 

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet

▼C6

10) 

»omsættelige værdipapirer«: følgende kategorier af værdipapirer, herunder i form af kryptoaktiver, som kan omsættes på kapitalmarkedet, med undtagelse af betalingsinstrumenter:

i) 

aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt depotbeviser vedrørende aktier

ii) 

obligationer eller andre gældsinstrumenter, herunder depotbeviser vedrørende sådanne værdipapirer

iii) 

alle andre værdipapirer, der giver ret til at erhverve eller sælge sådanne omsættelige værdipapirer, eller som afregnes kontant med et beløb, hvis størrelse fastsættes med værdipapirer

▼C5

11) 

»pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af instrumenter, der normalt omsættes på pengemarkedet, som f.eks. skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers (virksomhedscertifikater), dog ikke betalingsinstrumenter

12) 

»kreditinstitut«: en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentligheden at tage imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning

▼M44

13) 

»mæglerservice«:

i) 

forhandling om eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenesteydelser, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii) 

salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenesteydelser, herunder hvis de befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland

14) 

»offentligt selskab«: en virksomhed, som ikke er et kreditinstitut, og som er etableret i Belarus med over 50 % offentligt ejerskab eller under offentlig kontrol pr. 1. juni 2021

15) 

»fordring«: enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er gjort gældende før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, herunder navnlig:

i) 

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som følger af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) 

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller betaling af en kaution, finansiel garanti eller godtgørelse, uanset dens form

iii) 

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) 

en modfordring

v) 

en fordring, som tager sigte på, herunder ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

16) 

»kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form, og uanset hvilken ret der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem de samme eller mellem forskellige parter; begrebet »kontrakt« omfatter med henblik herpå alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og alle kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion.

▼M46

17) 

»finansieringsmidler eller finansiel bistand«: enhver foranstaltning, uanset de konkret valgte midler, hvorved den pågældende person, enhed eller organ betinget eller ubetinget udbetaler eller forpligter sig til at udbetale egne midler eller økonomiske ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, tilskud, lån, garantier, kautioner, obligationer, remburser, leverandørkreditter, køberkreditter, import- eller eksportforskud og alle former for forsikring og genforsikring, herunder eksportkreditforsikring; betaling samt vilkår og betingelser for betaling af den aftalte pris for en vare eller en tjenesteydelse, der foretages i overensstemmelse med normal forretningspraksis, udgør ikke finansieringsmidler eller finansiel bistand

18) 

»partnerland«: et land, der anvender et sæt eksportkontrolforanstaltninger, der i alt væsentligt svarer til dem, der er fastsat i denne forordning, og som er opført i bilag Vb

19) 

»forbrugerkommunikationsudstyr«: udstyr, der anvendes af privatpersoner, f.eks. personlige computere og periferiudstyr (herunder harddiske og printere), mobiltelefoner, intelligente fjernsyn, hukommelsesenheder (USB-drev) og forbrugersoftware til dette udstyr

▼M47

20) 

»værdipapircentral«: en juridisk person som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 ( 2 )

21) 

»indskud«: et indestående beløb, der hidrører fra indlån eller fra mellemtransaktioner foretaget som led i almindelige bankforretninger, og som skal tilbagebetales af et kreditinstitut på bestemte vilkår fastsat ved lov og ved aftale, herunder et tidsindskud og et opsparingsindskud, men med undtagelse af indestående beløb, hvis:

i) 

dets eksistens kun kan dokumenteres med et finansielt instrument som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 3 ), medmindre det er et opsparingsprodukt, som er dokumenteret med et indskudsbevis udfærdiget til en navngiven person, og som findes i en medlemsstat den 2. juli 2014

ii) 

dets hovedstol ikke kan tilbagebetales til pari

iii) 

dets hovedstol kun kan tilbagebetales til pari i henhold til en særlig garanti fra eller aftale med kreditinstituttet eller en tredjepart

22) 

»statsborgerskabsordninger for investorer« (eller »gyldne pas«): de procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør det muligt for tredjelandsstatsborgere at erhverve statsborgerskab i landet til gengæld for forudbestemte betalinger og investeringer

23) 

»ordninger for tildeling af opholdsret til investorer« (eller »gyldne visa«): de procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør det muligt for tredjelandsstatsborgere at få opholdstilladelse i en medlemsstat til gengæld for forudbestemte betalinger og investeringer

24) 

»markedsplads« som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 24), i direktiv 2014/65/EU: et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet

▼M7

Artikel 1a

1.  

Det er forbudt:

a) 

at sælge, levere, overføre eller udføre udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag III, uanset om det har oprindelse i eller uden for Unionen, direkte eller indirekte til personer, enheder eller organer i Belarus eller til enhver anden person eller enhed eller til brug i Belarus

b) 

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) omhandlede forbud.

2.  
Stk. 1 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Belarus af De Forenede Nationers (FN’s) personale, Unionens eller dens medlemsstaters personale, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, udviklingsbistandspersonale og tilknyttet personale udelukkende til deres personlige brug.
3.  
Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, på sådanne betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, hvis de konstaterer, at det pågældende udstyr udelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål.

▼M40 —————

▼M7

Artikel 1b

1.  

Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ( 4 ) (»den fælles liste over militært udstyr«), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus

b) 

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag III, til personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus

c) 

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr eller listen i bilag III, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer eller til ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus

d) 

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a), b) og c) omhandlede forbud.

2.  

Forbuddene i stk. 1 finder dog ikke anvendelse på:

a) 

militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, eller udstyr, der kunne anvendes til intern undertrykkelse, når udstyret udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for De FN's og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller Unionens og FN's krisestyringsoperationer eller

b) 

ikke-kampmæssige køretøjer, der er udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i Belarus,

når ydelsen deraf forinden er blevet godkendt af den kompetente myndighed i en medlemsstat, der er angivet på webstederne i bilag II.

3.  
Stk. 1 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Belarus af FN's personale, Unionens eller dens medlemsstaters personale, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, udviklingsbistandspersonale og tilknyttet personale udelukkende til deres personlige brug.

▼M40 —————

▼M40

Artikel 1c

1.  
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere det udstyr og den teknologi eller software, som er anført i bilag IV, uanset om det har oprindelse i Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus, medmindre den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, jf. webstederne som er opført på listen i bilag II, har givet forudgående tilladelse hertil.
2.  
De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i som er opført på listen i bilag II, giver ikke tilladelse i henhold til stk. 1, hvis de har rimelig grund til at antage, at det pågældende udstyr eller den pågældende teknologi eller software vil blive anvendt til undertrykkelse begået af den belarusiske regering, offentlige organer, selskaber eller agenturer eller fysiske eller juridiske personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres instruks.
3.  
Bilag IV omfatter udstyr, teknologi eller software, som primært er beregnet til at blive anvendt til overvågning eller aflytning af internet- eller telefonkommunikation.
4.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 1d

1.  

Medmindre den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, jf. webstederne der er opført på listen i bilag II, har givet forudgående tilladelse i henhold til artikel 1c, stk. 2, er det forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed i forbindelse med det udstyr eller den teknologi eller software, som er anført i bilag IV, eller i forbindelse med installation, levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af udstyr og teknologi, der er anført i bilag IV eller levering, installation, drift eller ajourføring af software i bilag IV til fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus

b) 

direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til det udstyr, den teknologi og software, der er anført i bilag IV, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus

c) 

direkte eller indirekte at yde tjenester i form af overvågning eller aflytning af telekommunikation eller internetkommunikation til gavn for den belarusiske regering eller offentlige organer, selskaber eller agenturer eller fysiske eller juridiske personer eller enheder, der optræder på deres vegne eller efter deres instruks.

2.  
Med henblik på stk. 1, litra c), forstås ved »tjenester i form af overvågning eller aflytning af telekommunikation eller internetkommunikation« sådanne tjenester, som navnlig ved hjælp af det udstyr og den teknologi eller software, der er anført i bilag IV, giver adgang til og viser en persons indgående og udgående telekommunikation og samtalerelaterede data med henblik på uddragelse, afkodning, optagelse, behandling, analyse eller lagring eller enhver anden aktivitet i tilknytning hertil.

▼M46

Artikel 1e

1.  
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus, jf. dog artikel 1a, 1c og 1s.
2.  

Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus

b) 

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus.

3.  

Uden at kravene vedrørende tilladelse i henhold til forordning (EU) 2021/821 derved tilsidesættes, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt til:

a) 

humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer

b) 

medicinske eller farmaceutiske formål

c) 

midlertidig brug i nyhedsmedier

d) 

softwareopdateringer

e) 

brug som forbrugerkommunikationsudstyr

f) 

sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering, eller

g) 

personlig brug for fysiske personer, der rejser til Belarus, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.

Med undtagelse af litra f) og g) skal eksportøren i sin toldangivelse erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er hjemmehørende eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den relevante undtagelse senest 30 dage efter denne første eksport.

4.  

Uanset stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, kan den kompetente myndighed give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er:

a) 

beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes regeringer og Belarus' regering på rent civile områder

b) 

beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer

c) 

beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

d) 

beregnet til søfartssikkerhed

e) 

beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af internettjenester

f) 

udelukkende beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller et partnerlands lovgivning

g) 

beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missioner.

5.  
Uanset stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, kan den kompetente myndighed give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 3. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om en sådan tilladelse inden den 1. maj 2022.
6.  
Tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af den relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende anvendelse. En sådan tilladelse er gyldig i hele Unionen.
7.  

Når den kompetente myndighed træffer afgørelse om en anmodning om tilladelse i henhold til stk. 4 og 5, må den ikke give en tilladelse, hvis den har rimelig grund til at tro, at:

i) 

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført i bilag V, eller hvis produkterne kan have en militær slutanvendelse, eller

ii) 

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til luftfart- eller rumindustrien.

8.  
Den kompetente myndighed kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som den har givet i henhold til stk. 4 og 5, hvis den skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne forordning.

Artikel 1f

1.  
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi, der kan bidrage til Belarus' militære og teknologiske forbedringer eller til udvikling af dets forsvars- og sikkerhedssektor, jf. bilag Va, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus, jf. dog artikel 1a, 1c og 1s.
2.  

Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus

b) 

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus.

3.  

Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt til:

a) 

humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer

b) 

medicinske eller farmaceutiske formål

c) 

midlertidig brug i nyhedsmedier

d) 

softwareopdateringer

e) 

brug som forbrugerkommunikationsudstyr

f) 

sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering, eller

g) 

personlig brug for fysiske personer, der rejser til Belarus, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.

Med undtagelse af litra f) og g) skal eksportøren i sin toldangivelse erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er hjemmehørende eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den relevante undtagelse senest 30 dage efter denne første eksport.

4.  

Uanset stk. 1 og 2 kan den kompetente myndighed give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er:

a) 

beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes regeringer og Belarus' regering på rent civile områder

b) 

beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer

c) 

beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

d) 

beregnet til søfartssikkerhed

e) 

beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af internettjenester

f) 

udelukkende beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller et partnerlands lovgivning eller

g) 

beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missioner.

5.  
Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndighed give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 3. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om en sådan tilladelse inden den 1. maj 2022.
6.  
Tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af den relevante kompetente myndighed i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende anvendelse. Sådanne tilladelser er gyldig i hele Unionen.
7.  

Når den kompetente myndighed træffer afgørelse om en anmodning om tilladelse i henhold til stk. 4 og 5, må den ikke give en tilladelse, hvis den har rimelig grund til at tro, at:

i) 

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført i bilag V, eller hvis produkterne kan have en militær slutanvendelse, eller

ii) 

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til luftfart- eller rumindustrien.

8.  
Den kompetente myndighed kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som den har givet i henhold til stk. 4 og 5, hvis den skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne forordning.

▼M46

Artikel 1fa

1.  

For så vidt angår de enheder, der er opført i bilag V, og uanset artikel 1e, stk. 1 og 2, og artikel 1f, stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, må den kompetente myndighed først give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og produkter og teknologi, der er opført i bilag Va, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, når den har fastslået, at sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand:

a) 

er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet, eller

b) 

skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 3. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om en sådan tilladelse inden den 1. maj 2022.

2.  
Tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af medlemsstatens kompetente myndigheder i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende anvendelse. En sådan tilladelse er gyldig i hele Unionen.
3.  
De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 1, hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne forordning.

Artikel 1fb

1.  
Meddelelsen til den kompetente myndighed, jf. artikel 1e, stk. 3, og artikel 2f, stk. 3, gives så vidt muligt elektronisk på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i bilag Vc i den der angivne rækkefølge.
2.  
Alle tilladelser, der er omhandlet i artikel 1e og 1f, udstedes så vidt muligt elektronisk på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i bilag Vc i den der angivne rækkefølge.

Artikel 1fc

1.  
De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om udstedte tilladelser og afslag i henhold til artikel 1e, 1f og 1fa med de øvrige medlemsstater og Kommissionen. En sådan udveksling af oplysninger sker ved hjælp af det elektroniske system, der er indført i henhold til artikel 23, stk. 6, i forordning (EU) 2021/821.
2.  
Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne artikel, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet, herunder oplysninger udvekslet som omhandlet i stk. 4. Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne artikel, i overensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale ret. Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at klassificerede informationer, der gives eller udveksles i henhold til denne artikel, ikke ned- eller afklassificeres uden forudgående skriftligt samtykke fra udstederen.
3.  
Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til artikel 1e, 1f eller 1fa til en transaktion, der i alt væsentligt er identisk med en transaktion, som er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater, og hvor afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at redegøre for beslutningen.
4.  
Kommissionen udveksler, hvor det er relevant, i samråd med medlemsstaterne og på grundlag af gensidighed oplysninger med partnerlande med henblik på at understøtte effektiviteten af eksportkontrolforanstaltningerne i henhold til denne forordning og en konsekvent anvendelse af de eksportkontrolforanstaltninger, som partnerlandene anvender.

▼M40

Artikel 1g

1.  
Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere de varer, der er opført på listen i bilag VI, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til brug i Belarus.

▼M46

1a.  
Det er forbudt, direkte eller indirekte, at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater samt forsikring og genforsikring i tilknytning til forbuddene i stk. 1.

▼M44

2.  
Bilag VI omfatter varer, der anvendes til produktion eller fremstilling af tobaksvarer.

▼M46 —————

▼M40

Artikel 1h

▼M44

1.  

Det er forbudt

a) 

direkte eller indirekte at importere ►M46  mineralske produkter ◄ , der er opført i bilag VII, til Unionen, hvis de:

i) 

har oprindelse i Belarus, eller

ii) 

er blevet eksporteret fra Belarus

b) 

direkte eller indirekte at købe ►M46  mineralske produkter ◄ , der er opført i bilag VII, og som befinder sig i eller har oprindelse i Belarus

c) 

at transportere ►M46  mineralske produkter ◄ , der er opført i bilag VII, hvis de har oprindelse i Belarus eller eksporteres fra Belarus til et andet land

d) 

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).

2.  
Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på køb i Belarus af ►M46  mineralske produkter ◄ , der er opført i bilag VII, og som er nødvendige for at opfylde køberens væsentlige behov i Belarus eller humanitære projekter i Belarus.

▼M46 —————

▼M44

4.  
Stk. 1 berører ikke den frie transit gennem Belarus af ►M46  mineralske produkter ◄ , der er opført i bilag VII, og som har oprindelse i et tredjeland.

▼M40

Artikel 1i

1.  
Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre kaliumchlorid (»potaske«), jf. bilag VIII, fra Belarus, uanset om de har oprindelse i Belarus eller ej.

▼M46

1a.  
Det er forbudt, direkte eller indirekte, at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater samt forsikring og genforsikring i tilknytning til forbuddene i stk. 1.

▼M46 —————

▼M40

Artikel 1j

Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand til udstedelse af eller på anden vis handle med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 90 dage udstedt efter den 29. juni 2021 af:

▼M44

a) 

Republikken Belarus, dens regering, dens offentlige organer, selskaber eller agenturer

b) 

større kreditinstitutter etableret i Belarus med over 50 % offentligt ejerskab eller under offentlig kontrol pr. 1. juni 2021, som opført på listen i bilag IX

c) 

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, som er omhandlet i denne artikels litra a) eller b), direkte eller indirekte ejer en andel på over 50 %, eller

d) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i denne artikels litra a), b) eller c).

▼M47

Artikel 1ja

1.  
Transaktioner vedrørende forvaltning af Belarus' centralbanks reserver og aktiver, herunder transaktioner med juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra Belarus' centralbank, er forbudt.
2.  
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til en transaktion, forudsat at den er strengt nødvendig for at sikre finansiel stabilitet for Unionen som helhed eller for den berørte medlemsstat.
3.  
Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at give tilladelse i henhold til stk. 2.

Artikel 1jb

Det er fra den 12. april 2022 forbudt at notere og levere tjenester på markedspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen, for så vidt angår omsættelige værdipapirer, der tilhører juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Belarus og har over 50 % offentligt ejerskab.

▼M40

Artikel 1k

1.  

Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter med en løbetid på over 90 dage efter den 29. juni 2021 til:

▼M44

a) 

Republikken Belarus, dens regering, dens offentlige organer, selskaber eller agenturer

b) 

større kreditinstitutter etableret i Belarus med over 50 % offentligt ejerskab eller under offentlig kontrol pr. 1. juni 2021, som opført på listen i bilag IX

c) 

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b), direkte eller indirekte ejer en andel på over 50 %, eller

d) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a), b) eller c).

▼M40

2.  
Forbuddet finder ikke anvendelse på lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og en tredjestat, herunder udgifter til varer og tjenester fra en anden tredjestat, der er nødvendige for at udføre eksport- eller importkontrakterne.
3.  

Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan også på vilkår, som den finder passende, give tilladelse til at etablere eller deltage i de lån eller kreditter, der er omhandlet i stk. 1, hvis den har fastslået, at:

i) 

de pågældende aktiviteter har til formål at yde støtte til den hviderussiske civilbefolkning, herunder humanitær bistand, miljøprojekter og nuklear sikkerhed eller lånet eller kreditten er nødvendig for at opfylde krav til retlige eller reguleringsmæssige mindstereserver eller tilsvarende krav for at opfylde solvens- og likviditetskriterier for finansielle enheder i Belarus, som er majoritetsejede af Unionens finansielle institutioner, og

ii) 

de pågældende aktiviteter ikke indebærer, at pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles direkte eller indirekte til rådighed for eller er til gavn for en person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2.

Ved anvendelsen af betingelserne i nr. i) og ii), kræver den kompetente myndighed tilstrækkelig information for så vidt angår brugen af den meddelte tilladelse, herunder oplysninger om formålet med og modparterne i de pågældende aktiviteter.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelse.

▼M46 —————

▼M42

Artikel 1l

1.  

Det er forbudt at yde forsikring eller genforsikring til:

▼M44

i) 

Republikken Belarus, dens regering, dens offentlige organer, selskaber eller agenturer, eller

▼M42

ii) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i nr. i).

2.  
Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af obligatorisk forsikring eller ansvarsforsikring til belarusiske personer, enheder eller organer, hvor den forsikrede risiko er beliggende i Unionen, eller på levering af forsikring til belarusiske diplomatiske eller konsulære missioner i Unionen.

▼M46 —————

▼M40

Artikel 1m

▼M46

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller følge direkte eller indirekte at omgå de forbud, der er fastsat i denne forordning.

▼M40

Artikel 1n

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), ud over forbuddene fastsat i artikel 1k:

a) 

forbydes at foretage udbetalinger i henhold til eller i forbindelse med eksisterende aftaler mellem Republikken Belarus eller belarusiske offentlige myndigheder og EIB og

b) 

suspenderer alle eksisterende tjenesteydelseskontrakter i forbindelse med projekter, som skal gennemføres i Belarus, og som finansieres med de aftaler, der er omhandlet i litra a), og som har til hensigt direkte eller indirekte at gavne Republikken Belarus eller belarusiske offentlige myndigheder.

▼M46

Artikel 1o

1.  

Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at importere træprodukter, der er opført i bilag X, til Unionen, hvis de:

i) 

har oprindelse i Belarus eller

ii) 

er blevet eksporteret fra Belarus

b) 

direkte eller indirekte at købe træprodukter, der er opført i bilag X, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus

c) 

at transportere træprodukter, der er opført i bilag X, hvis de har oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et andet land

d) 

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).

2.  
Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 1p

1.  

Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at importere cementprodukter, der er opført i bilag XI, til Unionen, hvis de:

i) 

har oprindelse i Belarus eller

ii) 

er blevet eksporteret fra Belarus

b) 

direkte eller indirekte at købe cementprodukter, der er opført i bilag XI, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus

c) 

at transportere cementprodukter, der er opført i bilag XI, hvis de har oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et andet land

d) 

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).

2.  
Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 1q

1.  

Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at importere jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XII, til Unionen, hvis de:

i) 

har oprindelse i Belarus eller

ii) 

er blevet eksporteret fra Belarus

b) 

direkte eller indirekte at købe jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XII, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus

c) 

at transportere jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XII, hvis de har oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et andet land

d) 

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).

2.  
Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 1r

1.  

Det er forbudt:

a) 

direkte eller indirekte at importere gummiprodukter, der er opført i bilag XIII, til Unionen, hvis de:

i) 

har oprindelse i Belarus eller

ii) 

er blevet eksporteret fra Belarus

b) 

direkte eller indirekte at købe gummiprodukter, der er opført i bilag XIII, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Belarus

c) 

at transportere gummiprodukter, der er opført i bilag XIII, hvis de har oprindelse i Belarus eller bliver eksporteret fra Belarus til et andet land

d) 

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).

2.  
Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 1s

1.  

Det er forbudt:

a) 

at sælge, levere, overføre eller udføre maskiner, der er opført i bilag XIV, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, direkte eller indirekte til personer, enheder eller organer i Belarus eller til enhver anden person eller enhed eller til brug i Belarus

b) 

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a).

2.  

Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af maskiner som omhandlet i stk. 1 eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt til:

a) 

humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet, eller som en reaktion på naturkatastrofer

b) 

medicinske eller farmaceutiske formål

c) 

midlertidig brug i nyhedsmedier

d) 

softwareopdateringer

e) 

brug som forbrugerkommunikationsudstyr

f) 

sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering, eller

g) 

personlig brug af fysiske personer, der rejser til Belarus, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.

Med undtagelse af litra f) og g) skal eksportøren i sin toldangivelse erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er hjemmehørende eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den relevante undtagelse senest 30 dage efter denne første eksport.

3.  
Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen indtil den 4. juni 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter

▼M47

Artikel 1t

1.  
Det er forbudt at yde offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med eller investeringer i Belarus.
2.  

Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a) 

bindende forpligtelser vedrørende finansieringsmidler eller finansiel bistand, der er indgået inden den 10. marts 2022

b) 

ydelse af offentlig finansiering eller finansiel bistand på op til en samlet værdi af 10 000 000 EUR pr. projekt til små og mellemstore virksomheder, der er etableret i Unionen, eller

c) 

ydelse af offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med fødevarer og til landbrug eller til medicinske eller humanitære formål.

Artikel 1u

1.  
Det er forbudt at modtage indskud fra belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i Belarus, hvis den samlede værdi af de fysiske eller juridiske personers, enheders eller organers indskud pr. kreditinstitut overstiger 100 000 EUR.
2.  
Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller Schweiz eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller Schweiz.
3.  
Stk. 1 finder ikke anvendelse på indskud, der er nødvendige for ikkeforbudt grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser mellem Unionen og Belarus.

Artikel 1v

1.  

Uanset artikel 1u, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelsen af et sådant indskud:

a) 

er nødvendigt til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 1u, stk. 1, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) 

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) 

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at den relevante kompetente myndighed har meddelt de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen, eller

d) 

er nødvendigt til en diplomatisk eller konsulær repræsentations eller international organisations officielle formål.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, litra a), b) og d), senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 1w

1.  

Uanset artikel 1u, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelsen af et sådant indskud:

a) 

er nødvendigt til humanitære formål, såsom. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand eller til evakueringer, eller

b) 

er nødvendigt til civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokrati, menneskerettigheder eller retsstatsprincippet i Belarus.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 1x

1.  
Det er forbudt for EU-værdipapircentraler at levere tjenester som defineret i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår omsættelige værdipapirer, der er udstedt efter den 12. april 2022, til belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Belarus.
2.  
Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

Artikel 1y

1.  
Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i euro, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Belarus.
2.  
Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

Artikel 1z

Uden at dette berører de relevante regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal kreditinstitutter:

a) 

senest den 27. maj 2022 give den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig, eller Kommissionen en liste over indskud på over 100 000 EUR, som indehaves af belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Belarus. De forelægger hver 12. måned ajourførte oplysninger om størrelsen af sådanne indskud

b) 

give den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig, oplysninger om indskud, der overstiger 100 000 EUR, og som indehaves af belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, og som har erhvervet statsborgerskab i en medlemsstat eller opholdsret i en medlemsstat gennem en statsborgerskabsordning for investorer eller en ordning for tildeling af opholdsret til investorer.

Artikel 1za

1.  
Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler denomineret i euro til Belarus eller til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus, herunder Belarus' regering og centralbank, eller til brug i Belarus.
2.  

Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for salg, levering, overførsel eller eksport af pengesedler denomineret i euro, forudsat at salget, leveringen, overførslen eller eksporten er nødvendig for:

a) 

personlig brug for fysiske personer, der rejser til Belarus, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, eller

b) 

officielle formål for diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller internationale organisationer i Belarus, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

Artikel 1zb

Det er fra den 20. marts 2022 forbudt at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, til de juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag XV, eller til juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Belarus, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XV, direkte eller indirekte ejer over 50 %.

▼M15

Artikel 2

1.  
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.
2.  
Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I.
3.  
Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller virkning at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.
4.  
Bilag I omfatter en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland ( 5 ) er blevet udpeget af Rådet som værende ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, eller hvis aktiviteter på anden måde alvorligt undergraver demokratiet eller retsstaten i Hviderusland, eller fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der har tilknytning til disse, samt juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af disse.
5.  
Bilag I indeholder ligeledes en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i afgørelse 2012/642FUSP er blevet udpeget af Rådet som dragende fordel af eller ydende støtte til Lukashenkaregimet, samt juridiske personer, enheder og organer, der ejes eller kontrolleres af disse.

▼M28 —————

▼M41

6.  

Bilag I indeholder ligeledes en liste over:

a) 

de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra c), i afgørelse 2012/642/FUSP er blevet udpeget af Rådet som personer, enheder eller organer, der organiserer eller bidrager til Lukasjenkoregimets aktiviteter, og som letter:

i) 

ulovlig passage af Unionens ydre grænser, eller

ii) 

overførsel af forbudte varer og ulovlig overførsel af restriktionsbelagte varer, herunder farlige varer til Unionens område og

b) 

de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra d), i afgørelse 2012/642/FUSP er blevet udpeget af Rådet som juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af personer, enheder eller organer, der er omhandlet i litra a).

▼M44

Artikel 2a

Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at antage, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

▼M4

Artikel 2b

1.  
►M15  Bilag I ◄ indeholder begrundelsen for at opføre personerne, enhederne eller organerne på listerne.
2.  
►M15  Bilag I ◄ indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder og organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

▼M4

Artikel 3

▼M37

1.  

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne på listen i bilag II, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på vilkår, som de finder passende, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a) 

er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er opført på listerne i bilag I og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter eller afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) 

udelukkende er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) 

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

▼M44

d) 

udelukkende er bestemt til:

i) 

humanitære formål, herunder flyvninger med henblik på evakuering eller repatriering af personer eller initiativer vedrørende støtte til ofre for naturkatastrofer eller nukleare eller kemiske katastrofer

ii) 

flyvninger inden for rammerne af internationale adoptionsprocedurer

iii) 

flyvninger, der er nødvendige for deltagelse i møder med henblik på at finde en løsning på krisen i Belarus, eller som fremmer de politiske mål med de restriktive foranstaltninger, eller

iv) 

et EU-luftfartsselskabs nødlanding, letning eller overflyvning

▼M37

e) 

er nødvendige for at behandle kritiske og klart identificerede luftfartssikkerhedsspørgsmål og efter forudgående høring af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur.

▼M4

2.  
Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne på listen i bilag II, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på vilkår, som de finder passende, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at afholde ekstraordinære udgifter, forudsat at medlemsstaten senest to uger før tilladelsen gives har underrettet de andre medlemsstater og Kommissionen om årsagen til, at den mener, at der bør gives en særlig tilladelse.
3.  
Medlemsstaterne underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 eller 2.

▼M44

Artikel 3a

1.  

Uanset artikel 2, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) 

afgørelsen er ikke til fordel for nogen af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, og

d) 

anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

2.  
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

▼B

Artikel 4

1.  

Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af

a) 

renter og andre indtægter fra disse konti, eller

b) 

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af denne forordnings bestemmelser, og

forudsat at disse renter, andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af artikel 2, stk. 1.

2.  
Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutioner i EU, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto tilhørende en person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutionerne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

▼M8

Artikel 4a

Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når personer, enheder eller organer, der er opført på listen i ►M15  bilag I ◄ skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person, enhed eller det pågældende organ blev opført på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår de finder passende, forudsat at:

i) 

den pågældende kompetente myndighed har besluttet, at betalingen ikke direkte eller indirekte er til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er opført på listen i ►M15  bilag I ◄ og

ii) 

den pågældende medlemsstat mindst to uger før tilladelsen gives, har meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at den har truffet beslutning om at give en sådan tilladelse.

▼M14

Artikel 4b

Uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne på listen i bilag II, på betingelser, som de skønner passende, tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er fastlagt, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til officielle formål i diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

▼M3

Artikel 5

1.  

Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) 

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder i det land, jf. webstederne i bilag II, hvor de pågældende er bosat eller etableret, og direkte eller indirekte fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b) 

samarbejde med de ansvarlige myndigheder, jf. webstederne i bilag II, om kontrollen af disse oplysninger.

2.  
Oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

▼B

Artikel 6

Fysiske og juridiske personer eller enheder eller organer, herunder disses ledelse og personale, som anvender forordningen, og som indefryser midler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille midler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er sket som følge af forsømmelighed.

▼M47

Artikel 7

1.  

Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) 

tilladelser udstedt i henhold til denne forordning

b) 

oplysninger modtaget i henhold til artikel 1z

c) 

overtrædelses- og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.  
Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om eventuelle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.
3.  
Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget, herunder til at sikre effektiviteten af foranstaltningerne i denne forordning.

▼M46

Artikel 8

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II og Vc på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

▼M4

Artikel 8a

1.  
Såfremt Rådet beslutter at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det ►M15  bilag I ◄ i overensstemmelse hermed.
2.  
Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listerne til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.
3.  
Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.
4.  
Listerne i ►M15  bilag I ◄ tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver tolvte måned.

▼M28 —————

▼M36

Artikel 8b

1.  
Det er forbudt for luftfartøjer, der drives af belarusiske luftfartsselskaber, herunder som sælgende luftfartsselskab i code share-ordninger eller aftaler om reservering af kapacitet, at lande i, lette fra eller overflyve Unionens område.
2.  
Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af nødlanding eller overflyvning i en nødsituation.

Artikel 8c

1.  
Uanset artikel 8b kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, give et luftfartøj tilladelse til at lande i, lette fra, eller overflyve Unionens område, hvis disse kompetente myndigheder har fastslået, at en sådan landing, letning eller overflyvning er nødvendig til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.
2.  
Den eller de berørte medlemsstater underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

▼M47

Artikel 8ca

1.  
Netforvalteren for det fælles europæiske luftrums netfunktioner for lufttrafikstyring bistår Kommissionen og medlemsstaterne med at sikre gennemførelsen og overholdelsen af denne forordnings artikel 2, stk. 2, og artikel 8b. Netforvalteren afviser navnlig alle flyveplaner indgivet af luftfartøjsoperatører, der indikerer, at de har til hensigt at udføre aktiviteter over Unionens eller Belarus' område, som udgør en overtrædelse af denne forordning, således at piloten ikke får flyvetilladelse.
2.  
Netforvalteren forelægger regelmæssigt Kommissionen og medlemsstaterne rapporter om gennemførelsen af artikel 8b på grundlag af analysen af flyveplanerne.

▼M44

Artikel 8d

1.  

Fordringer, der er opstået i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger i medfør af denne forordning, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller garantiforpligtelse, særligt krav om forlængelse eller indfrielse af kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse må uanset fordringens form ikke indfries, hvis fordringen gøres gældende af:

a) 

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I

▼M47

b) 

enheder, der er omhandlet i artikel 1j, 1k, 1l og 1zb eller opført i bilag V, IX og XV

▼M44

c) 

andre belarusiske personer, enheder eller organer, herunder den belarusiske regering

d) 

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af personer, enheder eller organer som omhandlet i dettes stykkes litra a), b) eller c).

2.  
I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.
3.  
Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 8e

1.  

Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter:

a) 

for så vidt angår Rådet, udarbejdelse og gennemførelse af ændringer af bilag I

b) 

for så vidt angår den højtstående repræsentant, udarbejdelse af ændringer af bilag I

c) 

for så vidt angår Kommissionen:

i) 

tilføjelse af indholdet af bilag I i den elektroniske, konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens finansielle sanktioner, og på det interaktive kort over sanktioner, som begge er offentligt tilgængelige

▼M47

ii) 

behandling af oplysninger om konsekvensen af foranstaltningerne i denne forordning såsom værdien af de indefrosne midler, oplysninger om indskud og oplysninger om tilladelser givet af de kompetente myndigheder.

▼M44

2.  
Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger om straffelovsovertrædelser, der er begået af fysiske personer på listen, om disse personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører disse personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I.
3.  
Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, jf. artikel 3, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ( 6 ) for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

▼B

Artikel 9

1.  
Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
2.  
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

▼M3

Artikel 9a

1.  
Medlemsstaterne udpeger de i artikel 3, artikel 4, stk. 2, og artikel 5 omtalte kompetente myndigheder og angiver dem på de websteder, der er opført i bilaget.
2.  
Medlemsstaterne meddeler senest den 31. juli 2008 Kommissionen, hvem der er deres kompetente myndigheder, med tilhørende kontaktoplysninger, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer.

▼M4

Artikel 9b

Når denne forordning indeholder et krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres med den, skal den adresse og de øvrige kontaktoplysninger, der er anført i bilag II, anvendes.

▼B

Artikel 10

Denne forordning finder anvendelse:

— 
inden for Fællesskabets område, herunder dets luftrum
— 
om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion
— 
på alle fysiske personer inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborgere i en medlemsstat
— 
på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning
— 
på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fællesskabet.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M35
BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1

A.   Fysiske personer, jf. artikel 2, stk. 1 

Navn (translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзімір Уладзіміравіч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste

Fødselsdato: 7.2.1956

Fødested: Smolensk, det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Gjorde intet for at efterforske Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere indenrigsminister og også tidligere chef for præsidentens sikkerhedstjeneste. Som indenrigsminister var han ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige demonstrationer, indtil han trådte tilbage den 6. april 2009 af helbredsmæssige årsager. Modtog fra præsidentens administration en bolig i Drozdydistriktet i Minsk, hvor eliten bor. Blev i oktober 2014 tildelt fortjenstorden af III. grad af præsident Lukasjenko.

24.9.2004

▼M45

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Stilling(er): tidligere leder af den særlige indsatsgruppe (SOBR)

leder af en OMON-enhed

Fødselsdato: 1966

Fødested: Vitebsk/Viciebsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Adresse: Hvideruslands sammenslutning af veteraner fra indenrigsministeriets specialstyrker »Honour«, 111 Mayakovskogo St., 220028 Minsk, Hviderusland

Køn: mand

Nøgleperson i forbindelse med Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere leder af den særlige indsatsgruppe (SOBR) i indenrigsministeriet.

Forretningsmand, chef for »Honour«, indenrigsministeriets sammenslutning af veteraner fra indenrigsministeriets specialstyrker.

Han blev identificeret som leder af en OMON-enhed under den brutale fremfærd over for demonstranter i Hviderusland efter præsidentvalget i 2020.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Stilling(er): tidligere chef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident

Fødselsdato: 26.5.1958

Fødested: Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Adresse: Ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident, 38 Karl Marx St., 220016 Minsk, Hviderusland

Køn: mand

Tidligere chef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident. Ansvarlig for Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere sekretær i sikkerhedsrådet. Sheiman er fortsat præsidentens særlige assistent/medhjælper.

Han er fortsat et indflydelsesrigt og aktivt medlem af Lukasjenkoregimet.

24.9.2004

▼M35

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанідавіч СІВАКАЎ, СІВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, præsidentens tidligere vicekabinetchef

Fødselsdato: 5.8.1946

Fødested: Onor, Sakhalinregionen/Oblast, det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Adresse: Hvideruslands sammenslutning af veteraner fra indenrigsministeriets specialstyrker »Honour«, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Hviderusland

Køn: mand

Nøgleperson i forbindelse med Yuri Zakharenkos, Viktor Gonchars, Anatoly Krasovskis og Dmitri Zavadskis uopklarede forsvinden i Hviderusland i 1999-2000. Tidligere minister for turisme og sport, tidligere indenrigsminister og præsidentens tidligere vicekabinetschef.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, generalløjtnant for militsen (politistyrke), medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast

Fødselsdato: 21.6.1966

Fødested: Ordzhonikidze, det tidligere USSR (det nuværende Vladikavkaz, Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Han var i sin fremtrædende, tidligere stilling i indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medhjælper for Hvideruslands præsident — inspektør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВІЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Stilling(er): tidligere første viceindenrigsminister

Viceindenrigsminister — leder af kriminalmilitsen, oberst i militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 14.2.1975

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin fremtrædende, tidligere stilling som første viceindenrigsminister ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som viceindenrigsminister. Han bibeholder sin stilling som leder af kriminalmilitsen.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) BARSUKOV

Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Stilling(er): tidligere indenrigsminister, generalløjtnant for militsen (politistyrke),

medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Minskregionen/Oblast

Fødselsdato: 29.4.1965

Fødested: Vetkovski- (Vetka-) distriktet, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin fremtrædende, tidligere stilling i indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medhjælper for Hvideruslands præsident — inspektør for Minskregionen/Oblast.

2.10.2020

▼M45

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Stilling(er): tidligere viceindenrigsminister, generalmajor for militsen (politistyrke)

justitsminister

Fødselsdato: 21.9.1966

Fødested: Yasinovataya, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: mand

Han var i sin tidligere fremtrædende stilling som viceindenrigsminister ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som justitsminister.

2.10.2020

▼M35

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Stilling(er): tidligere viceindenrigsminister, tidligere øverstbefalende for de interne tropper,

første viceindenrigsminister, chef for politiet for offentlig sikkerhed, generalmajor for militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 17.4.1976

Fødested: Slonim, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere, fremtrædende stilling som viceindenrigsminister og øverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker, navnlig de interne tropper under hans kommando, efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som første viceindenrigsminister og chef for politiet for offentlig sikkerhed.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактібекавіч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Stilling(er): viceøverstbefalende for de interne tropper

Fødselsdato: 18.3.1967

Køn: mand

Han er i sin stilling som viceøverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker, navnlig de interne tropper under hans kommando, efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евіч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Stilling(er): øverstbefalende for den særlige indsatsgruppe (SOBR), oberstløjtnant

Køn: mand

Han er i sin stilling som øverstbefalende for den særlige indsatsgruppe i indenrigsministeriet (SOBR) ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af SOBR-styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Stilling(er): chef for sikkerhedsafdelingen, indenrigsministeriet

Fødselsdato: 14.10.1975

Fødested: landsbyen Rublevsk, Kruglyanskiydistriktet, Mogilev-/Mahiliouregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling i sikkerhedsafdelingen i indenrigsministeriet har han deltaget i undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 1.6.1972

Fødested: landsbyen Gorodilovo, Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Stilling(er): tidligere chef for hovedafdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minsk,

indenrigsminister, generalmajor for militsen (politistyrke)

Fødselsdato: 5.5.1975

Fødested: landsbyen Malinovka, Mogilev-/Mahiliouregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som chef for hovedafdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af politistyrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som indenrigsminister.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Stilling(er): tidligere chef for politiet i Moskovskidistriktet, Minsk,

vicechef for politiet i Minsk, chef for kriminalpolitiet

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som chef for politiet i Moskovskidistriktet, Minsk, ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som vicechef for politiet i Minsk og chef for kriminalpolitiet

2.10.2020

▼M45

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Stilling(er): tidligere første vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskydistriktet, Minsk, chef for kriminalpolitiet

chef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Leninskydistriktet, Minsk

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som første vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskydistriktet, Minsk, og chef for kriminalpolitiet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Leninskydistriktet i Minsk.

2.10.2020

▼M35

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевіч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Stilling(er): vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, chef for politiet for offentlig sikkerhed

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, og chef for politiet for offentlig sikkerhed ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

2.10.2020

▼M45

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Stilling(er): tidligere chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast

chef for indenrigsministeriets akademi

Fødselsdato: 24.3.1975

Fødested: Mahiliou/Mogilev, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for indenrigsministeriets akademi.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Stilling(er): tidligere første vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast, chef for kriminalpolitiet

chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Brestregionen/Oblast

Fødselsdato: 26.7.1977

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som første vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast og chef for kriminalpolitiet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Brestregionen/Oblast.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Stilling(er): tidligere vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast, chef for politiet for offentlig sikkerhed

næstformand for undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Gomel/Homyel, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Ha var i sin tidligere stilling som vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast og chef for politiet for offentlig sikkerhed ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som næstformand for undersøgelseskomitéen.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Stilling(er): tidligere chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Brestregionen/Oblast, generalmajor for militsen (politistyrke)

chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minskregionen/Oblast

Fødselsdato: 22.12.1971

Fødested: Kapyl, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Brestregionen/Oblast og generalmajor for militsen ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minskregionen/Oblast.

2.10.2020

▼M35

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанід ЖУРАЎСКІ

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i Vitebsk/Viciebsk

Fødselsdato: 20.9.1975

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Vitebsk/Viciebsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrkerne i Vitebsk/Viciebsk efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Міхаіл ДАМАРНАЦКІ

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i Gomel/Homyel

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Gomel/Homyel ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrkerne i Gomel/Homyel efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максім МІХОВІЧ

Максим МИХОВИЧ

Stilling(er): chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i Brest, oberstløjtnant

Køn: mand

Han er i sin befalingsstilling over OMON-styrkerne i Brest ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrkerne i Brest efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзіміравіч МАТКІН

Олег Владимирович МАТКИН

Stilling(er): chef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, generalmajor for militsen (politistyrke)

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for afdelingen for strafferetlig korrektion, som har myndighed over indenrigsministeriets detentionsfaciliteter, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som tilbageholdte borgere blev udsat for i detentionsfaciliteterne efter præsidentvalget i 2020, og for den generelle brutale fremfærd over for fredelige demonstranter.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Іван Юр’евіч САКАЛОЎСКІ

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Stilling(er): direktør for fængslet Akrestina, Minsk

Køn: mand

Han er i sin stilling som direktør for fængslet i Akrestina, Minsk, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt i nævnte fængsel blev udsat for efter præsidentvalget i 2020.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавіч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Stilling(er): tidligere chef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Tidligere statssekretær i sikkerhedsrådet

Medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Brestregionen/Oblast

Fødselsdato: 19.6.1964

Fødested: Radostovo, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere fremtrædende stilling som chef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medhjælper for Hvideruslands præsident — inspektør for Brestregionen/Oblast.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавіч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Stilling(er): første vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Fødselsdato: 1972

Fødested: Borisov/Barisaw, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin fremtrædende stilling som første vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмітрый Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Stilling(er): vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

Køn: mand

Han er i sin fremtrædende stilling som vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

2.10.2020

▼M45

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Stilling(er): tidligere første vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Minskregionen/Oblast

Køn: mand

Rang: generalmajor

Han var i sin tidligere fremtrædende stilling som chef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medhjælper for præsidenten for Republikken Hviderusland — inspektør for Minskregionen/Oblast.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Stilling(er): tidligere første vicechef for komitéen for statssikkerhed (KGB)

næstformand for præsidiet for Det Nationale Videnskabsakademi

Køn: mand

Rang: generalmajor

Han var i sin tidligere fremtrædende stilling som chef for komitéen for statssikkerhed (KGB) ansvarlig for KGB's deltagelse i undertrykkelses- og intimideringskampagnen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter og oppositionsmedlemmer.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som næstformand præsidiet for Det Nationale Videnskabsakademi.

2.10.2020

▼M35

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Stilling(er): tidligere rigsadvokat i Republikken Hviderusland

Republikken Hvideruslands ambassadør i Armenien

Fødselsdato: 11.7.1960

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som rigsadvokat ansvarlig for den udbredte anvendelse af straffesager med henblik på at udelukke oppositionskandidater forud for præsidentvalget i 2020 og forhindre personer i at tilslutte sig koordineringsrådet, som blev iværksat af oppositionen med henblik på at anfægte valgresultatet.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som Hvideruslands ambassadør i Armenien.

2.10.2020

▼M45

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Stilling(er): tidligere formand for den centrale valgkommission

Fødselsdato: 29.1.1953

Fødested: Slutsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

I sin tidligere stilling som formand for den centrale valgkommission var hun ansvarlig for dens forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dens manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

▼M35

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзім Дзмітрыевіч ІПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Stilling(er): næstformand for den centrale valgkommission

Fødselsdato: 30.10.1964

Fødested: Kolomyia, Ivano-Frankivskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: mand

Som næstformand for den centrale valgkommission er han ansvarlig for dens forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dens manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мікалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Stilling(er): sekretær for den centrale valgkommission

Fødselsdato: 1.7.1971

Køn: kvinde

Som sekretær for den centrale valgkommission er hun ansvarlig for dens forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dens manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 10.10.1975

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 1976

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 3.1.1969

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 6.8.1959

Fødested: Podilsk, Odessaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 21.7.1957

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Ігар Анатольевіч ПЛЫШЭЎСКІ

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 19.2.1979

Fødested: Lyuban, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 26.9.1970

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанідавіч СЛIЖЭЎСКІ

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 16.8.1972

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Ірына Аляксандраўна ЦЭЛІКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Stilling(er): medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 2.11.1976

Fødested: Zhlobin, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Som medlem af den centrale valgkommissions kollegium er hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Stilling(er): præsident for Republikken Hviderusland

Fødselsdato: 30.8.1954

Fødested: Landsbyen Kopys, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I egenskab af Hvideruslands præsident, som de statslige organer er underlagt, er han ansvarlig for statsapparatets voldelige undertrykkelse før og efter præsidentvalget i 2020, navnlig afvisning af centrale oppositionskandidater, vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

▼M45

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Stilling(er): tidligere national sikkerhedsrådgiver for præsidenten, medlem af sikkerhedsrådet

formand for Hvideruslands Olympiske Komité

Fødselsdato: 28.11.1975

Fødested: Mahiliou/Mogilev, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Personligt ID-nummer: 3281175A014PB8

I sin tidligere stilling som præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver og som medlem af sikkerhedsrådet samt i kraft af sin uformelle stilling som tilsynsførende med Hvideruslands sikkerhedsstyrker var han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som formand Hvideruslands Olympiske Komité. I denne stilling, som han blev udnævnt til den 26. februar 2021, har han ansvaret for den mishandling, som idrætsudøveren Krystsina Tsimanouskaya blev udsat for af embedsmænd fra Hvideruslands Olympiske Komité under de olympiske sommerlege i Tokyo i 2020.

6.11.2020

▼M35

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Stilling(er): stabschef for præsidentens kontor

Fødselsdato: 14.1.1963

Fødested: landsbyen Stolitsa, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin stilling som stabschef for præsidentens kontor er han nært knyttet til præsidenten og er ansvarlig for at sikre gennemførelse af præsidentens beføjelser på det indenrigs- og udenrigspolitiske område. Han støtter således Lukasjenkoregimet, herunder i undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Stilling(er): formand for komitéen for statssikkerhed (KGB), tidligere formand for komitéen for statskontrol

Fødselsdato: 8.9.1966

Fødested: landsbyen Privalka/Privalki i Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som formand for komitéen for statssikkerhed (KGB) og i sin tidligere stilling som formand for komitéen for statskontrol er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

▼M45

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Stilling(er): tidligere chef for hoveddirektoratet for beskyttelse og forebyggelse af lov og orden i indenrigsministeriet

chef for forvaltningen af Leninskydistriktet i Minsk

Fødselsdato: 29.5.1964

Køn: mand

I sin tidligere ledende stilling som chef for hoveddirektoratet for beskyttelse og forebyggelse af lov og orden i indenrigsministeriet var han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for forvaltningen af Leninskydistriktet i Minsk.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Stilling(er): tidligere formand for undersøgelseskomitéen

medlem af undersøgelseskomitéens reserve

Fødselsdato: 25.3.1970

Fødested: landsbyen Cierabličy i Brestregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin tidligere ledende stilling som formand for undersøgelseskomitéen var han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af denne komité efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som medlem af undersøgelseskomitéens reserve.

6.11.2020

▼M35

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Stilling(er): tidligere første næstformand for undersøgelseskomitéen, nu formand for den statslige komité for kriminalteknisk ekspertise

Fødselsdato: 7.9.1973

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin tidligere ledende stilling som første næstformand for undersøgelseskomitéen er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af komitéen efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевіч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Stilling(er): næstformand for undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 17.7.1974

Fødested: Rechitsa, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som næstformand for undersøgelseskomitéen er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af komitéen efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

6.11.2020

▼M45

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Stilling(er): tidligere næstformand for undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 1.8.1973

Fødested: Brest, det tidligere USSR, (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin tidligere ledende stilling som næstformand for undersøgelseskomitéen var han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af komitéen efter præsidentvalget i 2020, navnlig undersøgelser indledt mod koordineringsrådet og fredelige demonstranter.

6.11.2020

▼M35

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евіч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Stilling(er): chef for operations- og analysecentret

Fødselsdato: 1.8.1971

Køn: mand

I sin ledende stilling som chef for operations- og analysecentret er han nært knyttet til præsidenten og er ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig afbrydelsen af forbindelsen til telekommunikationsnet som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Stilling(er): viceinformationsminister

Fødselsdato: 10.7.1972

Fødested: landsbyen Koshelevo, Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin ledende stilling som viceinformationsminister er han ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Hviderusland efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Stilling(er): pressesekretær for Hvideruslands præsident

Fødselsdato: 16.2.1984

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Fødenavn: Kirsanova (russisk skrivemåde: Кирсанова) eller Selyun (russisk skrivemåde: Селюн)

Køn: kvinde

I sin stilling som pressesekretær for Hvideruslands præsident er hun nært knyttet til præsidenten og ansvarlig for at koordinere præsidentens medieaktiviteter, herunder udarbejdelse af erklæringer og tilrettelæggelse af offentlige optrædener. Hun støtter således Lukasjenkoregimet, herunder i undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020. Navnlig bidrog hun med sine offentlige erklæringer efter præsidentvalget i 2020, hvor hun forsvarede præsidenten og kritiserede oppositionsaktivister og fredelige demonstranter, til alvorlig undergravning af demokratiet og retsstatsforholdene i Hviderusland.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Stilling(er): øverstbefalende for Alfaenheden

Fødselsdato: 21.8.1975

Køn: mand

I sin stilling som øverstbefalende for Alfaenhedens styrker er han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen udført af disse styrker efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Stilling(er): tidligere statssekretær for sikkerhedsrådet

Republikken Hvideruslands ambassadør i Aserbajdsjan

Fødselsdato: 25.6.1967

Fødested: landsbyen Revyaki, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

På baggrund af sin tidligere stilling som statssekretær for sikkerhedsrådet har han været nært knyttet til præsidenten og var ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen udført af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som Hvideruslands ambassadør i Aserbajdsjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Stilling(er): præsident for Republikken Hvideruslands forfatningsdomstol

Fødselsdato: 18.10.1954

Fødested: Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Som præsident for forfatningsdomstolen er han ansvarlig for forfatningsdomstolens afgørelse af 25. august 2020, som legitimerede de manipulerede valgresultater. Han har dermed støttet og lettet statsapparatets undertrykkelses- og intimideringskampagne mod fredelige demonstranter og journalister og er således ansvarlig for alvorlig undergravning af demokratiet og retsstatsforholdene i Hviderusland.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравіч СІВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Stilling(er): vicepremierminister, tidligere formand for eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 19.7.1962

Fødested: Zavoit, Narovlya District, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han har i sin tidligere ledende egenskab af formand for eksekutivkomitéen i Minsk været ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af lokalforvaltningen i Minsk under hans tilsyn efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister. Han har fremsat adskillige offentlige udtalelser, hvor han kritiserede fredelige protester i Hviderusland.

Han støtter i sin nuværende ledende stilling som vicepremierminister fortsat Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Stilling(er): formand for det hviderussiske statslige TV- og radiospredningsselskab, direktør i selskabet Belteleradio

Fødselsdato: 20.1.1977

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin nuværende stilling som direktør i Hvideruslands statslige TV- og radiospredningsselskab ansvarlig for udbredelsen af statspropaganda i offentlige medier og støtter løbende Lukasjenkoregimet. Det omfatter brug af mediekanaler for at støtte, at præsidenten fortsætter i embedet trods det manipulerede præsidentvalg den 9. august 2020 og den efterfølgende og gentagne voldelige undertrykkelse af fredelige og legitime protester.

Eismont har fremsat offentlige udtalelser, hvor han kritiserede de fredelige protester, og har nægtet mediedækning af protesterne. Han afskedigede også strejkende ansatte i selskabet Belteleradio under sin ledelse og gjorde sig dermed ansvarlig for brud på menneskerettighederne.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Stilling(er): guvernør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, tidligere sundhedsminister

Fødselsdato: 30.11.1973

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han var i sin tidligere ledende egenskab af sundhedsminister ansvarlig for at bruge sundhedsydelser til at undertrykke fredelige protestanter, bl.a. ved at bruge ambulancer til at transportere protestanter med behov for lægebehandling til isolationslokaler i stedet for hospitaler. Han har fremsat adskillige offentlige udtalelser, hvor han kritiserede de fredelige protester i Hviderusland, og hvor han en enkelt gang beskyldte en protestant for at være påvirket.

Han støtter i sin nuværende ledende stilling som guvernør for Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast fortsat Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Іванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Stilling(er): formand for Republikrådet i Hvideruslands Nationalforsamling

Fødselsdato: 25.9.1960

Fødested: Polotsk, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Hun er i sin nuværende ledende stilling som formand for Republikrådet i Hvideruslands Nationalforsamling ansvarlig for at støtte præsidentens beslutninger på det indenrigspolitiske område. Hun er ansvarlig for at have tilrettelagt det manipulerede valg den 9. august 2020. Hun har fremsat offentlige udtalelser, hvor hun forsvarede sikkerhedsstyrkernes brutale fremfærd over for fredelige demonstranter.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мікалаевіч ЛЁГКІ

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Stilling(er): første viceinformationsminister

Fødselsdato: 30.5.1972

Fødested: Baranavichy, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som første viceinformationsminister ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Hviderusland efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Ігар Уладзіміравіч ЛУЦКІ

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Stilling(er): informationsminister

Fødselsdato: 31.10.1972

Fødested: Stolin, Brestregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som informationsminister ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Hviderusland efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Іванавіч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Stilling(er): offentlig anklager i Hviderusland

Fødselsdato: 21.4.1973

Fødested: Glushkovichi, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som offentlig anklager ansvarlig for den igangværende undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, navnlig ved at iværksætte adskillige straffesager mod fredelige demonstranter, oppositionsledere og journalister efter præsidentvalget i 2020. Han har også fremsat offentlige udtalelser, hvor han truede deltagerne i »uautoriserede møder« med straf.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевіч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Stilling(er): vicechef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident

Fødselsdato: 8.1.1977

Køn: mand

Han fører i sin stilling som vicechef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident tilsyn med adskillige virksomheder. Organet under hans ledelse yder finansiel, materiel og teknisk, social, husholdningsmæssig og medicinsk støtte til statsapparatet og republikkens myndigheder. Han er tæt tilknyttet præsidenten og støtter fortsat Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Ігар Паўлавіч БУРМІСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Stilling(er): stabschef og første viceøverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper

Fødselsdato: 30.9.1968

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som første viceøverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af de interne tropper under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцінавіч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Stilling(er): seniorinspektør for særlige spørgsmål i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité

Fødselsdato: 8.6.1990

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som seniorinspektør for særlige spørgsmål i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af statsapparatet efter præsidentvalget i 2020, navnlig efterforskninger rettet mod oppositionsledere og aktivister.

17.12.2020

▼M45

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Stilling(er): tidligere chef for forebyggelsesafdelingen i hoveddirektoratet for retshåndhævelse og forebyggelse i politiet for offentlig sikkerhed under indenrigsministeriet

lektor ved indenrigsministeriets akademi

Fødselsdato: 1.1.1979

Fødested: Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

I sin tidligere ledende stilling som chef for forebyggelsesafdelingen i hoveddirektoratet for retshåndhævelse og forebyggelse i politiet for offentlig sikkerhed under indenrigsministeriet var han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af politistyrkerne efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som lektor ved indenrigsministeriets akademi.

17.12.2020

▼M35

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмітрый Аляксандравіч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Stilling(er): oberst i politiet, vicechef for hoveddirektoratet og chef for direktoratet for retshåndhævelse i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 3.10.1974

Køn: mand

Han er i sin ledende stilling som oberst i politiet og vicechef for hoveddirektoratet og chef for direktoratet for retshåndhævelse i indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af politistyrkerne efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавіч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Stilling(er): formand for den regionale eksekutivkomité i Minsk

Fødselsdato: 2.7.1975

Fødested: Novogrudok, Grodno-/Hrodnaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som formand for den regionale eksekutivkomité i Minsk ansvarlig for at føre tilsyn med lokaladministrationen, herunder en række komitéer. Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмітрый Мікалаевіч ШУМІЛІН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Stilling(er): vicechef for direktoratet for massebegivenheder i GUVD (hovedkontoret for indenrigsanliggender) i eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 26.7.1977

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for direktoratet for massebegivenheder i GUVD i eksekutivkomitéen i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af lokalforvaltningen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Der foreligger dokumentation for, at han personligt har deltaget i ulovlig tilbageholdelse af fredelige demonstranter.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Stilling(er): vicechef for politiet for offentlig sikkerhed i Grodno/Hrodna

Fødselsdato: 5.3.1976

Fødested: Grodno/Hrodna, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er i sin stilling som vicechef for politiet for offentlig sikkerhed i Grodno/Hrodna ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner førte han personligt tilsyn med den ulovlige tilbageholdelse af fredelige demonstranter.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанідавіч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Stilling(er): oberst i politiet, chef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk

Fødselsdato: 23.7.1979

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner førte han personligt tilsyn med og deltog i tortur af ulovligt tilbageholdte demonstranter.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Stilling(er): oberstløjtnant i politiet, chef for distriktspolitiet i Molodechno

Fødselsdato: 31.10.1980

Køn: mand

Han er i sin stilling som chef for distriktspolitiet i Molodechno ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner førte han personligt tilsyn med prygl af ulovligt tilbageholdte demonstranter. Han fremsatte også flere nedsættende udtalelser om demonstranterne til medierne.

17.12.2020

▼M45

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Stilling(er): tidligere vicechef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk, chef for politiet for offentlig sikkerhed

første vicechef for center for videregående studier og specialister i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 27.1.1971

Køn: mand

I sin tidligere stilling som vicechef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk og chef for politiet for offentlig sikkerhed var han ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner første han personligt tilsyn med tilbageholdelsen af fredelige demonstranter og prygl af de demonstranter, der blev ulovligt tilbageholdt.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som første vicechef for center for videregående studier og specialister i indenrigsministeriet.

17.12.2020

▼M35

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравіч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Stilling(er): formand for Moskovskidistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 16.5.1988

Køn: mand

Han er i sin stilling som formand for Moskovskidistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar og påberåbelse af udtalelser fra falske vidner blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

Han medvirkede til at udstede bøder til og tilbageholde demonstranter, journalister og oppositionsledere efter præsidentvalget i 2020.

Han er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравіч ЛАГУНОВІЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Stilling(er): dommer i Sovetskydistriktsretten i Gomel/Homyel

Køn: mand

Han er i sin stilling som dommer i Sovetskydistriktsretten i Gomel/Homyel ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

Han er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васільеўна ЛІТВІНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Stilling(er): dommer i Leninskydistriktsretten i Mogilev/Mahiliou

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Leninskydistriktsretten i Mogilev/Mahiliou ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af Siarhei Tsikhanousky, som er oppositionsaktivist og ægtemand til præsidentkandidaten Svetlana Tsikhanouskaya. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вікторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Stilling(er): dommer i den centrale distriktsret i Minsk

Fødselsdato: 27.2.1974

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i den centrale distriktsret i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af Sergei Dylevsky, som er medlem af koordineringsrådet og leder af en strejkekomité. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВІЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Stilling(er): dommer i den centrale Oktyabrskydistriktsret i Minsk

Fødselsdato: 9.4.1990

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Oktyabrskydistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Stilling(er): dommer i Partizanskidistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 2.12.1979

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Partizanskidistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af koordineringsrådets leder Mariya Kalesnikava. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Stilling(er): dommer i Sovetskydistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 11.9.1965

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Sovetskydistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлія Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Stilling(er): dommer i den centrale distriktsret i Minsk

Fødselsdato: 14.1.1984

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i den centrale distriktsret i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af oppositionens præsidentkandidat Viktar Babarika. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Stilling(er): dommer i Zavodskydistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 26.11.1974

Køn: kvinde

Hun er i sin stilling som dommer i Zavodskydistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

▼M45

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Stilling(er): forretningsmand, bestyrelsesformand for holdingselskabet Amkodor

Fødselsdato: 12.1.1959

Fødested: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Han er en af de ledende forretningsmænd i Hviderusland med forretningsinteresser inden for byggesektoren, maskinbygningssektoren, landbruget og andre sektorer.

Det forlyder, at han er en af de personer, der har draget størst fordel af privatiseringen under Aliaksandr Lukashenkas embedsperiode som præsident. Han er også tidligere medlem af præsidiet i den offentlige forening »Belaya Rus«, som bakker op om Aliaksandr Lukashenka, og tidligere medlem af rådet for udvikling af iværksætteri i Republikken Hviderusland.

I juli 2020 fremsatte han offentligt fordømmende kommentarer om oppositionens protester i Hviderusland og støttede dermed Lukasjenkoregimets undertrykkelsespolitik over for fredelige demonstranter, den demokratiske opposition og civilsamfundet.

Han har forretningsinteresser i Hviderusland.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Stilling(er): forretningsmand, medejer af Bremino Group

Fødselsdato: 4.5.1963

Fødested: Ukrainsk SSR (det nuværende Ukraine)

Køn: mand

Han er en af de ledende forretningsmænd i Hviderusland og har haft forretningsinteresser inden for petroleum, kultransit, bankvæsen og andre sektorer.

Han er medejer af Bremino Group — en virksomhed, som har fået skattefordele og andre former for støtte fra den hviderussiske regering. Hans virksomhed BelKazTrans fik eneret til at overføre kul gennem Hviderusland. I december 2020 overførte han nogle af sine aktiver til sine nære forretningspartnere. Ifølge rapporter i medierne kontrollerer han stadig virksomhederne Interservice og Oil Bitumen Plant. Han har forretningsaktiviteter og tætte forbindelser med myndighederne i Hviderusland og har foræret Aliaksandr Lukashenka to luksusbiler. Han har også forretningsinteresser i Ukraine og Rusland.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

▼M38

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Міхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 19.12.1989

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Natallia Buhuk er i sin stilling som dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister og demonstranter, navnlig domfældelsen af Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) og Darya Chultsova. Krænkelser af retten til forsvar og retten til en retfærdig rettergang blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

21.6.2021

 

 

 

 

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Assisterende anklager ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 12.3.1998

Fødested:

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Alina Kasianchyk har i sin stilling som assisterende anklager ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk repræsenteret Lukasjenkoregimet i politisk motiverede sager mod journalister, aktivister og demonstranter. Hun har navnlig rejst tiltale mod journalisterne Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) og Darya Chultsova for at optage fredelige protester på grundlag af grundløse anklager om »sammensværgelse« og »krænkelse af den offentlige orden«. Hun har også rejst tiltale mod medlemmer af det hviderussiske civilsamfund, f.eks. for at deltage i fredelige protester og hylde den dræbte demonstrant Aliaksandr Taraikousky. Hun har løbende anmodet dommeren om lange fængselsstraffe.

21.6.2021

 

 

 

 

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Efterforskningsleder ved undersøgelseskomitéens afdeling i Frunzenskijdistriktet

Fødselsdato: 26.9.1990

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Ihar Kurylovich har i sin stilling som efterforskningsleder ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk været involveret i at forberede en politisk motiveret straffesag mod journalisterne Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) og Darya Chultsova. Journalisterne, som optog fredelige protester, blev anklaget for krænkelser af den offentlig orden og idømt to års fængsel.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Віĸтаравіч ШАЦІЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Dommer ved Sovetskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 13.8.1989

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Siarhei Shatsila er i sin stilling som dommer ved Sovetskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod demonstranter, navnlig domfældelsen af Natallia Hersche, Dzmitry Halko og Dzmitry Karatkevich, der betragtes som politiske fanger af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Dommer ved Leninskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 15.10.1992

Fødested: Minsk, Hviderusland

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Anastasia Achalava er i sin stilling som dommer ved Leninskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af Dzmitry Kruk, som er medlem af koordineringsrådet, samt mod lægepersonale og ældre medborgere. Påberåbelse af udtalelser fra anonyme vidner blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

21.6.2021

 

 

 

 

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХІНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 4.7.1987

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Mariya Yerokhina er i sin stilling som dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, fagforeningsaktivister, sportsfolk og demonstranter, navnlig domfældelsen af journalisten Uladzimir Hrydzin.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлія Аляĸсандраўна БЛІЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Næstformand for/dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 23.9.1971

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Yuliya Blizniuk er i sin stilling som næstformand for og dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af aktivisterne Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk og Maksim Pauliushchyk. Disse personer betragtes som politiske fanger af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасія Дзмітрыеўна КУЛІК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Dommer ved Pervomajskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 28.7.1989

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Anastasia Kulik er i sin stilling som dommer ved Pervomajskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af Aliaksandr Zakharevich, der betragtes som politisk fange af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсім Леанідавіч ТРУСЕВІЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Dommer ved Pervomajskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 12.8.1989

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Maksim Trusevich er i sin stilling som dommer ved Pervomajskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar og retten til en retfærdig rettergang blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Dommer ved Moskovskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 20.1.1968

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Tatsiana Matyl er i sin stilling som dommer ved Moskovskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af oppositionspolitikeren Mikalai Statkevich og journalisten Alexander Borozenko. Krænkelser af retten til forsvar og retten til en retfærdig rettergang blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевіч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Næstformand for Oktjabrskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 1.12.1981

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Rudzenka er i sin stilling som næstformand for og dommer ved Oktjabrskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, aktivister og demonstranter, navnlig bødeudstedelse til en ældre demonstrant med handicap samt domfældelsen af Lyudmila Kazak, der er advokat for den hviderussiske oppositionsleder Mariya Kalesnikava. Krænkelser af retten til forsvar og retten til en retfærdig rettergang blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравіч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Dommer ved Sovetskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 1.8.1979

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Vouk er i sin stilling som dommer ved Sovetskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af søstrene Anastasia og Victoria Mirontsev, der betragtes som politiske fanger af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation. Krænkelser af retten til forsvar og retten til en retfærdig rettergang blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Dommer ved Oktjabrskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 14.2.1991

Fødested:

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Volha Niaborskaya er i sin stilling som dommer ved Oktjabrskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter og journalister, navnlig domfældelsen af Sofia Malashevich og Tikhon Kliukach, der betragtes som politiske fanger af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Næstformand for Leninskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 28.3.1982

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Marina Zapasnik er i sin stilling som næstformand for og dommer ved Leninskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter og journalister, navnlig domfældelsen af aktivisterne Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, den studerende Viktor Aktistov og den mindreårige Maksim Babich. Alle disse personer anerkendes som politiske fanger af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation.

21.6.2021

 

 

 

 

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максім Юр'евіч Філатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Dommer ved byretten i Lida

Fødselsdato:

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Maksim Filatau er i sin stilling som dommer ved byretten i Lida ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af aktivisten Vitold Ashurok, der anerkendes som politisk fange af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававіч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Dommer ved Leninskijdistriktsretten i Brest

Fødselsdato: 24.1.1979

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Andrei Hrushko er i sin stilling som dommer ved Leninskijdistriktsretten i Brest ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter og journalister, navnlig domfældelsen af aktivister, der anerkendes som politiske fanger, og mindreårige.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмітрый Юр'евіч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Formand for undersøgelseskomitéen i Hviderusland (udnævnt den 11. marts 2021)

Tidligere offentlig viceanklager i Republikken Hviderusland (indtil den 11. marts 2021)

Fødselsdato: 4.5.1970

Dzmitry Hara har i sin stilling som offentlig viceanklager indtil marts 2021 haft ansvaret for politisk motiverede straffesager mod fredelige demonstranter, oppositionsmedlemmer, journalister, civilsamfundet og almindelige borgere. Dzmitry Hara var også involveret i indledningen af politisk motiverede straffesager mod Siarhei Tsikhanousky, som er oppositionsaktivist og ægtemand til præsidentkandidaten Svetlana Tsikhanouskaya.

21.6.2021

 

 

 

Fødested: Tbilisi, tidligere Georgisk SSR (nu Georgien)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Dzmitry Hara er som leder af den mellemstatslige kommission, som anklagemyndigheden har nedsat for at undersøge klager fra borgere over magtmisbrug hos retshåndhævelsespersonale, ansvarlig for denne myndigheds passivitet, eftersom der ikke er kendskab til nogen sådanne undersøgelsessager på trods af anmodninger om indledning af straffesager med påstand om brug af vold, mishandling og tortur.

Siden marts 2021 har han været formand for undersøgelseskomitéen i Hviderusland. Han er i denne stilling ansvarlig for retsforfølgning af menneskerettighedsforkæmpere og deltagere i fredelige protester.

 

 

 

 

 

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцінавіч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Offentlig viceanklager i Republikken Hviderusland

Fødselsdato: 1959

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksei Stuk har i sin stilling som offentlig viceanklager ansvaret for politisk motiverede straffesager mod oppositionen, journalister, civilsamfundet og almindelige borgere. Han er ansvarlig for at skærpe anklagemyndighedens kontrol med borgernes aktiviteter på lokaliteter og arbejdspladser og for at overskride de juridiske beføjelser over for deltagere i fredelige protester. Han har udtalt offentligt, at anklagemyndigheden vil arbejde på at identificere »ulovlige« borgersammenslutninger og undertrykke deres aktiviteter.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Іосіфавіч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Offentlig viceanklager i Republikken Hviderusland, statslig retsrådgiver af tredje grad Fødselsdato: 22.3.1964

Fødested: Oshmyany, Hrodnaregionen, (det tidligere USSR) det nuværende Hviderusland

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Genadz Dysko har i sin stilling som offentlig viceanklager ansvaret for politisk motiverede straffesager mod oppositionen, journalister, civilsamfundet og almindelige borgere. Han var også involveret i indledningen af politisk motiverede straffesager mod Siarhei Tsikhanousky, som er oppositionsaktivist og ægtemand til præsidentkandidaten Svetlana Tsikhanouskaya.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Medlem af Repræsentanternes Hus i Nationalforsamlingen i Republikken Hviderusland, formand for det stående retsudvalg

Fødselsdato: 3.6.1971

Fødested: det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Sviatlana Lyubetskaya er i sin stilling som formand for parlamentets retsudvalg ansvarlig for vedtagelsen af den nye lov om administrative overtrædelser (der trådte i kraft den 1. marts 2021), som giver beføjelser til vilkårlige anholdelser og pålagde øget ansvar for at deltage i massebegivenheder, herunder visning af politiske symboler. Gennem disse lovgivningsaktiviteter er hun ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til fredelige forsamlinger, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Disse lovgivningsaktiviteter underminerer også i alvorlig grad demokratiet og retsstatsprincippet i Hviderusland.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Medlem af Repræsentanternes Hus i Nationalforsamlingen i Republikken Hviderusland, næstformand for det stående retsudvalg

Fødselsdato: 16.12.1969

Aliaksei Iahorau er i sin stilling som næstformand for parlamentets retsudvalg ansvarlig for vedtagelsen af den nye lov om administrative overtrædelser (der trådte i kraft den 1. marts 2021), som giver beføjelser til vilkårlige anholdelser og pålagde øget ansvar for at deltage i massebegivenheder, herunder visning af politiske symboler. Gennem disse lovgivningsaktiviteter er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til fredelige forsamlinger, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Disse lovgivningsaktiviteter underminerer også i alvorlig grad demokratiet og retsstatsprincippet i Hviderusland.

21.6.2021

 

 

 

Fødested: Novosokolniki, Pskovregionen, det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавіч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Medlem af Repræsentanternes Hus i Nationalforsamlingen i Republikken Hviderusland, næstformand for Det Stående Retsudvalg

Fødselsdato: 6.3.1964

Aliaksandr Amelianiuk er i sin stilling som næstformand for parlamentets retsudvalg ansvarlig for vedtagelsen af den nye lov om administrative overtrædelser (der trådte i kraft den 1. marts 2021), som giver beføjelser til vilkårlige anholdelser og pålagde øget ansvar for at deltage i massebegivenheder, herunder visning af politiske symboler. Gennem disse lovgivningsaktiviteter er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til fredelige forsamlinger, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Disse lovgivningsaktiviteter underminerer også i alvorlig grad demokratiet og retsstatsprincippet i Hviderusland.

21.6.2021

 

 

 

Fødested: Kobrin, Brestregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Міĸалаевіч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politisk observatør i »Belarus Today« (»Sovietskaia Belarus — Belarus Segodnya«)

Fødselsdato: 13.6.1963

Fødested: Novosibirsk, det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Andrei Mukavozchyk er en af Lukasjenkoregimets vigtigste propagandister, der udgiver i »Belarus Today«, den officielle avis for præsidentens kontor. I hans artikler fremhæves den demokratiske opposition og civilsamfundet systematisk på en negativ og nedsættende måde ved hjælp af forfalskede oplysninger. Han er en af hovedmændene bag den statslige propaganda, som støtter og retfærdiggør undertrykkelsen af den demokratiske opposition og civilsamfundet.

21.6.2021

 

 

 

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Pasnummer: MP 3413113 og MP 2387911

I maj 2020 modtog Andrei Mukavozchyk prisen »den gyldne pen« af en regeringsvenlig organisation, det hviderussiske journalistforbund. I december 2020 modtog han prisen »det gyldne bogstav«, der blev overrakt af repræsentanter for det hviderussiske informationsministerium. I januar 2021 undertegnede Aliaksandr Lukashenka et dekret, hvorved Andrei Mukavozchyk fik tildelt en medalje for sin arbejdsfortjeneste.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

 

▼M45

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Stilling(er): næstformand for det nationale statslige TV- og radiospredningsselskab (selskabet Belteleradio)

Fødselsdato: 5.11.1983

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Telefon (kontor): +375 (17) 369-90-15

Siarhei Gusachenka har i sin stilling som næstformand for selskabet Belteleradio (det nationale statslige TV- og radiospredningsselskab) og forfatter og vært på det ugentlige propaganda-TV-show Glavnyy efir beredvilligt givet den hviderussiske offentlighed falske oplysninger om valgresultatet, protesterne, de statslige myndigheders undertrykkelse og Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser. Han er direkte ansvarlig for den måde, hvorpå det statslige fjernsyn præsenterer oplysninger om situationen i landet, og yder dermed støtte til myndighederne, herunder Aliaksandr Lukashenka.

Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

▼M38

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Браніслававіч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Medlem af Repræsentanternes Hus, formand for menneskerettigheds- og medieudvalget

Formand for den hviderussiske politiske organisation Belaya Rus

Fødselsdato: 29.9.1955

Som formand for Belaya Rus, en stor Lukashenkavenlig organisation, er Genadz Davydzka en af regimets vigtigste propagandister. I sin støtte til Aliaksandr Lukashenka har han ofte anvendt provokerende retorik og tilskyndet statsapparatet til vold mod fredelige protesterer.

Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

 

 

 

Fødested: landsbyen Popovka, Senno/Sjanno, Vitebskregionen, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Pasnummer: MP2156098

 

 

▼M45

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Stilling(er): tidligere pressesekretær i Hvideruslands indenrigsministerium

chef for hovedafdelingen for ideologi og ungdom i eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 13.10.1977

Fødested: Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Rang: oberst

Pasnr.: MC1405076

I sin tidligere stilling som den vigtigste medieperson for Hvideruslands indenrigsministerium spillede Volha Chamadanava en central rolle i fordrejningen af og afledningen fra de faktiske forhold vedrørende volden mod demonstranter samt udbredelsen af falske oplysninger om dem. Hun truede fredelige demonstranter og retfærdiggjorde løbende vold mod dem.

Eftersom hun har været en del af sikkerhedsapparatet og har talt på dets vegne, støtter hun dermed Lukasjenkoregimet.

Hun er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for hovedafdelingen for ideologi og ungdom i eksekutivkomitéen i Minsk.

21.6.2021

▼M38

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Іванавіч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Rektor for det hviderussiske statsøkonomiske universitet for uddannelsesarbejde

Fødselsdato: 21.11.1964/1965

Fødested: Kletsk, Minskregionen, tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

E-mail: skriba_s@bseu.by

Siarhei Skryba er i sin stilling som rektor for det hviderussiske statsøkonomiske universitet (BSEU) for uddannelsesarbejde ansvarlig for sanktioner mod studerende for at deltage i fredelige protester, herunder bortvisning fra universitetet.

Nogle af disse sanktioner blev indført efter Aliaksandr Lukashenkas opfordring den 27. oktober 2020 til at bortvise universitetsstuderende, der deltager i protester og strejker.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровіч РУБНІКОВІЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rektor for det hviderussiske statslige medicinske universitet Fødselsdato: 1974

Fødested: Sharkauschyna, Vitebsk-/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Siarhei Rubnikovich er i sin stilling som rektor for det hviderussiske statslige medicinske universitet (en udnævnelse, der blev godkendt af Aliaksandr Lukashenka) ansvarlig for universitetsledelsens beslutning om at bortvise studerende for at deltage i fredelige protester. Beslutningerne om bortvisning blev truffet efter Aliaksandr Lukashenkas opfordring den 27. oktober 2020 til at bortvise universitetsstuderende, der deltager i protester og strejker.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевіч БАХАНОВІЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rektor for det statstekniske universitet i Brest

Fødselsdato: 1972

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Bakhanovich er i sin stilling som rektor for det statstekniske universitet i Brest (en udnævnelse, der blev godkendt af Aliaksandr Lukashenka) ansvarlig for universitetsledelsens beslutning om at bortvise studerende for at deltage i fredelige protester. Beslutningerne om bortvisning blev truffet efter Aliaksandr Lukashenkas opfordring den 27. oktober 2020 til at bortvise universitetsstuderende, der deltager i protester og strejker.

Aliaksandr Bakhanovich er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Міхаіл Рыгоравіч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rektor for det hviderussiske statslige kunstakademi (BSAA)

Fødselsdato: 20.11.1962

Fødested: Rakusheva, Mahileu-/Mogilievregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Mikhail Barazna er i sin stilling som rektor for det hviderussiske statslige kunstakademi (BSAA) ansvarlig for universitetsledelsens beslutning om at bortvise studerende for at deltage i fredelige protester.

Beslutningerne om bortvisning blev truffet efter Aliaksandr Lukashenkas opfordring den 27. oktober 2020 til at bortvise universitetsstuderende, der deltager i protester og strejker.

Mikhail Barazna er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максім Уладзіміравіч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Første vicechef i præsidentens kontor

Fødselsdato: 19.6.1972

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Maksim Ryzhankou er i sin stilling som første vicechef i præsidentens kontor nært knyttet til præsidenten og er ansvarlig for at sikre gennemførelse af præsidentens beføjelser på det indenrigs- og udenrigspolitiske område. Han har i mere end 20 år af sin karriere i statsforvaltningen i Hviderusland haft en række stillinger, herunder i udenrigsministeriet og på forskellige ambassader. Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмітрый Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Forretningsmand, formand for præsidentens sportsklub

Fødselsdato: 23.3.1980

Fødested: Mogilev/Mahiliou, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Dzmitry Lukashenka er Aliaksandr Lukashenkas søn og forretningsmand. Han har siden 2005 været formand for præsidentens sportsklub, en statslig offentlig forening, og i 2020 blev han genvalgt til denne stilling. Gennem denne enhed driver han forretning og kontrollerer en række virksomheder. Han var til stede ved Aliaksandr Lukashenkas hemmelige indsættelse i september 2020. Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

▼M45

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Stilling(er): forretningskvinde, direktør for et kunstgalleri

Fødselsdato: 29.10.1979

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Personligt ID-nummer: 4291079A047PB1

Liliya Lukashenka er hustru til Viktar Lukashenka og svigerdatter til Aliaksandr Lukashenka. Hun har været nært knyttet til en række højprofilerede virksomheder, der har draget fordel af Lukasjenkoregimet, herunder Dana Holdings/Dana Astra og koncernen Belkhudozhpromysly. Hun var sammen med sin ægtemand Viktar Lukashenka til stede ved Aliaksandr Lukashenkas hemmelige indsættelse i september 2020.

Hun er i øjeblikket direktør for kunstgalleriet Art Chaos. Hendes forretningsaktiviteter fremmes af medier med tilknytning til regimet.

Hun drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

▼M38

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Generaldirektør for OJSC »MAZ«

Fødselsdato: 1971

Fødested: Novopolotsk, Hviderussisk SSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Valeri Ivankavich har i sin stilling som generaldirektør for OJSC »MAZ« ansvaret for sikkerhedsstyrkernes tilbageholdelse af MAZ-ansatte i MAZ' lokaler og for at afskedige MAZ-ansatte, der har deltaget i fredelige protester mod regimet. Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

Han blev af Aliaksandr Lukashenka udnævnt til medlem af den kommission, der fik i opdrag at udarbejde ændringer af Hvideruslands forfatning. Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

▼M45

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Stilling(er): forretningsmand, aktionær i og tidligere leder af Synesis LLC

Fødselsdato: 9.11.1978

Fødested: det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Nationalitet: russer, hviderusser

Personligt ID-nummer: 3091178A002VF5

Alexander Shatrov var i sin stilling som tidligere leder af og tidligere majoritetsaktionær i Synesis LLC ansvarlig for virksomhedens beslutning om at forsyne de hviderussiske myndigheder med en overvågningsplatform, Kipod, der kan gennemsøge og analysere videooptagelser og anvende software til ansigtsgenkendelse. Han bidrager således til statsapparatets undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Synesis LLC og dennes dattervirksomhed Panoptes drager fordel af deres deltagelse i republikkens sikkerhedsovervågningssystem. Andre virksomheder, som Alexander Shatrov har ejet eller været medejer af, f.eks. BelBet og Synesis Sport, drager også fordel af offentlige kontrakter.

Han har fremsat offentlige udtalelser, hvori han kritiserede dem, der protesterer mod Lukasjenkoregimet, og relativiserede manglen på demokrati i Hviderusland. Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Han er fortsat aktionær i Synesis LLC.

21.6.2021

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Stilling(er): forretningsmand, ejer af BelGlobalStart, medejer af VIBEL, tidligere formand for det hviderussiske tennisforbund

Fødselsdato: 7.1.1961

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Siarhei Tsiatseryn er en af de førende aktive forretningsmænd i Hviderusland med forretningsinteresser inden for distribution af alkoholholdige drikkevarer (gennem sin virksomhed BelGlobalStart), fødevarer og møbler. Han hører til Aliaksandr Lukashenkas inderkreds.

I 2019 fik BelGlobalStart mulighed for at påbegynde opførelsen af et forretningscenter med flere funktioner over for præsidentpaladset i Minsk. Han er medejer af virksomheden VIBEL, der sælger reklamer på en række hviderussiske nationale TV-kanaler. Han har været formand for det hviderussiske tennisforbund og tidligere rådgiver for Aliaksandr Lukashenka i sportsspørgsmål.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har fremsat offentlige kommentarer, hvor han fordømte hviderussiske sportsfolk, der ytrer protester mod Lukasjenkoregimet, dvs. protester mod vold og forfølgelse af fredelige demonstranter, journalister og menneskerettighedsaktivister. Han har offentligt krævet, at disse sportsfolk tilbagebetaler alle pengemidler, som staten har investeret i dem.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Stilling(er): forretningsmand, aktionær og bestyrelsesformand i virksomhederne Safmar og Slavkali

Fødselsdato: 9.5.1958

Fødested: Akmolinsk, det tidligere USSR (det nuværende Kazakhstan)

Køn: mand

Nationalitet: russer

Mikhail Gutseriev er en fremtrædende russisk forretningsmand med erhvervsinteresser i Hviderusland inden for energisektoren, kaliumchlorid, hotel- og restaurationsbranchen og andre sektorer. Han er en langvarig bekendt til Aliaksandr Lukashenka og har i kraft af denne tilknytning opbygget en betydelig formue og indflydelse blandt den politiske elite i Hviderusland. Safmar, en virksomhed, der er blevet kontrolleret af Mikhail Gutseriev, var det eneste russiske olieselskab, der fortsatte med at levere olie til hviderussiske raffinaderier under energikrisen mellem Hviderusland og Rusland i starten af 2020.

Mikhail Gutseriev støttede også Aliaksandr Lukashenka i tvister med Rusland om olieleverancer. Mikhail Gutseriev har været bestyrelsesformand for og aktionær i virksomheden Slavkali, der i Nezhinsky er i færd med at bygge et anlæg til kaliumchloridudvinding og -forarbejdning på kalisaltaflejringen Starobinsky i nærheden af Lyuban. Det er den største investering i Hviderusland til en værdi af 2 mia. USD. Aliaksandr Lukashenka har lovet at omdøbe byen Lyuban til »Gutserievsk« i hans ære.

Hans andre forretninger i Hviderusland har omfattet tankstationerne »Slavneft« og brændstofdepoter, et hotel, et forretningscenter og en lufthavnsterminal i Minsk. Aliaksandr Lukashenka forsvarede Mikhail Gutseriev, efter at der blev indledt en strafferetlig efterforskning mod ham i Rusland. Aliaksandr Lukashenka har også takket Mikhail Gutseriev for hans finansielle bidrag til velgørenhed og investeringer til en værdi af milliarder af dollars i Hviderusland. Det rapporteres, at Mikhail Gutseriev har foræret Aliaksandr Lukashenka luksuriøse gaver.

Gutseriev har også erklæret at eje en bolig, som reelt tilhører Aliaksandr Lukashenka, og dækkede dermed for ham, da journalister begyndte at efterforske Aliaksandr Lukashenkas aktiver. Mikhail Gutseriev overværede Aliaksandr Lukashenkas hemmelige indsættelse den 23. september 2020. I oktober 2020 var Aliaksandr Lukashenka og Mikhail Gutseriev begge til stede ved åbningen af en ortodoks kirke, som sidstnævnte sponsorerede.

Ifølge rapporter i medierne blev russiske mediefolk, da de strejkende medarbejdere i de hviderussiske statsejede medier blev afskediget i august 2020, fløjet til Hviderusland på et fly, der tilhører Mikhail Gutseriev, som erstatning for de afskedigede medarbejdere og indkvarteret på hotellet Minsk Renaissance, der tilhører Mikhail Gutseriev. Gutseriev bistod ved indkøb af CT-scannere til Hviderusland under covid-19-krisen. Mikhail Gutseriev drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

▼M38

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Іванавіч АЛЕКСІН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Forretningsmand, medejer af Bremino Group

Fødselsdato:

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksei Aleksin er en af de førende forretningsfolk i Hviderusland med erhvervsinteresser inden for sektorerne olie og energi, fast ejendom, udvikling, logistik, tobak, detailhandel, finans mv. Han har et tæt forhold til Aliaksandr Lukashenka og dennes søn og tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Viktar Lukashenka. Han er aktiv i motorcykelbevægelsen i Hviderusland, en hobby, han deler med Viktar Lukashenka. Hans virksomhed ejer fast ejendom i »Alexandria 2« (Mogilevregionen), der er almindeligt kendt som »præsidentens residens«, hvor Aliaksandr Lukashenka er en hyppig gæst.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er medejer af Bremino Group, som er initiativtager til og medadministrator af projektet vedrørende den særlige økonomiske zone Bremino-Orsha, der blev oprettet ved præsidentdekret undertegnet af Aliaksandr Lukashenka. Virksomheden har modtaget statsstøtte til at udvikle zonen Bremino-Orsha samt en række finansielle og skattemæssige fordele og andre fordele. Aliaksei Aleksin og andre ejere af Bremino Group har modtaget støtte af Viktar Lukasjenko.

 

 

 

 

 

Virksomhederne »Inter Tobacco« og »Energo-Oil«, som tilhører Aliaksei Aleksin og medlemmer af hans nærmeste familie, fik eneret til at indføre tobaksvarer til Hviderusland på grundlag af et dekret undertegnet af Aliaksandr Lukashenka og modtog statsstøtte til at oprette kioskerne Tabakierka. Han var angivelig involveret i oprettelsen af »GardServis«, den første regeringsgodkendte private militære virksomhed i Hviderusland med rapporterede forbindelser til det hviderussiske sikkerhedsapparat. Han drager derfor fordel af Lukasjenkoregimet.

 

▼M45

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Stilling(er): forretningsmand, medejer af Bremino Group og Sohra Group

Fødselsdato: 22.11.1976

Fødested: Ruzhany, Brest Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Zaitsau er tidligere assistent hos Viktar Lukashenka, som er søn af og tidligere national sikkerhedsrådgiver for Aliaksandr Lukashenka. Gennem sin adgang til Lukashenkafamilien har Aliaksandr Zaitsau opnået lukrative kontrakter til sine virksomheder. Han har haft tætte forbindelser med Sohra Group, som har fået tilladelse til at eksportere produkter (traktorer og lastbiler) fra statsejede virksomheder til Golfstater og lande i Afrika. Han er også medejer af og formand for rådet for deltagere i Bremino Group. Virksomheden har modtaget statsstøtte til at udvikle zonen Bremino-Orsha samt en række finansielle og skattemæssige fordele og andre fordele. Aliaksandr Zaitsau og andre ejere af Bremino Group har modtaget støtte af Viktar Lukashenka.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

▼M38

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Іван Браніслававіч МЫСЛІЦКІ

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Første vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 23.10.1976

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Ivan Myslitski er i sin stilling som første vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, som har myndighed over detentionsfaciliteterne, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin stilling ansvaret for forholdene i hviderussiske fængsler, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Міĸалаевіч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato:

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aleh Beliakou er i sin stilling som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, som har myndighed over detentionsfaciliteterne, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin stilling ansvaret for forholdene i hviderussiske fængsler, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзіслаў Аляксеевіч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 4.7.1971

Fødested:

Nationalt ID-nummer: 3040771A125PB2, Pasnummer: MP3810311.

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Uladzislau Mandryk er i sin stilling som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, som har myndighed over detentionsfaciliteterne, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin stilling ansvaret for forholdene i hviderussiske fængsler, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мікалаевіч ДАЙЛІДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 1.7.1974

Fødested:

Pasnummer: KH2133825

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Andrei Dailida er i sin stilling som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, som har myndighed over detentionsfaciliteterne, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han har i sin stilling ansvaret for forholdene i hviderussiske fængsler, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur. For sit arbejde som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet modtog han i december 2020 præsidentens orden for fortjeneste for moderlandet og har derfor draget fordel af Lukasjenkoregimet.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мікалаевіч ЛАШЧЫНОЎСКІ

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Tidligere vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 12.5.1963

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aleh Lashchynouski var i sin tidligere stilling som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion, som har myndighed over indenrigsministeriets detentionsfaciliteter, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Han havde i sin tidligere stilling ansvaret for forholdene i hviderussiske fængsler og de undertrykkende tiltag, der iværksættes dér, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Chef for direktoratet for straffuldbyrdelse i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 20.4.1972

Fødested:

Køn: kvinde

Nationalitet: hviderusser

Zhana Baturitskaia er i sin stilling som chef for direktoratet for straffuldbyrdelse i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, som har myndighed over detentionsfaciliteterne, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

21.6.2021

 

 

 

 

Hun har i sin stilling ansvaret for forholdene i hviderussiske fængsler, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмітрый Мікалаевіч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Direktør for fængsel nr. 8 i Zhodino

Fødselsdato: 19.3.1977

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Dzmitry Strebkou er i sin stilling som direktør for fængsel nr. 8 i Zhodino ansvarlig for de forfærdelige forhold i fængslet og for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i denne detentionsfacilitet, herunder i dens midlertidige fængsel, blev udsat for efter præsidentvalget i 2020.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Leder af Akrestinas isolationscenter for lovovertrædere

Fødselsdato: 30.3.1989

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Yauhen Shapetska er i sin stilling som leder af Akrestinas isolationscenter for lovovertrædere ansvarlig for de forfærdelige forhold i isolationscentret og for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i denne detentionsfacilitet, blev udsat for efter præsidentvalget i 2020.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Ігар Рыгоравіч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Direktør for Akrestinas midlertidige fængsel

Fødselsdato: 21.1.1980

Fødested: Gomelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Ihar Keniukh er i sin stilling som direktør for Akrestinas midlertidige fængsel ansvarlig for de forfærdelige forhold og for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder prygl og tortur, som borgere, der blev tilbageholdt i denne detentionsfacilitet, blev udsat for efter præsidentvalget i 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Han lagde pres på lægepersonalet for at få fjernet læger, der sympatiserer med demonstranter. Ifølge vidneudsagn fra flere kvinder i rapporten fra »Centre for Promotion of Women's Rights — Her Rights« skete den mest umenneskelige behandling i fængslet i Akrestina i Minsk, hvor politifolk fra OMON var særlig grusomme og gjorde brug af tortur.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Vicedirektør for Akrestinas midlertidige fængsel

Fødselsdato: 12.5.1980

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Hleb Dryl er i sin stilling som vicedirektør for det midlertidige fængsel ansvarlig for de forfærdelige forhold og for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder prygl og tortur, som borgere, der blev tilbageholdt i denne detentionsfacilitet, blev udsat for efter præsidentvalget i 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Ifølge vidneudsagn blev nogle af de kvinder, der var tilbageholdt den 9.-12. august 2020, udsat for hård prygl i fængslerne. Ifølge vidneudsagn fra flere kvinder i rapporten fra »Centre for Promotion of Women's Rights — Her Rights« skete den mest umenneskelige behandling i fængslet i Akrestina i Minsk, hvor politifolk fra OMON var særlig grusomme og gjorde brug af tortur.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзімір Іосіфавіч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Vicedirektør for Akrestinas midlertidige fængsel

Fødselsdato: 21.8.1977

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Uladzimir Lapyr er i sin stilling som vicedirektør for Akrestinas midlertidige fængsel ansvarlig for de forfærdelige forhold og for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder prygl og tortur, som borgere, der blev tilbageholdt i denne detentionsfacilitet, blev udsat for efter præsidentvalget i 2020. Ifølge vidneudsagn fra flere kvinder i rapporten fra »Centre for Promotion of Women's Rights — Her Rights« skete den mest umenneskelige behandling i fængslet i Akrestina i Minsk, hvor politifolk fra OMON var særlig grusomme og gjorde brug af tortur.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзіміравіч ВАСІЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Leder af undersøgelseskomitéens efterforskningshold

Fødselsdato: 8.5.1975

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Vasiliuk er i sin stilling som leder af efterforskningsholdet for undersøgelseskomitéen i Hviderusland ansvarlig for politisk motiverede forfølgelser og tilbageholdelser, særlig af oppositionsmedlemmer af koordineringsrådet, herunder den hviderussiske oppositionsleder Mariya Kalesnikava, som menneskerettighedsorganisationer betragter som politisk fange. Han er også ansvarlig for tilbageholdelse af flere repræsentanter for oppositionsmedierne.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевіч АРХІРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Leder af hovedefterforskningsafdelingen, undersøgelseskomitéens centralkontor

Fødselsdato: 1.7.1977

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Yauhen Arkhireeu er i sin stilling som leder af hovedefterforskningsafdelingen i undersøgelseskomitéen i Hviderusland ansvarlig for at indlede og efterforske politisk motiverede straffesager, særlig mod oppositionsmedlemmer af koordineringsrådet og andre demonstranter. Sådanne undersøgelser har til formål at intimidere demonstranter og gøre det strafbart at deltage i fredelige protester.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Ігаравіч КАЎРЫЖКІН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Leder af efterforskningsholdet, hovedefterforskningsafdelingen, undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 3.11.1981

Fødested: Bobruisk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksei Kauryzhkin er i sin stilling som leder af efterforskningsholdet for undersøgelseskomitéen i Hviderusland ansvarlig for politisk motiverede forfølgelser og tilbageholdelser, særlig af medlemmer af Viktar Babarikas præsidentkampagne og medlemmer af koordineringsrådet, herunder advokaten Maksim Znak, som menneskerettighedsorganisationer betragter som politisk fange.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмітрыевіч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Første viceleder af hovedefterforskningsafdelingen, undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 13.3.1982

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Ahafonau er i sin stilling som første viceleder af undersøgelseskomitéens hovedefterforskningsafdeling i Hviderusland ansvarlig for politisk motiverede forfølgelser og anholdelser af præsidentkandidaten Siarhei Tsikhanousky, som er oppositionsaktivist og ægtemand til præsidentkandidaten Svetlana Tsikhanouskaya, og andre politiske aktivister, herunder Mikalai Statkevich og Dzmitry Kazlou. Siarhei Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou, og Mikalai Statkevich anerkendes som politiske fanger af Viasna, en hviderussisk menneskerettighedsorganisation.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцін Фёдаравіч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Afdelingschef i KGB's efterforskningsafdeling

Fødselsdato: 20.9.1985

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Kanstantsin Bychak har i sin stilling som afdelingschef i KGB's efterforskningsafdeling ført tilsyn med den politisk motiverede undersøgelse af præsidentkandidaten Viktar Babarika. Den centrale valgkommission afviste Viktar Babarikas kandidatur. Denne beslutning byggede på en rapport fra KGB og officielle TV-udtalelser fra Kanstantsin Bychak, der erklærede Viktar Babarika skyldig i hvidvask af penge, mens efterforskningerne stadig stod på.

21.6.2021

▼M45

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Stilling(er): tidligere chef for Pervomajskijdistriktspolitiet i Minsk

første vicechef for afdelingen for indre anliggender i den regionale eksekutivkomité i Grodno-/Hrodnaregionen

Fødselsdato: 19.11.1983

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

I sin tidligere stilling som afdelingschef for indre anliggender i Pervomajskijdistriktsforvaltningen i Minsk var Andrei Bakach ansvarlig for de handlinger, der begås af politistyrkerne fra denne politikreds, og for de handlinger, der begås på politistationen. I hans tid som chef er fredelige demonstranter i Minsk blevet udsat for grusomme, umenneskelige og nedværdigende behandling på politistationen under hans kontrol.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som første vicechef for afdelingen for indre anliggender i den regionale eksekutivkomité i Grodno-/Hrodnaregionen.

21.6.2021

▼M38

145.

Aliaksandr Uladzimiravich PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзіміравіч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Chef for Frunzenskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 25.6.1979

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Palulekh er i sin stilling som afdelingschef for indre anliggender i Frunzenskijdistriktsforvaltningen i Minsk ansvarlig for den undertrykkelse, der blev ledet af politistyrkerne i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, der blev tilbageholdt på politistationen under hans kontrol.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравіч ЗАХВІЦЭВІЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Vicechef for Frunzenskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 1.1.1977

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Zakhvitsevich fører i sin stilling som vicechef for distriktspolitiet i Minsk tilsyn med politiet for offentlig sikkerhed og er ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der blev tilbageholdt i Frunzenskijdistriktet, blev udsat for efter præsidentvalget i 2020, og for den generelle brutale fremfærd over for fredelige demonstranter i dette distrikt. Embedsmænd under Aliaksandr Zakhvitsevichs tilsyn gjorde brug af tortur mod indsatte.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзіміравіч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Vicechef for Frunzenskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 22.8.1980

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Siarhei Ushakou fører i sin stilling som vicechef for Frunzenskijdistriktspolitiet i Minsk tilsyn med kriminalpolitiet og er ansvarlig for de handlinger, der begås af hans underordnede, specielt den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der blev tilbageholdt i Frunzenskijdistriktet, blev udsat for efter præsidentvalget i 2020, og for den generelle brutale fremfærd over for fredelige demonstranter. Embedsmænd under Siarhei Ushakous direkte tilsyn gjorde brug af tortur mod tilbageholdte.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровіч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Vicechef for Pervomajskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 26.3.1973

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Siarhei Artemenko fører i sin stilling som vicechef for Pervomajskijdistriktspolitiet i Minsk tilsyn med politiet for offentlig sikkerhed og er ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der blev tilbageholdt hos Pervomajskijdistriktspolitiet i Minsk, blev udsat for af hans underordnede efter præsidentvalget i 2020, og for den generelle brutale fremfærd over for fredelige demonstranter. Et eksempel er mishandlingen af Maksim Haroshin, en blomsterhandler, der blev anholdt, efter at han forærede blomster til deltagere i kvindemarchen den 13. oktober 2020. Sergei Artemenko lagde pres på borgere for at få dem til ikke at deltage i fredelige demonstrationer.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Міхайлавіч РЫДЗЕЦКІ

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Tidligere chef for Oktjabrskijdistriktspolitiet i Minsk, leder af direktoratet for indre sikkerhed i statens kriminaltekniske undersøgelsesudvalg

Fødselsdato: 14.8.1978

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliandsandr Rydzetski er i sin tidligere stilling som chef for Oktjabrskijdistriktspolitiet i Minsk ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der blev tilbageholdt i nævnte distrikt, blev udsat for af hans underordnede efter præsidentvalget i 2020.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Chef for Oktjabrskijdistriktspolitiet, tidligere chef for Partizanskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 31.1.1980

Fødested: Brestregionen, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Dzmitry Burdziuk var i sin tidligere stilling som chef for Partizanskijdistriktspolitiet i Minsk ansvarlig for at føre tilsyn med de alvorlige tilfælde med prygl og tortur mod fredelige demonstranter og tilskuere i nævnte distrikt efter præsidentvalget i 2020.

I december 2020 blev han udnævnt til chef for Oktjabrskijdistriktspolitiet.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

 

 

 

Nationalitet: hviderusser

Personligt ID-nummer: 3310180C009PB7

Pasnummer: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Віталь Вітальевіч КАПІЛЕВІЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Chef for Leninskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 26.11.1988

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Vital Kapilevich er i sin stilling som chef for Leninskijdistriktspolitiet i Minsk ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt hos Leninskijdistriktspolitiet har været udsat for. De tilbageholdte blev nægtet lægehjælp, og det paramedicinske personale, der ankom, blev intimideret for at forhindre dem i at yde lægehjælp til de tilbageholdte.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кірыл Станіслававіч КІСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Chef for Zavodskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 2.1.1979

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Kiryl Kislou er i sin stilling som chef for Zavodskijdistriktspolitiet i Minsk ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt på politistationen har været udsat for. Han er også ansvarlig for sine underordnedes masseundertrykkelse af fredelige demonstranter, journalister, menneskerettighedsaktivister, arbejdere, repræsentanter for den akademiske verden og tilskuere.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Chef for Moskovskijdistriktspolitiet i Minsk, tidligere vicechef for Zavodskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 1.2.1980

Fødested:

Siarhei Vareika var i sin tidligere stilling som vicechef for Zavodskijdistriktspolitiet ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt hos Zavodskijdistriktspolitiet blev udsat for efter præsidentvalget i 2020. Han er også ansvarlig for de handlinger, der blev begået af hans underordnede, som deltog i masseundertrykkelse af fredelige demonstranter, journalister, menneskerettighedsaktivister, arbejdere, repræsentanter for den akademiske verden og tilskuere.

21.6.2021

 

 

 

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Den 21. december 2020 blev han udnævnt til chef for Moskovskijdistriktspolitiet i Minsk.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Феліĸсавіч ДУБАВІК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Vicechef for Leninskijdistriktspolitiet

Fødselsdato: 1.2.1974

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Siarhei Dubavik er i sin stilling som vicechef for Leninskijdistriktspolitiet ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt hos Leninskijdistriktspolitiet blev udsat for efter præsidentvalget i 2020. De tilbageholdte blev nægtet lægehjælp, og det paramedicinske personale, der ankom, blev intimideret for at forhindre dem i at yde lægehjælp til de tilbageholdte.

21.6.2021

 

 

 

 

Han er også ansvarlig for de handlinger, der blev begået af hans underordnede, som deltog i masseundertrykkelse af fredelige demonstranter, journalister, menneskerettighedsaktivister, arbejdere, repræsentanter for den akademiske verden og tilskuere.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававіч АНДРЫЕЎСКІ

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Vicechef for Frunzenskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 29.4.1982

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Aliaksandr Andryeuski er i sin stilling som vicechef for Frunzenskijdistriktspolitiet i Minsk ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt hos Frunzenskijdistriktspolitiet blev udsat for efter præsidentvalget i 2020. De tilbageholdte sad på knæ med sænket hoved i flere timer, fik voldsom prygl og blev udsat for strømpistol (taser).

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Віталь Міхайлавіч МАКРЫЦКІ

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Vicechef for Oktjabrskijdistriktspolitiet i Minsk (indtil den 17. december 2020). Siden den 17. december 2020 chef for Partizanskijdistriktspolitiet i Minsk

Fødselsdato: 17.2.1975

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Vital Makrytski var i sin tidligere stilling som vicechef for Oktjabrskijdistriktspolitiet i Minsk ansvarlig for at føre tilsyn med de alvorlige tilfælde med prygl og tortur mod fredelige demonstranter og tilskuere tilbageholdt hos dette distriktspoliti efter præsidentvalget i 2020.

I december 2020 blev han forfremmet til stillingen som chef for Partizanskijdistriktspolitiet i Minsk.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевіч УРУБЛЕЎСКІ

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Overordnet politiassistent i Akrestinas isolationscenter for lovovertrædere

Fødselsdato: 28.1.1966

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

I sin stilling som overordnet politiassistent i isolationscentret for lovovertrædere, er Yauhen Urubleuski ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere tilbageholdt i tilbageholdelsescentret har været udsat for. Ifølge vidneudsagn og rapporter i medierne har han personligt deltaget i grove prygl af civile, der blev tilbageholdt i august 2020.

Han er derfor ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Міĸалай Міĸалаевіч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Viceindenrigsminister, tidligere chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 6.9.1968

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Mikalai Karpiankau var i sin stilling som chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption i indenrigsministeriet ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, som borgere, der har deltaget i fredelige protester, har været udsat for, og for vilkårlig anholdelse og tilbageholdelse af dem. Adskillige vidneudsagn, billed- og videomateriale tyder på, at gruppen under hans kommando pryglede og anholdt fredelige demonstranter og truede dem med skydevåben.

21.6.2021

 

 

 

 

Den 6. september 2020 blev Mikalai Karpiankou filmet, da han med en stav smadrede en glasdør til en café, hvor fredelige demonstranter havde søgt tilflugt, og anholdt dem brutalt. Der er blevet offentliggjort en optagelse, hvor han udtaler, at hans afdeling vil anvende skydevåben mod demonstranter.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Міхаіл Вячаслававіч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Chef for hovedafdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 29.7.1980

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Mikhail Hryb var chef for afdelingen for indre anliggender i den regionale eksekutivkomité i Vitebsk fra marts 2019 til oktober 2020, hvorefter han blev udnævnt til chef for hovedafdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Minsk og fik rang som generalmajor for militsen (politistyrker).

21.6.2021

 

 

 

 

Han er i denne egenskab ansvarlig for de handlinger, der begås af politistyrkerne i henholdsvis Vitebskregionen indtil oktober 2020 og i Minsk siden oktober 2020, herunder den voldelige undertrykkelse af fredelige demonstranter og de krænkelser af retten til fredelige forsamlinger og ytringsfriheden, der blev begået af politistyrkerne i Vitebsk og Minsk efter det hviderussiske præsidentvalg i 2020.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Віктар Генадзевіч ХРЭНІН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Forsvarsminister

Fødselsdato: 1.8.1971

Fødested: Navahrudak/Novogrudek, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Rang: Generalløjtnant

Hviderussisk pasnummer: KH2594621

I sin stilling som Hvideruslands forsvarsminister siden den 20. januar 2020 er Viktar Khrenin ansvarlig for den beslutning, som kommandoen for luftvåbnet og luftforsvarsstyrkerne traf efter Aliaksandr Lukashenkas instrukser, nemlig at sende et militærfly til at eskortere passagerflyet FR4978 til at tvangslande i lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse. Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

21.6.2021

 

 

 

Personligt ID-nummer: 3010871K003PB1

Han har fremsat adskillige offentlige udtalelser, hvor han har erklæret sig rede til at anvende hæren mod fredelige demonstranter i august 2020 og sammenlignet demonstranterne med nazikollaboratører på grund af deres brug af det historiske hvid-rød-hvide flag.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland og støtter Lukasjenkoregimet.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Ігар Уладзіміравіч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Kommandør for de væbnede styrkers luftvåben og luftforsvar

Fødselsdato: 19.11.1967

Fødested: Chernigov, Chernigovskaya Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Rang: Generalmajor

I sin stilling som kommandør for de væbnede styrkers luftvåben og luftforsvar er Ihar Holub ansvarlig for den beslutning, som kommandoen for luftvåbnet og luftforsvarsstyrkerne traf efter Aliaksandr Lukashenkas instrukser, nemlig at sende et militærfly til at eskortere passagerflyet FR4978 til at tvangslande i lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse.

Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

21.6.2021

 

 

 

Hviderussisk pasnummer: KH2187962

Personligt ID-nummer: 3191167E003PB1

Efter hændelsen afgav Ihar Holub presseerklæringer sammen med direktøren for det hviderussiske transportministeriums luftfartsafdeling, Artem Sikorsky, hvor de begrundede de hviderussiske luftfartsmyndigheders handlinger.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland og støtter Lukasjenkoregimet.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мікалаевіч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Hovedstabschef, første næstkommandør for luftvåbnet

Fødselsdato: 27.7.1971

Fødested: Baranovich, Brestregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Rang: Generalmajor

I sin stilling som hovedstabschef og første næstkommandør for de væbnede styrkers luftvåben og luftforsvar er Andrei Gurtsevich ansvarlig for den beslutning, som kommandoen for luftvåbnet og luftforsvarsstyrkerne traf efter Aliaksandr Lukashenkas instrukser, nemlig at sende et militærfly til at eskortere passagerflyet FR4978 til at tvangslande i lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse.

21.6.2021

 

 

 

Hviderussisk pasnummer: MP3849920

Personligt ID-nummer: 3270771C016PB2

Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland. Efter hændelsen afgav han pressemeddelelser, hvor han begrundede de hviderussiske myndigheders handlinger.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland og støtter Lukasjenkoregimet.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанід Мікалаевіч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Generaldirektør for den statsejede virksomhed BELAERONAVIGATSIA

Fødselsdato: 8.7.1956

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Hviderussisk pasnummer: P4289481

Personligt ID-nummer: 3080756A068PB5

I sin stilling som generaldirektør for den statsejede virksomhed BELAERONAVIGATSIA er Leanid Churo ansvarlig for den hviderussiske flyvekontrol. Han har derfor ansvaret for at omdirigere passagerflyet FR4978 til lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse. Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мікалаевіч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Transport- og kommunikationsminister

Fødselsdato: 11.5.1977

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Hviderussisk pasnummer: MP3102183

Personligt ID-nummer: 3110577A020PB2

Aliaksei Auramenka er i sin stilling som Hvideruslands transport- og kommunikationsminister ansvarlig for statsforvaltningen inden for civil luftfart og tilsynet med flyvekontrollen. Han har derfor ansvaret for at omdirigere passagerflyet FR4978 til lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse. Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland. Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Ігаравіч СІКОРСКІ

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Direktør for transport- og kommunikationsministeriets luftfartsafdeling

Fødselsdato: 1983

Fødested: Soligorsk, Minskregionen/Oblast, tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Artsiom Sikorski er i sin egenskab af Hvideruslands transport- og kommunikationsminister ansvarlig for statsforvaltningen inden for civil luftfart og tilsynet med flyvekontrollen. Han har derfor ansvaret for at omdirigere passagerflyet FR4978 til Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse. Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

21.6.2021

 

 

 

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Hviderussisk pasnummer: MP3785448

Personligt ID-nummer: 3240483A023PB7

Efter hændelsen afgav han presseerklæringer sammen med kommandøren for de væbnede styrkers luftvåben og luftforsvar i Republikken Hviderusland, Ihar Holub, hvor de begrundede de hviderussiske luftfartsmyndigheders handlinger.

Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition og støtter Lukasjenkoregimet.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевіч ГАЙДУКЕВІЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Næstformand for det stående udvalg om internationale anliggender i Repræsentanternes Hus i Nationalforsamlingen, medlem af Nationalforsamlingens delegation for kontakter med Europarådets Parlamentariske Forsamling

Fødselsdato: 26.3.1977

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Hviderusland)

Aleh Haidukevich er næstformand for det stående udvalg om internationale anliggender i Repræsentanternes Hus i Nationalforsamlingen og medlem af Nationalforsamlingens delegation for kontakter med Europarådets Parlamentariske Forsamling. Han har fremsat offentlige udtalelser, hvor han udtrykker tilfredshed med omdirigeringen af passagerflyet FR4978 til Minsk den 23. maj 2021. Formålet med denne politisk motiverede beslutning, der blev truffet uden behørig begrundelse, var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

21.6.2021

 

 

 

Køn: mand

Nationalitet: hviderusser

Personligt ID-nummer: 3260377A081PB9

Pasnummer: MP2663333

Aleh Haidukevich har desuden fremsat offentlige udtalelser, hvor han antyder, at hviderussiske oppositionsledere kan tilbageholdes i udlandet og transporteres til Hviderusland »i bagagerummet«, og støtter dermed sikkerhedsstyrkernes aktuelle hårde fremfærd mod den hviderussiske demokratiske opposition og journalister.

Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

 

▼M43

167.

Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Igor Anatolevich KRUCHKOV

Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ

Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ

Chef for specialstyrkernes særlige tjeneste for aktive foranstaltninger (ASAM) under statsgrænsekomitéen

Fødselsdato: 13.4.1976

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 3130476M077PB6

I sin stilling som leder af specialstyrkernes særlige tjeneste for aktive foranstaltninger (ASAM) under statsgrænsekomitéen er Ihar Kruchkou ansvarlig for handlinger begået af styrker under hans ledelse, som er involveret i fysisk transport af migranter fra Belarus til grænsen mellem Belarus og EU-medlemsstaterne. ASAM opkræver penge for grænsepassagen fra de transporterede migranter. Disse handlinger foregår som led i »Operation Gate«.

Han bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

168.

Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль Пятровіч ЛАПО/ ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

Generalløjtnant, formand for Republikken Belarus' statsgrænsekomité (udnævnt den 29. december 2016), chef for de statsgrænsedelegerede

Fødselsdato: 24.5.1963

Fødested: Kulakovka, Mogilevregionen/Oblast, det tidligere USSR (nu Belarus)

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Pasnummer: MP4098888

Personligt ID-nummer: 3240563K033PB5

I sin stilling som chef for statsgrænsekomitéen er Anatol Lapo ansvarlig for handlinger foretaget af grænsekontrolorganer under hans ledelse, hvis grænsevagter ifølge foreliggende dokumentation har ledt, ført eller tvunget migranter til ulovligt at passere grænsen mellem Belarus og EU-medlemsstaterne, og hvis bevidste undladelse med hensyn til at varetage deres opgaver korrekt letter migranters forsøg på at krydse den pågældende grænse.

Han er dermed ansvarlig for at tilrettelægge Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

169.

Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцін Генадзьевіч МОЛАСТАЎ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

Oberst, chef for Grodnogrænsegruppen (udnævnt den 1. oktober 2014), militær enhed 2141, statsgrænsedelegeret

Fødselsdato: 30.5.1970

Fødested: Krasnoarmeysk, Saratovregionen, Den Russiske Føderation

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Pasnummer: KH2479999

Personligt ID-nummer: 3300570K025PB3

I sin stilling som chef for Grodnogrænsegruppen er Kanstantin Molastau ansvarlig for handlinger foretaget af grænsevagter under hans ledelse. Grodnogrænsegruppens bevidste undladelse med hensyn til at varetage sine opgaver korrekt letter migranters forsøg på at krydse grænsen til EU-medlemsstaterne.

Han bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

170.

Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мікалаевіч ХАРЧАНКА

Павел Николаевич ХАРЧЕНКО

Chef for Polotskgrænseafdelingen

Fødselsdato: 29.3.1981

Fødested: Chita, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

I sin stilling som chef for Polotskgrænseafdelingen er Pavel Kharchanka ansvarlig for handlinger foretaget af grænsevagter under hans ledelse. Polotskgrænseafdelingens bevidste undladelse med hensyn til at varetage sine opgaver korrekt letter migranters forsøg på at krydse grænsen til EU-medlemsstaterne.

Han bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

171.

Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

Ігар Мікалаевіч ГУТНІК

Игорь Николаевич ГУТНИК

Chef for Brestgrænsegruppen, oberst

Fødselsdato: 17.12.1974

Fødested: landsbyen Zabolotye, Smolevichidistriktet, Minskregionen/Oblast, det tidligere USSR (nu Belarus)

Adresse: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Pasnummer: BM1962867

I sin stilling som chef for Brestgrænsegruppen er Ihar Gutnik, der i 2018 blev deputeret ved regionalrådet i Brest som en af Lukasjenkas loyale støtter, ansvarlig for handlinger foretaget af grænsevagter under hans ledelse. Brestgrænsegruppens bevidste undladelse med hensyn til at varetage sine opgaver korrekt letter migranters forsøg på at krydse grænsen til EU-medlemsstaterne.

Han bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

172.

Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK

Aleksandr Borisovich DAVIDIUK

Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК

Александр Борисович ДАВИДЮК

Oberst, chef for Lidagrænseafdelingen, militær enhed 1234 (udnævnt den 27. september 2016), statsgrænserepræsentant

Medlem af Lidadistriktets råd for deputerede, 28. forsamling (tiltrådte den 2. februar 2018)

Fødselsdato: 4.5.1973

Fødested: Novograd-Volynsky, Zhytomyrregionen, tidligere USSR (nu Ukraine)

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Pasnummer: KH2613034

Personligt ID-nummer: 3040573E050PB7

I sin stilling som chef for Lidagrænseafdelingen er Aliaksandr Davidziuk ansvarlig for handlinger foretaget af grænsevagter under hans ledelse. Lidagrænseafdelingens bevidste undladelse med hensyn til at varetage sine opgaver korrekt letter migranters forsøg på at krydse grænsen til EU-medlemsstaterne. Han bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

173.

Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Максім Віктаравіч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

Chef for Smorgongrænseafdelingen, militær enhed 2044 (udnævnt i marts 2018), statsgrænsedelegeret

Fødselsdato: 12.12.1978

Fødested: Sverdlovsk, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

I sin stilling som chef for Smorgongrænsegruppen er Maksim Butranets ansvarlig for handlinger foretaget af grænsevagter under hans ledelse. Smorgongrænsegruppens bevidste undladelse med hensyn til at varetage sine opgaver korrekt letter migranters forsøg på at krydse grænsen til EU-medlemsstaterne. Maksim Butranets erklærede desuden, at antallet af migranter ved den belarusisk-litauiske grænse forblev på det sædvanlige niveau trods den betydelige stigning, der blev observeret på den litauiske side. Han bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

174.

Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевіч ГЛАЗ

Анатолий Анатольевич ГЛАЗ

Chef for afdelingen for information og digitalt diplomati (talsperson), udenrigsministeriet i Belarus

Fødselsdato: 31.7.1982

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Anatol Glaz har været chef for afdelingen for information og digitalt diplomati og talsperson for udenrigsministeriet i Belarus siden den 11. juni 2018. Han kom i denne egenskab med en række offentlige erklæringer til støtte for Lukasjenkoregimets politik i dets seneste forsøg på at lette ulovlig passage af EU-medlemsstaternes ydre grænser. Han forsvarede også offentligt tvangslandingen af passagerflyet FR4978 i lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse. Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

2.12.2021

175.

Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich EPIKHOV

Сяргей Аляксандравіч ЕПІХАЎ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

Dommer ved regionalretten i Minsk

Fødselsdato: 16.5.1966

Adresse: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Belarus

59 L. Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Belarus;

14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 3160566B046PB4

I sin stilling som dommer ved regionalretten i Minsk er Siarhei Epikhau ansvarlig for politisk motiverede afgørelser mod oppositionsledere og aktivister, navnlig domfældelsen af Maria Kolesnikova og Maksim Znak, der betragtes som politiske fanger af menneskerettighedsorganisationerne. Krænkelser af retten til forsvar og retten til en retfærdig rettergang blev rapporteret under de retssager, som blev gennemført under hans tilsyn.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.12.2021

176.

Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

Ігар Вячаслававіч ЛЮБАВІЦКІ

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

Dommer ved Republikken Belarus' øverste domstol

Fødselsdato: 21.7.1983

Adresse: Vogel 1K St., apt. 17, Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 3210783C002PB2

I sin stilling som dommer ved Republikken Belarus' højesteret er Ihar Liubavitski ansvarlig for politisk motiverede afgørelser mod oppositionsledere, aktivister og journalister, navnlig domfældelsen af oppositionens præsidentkandidat Viktar Babarika, der betragtes som politisk fange af menneskerettighedsorganisationerne.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.12.2021

177.

Siarhei Siarheevich GIRGEL

Sergei Sergeevich GIRGEL

Сяргей Сяргеевіч ГIРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ

Senioranklager ved rigsadvokatens afdeling for offentlig retsforfølgning

Fødselsdato: 16.6.1978

Adresse: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 3160678H018PB5

I sin stilling som senioranklager ved rigsadvokatens afdeling for offentlig retsforfølgning har Siarhei Girgel repræsenteret Lukasjenkoregimet i politisk motiverede sager mod oppositionsledere og medlemmer af civilsamfundet. Han har navnlig rejst tiltale mod oppositionens præsidentkandidat Viktar Babarika, der anerkendes som politisk fange af menneskerettighedsorganisationerne. Siarhei Girgel har vedvarende anmodet dommeren om lange fængselsstraffe.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.12.2021

178.

Valiantsina Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянціна Генадзьеўна КУЛІК

Валентина Геннадьевна КУЛИК

Dommer ved Republikken Belarus' øverste domstol

Fødselsdato: 15.1.1960

Adresse: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Belarus

Køn: kvinde

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 4150160A119PB2

Valiantsina Kulik er i sin stilling som dommer ved Republikken Belarus' øverste domstol ansvarlig for politisk motiverede afgørelser mod aktivister og oppositionsledere. Navnlig afviste hun Viktar Babarikas klage med henblik på at indlede en civil sag baseret på hans klager over den centrale valgkommissions afgørelse om at nægte ham registrering som præsidentkandidat.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.12.2021

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Vicedirektør i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité i Republikken Belarus

Oberst i det økonomiske politi

Fødselsdato: 22.7.1973

Fødested: Kobrin, Brestregionen, Belarus

Adresse: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minskregionen, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 3220773C061PB1

Andrei Prakapuk er i sin stilling som vicedirektør i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité i Republikken Belarus ansvarlig for politisk motiverede kampagner i den pågældende afdeling mod journalister og uafhængige belarusiske medier. Han godkendte personligt en afgørelse om ransagning af det uafhængige medie TUT.by's lokaler og indledte en retssag mod TUT.by og de ansatte journalister ved TUT.by samt blokerede adgangen til webstedet TUT.by.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition samt for alvorligt at underminere retsstatsprincippet.

2.12.2021

180.

Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Ігар Анатольевіч МАРШАЛАЎ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

Viceformand for den statslige kontrolkomité, direktør for afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité

Generalmajor i det økonomiske politi

Fødselsdato: 12.1.1972

Fødested: Shkolv, Mogilevregionen/Oblast, det tidligere USSR (nu Belarus)

Adresse: 15 Shchukina St., Minsk, Belarus;

43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 3120172H018PB4

Ihar Marshalau er viceformand for den statslige kontrolkomité og direktør for afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité. Han er i den stilling ansvarlig for at indlede den politisk motiverede sag om skattesvig mod mediet TUT.by, som angiveligt byggede på artikel 243 i Republikken Belarus' straffelov, hvilket udgør en trussel mod mediefriheden i Belarus. Han er også ansvarlig for de ransagninger, der blev foretaget i maj 2021 på TUT.by's kontor i Minsk, på regionale kontorer og i flere TUT.by-ansattes hjem.

Han er ligeledes ansvarlig for tilbageholdelse af medlemmer af Belarus Press Club i december 2020, ransagning og konfiskation af genstande på kontoret for Rights of People with Disabilities, herunder den voldelige afhøring af Aleh Hrableuski og Syarhei Drazdouski i januar 2021, tilbageholdelse af og skattesvigsigtelse mod medlem af koordineringsrådet Liliya Ulasava samt ransagninger og tilbageholdelse blandt de ansatte i softwarevirksomheden PandaDoc, der stod for initiativet »Protect Belarus«, i september 2021.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition samt for alvorligt at underminere retsstatsprincippet.

2.12.2021

181.

Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Міхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

Dommer ved retsvæsenets kollegium for civile sager ved den øverste domstol

Fødselsdato: 18.9.1955

Adresse: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Belarus

Køn: kvinde

Nationalitet: belaruser

Personligt ID-nummer: 4180955A015P80

Hanna Sakalouskaya er i sin stilling som dommer ved Republikken Belarus' øverste domstol ansvarlig for den politisk motiverede afgørelse om at afvikle Belarus' PEN Center – en belarusisk civilsamfundsorganisation. Hun er ligeledes ansvarlig for en politisk motiveret afgørelse, som gik forud for afviklingen af den belarusiske Helsinkikomité (BHC), da hun den 2. september 2021 afviste klagen fra BHC vedrørende den advarsel, som var rettet til BHC fra det belarusiske justitsministerium.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.12.2021

182.

Marat Siarheevich MARKAU

Marat Sergeevich MARKOV

Марат Сяргеевіч МАРКАЎ

Марат Сергеевич МАРКОВ

Bestyrelsesformand for den statskontrollerede TV-kanal ONT, vært for programmet »Markov: Nothing Personal«

Fødselsdato: 1.5.1969

Fødested: Luninets, det tidligere USSR (nu Belarus)

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Marat Markau er bestyrelsesformand for den statskontrollerede TV-kanal ONT og vært for programmet »Markov: Nothing Personal«. Han har i denne stilling beredvilligt givet den belarusiske offentlighed falske oplysninger om valgresultatet, protesterne og de statslige myndigheders undertrykkelse samt omstændighederne vedrørende tvangslandingen af passagerflyet FR4978 i lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse. Han er direkte ansvarlig for den måde, hvorpå kanalen ONT præsenterer oplysninger om situationen i landet, og yder dermed støtte til myndighederne, herunder Aleksandr Lukasjenka. Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

Marat Markov gennemførte det første tvangsinterview med Raman Pratasevich, efter at Pratasevich blev tilbageholdt og ifølge flere rapporter tortureret af de belarusiske myndigheder. Marat Markov truede og intimiderede ligeledes ONT-ansatte, der strejkede efter det svigagtige præsidentvalg i 2020 og myndighedernes hårde fremfærd. Han er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.12.2021

183.

Dzmitry Siarheevich KARSIUK

Dmitriy Sergeevich KARSIUK

Дзмітрый Сяргеевіч КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич КАРСЮК

Dommer i den centrale distriktsret i Minsk

Fødselsdato: 7.7.1995

Køn: mand

Nationalitet: belaruser

Dzmitriy Karsiuk er i sin stilling som dommer i den centrale distriktsret i Minsk ansvarlig for talrige politisk motiverede afgørelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af Yahor Viarshynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom Sakovich og Mikalai Shemetau, som betragtes som politiske fanger af den belarusiske menneskerettighedsorganisation Viasna. Han har idømt personer en straf, der skal afsones i en fangelejr, i et fængsel eller under husarrest, for at deltage i fredelige protester, lave opslag på de sociale medier, anvende Belarus' hvid-rød-hvide flag og for på anden måde at udøve de borgerlige frihedsrettigheder.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.12.2021

▼M35

B.   Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1

▼M45 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresse: Nezavisimosti Ave. 86-B, Minsk, Hviderusland

Websted: https://bte.by/

E-mailadresse: mail@bte.by

Beltechexport er en privat enhed, som eksporterer våben og militærudstyr, der er fremstillet af statsejede hviderussiske virksomheder, til lande i Afrika, Sydamerika, Asien og Mellemøsten. Beltechexport er tæt tilknyttet det hviderussiske forsvarsministerium.

Beltechexport drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet ved at skaffe præsidentens administration fordele.

17.12.2020

2.

Dana Holdings

ТАА »Дана Холдынгз«

ООО »Дана Холдингз«

Adresse: Peter Mstislavets St. 9, pom. 3 (office 4), 220076 Minsk, Hviderusland

Registreringsnummer: 690611860

Websteder: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mailadresse: info@bir.by

Tlf.: +375 (29) 636-23-91

Dana Holdings er en af Hvideruslands vigtigste bygherrer og entreprenører. Virksomheden og dens datterselskaber modtog grundstykker til udvikling af adskillige store boligkomplekser og erhvervscentre.

Enkeltpersoner, der angiveligt repræsenterer Dana Holdings, har tætte kontakter til præsident Aliaksandr Lukashenka. Liliya Lukashenka, præsidentens svigerdatter, beklædte en højtstående stilling i Dana Astra.

Dana Holdings er stadig økonomisk aktiv i Hviderusland.

Dana Holdings drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

3.

Dana Astra

ЗТАА »Дана Астра«

ИООО »Дана Астра«

Adresse: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9-13, 220076 Minsk, Hviderusland

Registreringsnummer: 191295361

Websteder: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mailadresse: PR@bir.by

Tlf.: +375 (17) 269-32-60, +375 17 269-32-51

Dana Astra, som tidligere har været en dattervirksomhed til Dana Holdings, er en af Hvideruslands vigtigste bygherrer og entreprenører. Virksomheden modtog grundstykker til udvikling af centret med flere funktioner »Minsk World«, som virksomheden annoncerer som den største investering af sin art i Europa.

Enkeltpersoner, der angiveligt repræsenterer Dana Astra, har tætte kontakter til præsident Aliaksandr Lukashenka. Liliya Lukashenka, præsidentens svigerdatter, beklædte en højtstående stilling i virksomheden.

Dana Astra drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

4.

GHU — den centrale økonomiske afdeling for præsidentens administration

Главное хозяйственное управление

Adresse: Miasnikova St. 37, Minsk, Hviderusland

Websted: http://ghu.by

E-mailadresse: ghu@ghu.by

Den centrale økonomiske afdeling for præsidentens administration (GHU) er den største aktør på ejendomsmarkedet for ikkebeboelsesejendomme i Republikken Hviderusland og fører tilsyn med en lang række virksomheder.

Viktar Sheiman, der som tidligere chef for ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident udøver direkte kontrol over GHU, blev af præsident Aliaksandr Lukashenka anmodet om at overvåge sikkerheden under præsidentvalget i 2020.

GHU drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

5.

SYNESIS LLC

ООО »Синезис«

Adresse: Platonova 20B, 220005 Minsk, Hviderusland; Mantulinskaya 24, 123100 Moskva, Rusland

Registreringsnummer: 190950894 (Hviderusland); 7704734000/

770301001 (Rusland)

Websted: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

E-mailadresse: yuriy.serbenkov@synesis.by

Tlf.: +375 (17) 240-36-50

Synesis LLC forsyner de hviderussiske myndigheder med en overvågningsplatform til at gennemsøge og analysere videooptagelser og anvende software til ansigtsgenkendelse, hvilket gør virksomheden ansvarlig for det hviderussiske statsapparats undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Synesis' ansatte har forbud mod at kommunikere på hviderussisk, hvilket dermed støtter Lukasjenkoregimets politik om forskelsbehandling på grund af sprog.

Hvideruslands komité for statssikkerhed (KGB) og indenrigsministerium er opført som brugere af et system oprettet af Synesis. Virksomheden drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

Synesis' tidligere chef, grundlægger og tidligere majoritetsaktionær, Alexander Shatrov har offentligt kritiseret protesterne mod Lukasjenkoregimet og relativiseret manglen på demokrati i Hviderusland.

17.12.2020

6.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adresse: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk, Hviderusland

Websted: https://agat-emz.by/

E-mailadresse: marketing@agat-emz.by

Tlf.:

+375 (17) 272-01-32

+375 (17) 570-41-45

AGAT Electromechanical Plant OJSC er en del af den hviderussiske statsmyndighed for Republikken Hvideruslands militærindustri (alias SAMI eller den statsmilitære industrikomité), som er ansvarlig for gennemførelsen af statens militærtekniske politik og er underlagt Hvideruslands ministerråd og præsident.

AGAT Electromechanical Plant OJSC fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

Virksomheden fremstiller »Rubezh« — et barrieresystem beregnet til urobekæmpelse, som er blevet benyttet mod de fredelige demonstrationer efter præsidentvalget den 9. august 2020, hvilket gør virksomheden ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

7.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Websted: 140zavod.org

140 Repair Plant er en del af den hviderussiske statsmyndighed for Republikken Hvideruslands militærindustri (alias SAMI eller den statsmilitære industrikomité), som er ansvarlig for gennemførelsen af statens militærtekniske politik og er underlagt Hvideruslands ministerråd og præsident. 140 Repair Plant drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

Virksomheden fremstiller transportkøretøjer og pansrede køretøjer, som er blevet anvendt mod de fredelige demonstrationer efter præsidentvalget den 9. august 2020, hvilket gør virksomheden ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

17.12.2020

8.

MZKT (alias VOLAT)

МЗКТ — Минский завод колёсных тягачей

Websted: www.mzkt.by

MZKT (alias VOLAT) er en del af den hviderussiske statsmyndighed for Republikken Hvideruslands militærindustri (alias SAMI eller den statsmilitære industrikomité), som er ansvarlig for gennemførelsen af statens militærtekniske politik og er underlagt Hvideruslands ministerråd og præsident. MZKT (alias VOLAT) drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

De ansatte i MZKT, som protesterede under Aliaksandr Lukashenkas besøg på fabrikken og strejkede efter præsidentvalget i Hviderusland i 2020, blev afskediget, hvilket gør virksomheden ansvarlig for brud på menneskerettighederne.

17.12.2020

9.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adresse: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Hviderusland

Registreringsnummer: 192363182

Websted: http://sohra.by/

E-mailadresse: info@sohra.by

Virksomheden Sohra har tilhørt Aliaksandr Zaitsau, en af de mest indflydelsesrige forretningsmænd i Hviderusland, som har tæt tilknytning til de hviderussiske politiske ledere og er en nær rådgiver for Aliaksandr Lukashenkas ældste søn Viktar. Sohra promoverer hviderussiske industriprodukter i lande i Afrika og Mellemøsten. Virksomheden var med til at grundlægge forsvarsvirksomheden BSVT-New Technologies, der beskæftiger sig med våbenproduktion og missilmodernisering. Sohra, der udnytter sin privilegerede stilling, fungerer som stedfortræder mellem hviderussiske politiske ledere og statsejede virksomheder og udenlandske partnere i Afrika og Mellemøsten. Den har også beskæftiget sig med guldminedrift i afrikanske lande på grundlag af koncessioner fra Lukasjenkoregimet.

Sohra Group drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

10.

Bremino Group LLC

ООО »Бремино групп«

Adresse: Niamiha 40, 220004 Minsk, Hviderusland; Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Orsha Region/Oblast, Hviderusland

Registreringsnummer: 691598938

Websted: http://www.bremino.by

E-mailadresse: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Bremino Group er initiativtager til og medadministrator af projektet vedrørende den særlige økonomiske zone Bremino-Orsha, der blev oprettet ved præsidentdekret undertegnet af Aliaksandr Lukashenka. Virksomheden har modtaget statsstøtte til at udvikle zonen Bremino-Orsha samt en række finansielle og skattemæssige fordele og andre fordele. Ejerne af Bremino Group — Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei og Aliaksei Aleksin — hører til inderkredsen af Lukashenkatilknyttede forretningsfolk og har tætte forbindelser til Aliaksandr Lukashenka og hans familie.

Bremino Group drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

Bremino Group ejer transport- og logistikcentret (TLC) ved den hviderussisk-polske grænse — Bremino-Bruzgi, som Lukasjenkoregimet anvendte som husly for migranter, der er blevet transporteret til grænsen mellem Hviderusland og Unionen med det formål at passere den ulovligt. Det var også ved Bremino-Bruzgi TLC, at Aliaksandr Lukashenkas propagandabesøg hos migranterne fandt sted.

Bremino Group bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

21.6.2021

11.

Globalcustom Management LLC

ООО »Глобалкастом-менеджмент«

Adresse: Nemiga 40/301, Minsk, Hviderusland

Registreringsnummer: 193299162

Websted: https://globalcustom.by/

E-mailadresse: info@globalcustom.by

Globalcustom Management er knyttet til ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident, der tidligere ledtes af Victor Sheiman, som har været opført på listen af Unionen siden 2004. Virksomheden er involveret i smugling af varer til Rusland, hvilket ikke ville være muligt uden samtykke fra Lukasjenkoregimet, der kontrollerer grænsevagterne og toldmyndighederne. Den privilegerede stilling inden for blomstereksport til Rusland, som virksomheden drager fordel af, er også betinget af støtte fra regimet. Globalcustom Management var den første ejer af GardService, den eneste private virksomhed, som Aliaksandr Lukashenka har givet tilladelse til at anvende våben. Globalcustom Management drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

12.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC »BELAZ«

Open Joint Stock Company »BELAZ« — Management Company of Holding »BELAZ-HOLDING«

ААТ »БЕЛАЗ«

ОАО »БЕЛАЗ«

Adresse: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Zhodino, Minsk region/Oblast, Hviderusland

Websted: https://belaz.by

OJSC BelAZ er en af de førende statsejede virksomheder i Hviderusland og en af de største producenter af store lastbiler og store tipvogne i verden. Den er kilde til betydelige indtægter for Lukasjenkoregimet. Aliaksandr Lukashenka har udtalt, at regeringen altid vil støtte virksomheden, og beskrevet den som »hviderussisk mærkevare« og »del af den nationale arv«. OJSC BelAZ har tilbudt, at dens lokaler og udstyr kan anvendes til at holde et politisk stormøde til støtte for Lukasjenkoregimet. OJSC BelAZ drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos OJSC BelAZ, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede valg i august 2020 i Hviderusland, blev truet med fyring og intimideret af virksomhedens ledelse. En gruppe af ansatte blev låst inde af OJSC BelAZ for at forhindre dem i at tilslutte sig de øvrige demonstranter. Virksomhedens ledelse præsenterede en strejke som et personalemøde over for medierne. OJSC BelAZ er dermed ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

13.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC »MAZ«

Open Joint Stock Company »Minsk Automobile Works« — Management Company of »BELAVTOMAZ« Holding

ААТ »Мiнскi аўтамабiльны завод«

ОАО »Минский автомобильный завод«

Adresse: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Hviderusland

Websted: http://maz.by/

Registreringsdato: 16.7.1944

Tlf. +375 (17) 217-22-22; +8000 217-22-22

OJSC bilfabrikken i Minsk (MAZ) er en af de største statsejede bilproducenter i Hviderusland. Aliaksandr Lukashenka har beskrevet den som »en af landets vigtigste industrivirksomheder«. Den er en indtægtskilde for Lukasjenkoregimet. OJSC MAZ har tilbudt, at dens lokaler og udstyr kan anvendes til at holde et politisk stormøde til støtte for regimet. OJSC MAZ drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos OJSC MAZ, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede valg i august 2020 i Hviderusland, blev truet med fyring og intimideret af virksomhedens ledelse. En gruppe af ansatte blev låst inde af OJSC MAZ for at forhindre dem i at tilslutte sig de øvrige demonstranter. OSJC MAZ er dermed ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

14.

Logex

ТАА »Лагекс«

ООО »Логекс«

Adresse: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Hviderusland

Registreringsnummer: 192695465

Websted: http://logex.by/

E-mailadresse: info@logex.by

Logex er knyttet til Aliaksandr Shakutsin, en forretningsmand tæt på Lukasjenkoregimet, som er blevet opført på listen af Unionen.

Virksomheden er involveret i eksport af blomster til Den Russiske Føderation til dumpingpriser, hvilket ikke ville være muligt uden samtykke fra regimet, der kontrollerer grænsevagterne og toldmyndighederne. Den privilegerede stilling inden for blomstereksport til Rusland, som virksomheden drager fordel af, er også betinget af støtte fra regimet. De vigtigste hviderussiske leverandører af afskårne blomster er virksomheder, der er tæt tilknyttet republikkens ledere.

Logex drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

15.

JSC »NNK« (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

ЗАТ »ННК« (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО »ННК« (Новая нефтяная компания)

Adresse: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Hviderusland

Registreringsnummer: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil Company, er en enhed, der blev grundlagt i marts 2020. Det er den eneste private virksomhed med tilladelse til at eksportere olieprodukter fra Hviderusland, hvilket er udtryk for tætte forbindelser til myndighederne og den højeste grad af statslige privilegier. NNK ejes af Interservice, en virksomhed, der tilhører Mikalai Varabei, som er en af de førende forretningsfolk, der drager fordel af og støtter Lukasjenkoregimet. Det rapporteres også, at NNK er knyttet til Aliaksei Aleksin, en anden fremtrædende hviderussisk forretningsmand, der drager fordel af Lukasjenkoregimet. Ifølge rapporter i medierne grundlagde Aliaksei Aleskin NNK sammen med Mikalai Varabei. NNK blev også brugt af de hviderussiske myndigheder til at tilpasse den hviderussiske økonomi til Unionens restriktive foranstaltninger.

NNK drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

16.

Belaeronavigatsia

statsejet virksomhed

Белаэранавiгацыя

Дзяржаўнае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adresse: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Hviderusland

Registreringsdato: 1996

Websted: http://www.ban.by/

E-mailadresse: office@ban.by

Tlf.: +375 (17) 215-40-51

Fax: +375 (17) 213-41-63

Den statsejede virksomhed Belaeronavigatsia er ansvarlig for den hviderussiske flyvekontrol. Den har derfor ansvaret for at omdirigere passagerflyet FR4978 til lufthavnen i Minsk den 23. maj 2021 uden behørig begrundelse. Formålet med denne politisk motiverede beslutning var at anholde og tilbageholde oppositionsjournalisten Raman Pratasevich og Sofia Sapega og er en form for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland.

Den statsejede virksomhed Belaeronavigatsia er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

21.6.2021

17.

Open Joint Stock Company »Belavia Belarusian Airlines«

ААТ »Авiякампанiя Белавiя«

ОАО »Авиакомпания Белавиа«

Adresse: 14A Nemiga St., 220004 Minsk, Hviderusland

Registreringsdato: 4.1.1996

Registreringsnummer: 600390798

OJSC Belavia Belarusian Airlines er det statsejede nationale luftfartsselskab. Aliaksandr Lukashenka lovede, at hans regering ville yde al mulig støtte til Belavia, efter at Unionen besluttede at indføre forbud mod overflyvning af Unionens luftrum og adgang til Unionens lufthavne for alle hviderussiske luftfartsselskaber. I den forbindelse nåede han til enighed med Ruslands præsident, Vladimir Putin, om at åbne nye flyruter for Belavia.

Belavias ledelse meddelte ligeledes sine medarbejdere, at de ikke skulle protestere mod valguregelmæssigheder og massetilbageholder i Hviderusland, eftersom Belavia er en statsejet virksomhed.

Belavia drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Belavia har medvirket til at bringe migranter fra Mellemøsten til Hviderusland. De migranter, der ønsker at passere Unionens ydre grænse, er fløjet til Minsk om bord på fly, der drives af Belavia, fra en række mellemøstlige lande, navnlig Libanon, UAE og Tyrkiet. For at muliggøre dette åbnede Belavia nye luftruter og udvidede antallet af fly på de eksisterende ruter. Lokale rejsearrangører har fungeret som mellemled med hensyn til at sælge Belaviabilletter til håbefulde migranter og derved hjulpet Belavia med at holde lav profil.

Belavia bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

18.

Republican unitary enterprise »TSENTRKURORT«

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства »ЦЭНТРКУРОРТ«

Республиканское унитарное предприятие »ЦЕНТРКУРОРТ«

Adresse: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Hviderusland

Registreringsdato: 12.8.2003

Registreringsnummer: 100726604

Det statsejede turistselskab, Tsentrkurort, er en del af ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident. Det rapporteres, at Tsentrkurort er en af de virksomheder, der koordinerer den strøm af migranter, der har til hensigt at krydse grænsen mellem Hviderusland og Unionen. Tsentrkurort har hjulpet mindst 51 irakiske borgere med at få visa til deres besøg i Hviderusland og undertegnet en kontrakt for befordringstjenester med det hviderussiske selskab »Stroitur«, som tilbyder busleje, inkl. chauffør. De busser, som Tsentrkurort havde bestilt, befordrede migranter, herunder børn, fra lufthavnen i Minsk til hoteller.

Tsentrkurort bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

19.

Oskartour LLC

ООО Оскартур

Adresse: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Hviderusland

Registreringsdato: 18.10.2016

Registreringsnummer: 192721937

Oskartur er en rejsearrangør, der har hjulpet migranter, der kommer fra Irak, med at få visa og organiseret deres efterfølgende rejse til Hviderusland med fly fra Bagdad til Minsk. De pågældende irakiske migranter blev senere befordret til grænsen mellem Hviderusland og Unionen med henblik på ulovlig passage. Takket være Oskartur og dets kontakter til irakiske luftfartsselskaber, de hviderussiske myndigheder og det statsejede selskab, Tsentrkurort, blev der gennem de irakiske luftfartsselskaber indsat regelmæssige fly fra Bagdad til Minsk for at transportere flere personer til Hviderusland med henblik på ulovlig passage af Unionens ydre grænser. Oskartour deltog i den hviderussiske sikkerhedstjenestes og de statsejede selskabers ulovlige grænsepassageordning.

Det bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

20.

Republican subsidiary unitary enterprise »Hotel Minsk«

Гатэль »Мiнск«

Республиканское дочернее унитарное предприятие »Отель »Минск««

Adresse: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Hviderusland

Registreringsdato: 26.12.2016/3.4.2017

Registreringsnummer: 192750964

Websted: http://hotelminsk.by/

E-mailadresse: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Tlf. +375 (17) 209-90-61

Fax +375 (17) 200-00-72

Hotel Minsk er et datterselskab af ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident — et regeringsagentur, som rapporterer direkte til præsidenten. Hotel Minsk deltog i den hviderussiske sikkerhedstjenestes og de statsejede selskabers ulovlige grænsepassageordning. Migranter blev indkvarteret på hotellet, inden de blev transporteret til grænsen mellem Hviderusland og Unionen med henblik på at passere den ulovligt. Irakiske migranter havde angivet Hotel Minsk som midlertidigt opholdssted i deres hviderussiske visumansøgninger, der blev indgivet, umiddelbart før de ankom til Hviderusland.

Hotel Minsk bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

21.

Open Joint Stock Company »Hotel Planeta«

ААТ »Гасцiнiца Планета«

OAO »Гостиница Планета«

Adresse: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Hviderusland

Registreringsdato: 1.2.1994/6.3.2000

Registreringsnummer: 100135173

E-mailadresse: planeta@udp.gov.by

Websted: https://hotelplaneta.by/

Tlf. +375 (17) 226-78-53

Fax +375 (17) 226-78-55

OJSC Hotel Planeta er et datterselskab af ejendomsadministrationsdirektoratet for Hvideruslands præsident — et regeringsagentur, som rapporterer direkte til præsidenten. Hotel Planeta deltog i den hviderussiske sikkerhedstjenestes og de statsejede selskabers ulovlige grænsepassageordning. Migranter blev indkvarteret på hotellet, inden de blev transporteret til grænsen mellem Hviderusland og Unionens med henblik på at passere den ulovligt. De betalte 1 000  USD til et rejsebureau i Bagdad for flyrejsen, et turistvisum og et ophold på hotellet.

Hotel Planeta bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

22.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adresse: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, Hviderusland

ASAM (særlig tjeneste til aktiv indsats) er en særlig hviderussisk grænsekontrolenhed kontrolleret af Viktar Lukashenka og ledet af Ihar Kruchkou. ASAM-styrker organiserer som led i særoperationen »Gate« ulovlige grænsepassager gennem Hviderusland til EU-medlemsstater og er direkte involveret i fysisk at transportere migranter over på den anden side af grænsen. ASAM opkræver desuden betaling af de transporterede migranter for grænsepassagen.

ASAM bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

23.

Cham Wings Airlines

 

Adresse: P.O. Box 30588 Damascus, Syrien

Websted: https://chamwings.com/

Cham Wings Airlines er et flyselskab, der flyver charterflyvninger fra Syrien til Hviderusland. Selskabet øgede antallet af flyvninger fra Damaskus til Minsk i sommeren 2021 med henblik på at transportere migranter til Hviderusland, som havde til hensigt ulovligt at passere Unionens ydre grænser. I efteråret 2021 åbnede Cham Wings også to nye kontorer i Minsk for at kunne organisere flyvningerne mellem Damaskus og Minsk.

Cham Wings Airlines bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

24.

VIP Grub

 

Adresse: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Tyrkiet

VIP Grub er en pas- og visumtjeneste hjemmehørende i Istanbul, Tyrkiet, som organiserer rejser til Hviderusland med det eksplicitte formål at lette migration til Unionen. VIP Grub reklamerer aktivt med migration til Unionen. VIP Grub bidrager dermed til Lukasjenkoregimets aktiviteter, der letter ulovlig passage af Unionens ydre grænser.

2.12.2021

25.

Open Joint Stock Company »Grodno Azot«

Herunder afdelingen »Khimvolokno Plant« JSC »Grodno Azot«

ААТ »Гродна Азот«

ОАО »Гродно Азот«

Фiлiял »Завод Хiмвалакно« ААТ »Гродна Азот«

Филиал »Завод Химволокно« ОАО »Гродно Азот«

Adresse: 100 Kosmonavtov Ave., Grodno/Hrodna, Hviderusland

Registreringsdato: 1965

Registreringsnummer: 500036524

Websted: https://azot.by/en/

Adresse: 4 Slavinskogo St., 230026 Grodno/Hrodna, Hviderusland

Registreringsdato: 12.5.2000

Registreringsnummer: 590046884

Websted: www.grodno-khim.by

E-mailadresse: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by

Tlf./fax: +375 (152) 39-19-00, +375 (152) 39-19-44

OJSC Grodno Azot er en stor statsejet producent af nitrogenprodukter, hjemmehørende i Grodno/Hrodna. Aliaksandr Lukashenka har beskrevet den som »en meget vigtig og strategisk virksomhed«. Grodno Azot ejer også Khimvolokno Plant, som er storproducent af garn og fibre af polyamid og polyester og kompositmaterialer. Grodno Azot og dens Khimvolokno Plant er en væsentlig indtægtskilde for Lukasjenkoregimet. Grodno Azot støtter dermed Lukasjenkoregimet.

Aliaksandr Lukashenka har besøgt virksomheden og mødtes med repræsentanter for den og drøftet modernisering af fabrikken og forskellige former for statsstøtte. Aliaksandr Lukashenka har også lovet, at et lån vil blive brugt til at bygge en ny nitrogenfabrik i Grodno/Hrodna. Grodno Azot drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

De arbejdstagere hos Grodno Azot, herunder arbejdstagerne på Khimvolokno Plant, der deltog i fredelige protester mod regimet og strejkede, blev afskediget, intimideret og truet af både Grodno Azots ledelse og regimets repræsentanter. Grodno Azot er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

2.12.2021

26.

State Production Association »Belorusneft«

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне »Беларуснафта«

Государственное производственное объединение »Белоруснефть«

Adresse: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel/Homyel, Hviderusland

Registreringsdato: 25.2.1966

Registreringsnummer: 400051902

Belorusneft er et statsejet selskab, der driver virksomhed i den petrokemiske sektor. Selskabets ledelse afskedigede arbejdstagere, som gik i strejke, deltog i protester mod regimet eller åbent støttede disse protester. Belorusneft er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

2.12.2021

27.

Open Joint Stock Company »Belshina«

AAT »Белшина«

ОАО »Белшина«

Adresse: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Hviderusland

Registreringsdato: 10.1.1994

Registreringsnummer: 700016217

Websted: http://www.belshinajsc.by/

OJSC Belshina er et af de førende statsejede selskaber i Hviderusland og storproducent af bildæk. Som sådant er det en væsentlig indtægtskilde for Lukasjenkoregimet. Den hviderussiske stat nyder direkte godt af Belshinas indtjening. Belshina støtter således Lukasjenkoregimet.

De ansatte hos Belshina, der protesterede og gik i strejke efter præsidentvalget i 2020 i Hviderusland, blev afskediget. Belshina er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

2.12.2021

▼M3
BILAG II

▼M4

Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder i artikel 3, artikel 4, stk. 2, og artikel 5, og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

▼M31

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/101

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARN

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles, Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M7
BILAG III

Liste over udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. artikel 1a og 1b

1. Følgende skydevåben, ammunition og tilbehør hertil:

1.1. 

Skydevåben, der ikke er underlagt ML 1 og ML 2 på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ( 7 ) (»den fælles liste over militært udstyr«)

1.2. 

Ammunition, der er specielt designet til skydevåben opført i 1.1 og specielt designede komponenter dertil

1.3. 

Våbensigter, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

2. Bomber og håndgranater, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

3. Følgende køretøjer:

3.1. 

Køretøjer udstyret med en vandkanon, der er specielt konstrueret eller modificeret med henblik på bekæmpelse af optøjer

3.2. 

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrificeret for at afvise angribere

3.3. 

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at fjerne barrikader, herunder byggeudstyr med ballistisk beskyttelse

3.4. 

Køretøjer, der er specielt konstrueret til transport eller overførsel af fanger og/eller arrestanter

3.5. 

Køretøjer, der er specielt konstrueret til at indsætte mobile barrierer

3.6. 

Komponenter til de i punkt 3.1-3.5 anførte køretøjer, som er specielt designet til bekæmpelse af optøjer.

Note 1:  Dette punkt omfatter ikke køretøjer, som er specielt konstrueret til brandbekæmpelse.

Note 2:   Under punkt 3.5 forstås ved udtrykket »køretøjer« også påhængsvogne.

4. Følgende sprængstoffer og tilknyttet udstyr:

4.1. 

Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detonatorer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, og specielt konstruerede komponenter hertil, bortset fra dem, der er specielt konstrueret til specifik handelsbrug, der består i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner (f.eks. air bag-pumper i biler og elektriske overspændingssikringer i sprinklerudløsere)

4.2. 

Lineære sprængskæreladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr

4.3. 

Andre sprængladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr, og tilknyttede stoffer, som angivet nedenfor:

a. 

amatol

b. 

nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

c. 

nitroglycol

d. 

pentaerythritoltetranitrat (PETN)

e. 

picrylchlorid

f. 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Følgende beskyttelsesudstyr, som ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 13 på den fælles liste over militært udstyr:

5.1. 

Armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod knivoverfald

5.2. 

Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod fragmentationsbomber, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og ballistiske skjolde.

Note: Dette punkt omfatter ikke:

— 
udstyr, der er specielt konstrueret til sportsudøvelse
— 
udstyr, der er specielt konstrueret med henblik på kravene til sikkerhed på arbejdspladsen.

6. Simulatorer til undervisning i brug af skydevåben og specielt konstrueret software hertil, undtagen simulatorer, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 14 på den fælles liste over militært udstyr.

7. Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør, bortset fra det, der er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

8. Barberbladspigtråd.

9. Militærknive, kampknive og bajonetter med en bladlængde på mere end 10 cm.

▼M40

9a. Kemikalier til oprørskontrol som defineret i artikel 1A004.a.4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1749 af 7. oktober 2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

▼M7

10. Produktionsudstyr specielt konstrueret til de emner, der er nævnt i denne liste.

11. Speciel teknologi til udvikling, produktion eller anvendelse af de emner, der er nævnt i denne liste.

▼M40
BILAG IV

Udstyr, teknologi og software, jf. artikel 1c og 1d

Generel note

Uanset indholdet af dette bilag finder bilaget ikke anvendelse på:

a) 

udstyr, teknologi eller software, der er specificeret i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ( 8 ) eller den fælles liste over militært udstyr, eller

b) 

software, der er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren, og som generelt er tilgængeligt for offentligheden ved salg uden begrænsninger fra lager ved detailsalgssteder i en af følgende former:

i) 

salg fra fysiske butikker

ii) 

postordresalg

iii) 

elektroniske transaktioner eller

iv) 

telefonsalg eller

c) 

software, der er til fri, offentlig anvendelse.

Kategorierne A, B, C, D og E henviser til de kategorier, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 428/2009.

Udstyr, teknologi og software, jf. artikel 1c og 1d, er:

A. 

Liste over udstyr:

— 
Deep Packet Inspection-udstyr
— 
Netværksaflytningsudstyr, herunder Interception Management-udstyr (IMS) og Data Retention Link Intelligence-udstyr
— 
Radiofrekvensovervågningsudstyr
— 
Netværks- og satellitjammingsudstyr
— 
Fjernstyret inficeringsudstyr
— 
Talegenkendelses- og talebehandlingsudstyr
— 
IMSI ( 9 )-, MSISDN ( 10 )-, IMEI ( 11 )- og TMSI ( 12 )-aflytnings- og overvågningsudstyr

▼M44

— 
Systemer, udstyr og komponenter hertil, som er specielt udviklet eller modificeret til generering, kommando og kontrol eller levering af intrusionsoftware som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 ( 13 )

▼M40

— 
Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til at udføre kryptoanalytiske funktioner
— 
Taktisk SMS ( 14 )- /GSM ( 15 )- /GPS ( 16 )- /GPRS ( 17 )- /UMTS ( 18 )- /CDMA ( 19 )- /PSTN ( 20 )-aflytnings- og overvågningsudstyr
— 
DHCP ( 21 )- /SMTP ( 22 )-, GTP ( 23 )- informationsaflytnings- og overvågningsudstyr
— 
Mønstergenkendelses- og mønsterprofileringsudstyr
— 
Fjernstyret retsteknisk udstyr
— 
Semantisk processorudstyr
— 
WEP- og WPA-kodebrydningsudstyr
— 
Aflytningsudstyr for proprietære protokoller og standardprotokoller for VoIP.
B. 

Ikke brugt.

C. 

Ikke brugt.

D. 

»Software« til brug for »udvikling«, »produktion« eller »anvendelse« af det udstyr, der er specificeret i A, og »software« med egenskaber som, eller som udfører eller simulerer de samme funktioner som det udstyr, der er specificeret i A ovenfor.

E. 

»Teknologi« til brug for »udvikling«, »produktion« eller »anvendelse« af udstyret specificeret i A.

Udstyr, teknologi og software, der falder ind under disse kategorier, henhører kun under anvendelsesområdet for dette bilag, i den udstrækning det falder ind under den generelle beskrivelse »systemer til aflytning og overvågning af internet-, telefon- og satellitkommunikation«.

Med henblik på dette bilag forstås ved »overvågning«: indhentning, uddragelse, afkodning, optagelse, behandling, analyse og arkivering af opkaldsindhold og netværksdata.«

▼M46
BILAG V

LISTE OVER FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER, JF. ARTIKEL 1e, STK. 7, ARTIKEL 1f, STK. 7, OG ARTIKEL 1fa, STK. 1

Belarus' forsvarsministerium.

▼M46
BILAG Va

LISTE OVER PRODUKTER OG TEKNOLOGI, JF. ARTIKEL 1f, STK. 1, OG ARTIKEL 1fa, STK. 1

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner i bilag I til forordning (EU) 2021/821 finder anvendelse i dette bilag med undtagelse af "Del I – Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner, generelle noter til bilag I, punkt 2".

Definitioner af termer, der anvendes i Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (CML) ( 24 ), finder anvendelse i dette bilag.

▼M47

Uden at det berører denne forordnings artikel 1m, er ikke-kontrollerede produkter, der indeholder en eller flere af de komponenter, der er opført i dette bilag, ikke omfattet af kontrollen i henhold til denne forordnings artikel 1f og 1fa.

▼M46

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001 

Elektronisk udstyr og komponenter.

a. 

"Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb", mikrocontrollermikrokredsløb med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

En ydelseshastighed på mindst 5 gigaflops og en aritmetisk logisk enhed med en adgangsbredde på mindst 32 bit

2. 

En klokfrekvens på over 25 MHz eller

3. 

Mere end én data- eller instruktionsbus eller seriel kommunikationsport, der giver en direkte ekstern forbindelse mellem parallelle "mikroprocessormikrokredsløb" med en overføringshastighed, der er højere end 2,5 Mbyte/s.

b. 

Integrerede hukommelseskredsløb som følger:

1. 

Elektrisk sletbare programmerbare read-only-hukommelser (EEPROMs) med lagerkapacitet:

a. 

Mere end 16 Mbits pr. pakning til flashhukommelsestyper eller

b. 

Over en af følgende grænser for alle andre EEPROM-typer:

1. 

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

2. 

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 80 ns

2. 

Statiske random-access-hukommelser (SRAMs) med lagerkapacitet:

a. 

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

b. 

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 25 ns

c. 

Analog-til-digital-konvertere med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 12 bit, med en uddatahastighed på over 200 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

2. 

Opløsning på 12 bit med en uddatahastighed på over 105 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

3. 

Opløsning på mere end 12 bit, men lig med eller mindre end 14 bit, med en uddatahastighed på over 10 mio. ord pr. sekund MSPS) eller

4. 

Opløsning på mere end 14 bit med en uddatahastighed på over 2,5 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

d. 

Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, og som har et maksimalt antal single-ended digitale inputs/outputs på mellem 200 og 700

e. 

Processorer til Fast Fourier-transformation (FFT) med en normeret udførelseshastighed for en 1 024 -punkts kompleks FFT på mindre end 1 ms

f. 

Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Mere end 144 terminaler eller

2. 

Typisk "basal transmissionsforsinkelse" på mindre end 0,4 ns

g. 

"Elektroniske vakuumenheder" med vandrefelt, pulserende eller kontinuerlig bølge som følger:

1. 

Koblede hulrumsanordninger eller derivater af disse

2. 

Enheder baseret på helixkredsløb eller foldede eller snoede bølgelederkredsløb eller derivater heraf, med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

"Momentan båndbredde" på mindst en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,2; eller

b. 

"Momentan båndbredde" på mindre end en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,4;

h. 

Fleksible bølgeledere, konstrueret til brug ved frekvenser på mere end 40 GHz

i. 

Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen) akustisk bølgeudstyr med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Bærefrekvens på over 1 GHz eller

2. 

Bærefrekvens på højst 1 GHz og

a. 

"Frekvenssidesløjfedæmpning" på mere end 55 dB

b. 

Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i mikrosekunder og båndbredde i MHz) på mere end 100 eller

c. 

Spredningsforsinkelse på mere end 10 mikrosekunder

Teknisk note: I forbindelse med X.A.I.001.i forstås ved 'frekvenssidesløjfedæmpning' den maksimale dæmpningsværdi, der er specificeret i databladet.

j. 

"Celler" som følger:

1. 

"Primærceller" med en "energitæthed" på højst 550 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

2. 

"Sekundærceller" med en "energitæthed" på højst 350 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

Note: X.A.I.001.j lægger ikke eksportkontrol på batterier, herunder enkeltcellebatterier.

Tekniske noter: 

1. 

I forbindelse med X.A.I.001.j. beregnes energitætheden (Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nominelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg. Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energitætheden som den nominelle spænding i anden og derefter ganget med udladningstiden i timer divideret med udladningsbelastningen i ohm og massen i kg.

2. 

I forbindelse med X.A.I.001.j. defineres en "celle" som en elektrokemisk anordning, der har positive og negative elektroder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk energi. Den er grundbyggeklodsen i et batteri.

3. 

I forbindelse med X.A.I.001.j.1. er en "primærcelle" en "celle", der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.

4. 

I forbindelse med X.A.I.001.j.2. er en "sekundærcelle" en "celle", der er beregnet til at blive ladet af en ekstern elektrisk kilde.

k. 

"Superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end 1 minut, og med samtlige følgende egenskaber:

Note: X.A.I.001.k lægger ikke eksportkontrol på "superledende" elektromagneter eller solenoider, der er konstrueret til medicinsk udstyr til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI).

1. 

Maksimal energiafgivelse under afladning divideret med varigheden af afladningen på mere end 500 kJ pr. minut

2. 

Indre diameter af strømvindingerne mere end 250 mm og

3. 

Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strømtæthed" i vindingen mere end 300 A/mm2

l. 

Kredsløb eller systemer til elektromagnetisk energilagring, der indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" materialer, der er specielt konstrueret til drift ved temperaturer under mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Resonante driftsfrekvenser på mere end 1 MHz

2. 

Den lagrede energitæthed 1 MJ/m3 eller mere og

3. 

Afladningstid mindre end 1 ms

m. 

Hydrogen/hydrogenisotop-thyratroner af keramisk metal og mærkepidsstrøm på mindst 500 A

n. 

Ikke anvendt

o. 

Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIC), solpaneler og solarrays, der er "rumkvalificerede" og ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001.e.4 ( 25 ).

X.A.I.002 

"Elektroniske samlinger", moduler og udstyr til generelle formål.

a. 

Andet elektronisk testudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

b. 

Digitale magnetbåndinstrumentdataoptagere med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 60 Mbit/s, hvori der anvendes skrueskanderingsteknik

2. 

Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 120 Mbit/s, hvori der anvendes fasthovedteknik eller

3. 

"Rumkvalificeret"

c. 

Udstyr med maksimal digital interface-overførselshastighed, der er højere end 60 Mbit/s, beregnet på overførsel af konvertering af digitale videobåndoptagere til brug som digitale instrumentdataoptagere

d. 

Ikke-modulære analoge oscilloskoper med en båndbredde på mindst 1 GHz

e. 

Modulære analoge oscilloskoper med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Mainframe med en båndbredde på mindst 1 GHz eller

2. 

Plug-in-moduler med en individuel båndbredde på mindst 4 GHz

f. 

Analoge stikoscilloskoper til analyse af tilbagevendende fænomener med en effektiv båndbredde på mere end 4 GHz

g. 

Digitale oscilloskoper og transientoptagere, der anvender analog-til-digital-konverteringsteknik, og som er i stand til at lagre transienter ved sekventiel stikprøveudtagning ved single-shot input ved successive intervaller på mindre end 1 ns (større end 1 gigaaftastning pr. sekund (GSPS), ved digitalisering til en opløsning på mindst 8 bit, og lagring af mindst 256 prøver.

Note: X.A.I.002 lægger eksportkontrol på følgende specielt konstruerede komponenter til analoge oscilloskoper:

1. 

Plug-in-enheder

2. 

Eksterne forstærkere

3. 

Forforstærkere

4. 

Udstyr til stikprøveudtagning

5. 

Katodestrålerør.

X.A.I.003 

Andet udstyr til specifik behandling end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, som følger:

a. 

Andre frekvensomformere, der er i stand til at fungere i frekvensområdet 300-600 Hz end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

b. 

Andre massespektrometre end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

c. 

Alle røntgenudladningsmaskiner eller komponenter til kraftsystemer med impulseffekt, hvis konstruktion bygger derpå, herunder Marxgeneratorer, impulsformningsnet med høj effekt, højspændingskondensatorer og triggers

d. 

Andre impulsforstærkere end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

e. 

Elektronisk udstyr til tidsforsinkelse eller måling af tidsintervaller som følger:

1. 

Moduler til tidsforsinkelse med en opløsning på 50 nanosekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund eller derover eller

2. 

Moduler til måling af tidsintervaller med flere kanaler (3 eller flere) eller kronometrisk udstyr med en opløsning på 50 nanosekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund eller derover

f. 

Kromatografiske og spektrometriske analyseinstrumenter

X.B.I.001 

Udstyr til fremstilling af elektroniske komponenter eller materialer som følger samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a. 

Udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 26 ) eller X.A.I.001

b. 

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Note: X.B.I.001.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved fremstilling af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1. 

Udstyr til forarbejdning af materialer til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001.b som følger:

Note: X.B.I.001 lægger ikke eksportkontrol på kvartsovnsrør, ovnforinger, paddles, boats (undtagen specielt konstruerede caged boats), boblere, kassetter eller digler, der er specielt konstrueret til forarbejdningsudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001.b.1.

a. 

Udstyr til fremstilling af polykrystallinsk silicium og materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001 ( 27 )

b. 

Udstyr, der er specielt konstrueret til rensning eller forarbejdning af III/V og II/VI-halvledermaterialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 ( 28 ), bortset fra krystaltrækkemaskiner, for hvilke der henvises til X.B.I.001.b.1.c nedenfor

c. 

Krystaltrækkemaskiner og ovne som følger:

Note: X.B.I.001.b.1.c lægger ikke eksportkontrol på diffusions- og oxidationsovne.

1. 

Udglødnings- eller rekrystalliseringsudstyr, dog ikke ovne med konstant temperatur, der anvender kraftig energioverførsel, med evne til at forarbejde wafers med en hastighed, der er mindst 0,005 m2 pr. minut

2. 

Krystaltrækkemaskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Kan genoplades uden at udskifte digelbeholderen

b. 

I stand til at operere ved tryk på over 2,5 x 105 Pa eller

c. 

I stand til at trække krystaller med en diameter på over 100 mm

d. 

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til epitaksial vækst med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

I stand til at danne et lag af silicium med en lagtykkelse, der er ensartet til mindre end ±2,5 % over en længde på mindst 200 mm

2. 

I stand til at danne et lag af andet materiale end silicium med en lagtykkelse, der er ensartet på tværs af waferen på mindst ±3,5 % eller

3. 

Rotation af individuelle wafere under forarbejdningen

e. 

Udstyr til epitaksial vækst ved molekylestråle

f. 

Magnetisk forstærket "sputtering" udstyr med specielt konstruerede integrerede indføringssluser, der er i stand til at overføre wafere i et isoleret vakuummiljø

g. 

Udstyr, der er specielt konstrueret til ionimplantering, ionforstærket eller fotoforstærket diffusion med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Evne til at generere mønstre

2. 

Stråleenergi (accelerationsspænding) på mere end 200 keV

3. 

Optimeret til drift ved en stråleenergi (accelerationsspænding) på mindre end 10 keV eller

4. 

I stand til højenergioxygenimplantering i et opvarmet "substrat"

h. 

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til selektiv fjernelse (ætsning) ved hjælp af anisotropiske tørre metoder (f.eks. plasma) som følger:

1. 

"Batchtyper" med en af følgende egenskaber:

a. 

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper eller

b. 

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning)

2. 

"Enkeltwafertyper" med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper

b. 

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning) eller

c. 

Waferhåndtering med kassette--til-kassette- og indføringssluser

Noter:

 
1. 

"Batchtyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Sådanne maskiner kan forarbejde to eller flere wafere samtidig med fælles procesparametre, f.eks. RF-effekt, temperatur, ætsningsgasarter og strømningshastigheder.

2. 

"Enkeltwafertyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Disse maskiner kan anvende automatiske waferhåndteringsteknikker til at indføre en enkelt wafer i forarbejdningsudstyret. Definitionen omfatter udstyr, der kan indføre og forarbejde flere wafere, men hvor ætningsparametrene, f.eks. RF-effekt eller endpoint, kan bestemmes uafhængigt for hver enkelt wafer.

i. 

Udstyr til "kemisk dampudfældning" (CVD), f.eks. plasmaforstærket CVD (PECVD) eller fotoforstærket CVD, til fremstilling af halvlederkomponenter, med en af følgende egenskaber til udfældning af oxider, nitrider, metaller eller polysilicium:

▼M47

1. 

Udstyr til "kemisk dampudfældning", der fungerer under 105 Pa, eller

▼M46

2. 

PECVD-udstyr, der fungerer enten under 60 Pa eller med automatisk waferhåndtering med kassette-til-kassette og indføringssluser

Note: X.B.I.001.b.1.i lægger ikke eksportkontrol på lavtrykssystemer til "kemisk dampudfældning" (LPCVD) eller reaktivt "sputtering"-udstyr.

j. 

Elektronstrålesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til maskefremstilling eller forarbejdning af halvlederkomponenter, med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Elektrostatisk stråleafbøjning

2. 

Formet, ikke-gaussisk stråleprofil

3. 

Digital-til-analog konverteringshastighed på mere end 3 MHz

4. 

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit eller

5. 

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 mikrometer

Note: X.B.I.001.b.1.j lægger ikke eksportkontrol på elektronstråleudfældningssystemer eller scanning-elektronmikroskoper til generelle formål.

k. 

Udstyr til overfladefinish til forarbejdning af halvlederwafere som følger:

1. 

Specielt konstrueret udstyr til bagsideforbejdning af wafere, der er tyndere end 100 mikrometer, og efterfølgende adskillelse heraf eller

2. 

Specielt konstrueret udstyr til at opnå en overfladeruhed på en forarbejdet wafers aktive overflade med en tosigmasværdi på højst 2 mikrometer, totalt indikatorudslag (TIR)

Note: X.B.I.001.b.1.k lægger ikke eksportkontrol på udstyr til pålægning og polering til waferes overfladefinish på én side.

l. 

Forbindelsesudstyr, som omfatter fælles enkeltkamre eller flerkamre til vakuum, der er specielt konstrueret til at muliggøre integration af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001, i et komplet system

m. 

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der anvender "lasere" til reparation eller trimning af "monolitiske integrerede kredsløb" med en af følgende egenskaber:

1. 

Positioneringsnøjagtighed på mindre end ±1 mikrometer eller

2. 

Pletstørrelse (kerf-bredde) på mindre end 3 mikrometer.

Teknisk note: Med henblik på X.B.I.001.b.1. forstås ved 'sputtering' en overlay-belægningsproces, hvor positivt ladede ioner accelereres af et elektrisk felt med målets (belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på substratet. (Note: Triode-, magnetron- eller radiofrekvenssputtering for at forbedre belægningens vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed er almindelige modifikationer af processen).

2. 

Masker, maskesubstrater, maskefremstillingsudstyr og billedoverførselsudstyr til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001 som følger:

Note: Udtrykket masker henviser til dem, der anvendes til elektronstrålelitografi, røntgenlitografi og ultraviolet litografi samt den sædvanlige fotolitografi med ultraviolet og synligt lys.

a. 

Færdige masker, retikler og konstruktioner hertil, undtagen:

1. 

Færdige masker eller retikler til fremstilling af integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 29 ) eller

2. 

Maskiner eller retikler, der har begge følgende egenskaber:

a. 

Deres udformning er baseret på geometrier på mindst 2,5 mikrometer og

b. 

Udformningen omfatter ikke særlige funktioner, der kan ændre den tilsigtede anvendelse ved hjælp af produktionsudstyr eller "software"

b. 

Maskesubstrater som følger:

1. 

"Substrater" (f.eks. glas, kvarts, safir) belagt med hård overflade (f.eks. chrom, silicium, molybdæn) til fremstilling af masker med dimensioner på over 125 mm x 125 mm eller

2. 

Substrater specielt konstrueret til røntgenmasker

c. 

Andet udstyr end computere til generelle formål specielt konstrueret til computerstøttet design (CAD) af halvlederkomponenter eller integrerede kredsløb

d. 

Følgende udstyr eller maskiner til fremstilling af masker eller retikler:

1. 

Fotooptiske step and repeat-kameraer, der er i stand til at frembringe arrays, der er større end 100 mm x 100 mm, eller som kan frembringe en enkelteksponering, der er større end 6 mm x 6 mm i billedplanet, eller som er i stand til at frembringe linjebredder på mindre end 2,5 mikrometer i fotoresistet på "substratet"

2. 

Udstyr til maske- eller retikelfremstilling, der anvender ion- eller "laser" strålelitografi, der er i stand til at producere linjebredder på mindre end 2,5 mikrometer eller

3. 

Udstyr eller holdere til at ændre masker eller retikler eller tilføje hinder for at fjerne defekter

Note: X.B.I.001.b.2.d.1 og b.2.d.2 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til fremstilling af masker, der anvender fotooptiske metoder, og som enten var kommercielt tilgængelige før den 1. januar 1980 eller ikke har en ydeevne, der er bedre end sådant udstyr.

e. 

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til inspektion af masker, retikler eller hinder med:

1. 

En opløsning på højst 0,25 mikrometer og

2. 

En præcision på højst 0,75 mikrometer over en afstand i en eller to koordinater på mindst 63,5 mm

Note: X.B.I.001.b.2.e lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

f. 

Udstyr til positionering og eksponering til waferproduktion ved hjælp af fotooptiske eller røntgenbaserede metoder, f.eks. litografisk udstyr, herunder både udstyr til billedoverførsel til projektion og step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner), der er i stand til at udføre en eller flere af følgende funktioner:

Note: X.B.I.001.b.2.f lægger ikke eksportkontrol på foto-optisk kontakt- og nærhedsmaskeudstyr til positionering og eksponering eller kontaktbilledoverførselsudstyr.

1. 

Fremstilling af en mønsterstørrelse på mindre end 2,5 mikrometer

2. 

Positionering med en præcision på højst ±0,25 mikrometer (3 sigma)

3. 

Maskine-til-maskine-overlay ikke bedre end ±0,3 mikrometer eller

4. 

Lyskildebølgelængde kortere end 400 nm

g. 

Elektronstråle, -ionstråle- eller røntgenudstyr til billedoverførsel til projektion, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 mikrometer

Note: Se X.B.I.001.b.1.j. for så vidt angår systemer med fokuseret afbøjet stråle (direkte skrivesystemer).

h. 

Udstyr, der anvender "lasere" til direkte skrivning på wafere, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 mikrometer.

3. 

Udstyr til samling af integrerede kredsløb som følger:

a. 

Die bonding-maskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med alle følgende egenskaber:

1. 

Specielt konstrueret til "hybride integrerede kredsløb"

2. 

X-Y-positioneringsvandring på mere end 37,5 x 37,5 mm og

3. 

Placeringsnøjagtighed i X-Y-planet på højst ±10 mikrometer

b. 

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til frembringelse af flere bondings i en enkelt operation (f.eks. beam-lead-bonding, chipcarrierbonding, tapebonding)

c. 

Halvautomatiske eller automatiske forseglinger med varm kapsel, hvor kapslen opvarmes lokalt til en højere temperatur end pakkens krop, specielt konstrueret til keramiske mikrokredsløbspakker, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 30 ), og som har et throughput på mindst én pakke i minuttet.

Note: X.B.I.001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på modstandspunktsvejseudstyr til generelle formål.

4. 

Filtre til rene rum, der er i stand til at give et luftmiljø med højst 10 partikler på højst 0,3 mikrometer pr. 0,02832 m3 og filtermaterialer hertil

Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.001 forstås ved 'kontrolleret ved hjælp af lagret program' en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være 'kontrolleret ved hjælp af lagret program', hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.B.I.002 

Udstyr til inspektion eller test af elektroniske komponenter og materialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør dertil.

a. 

Udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 31 ) eller X.A.I.001

b. 

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Note: X.B.I.002.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved inspektion eller test af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1. 

Inspektionsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til automatisk detektion af defekter, fejl eller kontaminanter på højst 0,6 mikrometer i eller på forarbejdede wafere, substrater, bortset fra trykte kredsløbskort eller chips, ved hjælp af optiske billedoptagelsesteknikker til sammenligning af mønstre

Note: X.B.I.002.b.1 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

2. 

Specielt konstrueret måle- og analyseudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" som følger:

a. 

Specielt konstrueret til måling af ilt- eller kulstofindholdet i halvledermaterialer

b. 

Udstyr til måling af linjebredde med en opløsning på højst 1 mikrometer

c. 

Specielt konstruerede planhedsmålingsinstrumenter, der er i stand til at måle afvigelser fra planhed på højst 10 mikrometer med en opløsning på højst 1 mikrometer.

3. 

Waferprøvningsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Positioneringsnøjagtighed på mindre end 3,5 mikrometer

b. 

I stand til at teste udstyr med mere end 68 terminaler eller

c. 

I stand til at teste ved frekvenser på over 1 GHz

4. 

Testudstyr som følger:

a. 

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til test af diskrete halvlederkomponenter og ukapslede dice, og som er i stand til at teste ved frekvenser på over 18 GHz

Teknisk note: Diskrete halvlederkomponenter omfatter fotoceller og solceller.

b. 

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til test af integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger" heraf, og som er i stand til funktionstest:

1. 

Ved en "mønsterhastighed" på over 20 MHz eller

2. 

Ved en "mønsterhastighed" på over 10 MHz, men ikke over 20 MHz, og som er i stand til at teste pakker med mere end 68 terminaler.

Noter: X.B.I.002.b.4.b lægger ikke eksportkontrol på testudstyr, der er specielt konstrueret til test af:

1. 

Hukommelser

2. 

"Samlinger" eller en klasse af "elektroniske samlinger" til anvendelse i privathjem og underholdning og

3. 

Elektroniske komponenter, "elektroniske samlinger" og integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 ( 32 ) eller X.A.I.001, forudsat at dette testudstyr ikke indeholder databehandlingsfaciliteter med "brugertilgængelig programmerbarhed".

Teknisk note: Med henblik på X.B.I.002.b.4.b defineres "mønsterhastighed" som en afprøvningsanordnings maksimale frekvens i forbindelse med en digital operation. Mønsterhastigheden svarer derfor til den højeste datarate, som en afprøvningsanordning kan yde i ikke-multiplex-modus. Den benævnes også prøvningshastighed, maksimal digital frekvens eller maksimal digital hastighed.

c. 

Udstyr, der er specielt konstrueret til bestemmelse af billedplansystemers ydeevne ved bølgelængder på mere end 1 200 nm, som anvender målinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program" eller computerstøttet evaluering, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Anvender scanninglyspletdiameter på mindre end 0,12 mm

2. 

Konstrueret til måling af lysfølsomme præstationsparametre og til evaluering af frekvensrespons, moduleringsoverførselsfunktion, ensartethed i respons eller støj eller

3. 

Konstrueret til evaluering af arrays, der er i stand til at skabe billeder med mere end 32 x 32 linjeelementer

5. 

Elektronstråleprøvningssystemer beregnet til drift ved højst 3 keV eller "laser" strålesystemer, til kontaktfri prøvning af halvlederkomponenter under spænding med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Stroboskopvirkning med enten beam-blanking eller detektor-strobing

b. 

Et elektronspektrometer til spændingsmålinger med en opløsning på mindre end 0,5 V eller

c. 

Elektrisk prøvningstilbehør til analyse af integrerede kredsløbs ydeevne

Note: X.B.I.002.b.5 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til kontaktfri prøvning af en halvlederkomponent under spænding.

6. 

Multifunktionelle systemer med fokuseret ionstråle "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til fremstilling, reparation, analyse af fysisk layout og test af masker eller halvlederkomponenter, og som har en af følgende egenskaber:

a. 

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 mikrometer eller

b. 

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit

7. 

Partikelmålesystemer, der anvender "lasere", der er konstrueret til måling af partikelstørrelse og -koncentration i luft, og som har begge følgende egenskaber:

a. 

I stand til at måle partikelstørrelser på 0,2 mikrometer eller derunder ved en flowhastighed på mindst 0,02832 m3 pr. minut og

b. 

I stand til at karakterisere ren luft i klasse 10 eller bedre.

Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.002 forstås ved "kontrolleret ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.C.I.001 

Positive resists til halvlederlitografi, som er specielt justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder mellem 370 og 193 nm.

X.D.I.001 

"Software" specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og X.B.I.002, eller "software", der er specielt konstrueret til "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3B001.g og 3B001.h ( 33 ).

X.E.I.001 

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og X.B.I.002, eller materialer, der underlagt eksportkontrol i henhold til X.C.I.001.

Kategori II – Computere

Note: Kategori II lægger ikke eksportkontrol på varer, der er bestemt til de fysiske personers personlige brug.

X.A.II.001 

Computere, "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 4A001 eller 4A003 ( 34 ), og specielt konstruerede komponenter hertil.

Note: Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller beslægtet udstyr, der beskrives i X.A.II.001, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt:

a. 

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr er væsentligt for driften af andet udstyr eller systemer

b. 

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr ikke er et "hovedelement" i andet udstyr eller systemer og

NB 1: Eksportkontrolstatus for "signalbehandlings"- eller "billedforbedrings"-udstyr, som er specielt konstrueret til andet udstyr, med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolstatus, selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet.

NB 2: For så vidt angår eksportkontrolstatus for "digitale computere" eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 5, del 1 (Telekommunikation) ( 35 ).

c. 

"Teknologi" til "digitale computere" og beslægtet udstyr er omfattet af 4E ( 36 ).

a. 

Elektroniske computere og beslægtet udstyr samt "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil, som er normeret til drift ved en omgivelsestemperatur på over 343 K (70 °C)

b. 

"Digitale computere", herunder udstyr med "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

c. 

"Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at forbedre deres ydeevne ved sammenlægning af processorer som følger:

1. 

Konstrueret til at kunne aggregere i konfigurationer af 16 eller flere processorer

2. 

Ikke anvendt

Note 1: X.A.II.001.c. finder kun anvendelse på "elektroniske samlinger" og programmerbare forbindelser med en "APP", der ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b., hvis de afsendes som ikke integrerede "elektroniske samlinger". Den finder ikke anvendelse på "elektroniske samlinger", der som en naturlig følge af deres konstruktion til brug som beslægtet udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001.k.

Note 2: X.A.II.001.c lægger ikke eksportkontrol på en "elektroniske samling", der er specielt konstrueret til et produkt eller en familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b.

d. 

Ikke anvendt

e. 

Ikke anvendt

f. 

Udstyr til "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

g. 

Ikke anvendt

h. 

Ikke anvendt

i. 

Udstyr, der indeholder "terminalinterfaceudstyr", der overstiger grænserne i X.A.III.101

Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.i forstås ved "terminalinterfaceudstyr" udstyr, hvor oplysninger indlæses eller forlader telekommunikationssystemet, f.eks. telefon, dataenhed, computer osv.

j. 

Udstyr, der er specielt konstrueret til at give mulighed for ekstern forbindelse af "digitale computere" eller tilhørende udstyr, og som tillader kommunikation med datahastigheder over 80 MGbyte/s.

Note: X.A.II.001.j lægger ikke eksportkontrol på udstyr til intern forbindelse (såsom backplane og bus), passivt forbindelsesudstyr, "network access controllers" eller "kommunikationskanalcontrollere".

Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.j. forstås "kommunikationskanalcontroller" det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

k. 

"Hybride computere" og "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil indeholdende analog-til-digital-konvertere med samtlige følgende egenskaber:

1. 

32 kanaler eller mere og

2. 

Opløsning på mindst 14 bit (plus fortegnsbit) med en konverteringshastighed på mindst 200 000 Hz.

X.D.II.001 

"Software" til "program" prøvning og -validering, "software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder", og operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling".

a. 

"Software" til "program" prøvning og -validering ved hjælp af matematiske og analytiske teknikker og konstrueret eller modificeret til "programmer" med mere end 500 000 "kildekode" instrukser

b. 

"Software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder" fra data, der er erhvervet online fra eksterne sensorer, der er beskrevet i forordning (EU) 2021/821 eller

c. 

Operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling", der garanterer en "global ventetid ved afbrydelser" på mindre end 20 mikrosekunder.

Teknisk note: Med henblik på X.D.II.001 forstås ved 'global ventetid ved afbrydelser': den tid, det tager computersystemet at genkende en afbrydelse, der skyldes hændelsen, udbedre afbrydelsen og udføre en kontekst-switch til et alternativt, hukommelsesresident arbejde, der afventer afbrydelsen.

X.D.II.002 

"Software", bortset fra det, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 4D001 ( 37 ), som er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 4A101 ( 38 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001, eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.II.001 eller X.D.II.002.

X.E.II.001 

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er konstrueret til 'multi-data-stream processing'.

Teknisk note: Med henblik på X.E.II.001 forstås ved "multi-data-stream processing" et mikroprogram- eller udstyrsarkitekturteknik, der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser under kontrol af en eller flere ordresekvenser ved hjælp af f.eks.:

1. 

Single-Instruction Multiple Data (SIMD)-arkitekturer som f.eks. vektor- eller array-processorer

2. 

Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD)-arkitekturer

3. 

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)-arkitekturer, herunder sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet eller

4. 

Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske arrays.

Kategori III, del 1 – Telekommunikation

Note: Kategori III, del 1, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.III.101 

Telekommunikationsudstyr

a. 

Enhver type telekommunikationsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 5A001.a ( 39 ), specielt konstrueret til at operere uden for temperaturområdet fra 219 K (-54 °C) til 397 K (124 °C).

b. 

Telekommunikationsudstyr og systemer, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

Note: Udstyr til telekommunikationstransmission

a. 

Kategoriseret som følger eller kombinationer heraf:

1. 

Radioudstyr (f.eks. sendere, modtagere og transceivere)

2. 

Linjeafslutningsudstyr

3. 

Mellemforstærkerudstyr

4. 

Repeaterudstyr

5. 

Regeneratorudstyr

6. 

Transkodere

7. 

Multiplexudstyr (herunder statistisk multiplex)

8. 

Modulatorer/demodulatorer (modemmer)

9. 

Transmultiplexudstyr (se CCITT Rec. G701)

10. 

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program"

11. 

"Gateways" og broer

12. 

"Media access units" og

b. 

Konstrueret til brug i enkelt- eller flerkanalkommunikation via en eller flere af følgende:

1. 

Tråd (ledning)

2. 

Koaksialkabel

3. 

Lyslederkabler

4. 

Elektromagnetisk stråling eller

5. 

Lysbølgespredning under vandet.

1. 

Anvender digitalteknik, herunder digitalbehandling af analoge signaler, og beregnet til at operere med en "digital overføringshastighed" på det højeste multiplexniveau på mere end 45 Mbits/s eller en "total digital overføringshastighed" på mere end 90 Mbit/s

Note: X.A.III.101.b.1 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2. 

Modemmer, der bruger "båndbredden af én talekanal" med en "datasignalhastighed" på mere end 9 600 bit pr. sekund

3. 

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overførselshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port.

4. 

Udstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a. 

"Network access controllers" og beslægtet fælles medium med en "digital overførselshastighed" på mere end 33 Mbit/s eller

b. 

"Kommunikationskanalcontrollere" med et digitalt output med en "datasignalhastighed" på mere end 64 000 bit/s pr. kanal

Note: Hvis udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol, indeholder en "network access controller", må det ikke have nogen form for telekommunikationsgrænseflade, bortset fra dem, der er beskrevet i, men ikke underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.4.

5. 

Anvender "laser" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Transmissionsbølgelængde over 1 000 nm eller

b. 

Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 45 MHz

c. 

Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller kohærente optiske detekteringsteknikker (også kaldet optiske heterodyn- eller homodynteknikker)

d. 

Anvender bølgelængdedelingsmultiplekseringsteknikker eller

e. 

Udfører "optisk forstærkning"

6. 

Radioudstyr, der fungerer ved input- eller outputfrekvenser på over

a. 

31 GHz for satellitjordstationsapplikationer eller

b. 

26,5 GHz for andre applikationer

Note: X.A.III.101.b.6 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til civil brug, når det er i overensstemmelse med et frekvensbånd mellem 26,5 GHz og 31 GHz, der er allokeret af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU).

7. 

Radioudstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a. 

Kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 4, hvis den "totale digitale overføringshastighed" overstiger 8,5 Mbit/s

b. 

QAM-teknikker over niveau 16, hvis den "totale digitale overføringshastighed" er højst 8,5 Mbit/s

c. 

Andre digitale modulationsteknikker og med en "spektral virkningsgrad" på mere end 3 bit/s/Hz eller

d. 

Opererer i båndet mellem 1,5 og 87,5 MHz og omfatter adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertrykkelse af et interferenssignal

Noter: 

1. 

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2. 

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på radiorelæudstyr til drift i et ITU-allokeret (ITU = Den Internationale Telekommunikationsunion) frekvensbånd:

a. 

Med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Højst 960 MHz eller

2. 

Med en "total digital overføringshastighed" på højst 8,5 Mbit/s og

b. 

Med en "spektral virkningsgrad" på højst 4 bit/s/Hz.

c. 

Koblingsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" og beslægtede signalsystemer med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

Note: Statistiske multipleksere med digitalt input og digitalt output til udførelse af kobling behandles som koblinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program".

1. 

Andet "data-(meddelelses-)kobling"-udstyr eller -systemer, der er konstrueret til "pakkeoverførsel", elektroniske samlinger og komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

2. 

Ikke anvendt

3. 

Trafikdirigering eller kobling af "datagram"-pakker

Note: X.A.III.101.c.3 lægger ikke eksportkontrol på net, der kun bruger "network access controllers", eller på selve "network access controllers".

4. 

Ikke anvendt

5. 

Multi-niveau prioritet og preemptiv prioritet til kredsløbskobling

Note: X.A.III.101.c.5 lægger ikke eksportkontrol på opkalds-preemption på et enkelt niveau.

6. 

Konstrueret til automatisk hand-off af celleradioopkald til andre cellecentraler eller automatisk forbindelse til en central abonnentdatabase, der er fælles for mere end én central

7. 

Indeholder digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overførselshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port

8. 

"Fælles kanalsignalering", der fungerer i enten ikke-associeret eller kvasiassocieret driftsmodus

9. 

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering"

10. 

Er pakkefordelingscentraler, kredsløbscentraler og routere med porte eller linjer, der overstiger en eller flere af følgende:

a. 

En "datasignalhastighed" på 64 000 bit/s pr. kanal for en 'kommunikationskanal-controller' eller

Note: X.A.III.101.c.10.a lægger ikke eksportkontrol på multipleks-kompositforbindelser, der udelukkende består af kommunikationskanaler, der ikke individuelt er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.1.