EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0037-20160101

Consolidated text: Europa-parlamentets og rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/37/2016-01-01

02003L0037 — DA — 01.01.2016 — 009.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/37/EF

af 26. maj 2003

om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 171, 9.7.2003, p.1)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013

L 60

1

2.3.2013

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02003L0037-20140409
Top