EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C/2024/03007

Fuldstændigt forhandlingsreferat den 13. september 2017

EUT C, C/2024/3007, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3007/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3007/oj

European flag

Den Europæiske Unions
Tidende

DA

C-udgaven


2.5.2024

13. september 2017
FULDSTÆNDIGT FORHANDLINGSREFERAT DEN 13. SEPTEMBER 2017

(C/2024/3007)

Indhold

1.

Åbning af mødet 4

2.

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen 4

3.

Modtagne dokumenter: se protokollen 4

4.

Bevillingsoverførsler: se protokollen 4

5.

Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen 4

6.

Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen 4

7.

Unionens tilstand (forhandling) 4

8.

Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen 49

9.

Afstemningstid 49

9.1.

Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (afstemning) 50

9.2.

Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (afstemning) 50

9.3.

EU's politiske forbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (afstemning) 50

9.4.

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (afstemning) 50

9.5.

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (A8-0281/2017 - Jens Geier) (afstemning) 50

9.6.

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (afstemning) 51

9.7.

EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (afstemning) 51

9.8.

Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (afstemning) 51

9.9.

Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (afstemning) 51

9.10.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 105: Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (B8-0497/2017) (afstemning) 51

9.11.

Indsigelse jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (afstemning) 51

9.12.

Indsigelse jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om foder og fødevarer, der er underlagt særlige bestemmelser om import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (B8-0502/2017) (afstemning) 52

9.13.

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (afstemning) 52

9.14.

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (afstemning) 52

9.15.

EU's politiske forbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López) (afstemning) 52

9.16.

Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (afstemning) 52

10.

Stemmeforklaringer 52

10.1.

EU's politiske forbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) 52

10.2.

EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) 53

10.3.

Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) 54

10.4.

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) 55

10.5.

EU's politiske forbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López) 55

10.6.

Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) 56

11.

Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen 57

12.

Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen 58

13.

Ændring af dagsordenen: se protokollen 58

14.

Dieselgate: Styrkelse af EU's miljø-, sundheds- og forbrugerrettighedsstandarder i forbindelse med nylige tiltag i medlemsstaterne, herunder Tyskland og Østrig (debat om et aktuelt spørgsmål) (forretningsordenens artikel 153a) 58

15.

Brandsikring i bygninger (forhandling) 77

16.

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (forhandling) 87

17.

Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020 (forhandling) 101

18.

Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde (forhandling) 107

19.

Orkanen Irma (forhandling) 113

20.

Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande (forhandling) 120

21.

Fremtidigt Erasmus+-program (forhandling) 129

22.

Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile – Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter – Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) (forhandling) 139

23.

Dagsorden for næste møde: se protokollen 146

24.

Hævelse af mødet 146

Fuldstændigt forhandlingsreferat den 13. september 2017

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI

Presidente

1.   Åbning af mødet

(La seduta è aperta alle 9.00)

2.   Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen

3.   Modtagne dokumenter: se protokollen

4.   Bevillingsoverførsler: se protokollen

5.   Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen

6.   Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen

7.   Unionens tilstand (forhandling)

Presidente. – L'ordine del giorno reca la dichiarazione del Presidente della Commissione europea sullo stato dell'Unione (2017/2709(RSP)).

Prima di dare la parola al Presidente Juncker, che saluto e ringrazio insieme a tutti i componenti della Commissione europea per essere oggi qui, volevo darvi alcune informazioni che riguardano lo svolgimento dell'odierno dibattito.

Ieri vi ho detto che considero il Parlamento europeo il cuore pulsante dell'Unione europea, il luogo dove dovrà svolgersi il dibattito sul futuro dell'Unione; ho ricordato l'importanza del discorso che pronuncerà oggi il Presidente Juncker e ho invitato tutti i capi di Stato a tornare a parlare in quest'Aula. Faremo anche noi, credo, un dibattito aperto sul futuro dell'Unione, perché siamo convinti che questo Parlamento possa veramente dare un contributo determinante alla crescita dell'Unione e al suo miglioramento, per cambiare le cose che devono essere cambiate, ma anche per lavorare insieme alle altre istituzioni, per compiere tutte le riforme necessarie, quelle istituzionali, quelle che riguardano l'azione contro il terrorismo, contro l'immigrazione illegale e contro lo sfruttamento degli esseri umani, ma anche per lavorare alla creazione di nuovi posti di lavoro. Da quello che abbiamo letto, c'è un impegno forte della Commissione a sostegno della politica industriale, cosa che il Parlamento europeo ha sottolineato. Lavoreremo a fianco della Commissione per risolvere tutti i problemi che riguardano i cittadini.

Per questo oggi ascolteremo con grande attenzione le proposte del Presidente Juncker: ci sarà un dibattito approfondito, al termine del quale il Presidente Juncker formulerà le proprie osservazioni e, successivamente, i presidenti dei gruppi tireranno le somme di questa mattinata così importante. Quindi, subito dopo l'intervento del Presidente Juncker, interverranno i presidenti dei gruppi, cui faranno seguito il dibattito, la replica del Presidente Juncker e le conclusioni dei presidenti dei gruppi.

Mi raccomando di rispettare i tempi che vi sono stati assegnati, perché questo permetterà a tutti quanti di esprimersi e poi al Presidente Juncker di dare una risposta compiuta e articolata alle osservazioni che gli verranno formulate dai rappresentanti che siedono in questo Parlamento.

Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – Mr President, when I stood before you this time last year I had a somewhat easier speech to give. It was plain for all to see that our Union was not in a good state. Europe was battered and bruised by a year that had shaken our very foundation. We only had two choices: either come together around a positive European agenda, or each retreat into our own corners. Faced with this choice, I argued for unity. I proposed a positive agenda to help create, as I said last year, a Europe that protects, a Europe that empowers, a Europe that defends.

Over the past 12 months, this Parliament has helped bring this agenda to life. We continue to make progress with each passing day. Just last night you worked to find an agreement on a trade defence instrument and on doubling our European investment capacity, and you succeeded. Thank you for that.

I also want to thank the 27 leaders of our Member States. Days after my speech last year, they welcomed my agenda at their summit in Bratislava. In doing so, they chose unity. They chose to rally around our common ground. Together, we showed that Europe can deliver for its citizens when and where it matters. Ever since, we have been slowly, but surely, gathering momentum.

It helped that the economic outlook swung in our favour. We are now in the fifth year of an economic recovery that really reaches each and every single Member State. Growth in the European Union has outstripped that of the United States over the last two years. It now stands above 2% for the Union as a whole and at 2.2% for the monetary area. Unemployment is at a nine-year low. Almost eight million jobs have been created during this mandate so far. With 235 million people in work, more people are in employment in the European Union than ever before.

The Commission cannot take the credit for this alone, though I am sure that had eight million jobs been lost we would have taken the blame. But Europe's institutions played their part in helping the wind change. We can take credit for our European investment plan which has triggered EUR 225 billion worth of investment so far. It has granted loans to over 450 000 small firms and more than 270 infrastructure projects.

We can take credit for the fact that thanks to determined action, European banks once again have the capital fire power to lend to companies so that they can grow and create jobs. And we can take credit for having brought public deficits down from 6.6% to 1.6%. This is thanks to an intelligent application of the Stability and Growth Pact. We ask for fiscal discipline but are careful not to kill growth. This is in fact working very well across the Union, despite some criticism.

Ten years since the crisis struck, Europe's economy is finally bouncing back and with it, our confidence. Our 27 leaders, this Parliament and the Commission are putting »Europe« back into our Union, and together we are putting »Union« back into our Union. In the last year we saw all 27 leaders walk up to the Capitoline Hill in Rome, one by one, to renew their vows to each other and to our Union. All of this leads me to believe the wind is back in Europe's sails.

We now have a window of opportunity, but it will not stay open forever. Let us make the most of the momentum, catch the wind in our sails. For this, we must do two things. First, we should stay the course set out last year. We still have 16 months in which real progress can be made by Parliament, Council and Commission. We must use this time to finish what we started in Bratislava and deliver on our own positive agenda. Secondly, we should chart the direction for the future. As Mark Twain wrote, and I quote: »years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do«. Now is the time to build a more united, a stronger, and a more democratic Europe for 2025.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, alors que nous regardons vers l'avenir, nous ne pouvons pas nous laisser détourner de notre cap. Ensemble, nous nous sommes fixé comme objectif de parachever une union de l'énergie, une union de la sécurité, une union des marchés des capitaux, une union bancaire et un marché unique numérique. Ensemble, nous avons déjà fait bien du chemin.

Comme l'a conseillé votre Parlement, la Commission a déjà présenté 80 % des propositions promises en début de mandat. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que ces propositions deviennent des actes législatifs et que ces actes se concrétisent dans la pratique.

Comme toujours, certaines concessions devront être faites. Les propositions présentées par la Commission pour réformer notre système d'asile commun ou pour établir de nouvelles règles et des règles plus solides sur le détachement des travailleurs sont des sujets – je le sais – controversés. Nous obtiendrons de bons résultats si chacun bâtit sa partie du pont pour que les positions puissent se rejoindre. Je voudrais dire que la Commission sera ouverte au compromis, du moment que le résultat final est bon pour l'Union et équitable pour tous ses États membres.

Nous sommes maintenant prêts à soumettre les 20 % d'initiatives restantes d'ici mai 2018. Ce matin, j'ai adressé au Président du Parlement et au premier ministre estonien – dont je voudrais ici saluer l'action forte dans le domaine européen – une lettre d'intention précisant les priorités pour l'année à venir.

Je ne vais pas et je ne peux pas vous énumérer toutes ces propositions, mais permettez-moi d'en mentionner cinq qui sont particulièrement importantes.

Premièrement, je voudrais que nous renforcions notre programme commercial européen. L'Europe est ouverte au commerce, oui, mais réciprocité il doit y avoir. Il faudra que nous obtenions autant que ce que nous donnons.

Le commerce n'est pas un concept abstrait. Le commerce, ce sont des emplois, ce sont de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes, grandes ou petites. Chaque milliard d'exportations en plus représente 14 000 emplois supplémentaires en Europe. Le commerce, c'est l'exportation de nos normes sociales et environnementales et de nos normes en matière de protection des données ou de sécurité alimentaire.

L'Europe a toujours été un espace économique attirant mais, depuis l'an dernier, j'observe que nos partenaires du monde entier se pressent à notre porte pour conclure des accords commerciaux avec nous.

Grâce à l'aide de votre Parlement, nous venons de conclure avec le Canada un accord commercial qui s'appliquera de manière provisoire à compter de la semaine prochaine. Nous avons trouvé un accord politique avec le Japon sur un futur partenariat économique et, d'ici à la fin de l'année, nous avons de bonnes chances de faire de même avec le Mexique et les pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous proposons d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Je voudrais que tous ces accords soient finalisés d'ici à la fin de ce mandat et je tiens à ce qu'ils soient négociés dans la plus grande transparence. L'ouverture aux échanges doit aller de pair avec une transparence accrue de nos processus décisionnels. Le Parlement européen aura le dernier mot sur l'ensemble des accords commerciaux et donc ses membres, tout comme les parlements nationaux et régionaux, doivent être tenus parfaitement informés dès le premier jour des négociations.

La Commission y veillera. Dorénavant, la Commission publiera l'intégralité des projets de mandat de négociation qu'elle présentera au Conseil. Les citoyens ont le droit de savoir ce que propose la Commission. Fini le manque de transparence, fini les rumeurs et les procès d'intention dont la Commission ne cesse de faire l'objet. J'invite le Conseil à faire de même.

(Applaudissements)

Je voudrais dire une fois pour toutes que nous ne sommes pas des partisans naïfs du libre-échange. L'Europe doit toujours défendre ses intérêts stratégiques. C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui un nouveau cadre de l'Union européenne sur l'examen des investissements, Investment Screening, en franglais.

Si une entreprise publique étrangère veut acquérir un port européen stratégique, une partie de notre infrastructure énergétique ou une de nos sociétés dans le domaine des technologies de défense, cela ne pourra se faire que dans la transparence, à travers un examen approfondi et un débat. Il est de notre responsabilité politique de savoir ce qui se passe chez nous afin d'être en mesure, si besoin en était, de protéger notre sécurité collective.

(Applaudissements)

Deuxièmement, la Commission voudrait rendre notre industrie plus forte et plus compétitive. Ceci est en particulier vrai pour ce qui concerne notre base industrielle et les 32 millions de travailleurs qui en constituent la colonne vertébrale. Ce sont eux qui fabriquent les produits de toute première classe – nos voitures, par exemple – auxquels nous devons notre avance par rapport à d'autres. Je suis fier de notre industrie automobile, mais je suis choqué quand les clients et les consommateurs sont sciemment et intentionnellement trompés.

(Applaudissements)

J'invite l'industrie automobile à faire amende honorable et à corriger le tir. Au lieu de chercher à tromper et à induire en erreur, les constructeurs devraient investir dans les voitures propres, qui sont celles de demain.

Mesdames et Messieurs les députés, nous présentons aujourd'hui même une nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe, qui permettra à notre industrie de rester ou de devenir le numéro un en matière d'innovation, de numérisation et de décarbonisation.

Troisièmement, je voudrais que l'Europe soit à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. L'année dernière, nous avons fixé des normes climatiques globales avec la ratification de l'accord de Paris, ici même, dans cette Assemblée. Face à l'affaissement des ambitions dont font preuve les États-Unis, l'Europe doit faire en sorte de rendre grandes la planète et la partie indivisible de l'humanité tout entière. La Commission présentera sous peu une proposition de réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports.

Quatrièmement, je voudrais que nous protégions mieux les Européens à l'ère du numérique. Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès notables dans la sécurisation de l'internet. De nouvelles règles proposées par la Commission protégeront nos droits de propriété intellectuelle, notre diversité culturelle et nos données à caractère personnel. Nous avons intensifié la lutte contre la propagande terroriste et la radicalisation en ligne.

Mais l'Europe reste mal équipée face aux cyberattaques. Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et les chars. Rien que l'année dernière, nous avons enregistré plus de 4 000 attaques par rançongiciel et 80 % des entreprises européennes ont connu au moins un incident lié à la cybersécurité. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières. Elles n'épargnent personne. C'est pourquoi la Commission propose aujourd'hui de nouveaux outils et notamment une Agence européenne de la cybersécurité pour mieux nous défendre contre ces attaques.

Cinquièmement, la migration doit rester sur notre radar. Même si les questions gravitant autour de la migration ont souvent suscité débats et polémiques, nous sommes parvenus à faire de réels progrès sur de nombreux plans. Aujourd'hui, nous protégeons nos frontières extérieures de façon plus efficace. Plus de 1 700 officiers du nouveau corps européen de garde-frontières et de garde-côtes soutiennent maintenant les 100 000 garde-frontières nationaux des États membres et patrouillent notamment en Grèce, en Italie, en Bulgarie et en Espagne.

Nous avons des frontières communes, mais les États membres qui sont en première ligne du fait de leur situation géographique ne doivent pas être les seuls responsables de leur protection. Frontières communes et protections communes doivent aller ensemble.

Nous sommes parvenus à endiguer les flux de migrants irréguliers, source de grande inquiétude dans de nombreux pays. Nous avons réduit de 97 % le nombre d'arrivées irrégulières en Méditerranée orientale grâce à l'accord que nous avons conclu avec la Turquie. Et, cet été, nous avons réussi à mieux contrôler la route de la Méditerranée centrale. Les arrivées y ont diminué de 81 % au mois d'août par rapport au même mois de l'année dernière.

De cette manière, nous avons considérablement réduit le nombre de vies perdues en Méditerranée. Je ne peux pas parler de migration sans rendre un hommage appuyé à l'Italie pour sa persévérance et sa générosité.

(Applaudissements)

Pendant les mois d'été, la Commission a travaillé en toute harmonie avec le Premier ministre italien, mon ami Paolo Gentiloni, et son gouvernement. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire parce que, en Méditerranée, l'Italie sauve l'honneur de l'Europe.

Nous devons aussi, et de toute urgence, améliorer les conditions de vie des réfugiés en Libye. Je suis atterré par les conditions inhumaines qui prévalent dans les centres de rétention ou d'accueil. Ici, l'Europe a une responsabilité mais une responsabilité collective, et la Commission agira de concert avec les Nations unies pour mettre fin à cette situation scandaleuse qui ne peut durer.

(Applaudissements)

Même si cela m'attriste de voir que tous nos États membres ne montrent pas le même degré de solidarité, l'Europe, prise dans son ensemble a continué, elle, à faire preuve de solidarité. Rien que l'année passée, nos États membres ont accordé l'asile à plus de 720 000 réfugiés ou ont pourvu à leur réinstallation. C'est trois fois plus que l'Australie, le Canada et les États-Unis, pris ensemble.

L'Europe, contrairement à ce qui est dit, n'est pas une forteresse et ne doit jamais le devenir. L'Europe est et restera le continent de la solidarité où doivent pouvoir trouver refuge ceux qui sont poursuivis pour des raisons inacceptables.

(Applaudissements)

Je suis particulièrement fier des jeunes Européens qui se portent volontaires pour donner des cours de langues aux réfugiés syriens ou de tous ces jeunes qui, par milliers, se sont mis au service de notre nouveau corps européen de solidarité. Ces jeunes-là donnent vie et couleurs à la solidarité européenne.

(Applaudissements)

Mais nous devons redoubler d'efforts. À la fin du mois, la Commission présentera une nouvelle série de propositions centrées sur les retours, la solidarité avec l'Afrique et l'ouverture des voies de migration légale. Concernant plus particulièrement les retours, je voudrais répéter que les personnes qui ne sont pas en droit de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d'origine. Alors que seulement 36 % des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous devons considérablement intensifier notre effort et notre action en la matière. C'est seulement de cette manière que l'Europe pourra faire preuve de solidarité à l'égard des réfugiés qui ont réellement besoin de protection.

(Applaudissements)

La solidarité ne peut pas être une affaire exclusivement intra-européenne. Il s'agit aussi de mettre en place une plus grande solidarité avec l'Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité, continent noble, continent jeune. Notre Fonds fiduciaire pour l'Afrique, doté d'une enveloppe de 2,7 milliards d'euros ouvre des possibilités d'emplois partout sur le continent africain.

Mais, alors que le budget de l'Union européenne a assumé le gros du financement, la contribution de tous nos États membres réunis ne s'élève qu'à 150 millions d'euros. Le fonds atteint maintenant ses limites. Nous connaissons, ou devrions connaître, les risques d'une pénurie de financement. En 2015, de nombreux migrants ont voulu rejoindre l'Europe quand et parce que les fonds du programme alimentaire mondial de l'ONU se sont épuisés. J'invite donc les États membres à joindre le geste à la parole et à veiller à ce que le Fonds fiduciaire pour l'Afrique ne connaisse pas le même sort. Le risque est grand.

(Applaudissements)

Nous allons aussi travailler à l'ouverture des voies de migration légale. La migration irrégulière ne s'arrêtera que lorsque les migrants auront une autre option que d'entreprendre un voyage périlleux.

(Appplaudissements)

Nous sommes sur le point de réinstaller 22 000 réfugiés venant de Turquie, de Jordanie ou du Liban, et je m'associe à l'appel lancé par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés pour réinstaller 40 000 autres réfugiés originaires de Libye et des pays voisins.

Pour le reste, l'Europe est un continent qui vieillit, raison de plus pour le doter d'un système de migration légale, qui est une nécessité incontournable. C'est la raison pour laquelle la Commission a fait des propositions pour faciliter l'accès des migrants à la carte bleue européenne et je remercie le Parlement de son soutien à cet égard.

Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich habe nur einige wenige der Initiativen angesprochen, die wir in den kommenden 16 Monaten zum Abschluss bringen wollen und zum Abschluss bringen müssen. Doch dies allein reicht nicht aus, wenn wir die Herzen, ja, auch die Köpfe der Europäer zurückgewinnen wollen. Jetzt ist es an der Zeit, die Strecke in Richtung Zukunft abzustecken.

Im März hat die Kommission ihr Weißbuch zur Zukunft Europas mit fünf Szenarien vorgelegt, wie Europa im Jahr 2025 aussehen könnte. Diese Szenarien wurden diskutiert – manchmal oberflächlich, sehr oft heftig –, sie wurden analysiert und mitunter teilweise zerrissen. Das ist auch gut so, denn genau dafür waren sie gedacht. Ich wollte einen Prozess in Gang bringen, in dem die Europäer selbst über ihren Weg in die Zukunft bestimmen.

Die Zukunft Europas kann man nicht – gewissermaßen von oben herab –diktieren. Solche Entscheidungen müssen auf einer demokratischen Debatte und letztlich auf breitem Konsens fußen. Dieses Haus hat aktive Beiträge zu dieser Debatte geleistet, wofür ich mich besonders bei den Berichterstattern bedanken möchte. Auch möchte ich mich bei den Kollegen bedanken, die an den mehr als 2 000 öffentlichen Konsultationsveranstaltungen teilgenommen haben, welche die Kommission seit März überall in Europa organisiert hat.

Jetzt ist es an der Zeit, die ersten Schlussfolgerungen aus dieser Debatte zu ziehen. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen: vom Nachdenken zum Handeln, von der Debatte zur Entscheidung.

Heute möchte ich Ihnen meine Sicht der Dinge vorstellen: mein – wenn Sie so wollen – persönliches »Szenario 6«.

Dieses Szenario beruht auf jahrzehntelangen persönlichen Erfahrungen. Mein ganzes Leben lang habe ich das europäische Projekt gelebt, dafür gekämpft und dafür gearbeitet. Ich habe gute Zeiten gesehen, aber auch schlechte Zeiten erlebt.

Ich habe an vielen Seiten des Verhandlungstisches gesessen – als Minister, als Premierminister, als Präsident der Euro-Gruppe und nun als Kommissionspräsident. Ich war in Maastricht, Amsterdam, Nizza und Lissabon dabei, als sich unsere Union weiterentwickelt und erweitert hat. Ich habe stets für Europa gekämpft, habe manchmal auch an Europa gelitten und bin an Europa verzweifelt. Ich bin mit der Europäischen Union durch dick und dünn gegangen – und nie habe ich meine Liebe zu Europa verloren.

Es gibt – wie wir wissen – keine Liebe ohne Enttäuschungen, jedenfalls sehr selten.

Ja, Liebe zu Europa, weil Europa und die Europäische Union in dieser zerklüfteten Welt Einmaliges erreicht hat: Frieden nach innen und Frieden nach außen. Wohlstand, wenn auch nicht für alle, so doch für viele. Daran sollten wir 2018 aus Anlass des Europäischen Jahres des Kulturerbes denken. 2018 muss ein Fest der kulturellen Vielfalt werden.

(Beifall)

Die Wertegebundenheit Europas gibt uns ein sicheres Zuhause. Für mich ist Europa mehr als Binnenmarkt, Geld, Währung, Euro. Es geht immer vorrangig um Werte.

Mein Szenario 6 geht deshalb von drei Grundprinzipien aus – drei unverrückbaren Grundprinzipien: Freiheit, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit.

Europa ist zunächst eine Union der Freiheit. Damit meine ich die Freiheit von Unterdrückung und Diktatur – Phänomene, die unser Kontinent, vor allem die Länder Mittel- und Osteuropas, leider nur allzu gut kennt. Ich meine die Freiheit, die eigene Meinung zu sagen, als Bürger und als Journalist ….

(Beifall)

eine Freiheit, die wir allzu oft als Selbstverständlichkeit empfinden. Auf diesen Freiheitswerten wurde unsere Union aufgebaut. Doch Freiheit fällt nicht vom Himmel. Wir müssen für sie kämpfen. In Europa und in der Welt.

(Beifall)

Europa muss eine Union der Gleichberechtigung und der Gleichberechtigten sein. Das bedeutet Gleichberechtigung ihrer Mitglieder – ob groß oder klein, ob im Osten oder im Westen, ob im Norden oder im Süden.

Europa reicht von Vigo bis Varna, von Spanien bis nach Bulgarien.

(Beifall)

Europa muss mit beiden Lungenflügeln atmen, mit dem östlichen und dem westlichen. Ansonsten gerät unser Kontinent in Atemnot.

In einer Union der Gleichen kann es keine Bürger zweiter Klasse geben. Es ist nicht hinnehmbar, dass auch 2017 noch Kinder an Krankheiten sterben, die in Europa schon längst ausgerottet sein müssten.

(Beifall)

Kinder in Rumänien oder Italien sollten gleichermaßen Zugang zu Masernimpfstoffen haben wie Kinder in anderen Ländern Europas. Ohne Wenn und Aber.

(Beifall)

Deshalb arbeiten wir mit allen Mitgliedstaaten zusammen, um ihre nationalen Impfmaßnahmen zu unterstützen. Vermeidbare Todesfälle darf es in Europa nicht geben.

(Beifall)

In einer Union der Gleichen kann es keine Arbeitnehmer zweiter Klasse geben. Menschen, die die gleiche Arbeit am gleichen Ort verrichten, sollen das gleiche Gehalt bekommen.

(Beifall)

Diesem Ziel dienen die Kommissionsvorschläge zur Entsendung von Arbeitskräften. Wir sollten sicherstellen, dass alle EU-Vorschriften zur Mobilität von Arbeitskräften auf gerechte, einfache und wirksame Art und Weise durchgesetzt werden – und zwar mit Hilfe einer neuen europäischen Aufsichts- und Umsetzungsbehörde. Es ist absurd, dass eine Bankenaufsichtsbehörde darüber wacht, ob Bankenstandards eingehalten werden, dass es aber keine gemeinsame Arbeitsmarktbehörde gibt, die für Fairness innerhalb des Binnenmarkts sorgt. Wir werden diese Behörde schaffen.

(Beifall)

In einer Union der Gleichen kann es keine Verbraucher zweiter Klasse geben. Ich kann nicht akzeptieren, dass den Menschen in manchen Teilen Europas, vornehmlich in Mittel- und Osteuropa, qualitativ schlechtere Lebensmittel verkauft werden als in anderen, obwohl Verpackung und Markenkennzeichnung identisch sind.

(Beifall)

Slowaken haben nicht weniger Fisch in Fischstäbchen verdient, Ungarn nicht weniger Fleisch in Fleischgerichten oder Tschechen weniger Kakao in der Schokolade. Das EU-Recht verbietet solche Praktiken schon jetzt. Nun müssen wir die nationalen Behörden mit umfassenden Befugnissen ausstatten, sodass diese flächendeckend gegen diese illegalen Praktiken vorgehen können.

(Beifall)

Drittens: In Europa gilt die Macht des Rechts, und die Macht des Rechts ist an die Stelle des Rechts des Stärkeren getreten. Das bedeutet, dass Recht und Gesetz durch eine unabhängige Justiz gewahrt werden.

Teil einer Union zu sein, die auf Rechtsstaatlichkeit beruht, heißt auch, rechtskräftige Urteile zu akzeptieren und zu respektieren.

(Beifall)

Unsere Mitgliedstaaten haben dem Europäischen Gerichtshof die Befugnis übertragen, in letzter Instanz zu entscheiden. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sind in allen Fällen zu respektieren. Sie nicht zu respektieren oder die Unabhängigkeit nationaler Gerichte zu untergraben, heißt, Bürgerinnen und Bürger ihrer Grundrechte zu berauben.

Rechtsstaatlichkeit ist in der Europäischen Union keine Option. Sie ist Pflicht. Unsere Union ist kein Staat, aber sie muss ein Rechtsstaat sein.

(Beifall)

Diese drei Grundsätze – Freiheit, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit – müssen das Fundament bleiben, auf dem wir eine stärkere und demokratischere Union aufbauen.

Wenn wir über diese Zukunft reden, dann sagt mir meine Erfahrung, dass neue Verträge und neue Institutionen für die Menschen nicht die Antwort sind, nach der sie suchen. Sie sind lediglich Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Für uns hier in Straßburg oder in Brüssel haben sie Bedeutung. Andernorts bedeuten sie nicht viel.

Ich bin an institutionellen Reformen nur interessiert, wenn sie zu mehr Effizienz der Europäischen Union führen.

Statt Zuflucht in künftigen Vertragsänderungen – die irgendwann kommen müssen – zu suchen, müssen wir uns zunächst von der Vorstellung verabschieden, dass einige verlieren müssen, damit andere gewinnen können. In der Demokratie geht es um Kompromiss. Und die richtigen Kompromisse machen auf Dauer alle zu Gewinnern. In der Europäischen Union sind Kompromisse weder negativ noch obszön, sondern die Kunst, Gegensätze zu überbrücken und zueinander zu finden. Wer nicht kompromissfähig ist, ist weder demokratiefähig noch europatauglich.

(Beifall)

Um ihre Einheit zu stärken, muss die Europäische Union auch inklusiver werden.

Wenn wir den Schutz unserer Außengrenzen zu Recht verstärken und noch mehr verstärken wollen, dann müssen wir Rumänien und Bulgarien unverzüglich den Schengen-Raum öffnen.

(Starker Beifall)

Im Übrigen sollten wir auch Kroatien die volle Schengen-Mitgliedschaft ermöglichen, sobald alle Kriterien erfüllt sind.

Wenn wir wollen, dass der Euro unseren Kontinent mehr eint als spaltet, dann sollte er mehr sein als die Währung einiger ausgewählter Länder. Der Euro ist dazu bestimmt, die einheitliche Währung der Europäischen Union als Ganzes zu sein. Alle außer zwei Mitgliedstaaten sind verpflichtet und berechtigt, dem Euroraum beizutreten, sobald sie die Bedingungen erfüllen.

Doch die Mitgliedstaaten, die dem Euroraum beitreten möchten, müssen dies auch tun können. Deshalb schlage ich die Schaffung eines Euro-Vorbeitrittsinstrumentes vor, das ihnen technische, manchmal auch finanzielle Heranführungshilfen bietet.

(Beifall)

Wenn wir wollen, dass Banken überall auf unserem Kontinent nach denselben Regeln und unter derselben Aufsicht arbeiten, dann sollten wir alle Mitgliedstaaten ermutigen, der Bankenunion beizutreten. Dazu müssen wir die verbleibenden Risiken in den Bankensystemen mancher Mitgliedstaaten verringern. Die Bankenunion funktioniert nur, wenn die Begrenzung und das Teilen von Risiken Hand in Hand gehen. Um dies tun zu können – das weiß jeder –, müssen Vorbedingungen erfüllt werden, so wie es die Kommission im November 2015 vorgeschlagen hat. Eine gemeinsame Einlagensicherung kann es erst dann geben, wenn jeder seine nationalen Hausaufgaben gemacht haben wird.

Wenn wir der sozialen Fragmentierung und dem Sozialdumping in Europa ein Ende setzen wollen, sollten die Mitgliedstaaten sich so schnell wie möglich, spätestens beim Göteborg-Gipfel im November, auf die europäische Säule sozialer Rechte einigen. Nationale Sozialsysteme werden noch lange unterschiedlich und eigenständig bleiben. Doch wir sollten uns zumindest auf eine Europäische Union der Sozialstandards verständigen, in denen es einen Konsens darüber gibt, was in unserem Binnenmarkt sozial fair und was in unserem Binnenmarkt sozial unfair ist.

(Beifall)

Ich bleibe davon überzeugt: Damit Europa gelingt, darf es den Arbeitnehmern nicht die kalte Schulter zeigen.

Wenn wir mehr Stabilität in unserer Nachbarschaft wollen, müssen wir auch eine glaubhafte Erweiterungsperspektive für den westlichen Balkan aufrechterhalten.

(Beifall)

Während dieses Kommissions- und Parlamentsmandats wird es keine neuen Mitglieder geben, weil die Beitrittsbedingungen nicht erfüllt werden können. Doch die Europäische Union wird in den darauffolgenden Jahren mehr als 27 Mitglieder zählen. Bei allen Beitrittsländern haben Rechtsstaatlichkeit, Justiz und Grundwerte oberste Verhandlungspriorität.

Das schließt eine EU-Mitgliedschaft der Türkei in absehbarer Zeit aus.

(Beifall)

Die Türkei entfernt sich seit geraumer Zeit mit Riesenschritten von der Europäischen Union. Journalisten gehören in Redaktionsstuben, in denen freie Meinungsäußerung gilt. Sie gehören nicht ins Gefängnis.

(Beifall)

Ich appelliere heute an die Verantwortlichen in der Türkei: Lassen Sie unsere Journalisten frei, und nicht nur unsere! Hören Sie auf, unsere Mitgliedstaaten, Staats-und Regierungschefs als Faschisten und Nazis zu beschimpfen!

(Beifall)

Europa ist ein Kontinent reifer Demokratien. Wer aber bewusst beleidigt, verbaut sich Wege zu ihnen. Manchmal habe ich den Eindruck, einige in der Türkei möchten sich bewusst Wege verbauen, um dann später die Europäische Union für das eventuelle Scheitern der Beitrittsgespräche haftbar machen zu können.

Von unserer Seite wird immer eine Hand ausgestreckt bleiben für das große türkische Volk und all diejenigen, die bereit sind, auf der Grundlage unserer Werte mit ihr zusammenzuarbeiten.

(Beifall)

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte gerne, dass unsere Union stärker wird, und deshalb müssen wir auch den Binnenmarkt stärken.

Ich möchte, dass wir in wichtigen Binnenmarktfragen öfter und einfacher im Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheiden unter gleichberechtigter Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Dazu brauchen wir keine Vertragsänderungen. Die derzeitigen Verträge enthalten sogenannte »Brückenklauseln«, die es ermöglichen, in bestimmten Fällen – vorausgesetzt, der Europäische Rat entscheidet dies einstimmig – mit qualifizierter Mehrheit, statt einstimmig zu entscheiden.

Ich bin dafür, bei Beschlüssen über die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, über die Mehrwertsteuer, über eine faire Besteuerung der Digitalwirtschaft und über die Finanztransaktionssteuer die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit einzuführen.

(Beifall)

Europa muss nämlich schneller und effizienter entscheiden können. Dies gilt auch in dem Bereich, der darauf abstellt, die Wirtschafts- und Währungsunion handlungsfähiger zu machen.

Der Euro-Raum ist heute widerstandsfähiger als noch vor Jahren. So haben wir unter anderem den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) geschaffen. Ich denke, der ESM sollte nun schrittweise zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden, der allerdings fest im Regel- und Kompetenzwerk der Europäischen Union verankert sein muss. Die Kommission wird hierzu im Dezember konkrete Vorschläge vorlegen.

Wir brauchen einen Europäischen Wirtschafts- und Finanzminister, einen europäischen Minister, der positive Strukturreformen in unseren Mitgliedstaaten fördert und unterstützt. Er wird dabei auf der Arbeit aufbauen können, die die Kommission seit 2015 mit unserer Sondereinheit zur Unterstützung von Strukturreformen leistet. Der Europäische Wirtschafts- und Finanzminister soll alle Finanzierungsinstrumente der EU koordinieren, die in Bewegung gebracht werden müssen, wenn ein Mitgliedstaat von einer Rezession oder einer Fundamentalkrise betroffen wird.

Ich plädiere nicht für die Schaffung eines neuen Amtes. Ich plädiere aus Effizienzgründen dafür, dass der für Wirtschaft und Finanzen zuständige EU-Kommissar – idealerweise ein Vizepräsident der Europäischen Kommission – mit dieser Aufgabe betraut und Vorsitzender der Eurogruppe wird.

(Beifall)

Der Europäische Wirtschafts- und Finanzminister muss selbstverständlich dem Europäischen Parlament gegenüber Rechenschaft ablegen.

Wir brauchen keine Parallelstrukturen. Wir benötigen deshalb keinen separaten Euro-Haushalt, sondern eine starke Eurozonen-Budgetlinie im Rahmen unseres EU-Haushalts.

(Beifall)

Ich kann auch der Idee eines gesonderten Europa-Parlaments und eines gesonderten Euro-Parlaments wenig Reiz abgewinnen. Das Parlament des Euroraums ist dieses Europäische Parlament.

(Starker Beifall)

Die Europäische Union muss auch stärker bei der gemeinsamen Terrorbekämpfung werden. In den letzten drei Jahren sind wir zwar auch diesbezüglich ein großes Stück weitergekommen. Doch im Falle grenzübergreifender terroristischer Bedrohungen reagieren wir nicht schnell genug.

Ich plädiere deshalb für die Schaffung einer europäischen Aufklärungseinheit, die sicherstellt, dass Daten über Terroristen und Auslandskämpfer automatisch zwischen unseren Nachrichten- und Polizeidiensten ausgetauscht werden.

(Beifall)

Aus meiner Sicht spricht auch vieles dafür, die neu geschaffene Europäische Staatsanwaltschaft mit der Verfolgung von grenzübergreifenden terroristischen Straftaten zu betrauen.

Die Europäische Union muss sich auch um mehr Gewicht auf der Weltbühne bemühen. Um mehr Gewicht zu erlangen, muss sie außenpolitische Beschlüsse schneller fassen können. Deshalb bitte ich die Mitgliedstaaten zu prüfen, welche außenpolitischen Beschlüsse nicht mehr einstimmig, sondern mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden können. Der Vertrag ließe dies zu, wenn denn der Europäische Rat dies einstimmig beschließt. Wir brauchen auch in der Außenpolitik Mehrheitsentscheidungen, um effizient arbeiten zu können.

(Beifall)

Im Verteidigungsbereich sind weitere Anstrengungen vonnöten. Die Schaffung eines europäischen Verteidigungsfonds steht auf der Tagesordnung; die Permanente Strukturierte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ist auf gutem Weg. Bis 2025 brauchen wir eine funktionierende Europäische Verteidigungsunion. Wir brauchen sie. Und die NATO hätte sie gerne.

Nicht zuletzt möchte ich – in Weiterführung der Kommissionsbemühungen der letzten Jahre –, dass sich unsere Union stärker auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert. Wir sollten die Bürger Europas nicht mit Regelungs-Klein-Klein nerven, sondern in großen Dingen Größe zeigen, nicht pausenlos neue Initiativen vom Zaun brechen und Befugnisse, dort wo es sinnvoll ist, an die Nationalstaaten zurückgeben.

(Beifall)

Deshalb hat diese Kommission versucht, in großen Dingen Größe zu zeigen und sich – und das hat sie getan – in kleinen Dingen zurückzuhalten. Sie hat weniger als 25 neue Initiativen pro Jahr vorgelegt, während es bei den Vorgänger-Kommissionen noch weit über 100 waren.

Um die begonnene Arbeit sinnvoll zu Ende zu führen, setzen wir noch in diesem Monat eine Task Force Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit ein. Der erste Vizepräsident, mein Freund Frans Timmermans, der sich jetzt schon erfolgreich um bessere Rechtssetzung verdient gemacht hat, wird diese Task Force leiten. Dieser Timmermans-Task-Force werden auch Mitglieder dieses Parlaments und der nationalen Parlamente angehören. In einem Jahr ist Bericht zu erstatten.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre Union a besoin d'un saut démocratique. Je souhaiterais que les partis politiques européens lancent leur campagne pour les prochaines élections européennes plus tôt que par le passé. Trop souvent, les campagnes électorales européennes ont été réduites à une simple addition de propositions électorales nationales. La démocratie européenne mérite mieux.

Aujourd'hui, la Commission propose d'adopter de nouvelles règles sur le financement des partis et des fondations politiques. Il ne s'agit pas de renflouer les caisses des extrémistes qui sont contre l'Europe, il s'agit de permettre aux partis européens de mieux pouvoir s'articuler.

(Applaudissements)

Je n'ignore pas que l'idée est contestée par plus que quelques-uns, mais je dois vous dire que j'ai de la sympathie pour l'idée de présenter des listes transnationales aux élections européennes.

(Applaudissements)

Et j'essaierai de convaincre le président de mon groupe parlementaire de me suivre dans cette ambition, qui ajoute de la démocratie et de la clarté à l'Europe.

(Applaudissements)

Je pense également qu'au cours des prochains mois, nous devrions associer les parlements nationaux et la société civile au niveau national, régional et local aux travaux sur l'avenir de l'Europe.

Au cours des trois dernières années, les membres de la Commission, comme nous l'avions promis, ont rendu visite aux parlements nationaux à plus de 650 reprises, ils ont participé à plus de 300 dialogues avec les citoyens dans plus de 80 villes dans 27 États membres. C'est pourquoi je soutiens l'idée du président Macron d'organiser des conventions démocratiques dans toute l'Europe en 2018.

À mesure que le débat se développera, j'accorderai une attention particulière à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Roumanie. 2018 est l'année où ces quatre pays célébreront leur centième anniversaire. Ceux qui ont pour ambition de façonner l'avenir de notre continent doivent connaître et honorer notre histoire commune et donc l'histoire des quatre pays mentionnés, pays sans lesquels l'Union européenne ne serait pas complète.

(Applaudissements)

Le besoin de renforcer la démocratie et la transparence a évidemment des conséquences pour la Commission européenne. Aujourd'hui, je transmets au Parlement européen un nouveau code de conduite des commissaires. Tout d'abord, ce nouveau code précise que les commissaires peuvent se présenter dans des conditions normales comme candidats aux élections européennes. Il est évident que le nouveau code renforcera les obligations des commissaires en matière d'intégrité pendant et après leur mandat. Qui veut renforcer la démocratie européenne ne peut pas accepter que le petit progrès démocratique que constitua l'innovation des têtes de liste »Spitzenkandidaten« ne soit pas renouvelé. Je voudrais que l'expérience soit poursuivie.

(Applaudissements)

Et je ne serai pas candidat.

Plus de démocratie veut dire plus d'efficacité. L'efficacité européenne gagnerait en force si nous pouvions fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission européenne.

(Applaudissements)

Cette proposition ne vise en rien mon excellent ami Donald, avec qui je collabore harmonieusement et en toute complicité depuis le début de notre mandat. Cette proposition ne vise ni Donald, ni moi-même. Le paysage européen serait tout simplement plus lisible, plus compréhensible si le navire européen était piloté par un seul capitaine. Le fait d'avoir un seul président refléterait mieux la véritable nature de notre Union européenne, à la fois comme union des États et comme union des citoyens.

(Applaudissements)

Mes chers collègues, la vision d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique que je présente aujourd'hui associe des éléments de tous les scénarios que je vous ai exposés en mars dernier. Mais notre avenir ne peut pas rester un simple scénario, une esquisse, une idée parmi d'autres, c'est aujourd'hui que nous devons préparer l'Union de demain.

J'ai envoyé ce matin au président Tajani, au président Tusk, ainsi qu'aux futures présidences tournantes du Conseil d'ici à mars 2019, une feuille de route indiquant la direction que nous devrions suivre.

Sont importantes à cet égard les propositions budgétaires que la Commission présentera en mai 2018. Là encore, nous avons le choix: soit nous cantonnons les ambitions de l'Union européenne au cadre strict du budget actuel, soit nous augmentons la capacité budgétaire de l'Union européenne pour qu'elle puisse mieux répondre à ses ambitions. Je suis pour la deuxième solution.

(Applaudissements)

Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Ce sera à la fois un moment triste et tragique. Nous le regretterons toujours et vous le regretterez bientôt.

(Applaudissements)

Mais nous devons respecter la volonté du peuple britannique, mais nous allons avancer. Nous allons avancer parce que le Brexit n'est pas tout, parce que le Brexit ce n'est pas le futur de l'Europe.

Le 30 mars 2019, nous serons une Union à 27. Je propose que nous nous y préparions bien. Les élections au Parlement européen auront lieu à peine quelques semaines plus tard, en mai 2019. Ce sera un rendez-vous important avec la démocratie européenne. Il faudra que les citoyens européens se rendent aux urnes en ayant une vision claire de la manière dont l'Union européenne évoluera dans les années à venir.

C'est pourquoi j'invite le président Tusk et la Roumanie, qui exercera la Présidence au cours du premier semestre de 2019, à organiser un sommet spécial en Roumanie le 30 mars 2019. Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la belle ville de Sibiu, aussi connue sous le nom de Hermannstadt. Cela devrait être le moment de nous réunir pour prendre les décisions nécessaires à la construction d'une Europe plus unie, plus forte, plus démocratique.

Mon espoir est que, le 30 mars 2019, les Européens se réveilleront dans une Union où nous défendrons toutes nos valeurs, où tous les États membres respecteront sans réserve l'état de droit, où être membre à part entière de la zone euro, de l'union bancaire, de l'espace Schengen sera devenu la norme pour tout un chacun, où nous aurons consolidé les fondements de notre Union économique et monétaire afin de pouvoir défendre notre monnaie unique en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, sans avoir à recourir à une aide extérieure et où notre marché unique sera plus équitable pour les travailleurs de l'Est comme de l'Ouest.

Je voudrais que les Européens puissent se réveiller dans une Europe où nous aurons réussi à nous mettre d'accord sur un solide socle de normes sociales, où les bénéfices seront imposés là où ils sont réalisés, où les terroristes ne trouveront aucune faille à exploiter et où nous nous serons mis d'accord sur la création d'une véritable Union européenne de la défense, où un président unique conduira à terme les travaux de la Commission et du Conseil européen, après avoir été élu à l'issue d'une campagne électorale paneuropéenne démocratique.

Monsieur le Président, si le 30 mars 2019 nos citoyens se réveillent dans cette Union-là, l'Union européenne sera une Union qui aura répondu à leurs attentes justifiées.

Mesdames et Messieurs les députés, Helmut Kohl et Jacques Delors, que j'ai eu l'honneur de côtoyer, m'ont appris que l'Europe n'avance que quand elle fait preuve d'audace. Le marché unique, l'espace Schengen, la monnaie unique: voilà des idées et des projets qui ont été considérés à leur naissance comme de simples vues de l'esprit. Pourtant, aujourd'hui, ces trois réalisations majeures font partie de notre quotidien.

Maintenant que l'Europe va mieux, on me dit qu'il ne faut pas surcharger la barque européenne mais il ne faut pas, à l'heure où nous sommes, pécher par excès de prudence. Nous sommes en train de réparer le toit de l'Europe mais, aujourd'hui et demain, nous devons patiemment, étage par étage, moment après moment, inspiration après inspiration, continuer à ajouter de nouveaux étages à la maison Europe.

Il faut parachever la maison Europe maintenant qu'il fait beau et tant qu'il fait beau, parce que quand les nuages se formeront à l'horizon – et ils vont se former un jour –, il sera trop tard. Alors, larguons les amarres, »Leinen los« comme disent les Allemands, mettons les voiles et profitons des vents favorables.

Je vous remercie de votre attention.

(L'Assemblée, debout, applaudit l'orateur)

Presidente. – Ringrazio il Presidente della Commissione per il suo intervento, che ci ha offerto l'occasione di avviare una discussione importante sul futuro della nostra Unione europea. Lei ha fornito a quest'Aula molti spunti di riflessione, certamente di grande interesse: ora ascolterà le parole dei rappresentanti dei popoli europei. Come Presidente del Parlamento non posso che condividere la Sua posizione sulla necessità di avere un'Europa più democratica. La ringrazio di aver sottolineato questa necessità. Condivido più di un punto da Lei sottolineato, e La ringrazio, perché ha recepito le posizioni del Parlamento su alcune questioni di grande importanza. In attesa che questo Parlamento possa anch'esso disporre dell'iniziativa legislativa, noi contiamo sul sostegno della Commissione per avviare iniziative nei settori di maggiore importanza. Do ora la parola ai presidenti dei gruppi politici.

Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Europa braucht Mut und Europa braucht Optimismus und Kreativität. Das haben wir heute in der Rede von Jean-Claude Juncker gehört. Ich danke für diesen Aufbruch und ich danke auch der gesamten EU-Kommission für die starke Arbeit, die sie für unseren Kontinent leistet.

Vertrauen entsteht durch die Tat, deshalb müssen wir über unsere Erfolge sprechen – wie es Jean-Claude Juncker gemacht hat. Das Pariser Klimaabkommen, CETA, der wirksame Grenzschutz, mehr Geld für Afrika, Wachstum in Europa, Abbau der Arbeitslosigkeit: Den Menschen, vielen Menschen in Europa, geht es heute besser als in früheren Jahren. Wir liefern, und wenn ich sage »Wir liefern«, dann möchte ich ausdrücklich sagen, dass das Europäische Parlament – die Volkskammer Europas – liefert. Nur aufgrund der Durchsetzungskraft des Europäischen Parlaments gibt es überhaupt eine Kommission Juncker. Die erste politische Kommission ist ein Kind dieses Hauses, ist ein Kind der Parlamentarier, ist ein Kind der Demokratie Europas, und deswegen können wir stolz auf das sein, was wir gemeinsam erreicht haben: Parlament und Kommission gehen in die gleiche Richtung.

Auf was kommt es jetzt an? Ich begrüße für die EVP-Fraktion die Ideen unseres Kommissionspräsidenten zur Vertiefung unserer Europäischen Union. Die Welt wartet nicht auf uns – wir müssen jetzt vorangehen. Aber ich möchte heute nicht über Verträge und Institutionen reden, ich möchte heute für die EVP-Fraktion aus Sicht der Menschen argumentieren. Und da sehen die Menschen den rauen Wind der Globalisierung. Sie haben Angst vor Sozialdumping, vor Arbeitslosigkeit. Dem stellen wir Europäer unsere Idee der sozialen Marktwirtschaft entgegen: Gerechtigkeit, sichere Arbeitsplätze und faire Löhne. Die Idee, dass Eigentum verpflichtet. Die Idee, dass starke Gewerkschaften den Großkonzernen Paroli bieten können. Wir sagen ja zu Handel, zu Welthandel, aber wir sagen auch ja zum Schutz unserer Kernindustrie und zum Schutz der Sozialstandards in der Europäischen Union. Der European Way of Live ist sozial, und die Schwachen stehen dabei für uns als EVP im Mittelpunkt.

Viele Menschen haben Angst – um eine zweite Perspektive aufzumachen – angesichts der Bilder der vielen Menschen, die an unserer Außengrenze als illegale Immigranten und ankommen. Sie glauben Politikern nicht mehr, die sagen, dass das gut für uns ist. Sie fürchten um ihre Kultur und um ihre Identität, und deshalb müssen wir alles tun, um unsere Grenzen zu sichern und zu kontrollieren. Nicht, um eine Mauer um Europa zu bauen, aber damit sichergestellt wird, dass illegale Migration – der Bruch von Recht – gestoppt wird. Der European Way of Live hilft Menschen in Not, aber er sichert gleichzeitig mit aller Härte die Grenzen gegen illegale Migration und die Schlepperbanden. Beides ist nötig, und wir müssen klarstellen, dass Integration bedeutet, dass man unsere Leitkultur, unsere Werte und unsere Gesetze respektiert und praktiziert. Die Staatsbürgerschaften in Europa sollten an diese Grundwerte gekoppelt sein, alle anderen müssen Europa auch wieder verlassen.

Eine dritte Sorge, die von den Menschen geäußert wird, ist der Blick in die Türkei. Viele Menschen sind schockiert, wenn sie dorthin blicken: Scheinbar willkürlich werden Menschen festgenommen, inhaftiert, die Verfassung wurde geändert, der Rechtsstaat wird abgebaut. Die Türkei entfernt sich von Europa. Die Menschen verstehen nicht, warum Europa jetzt nicht handelt. Wir als Europäisches Parlament haben deutlich gemacht, dass wir die Beitrittsgespräche aussetzen müssen, um ein Signal zu setzen, das es kein »weiter so« geben kann in der jetzigen Situation, und ich frage mich schon, warum der Europäische Rat und, lieber Jean-Claude Juncker, auch die EU-Kommission so zögerlich darauf reagiert. Wir als Parlament glauben, dass ein klares Signal notwendig ist. Unser European Way of Live verlangt Ehrlichkeit in den Beziehungen zu unseren Nachbarn.

Many people are afraid of terrorism – Barcelona and Turku this summer – and many say that Islam is a danger. During the attack on Charlie Hebdo in Paris two years ago, a French policeman was executed by the terrorists. His name was Ahmed Merabet. He was a Muslim who gave his life to defend the freedom of journalists. It is not a conflict between Christians and Muslims. It is a conflict between humanity and barbarism, between values and terrorism, between our European way of life and the madness of the terrorists.

(Applause)

We must exchange our information now – immediately – and data protection must not be turned into protection of terrorists. The European way of life protects the freedom of religion. It does not know national egoism when fighting together against the terrible acts of terrorists. Many people – as a last perspective from the people's point of view – are afraid when they look eastwards. In some days, a manoeuvre of the Russian and Belarussian armies will start at the borders to our Baltic states, about 100 000 soldiers directly on our border. Many people are afraid. After the wars in Georgia, Ukraine and Syria, what is Putin planning now? The European way is to defend ourselves and that is why the ideas of the European Defence Union are going in a good direction. We need them now. (Applause) This is also why we should stop Nord Stream 2. Our security has priority over making money.

(Applause)

Finally, there are a few other perspectives from the people's point of view – what they are asking us to do – and we have to give proper answers. Let's act now. But with regard to all these points, I think there is a need to combine them and to bring them together. That is, from an EPP point of view, to defend – and to defend in the future – the European way of life. In the past our founding fathers of the European Union achieved peace. They were successful because they believed in themselves. Today we must defend the identity of Europe. Today we must defend the European way of life in a world that is changing rapidly and we will also be successful. Let's start now.

(Applause)

Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, è vero: soffia un vento di nuove speranze e nei cittadini cresce l'idea che senza Europa si è più soli e più indifesi. Lei non ha usato toni trionfalistici e ha fatto bene, perché permangono problemi gravi e abbiamo un colpo nella canna del nostro fucile e non possiamo sbagliare bersaglio.

Lei ha fatto proposte interessanti, molte delle quali vengono dal gruppo socialista, e noi di ciò Le siamo grati. Ma occorre trasformare le proposte in risultati e bisogna essere audaci, come Lei ha detto, colpendo tutte le multinazionali che hanno frodato il fisco, obbligandole a restituire ciò che hanno nascosto con l'imbroglio.

Dobbiamo lanciare una grande iniziativa contro il precariato e lo sfruttamento dei giovani: alcuni dei giovani, anche con un master, percepiscono 500 euro al mese! Questo è uno scandalo al quale dobbiamo opporci! Dobbiamo essere inflessibili, come sta facendo la Commissione europea, il Vicepresidente Timmermans, sui temi della libertà, della parità, dello Stato di diritto, della democrazia. Lei ha detto che questi sono i pilastri della Sua politica. Io direi: questi sono i pilastri, il DNA dell'Unione europea.

Dobbiamo rafforzare il nostro processo decisionale: la regola dell'unanimità è un virus per la democrazia nel Consiglio; dobbiamo dotarci di un ministero del Tesoro europeo, ma che non sia un oscuro guardiano dei trattati, dei conti pubblici, ma un'istituzione democratica, dotata di capacità fiscale. Lo dico con chiarezza, Presidente Juncker: noi non vogliamo un ministro che funga da gendarme! Noi vogliamo un ministero per la crescita e per il lavoro.

Dobbiamo uscire dalla retorica della »tripla A« sul sociale – benvenuto, on. Weber, nell'Europa sociale; a noi fa piacere; dica ai suoi colleghi Popolari di spingere, come noi stiamo spingendo da anni, su queste questioni e su questi dossier nelle competenti commissioni; dobbiamo avere una child guarantee per le ragazze e i ragazzi europei! Non un bambino deve rimanere senza cibo, senza istruzione, senza casa; questo vale anche i migranti minori non accompagnati. Ci serve più coraggio sugli investimenti, sulla sostenibilità, sul clima, sulla politica industriale, su cui il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro. Dimostriamo a Trump che si possono prevenire i disastri se l'Europa assume il ruolo di leader per queste battaglie.

E poi, per quanto riguarda l'immigrazione: grazie per il riconoscimento all'Italia – lo dico da europeo, non da italiano – ma bisogna fare di più, bisogna avere una revisione del trattato di Dublino. Ma attenzione: il gruppo socialista non voterà nessuna revisione senza l'eliminazione della regola aberrante del paese di primo sbarco; sia chiaro. Dobbiamo avere canali legali per i migranti, Presidente Juncker. La blue card è uno strumento vecchio, superato e riduttivo. Dobbiamo avere il coraggio di aprire canali legali: non si possono soltanto chiudere le rotte clandestine. È giusto, ma se chiudi le rotte e non apri altri canali legali, non hai risolto il problema. E poi ci vuole un partenariato con l'Africa, che io definirei la partnership della dignità. Lei ha detto: più soldi, dove li prendiamo? E a chi li diamo? È molto importante: a chi li diamo? Io direi: diamoli ai giovani imprenditori, che creano lavoro e ricchezza e creano sviluppo in Africa.

Infine, un budget adeguato, una politica di coesione efficace e forte, un budget con risorse proprie. Pensiamo anche alla web tax, pensiamoci, oltre alle tasse sulle transazioni finanziarie. E poi, Presidente Juncker, sì alla trasparenza sui trattati commerciali, ma dobbiamo difendere gli interessi innanzitutto dei cittadini. Noi vogliamo andare più avanti del CETA. Sia chiaro: i socialisti vogliono andare più avanti del CETA sul tema degli interessi dei cittadini e dei consumatori.

Abbiamo una pagina bianca che possiamo scrivere insieme. Lei ha fatto riferimento all'innovazione, ai grandi progressi, all'intelligenza artificiale. Spesso noi qui discutiamo del sesso degli angeli e non ci rendiamo conto che il mondo va avanti, che fra poco avremo un'intelligenza artificiale che deciderà per conto nostro se fare le guerre o se non farle, se fare il nucleare o se non farlo. Dobbiamo essere al passo con queste grandi trasformazioni. Abbiamo un esempio, un riferimento importante: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Prendiamo quell'esempio e lavoriamo con quell'amore che è nel Suo cuore ma che è anche nel nostro cuore socialista. Lavoriamoci insieme, con tenacia e con lealtà!

Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to say to Mr Juncker that when it comes to jobs, security and freedom, a Europe that protects cannot be a Europe that is protectionist. The ECR Group believes that the EU needs to create more opportunities, not more regulations and more agencies. Many of our citizens tell us that they feel as if they have little say in the decisions we make about their lives, their countries and their futures. When it comes to their concerns over migration, security and jobs, they prefer an EU that complements their national and local governments, not seek to overrule them.

Speaking as both a future neighbour who wishes to see a prosperous EU trading and cooperating with a prosperous UK, and speaking today as one of the leaders of the ECR Group with MEPs from across the EU, being critical of the policies of the EU should not be seen as an attack on the EU, but a genuine desire to see an EU which regains the trust and confidence of its citizens.

As a liberal Conservative and a passionate believer in free trade, I welcome the emphasis on open trade in your speech. But modern open trade needs countries to shed the cloak of protectionism. Modern open trade needs to be open to the latest investment in technology to allow frictionless borders. Modern open trade needs faster broadband networks to allow SMEs to trade securely online with the rest of the world. And for our businesses and economies to thrive, let us prioritise the REFIT agenda. Let us improve access to finance for businesses, small and large, via peer-to-peer lending and crowdfunding. Let us train our workers with the skills demanded by modern digital economies. But also, let us unleash the spirit of free enterprise in our young people to create their own businesses, and let them be allowed to try and try again if at first they do not succeed. Because, just as Soviet five-year plans did not create creative economies, EU growth plans do not create jobs: it is businesses that create jobs.

We must also remember that our economic prosperity depends upon global stability, and we cannot show disunity in our dealings with Russia or other unpleasant regimes. We must maintain sanctions and show in words and in action at the Eastern Partnership Summit that, for countries like Ukraine, NATO, the EU and the West can offer them a better, stronger and more stable future than turning to face the east.

Mr Juncker, no one expects there to be a quick fix to all the challenges, or for you to have all the answers by the next time we meet. But the people outside of this building want to know that the people inside this building will continue to steady the ship and not set sail into yet more storms. So no matter what side of the argument, or what side of the Channel, all our countries need to prepare to face the global challenges from a position of optimism, from a position of strength, and from a position of honesty with our voters.

Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to say to Jean-Claude: what a difference to last year. I liked his speech on the State of the Union. I think it was full of vision, ambition, for 2019, and quite a difference to last year, but let's be honest between us, a lot has in fact changed in the meanwhile in the Union since last year. In August 2016, for example, it was Mr Hofer who said that he wanted to take Austria out of the euro and the Union, and five months later, after his defeat, he said exactly the opposite. He changed his mind and he said no, no, we want to stay in the euro and in the Union.

And then in March of this year, in the Netherlands, it was Mr Wilders who promised a spring of populism and in what he created, he reaped the opposite. It was the pro-European parties which won the election. And in France, exactly the same, it was Emmanuel Macron who won the campaign with a pro-European programme, and since then even the Front National does not want to exit the euro and the Union anymore. Even in Hungary Viktor Orbán is piping down. He accepts now the authority of the European Court of Justice and he said, two days ago I think, on a radio interview that there is no way that Hungary would ever leave the Union.

So on the occasion of this State of the Union address, I want to say to Mr Hofer, to Ms Le Pen, to Viktor Orbán, welcome to the side of reason, even when we all know that it is not that they have changed their mind, it is not through conviction that they have changed their mind, but it is through fear of losing votes that they have changed their minds now.

The only one for the moment who still does not get it is, I think, Mr Farage. He is still going on. Last weekend he called on the German AfD to campaign on Brexit. I think it is fantastic advice to campaign on Brexit. You have to keep up the good work, Nigel. I hope they take your advice, but unfortunately I do not think they are as stupid as to do that in Germany in the AfD. Because let's be honest, it is clear what our citizens want: they do not want to destroy Europe, they want to reform Europe – but to destroy it, no bloody way. That is the message from our citizens.

And that is what I liked so much in the State of the Union address this year by Jean-Claude Juncker. Let's not make the mistake of thinking, okay, the war is over, we have won a few elections in a number of countries and now the wind is blowing in the right direction. No, what the people want is not to continue with this Europe. They want a reformed European Union; 73% of our citizens want more European action on the side of migration; 75% want more European action against climate change. The same number want a European army and, at the same time, even more Europeans want European capacities and capabilities in the fight against terrorism.

So it is true, Jean-Claude, that the last three years were not easy, it was mainly crisis management, but I completely agree with you that now is the moment – now or never I should say, as in the song – to build up the European Union that the people are asking for and that we together have already been dreaming of for a number of years.

And what does this mean? It means that we create a European asylum system so that we can finally get rid of this broken Dublin system, because that is the real origin of the problem. Dublin is not European. It is national egoism: that is Dublin. Not Dublin as a city naturally, sorry, please do not misunderstand me because otherwise I will have my Irish friends against me if I continue like that! A European border and coastguard and a system of legal – indeed, Gianni – migration so that people no longer die on our shores, because every dead body that we find in the Mediterranean is a scandal for us, for Europe; even one person dead in the Mediterranean.

A European defence union so that it is not the Americans and the Russians who decide, Ms Mogherini, in our backyard; which is still the case today. A European FBI – why? Because terrorists do not recognise borders. That is the reality, so why do we continue to do so? And then a real government for the euro area so that we can steer the European economy and we can create what, in fact, we are missing – European champions. Our competition rules are far too narrow. The fact that we have no unified markets with single regulators is why we have No European champions that can become world champions and compete at world level.

But there is one thing on which I have a little difference in point of view with you, and it is the institutional problem. I always think that good institutions produce good policies and that bad institutions create a standstill, stagnation and crisis. And there are a number of examples of that. That is the reason why we in this Parliament, and I thank you for your support because it is really very helpful, want also to create transnational lists and a real European constituency. And why do we want to do that? Because it is time to lift democracy to a continental scale – Europe is more than the sum of 27 national democracies; we are more than that, we are in fact a democracy on a European scale – and also to defend our values and our principles outside the Union, but also inside the Union.

This European democracy is necessary, for example, to withstand alt-right governments such as we see today – also inside, in Poland and in Hungary – who think that Trump with his white supremacy is the example, or that Putin and Orbán, who jail opponents, are the example. That will never be the example in whatever Member State in the European Union. And for that reason we have to create this European democracy with a transnational responsibility because, as Emmanuel Macron said, standing near the Acropolis, we need to be the counterweight to all these developments and yes, to autocratic leaders worldwide – a beacon of openness, a beacon of freedom and a beacon of hope in the 21st century.

(Applause)

Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, vous avez dressé un tableau de l'Union européenne qui ne correspond en rien à ce que vivent nos concitoyens.

En effet, aucune statistique ne dit l'exacte perception de cette Union par des ouvriers jetés à la rue parce que nous ne combattons pas les délocalisations, le sentiment du petit paysan qui meurt des bas prix et de la fin des quotas laitiers, du chômeur qui n'a rien à faire du taux de chômage qu'on lui brandit sous le nez en permanence pour mieux lui proposer de devenir un travailleur précaire et pauvre, et encore moins du taux de croissance qui est en fait une croissance des profits et des pollutions.

On peut déposer tous les milliards qu'on veut sur ce pupitre, comment cela peut-il être perçu quand il y a tant de gens qui n'ont pas de quoi terminer le mois à 10 euros près? C'est de là que naît la crise de l'idée européenne qui parcourt le continent comme un feu follet. Parce qu'on n'écoute pas les populations, parce que l'Union européenne ne porte pas un idéal d'humanisme social et écologique.

Le terrible cyclone qui vient de ravager les Antilles, Cuba et un bout des États-Unis nous commande d'agir avec énergie contre les dérèglements climatiques induits par les transports et les énergies carbonées, les traités de libre-échange, comme celui avec le Canada que vous venez de vanter Monsieur le Président, mais qui est contraire aux options de l'accord de Paris.

Il y a urgence à porter une construction européenne combinant progrès social et progrès environnemental dans les transports, l'énergie, l'habitat, la rénovation des villes, l'agriculture et pour aider à la mutation des systèmes de production. Cela créerait des millions d'emplois en Europe, cela nécessiterait des formations nouvelles, des recherches nouvelles.

Ce pourrait être possible, non pas en créant comme vous venez de le faire un Fonds monétaire européen, mais en transformant le fonds qui porte votre nom, le Fonds Juncker, en un grand fonds de développement social et environnemental lié à la Banque centrale européenne, pour désendetter les États et lancer des projets d'investissement innovants, créateurs de travail, en développant les services publics, en lançant des projets neufs de sécurisation des parcours professionnels de tous les Européens, à commencer par les jeunes.

De ce point de vue, faites droit à la demande du gouvernement grec, qui souhaite que les programmes de formation et d'apprentissage pour les personnes privées d'emploi soient éligibles aux fonds sociaux régionaux européens et au fonds baptisé Juncker. Il est urgent de sortir de cette Europe de la concurrence et de la division pour lancer sans attendre les bases d'une Europe sociale, comportant des salaires minima, l'élimination de la précarité du travail pour une sécurité de l'emploi, la défense des protections sociale et des retraites, l'éradication de la pauvreté en répartissant autrement les richesses, une directive juste pour les travailleurs détachés, l'égalité entre les hommes et les femmes, plus de pouvoirs des salariés dans leurs entreprises.

Une Europe sociale, c'est aussi l'harmonisation fiscale et le combat contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Au lieu des débats nauséeux sur les réfugiés et ce honteux accord avec la Turquie, et maintenant la Libye, faisons une Europe de la solidarité, lançons un pacte de codéveloppement avec l'Afrique, avec le Maghreb et agissons pour un Proche-Orient libéré des violences et des guerres, où les peuples puissent devenir maîtres de leur destin.

Il est urgent d'écouter et d'entendre les peuples. La démocratie frappe à la porte, on le dit tous, mais il faut agir. Demandons aux citoyens quelle Europe ils souhaitent. Lançons des consultations, des forums, depuis les communes et les régions jusqu'aux institutions européennes, dans le cadre d'états généraux de refondation démocratique, sociale et écologique de la construction européenne.

La voix de l'Union européenne doit aussi porter pour aider à la résolution des tensions et des conflits, elle doit être actrice du désarmement nucléaire notamment, et pour la paix. Pour cela, elle ne doit pas prendre elle-même le chemin de la militarisation, comme ceci vient d'être proposé, mais celui qui défend les œuvres de vie, celui de l'éducation et de la culture. Nous souhaitons le débat, un vrai débat, Monsieur le Président, pour faire de l'Union européenne une force de progrès social, écologique, une force pour la paix dans la démocratie.

Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur Juncker, en vous écoutant très attentivement, j'ai essayé de me mettre dans la peau de tous nos concitoyens et concitoyennes qui n'en peuvent plus; qui n'en peuvent plus de payer le prix d'une crise financière qu'ils n'ont pas provoquée et dont les responsables continuent à tirer profit; qui n'en peuvent plus de devoir contribuer plus que leur part au financement de nos services publics et de notre protection sociale, alors que les plus riches d'entre nous échappent encore largement à l'impôt; qui n'en peuvent plus de manger, de boire, de respirer des poisons, au motif que l'interdiction de ces poisons serait nuisible au business; qui n'en peuvent plus de devoir accepter comme travailleurs, avec ou sans emploi, toujours plus de flexibilité pour assurer toujours plus de sécurité aux détenteurs de capitaux; qui n'en peuvent plus de voir leurs libertés individuelles rognées et leurs données personnelles capturées en masse au nom de la lutte contre le terrorisme, ou plus prosaïquement pour qu'on les inonde de publicités; qui n'en peuvent plus, enfin, de voir l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, compromis par la course folle au profit de quelques-uns.

Souvent, ces citoyens attribuent à l'Europe ces fléaux qu'ils supportent de moins en moins, et pourtant nous savons tous que les gouvernements des 28 États membres portent une responsabilité écrasante dans ces choix politiques. Mais trop souvent, la Commission que vous présidez pousse les feux dans le même sens.

Bien sûr, on peut se réjouir que les Le Pen et les Wilders ne fassent toujours pas la majorité autour d'eux, mais nous aurions tort de nous réjouir trop vite, car la colère et le dépit de beaucoup de nos concitoyens n'ont pas disparu pour autant, et je dirais même que les idées nationales chauvinistes, Monsieur Juncker, progressent même dans votre famille politique – regardez l'Autriche.

Lors de votre investiture, vous nous avez dit être le président de la Commission de la dernière chance et, parfois, à suivre votre action, on pourrait avoir l'impression que c'est la dernière chance d'ancrer l'agenda néolibéral. Néanmoins, je vous connais et je veux croire que vous aviez autre chose en tête, à savoir réconcilier les citoyens européens avec l'idée même d'intégration européenne en mettant ce projet à leur service.

Saisir cette dernière chance exige un changement de cap et c'est vrai que beaucoup de choses que nous avons entendues aujourd'hui sont musique à nos oreilles. Je pense en particulier à vos propositions sur la zone euro, je pense évidemment à cette idée de listes transnationales que les Verts portent depuis plus d'une décennie.

Je ne suis toutefois pas sûr que ce que vous proposez ici est susceptible de susciter le sursaut dont nous avons besoin et donc permettez-moi de vous suggérer peut-être ce que vous auriez pu dire aujourd'hui.

Mes chers concitoyens, vous êtes nombreux à légitimement vous demander si votre démocratie travaille pour vous. Alors, je m'engage désormais à articuler toute l'action de ma Commission autour du double objectif de réduire les inégalités et de ramener notre impact écologique dans les limites que la nature nous fixe.

Notre but sera désormais d'assurer à toutes et à tous la possibilité d'une vie digne d'être vécue. Et comment y parviendrons-nous? Je m'engage à ce que, ici, toute action, toute législation, toute recommandation issue de ma Commission soit passée au crible de son effet sur les inégalités et sur notre empreinte écologique et à ce que seules soient poursuivies celles qui les réduiront.

Quelques exemples pour illustrer mon propos: ma Commission ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à la concurrence fiscale et sociale que se livrent les États membres. Coopération et convergence vers le haut deviendront les maîtres-mots de notre action. Nous engagerons une réorientation complète de notre politique commerciale, qui devra désormais conditionner l'accès à notre marché au respect de normes sociales, environnementales et sanitaires que nous aurons librement choisies.

Aussi, nous proposerons de geler l'application provisoire du CETA et de réexaminer les mandats de négociation de tous les autres accords en cours de discussion. Nous rétablirons le principe de précaution comme fondement du marché intérieur et, pour que vous n'ayez aucun doute sur notre détermination, nous supprimerons le glyphosate. Nous le retirerons du marché et nous renforcerons la définition des perturbateurs endocriniens.

Mais je ne vous propose pas seulement une Europe qui protège, je vous propose aussi que l'Europe soit l'instrument par lequel nous construisons notre avenir commun et, pour moi, la seule chance pour que les Européens trouvent leur place dans une économie mondialisée, c'est de devenir les pionniers des solutions énergétiques, industrielles, agricoles et autres qui permettront à l'humanité de vivre durablement sur cette planète.

Dès lors, plutôt que les défenseurs de l'ordre économique établi, ma Commission soutiendra désormais toutes les initiatives qui nous engagent dans cette grande transformation. Et je suis convaincu qu'une Europe réconciliée avec elle-même, une Europe dans laquelle personne ne se sentira laissé pour compte saura mieux que jamais assumer ses responsabilités à l'égard de celles et ceux qui frappent à notre porte en criant à l'aide.

La transition doit aussi s'opérer vers une société plus démocratique et – disons-le – nos démocraties sont blessées. Lorsque des gouvernements ivres de pouvoir mettent au pas la justice, les parlements, les médias et les universités. Elles sont menacées quand des exécutifs s'autorisent à mettre les citoyens sous surveillance ou à les assigner à résidence, sans aucun contrôle judiciaire. Elles sont mises à mal lorsque, tant pour des motifs sécuritaires que pour mettre sous contrôle les allocataires sociaux, les gouvernements collectent et conservent massivement les données, sauf bien sûr celles relatives aux détenteurs de grandes fortunes. Elles sont perverties lorsque l'élaboration de nos lois est soumise à l'influence de moins en moins discrète des pouvoirs d'argent.

Non, mes chers amis, la démocratie n'est pas un acquis irréversible. Nous devons ancrer l'Union européenne – et vous l'avez dit, Monsieur Juncker – comme garante des libertés, de l'état de droit et de l'intérêt général.

Mes chers concitoyens, collectivement l'Union européenne est riche d'atouts et, en fait, beaucoup plus riche qu'elle ne l'était lorsque le projet a été mis sur les rails il y a 60 ans, beaucoup plus riche, croyez-moi. Nous sommes capables de relever les défis auxquels nous faisons face, mais je vous le dis sans détour: le seul moyen de reprendre le contrôle sur notre avenir, c'est ensemble.

Cher Monsieur Juncker, en mettant en œuvre un tel agenda, je pense que vous saisiriez votre ultime chance de passer à l'histoire, non pas comme l'ancien patron d'un paradis fiscal ayant rejoint le bataillon des fossoyeurs de l'Europe, mais au contraire comme l'un de ceux qui l'auront remise en route.

Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, I would like to say to Mr Juncker that this was the most open, honest and truly worrying speech I have heard in my long years in this place. The message is very clear: Brexit has happened, full steam ahead. So new plans: there is to be one powerful President for the whole of the European Union; a Finance Minister with fresh powers to – as you say yourself – intervene as and when he sees necessary; a stronger European army in a militarised European Union with a stronger, and perhaps more aggressive, foreign policy too; and more Europe in every single direction, and all of it to be done without the consent of the people.

Your plan to fight the next European elections with pan-European lists, funded by the European Union, but not, as you said, to fund extremists, means that what we will find is that genuine democratic parties of opposition will not be able to compete in elections on the same playing field. It is reminiscent of regimes of old. Indeed, the way you are treating Hungary and Poland must already remind them of living under the Soviet communists when you attempt to tell them how they should run their own countries.

All I can say is thank God we're leaving, but you have learned nothing from Brexit. If you had given Cameron concessions, particularly on immigration, the Brexit vote – I have to admit – would never ever have happened, and yet the lesson you take is that you are going to centralise and you are going to move on to this new – I think very worrying –undemocratic union. You are deluding yourself, Mr Verhofstadt, if you think that the »populist wave«, as you define it, is over. If these plans of Mr Juncker's come to fruition, far from the populist wave being over, I doubt it has even begun.

(Applause)

Harald Vilimsky, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gleich vorab an alle Apologeten dieses Eurozentralismus gerichtet: Europa ist nicht die Europäische Union und die Europäische Union ist nicht Europa. Die Europäische Union ist nicht mehr und nicht weniger als ein Verein, der Regeln hat, und diese Regeln kann man ändern und die Richtung, in die wir hier Veränderungen vornehmen sollten, bestimmen nicht Sie! Ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, sie bestimmen zu können. Es sind die Völker Europas, die in freier und unbeeinflusster Wahl hier diese Richtungsvorgabe vornehmen.

Das was heute Kommissionspräsident Juncker gesagt hat, geht in die völlig entgegengesetzte Richtung. Juncker will de facto die Zwangseinführung des Euro in allen Staaten der Europäischen Union haben. Wir wissen alle, dass der Euro alles andere als eine Erfolgsstory ist, er ist ein riesiger Misserfolg. Die Schulden sind ins Unermessliche angestiegen. Wir haben Rekordarbeitslosigkeit und Rekordpleiten, und es ist kaum möglich, den Euro nach vielen Wellen einigermaßen ins stabile Fahrwasser zu bringen.

Das Zweite, was Juncker möchte: Er möchte de facto alle Binnengrenzen auflösen – wissend, dass Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Afrikanern und Arabern auf unseren Kontinent drängen, dass Glücksritter und auch Terroristen dabei sind. Sie wissen genau, dass die Bataclan-Attentäter hier über diesen Weg nach Europa gekommen sind. Das zu verharmlosen, ist eine wirkliche Sicherheitsbedrohung für alle Bürger dieses Kontinents. Das Dritte, was hier gefordert wird: eine Verteidigungsunion, die in Wahrheit eine Militärunion ist. Nein, das wollen wir nicht. Gerade wir Österreicher, die ein neutrales Land sind, können und wollen da nicht mitmachen. Der richtige Weg für eine gute Zukunft Europas kann nur der sein, dass man mehr Demokratie zulässt, dass man die Völker abstimmen lässt darüber, ob Schengen aufrechterhalten werden soll – mit Grenzen, ja oder nein, dass man darüber abstimmen lässt, ob die Arbeitnehmerfreizügigkeit in einer Phase von Rekordarbeitslosigkeit aufrechterhalten werden soll oder nicht. Wenn Ihnen an diesem Europa etwas liegt, dann lassen Sie wieder mehr an Demokratie zu. Lassen Sie Pluralismus zu. Gewähren Sie den Staaten etwas mehr an Souveränität, dann wird Europa funktionieren. Jetzt funktioniert es nicht, und das wissen Sie selbst mehr als gut.

Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, το έκτο πλέον σενάριο που ακούσαμε για το μέλλον της Ευρώπης – της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ευρώπης – αποτελεί μια ακόμα επιχείρηση εξεύρεσης συμβιβασμού στους σφοδρούς ανταγωνισμούς που εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, με δεδομένο το προβάδισμα της Γερμανίας σε βάρος των υπολοίπων. Την ίδια στιγμή, με σύμπνοια σε όλα τα κράτη ανεξάρτητα από το αν είναι υπερχρεωμένα, οι κυβερνήσεις, στο όνομα της ανάπτυξης, προωθούν σκληρά βάρβαρα αντεργατικά μέτρα εξίσωσης προς τα κάτω – και στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, παντού – με φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Τα περί ισχυροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαδεύουν τις μεγάλες αντιθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βρετανία. Οι υποκριτικές διακηρύξεις περί ειρήνης δεν μπορούν να κρύψουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και προετοιμάζεται εντατικά και για νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων μόνο χειρότερη, πιο αντιδραστική, πιο αντιλαϊκή γίνεται. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιάσει τόπο μόνο αν με τη λαϊκή πάλη στοχεύσει στην ανατροπή του πραγματικού αντίπαλου, των μονοπωλίων και της εξουσίας τους.

Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, I am speaking not on behalf of the Council; the Council cannot have a position on this. Speaking on behalf of the Estonian Presidency of the Council, I thank President Juncker for his ambitious, clear and, most importantly, thoughtful speech.

At this moment, with the wind in our sails, we should bear in mind a couple of lessons that the last couple of years have taught us.

First, that we who care for our Union must have the courage to make the positive case for the EU. It is not only the right thing to do, but it also may pay off in elections.

Secondly, we should not be afraid of speaking of the cost of non-EU: of the consequences of (so far, thank God) only hypothetical rolling back some advantages of European integration.

Thirdly, we must keep looking for issues, initiatives and ways that unite us, and not those that pose a risk of dividing Member States. We should look for initiatives that balance things and build bridges. For instance, it is much easier to talk about the EU social pillar – something that the Estonian Presidency will duly take forward – when we simultaneously take real steps in deepening the single market, in particular in the field of services. So not only better paid jobs but also better access to these jobs.

Fourthly, of course we must keep developing the EU further, but doing this, we must not forget that this time around, in 2017, it is not the institutional setup that is most important – it is important, of course – but reshaping the institutions must go hand in hand with providing concrete benefits for our citizens. Our citizens must be at the centre of our attention, and delivering concrete benefits for citizens is what the guiding principle of the Estonian Presidency is.

For the last few years, we have all been working on building a digital single market. The free movement of data is one of its cornerstones. We need to ensure that European citizens and businesses are able to benefit from data and that we create no new barriers to the single market. As with the EU's other freedoms, free movement does not mean freedom from rules. Next year, new EU personal data protection rules come into force, and we look forward to starting work on the Commission's new proposal on the free flow of data. Thank you, President Juncker, for this proposal. Member States have repeatedly emphasised that legislation in this area is necessary. The Estonian Presidency will now move swiftly, attempting to consolidate Member States' positions on the concrete proposal.

As we grow Europe's data economy and enter the era of the Internet of Things, cyber security becomes a matter for everyone. We welcome the renewal of the EU Cybersecurity Strategy proposed by the Commission.

Cybersecurity is a challenge that cannot be tackled by any Member State on its own. We all need to fulfil our responsibilities by fully implementing the existing EU legislation and must deploy all parts of our toolbox, working on the new legislation and engaging with the private sector. The EU also has an important role to play, setting international norms, pursuing cybercriminals, standing up for European values such as freedom and privacy, guiding the development of the global market for secure products and services, and reacting to states that sponsor and support malicious cyber activity. The EU Heads of State and Government will address these key issues at the Tallinn Digital Summit on 29 September.

I earlier listed some recent lessons for the EU. We have also learned that, while strengthening the EU internally is, of course, key for the health and functioning of the Union itself, at the same time, to be and to appear strong, the EU also needs to remain engaged and open to the outside world. We are a model to a number of countries in our neighbourhood, and we should not forget it. The EU's transformative power is still very much there. The Eastern Partnership Summit in November is an opportunity to reconfirm our commitment to our neighbours' positive transformation.

In the field of trade, the EU must perform a tough balancing act. President Juncker laid out very eloquently the elements of it. We, of course, welcome the message that we can now proceed with the free trade agreements with Australia and New Zealand and to expand the network of liberal trade relations in this globalised world. The Commission has gone a long way with its reflection paper on harnessing globalisation and deserves to be commended for that.

With regard to the proposals on investments and the Multilateral Investment Court, as the Presidency we will make our best efforts to proceed in the best possible way to build a consensus among the Member States, in a manner that will enable the EU to continue its leading role in trade policy.

With regard to migration: the crisis which shook the fundamentals of the EU and showed that the EU does not the really have a headquarters to manage an acute operational crisis. The EU does not have a general, if you will. This is not to say that we have not achieved a lot in the field of migration. Work on the external dimension is going well, and, maybe for the first time, the Union is using all the tools in its foreign policy toolbox at the same time: assistance, development, trade, military operation, and even enlargement policy.

The Estonian Presidency is working hard on migration issues, not least while carrying forward work on a common asylum system. On legal migration, we eagerly started working with the European Parliament on the Blue Card Directive. On security, we are ready to engage with the Parliament on ETS and, hopefully, on SIS initiatives. And of course, we are confident that an inclusive and ambitious permanent structured cooperation in the field of defence can be launched by the end of this year.

Ladies and gentlemen, the speech by President Juncker and the debate we have had so far shows us once more that in our Union there is much more of what unites us than what creates tensions. Estonia, a country that was deprived of the advantages of European integration during its first 40 years, feels that particularly deeply. That is the compass while we act as a Member State; that is our compass, especially while we are performing the duties of the Presidency of the Council of the EU, with the wind in our sails.

Presidente. – Visti i tempi, vi informo che la Presidenza, durante la presente discussione, non autorizzerà domande »cartellino blu«.

Daniel Caspary (PPE). – Herr Präsident! Vor ein, zwei Jahren war hier die Stimmung schlecht. Kommissionspräsident Juncker hat angesprochen: Wir haben im Moment ein Fenster der Möglichkeiten offen und wir sollten dieses Fenster in den nächsten Monaten dringend nutzen. Aber Manfred Weber hat angesprochen: Viele Menschen haben Sorge, zum Beispiel vor Globalisierung.

Bitte lassen Sie uns in den nächsten Wochen die Chancen für unsere Arbeitnehmer und Bürgerinnen und Bürger nutzen, beispielsweise durch schnelle transparente Verhandlungen mit Australien und Neuseeland. Aber bitte tragen Sie auch mit dazu bei, dass wir unsere Arbeitnehmer besser schützen können. Wir müssen dringend die Reform unserer Handelsschutzinstrumente zu Ende bringen, und auch das heute vorgeschlagene Instrument gegen strategische Auslandsinvestitionen müssen wir möglichst schnell beschließen, um weiteren Schaden von unserer industriellen Basis abzuwenden.

Zweitens: Viele Menschen haben Sorgen um Arbeitsplätze – in Deutschland im Moment mehrere Hunderttausend im Bereich der Automobilindustrie. Wir alle ärgern uns über den Vertrauensbruch, aber auf der anderen Seite gilt auch: Beim Thema Klimawandel müssen wir auch die Arbeitsplätze im Blick haben. Ja, wir brauchen Klimaschutz und Autos und Arbeitsplätze – wir brauchen nicht Klimaschutz statt Autos und Arbeitsplätzen, und auch hier rufe ich uns alle dazu auf, in den nächsten Wochen und Monaten bei unseren Gesetzgebungsvorhaben darauf zu achten.

Bitte erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu den transnationalen Listen, Herr Präsident. Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, dass wir hier in Europa zu abgehoben sind, dass einige hier im Parlament bürgerfern sind. Wir brauchen dringend mehr Bürgernähe, und unserer Überzeugung nach schafft eine solche transnationale Liste nicht mehr Bürgernähe, sondern mehr Bürgerferne, und deshalb lehnen wir eine solche Liste ganz klar ab.

Maria João Rodrigues (S&D). – Mr President, this is the moment for us, as a last shot, to have real vision and ambition. What is at stake for this legislature? It is indeed to develop the European house and to move to the next stage, a new floor. It is to make Europe not only a single market or a eurozone, but also a political entity able to respond to the new world in front of us. We need the European Union to be a big democratic power, supporting our way of life and making sure that we have the means to deliver our values and our way of life. We need new means for peace and security, to manage migration and to support development. But to have this, we need a brand new Community budget for the future, based on new own resources; we need to turn to the future and not the past. This means, when it comes to own resources, that big corporations should pay their taxes because while they should benefit from the single market, they should pay what they owe.

If we have in mind a new democratic political entity, this can only be based on stronger European citizenship, above all fully respecting the fundamental political rights of our citizens, but also making sure that we can count on updated social standards with regard to access to social protection and to skills, but also making sure that everybody in employment, whatever kind of job they have, can count on a decent labour contract and access to social protection. This should be the ambition of the upcoming European Social Pillar, but can we say that this Europe, as a land of equal opportunity, of fairness, is being delivered to all European citizens? We do not think so. Europe is still working as a machine for divergence and inequality and we need to reverse this very undermining trend. So we call on the Commission to come up with an ambitious proposal for the European budget, turning the European project into a project for equality and convergence. This should apply to the European Union as a whole and also to the eurozone. This is our request for the upcoming work of the Commission.

Bernd Lucke (ECR). – Herr Präsident! Herr Juncker! Sie haben sich 60 Minuten Zeit genommen, um Luftschlösser zu zeichnen, um Illusionen zu schüren, um Illusionen zu erwecken, die keine reale Verankerung haben, die auf die tatsächlichen Probleme der Europäischen Union nicht eingehen. Wenn Sie über die Realität der Europäischen Union gesprochen haben, dann haben Sie es für richtig gehalten, über Fischstäbchen zu reden und Impfungen und den Kakaogehalt von Schokolade. Aber es geht doch um die großen Probleme, die zu bewältigen sind. Und da haben Sie keine Lösung aufgezeigt.

Sie haben von der Rechtsstaatlichkeit gesprochen, aber Sie haben nicht erwähnt, dass der Maastricht-Vertrag gebrochen worden ist, dass der Fiskalpakt Hunderte von Malen verletzt worden ist, dass die Dublin-Vereinbarung wieder und wieder gebrochen worden ist, dass die Europäische Zentralbank noch heute gegen den AEU-Vertrag verstößt und monetäre Staatsfinanzierung praktiziert.

Solange Sie diese Probleme nicht adressieren, solange Sie Illusionen erwecken über einen Juncker-Plan – einen Plan, der Ihren Namen trägt und angeblich 220 Mrd. EUR an Investitionen hervorgerufen hat, wobei die Förderbanken sagen, es gibt tatsächlich kein Projekt, was wir nicht ohnehin gefördert hätten –, solange adressieren Sie nicht die wahren Probleme Europas und so lange wird die Europäische Union nicht aus der Krise herauskommen.

Pavel Telička (ALDE). – Mr President, I would like to say that to President Juncker: not bad at all. I think that this is something that I can very well work with on the Czech domestic political scene. President Juncker, you spoke about your life and having been a fighter. For me, on a different level, I have been going through a similar experience in the Czech Republic, and I think that, with this vision and with these ideas, I am happy to confront some of your former counterparts – politicians who have views from the first half of the 20th century. So thanks for that, even though there are, of course, some disagreements. But that is absolutely normal.

Let us forget the five scenarios. I think that we both know that three of them were not scenarios at all. I think that, if we now had the priority agenda, I would perhaps have wished that you had shortlisted two or three more. But I understand that we will find them in the report. But I think that the implementation of these priorities – the reform agenda that you have emphasised and that I subscribe to – will lead us to the outcome, and that is the sixth scenario: the European Union that we want to have. Maybe some will fall behind, but that, of course, remains to be seen.

My final remark: unity. I believe, as you do, that we are in better shape, but if we still have a problem, it is a lack of unity in the Council and a lack of ability on the part of the Member States to deliver even on what they themselves have proclaimed before.

One final remark, President Juncker: I am not offended that you have forgotten the Czech Republic as a country that will also be a hundred years old next year. No offence taken.

Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Hr. Formand! Jeg må indrømme, at jeg desværre synes, det er arrogant hr. Kommissionsformand, når du siger, at det går fremad. For det er jo ikke det, borgerne oplever. Borgerne oplever fattigdom, de oplever velfærdsforringelser, de oplever et pres på løn- og arbejdsvilkår, de oplever høj arbejdsløshed, især blandt unge. Og så oplever de et EU, som ikke løser deres problemer, men derimod gør dem værre. Ikke mindst oplever de et EU, som hverken lytter eller er interesseret i at lytte til dem. Men i stedet for at forholde dig til de reelle problemer, så sidder du der sammen med resten af EU-eliten i jeres glastårn og siger, at vi bare skal have mere EU, mere magt til EU og mere magt til Kommissionen. En finansminister, som skal styre medlemslandende endnu mere i Kommissionens retning, og en præsident over alle præsidenter, som skal sikre, at vi har én Union med én præsident. Jeg synes, det er arrogant over for borgerne, og jeg synes, det er arrogant over for demokratiet. Og jeg synes ærligt talt, at I i Kommissionen allerede har rigelig magt.

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). – Monsieur le Président Tajani, Monsieur le Président Juncker, aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en espagnol.

Señor presidente, presidente Juncker, sorprendentemente no ha mencionado usted la situación de España con el próximo referéndum de Cataluña. Porque cientos de miles de catalanes piden reiteradamente un referéndum de autodeterminación como el escocés. El Gobierno de España nunca ha querido ni siquiera hablar de ello. Ni hablar. Nunca. Y el Parlamento de Cataluña ha aprobado por mayoría absoluta la ley del referéndum.

Como si fuera un delito votar, la reacción del Gobierno de España ha sido la denuncia judicial contra la presidenta del Parlamento y otros parlamentarios y las amenazas al Gobierno, a más de mil cargos públicos y a los medios de comunicación catalanes para que no hablen ni actúen en favor del referéndum. Eso son ataques claros e inaceptables a la libertad de expresión.

No pido que ustedes se pronuncien por la independencia. Eso lo deben hacer los catalanes. Sí le pido que medie con el Gobierno de España a favor de un acuerdo sobre el referéndum. Y le pregunto: ¿Por qué no interviene la Comisión para defender la libertad de expresión en España? En otros países, seguramente lo haría.

Peter Lundgren (EFDD). – Herr talman! »Full steam ahead!« Det är en replik jag minns från filmen Titanic – ni vet scenen där kaptenen står på bryggan och tittar ut över havet och säger: »Jag ser inga isberg. Full fart framåt!« Ni har vissa likheter med den kaptenen, Jean-Claude Juncker, och vi vet ju hur det tyvärr slutade med Titanic.

Som ni minns har jag sagt till er tidigare också att Europas folk inte är intresserade av att höra denna sorts visioner och drömmar. Man vill höra konkreta lösningar på de bekymmer man ser i sin vardag.

Migrationsdrömmarna som EU inte klarar av att hantera, den sociala dumpningen som dödar seriösa företag som inte sköter sig och oron för framtid och ålderdom – detta var frågor som Europas folk ville ha svar på i dag, men som jag befarade blev det visioner och drömmar om byggandet av en EU-armé och ännu mer av federalism, där tystandet av kritik mot EU är en prioriterad uppgift inför nästa EU-val.

Nicolas Bay (ENF). – Monsieur le Président, alors Monsieur Juncker ce Parlement a-t-il retrouvé grâce à vos yeux ou le trouvez-vous encore »ridicule« comme en juillet dernier?

Nous savions déjà le peu de considération que vous aviez pour les peuples d'Europe, vous avez montré ce jour-là tout le mépris que vous avez pour leurs représentants. Or, vous ne méprisez pas seulement les députés que nous sommes, mais aussi les chefs de gouvernement de Hongrie, de Pologne et de Slovaquie qui résistent à vos injonctions.

Monsieur Juncker, vous avez déclaré tout à l'heure, »l'Europe est un continent qui vieillit«. Vous annoncez vouloir créer de nouvelles voies légales pour l'immigration extra-européenne, alors même qu'elle cause de profonds désordres identitaires, sécuritaires, économiques et sociaux. Vous cherchez à distinguer l'immigration légale, que vous encouragez, de l'immigration clandestine, que vous prétendez combattre, sans jamais vous en donner les moyens. Or, ces deux immigrations ne s'annulent pas mais elles se cumulent.

Il faut redonner aux peuples d'Europe confiance dans l'avenir, en recréant les conditions d'un dynamisme démographique propre, leur rendre la maîtrise de leur destin et construire une Europe des coopérations, voilà notre vision, à l'opposé de la vôtre, qui est fédéraliste, rigide et de plus en plus totalitaire.

Martin Sonneborn (NI). – Präsidenten, Kollegen! Fast mehr Präsidenten als Kollegen hier – aber egal.

In den letzten drei Jahren habe ich als EU-Abgeordneter großartige Arbeit geleistet: Ich habe die Engländer nach Hause geschickt, ich habe Martin Schulz entmachtet und zum SPD-Kanzlerkandidaten degradiert, und ich habe dafür gesorgt, dass Kanzleraltlast Helmut Kohl vom Netz genommen, demontiert und witwengesichert endgelagert wird. Gescheitert bin ich allerdings darin, das Orbán-Regime und die polnische PiS-Partei demokratische Grundwerte zu lehren.

Besonders stolz bin ich darauf, dass die EU jetzt eine ureigene Idee meiner Partei aufgenommen hat: die einer Mauer, einer Mauer um Europa. Vor kurzem erst haben wir ganz im Sinne der christlichen Unionsparteien eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. Deutschland soll jährlich nicht mehr aufnehmen müssen als das Mittelmeer. Und jetzt – noch bevor das Mittelmeer voll ist – errichtet die EU eine Mauer in der Sahara, in den kaputten Staaten Mali, Niger und Tschad.

Abschließend möchte ich mich noch bei den ganzen Ausländern hier entschuldigen, dass so viele wichtige Entscheidungen vertagt werden mussten bis nach der Wahl in Deutschland. Eine gute Woche noch, dann regiert wieder eine Partei.

(Buhrufe)

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS

Vice-President

Manfred Weber (PPE). – Frau Präsidentin! Wir sind hier ein Parlament, wo Meinungsfreiheit erlaubt ist. Wir sind hier ein Parlament, wo jeder alles sagen darf, was er will. Aber wenn man über einen Toten so spricht, wie Herr Sonneborn gerade über Helmut Kohl gesprochen hat, dann ist das inakzeptabel. Ich fordere, dass das Präsidium sich damit beschäftigt. Dieses Verhalten ist nicht eines Parlamentariers würdig.

(Beifall)

President. – Thank you, Mr Weber. We will look into that matter.

Janusz Lewandowski (PPE). – Inny mamy dzisiaj klimat w Europie, inny był ton orędzia o stanie Unii w 2017 r. To już coś więcej niż urzędowy optymizm. W zeszłym roku byliśmy w szoku po brytyjskim referendum, szukano i zgadywano następców brexitu. Wydawało się, że populizm, ksenofobia będą rządziły publicznymi emocjami w Europie. Ale szczęśliwie szok zamienił się w terapię szokową i dzisiaj to nie Europa, lecz Wyspy Brytyjskie są w cieniu brexitu. Dziś mamy pewność, że wielkie dzieło ojców założycieli Wspólnot Europejskich będzie kontynuowane. Mamy scenariusz numer sześć. Dziś gospodarka i polityka są źródłem dobrych wiadomości, ale są wyjątki, i dlatego że są wyjątki, chciałbym z całą mocą stwierdzić, że mój kraj, Polska, który także w przyszłym roku będzie świętował stulecie odzyskania niepodległości, zamieszkały jest przez ludzi, którzy w swojej znakomitej większości dobrze czują się w Europie, bo czują się u siebie. I chciałbym zadeklarować w imieniu swojej delegacji, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by także Polska uczestniczyła w pełni w szukaniu i tworzeniu nowej europejskiej jedności.

Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani predsednik Juncker, čestitke za vaš nagovor! Tri kritične stvari mi ležijo na srcu, in to so vladavina prava, mladi in pa Zahodni Balkan. Vladavina prava ni a la carte, ste dejali, načela pravne države, razsodbe sodišč je treba spoštovati. Jih danes Madžarska, Poljska, tudi Hrvaška, spoštujejo? Če države ne morejo kar samovoljno diktirati, kaj bodo in česa ne bodo delovale in spoštovale, zato Komisija, upam, da bo tu ukrepala.

To je tudi tista pot, da bodo državljani spet začeli zaupati Uniji. Mladi postajajo zelo nezainteresirani, so priča neodgovornim politikom, so visoko brezposelni, nimajo prave perspektive. Še posebej težko jim je v državah Zahodnega Balkana in računam na vašo zavezo po verodostojni širitveni politiki, ker ta del Evrope postaja nevaren poligon geostrateških interesov.

Ne sme biti v Evropi drugorazrednih državljanov in drugorazrednih držav, zato investiramo v Evropo, kot ste dejali, ki ne bo trdnjava, ki ne bo celina v ograji, ki ne bo trdnjava nestrpnosti, sovraštva in moja največja želja je, da v tej Evropi, ista kot vaša, spet zadihamo skupaj s polnimi pljuči.

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señora presidenta, señorías, la crisis en Europa comenzó en 2008. Usted, señor Juncker, dejará su cargo en 2019 y este periodo pasará a la historia como una década perdida o, quizás, como la década de los recortes en Europa.

La Unión Europea está paralizada, pero no se trata de un problema de velocidad —como muchas veces han dicho—, sino de dirección política. Con su discurso, usted insiste en avanzar por el mismo camino que nos ha llevado a esta situación y, además, de una forma triunfalista. Son recetas que construye una maquinaria antidemocrática, recurriendo si es necesario a la amenaza y al chantaje financiero para imponer una política neoliberal fracasada, generando desafección y euroescepticismo en cada vez más capas de la población europea.

La crisis del proyecto europeo no se soluciona con nuevos tratados comerciales neoliberales, más externalización de fronteras al estilo australiano, mayores presupuestos militares, ni con una autoridad financiera que imponga medidas de austeridad que respondan a las agendas e intereses de los grandes gobiernos multinacionales y lobbies.

Necesitamos un cambio de dirección, un giro de 180 grados en la política exterior, económica y medioambiental para construir un proyecto europeo, no para las élites, sino democrático y desde abajo. Eso sería un cambio de rumbo.

Marco Valli (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente Juncker ha toccato tanti temi importanti: sicurezza, immigrazione e soprattutto economia. Ecco, mi vorrei concentrare sui punti economici.

Trasformare il Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo è una questione che alcune persone trovano molto difficile da interpretare, ma non io, soprattutto anche la proposta di un ministro delle Finanze europeo: una struttura che quindi attuerà quello che è il meccanismo della troika in modo istituzionale: cioè gli Stati membri verseranno i soldi tramite il Meccanismo europeo di stabilità e li riceveranno indietro in cambio di riforme liberali e che sono molto impopolari.

Noi dovremmo risolvere invece i problemi degli squilibri dell'area valutaria. Da quando finirà il programma del quantitative easing lanciato dalla Banca centrale europea, i problemi strutturali dell'eurozona emergeranno ancora una volta: la Germania che non si accolla le proprie responsabilità, non accetta dei veri eurobond, non si accettano i trasferimenti fiscali e quindi si propongono queste strutture non democratiche che porteranno ancora sofferenze ai paesi periferici.

Questo non è assolutamente accettabile.

Janice Atkinson (ENF). – Madam President, I am so pleased that Mr Juncker thinks everything in the EU garden is rosy. There is no mention of the 50 000 jihadists waiting to blow us up, who have got in through your failed immigration policies, and no mention of your failed immigration policies and the marauding migrants breaking into our countries. At least the eastern European countries have got the right idea. There is no mention of your failed youth employment schemes, but there is good news.

In the UK, we have record employment, despite Brexit, we have got record inward investment, despite Brexit, the volume of output is the highest in 20 years, despite Brexit, and Bill Gates said that despite Brexit, Britain can still lead in the science and technology institutes. Our order books are the highest in 30 years, despite Brexit, the City of London is still number one, despite Brexit. So I am sorry to invade your space, Mr Juncker, but you, the EU and your ideas are really past their sell-by date.

Franck Proust (PPE). – Madame la Présidente, Monsieur le Président, notre faiblesse est d'être trop souvent dans la réaction, comme sur l'arrêt de la Cour de justice sur Singapour ou suite à l'échec du multilatéralisme.

Nous devons surtout réagir face à un tournant dans la mondialisation caractérisée par la planification de notre économie par des puissances étrangères. Le dumping, les investissements hostiles, les rachats d'entreprises stratégiques, les règles de plus en plus strictes pour nos entreprises à l'étranger, la concurrence déloyale et le manque total de réciprocité y participent.

Il n'y a pas eu d'accord, hier, lors du trilogue sur la question du dumping. Mais le risque d'un calendrier aussi serré, c'est qu'un simple report soit vu comme un échec. Si c'est au prix de la précision de notre message politique, notamment sur la charge de la preuve, alors ce n'est pas cher payé.

L'Europe doit se protéger sans tomber dans le protectionnisme. Ce message est clair. L'incertitude de nos politiques vient de notre traité qui nous fait marcher sur des œufs concernant nos obligations légales. L'ambitieux projet de règlement, que j'ai déjà pu lire, devra nous éviter surtout de marcher sur la tête. Nous avons perdu du temps et, dans la réalité, nous perdons des emplois, notre savoir-faire et notre avance technologique aux mains d'un pays qui organise, on le sait, les investissements de ses entreprises publiques et privées.

Nous ne sommes pas contre les investissements étrangers mais contre les investissements étranges, ceux qui feront en sorte que nos produits européens, et peut-être un futur iPhone d'Apple, soient un jour »designés« et assemblés uniquement en Chine!

Sergei Stanishev (S&D). – Madam President, I would like to thank President Juncker for his speech. President Juncker, I know that you are a deeply convinced European and, in your sixth scenario, I do not see a Europe which is divided or a several speed Europe, which is very positive. But, at the same time, you know that people are tired of words and promises and it is time for action from the Commission as well.

The strongest tool which you possess as a Commission is the draft of your budget for the next multiannual financial framework. We should stop thinking about how to reduce the European budget but look for own resources. We should really focus on political priorities and the major priority is how to move from a Europe of divergence and inequalities towards a Europe of convergence, strong economic growth and social justice. Frankly speaking, I expected a stronger social dimension. We really need a European social action plan today in order to regain trust.

Esteban González Pons (PPE). – Señora presidenta; vientos favorables, señor Juncker, es verdad. Hemos dejado atrás la crisis del euro. Ahora queda que se traspase esa bonanza también al empleo y a la protección social. Me ha gustado su discurso, un discurso político: libertad, igualdad, Estado de Derecho. Es verdad, en la Unión Europea, a veces parece que nos importa más resolver las crisis financieras que las crisis sociales o las crisis políticas.

El brexit, por ejemplo, es nuestro mayor fracaso, y aquí oigo hablar del brexit como si fuera solo otro tratado de libre comercio más. A partir de ahora, Europa ya no es sinónimo de Unión Europea y no le corresponde a la Unión Europea exclusivamente defender la idea de Europa. Debemos evitar que, en el futuro después del brexit, vuelva a haber dos Europas diferentes dentro de nuestro continente.

Comparto su afirmación sobre los tribunales de justicia, el respeto a los tribunales europeos y a los tribunales nacionales, y que el Estado de Derecho forma parte de la razón de ser de la Unión Europea.

Hay países que están atacando la separación de poderes y, en mi país, en una región, se está atacando la Constitución. El nacionalismo se expande y se contagia igual que un virus. La Constitución de cada Estado miembro es también Constitución de la Unión Europea, la unidad de mi país es también unidad de la Unión Europea.

Por eso, la Comisión también tiene —y lo comparto— la responsabilidad de defender la Constitución de los Estados miembros y la responsabilidad de defender la unidad de los Estados miembros. El Estado de Derecho nace de la libertad individual, pero crece y vive gracias a la ley y a los tribunales de justicia.

Isabelle Thomas (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, je suis déçue.

D'abord, votre Commission de la dernière chance rentre dans sa dernière année utile et alors que, pour la gauche, le compte n'y est pas, vous ne nous présentez pas un plan de bataille pour cette fin de mandature, mais une vision d'avenir. Dont acte.

Dans cette perspective, vous esquissez un nouveau contrat européen sur lequel nous pouvons nous retrouver sur un certain nombre de priorités sociales, fiscales et de libertés publiques. Mais, pour passer de la parole aux actes – comme vous l'avez dit ce matin –, il nous faudrait un budget sérieux et c'est ma deuxième déception.

Certes, vous nous indiquez votre préférence pour sortir du carcan budgétaire actuel mais vous restez sur le pas de la porte. Rien sur l'opportunité et l'urgence de crever le plafond de 20 %. Rien de précis sur l'urgence d'intégrer des ressources propres, sur l'opportunité aujourd'hui d'une taxe sur les multinationales, qui aurait à la fois la vertu de la justice fiscale et celle de remplir deux caisses: celle de l'Union européenne et celle des États membres.

Enfin, je suis déçue sur la démocratie économique et monétaire. Peu importe qu'il s'agisse d'une assemblée de la zone euro, ou de cette Assemblée, dotée de nouvelles prérogatives, ce que nous voulons, c'est un Parlement, parce que c'est l'instance démocratique qui doit pouvoir décider des choix économiques, y compris remettre en cause le dogme austéritaire, sans se limiter à être un gendarme ordolibéral.

Elisabetta Gardini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente della Commissione, oggi ha tracciato un quadro ampio del futuro dell'Europa parlando di molte cose condivisibili, a cominciare dalla difesa degli interessi strategici dell'Europa. Anzi, secondo alcuni analisti, questo sarebbe il messaggio geopoliticamente più interessante e rilevante di tutto il Suo discorso.

Io vorrei parlare anche della riforma del trattato di Dublino – per noi prioritaria e ineludibile: vorrei approfondire – della necessità di sostenere di più e meglio l'industria europea a cominciare dalle piccole e medie imprese, della disoccupazione giovanile. Ma in questa manciata di secondi che mi restano mi limito a farle una domanda, perché ha riconosciuto che questa Europa ha bisogno di più democrazia.

E allora Lei non ha detto una cosa, secondo me, fondamentale: quest'Assemblea, direttamente eletta dai cittadini, non ha iniziativa legislativa, come Lei sa. Non pensa che dovrebbe essere un punto messo all'ordine del giorno? Vede, noi cattureremmo il vento con le nostre vele, come da Lei auspicato, se i cittadini avessero chiara la percezione di essere sempre al centro di tutte le nostre azioni.

Iratxe García Pérez (S&D). – Señora presidenta, hace años que Europa ha dejado de formar parte importante de nuestros sueños, y ese proyecto, sinónimo de desarrollo, de oportunidades, de igualdad se ha convertido en un escenario muy distinto: precariedad, austeridad, crisis económica. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo compartiremos la necesidad y la preocupación de compartir y de avanzar en nuevas políticas para la Unión Europea.

El pilar social europeo debe ser un eje prioritario. No es posible que en la Europa del siglo XXI siga existiendo una clase trabajadora que vive bajo los umbrales de la pobreza. Hablemos de la lucha contra el cambio climático, de enfrentarnos a la lucha contra el terrorismo, de la política de asilo y de inmigración. Es fundamental.

Le agradezco, señor Juncker, su referencia al Estado de Derecho. Europa es un proyecto basado en la democracia y, por lo tanto, es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional en todos y cada uno de los Estados miembros.

No hay tiempo que perder, es necesario abordar ya los cambios. Diversidad, diálogo, respeto, cohesión: eso define a Europa. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de esta palabra.

Csaba Sógor (PPE). – Madam President, I most welcome the emphasis on the idea of Europe as a community of values, placed by Mr Juncker, and the need to ensure freedom, equality and the rule of law all over the EU so that there are no longer second-class citizens in our integration project. Still, European citizens belonging to national autochthonous or language minorities can be treated very differently depending on where they live. Only last week in Romania, the Hungarian minority language Catholic High School of Târgu Mureș ceased to exist because of the systematic harassment by various authorities where hundreds of minority-language speaking children were insecure until the last moment about whether they would be able to attend their school again.

What do the parents of these children who are interrogated by the Romanian anti-corruption agency for enrolling their children in the school feel about the rule of law that the EU is supposed to guarantee them? The EU still has a long way to go to ensure its values and prevent discriminative practices. More than 60 million citizens expect acknowledgement of their existence by the EU institutions.

Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Wir erleben gegenwärtig eine eigenartige Situation in ganz Europa. Dank Brexit und Trump steigen die Zustimmungsraten zur Union, aber der Zustand der Union steht dazu in Kontrast. Wir sind weit davon entfernt, die Migrationsfrage im Griff zu haben, und der von Ihnen zitierte Aufschwung ist nicht bei allen angekommen. Ganze Regionen, vor allem im Osten, fühlen sich abgehängt. Dazu kommt eine gefährliche, immer größer werdende Kluft zwischen Ost und West. Ich finde es begrüßenswert, dass der Vizepräsident Timmermans hier eine ganz klare Linie verfolgt.

Ja, die Kommission als Hüterin der Verträge muss darauf achten, dass die Grundrechtecharta eingehalten wird. Freilich bedarf es dazu auch der Bereitschaft zum Dialog. Den vermisse ich gerade bei jenen, deren politisches Geschäftsmodell darin besteht, sich auf Kosten von Brüssel zu profilieren. Dagegen gibt es aber ein Mittel: Brüssel muss besser, demokratischer und sozialer werden, und dazu haben sie eine gute Vorlage geliefert.

Adina-Ioana Vălean (PPE). – Madam President, congratulations to President Juncker for his strong messages on the State of the Union today. For the first time in years, our citizens show growing faith in the EU and its direction. Their confidence is justifying proof that the EU remains where they put their hopes and where they want to live and prosper. For all this, we are obliged to keep our word and deliver on what we have promised. Some will say we need more ambition; I say we need stability, consolidation and proper implementation of EU policies. We need to defend our values to make sure our citizens can fully benefit from their rights and freedoms, and that the competitiveness of our companies is both defended and supported. Yet, the engine of our internal market is not fairness, but competition. It has to be a real one. You cannot send people home, telling them to go and compete in their own country while we protect our national markets. The internal market is not the sum of national markets. The State of the Union should also be about how we can offer more Europe for everyone.

Alessia Maria Mosca (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, la politica commerciale è uno dei più potenti strumenti di cui disponiamo e, pur sapendo che da sola non può risolvere tutto, deve essere continuamente aggiornata e migliorata per rispondere alle sfide globali. Abbiamo apprezzato che abbia iniziato il suo discorso con questo e in modo particolare le sue parole sulla trasparenza ma crediamo che si debba insistere almeno in tre direzioni.

Primo, perché continui ad essere una politica autenticamente europea, aperta al confronto democratico ma senza perdere la prerogativa di unitarietà. E per questo il Parlamento europeo dovrà essere sempre più coinvolto in tutte le fasi del processo e non solo per dare l'ultima parola.

Secondo, perché il capitolo sullo sviluppo sostenibile sia efficace e vincolante. Bene il cammino intrapreso dalla Commissione ma è necessario a questo punto continuare la riflessione, renderla pratica e dotarla di risorse. Il Parlamento è pronto a dare il proprio contributo.

Terzo, perché l'apertura commerciale sia basata sull'equità e sulla reciprocità. E non sono possibili deroghe, a prescindere da quale sia il nostro partner commerciale, se non vogliamo mettere a rischio tutto il nostro sistema economico.

Paulo Rangel (PPE). – Cara Presidente, caro Presidente Juncker, em primeiro lugar permita-me cumprimentá-lo e agradecer-lhe o discurso de hoje que dá um novo impulso e que nos encoraja a todos aqueles que, tal como o Presidente Juncker, amamos a Europa.

Ia fazer-lhe aqui um desafio que não está no rol das suas preocupações imediatas, pelo menos daquelas que apresentou aqui. Houve este ano uma grande onda de incêndios em Portugal, com consequências trágicas, tem havido inundações por toda a Europa, ainda agora na Polónia com consequências trágicas, vimos no ano passado vários terramotos em Itália, também este ano na Grécia, sabemos que com as alterações climáticas vai haver muitos destes acidentes.

Não seria altura de criarmos uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil que, por um lado, está muito ligada também à segurança interna – pode ter missões também no Mediterrâneo, de salvamento etc. -, mas que poderia, sempre que haja um grande desastre destes, em poucas horas, deslocar-se para o local do desastre e ajudar as forças nacionais a combaterem estas catástrofes e a minorarem as suas consequências? Eu penso que estamos na altura de ter uma força europeia de proteção civil que, aliás, em muitos aspetos, seria um embrião daquilo que podem vir a ser umas verdadeiras forças armadas europeias.

Udo Bullmann (S&D). – Herr Präsident! Herr Präsident Juncker! Sie haben eine Rede gehalten, die Ihre eigenen Ansprüche mehr als erfüllt. Sie war kühn. Neben vielen richtigen Forderungen, die wir unterstützen, war ein Grundgedanke: Der Osten braucht den Westen, aber der Westen umgekehrt auch den Osten. Ich würde gerne ergänzen: Das Gleiche gilt für das Verhältnis von Nord und Süd. Ich war selten so angewidert in den letzten Jahren wie in den Zeiten, wo ich in den Gazetten meiner eigenen Zeitungen in Deutschland habe lesen müssen: »Wollt ihr Kohle, verkauft uns Korfu«. Das war das Dummgequatsche von Politikern, was zitiert wurde, und ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich nicht nur daran nie beteiligt haben, sondern dem widerstanden haben.

Herr Kollege Weber! Ich weiß, dass das nicht Ihr Niveau ist, aber wir können auch nicht sagen: Die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union wird danach ausgerichtet, wer gerade irgendwo regiert. Ob Griechenland einen Schuldenschnitt bekommt, ist eine fachliche Frage. Sie hat aber nichts damit zu tun, ob und wann Ihre Parteifreunde wieder regieren sollten. Wir brauchen eine neue Politik – eine solidarische Politik für den Süden, damit der Süden sich entwickeln kann. Aber wir brauchen den Süden in einer brennenden Welt.

(Beifall)

Андрей Ковачев (PPE). – г-н Председател, приветствам това, което чух от г-н Юнкер. Нашата цел сега е то да се реализира и моят апел е към страните членки. Тяхна е основната отговорност за това колко ефективен или неефективен е Европейският съюз. Много често за съжаление, националният егоизъм надделява над солидарността.

През следващата година Европейският съюз трябва да докаже, че тези обещания за физическа и социална сигурност за европейските граждани ще станат реалност. Тук усилията трябва да насочим към повече сътрудничество в областта на отбраната, борбата с тероризма, охраната на външните граници, ограничаване на мигрантските потоци и солидарно разпределяне на тежестта. Приветствам предложението за Европейска разузнавателна агенция, най-накрая за Европейска киберагенция. Наред с това, не трябва Европейският съюз да отстъпва от своите ангажименти в областта на регионалното развитие, конкурентоспособността, иновациите и здравеопазването, които пряко засягат жизнения стандарт на европейските граждани.

Сега е времето за решителни стъпки към повече интеграция там, където кризата ни удари най-силно. Еврозоната трябва да се консолидира, но не за сметка на целостта на Европейския съюз. Приветствам това, което казахте, че не ни трябва отделен бюджет на Еврозоната и не ни трябва отделен парламент на Еврозоната. Европейският съюз не трябва да се разделя на ядро и периферия.

Victor Boștinaru (S&D). – Domnule președinte Jean-Claude Juncker, vreau să vă mulțumesc astăzi pentru curajul, viziunea și înțelepciunea discursului dumneavoastră, dar, mai ales, pentru forța de a vă opune celor care favorizau mai degrabă divizarea și dublele standarde în proiectul Europei cu mai multe viteze. Vă împărtășesc, în numele delegației române, în numele grupului meu și în numele țării mele, ideile și viziunea și vă asigurăm de tot sprijinul.

Dacă ne uităm la discursul dumneavoastră, sunt de acord: în politica externă, securitate, apărare, Europa poate fi un jucător serios, important, doar dacă suntem uniți, dacă vorbim cu o singură voce și dacă există încredere completă între toți membrii. Dacă ne uităm la politica de coeziune, ea este fundamentală pentru punerea în practică a principiului solidarității și a reducerilor disparității și, de aceea, vă cer și vă rog să acordați atenție continuării acestui instrument fundamental al Uniunii.

Uniunea și solidaritatea înseamnă, da, că nu există standarde duble în cazurile de cooperare consolidată, că Schengenul nu poate fi refuzat atunci când sunt condițiile create, că Mecanismul de Cooperare și Verificare nu poate continua, dacă nu mai este necesar și dacă și calitatea alimentelor, cum ați spus-o, este aceeași pentru toți europenii.

Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, I would like to thank President Juncker for his speech. It is good to remind us about how things have changed since last year. Just to remind all of us: growth is up, unemployment is down, employment is up, we have a stable financial sector and improved fiscal policy. This is just the economy; you mentioned more. You can say that these are just numbers, but these are not just numbers. This means that life for people in Europe is better and that is what people expect from us. As you know from the past, the good times are exactly when people make a lot of mistakes. You urge us not to make mistakes during these good times and, instead, to do many good things. I agree and I appreciate it. One of the obstacles that I want to stress is that trust is still missing: trust among politicians, trust among people, trust among countries. I hope that in your next speech you will remind us that this has improved. This is very important. At the end of your speech, you mentioned that we should not be over-cautious. This is exactly the way to make mistakes and to miss opportunities. I hope we will not miss them.

Kathleen Van Brempt (S&D). – Commissievoorzitter Juncker, u hebt een optimistische speech gegeven. Het was een beetje onderkoeld, maar zo kennen we u wel. Maar het was wel een optimistische speech met elementen die we vanuit onze fractie met heel veel enthousiasme zullen ondersteunen, zoals het transparant maken van het mandaat bij de handelsakkoorden, het leiderschap op het vlak van klimaat, het beschermen van onze industrie en ervoor zorgen dat er meer democratie komt.

Toch blijven we ook een beetje op onze honger zitten. Na drie jaar beloftes inzake de triple-A voor het sociaal beleid, na drie jaar gepraat over sociale dumping hebben we nog geen resultaten geboekt. Wanneer gaan we er echt voor zorgen dat onze mensen gelijk loon voor gelijk werk krijgen? Wanneer gaan we ervoor zorgen dat onze sociale rechten en de toegang tot de sociale zekerheid ook echt verankerd worden in Europese wetgeving? Op het einde van dit mandaat zal dat bepalen welke balans wij opmaken en hoe wij als sociaaldemocraten naar deze Commissie kijken.

Marita Ulvskog (S&D). – Fru talman! Herr kommissionsordförande, tack för ert tal och tack för att ni tar upp sunda regler på arbetsmarknaden. Sundare regler på arbetsmarknaden kommer nämligen att vara avgörande för sammanhållningen i EU. Ingenting annat kan vara lika starkt.

Det finns nämligen inget som är mer splittrande än den sociala dumpning som innebär att löntagare måste konkurrera genom att sälja sin arbetskraft så billigt som möjligt. Det är en oanständighet för Europa. På den punkten finns det många som hoppas på er, det vill säga gärna en kontrollmyndighet, men först ett utstationeringsdirektiv och starka parter på arbetsmarknaden – det kan ingen myndighet ta över – och så småningom ett socialt protokoll att lägga till fördraget.

Vad gäller era tankar om eurozonen måste jag påpeka att vi är många som utgår från att ni har full respekt för de länder som har sagt nej. I exempelvis Sverige har en tydlig majoritet i en folkomröstning sagt nej till euron, och det måste självfallet fullt ut respekteras.

Catch-the-eye procedure

Μαρία Σπυράκη (PPE). – Πρόεδρε Juncker, οι πολίτες περιμένουν να αναδείξουμε άμεσα, κόντρα στον λαϊκισμό και τα άκρα, τη δική μας Ευρώπη. Η δική μας Ευρώπη οφείλει να στηρίζει, να ενισχύει και να επιβραβεύει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Μόνο έτσι θα υπάρχει ευημερία για όλους. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ένωσης οφείλει να επιτηρεί τη σταθερή εφαρμογή των κανόνων αλλά και να επιβραβεύει την πρόοδο, ενθαρρύνοντας τους πολίτες. Η δική μας Ευρώπη οφείλει να οχυρωθεί απέναντι στην τρομοκρατία. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών άργησε, όπως και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η δική μας Ευρώπη φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες αλλά, συγχρόνως, τα κράτη μέλη οφείλουν να μοιράζονται την ευθύνη και όταν αυτό δεν συμβαίνει να υφίστανται κυρώσεις. Οφείλετε και έναν καλό λόγο στους Έλληνες, Πρόεδρε Juncker, που μαζί με τους Ιταλούς, ανέλαβαν την ιστορική ευθύνη της υποδοχής των προσφύγων. Η δική μας Ευρώπη οφείλει να δίνει βιώσιμες δουλειές στους νέους ανθρώπους και αυτό, σίγουρα, δεν επιτυγχάνεται με περικοπές στον προϋπολογισμό για την έρευνα.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta; presidente Juncker, en esta recta final ha hecho usted su discurso más largo e intencionado, pero exigimos más y, sobre todo, concreción: vías legales para migrantes y refugiados —no basta la tarjeta azul para la migración económicamente selectiva si no existe visado humanitario; pilar social; trabajo decente, sobre todo para los jóvenes; lucha contra la pobreza infantil y contra la desigualdad; contra el fraude y los paraísos fiscales, después de lo que hemos visto en la Comisión de Investigación PANA; pero, sobre todo, Estado de Derecho, que es imperio de la ley.

Desobedecer las sentencias de los tribunales no es defender la democracia ni la libertad de expresión; es incumplir la ley, es cometer un delito y es la negación de Europa. Y llamemos a las cosas por su nombre; eso puede pasar en Polonia, en Hungría o en Cataluña: en todas partes es la negación de Europa.

Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Juncker τελικά, μετά τα πέντε σενάρια για τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς προσθέσατε και ένα έκτο σενάριο. Τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής, με τους ίδιους θεσμούς και τις ίδιες ισορροπίες του παλιού πολιτικού κόσμου. Της πολιτικής της γερμανικής Ευρώπης, της πολιτικής της λιτότητας και του δρακόντειου συμφώνου σταθερότητας, της αντιδημοκρατικής ευρωζώνης με το ανεξέλεγκτο Εurogroup και την πανίσχυρη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης της »τραπεζοκρατίας« και του νέου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, εξίσου σκληρού και αντιλαϊκού με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Της Ευρωπαϊκής Ένωσης του »outsourcing«, της ΤΤΙΡ και της CΕΤΑ που οδηγούν στην αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπη και στην »κινεζοποίηση« των ευρωπαϊκών μισθών. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ανεργίας και της περιθωριοποίησης της νεολαίας. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πλημμυρίσει από εκατομμύρια πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Κύριε Juncker, το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι συνυφασμένο με τη φτώχεια και την ανεργία και δεν θα λυθεί με τις αθρόες μεταναστευτικές ροές και τη »μουσουλμανοποίηση«. Θα λυθεί με μια πολιτική που θα στηρίζει την ευρωπαϊκή οικογένεια.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI

Presidente

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente; señor Juncker, como puede ver aquí, mi partido, el PNV, celebró en 1932 la fiesta nacional vasca bajo el lema »Euskadi-Europa«. Por eso nos gustan sus propuestas, pero le faltó recordar a las mujeres que sufren desigualdad y violencia.

Creemos en la Unión que describe: socios convencidos y coherentes apoyando este plan; todos en todo para proteger, para empoderar y defender a la gente; Europa social, abierta, refugio, unida frente al terror; más industria, apoyo a la economía real, capacidad financiera y política; impulsar el mercado único digital de energía y de transporte, víctimas del cortoplacismo de muchos Estados; valores democráticos y defensa de los derechos de todos, incluidos los de las minorías nacionales, que existen. Y cuando, como en Cataluña, en vez de reconocer esa realidad, se prefiere sofocar sin política, sin diálogo, se crea un problema europeo.

El Intergrupo de Minorías de este Parlamento pide mediación europea en su Manifiesto de Estrasburgo, democracia para que nadie pueda imponer, pero también para que nadie pueda impedir una salida política a este problema.

Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δεχτούμε ένα πράγμα για τη σημερινή Ένωση: ότι παραμένει σταθερή στη συνέχιση των ίδιων πολιτικών που οδήγησαν στη φτωχοποίηση των λαών, στη διάλυση του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών σχέσεων, στην εμβάθυνση και τη θεσμοθέτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και μνημονίου. Το έκτο σενάριο του κυρίου Juncker συνεχίζει λοιπόν στην ίδια λογική της διεύρυνσης των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και οδηγεί σε μία Ένωση πολλών ταχυτήτων, σε μία Ένωση του πλούσιου πυρήνα και της φτωχής περιφέρειας. Συνεχίζεται σταθερά η ενίσχυση του στρατιωτικού κεφαλαίου, μέσω του Ταμείου για την άμυνα, και του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, μέσω της ΟΝΕ, της τραπεζικής Ένωσης και της πρότασης για υπερυπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η πολιτική έλλειψης αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες: αντί να ανατραπεί η απαράδεκτη συμφωνία με την Τουρκία, προτείνονται τώρα παρόμοιες συμφωνίες με τη Λιβύη και άλλες χώρες.

Ως Αριστερά, είμαστε υπέρ της ανατροπής αυτών των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού, της ανισότητας και της φτώχειας. Χρειάζονται περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, χρειάζεται κοινωνική Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ειρήνης, χρειάζεται Ευρώπη υπέρ των συμφερόντων των λαών.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Das Motto der Grünen zu Europa heißt: »Bleib' kritisch mit der EU, aber bleib'!« Wir wollen eine sozial gerechte, eine ökologisch nachhaltige Union, damit die Bürgerinnen und Bürger endlich auch wieder daran glauben. Da sind kosmetische Änderungen einfach nicht genug. Sie haben ein paar interessante Vorschläge gemacht, aber was die Handelsbeziehungen betrifft: Da stehen immer noch die Interessen der Großkonzerne im Vordergrund, da ist immer noch die Transparenz nicht so, wie sie in einer Demokratie sein müsste. Was wir brauchen, sind faire Handelsabkommen, sonst ist jede Rede über die Bekämpfung von Fluchtursachen wirklich verlogen.

Gefallen hat mir Ihr Einsatz für unsere Freiheiten wie Rechtsstaatlichkeit, das es europäische Wahllisten bei der nächsten Wahl geben soll, und auch, dass Sie es gemeinsam mit dem Europäischen Parlament jetzt angehen, die Regeln für die Finanzierung von europäischen Parteien und Stiftungen so zu ändern, dass rechtsextreme, antieuropäische Gruppierungen nicht mehr ihre Kassen füllen können, um gegen die Union und gegen das Solidaritätsprinzip zu hetzen.

Insgesamt: Es ist nicht genug, die Lage der Union zu beschreiben. Wir müssen aus der Schieflage wieder herauskommen und schaffen, dass diese Union für alle Bürgerinnen und Bürger wirklich solidarisch und glaubwürdig ist.

Krisztina Morvai (NI). – Mr President, in Mr Juncker's position I think it would be a very good idea to watch television every now and then. These days, if you do so, you can see really good news from Syria and from Iraq. The wars are almost over, rebuilding has begun and refugees are returning home. Do you not think – and please answer this question – that it is high time to fundamentally reconsider the relocation and resettlement quota idea of the European Union? Stop bashing Hungary, stop preaching to us about solidarity, and talk about solidarity to those strong, healthy, young Syrian and other men who should go home and rebuild their countries. That is solidarity with those nations.

Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω πραγματικά την ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Juncker, γιατί θεωρώ ότι είναι ιστορικής αξίας και σημασίας, γιατί επικεντρώνεται στον πυρήνα δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι αρχές της και οι αξίες της. Συμφωνούμε, κύριε Juncker, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τούδε και στο εξής, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ελευθερία, την ισότητα και το κράτος δικαίου. Θα το υπερασπιστούμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούμε στην ευημερία και σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ, όμως, ότι δεν πρέπει πλέον να επιδείξουμε οποιαδήποτε άλλη ανοχή και καμία έκπτωση σε χώρες όπως στην Τουρκία, που απέδειξαν ότι δεν σέβονται καμία αρχή και καμία αξία.

Ως Ευρωπαίος πολίτης, μπορώ να αισθάνομαι υπερήφανος όταν θα απολαμβάνω και εγώ την ελευθερία μου, που δεν την απολαμβάνω τώρα, γιατί δεν μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι που γεννήθηκα, γιατί μου το στερεί μια χώρα η οποία παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και στο εσωτερικό της, αλλά και στην πατρίδα μου. Δεν μπορούν αυτές οι χώρες να χτυπούν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε εμείς σε καμία περίπτωση να τις ανταμείβουμε, είτε με αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, είτε με άλλα προνόμια και χρηματοδοτήσεις. Το μήνυμα είναι ισχυρό: ισχυρή Ευρώπη σε αρχές και αξίες και θα προχωρήσουμε μαζί, αγαπητέ Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Silvia Costa (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, La ringrazio del Suo importante discorso e della Sua visione davvero europeista, una vela spinta anche dal ritrovato maggiore spirito europeista di alcuni importanti paesi, dalle paure di tanti cittadini, soprattutto giovani britannici per l'impatto della Brexit, soprattutto dalla consapevolezza che lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, la difesa, la politica estera, una maggiore giustizia, il ruolo nel mondo dell'Europa potranno essere garantiti solo da più Europa, un'Europa libera, unita, giusta e riformata nelle sue istituzioni, ma anche nelle sue priorità.

Ma la costruzione di valori comuni e di un futuro condiviso per le nuove generazioni passa per una dimensione culturale ed educativa del progetto europeo, come assi portanti. A 30 anni dal lancio del progetto Erasmus, Le chiediamo di proporre che sia finalmente almeno raddoppiato il numero dei giovani ammissibili nella prossima programmazione – attualmente sono solo il 5 % dei giovani europei – e, quindi, che siano raddoppiate le risorse e di fare dell'Anno europeo del patrimonio culturale, che Lei ha giustamente citato e che sarà presentato a Milano, a dicembre, insieme alla nuova diplomazia culturale di cui ringrazio la Vicepresidente Mogherini e il Commissario Navracsics – una straordinaria occasione a favore della costruzione e condivisione di valori comuni, di memoria condivisa, di dialogo interculturale ma anche di sviluppo, di coesione sociale e nuova occupazione di qualità.

Mark Demesmaeker (ECR). – Mijnheer Juncker, we hebben allemaal de mond vol van een democratischer Europa, van het terugwinnen van de harten en de hoofden van de burgers. Als parlementslid probeer ik de vinger aan de pols te houden dicht bij huis, want daar begint onze democratie. Ik ben het daarom roerend eens met wat mijn collega Terricabras uit Catalonië daarstraks heeft gezegd. Honderden Catalanen kleurden afgelopen weekend de straten van Barcelona. Hun vreedzame optimistische streven om te beslissen over hun eigen politieke toekomst binnen de EU zou ons als democraat allemaal moeten plezieren. U weet dat het politieke probleem tussen Barcelona en Madrid vandaag voor de rechtbank wordt behandeld, dat rechters en politici in Madrid de opdracht geven aan ambtenaren om het referendum van 1 oktober te boycotten. Media worden geïntimideerd, u weet dat.

Is dit het Europa waar wij voor staan? Wel, wij als Vlamingen alvast niet. Wel voor een Europa dat burgers en hun democratische verzuchtingen respecteert.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). – Πρόεδρε Juncker, η πραγματική κατάσταση της Ευρώπης δεν είναι αυτή που μας περιγράψατε. Οι εργαζόμενοι βλέπουν στην Ένωση τη μείωση των μισθών και των δικαιωμάτων. Οι συνταξιούχοι βλέπουν στον νέο Yπουργό Οικονομικών της Ένωσης νέες συνταξιοδοτικές περικοπές. Οι άνεργοι βλέπουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης »το καρότο« των ιδιωτικών επενδύσεων για άνοιγμα εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα »το μαστίγιο« της μείωσης των μισθών και της παραβίασης της εργασιακής και νομοθετικής προστασίας. Κύριε Juncker, στα κηρύγματα και στους ύμνους περί Δημοκρατίας, τα δικά σας όπως και του κυρίου Macron πρόσφατα στην Αθήνα, οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν την παραβίαση της Δημοκρατίας, τον ενταφιασμό του δημοψηφίσματος του ελληνικού λαού του 2015 και τις δηλώσεις του Επιτρόπου σας, του κυρίου Moscovici, που χαρακτήρισε σκανδαλωδώς από άποψη δημοκρατικής διαδικασίας την επιβολή της λιτότητας στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε μια Ευρώπη κυρίαρχων κρατών στη βάση της ισοτιμίας και της Δημοκρατίας, μια Ευρώπη μέσα στην οποία να συνεργαζόμαστε σε ζητήματα οικονομίας, βιομηχανίας και περιβάλλοντος, αλλά σε όφελος των λαών και σε βάρος των πολυεθνικών και, βεβαίως, μια Ευρώπη ειρήνης, φιλίας και όχι μια Ευρώπη των εξοπλισμών και των πολέμων.

(Fine della procedura catch-the-eye)

Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, j'ai parlé, me semble-t-il, pendant un peu plus d'une heure. C'était difficile pour vous, mais c'était encore plus difficile pour moi parce que je souffre d'une sciatique très douloureuse, ce qui fait que je dois me reposer un peu et que je ne peux donc pas vous répondre en détail.

Je dirais tout simplement qu'il serait sage que, sur les points où la Commission a d'ores et déjà pris des initiatives, ceux qui s'en préoccupent joignent leurs efforts aux nôtres pour légiférer. Notamment en matière sociale, le Parlement et le Conseil sont saisis de toute une série de propositions que je n'avais pas à réénumérer ou à décrire devant vous parce que vous êtes saisis de ces textes.

Ce n'est pas la Commission qu'il faut rendre responsable si la directive sur les travailleurs détachés n'a pas encore été revue. Nous avons fait une proposition et nous sommes d'accord pour poursuivre ce travail, et ce que je dis à l'endroit de la directive sur les travailleurs détachés, je pourrais le dire pour d'autres propositions également.

Vous gagnerez à lire la lettre d'intention que le vice-président Timmermans et moi-même avons fait parvenir au Président du Parlement. Vous y trouverez en détail, et sur de nombreuses pages, le descriptif exact des intentions de la Commission. Nous associerons étroitement le Conseil et le Parlement aux travaux qui vont nous conduire, le 24 octobre au plus tard, à adopter le programme de travail de la Commission, programme que je voudrais que le Parlement puisse accompagner d'une résolution harmonieuse.

Enfin, je voudrais que nous terminions l'année, pour ce qui est des programmes des intentions et des ambitions, par une déclaration commune des présidents des trois institutions.

Je vous remercie et je m'excuse de devoir vous quitter.

(Applaudissements)

Presidente. – Grazie Jean-Claude, ti possiamo consigliare qualche buon medico per curarti definitivamente, in modo che tu possa essere sempre forte e rispondere a tutte le nostre domande. Ringrazio anche la Vicepresidente Mogherini per lo sforzo che ha compiuto ieri con una lunga performance in Aula.

Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, να ευχηθώ περαστικά στον κύριο Juncker. Με αυτά βέβαια που άκουσα προηγουμένως όταν μας μίλησε, νόμιζα προς στιγμήν ότι ονειρευόμουν στον παράδεισο για όλα αυτά τα επιτεύγματα της Ευρώπης. Ο απολογισμός όμως των επιτευγμάτων της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περισσότερη φτώχεια, ανεργία, λαθρομετανάστευση, ξεριζωμός νέων ανθρώπων μέσω της εσωτερικής μετανάστευσης και αίμα αθώων ανθρώπων από τζιχαντιστές ισλαμιστές. Μεγαλύτερο όμως επίτευγμα είναι η παντελής έλλειψη Δημοκρατίας. Κάθε αντίθετη άποψη αφορίζεται και στοχοποιείται ως εθνικιστική και λαϊκίστικη. Οι πολιτικοί ταγοί της Ευρώπης δεν αντέχετε στην κριτική. Αντέχετε όμως και δεν συγκινείστε από τα καταστροφικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής σας. Χωρίς αιδώ, κατηγορείτε νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, όπως της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, επειδή απλά κυβερνούν με γνώμονα το εθνικό τους συμφέρον. Οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, ακόμα και οι Βρετανοί που ψήφισαν την αποχώρηση από την Ένωση, δεν επιθυμούν περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη δικαιότερη, δημοκρατικότερη, ασφαλέστερη και με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα των κρατών μελών.

Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, wie zegt dat het beter gaat met de Europese Unie liegt erop los of leeft op Fantasy Island. Inmiddels zijn er 50 000 terroristen uit islamitische landen in de EU. Elke maand vindt er een grote aanslag plaats of wordt er op het laatste moment een voorkomen. Elke dag worden vrouwen en kinderen verkracht en mensen beroofd, mishandeld en vermoord door immigranten uit islamitische landen. Er is geen veiligheid meer in de EU. Dit parlement zelf verandert in een bunker en nog ontkent u het gevaar van de islam. U betaalt de Libische kustwacht miljoenen belastinggeld, omdat de EU-kustwacht haar werk niet doet en niet kan doen vanwege de politieke onwil van de Commissie-Juncker. En nog steeds zijn er miljoenen werklozen in de Unie en nog steeds is het schuldenprobleem niet opgelost en nog steeds verliest de EU aandeel op de wereldmarkt.

Het gaat niet goed met de EU. Het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels de Titanic verlaten, de oostelijke lidstaten die wel een verstandige immigratiestop hebben ingesteld, worden verketterd en weggejaagd. Maar een dictatuur als Turkije wordt met miljarden gesteund om lid te worden. En dát is de staat van de Unie: economisch mislukt, sociaal mislukt, in veiligheid mislukt. Meneer Juncker – en hij is inmiddels weggevlucht – houdt u alsjeblieft op met deze verkiezingspropaganda en start met het opheffen van dit mislukte project.

Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, prasidėjus Antram pasauliniam karui britų parlamentaras Leo Amery, kritikuodamas Bendruomenių Rūmuose vyriausybės klaidinga veikimą ar neveikimą, kreipėsi į ministrą pirmininką Chamberlainą Kromvelio žodžiais, cituoju: »Jūs užsibuvote, užsibuvote čia per ilgai ir nieko gero nepadarėte, išeikite sakau Jums, išvaduokite mus nuo savęs, dėl Dievo meilės, išeikite«.

Pone Junckeri, aš netaikau to Jums, bet Jums tikrai siūlyčiau priminti tai tiems, kam nuolat niežti rankos paauklėti Rytų ir Vidurio Europos valstybes, ir tiems, kas turi interesų dėl savo ekonomikos stiprėjimo kitų Bendrijos narių sąskaitą. Ir nesu stiprus buriuotojas, bet man atrodo, kad plaukt pavėjui tai nėra pats didžiausias laivo greitis.

Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, dans le débat que nous avons eu ce matin, il n'y a pas eu le début d'une autocritique sur les effets des politiques d'austérité qui ont été imposées aux peuples. Or, il n'y a pas d'issue pour la construction européenne sans un nouveau projet social.

On a beaucoup parlé de démocratie, mais je crois que la combinaison d'un président unique de la Commission et du Conseil – on ne sait pas par qui il serait désigné d'ailleurs – et la transformation du pacte de stabilité en fonds monétaire européen – quand on sait la fonction du Fonds monétaire international – sont très inquiétantes, puisqu'on va assister à la fois à la centralisation des pouvoirs et à une plus grande surveillance du budget des États, donc à un renforcement de cette même austérité. Il n'y a rien de bon à attendre de ce côté-là et c'est contraire à ce qu'on affirme, par ailleurs, en disant qu'on veut faire une Europe plus démocratique.

Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, je veux simplement dire à M. Le Hyaric que la chose la plus importante, c'est qu'on peut choisir nous-mêmes nos leaders au niveau européen. J'espère donc que le GUE va soutenir l'idée commune de listes transnationales, qui sont la réalisation de ce rêve d'avoir notre mot à dire dans la désignation de ceux qui dirigent l'Europe.

For the other points, I have only two conclusions. Mr de Graaff says that things are going badly for the European Union; I think things are going badly for the populists and the nationalists in the European Union. He is mistaken. The problems at the moment are in his movement, not with the European Union. He is even saying that there is no increase, for example, in the number of jobs. Well, everybody knows that there is an increase in the number of jobs in the European Union.

My second conclusion, Mr Timmermans, is that, hopefully, you have seen here in the centre of this House a broad support for the ambitious programme that Mr Juncker has presented. You have to take that on board and use it as a tool with our Member States and with the Council, so that from their side there will be the same support for that ambitious programme.

Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Nie ukrywam, iż jestem trochę zaskoczony faktem, że przewodniczący Juncker niewiele powiedział na temat wniosków wypływających z brexitu. Kto – podobnie jak ja – uważa, że wyjście Brytyjczyków z Unii jest wielką porażką i wielką stratą dla Unii, mógłby oczekiwać, że przewodniczący powie nam, że niektóre przyczyny brexitu wyeliminowano. Tymczasem nic na ten temat nie powiedziano, a nawet można było odnieść wrażenie, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii jest sukcesem.

Myślę, że nie jest to sukces, lecz porażka. Przewodniczący Juncker powiedział, że zaproponował kilka scenariuszy, odbyła się dyskusja czy debata. Muszę zapytać: jaka debata? O debacie można mówić wówczas, gdy nie wiemy jeszcze, jakie zostaną wyciągnięte wnioski. Tutaj natomiast wnioski te zostały już wypowiedziane, a nawet przed ich wypowiedzeniem wiadomo było, jakie mają być. Te wnioski to »jeszcze więcej tego samego«, czyli w żargonie europejskim »więcej Europy«. Czy to jest właściwe rozwiązanie? Czy traktuje się nas poważnie? Jeżeli uczestniczymy w debacie, to słuchamy argumentów i odpowiadamy na nie. Proszę zwrócić uwagę na słowa, jakie padły tutaj dzisiaj o tych, którzy mają inny punkt widzenia. Mówiono o idiotach, o wirusie, o ekstremistach, a nawet zagrożono, że zabierze się im pieniądze. Czy jest to poważna rozmowa? Jeżeli wszystko ma dalej w ten sposób wyglądać, to można już teraz przewidzieć, co się stanie: prędzej czy później podjęte zostaną kolejne kroki, tj. »więcej Europy«. Wystąpi jeden przewodniczący, kolejny minister, później jeszcze kolejny minister. Nieważne jest, co się dzieje, trzeba za wszelką cenę – jak któryś z panów powiedział – iść dalej do przodu.

Otóż nie – nie trzeba iść dalej do przodu, proszę państwa. Trzeba przyjrzeć się temu, co się dzieje. Jeden z moich kolegów słusznie powiedział, że nieprawdą jest, iż łamanie reguł praworządności i prawa dotyczy tych drugich, innych. To dzieje się tutaj, to dzieje się w obrębie Unii Europejskiej. Reguły są nagminnie łamane przez wielkie instytucje Unii Europejskiej, wliczając w to Komisję Europejską, a stosowanie zasady podwójnych standardów stało się nałogowe. Oznacza to, że są grupy, instytucje czy partie, którym właściwie wszystko wolno i uchodzi im to bezkarnie, oraz pozostali, oczywiście słabsi i mniejsi, którym wolno bardzo mało. Zacznijmy więc może od uporządkowania własnego podwórka. Przewodniczący Juncker mówił o remoncie. Zacznijmy więc od remontu. Niech Komisja zacznie od remontu Komisji, a dopiero później będziemy budowali jakieś inne super instytucje, trzeba bowiem najpierw wyleczyć chorobę, która toczy instytucje europejskie. I oby stało się to jak najszybciej.

Presidente. – Visto che si tratta di una discussione estremamente importante e che nel corso della stessa siamo stati flessibili, a rigor di regola il gruppo Verts/ALE avrebbe esaurito l'intero tempo di parola a sua disposizione. Però in fase di replica, se gli onorevoli Ska Keller e Philippe Lamberts desiderano intervenire per un minuto, ne hanno facoltà.

Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je reçois une minute gratuite, c'est le jour des soldes aujourd'hui, je n'étais même pas au courant, merci Monsieur le Président, vous êtes trop aimable! J'ai juste envie de dire – je vois qu'il ne reste que M. Timmermans et finalement ce n'est peut-être pas plus mal – parce que M. Timmermans, j'entends tout le langage de votre patron, j'entends tout ce qu'il veut faire, j'entends qu'il me parle d'une Europe où il n'y aura pas de citoyens de seconde zone.

C'est ce qu'il dit, mais aujourd'hui, une partie de nos citoyens doivent continuer à avaler des produits que vous refusez d'interdire au nom de »better regulation« . Aujourd'hui, il y a des tours qui brûlent, comme au Royaume-Uni, parce qu'on ne veut pas interdire des produits qui flambent beaucoup trop facilement et qu'on ne veut pas faire de normes européennes pour ces produits qui résistent au feu, parce qu'on va se contenter de normes nationales. Donc je voudrais simplement demander que la Commission joigne le geste de toutes vos propositions législatives à la parole de votre patron.

Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che un'Europa che funzioni sia nell'interesse dei cittadini. L'Europa che non funziona va contro i cittadini e riscuote la disaffezione dei cittadini. Diciamocelo francamente: ci sono forze in Europa, e anche in questo Parlamento, che lavorano perché l'Europa non funzioni, in modo da prendere i voti nei loro paesi. Esattamente l'opposto di quello che vogliamo noi: noi vogliamo un progetto visionario per un'Europa che funzioni e che dia risposte ai cittadini.

Primo: un Parlamento che abbia potere legislativo. Ditemi tutti voi quale parlamento al mondo non ha la possibilità di proporre di fare una legge? Nessun parlamento al mondo, tranne il Parlamento europeo. Prima innovazione: serve ai cittadini, serve alla democrazia.

Secondo: liste transnazionali. Onorevole Weber, la tessera è pronta per Lei e per tutti i colleghi del gruppo popolare per l'iscrizione al club delle liste transnazionali, una forma di democrazia europea.

Terzo: un Presidente eletto direttamente dai cittadini e in questo caso va bene il doppio cappello – la stessa persona con due cappelli – ma senza l'investitura popolare, attenzione: dobbiamo garantire l'investitura popolare.

E poi: Tesoro europeo, bilancio federale, Banca centrale europea prestatrice di ultima istanza. Tutto questo accompagnato e sospinto dalla cultura europea, perché la cultura europea è il vero mastice dell'integrazione europea, è un sogno, è un desiderio per noi, è un programma, è un progetto politico. Per noi è l'utopia del possibile.

Manfred Weber, on behalf of the PPE Group. – Mr President, the debate today showed that Jean-Claude Juncker can count on the support of Parliament for this programme and we showed political diversity. That is the nature of a parliament.

I just want to react to three points. One is about the debate on legal migration. Everybody is in favour of high-skilled workers being able to arrive in Europe with a blue card. There is no debate about this. But we have to be frank. Do we really think that more legal migration to the European Union will solve the illegal migration problem? How many Africans do we invite to come to Europe? Do we really think that this will solve the problem? On behalf of my Group, I think that, first of all, we have to bear in mind the millions of young Europeans who at the moment have no jobs. We cannot say to them that we are opening the door for more legal migration when they themselves have no jobs.

The second point is about the transnational list. Everybody wants to strengthen European democracy and I have to be clear to Jean-Claude Juncker that the PPE is not in favour of this transnational list because we are not convinced – Guy – about the main argument because, yes, the European Parliament is more than 27 individual votes. That is clear. But, sorry, the overwhelming majority of all the Members of this Parliament show every day that we are not only national MEPs, but we are doing a transnational job today. We think in all our interests and that is why an additional list is not necessary for this. I am from Germany. I cannot elect Angela Merkel in my constituency in Bavaria because in Germany we only have regional lists. So if that works even in Germany, it can also work in Europe.

Finally, on the social union, so for Gianni. First of all, very seriously, when we talk about climate change, the Socialists are in favour of fighting against climate change, as are the Greens and the PPE. When we talk about trade, then we have a good understanding that we are in favour of trade and when we talk about a social union, then please admit that other Groups are also defending social principles in this European Union. Social policy is not occupied by the Socialists, frankly speaking, it is an issue for all of us.

When you ask us, as the PPE, to look into the social union, look first at reality. In countries where the Socialists govern or governed – France or Italy for example – we have a big unemployment problem, and in a lot of countries where the PPE is governing – in Germany and in Ireland – we have a good economic situation. That is why we are working on the social union and you are only speaking about the social union.

(Applause)

Presidente. – La discussione è chiusa. Si apre la discussione sul futuro dell'Unione, che dovrà vedere il Parlamento europeo al centro di tutte le iniziative perché se il Presidente Juncker chiede un'Europa più democratica, noi siamo la rappresentazione fisica dell'Europa più democratica.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

Monika Beňová (S&D), písomne. – Po roku diskusií o budúcom smerovaní by malo byť jasnejšie, ktorou cestou sa chce Európska únia v budúcnosti uberať. Našou spoločnou snahou musí byť zlepšenie vzájomnej spolupráce. Jednotlivé členské štáty a ich lídri musia byť schopní lepšie prenášať výsledky a výhody fungovania Európskej únie smerom k vlastným občanom. V súčasnosti sa najviac stretávame s pojmom tzv. jadra Európskej únie. Všetky členské štáty musia ukázať spoločnú snahu a úsilie, aby sme sa približovali stanoveným cieľom v jednotlivých oblastiach, ktoré sú veľmi ambiciózne, a inak ako spoločnou spoluprácou ich určite nedosiahneme. Aj tu však musí byť základným princípom dobrovoľnosť tak ako pri vstupe do Európskej únie. Hlbšia spolupráca bude len príležitosťou, nikdy nie povinnosťou. Netreba preto prikladať v budúcnosti význam výhovorkám niektorých lídrov členských krajín o tom, že sú do niečoho tlačení. Občania od Európskej únie očakávajú riešenia problémov a je preto nevyhnutné, aby dostali na svoje otázky odpovede v čo najkratšom možnom čase.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Komisijos pirmininko J-C. Junkerio pranešime apie Europos Sąjungos padėtį ir perspektyvas išgirdome nemažai įdomių minčių ir siūlymų kaip padaryti Europos Sąjungą vieningesnę, demokratiškesnę, saugesnę ir gebančią sėkmingiau spręsti laikmečio iššūkius. Nemažai siūlymų vertinu palankiai, ypač – dėl būtinybės įteisinti bendrus ES socialinius standartus. Pirmininkas kalbėjo, kad, jei norime išvengti socialinio susiskaidymo ir socialinio dempingo Europoje, valstybės narės turi kuo greičiau, vėliausiai lapkričio mėn. Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime, susitarti dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Jis ragino dirbti kuriant Europos socialinių standartų sąjungą, kurioje būtų bendras supratimas apie tai, kas socialiai teisinga.

Taip pat palankiai vertinu pasiūlymą steigti Europos darbo instituciją ir taip sustiprinti darbo rinkos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą visais lygmenimis ir geriau valdyti tarpvalstybines situacijas, taip pat imtis papildomų iniciatyvų remiant sąžiningą judumą. Labai lauksime, kad konkretūs teisėkūros projektai kuo greičiau būtų pateikti. Taip pat labai sveikinu Komisijos siekį užtikrinti, kad Rytų Europoje nebūtų pardavinėjamos prastesnės kokybės prekės, o mūsų darbuotojai nebūtų diskriminuojami ES darbo rinkoje. Turi būti užtikrinamas vienodas atlygis už vienodą darbą.

Džiaugiuosi ir tuo, jog EK pirmininkas kaip labai svarbų įvykį paminėjo artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pareiškė, kad be mūsų šalies Europos Sąjunga nebūtų pilnavertė.

Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Il disastro della Brexit e alcune vicende internazionali concomitanti sembrano aver creato nei cittadini europei una maggiore consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione a livello europeo e globale. Paradossalmente un momento di crisi profonda può trasformarsi in un nuovo slancio per il progetto europeo. Spetta alle Istituzioni europee – tutte – non sprecare i prossimi 18 mesi che ci separano dalle elezioni del 2019, quando i cittadini europei cercheranno risposte. È urgente l'adozione del nuovo Quadro Pluriennale Finanziario – per il quale è necessaria una proposta ambiziosa sulle risorse proprie per aumentare il bilancio dell'Unione europea e ridurre la dipendenza dagli Stati membri. Occorre cambiare l'approccio dell'UE alla migrazione, cambiando la nostra visione dell'Africa: da continente di problemi a continente di opportunità. È indispensabile lavorare al tema della sicurezza, aprendo la strada per la creazione di un sistema di intelligence federale europeo per prevenire futuri attacchi. Soprattutto, dopo anni di crisi economica, occorre ottimizzare gli investimenti a disposizione e lavorare al pilastro sociale per garantire assistenza medica gratuita, alloggi adeguati e una corretta alimentazione alle famiglie in condizioni di indigenza e condizioni di lavoro dignitose per tutte le forme di occupazione.

Nessa Childers (S&D), in writing. – I believe there is more to Juncker's vision for Europe's future than markets and fiscal rules, and that did shine through his speech. However, he has remained too beholden to the mess he inherited from the Barroso era, when markets and finance ruled our Continent, and their champions were put in charge of a mess of their own making. We were told we would face a lost decade if we did not put our taxpayers on the line to save the financial sector. Yet a lost decade we had, but with a haemorrhage of public money and of our youth. The glimpses of optimism that shone through Juncker's speech, his last one with a full political year ahead of him at the Commission's helm, are overcast with dark clouds from far right populist quarters. We may have got some reprieve from the recent electoral cycle, but they are still lurking, ready to exploit the deterioration of basic social conditions for many, and to stoke fear and hatred against easy, vulnerable targets. What is more is that big business keeps on dodging tax, and the fiscal constraints imposed on very different economies, keep on tearing our social fabric and the sense of common purpose among the peoples of the EU.

Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. – Ich begrüße die diesjährige State of the Union von Herrn Juncker. In meinen Augen hat er Hoffnung verbreitet. Nach den zahlreichen Krisen in den letzten Jahren hat er gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Europa hat wieder Wind in den Segeln – ein gutes Bild, um zu beschreiben, wie es um Europa steht. Es geht vorwärts, aber das Ziel scheint noch ungewiss. Daher unterstütze ich Herrn Juncker darin, dass wir die Herzen und die Köpfe der Europäer zurückgewinnen müssen. Wir müssen jetzt handeln, damit die Bürger auch sehen, dass wir ihre Sorgen in Europa verstehen und den Willen zur Veränderung haben. Die Bürger müssen den Mehrwert der EU wieder sehen und auch verstehen. Viele der von Juncker angesprochenen Punkte mögen wie Visionen wirken, aber wir brauchen in Europa wieder Visionäre. Wie sich die Visionen im Einzelnen ausgestalten, mag dahin gestellt sein und bleibt abzuwarten.

Andor Deli (PPE), írásban. – Már többször hangoztattam a parlamenti munkám során, hogy a nyugat-balkáni régióval kapcsolatban következetes politikát kell folytatnia az Európai Uniónak, ha meg akarja őrizni a csatlakozni vágyó országok elkötelezettségét az európai integráció és értékek iránt. A Nyugat-Balkán tagjelölt országainak egyértelmű üzenetre van szüksége, ezért üdvözlöm Juncker elnök úr »State of the Union« beszédében elhangzottakat a bővítés politikát illetően. Örülök neki, hogy a korábbi kissé ellentmondásos megnyilvánulások után sikerült letisztázni és egyértelművé tenni, hogy a jövőben az Európai Unió kész új tagállamokat felvenni soraiba, hogy az EU-tagállamok száma nem áll meg huszonhétnél. Erre a politikai üzenetre szükség lett volna már korábban is, de jobb később, mint soha. Most, hogy egyértelművé vált, hogy megvan a politikai akarat, újfent felhívnám az Európai Bizottságot és a nyugat-balkáni országok kormányait, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és dolgozzanak a csatlakozási tárgyalások felgyorsításán és elmélyítésén. Köszönöm, hogy meghallgattak.

João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – As responsabilidades da UE na profunda crise em que a Europa mergulhou, nos insuportáveis desequilíbrios e desigualdades entre Estados, foram deliberadamente ocultadas neste discurso. Como ficou claro, o que se pretende é forçar uma fuga em frente. Insistir nos mesmos caminhos, nas mesmas políticas e orientações que nos trouxeram ao desastre económico e social. Mas agora em dose reforçada. Mais federalismo, mais neoliberalismo, mais militarismo.

O rumo que o presidente da Comissão Europeia aqui veio anunciar, falando em nome dos beneficiários e mandantes da integração capitalista europeia, não é uma inevitabilidade, nem algo com que os trabalhadores e os povos da Europa se tenham de conformar. Pelo contrário. O verdadeiro futuro da Europa não se circunscreve aos cenários que a UE agora define para o seu próprio futuro.

Será a luta dos trabalhadores e dos povos da Europa, pelo direito ao seu desenvolvimento soberano e pela rutura com os constrangimentos que o impedem, que irá definir os caminhos de que se fará o futuro do continente. Será essa luta a abrir o caminho a um projeto de cooperação solidária entre Estados soberanos e iguais em direitos, assente no benefício mútuo, na paz e no progresso social. Um projeto que, como fica cada vez mais claro, exige a derrota da UE.

Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. – The President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, presented today (13.09.2017) his annual State of the Union speech, in which he addressed the biggest issues and challenges of the present EU. I welcome the intention to escape from the multi-speed scenario that could place Poland, along with the other Member State outside of the euro area, in a less favourable position. Having in mind the deepening divide between the East and the West, the old Member States and the new ones, I find the commitment to the united and cooperating Europe as a fundament for a positive future development of the EU. Jean-Claude Juncker also mentioned the topics regarding double standards of food and the posting of workers in the single market, reacting to a problem of different wages for the same job. I believe that the rules to tackle those urgent issues are in place, thus we should focus on their effective application, as President Juncker also implied. We are not in need for new laws, we are in need for more effective legislation enforcement tools. Referring to the conclusion of his speech I hope that the sun will shine long enough for fixing the roof of Europe completely.

Maria Grapini (S&D), în scris. – Mi-a plăcut al șaselea scenariu pe care l-ați prezentat ca fiind personal, dar sunt îngrijorată pentru că nimeni nu poate face singur nimic. Credeam că ne prezentați un scenariu al echipei, al Comisiei.

Mi-a plăcut ce-ați spus nu numai pentru că ați pronunțat numele țării mele, recunoscându-i drepturile, dar și pentru că ați pus accentul pe nevoia unor acorduri comerciale echitabile și pe industrie, lucruri pe care le-am susținut permanent.

Dar, domnule președinte, ați vorbit prea puțin despre coeziune socială, chiar dacă ați vorbit despre importanța plămânilor est-vest. Mi-aș dori să revizuiți modul în care este folosit Fondul Strategic de investiții pentru a nu avea efecte contrarii coeziunii sociale.

Și mai trebuie, domnule președinte, să găsiți și instrumente adecvate pentru implementarea măsurilor, dar și a efectelor. Dar folosiți, domnule președinte, aceleași instrumente de măsurat, nu schimbați etalonul pentru măsurarea efectelor. Este nevoie de o Europă unită, dar cu tratament egal pentru toți cetățenii.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

Benedek Jávor (Verts/ALE), írásban. – A legfontosabb kérdés ma az Unió jövője: az, hogy a 27 tagállamból álló blokk együtt marad vagy két sebességessé válik, amiben a kimaradók pedig a perifériára szorulnak. Juncker elnök beszédében elkötelezte magát az EU egységének megóvása mellett, ami nagy előrelépés a tavalyi »Fehér Könyv« lehetőségei után. Ez azt jelenti, hogy felismerte, hogy a többsebességes Európa nem csupán a lemaradóknak, hanem a »mag-Európának« is súlyos károkat okoz: Az előbbieknek nemcsak az uniós források megcsappanása, a számukra előnyös politika alakításából való kimaradás, és az egységes, külpolitikai fellépés hiánya okozhat komoly károkat.

A magországok számára az jelent kockázatokat, ha engedik egy olyan »peremvidék« létrejöttét, amely politikai, gazdasági, társadalmi bizonytalanságokat hordoz, kitéve ezzel az EU-t, többek között, Oroszország befolyásának. Ezért fontos, hogy Juncker elnök »hatodik terve« nemcsak az összeurópai problémákkal foglalkozik, hanem a déli és keleti periférián lévő országokéval is: a szociális problémákkal, az eurózónán kívüliek segítésével, az élelmiszer-minőséggel, bizonyítva a Bizottság fogékonyságát az Unió egészét érintő problémákra. Ugyanilyen fontos az elnök figyelmeztetése: a segítségnyújtás fontos, de az uniós szabályokat mindenkinek be kell tartani. Ez nem opció, hanem kötelesség. Juncker elnök terve üdvözlendő, de az ördög a részletekben rejlik. Ezért jogalkotóként ügyelnünk kell arra, hogy az »Egyenlők Európája« valóban minden tagország részvételével valósuljon meg.

Eduard Kukan (PPE), in writing. – This is an important moment for setting our priorities not only for the second part of the term, but also for the future of the EU. The EU has been going through a rough path, yet the way to overcome it is to work closer together. I would like to address one issue you have touched upon. I am glad to hear the encouragement for the Western Balkan countries, a region aspiring to become future members of the EU. We cannot afford to lose focus of this process. It is in our strategic interest to bring these countries to the Union. Therefore, I would appreciate if in preparation of scenarios for the future of the EU, we already bring the question of future enlargement to the table in a similar way we do now with Brexit. We need to be a clear and predictable partner, not only in the Western Balkans, but also in our close Neighbourhood. The State of the Union has to address the questions of our place and critical interests in the external policies. Our leaders, including you Mr President, have a crucial role in shaping our external partnerships.

Javi López (S&D), por escrito. – Hace años que la Unión Europea dejó de ocupar una parte importante de nuestros sueños. Ese proyecto sinónimo de derecho, desarrollo y oportunidades se convirtió es un escenario muy distinto: crisis económica, austeridad y desigualdad. Hoy, aquellos que creemos en el proyecto europeo deberíamos compartir esta preocupación y por tanto la necesidad de impulsar cambios. El pilar social debe ser una realidad y no un mero anuncio. Tenemos que trabajar para garantizar salarios dignos, recuperar los derechos de la clase trabajadora, garantizar un marco de pensiones y luchar contra la pobreza infantil. Por supuesto, sin olvidar que la Unión Europea es un proyecto basado en garantías democráticas y por tanto es fundamental garantizar el respeto al ordenamiento constitucional y el Estado de derecho en todos los Estados miembros. No hay tiempo que perder, no hay excusas, porque el reto es importante; que la Unión deje de ser parte del problema para convertirse en la parte más importante de la solución. Diversidad, diálogo, cooperación, respeto, cohesión e igualdad. Esto define a la Unión Europea. No permitamos que nada ni nadie cambie el sentido de la palabra.

Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Prioritățile UE pentru anul următor trebuie să fie acompaniate de adoptarea unor inițiative concrete ale Comisiei în materie de comerț, verificarea prealabilă a investițiilor, securitate cibernetică. UE trebuie să-și consolideze proiectele pentru a realiza o uniune a energiei, o uniune a securității, o uniune a piețelor de capital, o uniune bancară și o piață unică digitală.

Comerțul va juca un rol decisiv deoarece va crea locuri de muncă și noi oportunități pentru întreprinderile europene.

Industria are nevoie de o nouă strategie deoarece industriile europene trebuie păstrate în Europa și trebuie să fie competitive mondial în materie de inovare, digitizare și decarbonizare.

Este nevoie de un cadru legislativ solid pentru consolidarea pieței digitale. S-au făcut progrese mari în domeniul digital – înlăturarea taxelor de roaming, acces wifi în spații publice, acordul utilizării benzii radio 700 MHz ca suport pentru 5G și vehicule inteligente. Rămân, însă, de consolidat comerțul online, regulile drepturilor de autor, securizarea platformelor online și stabilirea standardelor în ceea ce privește atacurile cibernetice.

În plus față de o piață unică și o uniune monetară, Europa are nevoie de o uniune a securității. Spațiul de Libertate, Securitate, Justiție nu va fi niciodată complet fără aderarea României și Bulgariei la Schengen.

Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. – Εκφράσατε αγωνία για την Ευρώπη της ειρήνης, πράγμα που πολλοί συμμεριζόμαστε. Επί της ουσίας, επικεντρωθήκατε στην σημασία εφαρμογής των βασικών κανόνων δικαίου της ΕΕ (Rule of Law) για να προχωρήσουμε στο μέλλον, τονίζοντας ότι δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση όλων. Προσθέτω ότι η εφαρμογή των κανόνων δικαίου σε όλη την ΕΕ είναι θεμελιακό ζήτημα για την ύπαρξη της ΕΕ επειδή αφορά τις κοινές αξίες που πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστές. Για εφαρμογή των κανόνων δικαίου στα εργασιακά θέματα, συγχαίρουμε την εξαγγελία σύστασης μιας κοινής Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής που θα επιβλέπει την συμμόρφωση των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα προς τις δικαστικές αποφάσεις για να εξαληφθεί το κοινωνικό dumping που παρατηρείται. Ενόσω όμως μιλάμε για εφαρμογή των βασικών κανόνων δικαίου, αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ για θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και τιμωρίας των παραβατών, δεν εφαρμόζονται στο υπό κατοχήν έδαφος της Κύπρου αλλά ανταμείβεται το κατοχικό καθεστώς. Χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες, ανάμεσά τους και εγώ, στερούμαστε το πατρικό μας σπίτι και την γη μας. Η εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων στα εργασιακά είναι όντως σημαντική. Αλλά, η εφαρμογή αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ για προστασία και απόλαυση της ιδιωτικής περιουσίας αφορά την ύπαρξη και το μέλλον της ΕΕ.

Péter Niedermüller (S&D), írásban. – Az Európai Unió jelentős, gyakran drámai kihívásokkal nézett szembe az elmúlt évben. Nem kevesen voltak, akik már az Unió végét, szétszakadását, összeomlását vizionálták. Ma mégis azt kell mondani, hogy az Unió kezd úrrá lenni a nehézségeken. Még akkor is így van ez, ha a brexit-tárgyalásokon nincs sok előrehaladás, és a menekültek száma sem csökkent jelentősebb mértékben. A legnagyobb veszélyt az EU-ra nézve ma azonban nem ezek az események jelentik, hanem sokkal inkább a magyar és lengyel kormány által képviselt illiberális demokrácia, amely alapjaiban támadja az EU-t, azokat az értékeket, amelyekre az EU épül. Megengedhetetlen, hogy egyes tagállamok nem hajlandók elfogadni az Európai Bíróság ítéletét.

A veszély nemcsak azért nagy, mert ez a primitív ellenségképekre épülő ideológia könnyen eladható, hanem azért is, mert az EU-nak nincsenek igazi eszközei ezekkel a tagállamokkal szemben. Éppen ezért a következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy lesz-e a Bizottságnak politikai bátorsága határozottan fellépni azon kormányok ellen, amelyek tudatosan, rendszeresen szembefordulnak az európai értékekkel. A két- vagy többsebességes Európa nem jelent valódi megoldást. Hiszen ennek az lesz a következménye, hogy magukra maradnak azok az országok, amelyeknek Európaellenes kormánya van. Meggyőződésem, hogy Európának ma nem több megosztottságra, hanem sokkal inkább szoros egységre van szüksége.

Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, in Ihrer heutigen Rede haben Sie den Finger in einige europäische Wunden gelegt. Wenn Sie davor warnen, dass es in Europa keine Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse geben soll, dann sind wir im Kern der sozialen Frage. Europa wird sozial sein, oder wird nicht sein. Das bedeutet, dass wir nicht mehr wegschauen dürfen, wenn ein Arbeiter in Osteuropa weniger als die Hälfte verdient als ein Arbeiter in Westeuropa. Genauso wenig dürfen wir wegschauen, wenn in Südeuropa jeder zweite Jugendliche keinen Job hat und gleichzeitig junge Menschen in ganz Europa nur prekär beschäftigt werden. Wir brauchen eine Europäische Union der Sozialstandards – dafür haben Sie, Herr Juncker, meine volle Unterstützung. Und auch bei Ihrem Vorschlag zur Schaffung einer europäischen Arbeitsmarktbehörde haben Sie meine volle Unterstützung. Es führt auch kein Weg daran vorbei, die Entsenderichtlinie endlich zu überarbeiteten. Das Prinzip: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort muss endlich Realität werden. Machen wir uns an die Arbeit!

Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR), kirjallinen. – Saksan liittopäivävaalien edellä on tunnelma hyvin odottava, joskin suunta on selvä. Saksalais-ranskalainen hallitustenvälinen työryhmä on istunut kuukausikaupalla hahmottelemassa suljettujen ovien takana uutta suuntaa Euroopalle. Liittovaltiokehitys jatkuu, jäsenmaiden yhteisvastuuta halutaan lisätä, Euroopan vakausmekanismista tullee EU:n valuuttarahasto ja pian meillä on varmasti yhteinen valtiovarainministerikin. Suomessa asiasta ei ole käyty avointa poliittista keskustelua, tosin ei käyty liittymisestä meille ongelmalliseen euroonkaan. Presidentti Macronin puhe 8.9.2017 Ateenassa enteilee mahtipontista liittovaltiosuunnitelmaa.

Komissio on ehdottanut kolmea erilaista rahastoa: yhtä investointien turvaamiseen taantumassa, toista jäsenmaiden avuksi työttömyysmenoissa ja kolmas olisi huonojen aikojen varalle. Ehdotukset kolmesta rahastosta eivät ole selkeitä eikä niitä ole taustoitettu riittävästi, jotta niiden toimintaperiaate olisi helposti ymmärrettävissä. Yhtä lailla on vaikea käsittää, mitkä ovat järkiperustelut yhteiselle valtiovarainministerille tai euroalueen omalle budjetille. Liittovaltion rakentaminen lienee merkittävin tekijä taustalla. Eurooppa muodostuu suvereeneista kansallisvaltioista, jotka ovat kaikki kielellisesti ja kulttuurillisesti ainutlaatuisia. Suomen kannalta kehitys on huolestuttavaa, sillä meille on varattu maksajan rooli. Kun havaitsee, miten vähän EU-maat ja komissio haluavat panostaa veronkierron torjumiseen, toivoisin, että kaikki se energia, joka laitetaan uusien virastojen, virkojen ja rahastojen perustamiseen, kanavoitaisiin veronkierron vastaiseen taisteluun.

Alfred Sant (S&D), in writing. – This year's State of the Union message gave a look back. It presented the remaining programme of activities the Commission will implement by the end of its mandate and provided post-mandate strategic guidelines for the EU's future development. We have swung from the depths of last year's frustration and disappointment to a strong optimism. However, this is leading to contradictions as old integrative dreams for Europe re-emerge. On the one hand, the claim is that the European project has to be further democratised and brought closer to the people. One the other, the suggestions are for further deepening, some to be implemented under the radar by an extension of existing rules and of the »Community method«. The priority of ensuring consolidation by combatting through political means, the strong divergences existing between parts of the Union, is likely to be lost. It happened in the past; it can happen again. Deepening as of now will create new realities for which the political and economic mechanisms to manage them properly will be lacking. We should not let an unexpectedly good outturn deflect us from the strategic need to consolidate. Otherwise, the past will beckon.

Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Vážený pane předsedo Komise, vřele vítám Vaše slova o tom, že v EU nesmí existovat občané, tedy ani zaměstnanci či spotřebitelé, druhé kategorie. Když byli v loňském roce čeští spotřebitelé během průzkumu dotázáni, jak vnímají situaci, kdy řada výrobců potravin dodává pod stejným názvem na vnitřním trhu výrobky s odlišným složením, devíti spotřebitelům z deseti tato praktika vadila. Ne, český spotřebitel opravdu nemá jiná očekávání než ten německý. Osobně na tento pro někoho možná nezajímavý či marginální problém upozorňuji již šest let. Díky iniciativám českého a slovenského premiéra se dvojí kvalitou konečně začíná, i když zatím velmi nesměle, zabývat i Komise, členské státy a věřím, že s konkrétními návrhy řešení přispěje i Evropský parlament. Vnitřní trh je jedním z hlavních pozitivních symbolů evropské integrace. Občané ale čím dál více vnímají, že se na vnitřním trhu ne vždy hraje fér. Pokud se budeme i nadále tvářit, že dvojí standardy neexistují, děláme tím srdci projektu Evropské unie medvědí službu. Ztracenou důvěru občanů, o které je dnes také řeč, bychom již těžko získávali zpět. Jsem ráda, že si to uvědomujete.

Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. – Señor Juncker, presenta usted un futuro para la Unión basado en precarizar a la clase trabajadora y el campesinado a través de la competitividad. Apuesta por la Unión de la Energía para beneficiar a las eléctricas sin cuestionarse la necesidad de reducir el consumo de energía, ni los impactos ambientales, paisajísticos o en la salud de las poblaciones. Habla de profundizar en el euro, la unión bancaria, el Pacto de Estabilidad, sin mencionar la pobreza o el impacto en los servicios públicos de estas políticas. Necesitamos políticas públicas para relocalizar la producción y las industrias; salarios dignos; precios remuneradores para agricultores/as; para pescadores/as; reparto justo del derecho a producir y a pescar; parar los tratados de libre comercio; modelos de producción y comercialización de alimentos basados en la agroecología y en circuitos cortos; presupuestos para los sistemas públicos de salud, enseñanza y servicios sociales, no para militarizar la Unión. Se ha olvidado de las mujeres: ¿considera que en materia de igualdad de derechos y de lucha contra la violencia machista no hay nada más que hacer en Europa? Europa debe asumir como objetivo prioritario adoptar medidas para acabar con la violencia machista y las desigualdades que sufrimos la mitad de la población.

Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Tegoroczne wystąpienie przewodniczącego Komisji było wizjonerskie i odważne. W tonie wypowiedzi szefa Komisji dało się wyczuć, że chce on niejako tchnąć nowego ducha w projekt europejski, aby nadać mu przyśpieszenia i pozwolić uciec od problemów, których w Unii w ostatnim czasie nie brakowało. Orędzie 2017 odznaczało się szczególnie na tle ubiegłorocznego, które przypadło na okres tuż po decyzji Brytyjczyków o wystąpieniu z Unii oraz przed wyborami w Austrii, Holandii i Francji, w których spodziewano się kolejnych sukcesów partii antyeuropejskich. W tym roku, co przyznał pan przewodniczący Europa »złapała wiatr w żagle«. Nie można jednak popadać w hurraoptymizm. Być może ryzyko marszu populistów po władzę w kluczowych państwach członkowskich zostało na chwilę obecną zażegnane, ale nadal rośnie liczba eurosceptyków. Dobrze, że odparliśmy atak sił populistycznych, ale czy wyciągnęliśmy wnioski z ich rosnącej popularności? Czy zidentyfikowane zostały przyczyny brexitu? Nie możemy sobie pozwolić na skupienie się wyłącznie na warunkach wyjścia, nie wyciągając stosownych wniosków. Optymizm przewodniczącego Junckera wynika również z coraz lepszej sytuacji gospodarczej na kontynencie. Wskaźniki ekonomiczne są najlepsze od lat: zatrudnienie jest najwyższe w historii, bezrobocie spada i zbliża się do poziomu sprzed kryzysu, inwestycje rosną, a zadłużenie się zmniejsza.

Ivan Štefanec (PPE), písomne – Prejav predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera o stave Európskej únie sa niesol v pozitívnom a povzbudivom duchu. Ekonomika sa drží v dobrom stave, bolo vytvorených viac ako osem miliónov pracovných pozícií, čo predstavuje rekordné čísla. Juncker potvrdil, že Európska únia sa bude expandovať a prijme nových členov v blízkej budúcnosti. Pre Slovensko je to obzvlášť pozitívnou správou, pretože našou prioritou je, aby Ukraina bola stabilnou a funkčnou krajinou. Potešilo ma, že kladie dôraz na rovnaké pravidlá pre všetkých občanov EÚ a osobitne aj rovnaké zloženie výrobkov pod rovnakou značkou – tému, ktorú v Europarlamente stále presadzujem.

Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Itt az ideje, hogy az európai integráció meghaladja az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi válság, menekültválság, brexit és a dezintegrációt erősítő egyéb fejlemények fémjelezte bénultság időszakát. Ezért üdvözlöm, hogy a Bizottság elnökének beszámolója olyan kezdeményezéseket vetített előre a következő időszakra, amelyek több fontos területen alkalmasak lehetnek az Unió dinamizálására, hatékonyabb és átláthatóbb működtetésére. Sürgető feladataink – nemzetközi versenyképességünk erősítése; belső és külső biztonságunk együttes és hatásosabb védelme; új, működőképes és humánus közös migrációs politika; a közösségi költségvetés reformja; s nem utolsósorban végre érdemi előrelépés a Szociális Európa megvalósításában – megkövetelik, hogy az EU ismét valódi, szolidáris közösségként működjön.

Az utóbbi években néhány kormány részéről tapasztalt önző, nacionalista politikára, a szolidaritás elvének és gyakorlatának háttérbe szorulására véleményem szerint nem két- vagy többsebességes integrációs sémákban kell keresni a választ, hanem a közösségi érdeket megjelenítő együttes döntésekért való közös és teljes felelősségvállalással. Az integráció és az európai polgárok jövője alkalmasint a demokratikus jogállami működés és a szolidaritás kikényszerítését is megkövetelheti. A tagállamok kormányai részéről a Tanács szintjén túl gyakran megnyilvánuló szolidaritás-, politikaiakarat- és cselekvés-hiányra válaszul további, a lakosság közvetlen érdekeit előtérbe helyező, újszerű és előremutató kezdeményezéseket várunk, amelyekhez meggyőződésem szerint az EP többségében, ezen belül az európai szocialistákban erős szövetségesre számíthat a Bizottság.

Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Pone Pirmininke, šios direktyvos tikslas yra prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, bei šalinant kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui. Tai pagerins pasiūlą ES rinkoje. Štai kodėl yra taip svarbu pašalinti kliūtis, kylančias dėl skirtingų taisyklių. Pagal direktyvą reikia mažinti naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nepaisant to, svarbu palikti šiuos subjektus pagal savo paraišką. Naujovės yra absoliučiai svarbios siekiant direktyvos tikslų, todėl tinkamų inovacinių įmonių galimybių išlaikymas yra toks svarbus. Rinkos prieigos reikalavimų pagrindu turi būti funkcionalumas, o ne produkto techninės specifikacijos. Skaitmeninė rinka taip pat yra svarbi. Skaitmeninės bendrosios rinkos strategijos tikslas yra pasiekti patvaresnę ekonominę ir socialinę naudą palengvinant prekybą ir didinant užimtumą Sąjungoje. ES vartotojai vis dar negali visiškai pasinaudoti mažesnėmis kainomis ir didesniu pasirinkimu, kuris gali užtikrinti bendrą rinką. Taip pat yra poreikis imtis bendrų veiksmų, kad žmonėms su negalia būtų užtikrinta visapusiška prieiga prie naujo elektroninio turinio. Todėl būtina suderinti prieinamumo reikalavimus visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir užtikrinti, kad visi Sąjungos piliečiai, neatsižvelgiant į jų veiksmingumą, galėtų ja pasinaudoti.

Iuliu Winkler (PPE), in writing. – President Juncker, you said: »The rule of law is not optional in the European Union. It is a must.« I agree, and I ask: Is it not high time that the EU solves the Copenhagen Dilemma? The EU membership criteria laid down in 1993 in Copenhagen require that any candidate country implements the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities. Members of national minorities should be able to maintain their distinctive culture and practices, including their language, without suffering any discrimination. Why the same requirements are not enforced in all Member States by an EU act? The states that joined the EU more recently implemented major changes in their legislation involving the treatment of ethnic and religious minorities. Why not have an EU standard in the matter of the protection of national minorities? President Juncker, in the quest to solve the Copenhagen Dilemma your Commission will be able to build on the Minority Safe Pack European Citizens Initiative, once the 1 million signatures will be presented next March. »In a Union of equals, there can be no second class citizens« you say. Let's make this true for the members of national minorities, too!

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – Sytuacja w Unii Europejskiej poprawia się. Gospodarka unijna stopniowo wychodzi z kryzysu ekonomicznego i powoli nabiera rozpędu, powstrzymany został napływ uchodźców, rozpoczęły się negocjacje z Wielką Brytanią, których celem jest wypracowanie porozumienia umożliwiającego zminimalizowanie negatywnych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dla obywateli. Nie oznacza to jednak, że zagrożenia zupełnie zniknęły. Wyzwania, przed którymi stoimy, to przede wszystkim zapewnienie Europejczykom dobrej kondycji europejskiej gospodarki i bezpieczeństwa, w tym między innymi bezpieczeństwa gospodarczego, ale także np. energetycznego. Udało nam się przełamać falę populizmu w Europie, ale to nie oznacza, że zniknęły zagrożenia hybrydowe. Zwalczanie dezinformacji będzie jednym z głównym długofalowych wyzwań, przed którymi staje UE. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze się do nich przygotować. Potrzebujemy przede wszystkim lepszego diagnozowania sytuacji i przewidywania problemów, zdolności do reagowania wobec zagrożeń oraz skutecznych strategii rozwiązywania kryzysów. Wzmocniona współpraca wojskowa, wspólne działania w zakresie handlu oraz przekształcenie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego w trwałą sieć bezpieczeństwa w celu ochrony nie tylko budżetów krajowych, ale także budżetów domowych i jakości życia Europejczyków to dobre propozycje, które służą temu celowi.

Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – O discurso do Estado da União de Juncker, em linha com outros que proferiu ao longo do seu mandato, transmitiu uma posição positiva sobre o futuro da União Europeia (UE). Destaco a importância dada ao aprofundamento da democracia participativa e da transparência, à necessidade de concretizar um pilar social adequado aos novos desafios da economia global, à liderança europeia no plano da sustentabilidade e dos sistemas limpos e inteligentes de mobilidade, à concretização da União da Energia e da União Digital, à extensão do EURO a todos os países da União, ao completar da União Bancária e da União Económica e Financeira, ao desenvolvimento da União da Segurança e da União da Defesa e às políticas comerciais de nova geração para reforçar a afirmação global da UE. Esta visão necessita, para ser concretizada, de uma União Europeia internamente forte e dotada de instrumentos que fomentem a convergência. A prova dos nove sobre a importância deste discurso decorrerá da apresentação das perspetivas financeiras na primavera de 2018. Se nelas estiver o reforço orçamental necessário, designadamente o aumento dos recursos próprios da União, então este discurso do Estado da União terá sido um momento forte de consolidação do projeto europeu.

8.   Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen

9.   Afstemningstid

Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

9.1.   Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (afstemning)

9.2.   Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (afstemning)

9.3.   EU's politiske forbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (afstemning)

9.4.   Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (afstemning)

Prima della votazione:

Giovanni La Via, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella notte del 24 agosto del 2016 una serie di scosse di terremoto hanno devastato il centro dell'Italia, provocando 299 vittime e migliaia di persone ferite o evacuate. Un anno dopo siamo qui, in quest'Aula, per esprimere un voto che serve per ricostruire e per aiutare quei cittadini che, sopravvissuti al terremoto, chiedevano una mano per ripartire e raccontare un giorno ai propri figli di avercela fatta, di poter dire che niente è impossibile.

Sono orgoglioso che Parlamento, Commissione e Consiglio abbiamo deciso di provvedere a questa mobilitazione senza precedenti per un ammontare – e parliamo di 1 miliardo e 200 milioni di euro – con la procedura più rapida possibile. Oggi, nella giornata del discorso sullo stato e sul futuro dell'Unione europea, questo è un segnale concreto che l'Europa è viva e che il suo cuore batte al centro: al centro dell'Italia, dove padri, madri e figli hanno oggi un motivo in più per sentirsi europei e per raccontare la storia di un piccolo grande aiuto.

Questa è l'Europa in cui crediamo e che vogliamo ricostruire, dove nessuno è lasciato indietro e dove ci aiutiamo a vicenda. Questa è l'Europa solidale che i nostri padri fondatori volevano.

Presidente. – La votazione è chiusa. La relazione La Via è approvata. Come cittadino e parlamentare italiano, desidero ringraziare tutto il Parlamento per questo gesto di solidarietà nei confronti delle popolazioni che hanno sofferto e continuano a soffrire a causa di migliaia e migliaia di scosse di terremoto. È la dimostrazione che esiste l'Europa della solidarietà.

E a questo proposito vi informo che, in seguito alla richiesta che mi è stata rivolta lunedì, in occasione dell'apertura della sessione, firmerò oggi una lettera indirizzata al Presidente Juncker, per chiedergli di cercare una soluzione al fine di fornire un aiuto finanziario alla parte olandese dell'isola di Saint Martin, devastata dall'uragano Irma. La parte olandese dell'isola ha uno statuto legale differente rispetto alla parte francese e, di conseguenza, non potrebbe ricevere aiuti dell'Unione europea.

Io ritengo che noi dobbiamo fare di tutto per aiutare questi cittadini che contribuiscono anche alla nostra elezione, perché votano per l'elezione del Parlamento europeo. Sono cittadini che hanno subìto la stessa devastazione dei loro vicini francesi.

(Applausi)

9.5.   Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (A8-0281/2017 - Jens Geier) (afstemning)

9.6.   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (afstemning)

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF

Vizepräsident

9.7.   EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (afstemning)

— Nach der Abstimmung:

Julie Girling, rapporteur. – Mr President, in line with Rule 59(4), sub-paragraph 4, I would like to ask for a referral back to committee to start negotiations.

(Das Parlament nimmt den Antrag an.)

9.8.   Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (afstemning)

— Nach der Abstimmung:

Norbert Lins, Berichterstatter. – Herr Präsident! Ich beantrage gemäß Artikel 59 Absatz 4 Unterabsatz 4 der Geschäftsordnung, den Gegenstand zwecks interinstitutioneller Verhandlungen an den ENVI-Ausschuss zurückzuüberweisen.

(Das Parlament nimmt den Antrag an.)

9.9.   Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (afstemning)

9.10.   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 105: Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (B8-0497/2017) (afstemning)

9.11.   Indsigelse jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (afstemning)

9.12.   Indsigelse jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om foder og fødevarer, der er underlagt særlige bestemmelser om import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (B8-0502/2017) (afstemning)

9.13.   Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (afstemning)

9.14.   Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (afstemning)

9.15.   EU's politiske forbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López) (afstemning)

— Vor der Abstimmung:

Javi López, ponente. – Señor presidente; muy rápidamente, yo quiero agradecer a mis colegas el trabajo hecho para tener un informe que intenta reforzar, impulsar y dar un marco más coherente a nuestras relaciones con Latinoamérica, en defensa de los mismos valores: el multilateralismo, las sociedades abiertas o los derechos humanos; y para compartir una agenda, que es la agenda de la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género o tener un crecimiento inclusivo que gobierne la globalización.

9.16.   Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (afstemning)

Der Präsident. – Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

10.   Stemmeforklaringer

10.1.   EU's politiske forbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Rupert Matthews (ECR). – Mr President, thank you for giving me the opportunity to make my first speech here in the main plenary of the European Parliament. I am pleased to see that positive relations with India are continuing to grow. The European Union has much to gain for India is a great country, and I wish the European Union well with those links.

But of course Britain has got its own important links with India. We have both been members of the Commonwealth for decades, and we have cultural, family, and trading links that go back centuries. I am confident that once Britain is again an independent country we will re-establish and grow our historic links with India and to other countries within the Commonwealth, and that is just one reason why I am confident that Brexit is going to be a great success.

Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem také podpořil tuto zprávu o posilování spolupráce s Indií. Je to přece jenom největší demokracie světa a určitě stojí za to pokusit se prosadit smlouvu o volném obchodu s touto zemí.

Pro mě jako pro poslance za Českou republiku má toto i jistou vnitrostátní konotaci. Český prezident a část české levice je uhranutá vztahy s Čínou, s Ruskem a s některými jinými nedemokratickými zeměmi a já si myslím, že odpovědí na toto je právě posilování spolupráce s Indií, která z hlediska velikosti a významu za Čínou jako takovou nezaostává a přitom je to demokratická země.

Myslím si, že bychom také měli zohledňovat, s kým spolupracujeme, jaký politický režim v dané zemi funguje a zda ten dotyčný stát není jenom ekonomicky silný, ale zda respektuje lidská práva a zda tam platí principy demokracie. Indie se o toto minimálně pokouší.

Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, já jsem se rozhodl podpořit tuto zprávu, protože si myslím, že musíme posilovat i nadále vztahy Evropské unie s Indií. Myslím si, že musíme posílit strategická partnerství v několika oblastech.

Za prvé, vítám spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Dále mohu jmenovat například boj proti terorismu, právě indické informace z řady zemí nám pomáhají vyhnout se některým teroristickým útokům. Také chci vyzdvihnout boj proti neřízené migraci a spolupráci v oblasti námořní a kybernetické bezpečnosti. To jsou všechno věci, kde bychom měli spojit síly, a proto tuto dohodu vítám.

10.2.   EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Mr President, today we voted to impose strict limits on the »stop the clock« policy on international aviation. For decades now, we have lived in hope that the aviation industry will regulate itself and introduce the limits on emissions our planet so desperately needs. So far, we have allowed the only industry that is rapidly increasing its carbon emissions to continue posing a catastrophic threat to the climate and that at a time when the Caribbean is experiencing the worst ever hurricane season. When I became an MEP, I pledged that I would travel to Brussels by train and that I would only fly once in my mandate. How ironic that this flight will be later this week, and will take me through the hurricane zone itself. Within Europe, we urgently need to stop aviation's free ride on the climate by ending their tax breaks and introducing a frequent flyer levy. Outside Europe, we need to implement ambitious emissions reduction targets for aviation as soon as possible, because nature is making it very clear that she is not »stopping the clock«.

Νίκος Ανδρουλάκης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε σήμερα για την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας ρύπων στην αεροπορία. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Juncker σήμερα στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, παγκόσμια θέματα όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προσφυγική κρίση και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής των μεγάλων πολυεθνικών μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με περισσότερη πολιτική ενοποίηση. Για τον λόγο αυτό καλωσορίζω τη δέσμευσή του να καταργήσει την ομοφωνία στο Συμβούλιο για την υιοθέτηση νομοθεσίας στα φορολογικά θέματα. Ο πλούτος πρέπει να φορολογείται εκεί όπου παράγεται. Τα όποια παράθυρα που επιτρέπουν τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών και τη νόμιμη φοροαποφυγή των εταιρειών πρέπει να κλείσουν. Μόνο έτσι θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, την ανεργία των νέων και να στηρίξουμε την υγεία και την παιδεία. Το κράτος δικαίου και η διαφάνεια δεν είναι επιλογή αλλά είναι υποχρέωση όλων.

José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, votei a favor desta resolução porque acredito que se trata de um elemento-chave para a concretização do quadro de ação relativo ao clima e à energia para 2030 e um passo crucial para podermos alcançar uma verdadeira união da energia resiliente e dotada de uma política de alterações climáticas orientadas para o futuro.

As alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam. Todos os dias assistimos a exemplos de fenómenos climáticos severos e sem precedentes que mostram a todos essa verdade e é este o momento de ação.

As emissões de gases com efeito de estufa provenientes das atividades de aviação estão a aumentar significativamente. Estima-se que, na ausência de novas medidas, as emissões de dióxido de carbono provenientes da aviação internacional irão praticamente quadruplicar até 2050 relativamente aos níveis de 2010.

Caros Colegas, esta resolução contribui para o cumprimento do Acordo de Paris, bem como para o objetivo ambicioso fixado pela organização da Aviação Civil Internacional, no sentido de as emissões globais de CO2 provenientes da aviação internacional não serem superiores aos níveis de 2020. A União Europeia continua a liderar o combate às alterações climáticas e esta resolução é disso exemplo.

Robert Jarosław Iwaszkiewicz (EFDD). – Panie Przewodniczący! Głosowałem za wyłączeniem lotnictwa ze szkodliwego i bezmyślnego systemu ETS – systemu, który od lat kładzie się ciężarem na europejskich firmach, systemu, który spowodował wzrost bezrobocia oraz ucieczkę firm poza granice Unii. Nie poddawajmy się zielonemu dyktatowi, walczmy o gospodarczą wolność, bo tylko wolność przyniesie Europie rozwój i nowe miejsca pracy, tylko wolność jest odpowiedzią na bezmyślność polityków. Dlatego zawsze będę ją wspierał. Autorzy sprawozdania będącego przedmiotem głosowania sami przyznali, że system ETS nie działa i nie osiąga założonych rezultatów. Włączenie samolotów w jego ramy powoduje tylko wzrost cen biletów oraz dodatkowe koszty dla firm i obywateli. W omawianym sprawozdaniu brakuje mi również głosów w sprawie całościowego potępienia systemu.

10.3.   Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořila pozměňovací návrhy, které posílily u tohoto nařízení roli národních expertů, aby se samotné členské státy mohly vyjadřovat k procesu nastavování a přezkumu referenčních úrovní pro obhospodařovanou lesní půdu. Rovněž jsem se rozhodla podpořit pozměňovací návrhy kolegy Linse týkající se obsahu vnitrostátního plánu započítávání pro lesnictví.

Pro samotné nařízení jsem v závěru nehlasovala, zdržela jsem se, protože se domnívám, že nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 není nezbytně nutné přijímat. Domnívám se, že tyto záležitosti lze upravit i mimo legislativu a není nutné rozšiřovat byrokracii.

Marisa Matias (GUE/NGL). – Senhor Presidente, no debate que tivemos na segunda-feira em relação a este relatório eu apelei ao voto a favor. O compromisso da Comissão ENVI era um compromisso equilibrado e hoje vi-me forçada a votar contra este relatório pelas alterações que foram introduzidas e votadas favoravelmente.

São alterações que, mais uma vez, promovem o lobby da indústria madeireira, que não têm em conta a diversidade dos territórios, que permitem a flexibilidade em vez de um período de referência que seja comum, ou seja, colocámos aqui os interesses de um ou dois países da União Europeia porque fazem da floresta o seu negócio acima dos interesses da totalidade dos cidadãos e das cidadãs europeias de todos os países.

É verdade que os incêndios produzem emissões. É verdade que temos que promover a biodiversidade. Mas também é verdade que cortar madeira, cortar, cortar e cortar por negócio também produz emissões.

Com essa flexibilidade toda e sem período de referência ficamos à mercê do negócio, mas perdemos todos. Tive que mudar o meu voto.

Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Cuando algunas personas hablamos de la necesidad de incluir la agricultura y, por tanto, el manejo de los bosques y el uso de la tierra en la estrategia de lucha contra el cambio climático, no nos referimos a incluirla en el mercadeo mundial de derechos de emisión. Nos referimos a la necesidad de un cambio en nuestra relación con el medio ambiente; a cambiar el sistema agroalimentario mundial; a que la tierra vuelva a ser considerada un bien común que nos pertenece a todas y a que su cuidado nos beneficie a todas y a todos. Nos referimos a instituir el derecho al uso en lugar del derecho a la propiedad. Nos referimos precisamente a algo que está muy lejos del fondo de este informe: a evitar las medidas que mercantilizan y mercadean con el medio ambiente.

Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – He votado a favor de esta propuesta porque establece un compromiso vinculante para cada Estado miembro, a fin de garantizar que las emisiones contabilizadas procedentes del uso de la tierra sean compensadas por una eliminación equivalente de CO2 de la atmósfera, por medio de las medidas de estos sectores.

El cambio climático es un problema transfronterizo y global que no puede ser resuelto solo por la acción nacional o local. El Acuerdo de París incluye un objetivo a largo plazo y establece que la contribución del uso de la tierra, sus cambios de uso y la silvicultura para alcanzar los objetivos de mitigación del clima a largo plazo será crítica.

En la actualidad, la Unión Europea y los Estados miembros deben tener en cuenta este sector en virtud del Protocolo de Kioto, lo que impone limitaciones a la Unión Europea y a cada uno de los Estados miembros para garantizar que no generen emisiones adicionales. Además, la gestión forestal desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que todos estos sectores deben contribuir al objetivo general de reducción de emisiones de la Unión Europea.

10.4.   Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, a profitéhes fegyverkereskedők legnagyobb bánatára véget ér a háború Szíriában, Irakban is. Megható képeket látunk a tévéképernyőn a tudósításokban. Aleppoban például elkezdődött az újraépítés, tervezik, építik a hidakat, az utakat, a középületeket. Tessenek tehát abbahagyni az örvendezést afelett, hogy az Európai Unió Bírósága a kvótaügyben olyan határozatot hozott, miszerint minden rendben van ezzel a kvótaszabályozással. Megváltoztak a tények, kérem szépen! Szíriában is, Irakban is. El lehet kezdeni hazamenni, a menekülteknek lehetőségük, sőt, kötelességük van arra, hogy ebben az időszakban fogják magukat, hazamenjenek és a hazájuk újjáépítésén dolgozzanak.

Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – El comercio de armas ha alcanzado el volumen más alto desde la Guerra Fría, lo cual está muy mal, pero es que Europa es el segundo mayor proveedor de armas del mundo, lo cual nos debería avergonzar. Por ello hemos votado a favor de este informe, que insta a los Estados miembros a cumplir la Posición Común y el Tratado de Comercio de Armas.

La venta de armas a países como Arabia Saudí es contraria a los derechos humanos y, en la misma línea, la Resolución de este Parlamento del 25 de febrero de 2016 pide a la Comisión que imponga un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí.

Pero el pasado 13 de marzo, en el puerto de Bilbao, se embarcaban más de 4 000 toneladas de armamento hacia Arabia Saudí, una escena que, trágicamente, se repite constantemente. En tal acción, el cabo de guardia del Cuerpo de Bomberos alegó motivos de conciencia para no participar en ese operativo. Ahora se está enfrentando a un proceso disciplinario que pudiera acabar en inhabilitación. Lo que ha hecho este bombero no es más que defender los derechos humanos, de los que tanto ha hablado el señor Juncker esta mañana. Por ello merece nuestro apoyo y nuestra solidaridad.

Janusz Korwin-Mikke (NI). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko temu aktowi zbłądzonemu przez szlachetnych naiwnych. Mamy ilustrację, skoro nie chcemy sprzedawać broni do Turcji: Turcja kupiła rakiety w Rosji za 2,5 miliarda. Nie sądzę, żeby twórcy tego aktu byli agentami rosyjskimi. Po co Rosja miałaby płacić głupcom, którzy i tak głosują, jak chcą tego Rosjanie? Mnie natomiast interesuje fakt, że traci na tym przemysł europejski, i zdecydowanie byłem przeciwko temu aktowi.

10.5.   EU's politiske forbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López)

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Son muchos los países de América Latina que están viviendo un alarmante deterioro de los derechos humanos; Argentina: nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado; México: cientos de periodistas asesinados por denunciar la complicidad entre el Gobierno y el narcotráfico; Brasil: un Gobierno golpista que quiere cambiar la Constitución para atacar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras.

Pienso en todos esos pueblos, igual que este informe solo piensa en interferir en Venezuela. Los derechos humanos deben defenderse en toda América Latina, y la Unión Europea debe exigir su cumplimiento, no aprovecharse de su ausencia. Cuando aprobemos y apostemos por un comercio internacional justo, entre iguales, que anteponga las personas, los pueblos y el medio ambiente a los intereses de las trasnacionales, entonces votaremos a favor.

Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, dlouho se mi nestalo, že bych tolik souhlasil s mou komunistickou předřečnicí, ale má naprostou pravdu v tom, co řekla. Já si uvědomuji důležitost tohoto partnerství a domnívám se, že jedna ze strategických priorit pro Evropskou unii při řešení společných výzev je například odstraňování chudoby, masová migrace, organizovaný zločin nebo právě obchod s drogami.

Právě politická spolupráce je jediným nástrojem, jakým může Evropská unie v současné době pomoci Latinské Americe, která musí dodržovat lidská práva a musí přijímat opatření, která jsou na základě zásad demokracie a v rámci boje proti korupci přispějí k budování efektivní veřejné správy. Nedávné útoky proti demokraticky zvoleným představitelům, novinářům a bojovníkům za lidská práva jsou nepřijatelné. Evropská unie proti nim musí neustále bojovat.

10.6.   Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Si alguien de fuera de este Parlamento leyera el informe, podría pensar que la corrupción solo es un problema de los países del Sur; que no hay corrupción aquí; que no hay corrupción en Europa o que, por ejemplo, las empresas multinacionales, la mayoría con sede europea, no tienen nada que ver con la corrupción en los países del Sur.

Obvia, por ejemplo, que estas multinacionales son responsables del 70 % de los casos de evasión fiscal en el mundo. Obvia, por ejemplo, que en mi país, el presidente del Gobierno ha tenido que ir a declarar a los juzgados por corrupción o que su partido está ahora mismo encausado por financiación ilegal. Incluso me gustaría recordar la corrupción transnacional, la del señor Pedro Agramunt, que es el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y está directamente vinculado a un caso de corrupción en Azerbaiyán y de lavado de dinero. Desde aquí hay que pedir responsabilidades, entender que la corrupción es un mal que atraviesa a las élites internacionales y a sus multinacionales y pedir la dimisión del señor Agramunt.

Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, kedves Képviselőtársaim, az emberi jogok megsértése és a korrupció között szerves összefüggés van, hiszen az emberi jogaiban megsértett, elnyomott emberek sokkal inkább kényszerülnek arra, hogy elviseljék a korrupciót. Jut eszembe, szeptember első hetében két fontos dolog történt az Európai Unió és Ukrajna kapcsolatában. Az egyik, hogy nagy diadallal kihirdették az EU és Ukrajna közötti társulási szerződést, illetve hát annak hatálybalépését, a másik pedig gyalázatos módon, fityiszt mutatva az emberi jogoknak és az Európai Uniónak Ukrajna ugyanezen a héten elfogadta azt a törvényt, amivel ellehetetleníti az anyanyelv-használatot az oktatásban az őshonos közösségek számára. Kérem, hogy minden jóérzésű európai parlamenti képviselő, és minden jóérzésű állam tiltakozzon az emberi jogoknak e brutális megsértése ellen. Állítsuk meg Ukrajnát!

Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – La corrupción es un lastre. Es un lastre para la economía, para la democracia y para la equidad social. En eso no puede haber discrepancias. Hay algunos párrafos de este informe que son de puro sentido común. Sin embargo, como española y miembro de este Parlamento, no puedo más que sentir vergüenza cuando pretendemos dar lecciones a terceros países.

El informe señala a los países del sur, pero se olvida de que el 70 % de la evasión fiscal en el mundo proviene de las multinacionales, esas grandes amigas de la política comercial de la Unión Europea. Por cierto, recuerdo que en este Parlamento hay un comisario involucrado en uno de los mayores casos de corrupción de todo el mundo: los papeles de Panamá. No estamos para dar lecciones a nadie y deberíamos ser bastante menos hipócritas.

José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, votei a favor desta resolução porque considero que deve ser atribuída uma atenção prioritária à luta contra a corrupção. A corrupção é um fenómeno mundial complexo que afeta tanto o Norte como o Sul e é causada pela incapacidade dos sistemas políticos, económicos e judiciais assegurarem uma supervisão e responsabilização sólidas independentes.

A corrupção custa à União Europeia entre 179 e 990 mil milhões de euros em termos de PIB por ano e, de acordo com o Banco Mundial, são pagos anualmente subornos no valor aproximado de um bilião de dólares em todo o mundo. A União Europeia tem que mostrar uma oposição vigorosa e sem tréguas.

Neste contexto, a União Europeia deve reforçar a transparência e a responsabilidade da sua ajuda pública ao desenvolvimento e desenvolver um sistema global sólido de gestão dos riscos para evitar que a ajuda ao desenvolvimento contribua para a corrupção nos países beneficiários. Trata-se de contribuir para a luta direta e explícita contra a impunidade através das suas políticas externas.

Por isso considero relevante que a União Europeia passe a inserir uma cláusula anticorrupção juntamente com as cláusulas relativas aos direitos humanos nos acordos com os países terceiros.

Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem také podpořil tuto zprávu. Jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy máme doktrínu ochrany lidských práv a demokracie ve třetích zemích, tak je dobré toto rozšířit i na otázku boje proti korupci. Tuto zprávu vnímám jako důležitou v několika bodech, zmíním alespoň to, co považuji za nejvíce důležité – bavit se o tom, kam jdou evropské peníze ve státech, kde bují korupce. Zda ty peníze nekončí náhodou v kapsách těch, kteří v takovýchto státech vládnou a případně korupci sami velmi aktivně organizují.

Do budoucnosti bychom měli dávat mnohem větší pozor, kam putují evropské peníze, a snažit se spíše podporovat protikorupční iniciativy, občanskou společnost v takovýchto státech, ve třetích zemích, kde jsou korupce a řekněme ochrana lidských práv velkým problémem.

Andrejs Mamikins (S&D). – Liels paldies jums, priekšsēdētāja kungs!

Tikko mēs dzirdējām, kolēģi, Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera uzstāšanos, kurš 95 % laika veltīja tam, kas ir problēmas Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka tas ir ļoti pareizs vēstījums, jo mums pirmām kārtām jādomā par problēmām šeit, pie mums mājās, Eiropas Savienībā. Es nobalsoja pret šo rezolūciju, ko sagatavoja kolēģis Auštrevičus un pateikšu, kāpēc.

Tāpēc, ka mums ir divi ceļi: vai nu turpināt šo ceļu ar rezolūcijām un nosodīt diktatoru Alijevu, diktatoru Lukašenko, un nekad nebraukt uz trešajām valstīm vizītēs un mēģināt attīstīt attiecības; vai nu izbeigt šo leksiku un šo manieri un turpināt labā tonī un kā draugi un kaimiņi palīdzēt viņiem. Vēl jo vairāk, piekrītu kolēģim, ka korupcija nav unikālā lieta tikai Azerbaidžānā vai Baltkrievijā, vai vēl kaut kur. Korupcija eksistē arī manā valstī – Latvijā, un par to mums ir jādomā.

Norica Nicolai (ALDE). – Și eu am votat împotriva acestui raport pentru un singur motiv: amendamentul care vizează alegațiile de corupție referitoare la Azerbaidjan. Sunt raportorul Parlamentului pentru Azerbaidjan și, în această calitate, dar și ca om politic, mi-e greu să accept că putem face un raport doar motivat de afirmații de presă. Cred că despre corupție trebuie să vorbească justiția, și nu presa. Dacă aceste afirmații s-ar considera că sunt în false, există posibilitatea pentru a îndrepta o realitate pe care tocmai ați consfințit-o prin vot? Cred că acest lucru nu este corect și, din punctul meu de vedere, acest tip de abordare este una care vizează dublul standard și nu are decât o motivație politică și, probabil, puteri străine în spatele aceste afirmații.

11.   Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Die Sitzung wird um 13.25 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

12.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

13.   Ændring af dagsordenen: se protokollen

14.   Dieselgate: Styrkelse af EU's miljø-, sundheds- og forbrugerrettighedsstandarder i forbindelse med nylige tiltag i medlemsstaterne, herunder Tyskland og Østrig (debat om et aktuelt spørgsmål) (forretningsordenens artikel 153a)

Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα σύμφωνα με το άρθρο 153α του Κανονισμού:

 

Σκάνδαλο »Dieselgate«: Ενίσχυση των προτύπων της ΕΕ για τα το περιβάλλον, την υγεία και τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συνάρτηση με τις πρόσφατες δράσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Αυστρίας [2017/2835(RSP)]

 

Θα ήθελα να ενημερώσω τους βουλευτές ότι για αυτή τη συζήτηση δεν θα υπάρξει διαδικασία catch the eye και δεν θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα καθώς έχουμε έναν εκτεταμένο κατάλογο εγγεγραμμένων ομιλητών και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν όλοι με την προβλεπόμενη άνεση.

Ska Keller, Vertreterin der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Der Dieselskandal, über den wir heute reden, ist gleich ein dreifacher Skandal: Es ist ein Gesundheitsskandal, es ist ein Verbraucherschutzskandal und es ist auch ein politischer Skandal. Der Dieselskandal ist ein Gesundheitsskandal, denn die Situation in vielen Städten in Europa ist dramatisch. Jedes Jahr sterben in der Europäischen Union 72 000 Menschen durch Stickstoffoxid in der Luft. Das sind fast dreimal mehr Menschen als es Verkehrsopfer gibt. Dieselautos gehören zu den Hauptverpestern der Luft in unseren Großstädten. Sie müssen also konsequent nachgerüstet werden.

Billige Softwareupdates, wie die Bundesregierung sie mit der Autoindustrie vereinbart hat, reichen einfach nicht. Die Autoindustrie muss an die Hardware ran und ihre Dreckschleudern endlich sauber machen – das gilt für ganz Europa. Dreckige VWs, Audis oder auch Renaults fahren auf österreichischen, spanischen und überall auf allen Straßen, ganz genauso wie auf deutschen. Deswegen würde ich mir sehr wünschen, Herr Katainen und Frau Bienkoswka, wenn die Europäische Kommission noch in diesem Herbst Maßnahmen für die europaweite Nachrüstung von Dieselautos vorlegen würde. Denn wir brauchen endlich einheitliche Standards für die Nachrüstung der Dieselflotte, damit sie auch in vollem Einklang mit dem europäischen Recht steht. Denn das passiert momentan nicht, die Autohersteller verstoßen ganz klar gegen europäisches Recht, und es ist ja Ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass europäisches Recht eingehalten wird. Hier hätten wir also ein Paradebeispiel. Ich würde Sie bitten: Sorgen Sie dafür, dass Dieselfahrzeuge in ganz Europa endlich die Grenzwerte einhalten!

Zweitens, wie gesagt, ist der Dieselskandal ein massiver Verbraucherschutzskandal. Denn, wer sich ein Dieselauto, vielleicht noch in der Annahme, dass es ein besonders sparsames Auto sei, gekauft hat, der ist jetzt der Gelackmeierte und muss zudem noch mit Fahrverboten rechnen. Die Autobauer kommen dagegen völlig ungeschoren davon. Es gibt keine Bußgelder, keine verpflichtenden Rückholaktionen, keine generellen Entschädigungszahlungen. Das ist eine Riesensauerei, so etwas erschüttert den Glauben der Menschen an den Rechtsstaat.

Es ist völlig richtig, dass die Kommission jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und auch gegen andere Mitgliedstaaten gestartet hat, die einen völligen Schmusekurs mit der Autoindustrie fahren und effektive Sanktionen noch nicht einmal vorgesehen haben. Aber diese Vertragsverletzungsverfahren reichen nicht. Wir brauchen endlich auch bessere Klagerechte für NGO und Sammelklagen. Wenn die Regierungen versagen, dann müssen zumindest Umweltverbände und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher dafür Sorge tragen können, dass sie selbst ihre Rechte effektiv einklagen können.

Drittens ist der Dieselskandal ein politischer Skandal. Die deutsche Bundesregierung hat hier einen politischen Schutzzaun um die Autoindustrie herum gezogen. Der deutsche Diesel-Gipfel war der Gipfel der Kumpanei. Die Bundesregierung hat damit den Bruch europäischen Rechtes durch die deutsche Autoindustrie de facto abgesegnet. Sie lässt der Autoindustrie Absprachen und Tricksereien durchgehen. Wenn Regierungen und Behörden bei den Manipulationen weggucken, dann braucht es eine europäische Lösung. Wir brauchen endlich europäische Tests, die Kommission muss eigene Stichproben durchführen und die Autoindustrie konsequent überwachen, damit es keine Schlupflöcher mehr gibt, damit es keine Fake-Tests mehr gibt. Wenn den Mitgliedstaaten wirklich an sauberer Luft und der Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger gelegen wäre, dann müssten sie auch endlich diese starken unabhängigen Tests akzeptieren. Die Kumpanei mit der Autoindustrie hat schon genug Schaden angerichtet. Jetzt ist es Zeit für den Schulterschluss mit den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa.

(Beifall)

Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, it is now almost two years since it was revealed in September 2015 that, based on the findings of the United States Environmental Protection Agency, the vehicle manufacturer Volkswagen had used a hidden software to allow diesel engine cars to pass nitrogen oxide, commonly referred to as NOx, emissions tests by the American regulating authorities, while the same car models were proven to emit up to 40 times the legal limit of nitrogen oxides in real world driving.

The shock wave resulting from this large-scale deception is still felt everywhere. At the same time, we seem to discover more and more repercussions. Doubts persist as to the proper testing of car models of other brands as well.

Many actions have been taken at national, but also at Union, level, first of all to investigate the proceedings. In this regard, let me highlight the meticulous and intensive work of the Committee on Emissions Measurements in the Automotive Sector, which finalised its report in March of this year. The report concluded that the responsibilities of the Member States and the Commission as regards the binding emission limits were not respected. It concluded that the fact that there were large discrepancies between NOx emissions in diesel cars measured in the laboratories and on the road had been known to many stakeholders since at least 2005.

But the Dieselgate scandal is just one aspect of a much wider problem. In Europe, we have 400 000 premature deaths due to bad air quality. That is one of the reasons why we need very ambitious laws and the political will to put them into practice.

In this context, regulatory standards are one important element. Decisive action has been taken here, for instance by reaching an agreement between the two co-legislators on the National Emissions Ceiling Directive, which entered into force on 31 December 2016 and must be transposed by 30 June 2018. This Directive sets stricter national limits for the period 2020-2029, and from 2030 onwards, for the emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, ammonia and fine particulate matter.

On procedures to test emissions from cars, major steps have been taken by the Commission. Under the provisions that entered into force this month, new car models will have to pass new and more reliable emission tests in real driving conditions before they can be driven on European roads. This test will complement and improve laboratory tests for all emissions, including CO2 and fuel consumption, as well as NOx and other air pollutants. Both tests will be phased in for all new cars between 2018 and 2019.

Furthermore, work on an overhaul of the European vehicle type-approval framework is under way. On the basis of the general approach adopted by the Council on 29 May this year, the Presidency is firmly committed to taking forward negotiations on the proposal on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and we are working constructively with Parliament.

My impression from the first trilogue that took place on 6 September is that both co-legislators are eager to agree in the forthcoming trilogues on a robust legislation that reinforces type-approval procedures, enhances market surveillance and makes the system more transparent. Of similar importance is that the strategies that have been developed to accelerate the effective emission reductions move from the stage of policy incentives to large-scale market activity. This concerns in particular the low emission strategies, including the deployment of alternative fuels infrastructure.

One of the openers will be urban bus fleets, which are mostly diesel-based today and have the power to make a difference on the market. The commitments undertaken by European cities and agglomerations during this summer to progressively convert their bus fleets into alternative fuel fleets are more than impressive, as the launch of the Clean Bus Deployment Initiative by the Commission and the Committee of the Regions on 13 July this year clearly shows.

These initiatives are being strongly supported by the European Union institutions, including the Commission, the European Investment Bank and the Committee of the Regions, and the Presidency welcomes all efforts by public transport companies that will join in these actions.

In terms of policy action, the most important long-term effort rests with the modal shift, converting road transport into train and waterway transport. For instance, it has to be noted that, under the EU funding sources for implementing the strategy for trans-European networks in transport, around 87% of the Connecting Europe Facility co-funding of EUR 21.4 billion for transport has been thus far dedicated to rail and inland waterways projects. However, these efforts require perseverance, as we cannot deny that certain trends work in favour of road transport, for instance, the increase in deliveries directly to the consumers.

More remains to be done. The emissions scandal has shown that we need in particular better car testing and good market surveillance. The Presidency is putting its best efforts forward to achieve progress in these areas. Together with the EU Member States and the EU institutions, we need to decisively pursue EU-wide efforts to foster low emissions mobility.

Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Mr President, let me first thank honourable Members for this opportunity to provide them with an update on recent developments on the emissions scandal.

When Elżbieta Bieńkowska met you last time in April to discuss this case, she pledged, on behalf of the Commission, that we would fully follow up on the conclusions of the Committee on Emissions in the Automotive Sector in the final report and its recommendations. Today I can assure you that our commitment remains strong and that the Commission is acting simultaneously on three fronts: first, better enforcement, second, better market surveillance, and, third, better rules for the future.

Let me first say a few words on better enforcement. In April we informed you that the Commission is pursuing several infringement procedures against Member States. These Member States had either omitted to lay down sanctions for breaches of the obligations on the car manufacturers or had not effectively applied such sanctions, even after the manipulations were discovered. Since then, a further infringement procedure was launched in May 2017 against Italy for failure to take action against Fiat for the use of prohibited defeat devices.

Let me be very clear: we are determined to pursue these infringement procedures so as to ensure proper enforcement of the current type-approval legislation and to avoid additional non-compliant cars entering the European market, which would aggravate the existing air quality problem.

Second, regarding better market surveillance, in addition to these enforcement actions the Commission also urges Member States to do their part and ensure compliance of the existing diesel fleet with the type-approval rules. In this context, we are happy to see that, after the first round of national negotiations in the emissions scandal in 2016, a second round was launched in early 2017.

There are some enforcement actions underway. French authorities have been investigating possible irregularities in diesel vehicles from Renault and PSA since January. German authorities have been following up on irregularities in diesel vehicles produced by Daimler, Audi and Porsche since June, and, more recently, by Ford. The Dutch authorities also continue their investigations and notably withdrew two vehicle types from Jeep and Suzuki respectively with the intention of public prosecution.

As for the vehicles of the Volkswagen Group which were at the origin of the emissions scandal and as such were already identified as non-compliant with current emission rules, a recall campaign by the manufacturer is underway across the EU. According to the information available to the Commission, at the end of July 2017, more than half of the 8.4 million vehicles of the VW Group affected across the EU had already been recalled.

Together with the Member States, the Commission will continue to monitor the repair of the remaining vehicles of the VW Group so that all affected vehicles will eventually be brought to conformity by autumn 2017. In this context, we welcome the decision of four Member States – Austria, Germany, Finland and Portugal – which have made their recall campaigns mandatory. On 17 July, Elżbieta Bieńkowska sent a letter to all Ministers urging them to follow the mandatory and voluntary measures already taken in Germany, France and the Netherlands. So far 16 of the Member States have replied. We will provide you with a complete overview of Member States' positions once we have a full picture.

However, concerns have been expressed by consumer associations and individual car owners about the full compliance of the remedial measures with the type-approval legislation and their impact on vehicles' durability and fuel consumption. In this context, on 7 September 2017, the EU consumer authorities, together with the Commission, urged Volkswagen to properly retrofit all affected cars and to inform consumers in a fully transparent and detailed manner about what has been achieved and what remains to be done. I can assure you that we will continue to monitor VW's action plan on the affected vehicles.

The Commission also welcomes the initiative of Germany and Austria, which organised national diesel summits on 2 August and 22 August respectively. This is a step forward and others should follow. But we have to keep in mind that the measures proposed by the industry have to lead to an effective reduction of emissions on the road and not only in the laboratory. That is the only way to avoid so-called diesel bans that are being discussed in some Member States as a reaction to the scandal.

Thirdly, regarding better rules, let me start by reminding you that, as from 1 September 2017, improved testing procedures, both in laboratory conditions and in real driving conditions, have become mandatory for all new vehicle types. We are also working to increase the transparency and control of emissions from vehicles by allowing independent parties to test used vehicles. This will come with the new real driving emission regulation foreseen for spring 2018. As foreseen by law, we pursue work to review, and possibly to bring down, the conformity factors used to translate the measurements on the road to those in the lab. We expect to be able to lower them already with the upcoming new real driving emission regulation.

Last but not least, we welcome the start of the first trilogue on the revised type-approval framework, which took place on 6 September. We salute the co-legislators' ambition to finalise this revision by the end of the year. The new framework will reinforce the independence of testing, which will remain a national responsibility, but at the same time reinforce its European oversight. I hope that we can work together and use the political momentum to establish a strong set of rules and control mechanisms in order to regain consumers' confidence and improve the quality of the air they breathe.

Finally, despite current turbulence, our ambition remains the same: that Europe continues to be a leader in clean, competitive and connected mobility. To put it simply, we want to make sure that it is Europe that produces the best low-emission, connected and automated mobility solutions, equipment and vehicles. To this end, the Commission has already presented the first part of the mobility package. The second part will be delivered later this year.

With this package we will present an integrated and future-oriented approach to mobility. This will be our guide on how to face disruptive developments which are ahead of the transport sector, how to modernise it and how to exploit its potential to modernise the entire EU economy. I trust we have a shared responsibility to make this agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility a reality.

Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Manuprāt, šis izmešu skandāls ir skaidrojams un izprotams arī kā pamācība. Pamācība un atgādinājums, ka nedrīkst likt visas olas vienā grozā.

Par ko ir runa? Gadiem ilgi Eiropā mums ir bijusi viena galvenā prioritāte. Tas ir mūsu klimata mērķis – samazināt CO2 izmešus. Tas ir labs un pareizs mērķis. Bet šī mērķa rezultātā ar dažādiem likumiem un ar nodokļu politiku mēs esam veicinājuši dīzeļa industrijas izveidošanu Eiropā. Industrija sekojusi politiķiem un nodokļiem, patērētāji sekojuši to pašu, un mēs esam izveidojuši pasaulē labāko dīzeļtehnoloģiju, kur strādā miljoniem cilvēku, milzu industrija.

Tad diemžēl atklājās tas, ka šī pati industrija ir gadiem ilgi maldinājusi visu sabiedrību par to, cik tad to izmešu tiešām faktiski ir. Un izrādās, ne tikai par CO2 ir jautājumi, bet īpaši par slāpekļa oksīdiem, tā saucamajiem nokšiem, kas ir bīstami mūsu veselībai. Nevis varbūt videi, bet tieši mūsu veselībai.

Reakcijas? Viena reakcija ir teikt: »Šausmas! Ir jālikvidē visas šīs dīzeļu automašīnas, jālikvidē šī industrija! Šis ir kaut kas drausmīgs!«

Bet padomāsim reāli! Strādā miljoniem cilvēku. Tas ir viens no Eiropas lielajiem ekonomiskajiem motoriem, tā varētu teikt. Daudz prātīgāk tā vietā, lai aizliegtu šīs tehnoloģijas, ir veicināt to, lai industrija pati mainās.

Un mums ir nākotnē jāatceras viena lieta — kad veidojam politiku, neesam tādi, kas ir labvēlīgi tikai un vienīgi vienai tehnoloģijai, jo mēs nezinām, kādi varētu būt negaidītie un, iespējams, negatīvie blakus efekti.

Kathleen Van Brempt (S&D). – Mr President, first of all I have to say that I am a little astonished to hear from my good PPE colleague that it is actually climate policy that is responsible for the cheating of the cars in Europe. Unfortunately, that is not the case.

But let me turn to the speech by the Commission, and I hope it is not due to the replacement of Ms Bieńkowska by Mr Katainen that today the Commission is so weak and not serious enough about the reaction that it should give to what is happening. I am sorry to say this; we have had good cooperation with Ms Bieńkowska in the past and I hope that can continue and that we can be very firm because, let us be honest and look at what happened, for instance, with the Volkswagen recall programme.

The Commission expected it to be completed by autumn 2017; well, that is today. Three million cars have not been recalled yet! And it is not only that, it is also the other cars that have been cheating and the differences in the different Member States, such as: some of them are mandatory, others are voluntary, some are only for the national car market and others are different. How will the Commission make sure that all consumers in Europe have the same rights? How will you do that? I have not seen an answer.

Nor is it about the past alone. We also have to look to the future and yes, we have to care about our car industry but a new era is coming. It will be electrified, it will be sharing mobility, and if we do not make sure that we do that for our industry, if we do not make sure that we have a zero emissions mandate, then cars will be imported from China and elsewhere in the world and our car industry will have big problems, as will these millions of people.

Let me finish by quoting a former Commissioner, a Liberal Commissioner, who was very good, Mr Potočnik, in our Committee on Emissions Measurements in the Automotive Sector. He said that we must stop killing industry with kindness by giving into the calls for less ambition, a longer time to achieve it, and allowing loopholes. Let us make sure that we have a future for our car industry and that it is sustainable.

Daniel Dalton (ECR). – Mr President, it has been two years since this scandal erupted, but for decades before that drivers suspected that the statistics manufacturers advertised were over-ambitious, shall we say. The Volkswagen scandal confirmed those fears were right. In fact things were far worse than most consumers had suspected, so it is fair for people to ask: what are we doing about it?

Two years on, there are concrete changes we can point to, but a lot more work to be done as well. Firstly, real driving emissions testing legislation became mandatory for new car models at the start of this month. That is a huge step forward in ending the golden lab culture, and a big deterrent to cheat. But two years on, there is still a lot more to do. The emission scandal exposed failures well beyond just testing rules. Most fundamentally, it exposed a failure of culture at some carmakers, and a cosy club between manufacturers and governments' approval authorities and technical services, but also that there was virtually no ongoing market surveillance. Opening up that club to greater transparency and restoring public trust is at the heart of the new type approval and market surveillance regime that we are now negotiating with the Council.

The Parliament report proposed a system that would do just that: proper market surveillance obligations on Member States, and the Commission mandated to check for failings in national market surveillance; reviews and audits of all parts of the testing and approval process, to shine a light on weaknesses at every stage.

So I would urge the Council to take on board Parliament's very sensible views in our negotiations. Once we have new rules in place, all the key components in preventing another scandal will be in place, but until we do that, the broken system remains in place. So two years on, let's finally close the door on the emission scandal once and for all.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). – Mr President, in the two years since the scandal broke, a lot has been done. We must realise that and recognise that. But the core of the problem still remains. Despite legal obligations, EU governments have barely taken any action and that is the core of the problem. I will give a few examples. The German authorities have still not really taken action against Volkswagen. They did not fine Volkswagen. The recall programme is extremely weak and consumers are not at all compensated for the loss. The UK has refused so far to take action against Skoda. They haven't done anything despite all the evidence that is on the table. The Netherlands has taken some very careful steps towards action, but it is very limited and careful.

The Commission has done a few things. It has launched infringements proceedings, for instance against Italy in May, and other countries before, but a lot of countries are, well, still not really being chased after. So after what President Juncker said this morning that he called upon industry to plead guilty in the Dieselgate scandal, my question is: what is the Commission doing against the Member States further on, because, as the speakers before me said, it is far too weak at the moment. I thank the Commission for its reaction to the EMIS inquiry committee recommendations, but I am still looking forward to their reaction on the conclusions, because we did find some contravention and maladministration.

Then finally the Council – a nice statement here; but the real pain, also after the EMIS committee did its work, is in the Member States. When can we expect an official reaction, as there should be in a democracy, from the Member States, from the Council, and when can we expect real enforcement of EU legislation? Do not talk only about what has to be improved for the future, but please, take action now on the cars that are still being driven on the road.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich komme aus einer Autozulieferregion in Ostdeutschland, wo 40 % von all dem, was überhaupt industriell produziert wird, irgendwie mit Autobau zu tun hat. Egal, wohin Sie kommen und mit wem Sie dort an Beschäftigten reden, überall haben die Angst, dass sie für die Halsstarrigkeit der eitlen Gockel der Automobilindustrie irgendwann zahlen und büßen müssen.

Zwei Jahre nach Aufdeckung des Abgasskandals steht doch fest, dass trotz der Nachweise der Schäden für Umwelt und Menschen durch Abgase, trotz milliardenschwerer Prozesse gegen die Abgasbetrüger, Androhung von Fahrverboten, höchst kritischer Ergebnisse der EU-Ausschüsse in Brüssel, aber auch in Berlin, weitergewurstelt wird. Es geht einfach immer weiter. Und da sollen sogar Millionen Forschungsgelder für einen sauberen Diesel ausgegeben werden, wie ich kürzlich las, obwohl dessen Totengeläut schon längst zu hören ist. Der saubere Diesel – meine Damen und Herren, wir wissen das alle – ist so sauber wie die Kohle mit CCS. Das ist eine Illusion der Ewiggestrigen.

Deshalb ist es umso nötiger, dass die Kommission nicht vor der deutschen Regierung kuscht und wirklich streng gegen die Produktion von Dreckschleudern vorgeht. Wir brauchen zwingendere Vorschriften für Emissionen, wir brauchen einheitliche Typenzulassungen – das haben wir lange besprochen –, strengste Kontrollen und bitteschön auch kein Pardon bei Kartellabsprachen, die im Kern doch nichts anderes als organisierte Kriminalität sind. Wir brauchen Markttransparenz, einklagbare Schutzrechte für betrogene Autokäufer, und zwar europaweit. Wir als Linke bekennen uns zur Notwendigkeit einer Wende zur E-Mobilität, und das ist nicht einfach. Wir fordern die Gewerkschaften auf, das auch zu tun, sich diesen normalen Entwicklungen endlich zu stellen.

Wir brauchen mutige EU-Programme für regenerative Energien und Elektromobilität und eine Infrastruktur dafür, und wir brauchen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, attraktiven carsharings, um Umwelt und Mensch zu schonen. Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist!

Bas Eickhout (Verts/ALE). – Mr President, why are we discussing this again? This is mainly about the existing cars on the roads. We know that there are policies going on to improve the type approval framework; we know that the new testing will be there (by the way, with very strange conformity factors) – we all know that. But the big question is: what are we going to do with the millions of cars driving on the street right now, polluting our streets every day? I would like to quote the Commission, when Madam Bieńkowska still had full responsibility, on 17 July, when she said: »We have to remove non-compliant cars from the markets and circulation as soon as possible«.

I did not hear that now. I would have hoped that we would have heard that kind of language now, in this public arena. We have to do something about the millions of cars that are not complying with European law – and that is the task of the Commission. Sorry, Mr Katainen, but if you say, »we heard some diesel summits in Germany and Austria that should be an example for other countries«: sorry, this is the worst example. What came out of that diesel summit was that maybe there might be some software updates that lower the emission results by 25% to 30%. The latest study of ICCT shows that Euro 6 cars are emitting 4.5 more than allowed on average, so reducing by 25% to 30% is nothing. And if the Commission is going to allow that, then those cars will be de facto legalised on the streets. And they will not be sold in Germany; they will be sold in Poland, in Estonia, because there the people will still buy it and it will not be sold in Germany because there the selling is going down, so they will all go to the Central European regions. Is that the solidarity that Mr Juncker was talking about this morning? The Commission needs to step up to the plate, and there is one simple question: when is the Commission going to come forward with guidelines? Guidelines that very clearly show what needs to happen, software and hardware updates to existing cars, and that you know, and that the national authorities know, when they can be satisfied, because if you leave it to the national authorities, you will get results like the diesel summit in Germany, and that is then de facto legalising non-compliant cars and polluting cars for our citizens, and that is not an example in Europe, Mr Katainen.

(Applause from the Verts/ALE Group)

Eleonora Evi (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la truffa del dieselgate continua. Volkswagen richiama i veicoli per aggiornare il software illegale e dice che l'auto così riparata rispetta i limiti dell'omologazione. Ma è davvero così? Ormai sono sempre di più i test, i rapporti scientifici e le notizie che dimostrano il contrario, cioè che le auto continuano a inquinare oltre i limiti. I consumatori sono ingannati, quindi, due volte. Per non parlare, ovviamente, dei risarcimenti che sono inesistenti.

La Commissione, nei giorni scorsi, insieme alle autorità per la tutela dei consumatori, ha scritto a Volkswagen per chiederle di riparare tutti i veicoli interessati entro la fine dell'anno, come aveva promesso. Però io ho la sensazione che si tratti dell'ennesima azione di facciata. Penso sia chiaro a tutti che il problema non si risolverà con semplici aggiornamenti delle centraline, perché il problema – ormai l'abbiamo capito – oltre che abbastanza ovvio dal punto di vista tecnico, è anzitutto politico e non riguarda solo una casa automobilistica, bensì 35 milioni di veicoli diesel »sporchi« in giro per l'Europa.

La commissione d'inchiesta EMIS ha appurato che c'è stata una frode, ovvero la Commissione europea e gli Stati membri hanno consentito l'omologazione dei veicoli che superavano abbondantemente i limiti emissivi, malgrado ci fossero già le tecnologie adatte all'abbattimento delle stesse emissioni. Quindi frode e lucro. Inoltre, si è consentita alle imprese una proroga ingiustificata ai limiti in vigore dal 2015, quindi legalizzando di fatto delle emissioni del 110% in più fino al 2020: un altro scandalo nello scandalo.

Ad oggi non abbiamo raggiunto risultati concreti e siamo purtroppo però abituati all'immobilismo delle istituzioni europee di fronte alle grandi multinazionali. E le vendite della Volkswagen crescono: sono cresciute del 16% quest'anno. Io non sono un'esperta di questioni economiche ma mi sembra chiaro che la schizofrenia e l'immobilismo delle istituzioni europee abbiano paradossalmente rafforzato Volkswagen.

In Europa non voglio credere che vinca sempre il più forte, non ci posso credere. Purtroppo però questo è quello che continuiamo a vedere. Altro che Unione del diritto, per citare le parole di Juncker: il dieselgate oggi è la dimostrazione che questa Europa è l'Unione dell'ipocrisia.

Georg Mayer (ENF). – Herr Präsident! Dieselgate – also ich finde diese Namensgebung ein wenig überschießend, da war wohl in der Fraktion jemand übermotiviert. Und ich warne davor, dass man sämtliche Verbrennungsmotoren jetzt verteufelt, über einen Kamm schert und hier sagt, der Verbrennungsmotor ist an allen Problemen schuld, die wir im Zusammenhang mit Verkehr haben. Aber ich weiß schon, die Grünen machen das ganz gerne. Die Grünen betreiben und schüren in diesem Zusammenhang gerne Ängste. Aber was wollen Sie denn, liebe Grüne? Was wollt ihr denn? Wenn ich dem Kollegen vorher zugehört habe, dann sagen Sie es doch deutlich: Sie wollen, dass man Dieselautos verbietet und diese Dieselautos, die momentan noch auf den Straßen sind, den Menschen wegnimmt. Eine Enteignung nennt man das, liebe Grüne. Sagen Sie das doch auch so deutlich!

Und wohin soll denn die Reise gehen? Die Herstellung von Elektromotoren und die Herstellung dieser Batterien ist auch nicht besonders nachhaltig und umweltschonend. Und woher kommt denn der Strom, mit dem diese Autos betrieben werden? Liebe Grüne, der Strom kommt aus der Steckdose – und das mag neu für Sie sein –, der wird dort aber nicht hergestellt. Liebe Grüne, da kommt es dazu, dass wir nicht wissen, wo dieser Strom hergestellt wird – da gibt es Atomstrom, da gibt es Kohle – woher auch immer dieser Strom sein mag.

Diese Elektromobilität ist jetzt auch nicht das grüne Gelbe vom Ei. Es gibt ja zwei Gründe, warum wir in dieser Problematik sind. Der eine ist nämlich, dass hier Manager geschummelt haben in der Automobilindustrie. Und der andere ist, dass hier Abgasnormen angewandt werden, die aus heutiger technischer Sicht noch gar nicht erreichbar sind. Und auf der anderen Seite – seien Sie nicht zu naiv, denn die Frage stellt sich: Cui bono? Wem nutzt es, wenn wir der europäischen Autoindustrie so schaden?

Angelika Niebler (PPE). – Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, Frau Kommissarin, Herr Vertreter des Rates, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Reden wir also heute über den Diesel. Erstens: Diejenigen in der Automobilbranche, die betrogen, die manipuliert haben, müssen voll in die Verantwortung genommen werden. Auch der Kommissionspräsident hat es heute morgen ja noch mal unterstrichen.

Zweitens: Bei allen weiteren Maßnahmen gilt für mich: Nicht die Autofahrer, nicht die KFZ-Halter dürfen belastet werden. Ich halte daher Nachrüstungen bei den betroffenen Fahrzeugen für richtig, ich wehre mich aber gegen Fahrverbote in den Städten, wie das insbesondere von den Grünen gefordert wird. Das halte ich für falsch, denn dadurch werden genau diejenigen bestraft, die aufs Auto angewiesen sind, die tagtäglich in die Innenstädte fahren müssen – das ist keine intelligente Lösung. Ich glaube, wir müssen da weiter denken, und ich habe mich gefreut, dass der Herr Ratsvertreter auch Lösungen aufgezeigt hat: Zum Beispiel, dass wir die städtischen Fuhrparks auf Elektroautos umstellen, den Verkehrsfluss in den Städten verbessern und auch die Mobilität durch Carsharing-Modelle fördern – das sind richtige Ansätze.

Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass in 23 von 28 Mitgliedstaaten die Stickoxidwerte nicht eingehalten werden. Aber über Fahrverbote und Nachrüstungen wird nur in Deutschland diskutiert, obwohl es eigentlich nicht nur ein deutsches Problem ist.

Drittens: Ich halte es für falsch, dem Verbrennungsmotor, insbesondere dem Diesel, pauschal den Kampf anzusagen. Wir brauchen den Diesel noch Jahrzehnte, und ich muss sagen, die Gläubigkeit an die Elektroautos kann ich nicht teilen. Ich halte daher auch EU-Quoten für Elektroautos für falsch.

Seb Dance (S&D). – Mr President, thank you very much. I'd like to start with the positives, if I may.

Firstly, the reference in the State of the Union speech this morning by President Juncker was very welcome in that he acknowledged that consumers had been »intentionally tricked« and that the automobile industry must make amends for that. And secondly you snuck in an announcement there on the conformity factor review which is due now in a report. I welcome that, obviously, and wait to see it with bated breath, but let's be clear: we will only accept a conformity factor of one. If we here set the margins, set the rules on the limits on what cars can emit, we can't then have other deals being made that allow cars to emit far more than we here in these institutions agree is legally acceptable.

I have to agree with the comments that have been made. Okay, there are some welcoming comments, but they are really around the margins of what we're talking about here. We do need a comprehensive strategy across the board. We're already seeing a variety of different approaches in different Member States. Some are happy with voluntary recalls, others are perfectly okay with cars still on their streets polluting many, many more times the limits, even over and above the conformity factors after they've been applied.

Where is the Commission's approach on having that unified European standard? Where is the programme in place to ensure that that variety of responses that we're seeing from Member States can be collected in one place? Because my colleague Kathleen van Brempt was absolutely spot on when she made reference to the future of the car industry. We are talking about millions of jobs across this continent, and nobody in their right mind would want to see those jobs go elsewhere. But as we know, there is a first mover disadvantage here. Other parts of the world will innovate far more quickly. They will learn from our mistakes. They will adapt their technology and then they will be the ones that own the future. We cannot allow that mistake to be repeated again and again and again. The car industry is too important. We need trust in it and we need it to be sustainable, and we've got to get ahead of the curve and what I've heard today doesn't indicate that we're anywhere near being in that position.

(Applause)

Hans-Olaf Henkel (ECR). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte auch mit etwas Positivem beginnen. Herr Vizepräsident Katainen hat ja better rules for the future versprochen, und ich glaube, das ist auch nötig. Wir haben heute hier eine Menge Kritik gehört, zum Beispiel zu Recht an den kriminellen Manipulationen bei Volkswagen oder den sehr – ich will mal sagen – anspruchsvollen Interpretationen der bestehenden Regeln durch die anderen Hersteller. Und heute hat der Präsident der Kommission ja die gesamte deutsche und europäische Automobilindustrie in den Senkel gestellt.

Die Kommission macht es sich aber ein bisschen zu leicht. Denn was ich bei dieser Befragung von Ihrem Vorgänger, Herrn Vizepräsident Verheugen, festgestellt habe, ist: Er hat zugegeben, dass die Regeln, die damals die Kommission gesetzt hat, wesentlich zu vage waren. Und darauf kommt es an. Denn es war auch die Kommission, die die Schlupflöcher geöffnet hat, durch die dann die Automobilindustrie geschlüpft ist. Herr Vizepräsident Katainen! Sorgen Sie dafür, dass wir in Zukunft klare Regeln bekommen!

Fredrick Federley (ALDE). – Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi inte lämnar det arbete som vi gjorde i EMIS-utskottet när vi granskade dieselgate. Dieselgate drar skam över en viktig europeisk industri som vi borde kunna vara stolta över, som har gjort stora framsteg, men som tyvärr visar på att man är beredd att använda kryphål och bakvägen för att komma undan att göra saker man borde gjort för länge sedan.

Det drar också skam över medlemsstaterna som inte har klarat av att upprätthålla kontrollen. Det drar även skam över både kommissionen och den här institutionen, eftersom vi inte har klarat av att se till att de regler som vi har faktiskt efterlevs.

Lösningen på detta är ju inte att ha ett krig mot förbränningsmotorn eller att försöka titta i historien, utan det är att se framåt. Hur ser vi till att vi får ordning på de bilar som nu är ute på gatorna? Det behövs en handlingsplan. Hur ser vi till att vi får en bra lagstiftning som faktiskt efterlevs framöver, med tydliga kontroller och med tydlig enighet som fler av kollegorna har efterfrågat. Endast så kan vi se till att vi framöver får ordning på denna svåra problematik där Europa faktiskt bör skämmas.

Merja Kyllönen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, avoimia kysymyksiä: kuka tyyppihyväksyy Euroopan teillä ajettavat autot, minkälaista markkinavalvontaa autoille suoritetaan? Käyttökelpoisia päästöjen vähennystekniikoita on olemassa. Niitä vain ei ole tarvinnut käyttää, kun ei ole ollut oikeanlaista hyväksyntää eikä valvontaa. Keskustelu on edennyt dieselautojen kieltoon. Yhtä teollisuuden osahaaraa ei hetkessä muuteta toisenlaiseksi ilman vakavia työllisyysvaikutuksia. Entä kuluttajat, jotka ovat ostaneet dieselauton uskossaan voivansa käyttää sitä vielä vuosia? Ja miten suhteitamme tähän kiertotalousperiaatteet?

Sähköautoistuminen on tulevaisuutta, mutta miten akkumineraalien osalta Euroopassa menetellään? Se on iso kysymys. Keskusteluissa pitää olla myös liikkumisen ja kuljetustarpeen vähentäminen eli todellinen nollapäästötapa. Liikenne ei valitettavasti ollut vieläkään puheenjohtaja Junckerin puheessa muualla kuin lähtösatamassa. Toivoisin, että sieltä satamasta päästäisiin vihdoin yhdessä edes vesille, jotta liikennepolitiikalla todellakin pystyttäisiin parantamaan ilmanlaatua ja vähentämään päästöjä.

Karima Delli (Verts/ALE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, le »dieselgate« est un triple scandale: un scandale d'État, un scandale sanitaire et un scandale démocratique. Cela fait deux ans que nous tirons la sonnette d'alarme. Qu'avez-vous fait? Rien!

Avez-vous sanctionné les États qui ont protégé leur industrie plutôt que la santé des citoyens? Non! Avez-vous rappelé les 35 millions de »véhicules poubelles« qui circulent sur nos routes? Non! Avez-vous sanctionné les constructeurs automobiles qui ont enfreint les normes antipollution? Non! Avez-vous indemnisé les consommateurs européens qui se sont fait arnaquer? Non! Alors qu'aux États-Unis, Volkswagen a payé 22 milliards de dollars pour fraude, en Europe, ils n'ont même pas déboursé un centime. Cherchez l'erreur…

Nous avons collectivement une dette envers les 400 000 morts prématurés, victimes de la pollution de l'air chaque année, envers les salariés de l'automobile qu'on envoie dans le mur avec le diesel, envers les contribuables, car l'Europe a prêté 13 millions d'euros aux constructeurs pour que leurs véhicules soient propres.

Alors, Monsieur Juncker, je vous le dis, j'en ai ras le bol de répéter la même chose dans cet hémicycle. Je ne serai pas complice d'un système qui protège les intérêts privés plutôt que l'intérêt général.

Monsieur Juncker, vous aviez raison ce matin: l'Europe a besoin d'air pur et de respirer, mais respirer tue! Donc, il va falloir agir.

Jonathan Bullock (EFDD). – Mr President, this has been an awful situation. Volkswagen have deliberately broken the law and deliberately misled both regulators and customers. It obviously was wrong to do so. It should rightly face appropriate and proportionate penalties. But by allowing these emission loopholes to be ruthlessly exploited by Volkswagen, millions of British consumers have been betrayed and misled. But what concerns me as well is that it has been reported that top EU officials were aware of the VW emissions scandal two years before it broke. Why weren't things raised then, done then, brought here? I think that question needs to be answered.

My predecessor, Roger Helmer, who is somewhat of an expert in this issue, always warned that this attack on car owners, the push towards diesel, even though diesels give out only marginally more CO2 emissions than petrol, and this drive was dangerous, and of course it has led to this situation. VW was trying to follow regulatory pressure by moving to diesel power but found that it was unable to meet these emission targets and did the wrong thing. But the EU knew about it, it should have talked about it, and that is a scandal as well.

Christelle Lechevalier (ENF). – Monsieur le Président, mes chers collègues, la commission parlementaire d'enquête a établi que la Commission européenne était informée d'une éventuelle fraude de l'industrie automobile mais qu'elle n'a pas mené d'investigations à ce sujet. Cet état de fait pose la question du poids des lobbies sur la Commission et celle des seuils et normes fixés par l'Union européenne.

L'industrie automobile a réalisé énormément d'efforts et d'investissements ces quinze dernières années pour réduire la pollution des véhicules et nous sommes tous conscients de la nécessité de ces changements, notamment pour la santé. Cependant, elle s'est organisée pour contourner les normes que vous aviez fixées.

Posons-nous la question de savoir pourquoi. L'Union n'a-t-elle pas surestimé la capacité des constructeurs à s'adapter aux normes qu'elle impose ? L'Union doit veiller à ne pas imposer des normes contraignantes inatteignables qui finissent par être contournées avec l'assentiment même de la Commission.

Les objectifs, notamment environnementaux, ne doivent pas être utopiques et doivent prendre en compte non seulement l'environnement mais aussi les problématiques de nos industries. Veillons à la mise en place de mesures incitatives plutôt que contraignantes et n'oublions pas que les États-nations sont souvent les mieux placés pour la prise de décision et le contrôle de leur implication.

Claudia Schmidt (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja gewohnt, dass wir im Europäischen Parlament manchmal etwas seltsame Diskussionen führen. Die heutige Debatte gehört ein bisschen dazu für mich, sie ist eindimensional und durchschaubar. Sie ist ja auch von den Grünen eingebracht worden.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich verurteile aufs Schärfste das, was Autofirmen getan haben. Es ist nicht tolerierbar und gehört bestraft. Aber auf der anderen Seite möchte ich heute ein wenig über Grenzwerte reden. Wir haben beim NOx einen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auf der Straße, am Arbeitsplatz dürfen es 950 sein, und Toxikologen sagen, bei 8 000 kommt eine leichte Reizung der Atemwege zustande. Soviel zu NOx.

Kommen wir zum Feinstaub, der massiv gesundheitsgefährdend ist. Grenzwert: 50. Wenn ich in meiner Garage eine Zigarette rauche, stoße ich gleichviel Feinstaub aus, wie wenn ich bei meinem neuen Dieselauto eine halbe Stunde lang den Motor laufen lasse. Oder: Wenn ich in meiner Wohnung Räucherstäbchen anzünde, kann das bis über 700 % mehr als den Grenzwert verursachen. Oder: In der Londoner U-Bahn wurden Werte zwischen 500 und fast 1 200 gemessen – angeblich ein sauberes Verkehrsmittel.

Ich plädiere dafür, dass wir uns die Grenzwerte anschauen. Ich will nicht, dass man die Grenzwerte für Diesel jetzt heraufsetzt oder ähnliches, sondern dass wir einfach einen fairen Zugang finden und schauen, dass wir wirklich etwas schaffen, das den Menschen und die Umwelt schont.

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il y a cinq mois, ici même, nous votions les recommandations de la commission EMIS appuyées sur les conclusions de l'enquête parlementaire. Ce rapport contient plusieurs propositions fortes, tant pour nous prémunir d'un nouveau scandale du diesel que pour corriger ce que nous avions déjà découvert.

Hélas, cinq mois plus tard, nous sommes de nouveau réunis pour parler d'un scandale qui, loin de s'éteindre, n'a fait que prendre de l'ampleur. Le Parlement européen n'a pas été assez entendu et c'est regrettable. Les consommateurs restent les grands oubliés de l'affaire, on entend parler ça et là de réparations qui fonctionnent mal, qui dégradent les performances des véhicules ou, pire, qui détériorent les pièces du moteur, et les réparations supplémentaires sont aux frais des propriétaires. Les constructeurs n'envisagent même pas de les indemniser à hauteur du préjudice subi et c'est aux consommateurs de payer pour les malversations des constructeurs.

Le président Juncker souhaite une égalité dans l'application des droits des consommateurs dans toute l'Europe et c'est heureux. Nous escomptons donc une proposition de la Commission pour harmoniser les réparations et indemnisations de ceux qui ont été lésés par le dieselgate, comme nous l'avons voté.

Le scandale se poursuit avant tout parce que les règles ne sont toujours pas correctement appliquées et la seule manière d'y parvenir, c'est d'avoir des sanctions dissuasives. La balle est maintenant dans le camp des États membres, tandis que se poursuivent les négociations du nouveau cadre européen de réception des véhicules et de surveillance des marchés.

Idéalement, il faudra avoir une agence européenne dédiée. Madame la Commissaire Bieńkowska, vous nous l'avez dit, vous avez reconnu que c'est la meilleure solution pour y parvenir.

Comme les trilogues viennent à peine de commencer, il est encore temps de corriger le tir pour avoir une supervision européenne forte.

Kosma Złotowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Na aferę »dieselgate« musimy spojrzeć z wielu stron: po pierwsze, mieliśmy do czynienia z ewidentnym oszustwem i wprowadzeniem w błąd konsumentów, którzy nie byli właściwie informowani przez koncerny motoryzacyjne o specyfikacji sprzedawanych im pojazdów. Skandalem jest to, że podmioty odpowiedzialne za to oszustwo w Europie odmawiają współpracy z konsumentami i utrudniają im dochodzenie roszczeń, a jeszcze większym skandalem jest to, że dotąd włos z głowy nikomu nie spadł. Po drugie, musimy uczciwie przyznać, że przyczyną takiej polityki producentów samochodów były rosnące standardy środowiskowe oraz wyśrubowane normy emisji, które znacznie wyprzedzały możliwości technologiczne i generowały ogromne koszty. Nie tłumaczy to oczywiście oszustwa, ale z pewnością było powodem stosowanych manipulacji. I po trzecie, »dieselgate« to dowód na ogromne luki w europejskim systemie homologacji i kontroli pojazdów. Nie uważam jednak, że powołanie kolejnej unijnej agencji rozwiąże ten problem. Państwa członkowskie mają odpowiednie narzędzia do prowadzenia skutecznych testów, ale muszą je efektywnie stosować oraz lepiej koordynować swoje działania, także przy wsparciu Komisji.

Dita Charanzová (ALDE). – Pane předsedající, od vypuknutí aféry dieselgate uplynuly dva roky. Co se za tu dobu stalo? Evropská unie představila nová pravidla testování, některá jsme již uvedli v život, jiná na to čekají. Výrobci se omluvili a adaptovali se na nové podmínky.

Bohužel ale v rámci vyrovnání s důsledky aféry došlo k rozdílnému přístupu k evropským a americkým zákazníkům. Americkým zákazníkům odškodnění náleží, druhým, evropským nikoliv. To je velké téma a podle mě by mělo být ještě přehodnoceno. Už proto, že důvěra evropských spotřebitelů klesla k bodu mrazu. Ve skladech se hromadí auta s dieselovými motory, které nikdo nechce. Přitom jsou to vozy, které dnes splňují ty nejpřísnější normy a rozhodně představují menší ekologickou zátěž než patnáct let stará auta, která nám běžně jezdí po silnicích.

Velký kus práce dnes tedy leží na výrobcích. Ti si musí získat naši důvěru zpět. Ale i my jako zákonodárci bychom se měli rychle pohnout z místa. Není důvod otálet se zpřísněním podmínek pro testování aut i veškerou související legislativu. Pro bono zákazníka, výrobců a životního prostředí.

Stefan Eck (GUE/NGL). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Dieselskandal ist das beste Beispiel dafür, wohin Klientelpolitik führen kann: Zum Betrug an zig Millionen Autokäufern, zu verantwortungsloser Inkaufnahme gesundheitlicher Risiken, zu massiven Umweltschäden und zum Vertrauensverlust gegenüber der Politik. Was sich die deutsche Regierung, die für dubiose Abgasintervention in Brüssel bekannt ist, im Zusammenhang mit der Dieselaffäre geleistet hat, kann nur als Mittäterschaft und politisches Totalversagen bezeichnet werden. Dass wir heute nicht viel, viel intensiver über eine angemessene Entschädigung der betroffenen Autokäufer in der EU debattieren, ist für mich der Beweis, dass die europäische Automobilpolitik der Kommission vom deutschen Kanzleramt aus dirigiert wird.

Ein kostenloses Software-Update für eine bezahlte Schummelsoftware ist doch ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen und Betrogenen. Wir wären also gut beraten, wenn wir ein intellektuelles Software-Update all jenen Politikern in Brüssel und Berlin anempfehlen würden, die für die Dieselaffäre mitverantwortlich sind, denn sonst sieht der Dieselskandal am Ende wie ein legalisierter Verbraucherbetrug aus.

Claude Turmes (Verts/ALE). – Herr Präsident! Drei Tatsachen: Erstens: Euro-5- und Euro-6-Autos haben hinter dem Motor vier- bis fünfmal mehr Stickoxide als Euro-4-Autos, weil sie den Diesel reiner einspritzen. Und dann müssten diese 1 000 und mehr NOx sehr aufwändig rausgefiltert werden. Das wusste die Automobilindustrie. Sie wollte nicht aufwändig nachrüsten, und sie hat getrickst – 35 Millionen Mal. Wir haben heute 35 Millionen Euro-5- und Euro-6-Autos auf europäischen Straßen. Jeden Tag sterben Menschen in den Innenstädten.

Zweite Tatsache: Software-Updates sind von dem Richter in Stuttgart als fake erkannt worden, sind vom Umweltministerium in Deutschland als fake erkannt wurden. Warum, denken Sie, muss VW in den USA 20 Milliarden Strafe bezahlen? Weil die US-Behörden von Anfang an Software-Updates als fake erkannt hatten.

Und was machen Sie als Kommission? Sie akzeptieren, dass KBA und deutsche Regierung das, was die US-Behörden als fake und illegal erklärt haben, für rechtens halten, Sie machen nichts dagegen, dass in Deutschland nachträglich das, was VW gemacht hat, legalisiert wird. Als Frau Bieńkowska am 24. Juli endlich den Brief geschrieben hat, was ist dann passiert? Dann hat Frau Merkel in Brüssel angerufen, und dann wurde Frau Bieńkowska ein bisschen zur Seite gestoßen, damit vor der Bundestagswahl nur ja nichts an Frau Merkel kommt. Das ist zum Weinen, dieses Spiel! Dadurch werden die Bürger in Europa nicht an Europa glauben.

Marco Zullo (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scandalo del dieselgate ha fatto emergere quello che molti cittadini già sapevano, ovvero il legame politico tra le case automobilistiche e i governi. Ha fatto emergere il grosso conflitto di interessi tra il controllore, che è lo Stato, e controllati. Sono due anni che discutiamo di come superare questa grave situazione, questo scandalo, questa truffa nei confronti dei consumatori.

Oggi stiamo discutendo, a livello di Commissione, di Consiglio e di Parlamento – siamo in fase di trilogo per il regolamento sulla omologazione – e noi spendiamo parole. Però oggi a me ha colpito una cosa molto importante, ovvero l'intervento del Presidente Juncker, che ha sentito la necessità di parlare dell'industria automobilistica e di quanto sia sconvolto da quello che hanno fatto, perché hanno tradito la fiducia dei consumatori.

Bene, a fronte di ciò mi aspettavo una presa di posizione rispetto a coloro che hanno truffato i consumatori. Invece Juncker che cosa ha detto? Ha invitato gentilmente le case automobilistiche a scusarsi.

E qui per me si traduce quello che è l'impegno della Commissione: allora chiedo ai commissari. Ci state prendendo in giro? Stiamo perdendo tempo o prenderete atto di quello che è successo e punirete chi ha sbagliato?

Wim van de Camp (PPE). – .Het is vanmiddag al een paar keer gezegd dat voorzitter Juncker vanochtend de auto-industrie in zijn speech heeft genoemd en als je die zinnen nog eens goed naleest dan zie je daar veel belangrijke woorden staan. Je wordt niet zómaar genoemd in de speech van de State of the Union en daar is blijkbaar reden voor. Laat ik duidelijk zijn: de auto-industrie is voor Europa van groot belang. Ze schept veel werkgelegenheid en zorgt voor innovatie, export, maar ook mobiliteit voor miljoenen Europeanen.

Aan de andere kant moet het wel netter en schoner. Met netter bedoel ik transparanter, ook wat betreft de kartels, en schoner slaat op de uitstoot en de terugroepacties. We moeten ook ophouden de consument en de overheden te bedriegen. Het is gewoon niet professioneel. Als alles moet worden teruggevoerd op aandeelhouderswaarde dan komen we er niet. Het gaat om een veel bredere doelstelling en dat moeten de professionelen binnen die auto-industrie toch ook begrijpen.

Christel Schaldemose (S&D). – Hr. Formand! Først en tak for, at vi får denne debat her i dag, og at Rådet er til stede, imens vi diskuterer dette, for der er ikke nogen tvivl om, at det er medlemslandene, der i høj grad mangler at levere på dette område. Det er nu to år siden, at skandalen blev opdaget i USA. Og vi er altså stadig langt fra at være i mål med at have løst problemet. Først og fremmest skal vi jo rydde op, og der er vi jo heller ikke i mål. Der er masser og masser og masser af disse forurenende biler, som stadig kører på de europæiske veje, det er altså uacceptabelt, det går for langsomt, og det er medlemslandene, der skal agere her. Så er det også vigtigt, at vi får skabt et system, som gør, at vi kan forhindre noget lignende i at ske i fremtiden. Vi er i gang med at kigge på lovgivningen, men det går godt nok langsomt! Vi mangler endda at få præsenteret lovgivning om, at forbrugerne kan gå sammen og anlægge sag mod bilindustrien, hvis det er det der skal til. Her skal vi altså også op i omdrejninger, så der kan ske noget. Det sidste område, det var faktisk noget af det, Jean-Claude Juncker i dag tog med i sin tale. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi skal undgå tilsvarende skandaler med vores biler i fremtiden, så bliver vi nødt til at investere i at få rene biler i Europa. Vi skal putte penge i denne udvikling, og vi skal have rene biler, og derfor skal vi også turde at tage en diskussion om, hvorvidt dieselteknologien overhovedet har en fremtid.

Mark Demesmaeker (ECR). – Het is nu twee jaar geleden dat dieselgate aan het licht kwam. Enkele maanden geleden hebben we hier met een grote meerderheid de aanbevelingen en de conclusies van onze onderzoekscommissie goedgekeurd en onze kernboodschap was duidelijk: dieselgate had vermeden moeten worden, dieselgate had vermeden kunnen worden.

Onverantwoordelijke lidstaten en een nalatige Europese Commissie hebben de volksgezondheid aan de kant geschoven. Vooral zwakke weggebruikers en kinderen worden daardoor getroffen. Er zijn al enkele positieve signalen, zoals de nieuwe verbeterde uitstoottests en de lage emissiezones in sommige steden. Maar zijn we er al? Nee, we zijn er nog lang niet. De berichten tijdens de voorbije zomer dat verschillende autoproducenten prijsafspraken zouden hebben gemaakt, hebben het vertrouwen van de consument opnieuw een knauw gegeven. Ik hoop dat de Commissie en het voorzitterschap van de Raad duidelijk kunnen aangeven hoe zij de druk op de ketel gaan houden om samen met alle actoren die structuurfouten weg te werken. Bescherming van volksgezondheid en van milieu is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Gesine Meissner (ALDE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Dieseltechnologie wurde eingeführt, um die CO2-Ziele zu erreichen, das ist schon gesagt worden. Man hat dabei an CO2 gedacht, aber nicht an NOx. Inzwischen gibt es schon längere Zeit ein Gesetz auf europäischer Ebene, das auch NOx-Grenzwerte vorschreibt. Es hat sich nur schlichtweg keiner darum gekümmert – weder die Autoindustrie, noch die Kommission, noch die entsprechenden Regierungen. Das muss man einfach festhalten, das kam auch in dem Untersuchungsausschuss klar zutage. Deswegen brauchen wir so schnell wie möglich Real Driving Emissions – wir müssen ehrliche Werte haben. Die Verbraucher haben im guten Glauben Dieselautos gekauft und brauchen eine Entschädigung. Software-Nachrüstung ist auch ohne weiteres möglich, genauso wie Hardware Nachrüstung.

Wir müssen mehr nach neuen Wegen für Mobilität forschen. Wir brauchen keine Fahrverbote und keine Technologieverbote. Fahrverbote treffen Pendler, Technologieverbote sind auch falsch. Bei der Elektromobilität haben wir Batterien, wo Kinderarbeit beim Kobaltabbau in Afrika geleistet wird – das ist auch nicht umweltfreundlich. Ein Letztes: Durch Staus gehen der Wirtschaft in Europa jeden Tag eine Milliarde Euro verloren, und natürlich gibt es eine Menge Emissionen, die man einstampfen könnte. Also intelligente Verkehrslösungen sind hier auch eine Lösung.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Herr Präsident, Vertreter und Vertreterinnen der Kommission! Was wir hier erlebt haben, ist massiver, milliardenschwerer Betrug an Zigtausenden Konsumenten und Konsumentinnen – Menschen, die sich neue Autos gekauft haben im Glauben daran, dass die sauberer sind. Das hat nicht funktioniert. Es war auch ein Betrug an der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, an den nächsten Generationen, und nicht umsonst müssen die Autokonzerne in den Vereinigten Staaten von Amerika 20 Milliarden Dollar Strafe zahlen.

Und hier in Europa? Die Kommission – das muss auch ich ganz klar sagen – hat hier versagt. Sie haben die Interessen der Konzerne vertreten und nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents. Aber versagt haben auch die deutsche und die österreichische Bundesregierung. Sie haben sich damit begnügt, zu sagen, dass es genügt, wenn man Software-Updates macht und die finanziert. Mein Kollege Claude Turmes hat schon gesagt: Das sind fakes. Das funktioniert so nicht. Notwendig wäre konsequente Nachrüstung mit Hardware und nicht Software, und vor allem auch eine angemessene Entschädigung all jener, die hier in den letzten Jahren um viel Geld betrogen worden sind, und derer, denen die Autofirmen vorgegaukelt haben, das sei jetzt sauberer Diesel. Das gibt es nicht, so geht das nicht.

Dieser Skandal muss als Signal verwendet werden für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Ab 2030 dürfen keine neuen Diesel- und Benzinfahrzeuge mehr zugelassen werden. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Kontinents schuldig. Wir brauchen leistbare und umweltfreundliche Mobilität.

Ivo Belet (PPE). – We zijn het er allemaal over eens dat dieselgate een historisch dieptepunt was voor de Europese auto-industrie. Dat zal nog heel veel tijd en geduld vergen voordat het vertrouwen van de Europese consument in de auto-industrie weer is hersteld. Gelukkig zijn er ondanks alle negatieve berichten van de voorbije weken ook een paar positieve elementen die we misschien moeten durven aanhalen.

Sinds 1 september is de real driving emissions test, een veel robuustere en strengere emissietest, van kracht voor de nieuwe modellen en dat is uiteraard positief. Daarnaast bewijzen een aantal automodellen dat het wel degelijk mogelijk is om dieselauto's op de markt te brengen die qua NOx-uitstoot ver onder de Europese norm van 80 mg/km blijven. Het is dus wel degelijk mogelijk, dus laten we druk blijven uitoefenen.

Het werk is uiteraard niet af. Ook de nationale verantwoordelijke overheden moeten meewerken en hun fiscale stelsels aanpassen aan die nieuwe tests, zodat de auto's die het schoonst zijn op de weg ook fiscaal worden aangemoedigd en de lijsten worden aangepast. Laten we ook proberen al die verschillende regelingen rond de lage- emissiezones in al die steden in Europa – die uiteraard goed zijn – wat meer te stroomlijnen. U, commissaris, kunt daar uiteraard een rol in spelen. Vandaag zijn we geconfronteerd met een jungle, een wirwar van 200 verschillende vignetten en emissiestandaarden. Het is onze taak om die wat beter op elkaar af te stemmen in het belang van alle consumenten-automobilisten.

Ismail Ertug (S&D). – Herr Präsident, sehr geehrte Kommission, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Trotz Abgasskandal fährt nahezu jedes zweite Auto in der Europäischen Union mit Diesel. Gleichwohl nimmt der Anteil des Diesels ab. Verehrte Kommission, eben weil der Diesel hunderttausende Mitarbeiter beschäftigt und weil der Diesel gefährliche Stickoxide ausstößt, der die kranken Menschen noch kränker macht, brauchen wir einen europaweiten Aktionsplan – das können nur Sie als Kommission machen. Einen Aktionsplan, der die Veränderungen in der Wertschöpfungskette zunächst analysiert und anschließend Vorschläge für eine industriepolitische Neuausrichtung macht.

Wir wissen, wir reden hier über Elektromobilität, Wasserstoff, Hybride, Power-to-Gas und ähnliches. Nur wenn Sie diesen großen Wurf wagen und die Mitgliedstaaten dazu zwingen, werden wir in Zukunft schneller aus der Dieseltechnologie aussteigen können. Dann werden die Menschen nicht mehr krank werden und nicht versterben, sie werden nicht arbeitslos werden und wir werden auch nicht die Führungsposition weltweit verlieren. Aber diesen großen Wurf und diesen großen Schritt müssen Sie zunächst als Europäische Kommission machen.

Pilar Ayuso (PPE). – Señor presidente, señor comisario, durante un año hemos estado con la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil. Han pasado por ella expertos de toda Europa y hemos podido saber claramente qué es lo que ha ocurrido. A estas alturas tenemos una noción clara de todo lo que ha ocurrido y el texto de las conclusiones, además, nos da pautas y soluciones para los interrogantes planteados.

La prioridad debe ser preservar el medio ambiente y la salud de los consumidores, pero también establecer y promover una legislación con combustibles menos contaminantes y restringir la instalación de dispositivos de desactivación. Lo que no podemos ni debemos hacer es demonizar a los vehículos diésel, ni prohibirlos de inmediato, porque hemos potenciado su desarrollo para reducir las emisiones de CO2 y porque son una parte muy importante de nuestra producción europea.

Pero, eso sí, quizás debemos reflexionar sobre si hemos querido ir demasiado lejos y adoptar demasiado pronto una legislación medioambiental que ha dado lugar a estas manipulaciones para hacer que se cumpliera. La legislación de la Unión Europea, desde luego, debe ofrecer una mayor protección y reparación a los consumidores frente a los casos como el que nos ha ocurrido, pero también debe ser racional y susceptible de ser cumplida y, sobre todo, susceptible de ser controlada.

El texto que votaremos mañana señala claramente la dirección en la que hay que trabajar.

Massimo Paolucci (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, certo, servono le scuse delle case automobilistiche, ma non sono sufficienti: servono fatti, scelte coerenti.

Primo: dopo tante belle parole serve una svolta sulle omologazioni. Siamo nella fase finale del negoziato. Non prendiamoci in giro: senza dare più poteri di controllo all'Unione europea, gli Stati nazionali continueranno nell'omologazione ad essere deboli ed accondiscendenti con le proprie industrie nazionali.

Secondo: cosa deve ancora succedere per definire un quadro giuridico chiaro che dia certezze e diritti ai consumatori truffati? La tutela dei consumatori non è un lusso ma un'urgente necessità.

Terzo: non abbassiamo la guardia. Abbiamo letto di presunti accordi, cartelli tra le aziende automobilistiche, per tenere bassi i costi della componentistica ai danni della qualità. Attenzione: evitiamo che, mentre discutiamo di un vecchio scandalo, se ne consumi uno nuovo sotto i nostri occhi. Occorre intervenire subito.

Jens Gieseke (PPE). – Herr Präsident, Vertreter der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die aktuelle Dieseldebatte hat zuweilen einen ähnlichen Realitätsbezug, wie ihn die Abgaswerte im Testlabor hatten: so gut wie keinen. Denn auch in 20 Jahren wird es den Diesel noch geben. Er ist und bleibt eine klimafreundliche Zukunftstechnologie und sichert Millionen Jobs. Diese werden bedroht vom Traum vieler Grüner: Dieselverbot und verpflichtende Elektroquote, wie Ska Keller sie auch genannt hat. Leider ist sie nach dem Theater nach vier Minuten schon gegangen, ein wirkliches Interesse an der Debatte scheint sie nicht zu haben.

Auch Martin Schulz fordert inzwischen eine europaweite Quote für Elektroautos. Nur selbst fahren will er keines. Es würde ihm so ergehen wie dem Grünen Ex-NRW-Umweltminister Johannes Remmel. Der hat auf Kosten des Steuerzahlers für über 100 000 Euro ein Elektroauto gekauft und es nach nur 34-mal fahren gegen einen Diesel eingetauscht. Die Batterie reichte nicht.

Wir brauchen für saubere Luft keine Zwangsquote, sondern einen fairen Wettbewerb der Technologien. Und an dessen Ende entscheidet der Verbraucher, ob er mit einem Verbrenner, einem Elektroauto oder innovativer Treibstofftechnologie wie E-fuels fährt. Im Übrigen werden mit diesen innovativen Technologien schon heute Abgasgrenzwerte eingehalten, so fragwürdig diese sein mögen. In Büros liegt der Grenzwert für Stickstoffoxid bei 50 % höher als auf der Straße. Wie kann der Grenzwert am Arbeitsplatz in der Industrie mit 960 Mikrogramm knapp 24-mal höher sein als auf der Straße? Vielleicht kann die Kommission diese Frage beantworten. Diese Grenzwerte scheinen völlig aus der Luft gegriffen.

Ich glaube, auch unsere Debatte und die Kommission müssen wieder zur Realität kommen, genau wie bei den RDE-Tests.

Karin Kadenbach (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Es geht um die Gesundheit. Auch das ist ein Thema – der Umweltschutz, die Gesundheit –, zu dem die meisten Europäerinnen und Europäer sagen, das ist die Aufgabe der Europäischen Union. Das ist eine Problemlage, die wir national nur unzureichend lösen können.

Darum geht es auch heute, wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen. Eines dieser Maßnahmen war auch die Begrenzung der Abgaswerte bei den KFZ. Die Menschen haben sich darauf verlassen, dass sie, wenn sie diese Produkte kaufen, auch das bekommen, was man ihnen verspricht und zusagt. Wir haben jetzt festgestellt: Man ist betrogen worden – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Fragen der Zukunft. Wir wissen das und haben das heute schon gehört, dass es pro Jahr 400 000 Menschen in der Europäischen Union gibt, die frühzeitig an Atemwegserkrankungen und damit verbundenen Leiden sterben. Wir wissen, dass allein in Österreich jährlich 8 200 Menschen durch Luftverschmutzung sterben, die zu 20 bis 30 % auch von Dieselfahrzeugen verursacht wird. Das zu leugnen, ist so ähnlich, wie zu sagen, die Erde ist nicht rund.

Ich wünsche mir, dass wir – wie heute vom Präsidenten ausgeführt wurde – die Möglichkeit bekommen, so wie es den Binnenmarkt für die Autos gibt, auch einen Binnenmarkt für Konsumenten zu haben. Wir brauchen die Möglichkeit einer europäischen Sammelklage, denn nur dann wird in dieser Frage europäisches Recht auch wirklich jeder Bürgerin und jedem Bürger zugänglich.

Luděk Niedermayer (PPE). – Mr President, this scandal is the outcome of the failure of the car industry, economical, technical and moral, and a failure of our principle of the rule of law, and this is bad. We are talking about if the reaction was adequate. Let me make three comments.

First, I believe that the reaction of an individual government is not right. It is not the right response. It is a European problem, European people, European error, so it needs a European fix.

Second, still thousands of Europeans are now everyday buying the cars that most likely are not in line with the law, especially diesels without SCR, and that's not good. These cars will be on the road for the next 15 years and they will be polluting. The only success is that we were able to adjust the type approval rules and introduce the real driving conditions. But at the end of the day, it seems to me nearly impossible to explain to all people that the reaction is adequate, because bad cars are still on the roads and health is suffering.

Sometimes the crisis by decisive action can be turned to an opportunity to success. I'm afraid we are not at this stage yet, unfortunately.

Markus Pieper (PPE). – Herr Präsident! Zur Erinnerung: 23 von 28 Mitgliedstaaten halten Grenzwerte für Stickoxid nicht ein, und so gut wie alle europäischen Autohersteller tragen Verantwortung dafür, dass in so gut wie allen europäischen Mitgliedsländern die Grenzwerte überschritten werden. Ich finde zunächst, liebe Kommissarin: Hier muss die Kommission den strafrechtlichen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus kräftig erweitern. Ich finde aber auch, dass die Diesel-Gegner zur Kenntnis nehmen sollten, dass allein in Deutschland die Stickoxidemissionen in den letzten 30 Jahren um 60 % gesunken sind, nicht gestiegen.

Und jetzt das Elektroauto über alles? Öl und Gas bekommen wir aus mehr als 15 Regionen der Erde, die Seltenen Erden für Batterien nur aus China und Kobalt ganz überwiegend aus dem Kongo. Wollen Sie wirklich diese neuen Abhängigkeiten? Wir wollen das jedenfalls nicht. Deshalb müssen wir den Strukturwandel zu den erneuerbaren Antrieben technologieoffen betreiben. E-Mobilität ja, synthetische Kraftstoffe, auch Hybrid, und dazu gehören auch die Dieselmotoren, sonst ist der Strukturwandel nicht bezahlbar. Und ohne Dieseltechnologie wird es auch nichts mit unseren CO2-Zielen.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Panie Przewodniczący! Z jednej strony państwa Unii Europejskiej ponoszą ogromne koszty w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a z drugiej strony Komisja Europejska nie egzekwuje narzuconych norm. Ile jeszcze trzeba tego typu afer, abyśmy znaleźli drogę do skutecznej obrony przed nimi?

Proszę Państwa, tysiące konsumentów wybierało samochody na olej napędowy, wierząc, że w ten sposób chronią środowisko, a tak naprawdę zostali oszukani. Najbardziej bulwersuje w tej aferze fakt, że z premedytacją, by zwiększyć zyski, manipulowano wynikami emisji spalin. Można śmiało stwierdzić, że wysiłki Unii Europejskiej służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz normy emisji spalin mające zmniejszyć negatywny wpływ motoryzacji na środowisko zostały bezwzględnie zaprzepaszczone i naruszone.

Być może należy zadać sobie pytanie, czy normy, które Komisja Europejska narzuca na różne gałęzie przemysłu, nie są zbyt wysokie, a koszty ich wprowadzenia nie są zbyt duże? Być może jest to temat na następną dyskusję, która powinna odbyć się w Parlamencie Europejskim. Niemniej reguły obowiązują wszystkich i ten, kto je narusza, powinien być z całą stanowczością ukarany. W tym miejscu należy zadać pytanie Komisji: jakie sankcje narzuciła ona na Volkswagena po dwóch latach od chwili upublicznienia afery »dieselgate« i kiedy konsumenci otrzymają takie same odszkodowania, jakie otrzymali konsumenci w Stanach Zjednoczonych? Czyżbyśmy byli konsumentami gorszego rodzaju?

Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, thank you very much for this discussion. I would also like to thank Jyrki Katainen for supporting me in this very challenging issue because I think – and this is also very visible in this room – that there is a basic division in our approach to the problem. Part of our society, part of our governments, part of us in this room, share the opinion that we have to close our eyes, pretend that a transition in not ongoing, and protect and defend old technology. Because this is old technology.

The goal is the same. My goal is the same. I want to protect the industry. I want to protect jobs. I do not want to protect the old technology. We have been discussing this for two years and I think that perhaps even more discussion is needed to really understand that we are in the 21st century and the future of the automotive industry is the non-emission car or a low-emission car, not diesel cars. I know that this will not happen – I have said this many times and also in this room – from one day to the next. I know, and I understand, that every other car in Europe is powered with a diesel engine, but this does not mean that we in this room – you as a Parliament and us as a Commission – should close our eyes and say that nothing has changed since two years ago when the emissions scandal broke. The scandal is not over yet because the industry, as many of you repeated, harmed the health of our citizens and our environment and then, afterwards – as many of you also mentioned – it compensated EU consumers less favourably than consumers elsewhere, forgetting that compensation should be for citizens and for consumers, not for CEOs. This is also our role. We are working on this with Commissioner Jourová. I sometimes have a feeling that we have to protect and save the industry from themselves because this is all about a strong European car industry. This is all about the credibility and reputation of the European industry, which is now very weak. Repeating that we love diesel engines will definitely not change that after what many of you have said.

For more than two years both we in the Commission and the Parliament – thank you very much for this – have been working very hard to put an end to the scandals and enforce the rules. But of course, as we are also noticing, almost every week new allegations appear. As I have said many times before, Member States are only sharing information at our strong request. Some Member States even claim that they somehow cannot enforce the current law because it is not clear enough. For me it is crystal clear that even our existing rules have been broken and are probably still being broken. On top of that, we already proposed a year and a half ago the new type-approval framework that should help in the future and should prevent such a situation. I have to say that I am disappointed that only this month have we finally managed to open a trialogue. This is much too slow, but we will have it. Now that the trialogues have started, let us agree a high-quality new European framework by the end of this year. Let us do our best, both in the Council – I really count on the Estonian Presidency for this – and of course in the Commission and the Parliament.

As we started the discussion in the EMIS Committee, many of you asked for an EU agency. As you also know, I opposed the idea, but I have to admit – and I very much agree with you, Mr Eickhout – that maybe we should be more open on this because the most dangerous and biggest problems now are on-road cars. We will have a type-approval system. It is of course going very slowly, but finally we will have it, but what about the cars that are currently on the road? We really cannot force Member States to take proper action. All the tools – as some of you have also said – are in their hands but they are not using them. They hesitate to do so. Again let me stress that I am open about the European Agency. I have to admit that I might have been wrong about this and that maybe I was too slow in my thinking. So let me stress what needs to be done now.

First, I am determined to pursue the infringement procedures. We took a lot of those steps in May and in December, but we need to ensure the proper enforcement of the current type-approval legislation. Second, as we all know, we have to finalise our work on the effective type-approval system as quickly as possible. Some of you asked about the conformity factor. I can commit for now that I will also reduce the conformity factor of the second RDE package by the spring, maybe also after discussing it with you. I will let you know by how much.

Many politicians, some in this room, claim to be shocked and disappointed with the industry, but these are empty phrases. In the European Union for now words are not followed by actions and this is our problem. It is very easy to repeat that this is a lack of confidence in the industry, that this was a huge problem and that it was cheating, but we need to do something, as I have said before. Member States themselves can bring down the emissions of the existing diesel fleet. They can properly enforce the existing law and, of course, the measures that are taken by the industry have to actually bring down emissions on the road and not only in laboratories. To do so we have to consider again software and hardware measures. That is why I am not fully satisfied with the results of the diesel summits in Austria and Germany because they are very limited to some parts – differently in Austria and Germany – but I think there is an urgent need to discuss it at the Council. I will ask the Estonian Presidency to put this point on the agenda of one of the upcoming Council meetings. I do not of course want the most polluting cars to end up in Central and Eastern Europe, and you are right that this is the situation right now. For now only Member States can prevent this. Do not allow – this is my appeal to some Member States – non-retrofitted cars to be registered on your territories. This is harmful for your citizens, for your environment and for your future.

Finally, let me close with what I think is a very important message because one of the most important things in this very complicated picture is the future of the automotive industry. In November we will present the next mobility package. This will aim to prepare the industry for the future. All of this future work must involve close and very fruitful engagement from the industry side. Without the industry we cannot do it, but they have understood that the way they are going now is not a good way forward. This is not the way to the future. This is the way of the past. That is all from my side. I think both sides and all of us must work to get these changes right. I think we will meet more than once in the future.

IN THE CHAIR: PAVEL TELIČKA

Vice-President

Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, let me conclude by recalling that improving air quality means reducing a number of factors that are relevant in this respect. I would like to mention for instance CO2 emissions that are of major importance for the protection of the climate, whereas NOx emissions have direct effects on human health, and there is an inverse correlation between the two. As one decreases, the other one increases. We welcome the fact that work on CO2 standards for cars and vans is ongoing to foster zero- and low-emission vehicles in a technology-neutral way.

The infringement procedures recently opened by the Commission against eight Member States for breach of EU-type approval legislation are a testimony of the importance of monitoring whether EU law in this area is being properly enforced. Furthermore, Member States are called on to take all necessary measures to ensure that non-compliant cars are fixed or withdrawn from circulation.

This shows again that we need to work hand in hand if we want to reduce emissions of air quality pollutants from road vehicles and thereby strengthen the health of European citizens and the environment. In this work, we have to consider concrete evidence which, among others, includes the work done by the EMIS committee and the inquiries by the Commission.

President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. – Ce scandale démontre que les normes de l'UE peuvent être inapplicables malgré des intentions louables. La commission EMIS est née début 2016 avec l'»affaire Volkswagen« et visait à savoir si Bruxelles ou les États membres avaient connaissance des écarts entre les normes européennes antipollution et la réalité des émissions des moteurs de véhicules de différentes marques européennes.

Le rapport de la commission d'enquête reproche à Bruxelles comme aux États membres un déficit de contrôle des pratiques des constructeurs automobiles. Or, la plupart des constructeurs abuseraient de la règle qui leur permet de diminuer l'efficacité des systèmes de dépollution dans le cas où ces derniers risquent d'endommager le moteur (article 5 du règlement communautaire no 715/2007). Par ailleurs, alors que la concurrence est libre entre les organismes nationaux d'homologation, le rapport déplore le fait que l'UE ne dispose pas d'un organisme supranational d'homologation. Enfin, le rapport de la commission d'enquête louait le respect par les constructeurs américains de normes antipollution comparables aux normes européennes. Or, la situation des États-Unis n'est en rien comparable puisque l'usage du diesel est ultra-minoritaire parmi les véhicules légers. Aussi, il convient de rester prudent sur la nature du renforcement des normes européennes en la matière.

Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. – Para la izquierda del sur de Europa no es noticia que la UE está al servicio de la gran industria alemana. ¿Y qué oligopolio es más poderoso que el del automóvil? Lo vimos en la comisión de investigación del dieselgate, donde se evidenció que la Comisión conocía y permitía las manipulaciones de las emisiones de NOx, aun a costa de la calidad del aire en nuestras ciudades. Y lo vemos ahora, cuando Alemania permite que estos coches diésel sigan circulando sin que las compañías paguen el coste de reparar el hardware de los motores manipulados. Ni Volkswagen, ni Daimler, ni Audi, ni Porsche. Ninguna compañía tiene derecho a fijar cuál debe ser el futuro de la industria del automóvil, y menos violando la legislación vigente. Son la rapacidad y el cortoplacismo de la gran industria alemana los que están retrasando la transición hacia motores más limpios y eficientes. Y si perdemos ese tren, serán los trabajadores quienes pierdan su empleo frente a las importaciones de otros países. Y ese sí que será el fin de la industria del automóvil en Europa.

15.   Brandsikring i bygninger (forhandling)

President. – The next item is the debate on the Council and Commission statements on fire safety in buildings (2017/2764(RSP)).

Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, after the tragic accident of the Grenfell Tower in London, many have been asking what the Commission is doing to ensure the fire safety of buildings. I therefore want to use this opportunity and the occasion of this plenary to clarify the responsibilities of the Commission and the Member States in this extremely important matter.

Fire safety is, of course, a complex issue, which is not determined only by the choice of the construction products or how those are tested. Factors playing an equally crucial role are, for example, the general design of the building, the effectiveness of the installed fire detection, fire alarm and fire-fighting systems, the location of the building, potential fire accelerators inside or around the buildings, good maintenance – not mentioned here – of the fire-protection system, and of course, human behaviour.

What is perhaps even more important, fire safety is crucially dependent on the effective enforcement of fire safety regulations at different levels, national, regional and local. Today, under the subsidiarity principles, fire safety in buildings is regulated at the level of the Member States. This is due to important differences in local conditions between Member States. For example, certain Member States do not allow flammable construction products to be used in buildings, while others have no such requirements.

The EU should only undertake actions if the objectives of fire safety cannot be sufficiently achieved by the Member States. Today, the Commission has no compelling proof that national regulations are not reaching this goal. For this reason we consider that it is not justified for the Commission to regulate at EU level in order to ensure the fire safety of buildings.

What are our Commission's competences? Under the current rules the EU's role is to make sure that construction products which have the necessary performance requested in given EU Member States are not rejected. To enable this the EU sets common testing methods for specific products, not their safety requirements. Thanks to this, Member States set their own safety requirements for buildings.

The Commission is entrusted with the implementation of the Construction Products Regulation. I will call it the CPR. The CPR is based on Article 114 of the Treaty on the Functioning of the EU. Under the CPR, the European performance tests include the examination of how construction products behave in fire in terms of reaction to fire, resistance to fire and the fire performance of roofs. Furthermore, the Energy Performance of Buildings Directive requires Member States to set minimum requirements for the thermal energy performance of buildings. This legislation does not limit the responsibility of Member States to define requirements on construction products in the field of fire safety – quite the contrary. The various pieces of EU legislation should be applied coherently. Therefore, Member States may equally have requirements on fire safety regarding, for example, the spread of the flame or the emissions of smoke.

Over the last few years, the need for more energy-performing buildings has resulted in a large choice of new construction products being offered in the market for buildings, and their facades, which is equally important.

These modern ways of construction like, for example, the external cladding system, creating a modern facade, and the need to renovate older buildings, have changed significantly the exterior of our buildings. They are thus a challenge to the regulatory authorities of the Member States. Moreover, new emerging issues of the fire performance of construction products which are not yet covered by the CPR are the smoke toxicity from construction products in fire and the fire performance of facades. So they are not yet covered by the CPR. For these two items, the Commission already asked for independent studies long before the Grenfell Tower fire, and the results will provide very useful information I hope for the Commission, for the Member State authorities, and the construction industry alike.

While fire safety is within Member States' responsibility, the Commission offers to take a facilitating role and add value by bringing the relevant actors together. Therefore, I can commit that we will set up a fire information exchange platform. This forum will facilitate, I hope, the exchange of information between the national authorities and the stakeholders. The platform is expected to examine the issues regarding the various fire safety practices of Member States, lessons learned from the fire accidents in the EU and abroad, experience obtained from new products and technologies, as well as use of fire engineering principles for setting regulatory requirements.

By learning from each other and by sharing information, Member States' authorities will have the full knowledge of the advantages and disadvantages of the regulatory choices they have to make. For this we need the broad participation of Member States, open discussion of the issues encountered, independence and, of course, objectivity. We are therefore working in close cooperation with the Presidency to organise the first meeting currently scheduled for 16 October, so in one month's time.

To conclude, let me say that the Commission shares everyone's concerns to ensure that our buildings are fireproof. As I said, the EU Member States remain responsible for setting the level of fire safety in buildings on their territory, and to enforce their building regulations. We have no proof for now that national rules are not achieving this today. The Commission is examining emerging new issues such as smoke toxicity and the fire behaviour of facades, and it evaluates the functioning of the internal market for construction products. We will act if EU intervention is needed, but not more than is necessary to ensure the single market of construction products. We are fully aware of the regulatory challenges posed to the Member States' authorities, therefore we believe that the exchange of knowledge and experience among authorities and stakeholders is very important, and we consider it a necessity.

Under the current framework, I believe that this is the best way to contribute to the protection of European citizens. I see the Commission as a facilitator rather than the regulator in this area.

Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, first of all, let me express my deep sadness over the horrible tragedy of Grenfell Tower on 14 June in London. I would like to pay tribute to all the victims and their families. We have to bear them in mind while having today this very important discussion on fire safety.

I commend Commissioner Bieńkowska for having given a thorough overview of the legislative regulatory arrangements that are in place in the field of fire safety in Europe today. Let me just add that the work of the Commission on fire resistance needs to be continued and possibly intensified. Both the European Parliament and Council, as co-legislators and as bodies controlling the legislative power of the Commission have exercised their responsibilities and we are ready to continue to do so. I am convinced that the Member States can follow up on that and that effective enforcement on product markets is possible, without any new shift in the competences or legal responsibilities.

However, should the Commission decide that a new proposal on the performance of construction products as part of harmonisation legislation is appropriate, the Council will of course be examine such a proposal, in collaboration with the Parliament. Finally, outside the legislative work, the Estonian Presidencies supports the forthcoming platform on information exchange on fire safety issues. This is an initiative that had already been prepared by the Commission for some months and that should fit well with other initiatives underway. I am looking forward to the discussion and thank you very much.

Ivan Štefanec, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I believe that immediate action should be taken to improve fire safety in buildings for all citizens and prevent a tragedy on the scale of Grenfell Tower from happening again.

Firstly, I think that the Commission should urgently change the approach to facade testing and mandate the European Committee for Standardization (CEN) to develop one harmonised, large-scale test for facades. This large-scale test needs to be designed to reflect real fire conditions in order to properly evaluate the performance of facades in fire.

Secondly, I believe that the Commission should propose new requirements to test the toxicity of smoke from construction products under fire, and to label those products with the results, so that the construction industry and consumers can make informed choices.

Thirdly, the Commission should ensure a much deeper cooperation among Member States to improve fire safety in buildings across the EU. This means collecting comparable data on fire incidents in all Member States, using data to identify best practice in national fire-safety regulations, and sharing and spreading best practice to achieve a tangible improvement in fire safety in buildings.

The proposed actions are fully in line with the principle of subsidiarity. Testing construction products to be used in the common European market is an integral part of the Construction Products Regulation and no additional EU regulation is required to deepen cooperation among Member States.

Neena Gill, on behalf of the S&D Group. – Mr President, for far too long we have not debated the issue of fire safety of buildings, so it is high time we did so. That was my rationale behind proposing to have this debate on fire safety. Twenty years ago I worked in social housing. Our ethos was simple: social housing provides homes for the most vulnerable so it needs to be of the best quality. Clearly, over the years, this message has been diluted, especially in the UK. Had it not, we would not have had the tragedies, such as Grenfell Tower in June. My heartfelt condolences to the families of those affected.

The issue of fire safety should always be at the forefront of our minds. It should not take losing 80 people in an inferno that could have been prevented. But it is not just about what has happened, but also about what could happen in the future. Across the EU there are too many buildings – hospitals, student accommodation and office buildings – that are vulnerable, and a key lesson from Grenfell is that it is not always the fire, but also the toxic fumes that kill people. EU regulations already require that construction work is done to limit the spreading of smoke and fire, but what we need to do is ensure there are fire sprinklers in all buildings, residential and commercial. These rules also need to be enforced and expanded to inform consumers about the toxicity of materials through harmonised labelling.

We also need to secure better fire testing methods for façades that reflect the reality. It concerns me that shortly after Grenfell, instead of trying to strengthen these regulations, the UK Government supported the »Red Tape Initiative« that classified it as an »expensive and burdensome«»red tape folly« that should be abandoned after Brexit. I think it is far too easy to dismiss regulation as red tape, but these regulations save lives and should be strengthened.

Finally, this initiative is supported by firefighters across the EU who put their lives at risk, but very rarely get the kind of hearing they deserve. I sincerely hope that this House will continue to put this high on the agenda.

Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the importance of fire safety in buildings was all too tragically highlighted by the horrific events at Grenfell Tower in my home city of London. Following the grief, the anger and, sadly, the shameful attempts by some British opposition politicians to exploit the tragedy to score cheap political points, our priority should now be to continue to help the survivors, to help rebuild their lives.

My hope is that the full public inquiry that the British Prime Minister has rightly ordered will reveal: why did it happen, what can we learn, how do we prevent a repeat of this terrible tragedy? When MEPs met firefighters from across the EU last week, they told us that this tragedy could easily have occurred in any of their cities. A British firefighter told me that in the UK, an apartment in a high-rise building with the door shut should be able to contain a fire for 40 minutes to allow time for evacuation and to put out the fire. But at Grenfell, the initial reports suggest that the door to a flat may have been open and that the fire escaped through the window and spread by the flammable cladding in a matter of minutes. These are, of course, just initial reports and have yet to be verified.

A Belgian firefighter explained that plastics containing petroleum release oils and toxic smoke, making their job more dangerous and suffocating victims. They shared concerns over single staircases in some high-rise buildings, which means that those fleeing fires may block emergency services entering the building. They told me that they are now assessing which buildings in their cities contain similar dangerous cladding. So many issues were exposed by this tragedy that I hope that the Commission's exchange or proposed exchange will address. But whichever city or country you are from, we need to make sure that at best, such a tragedy does not occur again and at worst, emergency services are able to put out the fires and evacuate residents safely.

We owe this to all our citizens and the emergency services that keep us safe. And if you will allow me, as a Londoner born and bred, I am proud when I hear stories of individuals and communities from across London and the UK who came together to support those who had suffered the greatest of losses. Let me end by expressing my deepest sympathies for the victims and their loved ones.

Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, every day there are 5 000 fire incidents in the EU. The horrors of Grenfell Tower have brought this to the media's attention, but fire is something that affects the lives of EU citizens no matter where they live. For too long, we have said this is an issue of national competence. But while the devastation of fires might be local, the sources of what is burning is not. Every part of your house, from the walls to the furniture inside, are products of the single market, and therefore national actions alone will not increase fire safety in the EU.

Commissioner, the time has come for the creation of a fire safety strategy for Europe. We need an EU-wide action plan which includes a single EU system to collect comparable fire data and statistics among Member States in order to identify recurring issues and risks; a cooperative forum between Member States to share best practices; and reform of how we test products for fire safety, including for toxic smoke.

Like with vehicles, now is the time to take the tests out of the laboratory alone and to test against real life situations. Commissioner, I know that the ALDE Group is willing to revise current and on-going legislative work to ensure that we can get this right. My take-away from this debate is that you have the political support of Parliament to act on fire safety, so I encourage you to do so.

Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, along with my colleagues I also want to express my condolences to all those affected by the Grenfell fire because I am also elected from the region of London, as is my colleague Syed Kamall.

We still do not know the final death toll from that fire, but we do know that the tragedy itself was a result of a number of factors about regulation, or the lack of effective implementation of regulation, about building design, and about smoke and toxicity. Cyanide gas was certainly related to some of the deaths, but also attitudes to social housing tenants. It was certainly felt by many in the community to have been a part of the tragedy that unfolded – not being listened to, procurement priorities, not prioritising safety – and indeed compounded by the poor disaster response.

So we do need to learn from each other. We do need an effective fire prevention strategy at European level. We need to upgrade our Regulation so that it is fit for purpose wherever you may be living in the European Union, and we also need to listen to the experience of those affected by fire to actually input too from their experience in prevention.

Peter Lundgren, för EFDD-gruppen. – Herr talman! Mot bakgrund av tragedin i Grenfell Tower i Storbritannien måste vi arbeta intensivt med denna fråga. Brandsäkerhet är en stor samhälls- och säkerhetsfråga. Siffror tyder på att det förekommer minst 5 000 brandincidenter dagligen i EU. I många, möjligen i de flesta, av dessa händelser påverkas ett samhälle, ett företag eller en familj ofta i flera år och ibland, som i Grenfell, för hela livet.

Bränder har också avsevärt ändrat karaktär under de senaste decennierna. Detta beror på nya, mer lättantändliga material. De flesta europeiska länder har emellertid inte uppdaterat sina brandbestämmelser på ett adekvat sätt för att följa med den snabba förnyelsen av byggmaterial som flödar in på marknaden.

På europeisk nivå har de harmoniserade brandprovnings- och klassificeringsreglerna inte uppdaterats tillräckligt för att hantera moderna byggmaterial. På detta område måste EU ta krafttag för att rädda liv. Ingen ska behöva dö i en brand.

Franz Obermayr, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident! Leider braucht es immer schlimme Katastrophen wie den Großbrand des Londoner Grenfell Tower, um Verbesserungen herbeizudiskutieren und zu versuchen solche auch einzuführen. Ich begrüße die Initiative von »Fire Safe Europe« ganz besonders, weil ich auch selber aktives Mitglied einer Feuerwehr bin, und daher sind mir aus meiner Praxis drei Punkte sehr wichtig: Ziel sollte es erstens sein, die hohen Standards, die wir in Europa haben – wie in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz – auch als Basis zu nehmen beziehungsweise als Best Practice heranzuziehen.

Zweitens: Die Sicherheitsauflagen für Objekte müssen sich auch nach der Größe und Nutzung des Objektes orientieren. Was für ein Bürohaus mit 30 Stockwerken richtig und wichtig sein kann oder ist, muss nicht unbedingt für einen einstöckigen Bungalow auch klug sein. Drittens ist mir wichtig, dass es auch zu einem Ausgleich zwischen Sicherheit und Innovation kommt. Ich denke hier an den Energiesparsektor, dass hier auch dementsprechend Überlegungen angestellt werden. Es gibt auch ein Projekt in Schweden, das sich bereits mit diesem Thema befasst. Ich bin über alle Maßnahmen, die in Europa getroffen werden, sehr glücklich und werde es auch dementsprechend tatkräftig unterstützen.

Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, τα πρόσφατα περιστατικά στα οποία θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές κατέδειξαν την ανάγκη να επανεξεταστεί όλο το νομικό πλαίσιο σχετικά με την πυρασφάλεια από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρχικά, θα πρέπει να πιέσουμε προς την κατεύθυνση χρήσης νέων υλικών που θα μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο τόσο προκλήσεως πυρκαγιάς όσο και τη διάδοσή της σε περίπτωση συμβάντος. Επιβάλλεται να καθοριστεί μία νέα μεθοδολογία δοκιμών που θα αναπαριστά ρεαλιστικά τη συμπεριφορά των υλικών στην πράξη και δεν θα είναι απλώς μία αποστειρωμένη ή και υπό ιδανικές συνθήκες δοκιμή εργαστηρίου. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας πως το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε πυρκαγιές οφείλεται στην εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων, σε ποσοστό μάλιστα 60%. Όσον αφορά τον μεγάλο αυτό κίνδυνο πιστεύω πως δεν έχουμε κάνει ουσιαστικά τίποτα και είναι επιτακτική η ανάγκη να επιβάλλουμε τη χρήση υλικών που θα το μειώσει σε μεγάλο βαθμό. Το ίδιο δε ισχύει και για τον κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς μέσω της δημιουργίας φλεγομένων σωματιδίων όπου και εκεί το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο υστερεί.

Τέλος, προτείνω την άμεση δημιουργία κρατικού φορέα πυρασφάλειας, σε όποιες χώρες δεν υπάρχει ήδη, ο οποίος και θα ελέγχει την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών στις ανεγέρσεις κτηρίων ενώ θα φέρει και την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.

Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, caros Colegas, é lamentável que tenha sido necessária uma tragédia na Torre Grenfell, que ceifou a vida a dezenas de pessoas, para estarmos a ter este debate pela primeira vez e os Estados-Membros e a Comissão Europeia levarem a sério os problemas na segurança dos nossos edifícios. Já assisti a este filme com o Número de Emergência Europeu e não me satisfaz tão pouco.

A tragédia de Grenfell aconteceu em Londres, mas poderia ter acontecido em Lisboa, em Paris ou em Tallinn. Este é um problema europeu e deve ser abordado a nível europeu. Os padrões de segurança contra incêndios variam entre os Estados-Membros. Alguns são melhores do que outros, mas todos estão a falhar. O princípio da subsidiariedade não pode nem deve ser um escudo para lavarmos as nossas mãos e as nossas consciências.

Um bombeiro dinamarquês ligado ao movimento Fire Safe Europe, que está no exterior desta Câmara, chamou-me a atenção para o facto de que, enquanto ele e os seus colegas estão confiantes em lidar com incêndios dentro de uma sala, quando se trata de fachadas externas não conseguem controlar a rápida propagação das chamas. Isto deve-se à introdução de materiais altamente inflamáveis nos nossos edifícios e ao facto de os Estados-Membros não terem atualizado a regulamentação relativa a incêndios, aos novos materiais que chegam ao mercado e também à toxicidade dos fumos da sua combustão.

A BBC há uma hora revelou a alta perigosidade da combustão dos químicos encontrados na tragédia de Londres.

Solicita à Comissão que tome uma decisão forte e decisiva nesta questão, exorto todos os Colegas a prometer o seu apoio a um único objetivo: a segurança dos nossos cidadãos. Contra o fogo não há mais tempo a perder, é hora de agir.

Catherine Stihler (S&D). – Mr President, the Grenfell Tower disaster saw 18 known people dead, with dozens more injured in a blaze of which fire-fighters had never seen the like before. I want to put on record our gratitude in this House towards our emergency services staff who day-in, day-out, put their lives at risk to save others across our Member States.

We in this House cannot allow a disaster like Grenfell to happen again. The evidence and enquiry into Grenfell had ramifications across the EU and the British Government, while still a Member of the European Union, has a responsibility to work with its European partners and share information to prevent another tragedy like this from happening. The European Commission are to be commended for having the foresight before the Grenfell Tower tragedy to undertake a study on the need to assess the smoke toxicity of construction products. As a standing rapporteur of this House on construction products, I want to emphasise that smoke toxicity from burning construction products and their testing is an important subject, particularly concerning the health and safety of our emergency services personnel, as well as the victims of fires.

In the case of Grenfell, as others have acknowledged, it is generally accepted that the material and structure of the facade enabled the fire to spread as it did. My understanding is that there are currently two facade tests, a large one and a small one, with Member States choosing which one. In the UK, it is the large scale that it is chosen. In the light of the differences across Member States in facade testing, will the Commission adopt a harmonised European method to assess the fire performance of facades, which would guarantee a sufficient level of fire safety to EU citizens?

Given the complexity and the nature of the question of fire safety, it is important that national authorities communicate and exchange best practice and it is brilliant today that we have seen action about the platform that has been announced by the Commission. But as currently all Member States regulate fire safety individually, one simple way forward where action could make a difference, is if Member States have a common approach towards the collection and sharing of data.

Anneleen Van Bossuyt (ECR). – De beelden van de Grenfell-toren staan in het collectief geheugen gegrift. Helaas is het menselijke leed dat door brand veroorzaakt wordt, een dagelijkse realiteit in de Europese Unie. Jaarlijks worden er ongeveer 70 000 Europeanen met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 5 000 incidenten per dag. Vanuit de Europese Unie kunnen we niet alle problemen oplossen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we op ons bevoegdheidsdomein de problemen aanpakken.

Ik stel twee zaken voor die hier ook al vernoemd zijn. Ten eerste moeten we zorgen voor betere testprocedures. De bouwmaterialen moeten in realistische omstandigheden getest worden en we moeten ook meer inzetten op het testen van de toxiciteit, want het zijn vaak de giftige stoffen die vrijkomen bij verbranding die een extra bedreiging vormen voor de gezondheid van de mensen. Ten tweede – en ik ben blij dat de Commissie dit aankondigt – moet er een platform komen waar de lidstaten beste praktijken kunnen uitwisselen.

Gerard Batten (EFDD). – Mr President, as a London MEP, I must also speak about the Grenfell Tower tragedy in which at least 80 people died horrifically. Now the official inquiry must establish exactly what happened, how and why.

When Grenfell Tower was built, the original cladding material was inert. Fire could not pass through or behind. Since then, specification regulation has passed from national governments to the European Union. EU regulations required a 20% reduction in energy consumption in buildings such as Grenfell under the 2020 energy policy. To achieve this, the local authority may have used combustible material in the cladding when the building was refurbished last year.

The questions for the inquiry to answer are: firstly, exactly what regulations were applicable; secondly, were they strictly adhered to; and thirdly, if they were, then how can they be changed quickly in order to prevent any similar future tragedies in the UK or indeed Europe.

Jiří Pospíšil (PPE). – Paní komisařko, já jsem se zájmem vyslechl vaše vystoupení a musím říci, že se s ním téměř absolutně ztotožňuji. Děkuji za něj a jsem rád za realistické cíle, které jste zde jasně definovala. Myslím si, že pole působnosti Evropské komise je právě v oblasti jednotného trhu se stavebními materiály.

Zkrátka a dobře, Evropská komise může udělat kus práce v oblasti zvýšení bezpečnosti stavebních materiálů, které se v Evropě používají, co se týče jejich hořlavosti jako takové, a také v oblasti již několikrát zde zmiňované toxicity kouře stavebních materiálů. Myslím si, že zde Evropská komise může nechat zpracovat studie, které mohou do budoucna zvýšit bezpečnost materiálů, které se v Evropské unii prodávají a které potom slouží ve stavebnictví.

Na druhou stranu říkám, nejsem příznivcem nějakých dalších regulací, které by dopadaly na samotné občany. Zde bychom měli respektovat už také zmiňovanou subsidiaritu, která jasně říká, že základ protipožární ochrany spadá do působnosti jednotlivých národních států. Ale souhlasím s Vaší tezí, kterou jste zde řekla, že Evropská komise může být zprostředkovatelem, může být koordinátorem mezi jednotlivými národními orgány, mezi jednotlivými kontrolními orgány a výměna informací mezi jednotlivými národními orgány může výrazně zvýšit bezpečnost jednotlivých budov. Takže i toto podporuji a děkuji za Vaše vystoupení.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il numero degli incendi e le loro dimensioni negli ultimi anni confermano che siamo di fronte a un problema gravissimo che riguarda tutta l'Europa e che per essere contrastato ha bisogno di politiche comuni, convergenti: non si può lasciare ai singoli Stati membri il compito di prevenire o di intervenire quando si rende necessario.

Per questa ragione, credo che il punto dal quale partire sia la modifica del regolamento sui materiali da costruzione, a cominciare da quelli che riguardano le facciate e il rivestimento degli edifici: i singoli materiali, ma anche gli effetti che vengono prodotti dalla loro mescolanza, dal fatto che vengono utilizzati spesso insieme con conseguenze assai gravi, come si è visto in più di una circostanza.

Il secondo tema è approfondire la tossicità dei fumi dei materiali anche all'interno. Non è vero che tutto ciò che capita dentro è prodotto da ciò che ognuno di noi ha in casa o da ciò che occupa i vani e gli appartamenti; riguarda anche i rivestimenti interni, e anche questi hanno bisogno dello stesso severo controllo.

Emma McClarkin (ECR). – Mr President, whilst it is very welcome that Parliament is having the debate this afternoon, I personally wish it did not have to happen in the wake of the terrible Grenfell Tower tragedy. I have been raising the need for a greater focus on fire safety in the EU for many years, calling for greater horizontal thinking in the legislative process and I now hope that the issue will become a priority for Member States and for Members right across the EU. But keeping this tragic event in mind, we must think what sensible steps Member States and the Commission can take.

It is the responsibility of Member States to ensure fire safety regulations and standards are applied by industry and enforced by public authorities. Prevention must be the priority going forward, which can only happen through the vigorous enforcement of existing rules relating to the design, construction and the maintenance of buildings. I hope that Member States and the Commission are able to work with industry and the necessary organisations and representatives to find a solution that makes the Grenfell tragedy the last.

Elisabetta Gardini (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che sia assolutamente compito dell'Unione europea garantire la sicurezza dei cittadini che si muovono e vanno a vivere in un paese diverso dal proprio. Purtroppo, nell'incendio della Grenfell Tower di Londra sono morti anche due ragazzi italiani, una giovane coppia di architetti che venivano proprio dalla mia regione. Penso avessero diritto di vivere in una casa sicura.

Purtroppo, un'agenzia della BBC di poco fa ci dice che l'isolante della Grenfell Tower, quello che bruciando sprigiona cianuro, è stato rilevato in 34 edifici in un quartiere a est di Londra, Havering, comprese nove residenze per anziani.

Abbiamo letto che la tipologia degli incendi negli ultimi decenni è cambiata, perché sono cambiati i materiali. Non siamo stati veloci abbastanza, in certi paesi meno che in altri, nell'adeguare la normativa a questi cambiamenti delle tecniche e dei materiali di costruzione. Il mio paese ha fatto tanti passi in avanti dagli anni Novanta in poi. Però io credo che non si faccia mai abbastanza. Il mio paese già potrebbe dare alcune buone pratiche perché, per esempio, da noi non si sarebbe mai potuto rivestire un palazzo alto come la Grenfell Tower nel modo in cui è stato rivestito, il che, è stato detto dai tecnici, è uno dei motivi per cui l'incendio si è sviluppato così tanto.

Allora, sono d'accordo con quanto propone la Commissione, ma penso sia solo un primo passo: dobbiamo fare molto di più per garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di sicurezza.

Arndt Kohn (S&D). – Herr Präsident, liebe Frau Kommissarin, liebe Kollegen! Wie wir wissen, sind Fassadenbrände kein britisches Phänomen. Auf der ganzen Welt, in ganz Europa sterben Menschen an Rauchvergiftung, viele infolge von Fassadenbränden, auch in Deutschland. Fünf Tote bei einem Brand in Köln 2005, drei Tote bei einem Brand in Duisburg im letzten Jahr, um nur zwei Fälle zu nennen. Ein Problem heißt Polystyrolschaum. Er ist billig, ist umweltschädlich, ist toxisch und begünstigt die Ausbreitung des Brandes auf weitere Geschosse, wenn keine Brandriegel verbaut wurden. An dieser Stelle können wir von Ländern wie Österreich oder Frankreich lernen, hier sind Brandriegel in jedem Geschoss Pflicht.

Wir brauchen also europäische Regeln, die Fassadenbrand in der ganzen EU einen Riegel vorschieben – einheitliche Regeln, nicht nur eine Diskussionsplattform. Wir brauchen ein einheitliches und unabhängiges Prüfverfahren – nicht nur, damit die Bewohner der Häuser geschützt werden, sondern auch, damit unsere Feuerwehrleute, die ihr eigenes Leben auch für uns riskieren, diese Einsätze ohne Gesundheitsschäden überstehen. Die Opfer können wir nicht zurückbringen, aber wir können weitere Opfer verhindern.

Monica Macovei (ECR). – România a fost marcată de tragedia din clubul Colectiv, un incendiu în care au murit 64 de persoane și am avut, și avem 147 de răniți. S-a întâmplat în 2015, era la putere guvernul socialist, care este și astăzi. Și este responsabil. În România, și astăzi, normativul de siguranță la incendiu P118 este vechi de 18 ani și este și acum blocat la Ministerul Dezvoltării. În Uniune, toxicitatea fumului și a produselor de construcție nu este testată, chiar dacă fumul este cel mai mare ucigaș din incendii. 41 % dintre victimele incendiilor sunt omorâte de gaz, fum și emisii toxice. Cerințele existente pentru testarea și etichetarea produselor de construcție pentru cazuri de incendii nu impun indicarea toxicității fumului. Distribuirea urgentă a marilor arși între spitale europene cu secții speciale trebuie să fie reglementată în cadrul mecanismului pentru protecție civilă. Toate acestea trebuie să fie parte dintr-o strategie europeană, pentru că 5 000 de incendii omoară oameni în fiecare zi în Europa.

(Președintele întrerupe vorbitorul)

Michał Boni (PPE). – Pani Komisarz! Jest coś budującego w akcji strażaków z całej Unii Europejskiej, by bezpieczeństwo przeciwpożarowe uczynić tematem publicznym. Jeśli praca strażaków ma być efektywna, to oprócz hartu, wyszkolenia i nowoczesnego sprzętu potrzebna jest świadomość społeczna zagrożeń ogniowych i dbałość o to, by wszystkie budynki i ich fasady odpowiadały normom przeciwpożarowym. W wielu krajach przepisy są przestarzałe albo budynki są niedostosowane do wymogów. W Polsce od lat wymagana jest analiza toksyczności dymu z różnych materiałów budowlanych, jaki powstaje podczas pożaru. To, jak i testy wytrzymałości przeciwpożarowej muszą być obowiązkowe wszędzie, by eliminować elementy najbardziej toksyczne i oznaczać je. Nie wystarczy doceniać strażaków. Trzeba w ich działania inwestować i stymulować zmianę przepisów w różnych krajach, by poprawiać bezpieczeństwo. Kluczowa jest europejska platforma wymiany danych dotyczących zagrożeń i dobrych praktyk, by uczyć się wzajemnie najlepszych rozwiązań.

Marijana Petir (PPE). – Gospodine predsjedniče, zaštita od požara važna je za cijelo naše društvo. Statistike pokazuju da se svaki dan u Europskoj uniji dogodi najmanje pet tisuća požara. To je dva milijuna požara godišnje, dok njih 90 % počinje u zgradama. U posljednjih nekoliko desetaka godina požari se razvijaju brže nego ikada i postaju sve opasniji.

To je uvelike zbog većeg korištenja zapaljivih materijala u zgradama. Većina europskih država nije ažurirala protupožarne propise na odgovarajući način kako bi se uskladili s novim građevinskim materijalima na tržištu. Na razini EU-a norme za protupožarno ispitivanje i klasifikaciju nisu također ažurirane na odgovarajući način. Moramo inzistirati na najvišoj razini zaštite od požara za građane Europske unije. Sve manje od toga nije dovoljno.

Možemo i moramo učiniti Europsku uniju sigurnom od požara. Moramo zaštititi naše građane, ali i vatrogasce, čije se zdravlje također narušava te su izloženiji i riziku od tumora. Kao dobrovoljna vatrogaskinja ovom prilikom želim zahvaliti svim vatrogascima diljem Europske unije što spašavaju ljude i imovinu i što svojim primjerom i životom svjedoče kakvi ljudi trebamo biti.

Catch-the-eye procedure

José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, em junho assistimos horrorizados ao incêndio que destruiu a Grenfell Tower onde perderam a vida 79 pessoas. Sabemos agora que a torre foi construída nos anos setenta e reabilitada no ano passado. No entanto, o revestimento novo nunca foi testado contra incêndio e as queixas dos moradores nunca foram atendidas.

Todos sabemos que na gestão do risco de incêndio a prevenção assume importância elevada. Na semana passada, estive com bombeiros de toda a Europa que estiveram no Parlamento a exortar as instituições da União Europeia a agir em prol da segurança dos edifícios e a priorizar normas sobre a segurança nos edifícios que passem por métodos mais eficazes nos testes de fogo, nas fachadas, rotulagem harmonizada e melhoria na informação ao consumidor, bem como o desenvolvimento de uma estratégia europeia que vise uma abordagem integrada e coordenada neste âmbito.

Senhora Comissária, se a responsabilidade para o estabelecimento das regras sobre os limites de segurança nos edifícios cabe aos Estados-Membros, a vida, a saúde e o bem-estar dos cidadãos europeus é uma responsabilidade coletiva de todos nós, que nenhum princípio ou regra de subsidiariedade pode ser invocada para afastar.

Marek Plura (PPE). – Panie Przewodniczący! Po londyńskiej tragedii wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie może się ona powtórzyć. Potrzebujemy bezpieczniejszych materiałów budowlanych, lepszego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego, kompleksowych rozwiązań także na szczeblu europejskim. Chcę, aby w tej dyskusji pojawił się wyraźnie wątek osób niepełnosprawnych. Proszę sobie wyobrazić sytuację człowieka na wózku inwalidzkim, który w chaosie pożaru ma samodzielnie ewakuować się schodami. Alarmy przeciwpożarowe, systemy ostrzegania muszą także być dostępne w praktyce, a nie tylko w teorii, dla osób niewidomych czy głuchych. Konieczne jest więc opracowanie systemu skutecznej pomocy i płaszczyzny wymiany najlepszych praktyk.

Pani Komisarz, pragnę zadeklarować ze swojej strony wszelką możliwą pomoc w tej sprawie.

Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la recente tragedia della Grenfell Tower deve portarci a rivedere il nostro approccio in materia di sicurezza antincendio negli edifici. Su questo tema i governi nazionali sono i primi chiamati a intervenire, ma anche l'Unione europea può svolgere un ruolo importante.

Dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Condivido la proposta di una piattaforma UE per lo scambio di informazioni e migliori prassi per migliorare la sicurezza antincendio. Occorrono dati comparabili e test credibili di comportamento delle facciate degli edifici in caso di incendio. Va assicurata la trasparenza del livello di tossicità del fumo generato dall'incendio dei singoli prodotti da costruzione.

Il riesame del regolamento sui prodotti da costruzione può rappresentare l'occasione ideale per migliorare la normativa. Ogni prodotto costruito con marcatura CE, oltre ai valori di sicurezza antincendio, dovrebbe presentare un'indicazione della sua tossicità al fumo. Questo elementare principio di trasparenza è condizione indispensabile per responsabilizzare costruttori e consumatori, consentendo di adottare scelte informate sui prodotti da costruzione.

Wajid Khan (S&D). – Mr President, the shocking pictures of the Grenfell Tower blaze must serve as a wake-up call to all law makers, and we must work towards a common fire safety strategy. I recently met with colleagues from the University of Central Lancashire in my constituency, and they pointed out that while fire toxicity in trains, planes and ships is regulated, there is a real lack of regulation in the construction sector. Renovation works at Grenfell were inspected 16 times by the local authority, showing current rules simply aren't fit for purpose.

So I urge the Commission to do two things: first, to meet with the scientists and experts as part of the DG GROW study, and secondly to incorporate an assessment of the fire toxicity of construction products into the existing regulation. This both benefits and protects consumers because we need a fire strategy that puts people first and it is shameful that it has taken a tragedy like Grenfell to put fire safety back on the agenda.

Tim Aker (EFDD). – Mr President, what happened at Grenfell is a terrible tragedy and I agree with all the speakers that have said that better regulation must be implemented, but who is going to monitor this? I can say that I am one of a very few, if not the only local councillor, to have spoken in this debate, and I deal week-in, week-out, with local government repairs and maintenance. I know from experience that the current regime of contracting out and tendering out maintenance and repairs of council properties, like the Grenfell Tower, is an absolute disaster. They deal on the profit motive instead of human welfare, and until we bring council maintenance and repairs back in-house, you can say everything you like about repairs and everything you like about maintenance, but unless it is brought under complete democratic control and accountability then all the goodwill will be for nothing.

Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, μια φωτιά που ξεκίνησε από την κουζίνα ενός διαμερίσματος στο Λονδίνο και οδήγησε στο θάνατο δεκάδες πολίτες έγινε η αιτία να αναφερόμαστε σήμερα στην πυρασφάλεια των κτηρίων. Η πυρκαγιά όμως που ξεκίνησε από μολότοφ που πέταξαν αντιεξουσιαστές, χαϊδεμένα παιδιά της κυβερνώσας παράταξης στην Ελλάδα, στο υποκατάστημα της Μarfin το 2010 κατά τη διάρκεια των ταραχών στην Αθήνα εξαιτίας των μνημονίων που επιβάλλονται στη χώρα μου, την Ελλάδα, και κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκαν το θάνατο τρεις νέοι άνθρωποι και ένα αγέννητο το παιδί δεν συγκίνησε κανέναν.

Όπως, μετά τη σημερινή συζήτηση, τα κτήρια θα βελτιωθούν, τα μέτρα πυρασφάλειας θα ενισχυθούν και οι αντίστοιχες διατάξεις ανέγερσης κτηρίων θα γίνουν πιο αυστηρές, έτσι και η πολιτική της Ένωσης, που οδήγησε σε αυτοκτονίες εκατοντάδες συμπατριώτες μου και δημιούργησε εκατομμύρια ανέργους στα όρια της φτώχειας, οφείλει να αλλάξει, αλλιώς »καήκαμε«.

(End of catch-the-eye procedure)

Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, this discussion makes it crystal clear: we all know where we are in terms of the regulatory and legal arrangement here. The work of the Commission in assessing the situation must be pursued and, if needed, intensified, and should the Commission come out with a new proposal on it, I can reassure you that the Council is ready to discuss.

Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, Honourable Members, thank you very much for this exchange of views. I think it was very important for all of us to have it today. First things first, of course, I have to say that the Commission and I personally share more of your concerns. I also share your conviction that the tragedy like the one in London must not happen again, and we have to do our best to ensure this.

I want to conclude with three points. First, as I said before, for now we have no proof that national rules are not working but, of course, the Commission is examining now the new issues which were mentioned by many of you like smoke toxicity and the fire-behaviour of facades with independent studies. I want the results of this work to be concluded and to have it before 16 October, so before the first meeting of our new fire information exchange platform.

Second, we will act when EU intervention is needed. Of course, we treat our fire information exchange platform as a first step, and of course we can re-examine what else we can do after discussion between the Member States and between the stakeholders – because industry will be an important stakeholder and an important partner in the platform. We can think about steps to be taken in the future.

But of course, and this is my deepest conviction, we should do no more than is necessary to ensure the single market of construction products. So let's wait until 16 October, and let's discuss the issue. We do not have any proof that it's not working now – there are national regulations that are not working but of course, the first thing is the national regulations and the second thing is enforcement of those regulations, and this also we should examine.

These are the three points from my side and of course I am open to any comments and any discussion with you on this important issue.

President. – The debate is closed, but the issue is not closed. I think it was clear today that we have just embarked on a process which will bring us back to the issue.

May I also take this opportunity to extend sympathy and condolences, not just to our British colleagues, but especially to those who were enormously and tragically affected by the fire.

Written statements (Rule 162)

Vladimír Maňka (S&D), písomne. – V Európskej únii máme každý deň viac ako 5 tisíc mimoriadnych požiarnych udalostí. Každý rok v Európe musí byť hospitalizovaných okolo 70 tisíc ľudí v dôsledku požiarov. Každý rok spôsobia požiare v EÚ škodu, ktorá je väčšia ako celý rozpočet EÚ. Oheň spôsobuje nielen veľké ľudské a materiálne škody, ale aj zničenie dôležitých dát, znižuje produktivitu, zvyšuje nezamestnanosť a bankroty firiem. Má dopady na uhlíkové emisie a je veľkou výzvou pre udržateľnosť zdrojov energie a životného prostredia. Nevieme, ako sa ktoré stavebné výrobky správajú v situácii reálneho požiaru. Rovnako nevieme, nakoľko sú toxické splodiny ich prípadného horenia. V priebehu najbližších 30 rokov na Slovensku narastie o jednu štvrtinu počet budov určených na bývanie. Podobne aj v mnohých iných krajinách EÚ. Je veľmi dôležité, aby tieto milióny nových bytov a rodinných domov boli bezpečné. Drvivá väčšina zranení a úmrtí pri požiaroch budov je pritom spôsobená práve účinkami dymu a jeho toxicity. Je preto kľúčové, aby sme v Európe mali lepšie a harmonizované testovacie metódy stavebných výrobkov, ktoré dokážu overiť ich správanie v prípade požiaru. Musíme vedieť poskytnúť spotrebiteľom informácie o toxicite a nebezpečných materiáloch niektorých stavebných konštrukcií a zatepľovacích systémov a prehľadne rozlišovať výrobky podľa miery ich toxicity.

Pavel Poc (S&D), in writing. – I call on the Commission and the Council to stop playing the competence alibi game and to agree to assess fire smoke toxicity. We know that fire smoke is not only responsible for half the deaths in building fires, it also represents long-term health risks for those who survive such tragedies, including those risking their lives to save others on a daily basis – firefighters. Today, our health is at risk by failing to address this issue. We test construction materials for smoke opacity, but not toxicity. That's wrong. Buildings have changed radically since the Construction Products Directive (CPR) introduction 17 years ago. Combustible materials have replaced brick and metal; they burn quickly, releasing different amounts of toxic gases. Conclusion: information about toxicity of burning construction materials must be available to our citizens, architects, traders so everyone can make informed decisions. Why not add fire toxicity to the classification system of the CPR? With fellow MEPs, we proposed this at our conference in Parliament two years ago. The Commission's response could have been quicker; nevertheless I encourage the Commission during its current assessment of such idea and I ask the Council to cooperate. We have been playing with fire too long.

16.   Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (forhandling)

President. – The next item is the report by Morten Løkkegaard, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on the accessibility requirements for products and services (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) (A8-0188/2017).

Morten Løkkegaard, ordfører. – Hr. formand! hr. kommissær! kollegaer! Vi er kun en enkelt dag fra at skulle træffe en meget vigtig beslutning her i denne sal. En beslutning som får vidtrækkende konsekvenser for 70-80 millioner af vore medborgere her i Europa. Det er nemlig de 70-80 millioner, som på den ene eller den anden måde er handicappede, og derfor ikke kan leve deres liv til fulde, fordi det er blevet besværliggjort af dette handicap, og det skal vi selvfølgelig hjælpe dem med. Det er på tide, at vi med forhåbentlig én stemme giver det lille ekstra nøk, der skal til for at disse 70-80 millioner mennesker får et bedre liv, og det har vi altså chancen for nu.

Mange har jo savnet fælles regler for tilgængelighed i produkter og tjenesteydelser. Det er faktisk en kamp som har stået på i årtier, og nu er muligheden der altså, det er nu vi har chancen, men det kræver også, at vi står samlet her i huset.

Et splittet Parlament vil jo være en gave til Rådet. Et samlet Parlament, et stærkt mandat vil være helt afgørende for, at vi kan komme igennem med bare nogle af de udmærkede forslag, som vi har tænkt os at stille i denne betænkning, som Rådet – og det er ikke nogen hemmelighed – som mange medlemslande har stillet sig stærkt skeptiske overfor af den ene eller den anden grund. Derfor har vi behov for et stærkt mandat.

Kampen for bedre forhold for handicappede er jo en kamp, som dybest set er en socialpolitisk kamp. Det er en kamp, som EU derfor ikke har direkte kompetence til, og derfor kan man sige at Kommissionens udspil på området her jo er ganske smart, derved at det jo kommer ind på området for det indre marked og bevæger sig ind på det socialpolitiske område via det indre marked. Dette er jo en god måde at komme videre på, kan man sige, når man nu ikke har kompetencen på det andet område.

Det betyder også, at jeg som ordfører, os der har beskæftiget os med det nu i et stykke tid, skal gå en vanskelig og delikat balancegang. Der er jo pludselig to hensyn at tage. Det ene hensyn er jo helt åbenbart, det er til disse mange millioner af handicappede medborgere, så de får bedre muligheder og bedre tilgængelighed. Men på den anden side skal vi jo også som Parlament sikre os, at vi bevarer kronjuvelen om jeg så må sige, »det indre marked« uskadt, at vi ikke med alle disse velmente og udmærkede forslag er med til at skade et indre marked, som vi ellers gør alt hvad vi kan for at få til at fungere bedre. Så det er med andre ord en balancegang, og den balancegang synes jeg vi har forsøgt – eller jeg har i hvert fald forsøgt – at holde.

Opgaven er jo at finde en balance, sådan at virksomhederne ikke bliver bebyrdet med unødig administration, at vi ikke skaber endnu flere bureaukratiske monstre, samtidig med at vi altså sikrer, at vi igennem rammelovgivning forsikrer, at virksomhederne også bliver tilskyndet til at innovere, bliver tilskyndet til at skabe bedre produkter, som i sidste ende kommer disse mange handicappede til gode.

Jeg synes, at den betænkning, som ligger med de ændringsforslag, der hører til, har ramt den balance. Jeg synes, vi har et godt resultat, og jeg håber rigtig meget, at der vil være stor opbakning til det. Jeg er klar over – og det håber jeg også alle, der har været involveret, vil give mig ret i – at det ikke har været nemt, det er ikke nemt.

Det er et område, der har store interesser på spil og det er også mere end interesse, det er faktisk også en masse følelser, og jeg vil godt understrege ved denne lejlighed, at de følelser forstår jeg ganske udmærket. Jeg tror, vi allesammen kender nogen, som på den ene eller den anden måde er ramt af handicaps og derfor er nødt til at leve deres liv på en anden måde, så jeg har fuld forståelse for det, vi skal bare ramme balancen. Jeg synes som sagt, det lykkedes, og jeg vil gerne takke dels de grupper, der har bidraget til, at vi faktisk får en afstemning i morgen, for det var jo faktisk også ved at være et problem, fordi at denne betænkning er blevet så lang med alle disse ændringsforslag, så vi begynder at få et problem med at komme igennem i morgen, men det lykkedes så til sidst.

Tak for den hjælp. Og tak selvfølgelig til alle de ordførere, som har kæmpet undervejs, og som har haft kampe også med undertegnede. Jeg synes vi er nået til et godt resultat. Også tak til IMCO-sekretariatet med Thierry, som har kæmpet godt, og ikke mindst til min utrættelige assistent Anne. Jeg håber på et godt resultat i morgen. Tak for det.

Ádám Kósa, A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – Elnök Úr, nagyon fontos az előttünk álló jogalkotási jelentés, mindannyian tudjuk ugyanis, hogy szoros kapcsolat van a mobilitás, a fogyatékosság, illetve a társadalmi befogadás között. A kommunikáció, a mozgás és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés szabadsága nélkül a fogyatékossággal élő emberek nem tudnak teljes mértékben beilleszkedni a társadalomba. A teljes körű akadálymentesítés irányába történő elmozdulás érdekében az egységes piacon kompatibilis és hatékony megoldásokat kell létrehozni, illetve meg kell könnyíteni ezek elterjedését. Ugyanakkor az innováció törékeny mozgatórugóit is óvnunk és védenünk kell. Ellenkező esetben olyan jogszabály születhet meg, ami csak előír, de nem szolgálja a fejlődést. Rengeteg olyan innováció segíti az életemet, amit nem jogszabályoknak, hanem a piacnak köszönhetünk. Ezért is fontos az egészséges egyensúly megtalálása. A foglalkoztatási és a szociális szakbizottság jelentéstevőjeként az a véleményem, hogy ami ezeket a célok elérését segíti, azt támogatnunk kell a Tanáccsal közösen, ezért minden olyan …

(Az Elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

Keith Taylor, rapporteur for the opinion of the Committee on Transport and Tourism. – Mr President, I was rapporteur for this Transport and Tourism Committee opinion on the report by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection and I heard from the European Disability Forum that their number one priority was improved access of transport services for their members, especially in terms of the built environment. There are currently 80 million people with reduced mobility in the EU for whom any regular journey by bus or underground or rail can be a daily nightmare.

The Transport Committee adopted my report, which included mandatory improvements to the built environment, but I was disappointed when the Internal Market Committee, the lead committee, did not adopt any of those ideas so, under Rule 54, plenary is now being asked to vote on the amendments that the Internal Market Committee ruled out. The vote is tomorrow. These provisions ensure barrier-free journeys for everyone and would fundamentally improve the lives of disabled people. So please, fellow Members, vote for the Transport Committee and the Green amendments tomorrow.

(The President cut off the speaker)

Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the rapporteur, and the rapporteurs from the other committees. The Commission has been working hard to foster social inclusion in Europe and this Parliament has been one of our strongest supporters. But we will never achieve our goals as long as everyday life remains as inaccessible as it is today for 80 million Europeans with a disability.

The solutions exist to make accessibility happen and demand for accessible products and services will only increase as Europe's population is ageing. But the gap between what is possible and what has actually been achieved in reality remains large.

The European Union is committed to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its obligations on accessibility. We celebrated the Convention's 10th anniversary last year. People with a disability are expecting us to act – now. Last year's adoption of the Web Accessibility Directive constituted an important step forward and I welcome that Parliament is now ready to set out its position on the Commission proposal for a European Accessibility Act.

The Accessibility Act aims at using the full potential of our single market to trigger real change in people's lives. It puts forward a common European approach to accessibility, instead of having 28 national ones. This common approach will maximise opportunities and minimise costs for European businesses and consumers. The experience from the US has shown very well how accessibility policies can be a catalyst for economic growth and inclusion.

I welcome the fact that Parliament's report supports the Commission's objective to improve accessibility. It brings a number of useful clarifications, also concerning the relation with existing EU legislation. But I would like to take this opportunity to highlight the Commission's position on some of the main points under debate.

First, preservation of the integrity of the internal market. About 95% of EU companies are either microenterprises or SMEs. Many of them have to deal with new accessibility requirements, for instance due to the new »buy accessible« obligations in public procurement legislation. But, they do not have the same resources or capacities to deal with changing regulatory requirements. The Commission has therefore introduced strong safeguard clauses and light rules in terms of conformity assessment, in particular for microenterprises.

However, a blanket exclusion of microenterprises would not only put at risk the objective of the proposal, it would seriously distort the functioning of the internal market. For instance, a microenterprise might be allowed to import non-accessible products from third countries, such as smartphones, while EU producers have to comply with accessibility requirements.

Secondly, public procurement and EU funds. We want public money to be invested in accessible products, services and buildings. Buying accessible is already a general obligation in the EU Public Procurement Directives, but more is needed to ensure a proper internal market in this area. The Accessibility Act puts forward a list of functional requirements so that industry knows what to deliver, users know what to expect and public authorities know what to ask for.

This brings me to the last point. The accessibility requirements will determine the level of accessibility of our products and services in the internal market for the coming decades. So, indeed, we need to be flexible as technological possibilities are constantly changing. That is why the Accessibility Act puts forward functional accessibility requirements instead of prescribing the detailed technical solutions to achieve them. But we also need to ensure that our laws are effective and enforceable, and provide legal certainty both for industry and consumers.

In light of the still ongoing work in the Council, the Commission will stand ready to support the co-legislators in clarifying and further detailing the accessibility requirements. We have a chance here to make a real difference, both for citizens and for business. The Commission counts on your support.

Petra Kammerevert, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Bildung. – Herr Präsident! Der vom Berichterstatter vorgelegte Bericht in Bezug auf audiovisuelle Medien bietet einen guten Kompromiss an, den wir mehrheitlich mittragen sollten. In den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen demnach Webangebote und mobile Angebote in Bezug auf audiovisuelle Medien, während der audiovisuelle Mediendienst als solcher in der AVMD-Richtlinie umfassend und abschließend geregelt bleibt, auch was die Barrierefreiheit angeht. Wir sind hier in den Verhandlungen mit dem Rat auf einem guten Weg.

Insofern bin ich Herrn Løkkegaard in Bezug auf die Klarstellungen sowohl im Artikel als auch im Erwägungsgrund dankbar. Wir brauchen klare Abgrenzungen, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Ich hätte mir zudem gewünscht, dass in Bezug auf E-Books zwar Lesegeräte, aber nicht die Lesesoftware einheitlich standardisiert werden, weil ich überzeugt davon bin, dass die Software dann dem vorhandenen Standard in den Geräten folgt.

Ich sehe auch, dass der European Accessibility Act einen Kompromiss darstellt, dessen Balance schwierig herzustellen war. Man kann sich mehr wünschen, das tue ich persönlich auch. Zugleich muss man aber auch anerkennen, welche Mehrheiten wir haben.

Lassen Sie uns dem Kompromiss zustimmen und dennoch nicht müde werden, weiter und hartnäckig für bessere Barrierefreiheit zu kämpfen. Dann sind wir einen großen Schritt weiter, aber sicher noch nicht am Ziel.

Rosa Estaràs Ferragut, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – Señor presidente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la propia Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, y tantos y tantos instrumentos apelan a la libertad, al Estado de Derecho y a la igualdad. Lo decía hoy en el debate del estado de la Unión Europea nuestro presidente Juncker. Somos, en esencia, la defensa de la libertad, de la igualdad y del Estado de Derecho. Tenemos la oportunidad, con la aprobación de esta Acta Europea de Accesibilidad, de demostrar que Europa tiene alma y demostrar que Europa cree en la igualdad.

Accesibilidad es participación; accesibilidad es igualdad; accesibilidad es quitar obstáculos a la libre circulación; accesibilidad es apoyar el derecho a la integridad de las personas; es apoyar el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la educación, al trabajo, a la libre circulación y residencia.

Por eso es importante la votación de mañana. Hemos de ser más ambiciosos que el texto que se ha aprobado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y hemos de apostar por la línea propuesta por la Comisión: apoyar las enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Transportes y Turismo para que todas las microempresas y las pymes también hagan una apuesta. Está en juego la dignidad de las personas, está en juego la democracia. Los valores humanos tienen que estar por encima de los valores económicos.

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. – Κύριε Πρόεδρε, ζητάμε εδώ και χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα για να βελτιωθεί η ζωή των αναπήρων - 80 εκατομμυρίων συνανθρώπων μας με προβλήματα – και των ηλικιωμένων σε μια Ευρώπη που γερνά με ταχύτατους ρυθμούς. Δυστυχώς, η έκθεση που συζητάμε είναι πιο πίσω ακόμα και από το κείμενο της Επιτροπής που πρότεινε το ελάχιστο. Γιατί έγινε αυτό; Διότι η έκθεση εξετάζει μόνο τις απόψεις που προβάλλουν οι λομπίστες της αγοράς και όχι τα αιτήματα των αναπήρων.

Συνάδελφοι, μπορεί και τώρα να αλλάξει αυτό, δεν είναι αργά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνετε τη διαφορά. Υπερψηφίστε τις τροπολογίες που υποστηρίζουν τη βελτίωση της ζωής των αναπήρων. Μην επιτρέψετε, εξαιτίας των επιταγών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, να κινηθεί μια ανάπηρη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα με τα εμπόδια που της φορτώνει η έκθεση.

Sabine Verheyen, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen Kollegen! Weit über 80 Millionen Menschen mit Behinderungen und noch viel mehr Menschen mit funktionellen Einschränkungen sowie ältere Menschen sind von dieser Gesetzgebung betroffen und werden davon profitieren. Es ist daher dringend notwendig, dass wir endlich agieren und das Versprechen der Mitgliedstaaten aus dem Jahr 2008, wesentliche Schritte in Richtung Barrierefreiheit auch umzusetzen, erfüllen.

Der Binnenmarktausschuss hat hierfür einen guten und ausbalancierten Text erarbeitet. Zum einen erweitern wir den Anwendungsbereich des Kommissionsvorschlags um die Zahlungsterminals. Zum anderen sehen wir im Gegensatz zur Kommission eine verpflichtende Einbeziehung der baulichen Umwelt vor, und das bedeutet, dass bei Neubauten und grundlegenden Sanierungen zukünftig die Barrierefreiheit eingeplant werden muss. Wir brauchen aber auch Regeln, die realistisch, umsetzbar und zukunftssicher sind und keine unnötige Bürokratie schaffen. Deshalb setzen wir uns auch für weniger bürokratische Lösungen bei KMU und eine Ausnahme für micro enterprises ein.

Wir wollen neuen Technologien und Entwicklungen Raum geben, und deshalb setzen wir uns auch für einen innovationsfreundlichen Ansatz im Annex ein. Der Accessibility Act ist damit ein weiterer großer und wichtiger Schritt in Richtung vollständiger Barrierefreiheit, und ich hoffe sehr, dass wir so schnell wie möglich eine Einigung mit dem Rat und der Kommission erarbeiten können, damit sich die Situation für Menschen mit Behinderungen endlich weiter und zeitnah verbessert.

Ich möchte Sie daher alle dazu auffordern, morgen im Sinne des Binnenmarktausschusses abzustimmen und dadurch zu ermöglichen, dass wir ein gutes und auch schnelles Resultat im Sinne der Menschen mit Behinderungen erreichen können. Denn konkrete, reale Resultate sind allemal besser als reine vollmundige Versprechungen.

Olga Sehnalová, za skupinu S&D. – Pane předsedající, cílem evropského aktu přístupnosti je významně přispět k prohloubení a spravedlivějšímu fungování vnitřního trhu. Tento návrh může podstatně zlepšit kvalitu života nejen osobám se zdravotním postižením, ale například i starším občanům a přispět k jejich plnému zapojení do společnosti. V rámci digitalizace evropské společnosti, kterou řadou opatření aktivně podporujeme, je obzvláště důležité od začátku nastavit nediskriminační prostředí vůči zranitelným skupinám obyvatelstva. S ohledem na stárnutí populace se očekává, že už za pár let bude v Evropě žít sto dvacet milionů osob, kterým je tato legislativa určena.

Ráda bych připomněla, že je to Evropský parlament, který v minulosti vyzval Komisi k předložení ambiciózního návrhu a požadoval, aby zahrnoval všechny oblasti politik týkajících se přístupnosti zboží a služeb pro všechny občany Evropské unie. Je proto potřeba se ptát, zda je text předložený Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů dostatečně ambiciózní. Pro nás, sociální demokraty, nikoliv. Oslabení původního návrhu Komise v současné podobě je pro nás neakceptovatelné a bylo by prohrou Evropského parlamentu vstupovat do vyjednávání s členskými státy s oslabeným mandátem.

Předkládáme proto několik pozměňovacích návrhů. Pro veřejnost by akt přístupnosti měl být předpis, který usnadní využívání běžných služeb a zboží nejen osobám se zdravotním postižením, ale například již zmíněným starším osobám či těhotným ženám. Navrhovaná opatření by proto měla brát v potaz potřeby osob s funkčním omezením. Velký potenciál vidíme ve stanovení společných požadavků na zpřístupnění zastavěného prostředí. Naším cílem je pomoci členským státům a Evropské unii jako celku dostát závazkům vyplývajícím z úmluvy Organizace spojených národů, pokud jde o přístupnost.

Považuji také za zásadní vyjasnit vztah aktu s další legislativou, která se otázce přístupnosti sektorově věnuje. Je důležité vyvarovat se překrývání či dokonce zdvojování požadavků. Ani stávající legislativa, například v oblasti dopravy, však neobsahuje řadu požadavků na přístupnost a zde by měl akt sehrát svoji nezastupitelnost roli.

Vyjádřím se také k navrhovaným výjimkám s ohledem na zájmy mikropodniků a malých a středních podniků. Mějme, prosím, na paměti, že již návrh Komise umožňoval na základě naplnění definovaných kritérií podnikatelům vyvázat se z plnění požadavků na přístupnost a my jsme tato kritéria ještě specifikovali. Princip lepší regulace z mého pohledu nespočívá v udělení řady obecných výjimek, díky kterým akt zůstane jen přáním na papíře.

Stojí před námi hlasování o legislativě, která umožní využívání běžných služeb a zboží evropským občanům bez rozdílu, na rovnoprávném základě. Využijme, prosím, tuto jedinečnou příležitost.

Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie. – Het is nu of nooit: het is broodnodig dat wij vanuit Europa een duidelijk signaal uitsturen. Mensen met een beperking moeten vlot kunnen participeren in het dagelijkse leven. Wie die mening deelt, roep ik dan ook op om morgen voor het verslag-Løkkegaard te stemmen. Een goed afgebakende toekomstgerichte lijst van producten en diensten moet een eind maken aan producten en diensten die niet toegankelijk zijn. Ik denk dan aan e-books, televisies, telefoons en nog zoveel meer. De nieuwe regels laten ook voldoende flexibiliteit voor de fabrikanten en de producenten. Zij zullen zelf kunnen kiezen hoe ze hun producten toegankelijker willen maken. En die benadering gaat hand in hand met innovatie.

Collega's, laten we vooral niet het risico lopen dat we onrealistische verwachtingen creëren die we niet kunnen inlossen. Dan gaan we immers uiteindelijk geen resultaten hebben en stellen we heel veel mensen teleur. We kunnen hier belangrijke stappen vooruit zetten. Laten we dat dan ook doen.

Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, as a member of the Disability Intergroup for the last 12 years, I and many colleagues in this House warmly welcome the publication of the accessibility act. I want to take this opportunity to thank our rapporteur, Morten Løkkegaard, for his commitment reaching a balanced text and ask colleagues to support ALDE amendments tomorrow.

Where we state that, first of all, Member States should be obliged to include the built environment under the scope of the directive; where we include people with functional limitations when assessing the burden on businesses; and where we propose to delete Amendment 78 to ensure the accessibility act will apply to other union acts such as public procurement and EU funds; we also wish to include SMEs within the scope of the act.

Is this proposal perfect? No it is not. But we have addressed the significant majority of the concerns of the Disability Forum. We also know that there will be resistance in Council to these proposals, so we need to give Parliament the strongest possible mandate tomorrow when they enter into negotiations.

Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, jak již bylo řečeno, v Evropě v současné době žije přes osmdesát milionů lidí se zdravotním postižením. Toto číslo se bude díky stárnutí populace neustále zvyšovat.

I jako lékař vím, že osoby se zdravotním postižením mají často problémy s přístupností k mnohým klíčovým výrobkům a službám. To, co se nám zdá samozřejmé, pro ně představuje v běžném životě značné problémy. Zpráva Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jim však příliš nepomůže, výsledný text je, podle mého názoru, slabší, než s jakým přišla Komise. Například: K čemu bude člověku na vozíku přístupný bankomat, když se nedostane do banky, která přístupná nebude? Nebo jak je možné mluvit třeba o dostupnosti metra, když na mnoha stanicích chybí výtahy pro zdravotně postižené?

Chci proto apelovat na všechny, komu záleží na situaci osob se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocných či starších lidí a jejich situace jim není lhostejná, aby zítra při hlasování podpořili ty návrhy, které mají za cíl skutečné zlepšení, a ne pouze kosmetickou úpravu na papíře.

Pan předseda Komise Juncker tady dnes řekl, že není přípustné vytvářet v Evropě různé kategorie občanů. Já s tím plně souhlasím. Bylo by hanebné, kdyby lidé se zdravotním postižením byli občany druhé kategorie.

Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE. – Torej, ta direktiva, o kateri bomo glasovali jutri, je izjemno pomemben dokument, saj zadeva več kot 80 milijonov Evropejcev, kar predstavlja skoraj 15 % celotne populacije, ampak ta številka se bo z leti še večala, ker Evropa postaja stara dama in starejših bo iz leta v leto več. Zato je potreben dokument, ki bo dovolj ambiciozen in ki bo v veljavi veliko število let.

Vendar žal ugotavljam, da ta dokument ni dovolj ambiciozen, da ne upošteva vsega, kar so nam sporočili tudi tisti, ki jih ta dokument najbolj prizadeva. Sporočili so, da manjka kar nekaj pomembnih stvari, ki bi jim olajšale vsakodnevno življenje, zato smo vložili številne amandmaje, s katerimi smo upoštevali njihove pozive, pozive invalidov, da se izboljša ta dokument, in s temi amandmaji želimo prispevati, da postane ta dokument dokument za daljše časovno obdobje.

Premislimo seveda tudi to, da s tem dokumentom ponujamo roko, roko vključujoče družbe, na katero seveda prisega Evropa skozi svoje dokumente in skozi svoja temeljna načela, o čemer je danes govoril tudi predsednik Juncker, in glasujte tudi za naše amandmaje in hvaležni vam bodo številni Evropejci.

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO

Vicepresidente

Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto europeo sull'accessibilità è una normativa di portata storica e noi, con il voto di domani, possiamo migliorare in misura notevole la qualità della vita, non solo dei cittadini europei con disabilità, ma anche dei cittadini con limitazioni funzionali, come quelle dovute all'età o alla gravidanza.

Allora, quando il relatore oggi ha aperto il suo discorso affermando che ci sono in gioco molti interessi, posso confermare che questo è vero: ci sono in gioco gli interessi di circa 120 milioni di cittadini europei. Questo è l'impatto di questa normativa. Allora, dobbiamo avere il coraggio di osare, di disegnare una strada verso il futuro che oggi spaventa qualcuno ma che apre la porta all'accessibilità, apre la porta ai servizi, al mercato del lavoro, all'istruzione, ai trasporti, all'intrattenimento, anche all'utilizzo degli smartphone.

E allora, come Movimento 5 Stelle, anche noi abbiamo presentato degli emendamenti per migliorare questa normativa e per renderla più ambiziosa. Primo fra tutti, è quello sull'accessibilità dell'ambiente costruito: noi non possiamo accettare il fatto, in qualche modo, di prendere in giro il cittadino, dicendogli che gli offriamo un servizio, ad esempio un bancomat accessibile, ma poi a questo bancomat non ci si arriva, perché l'edificio che lo contiene non è accessibile. Dobbiamo andare oltre quelle che sono queste limitazioni anche dei locali.

Vogliamo osare perché vogliamo ampliare questa normativa a coloro che hanno delle limitazioni funzionali, lo abbiamo detto prima, quindi un infortunio, la gravidanza, l'età, perché toccherà un po' a tutti. Quindi dobbiamo disegnare un mondo accogliente, anche per il futuro. E ci sorprende il fatto che questa normativa sull'accessibilità non comprenda in modo forte il rispetto di questi requisiti quando parliamo di bandi pubblici. Anche per questo abbiamo presentato un emendamento, perché per noi del Movimento 5 Stelle, nessuno deve rimanere indietro.

Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, la solidarité dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas celle de M. Juncker.

La solidarité de M. Juncker – et le discours de ce matin ne m'a pas rassurée à ce sujet – se résume à ceci: les autres avant les nôtres. Je conçois la solidarité bien différemment: les nôtres avant les autres. Et parmi les nôtres que nous devons défendre en priorité, il y a les plus faibles et les plus vulnérables, parmi lesquels les handicapés.

Les largesses et la générosité de M. Juncker pour les migrants devraient faire rougir de honte ceux qui le soutiennent, lorsqu'on voit le peu d'attention que nos élites portent aux souffrances des nôtres.

La question de l'accessibilité au sens large doit être un sursaut civilisationnel de solidarité envers nos concitoyens les plus faibles et vulnérables: nos enfants, nos anciens, les personnes handicapées.

Cette question ne doit donc pas être instrumentalisée au profit des objectifs politiques et financiers de la Commission, qui tente par le texte de contraindre un peu plus les États membres à l'adoption totale du marché unique.

Une harmonisation des 28 États membres est une utopie. Seul un État fort et souverain peut et doit s'occuper de ses citoyens les plus faibles.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, i cieszę się, że udało nam się tutaj, w Parlamencie Europejskim, osiągnąć porozumienie, które podnosi wymogi dotyczące dostępu osób z różnymi ograniczeniami do produktów i usług na naszym wspólnym rynku. Oczywiście wielu z nas wolałoby, żeby wymogi te były jeszcze dalej idące, ale już w trakcie dyskusji w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w której zasiadam, wyraźnie zobaczyliśmy, że musimy być realistami, że nie wszystko jest od razu możliwe i że musimy wziąć pod uwagę koszty i zmiany dla przedsiębiorców (myślę tu przede wszystkim o tych najmniejszych).

Nie znaczy to oczywiście, że nie należy podejmować dalszych wysiłków, ale musimy robić to krok po kroku, roztropnie i rozsądnie. Z jednej strony musimy czynić nasz rynek coraz bardziej otwartym dla osób nie tylko z różnymi niepełnosprawnościami, ale również i dla osób starszych, jak już wspomniało o tym wielu kolegów i wiele koleżanek. Z drugiej strony musimy dbać o to, by wymogi te były racjonalne, wspierały innowacje i nie doprowadzały naszych przedsiębiorców do upadku.

Dostosowywanie produktów i usług do potrzeb nas wszystkich, takich, jakimi jesteśmy, przekłada się również na poszerzanie bazy naszego wspólnego rynku, co stanowi ogromną korzyść dla przedsiębiorców. Jesteśmy jeszcze daleko od wprowadzenia tych zmian w życie, bo Rada nie przyjęła jeszcze podejścia ogólnego, lecz mam nadzieję, że stanie się to niebawem, aby nasi obywatele mogli jak najszybciej odczuć pozytywne skutki tej dyrektywy. Oczekuję między innymi od polskiego rządu bardzo dużej pozytywnej aktywności w tej sprawie na forum Rady. Dziękuję koleżankom i kolegom, dziękuję Mortenowi Løkkegaardowi za ciężką pracę na rzecz znoszenia barier dla wszystkich obywateli unijnych.

Nicola Danti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi due anni fa abbiamo salutato con grande soddisfazione il fatto che la Commissione europea avesse predisposto questo atto sull'accessibilità, che per la prima volta disegnava un quadro normativo complessivo per rendere l'Europa più accessibile e più inclusiva.

Devo dirlo sinceramente: non siamo soddisfatti e non possiamo mostrare l'analoga soddisfazione per il risultato che uscirà dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, approvato, peraltro, con una esigua maggioranza. Non possiamo nascondere una forte delusione per il fatto che questa è una delle rarissime volte nelle quali il Parlamento non è, tra le istituzioni europee, quella che si pone alla testa di battaglie a favore dei diritti dei cittadini, in primo luogo di quelli che hanno maggiori fragilità.

Dispiace che il relatore non abbia avuto la volontà di trovare un punto di sintesi più ambizioso di quello che ci ha presentato. Dispiace che il relatore non abbia fatto proprie almeno alcune delle proposte di emendamento, non per soddisfare le richieste della nostra relatrice ombra Olga Sehnalová o il gruppo S&D, ma per dare risposta alle sollecitazioni che sono arrivate e che stanno arrivando, anche in queste ore, da tutta Europa, dalle rappresentanze dei cittadini che vivono differenti gradi di disabilità.

Io credo, cari colleghi, che noi siamo ancora in tempo per migliorare questo testo e per non deludere le aspettative dei cittadini, nonché per rendere onore a quest'Aula.

Daniel Dalton (ECR). – Mr President, this is a very important file and will open up many more goods and services to ensure that everyone can benefit from them. Accessibility is key to that: making everyday products and services that many of us take for granted easier to use for people with different needs, but a balance has to be achieved to make sure that everyone can adapt in a reasonable timeframe and without undue cost. But I believe we have got a very good balance and we will support Mr Løkkegaard's report. It is also worth remembering that this act will help more than 150 million elderly people in Europe, making their lives easier. Allowing more independent living for longer is critical as our population continues to age.

So I very much welcome this report and the real and tangible improvements that it will make to everyday lives. We debated this at length in the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. When people say that they want to be more ambitious, I struggle to understand what they mean. A proposal has to be realistic. Otherwise it is not ambitious at all, just virtue seeking. This is a realistic proposal and it will advance accessibility for disabled people. Let's get behind it.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente, quiero felicitar al ponente de este informe, el señor Løkkegaard, porque este texto aporta anticipación y prudencia, y agradecerle sinceramente el esfuerzo realizado para integrar propuestas. Equilibran mejor las necesidades de las personas con discapacidad y las posibilidades de responder a ellas desde el sector público y privado.

Además, se abre camino para convertir la innovación en la mejor herramienta en favor de la integración de la discapacidad, y se anticipan medidas para que esta eliminación de barreras beneficie a otros tipos de diversidad funcional, pese a que aún debe cerrarse una definición exacta de este término.

Finalmente, este texto es una muestra de cómo resolver problemas de colisión legislativa antes de que se produzcan y llenar algunos huecos que no cubren las legislaciones sectoriales y nacionales. Por eso, yo voy a apoyar algunas enmiendas que tratan de resolver algunos agujeros negros que hay que resolver urgentemente. Por ejemplo, el de obligar a que las reformas y nuevas obras en los entornos e infraestructuras complementarias de servicios básicos, como el transporte, incorporen obligatoriamente la accesibilidad.

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – Mr President, I was the shadow for both the Committee on Employment and Social Affairs' and the Committee on Petitions' opinions on Parliament's report on the Accessibility Act and we worked hard for these opinions. We are very disappointed with the text adopted by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO).

For us in the Greens-EFA Group there are a number of red lines in this text. First of all, regarding the scope: persons with functional limitations, which includes not only disabled persons, as the scope mentions in IMCO report, but also persons with reduced mobility, older people and people carrying strollers. We also insist on including built environment related to the provision of goods and services.

We also stand for accessibility obligations, also from micro-enterprises. I hope that voting on appropriate amendments will improve the report, otherwise we cannot support it.

Joëlle Mélin (ENF). – Monsieur le Président, pour compléter sur le plan technique les propos de ma collègue Mylène Troszczynski sur la directive sur l'accessibilité, j'ajouterais qu'il est important de souligner que l'harmonisation, a priori légitime, souhaitée par l'Union européenne pour faciliter la vie quotidienne d'une personne handicapée dans ses déplacements dans son propre pays ou en Europe, risque bien, selon le texte proposé, d'aboutir à l'inverse du but recherché.

En créant des critères trop techniques, trop pointus, trop coercitifs, ce texte deviendrait un frein permanent pour toutes les entreprises innovantes, souvent des start-up développées dans des pays qui, comme la France, ont largement anticipé le développement d'outils informatiques et de services d'accessibilité au bénéfice de toutes sortes de handicap. À l'inverse, d'autres pays moins avancés dans le domaine auront beaucoup de mal à s'aligner.

Au total, comme toujours, derrière une idée louable, se cache sans doute un piège économique de captation de marché, celui des 100 millions de handicapés plus ou moins lourds prévus en 2020. Attention donc à l'instrumentalisation du handicap.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es toll, dass sich die Lebenserwartung unserer Bürgerinnen und Bürger immer weiter erhöht. Auch das führt dazu, dass in der EU demnächst sogar 120 Millionen Menschen mit mehr oder weniger ausgeprägten Beeinträchtigungen leben werden. Ihnen – jedoch nicht nur ihnen – gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Es geht nicht um einen Teil der Gesellschaft, es geht um uns alle. Wir müssen allen Bürgerinnen und Bürgern den selbstbestimmten Zugang zu Dienstleistungen und Produkten ermöglichen. Als Mitbegründer unserer Disability Intergroup setze ich mich bereits seit Jahren für dieses Ziel ein.

Im Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehr bestehen bereits jetzt zahlreiche Spezialregelungen für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen. Darin ist bereits festgeschrieben, dass ihnen Assistenzleistungen angeboten werden müssen und sie nicht beeinträchtigt werden dürfen. Nun sollten wir mit dem morgen zur Abstimmung stehenden Text nicht bereits bestehende Gesetzgebung aushebeln, sondern diese ergänzen.

Was die bauliche Umwelt angeht, so finde ich, dass wir den Maßstab, den wir im Schienenverkehr haben, auch auf andere Verkehrsarten ausweiten müssen. Deshalb unterstütze ich den Kompromiss, der im IMCO gefunden wurde. Es ist gut, dass wir weit über das hinausgehen, was die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte, und nicht den Mitgliedstaaten die Wahl überlassen, sondern sie dazu verpflichten, die bauliche Umwelt – wie zum Beispiel den Bahnsteig und die Bushaltestelle – barrierefrei zu gestalten. Das wäre ein weiterer, guter Schritt, um die Barrierefreiheit auf kohärente Art und Weise zu erhöhen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – Ačiū pirmininke. Šiandien ambicingo mūsų sprendimo laukia ne tik šimtas dvidešimt milijonų Europos neįgaliųjų. Europos prieinamumo aktų laukia visi – bankininkystės, telefonijos, viešojo transporto prieinamumo laukia neįgalieji ir pagyvenę žmonės, ir tėvai su mažais vaikais vežimėliuose, ir laikinas traumas patyrę žmonės ir dėlto negalintys laisvai judėti. Štai dėl ko šio teisės akto naudos gavėjais privalome įvardyti ir neįgaliųjų bendruomenę, ir žmones turinčius funkcinių sutrikimų, nes tik tai leis įvardyti ir kas kartą įvertinti, koks iš tiesų yra platus prieinamumo akto gavėjų ratas.

Išmaniosiomis technologijomis paremti mūsų kasdieniai pagalbininkai – telefonai, kompiuteriai, televizoriai, taip pat savitarnos terminalai – jau šiek tiek palengvino žmonių su negalia gyvenimą. Bet mes privalome eiti toliau. Negalią turintis žmogus neturi patirti papildomų išlaidų dėlto, kad jam reikalingi pritaikyti telefonai, televizoriai, kompiuteriai. Papildomos išlaidos dėl niekieno savanoriškai nepasirinktos negalios yra paprasčiausia diskriminacija. Štai dėl ko visi šie aparatai turi būti nuo pat pradžių gaminami tokie, kad tiktų negalią turinčiam žmogui.

Todėl šiandien kreipiuosi į pranešėją Lokkegaardą bei kitus liberalų ir konservatorių Parlamento narius: nepadarykite rytoj klaidos balsavime, negalima priimti tokio pranešimo be papildomų pateiktų pakeitimų, nes iš tikrųjų tada mes nepagerinsime neįgaliųjų bendruomenei gyvenimo ir žmonėms, turintiems laikinų sutrikimų, gyvenimo.

Helga Stevens (ECR). – Er zijn in Europa zo'n 80 miljoen mensen met een beperking en zo'n 150 miljoen ouderen. Elke wetgeving die de toegankelijkheid van producten en diensten verbetert, is een stap vooruit die miljoenen mensen in Europa ten goede komt. Ik verwelkom dan ook het verslag-Løkkegaard, al had het wat mij betreft zeker ook wat meer mogen zijn. Ik breek graag een lans voor meer ambitie.

Inspiratie daarvoor kan bijvoorbeeld gevonden worden in de Verenigde Staten. Daar zorgde de Americans with disabilities Act voor een ware cultuuromslag. Niet alleen de overheid maar ook private bedrijven allerhande beschouwen toegankelijkheid als een opportuniteit eerder dan een verplichting. Ik denk bijvoorbeeld aan Apple, dat gisteren zijn nieuwste iPhone lanceerde. Apple begrijpt dat inspelen op de behoeften van mensen met een beperking een competitief voordeel kan zijn in een hyperconcurrentiële markt. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te geven.

Hopelijk zorgt de stemming van morgen voor een betekenisvolle stap vooruit, een stap in de richting van een wereld waarin mensen met een beperking en ouderen vlot kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven zonder geconfronteerd te worden met obstakels die participatie belemmeren.

Marek Plura (PPE). – Panie Przewodniczący! W toku dyskusji nad aktem o dostępności (accessibility act) często podnoszona jest kwestia kosztów i obciążeń wynikających z dostosowań. Tymczasem, według mnie, postawienie na dostępność towarów i usług to przede wszystkim inwestycja. Osoby niepełnosprawne i osoby starsze to ogromna grupa konsumentów zainteresowanych wydawaniem pieniędzy na dostępne usługi i towary. To także grupa o poważnym potencjale społecznym i ekonomicznym.

Pamiętajmy też, że akt o dostępności (accessibility act) jest naturalną konsekwencją naszych unijnych zobowiązań międzynarodowych, a konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego Europy jest tworzenie środowiska dostępnego, w którym wszyscy mogą prowadzić aktywne życie i przyczyniać się do wspólnego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Dlatego apeluję o przyjęcie ambitnego projektu aktu o dostępności, na który czekają miliony Europejczyków. Jutro postawimy pierwszy krok w tym kierunku, taką mam nadzieję. Może nie tak duży, jak tego chcielibyśmy, ale na pewno nie ostatni.

Anna Hedh (S&D). – Herr talman! Äntligen skulle vi då få en tillgänglighetsakt i EU. Vi är många som hade arbetat för det länge. Men ack så fel det kan bli! För en gångs skull har parlamentet lyckats försvaga kommissionens förslag. Det underlag som nu ligger på bordet sätter företag framför människor. Det är företagen som ska bestämma om de vill göra sina produkter och tjänster tillgängliga för alla eller inte.

Det kanske mest upprörande är synen på den bebyggda miljön och hur krav på att den ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning nu har tagits bort. Ett skamgrepp – ja, faktiskt ett övergrepp mot alla personer med funktionsnedsättning! Det här visar en tydlig skillnad mellan vänster- och på högerpolitik. Jag hoppas dock att vi kommer att vinna denna strid i morgon.

Jag är dock förvånad över högergruppernas totala oförmåga att inse konsekvenserna av sina handlingar. Om man ständigt går företagen till mötes, så utesluts allt fler människor från den inre marknaden. Att personer med funktionsnedsättning till exempel inte tillåts att ta del av transporter, ta ut pengar från en bankomat – det om något borde man väl förstå att det hotar den inre marknadens hela kärna där medborgarna ska stå i fokus. Nyckeln till ett bättre EU är ett socialt Europa som ställer upp för alla människors lika värde.

Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, osobe s invaliditetom jedna su od najranjivijih društvenih skupina. Naša je dužnost stvoriti socioekonomsko ozračje koje će ih u svakom smislu uključivati i nuditi im priliku da se u životu maksimalno ostvare i na osobnom i na poslovnom planu.

Pristupačnost različitih proizvoda i usluga osobama s invaliditetom na cijelom prostoru Europske unije važno je, ne samo iz perspektive stvarnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, nego primarno zbog zadovoljenja njihovih životnih potreba. Ovakva je regulativa stoga iznimno potrebna, ali ne smijemo smetnuti s uma i da je prilično skupa i opterećujuća za poduzetnike, što je prepoznao i izvjestitelj. Pozdravljam rješenje prema kojemu bi se mikropoduzeća u potpunosti izuzelo iz ove Direktive, a na mala i srednja poduzeća primjenjivao blaži režim.

Ovo je rješenje dokaz kako je ravnotežu između tržišnih zahtjeva i socijalnih politika, s jedne, te realnih mogućnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika, s druge strane, ipak moguće postići. Oni su nositelji europskog ekonomskog prosperiteta, zapošljavaju veliku većinu zaposlenih u privatnom sektoru te ih stoga pri donošenju novih regulacija moramo stalno imati u vidu.

Deirdre Clune (PPE). – Mr President, I very much welcome the publication of the Accessibility Act. We have been hearing from many speakers today about the 80 million citizens that are not able or have limited abilities, and of course 120 million ageing people, and who knows which of us will not be able tomorrow, or may be disabled and requiring the very services and accessibility that we are discussing today.

So now is the time to put in place a society that is accessible. We need to be bold and we need to be ambitious and recognise that citizens do need products and services and public spaces that are accessible to them, and that if we want to have an inclusive society, this is what we need to put in place. I am of the opinion that we need to send a strong message to the Council and to the Commission of what we want. We represent the citizens of Europe here and the cost of accessibility should not be looked upon as a burden but rather, in my view, as an investment; an investment towards an inclusive and caring society.

Marlene Mizzi (S&D). – Sur President, bħalissa, fl-Unjoni Ewropea, hawn tmenin miljun ruħ b'diżabilità; numru li se jilħaq mija u għoxrin miljun sal-2020.

Mhuwiex aċċettabbli li fid-dinja tal-lum, fejn niddependu tant mit-teknoloġija diġitali, persuni b'diżabilità u anzjani jsibuha diffiċli, li kultant ikun impossibbli, biex jużaw prodotti u servizzi diġitali bħal kompjuters, servizzi tat-telefonija u self-service terminals.

Dan l-Att għandu jservi ta' benefiċċju għan-nies ta' kull età u b'kull forma ta' diżabilità. Irid ikun Att li jagħmel differenza vera għan-nies b'limitazzjonijiet funzjonali, inkluż għall-anzjani. Iżda b'dispjaċir ninnota li fil-forma attwali tiegħu, mhuwiex qed jagħmel dan.

Neħtieġu Att ambizzjuż. Att li joħloq opportunitajiet indaqs għal miljuni ta' persuni b'diżabilità. Att li jtejjeb is-sitwazzjoni tagħhom sabiex miljuni ta' ċittadini jkunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti u jiġu inklużi fis-soċjetà.

Huwa għalhekk li jiena se nappoġġja biss test jekk iwassal għal Att dwar l-Aċċessibilità b'saħħtu u ambizzjuż, u li jġib miegħu bidla reali fil-ħajja tan-nies kollha fl-Ewropa. Jekk le, ma nistax nappoġġjah.

Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, cred că toți înțelegem că este un raport greu, dar nu pot să fiu de acord cu a pune în balanță costurile cu drepturile omului. Avem zeci de milioane de oameni care au același drept ca noi, cei care, poate, am avut mai multă șansă de la Dumnezeu. Fac apel la rațiune. Noi, mâine, putem să îmbunătățim acest raport.

Evident că trebuie să ne gândim la piața internă, la microîntreprinderi, la întreprinderi mici și mijlocii (vin din acest domeniu), dar putem să nu ținem cont de, de exemplu, 30 de milioane de nevăzători care mi-au scris, asociația din țara mea, că sunt excluși prin acest raport dacă-l votăm așa cum este.

Mulțumesc colegilor, indiferent de culoarea politică, pentru că viața n-are culoare politică, pentru că toți, poate, o să ajungem să fim neputincioși și să nu putem să avem acces la anumite servicii.

Aș vrea ca mâine să plecăm cu sufletul împăcat și să votăm amendamentele care au apărut de la diferite grupuri, dar care îmbunătățesc raportul în ceea ce privește accesibilitatea pentru aceste persoane care au handicap definitiv sau temporar, femei însărcinate, bătrâni, așa cum s-a spus aici. Mulțumesc și să dea Dumnezeu ca mâine să avem un raport îmbunătățit.

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra (»catch the eye«)

Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, souhlasím se zprávou ke směrnici o zpřístupnění služeb osobám se zdravotním postižením a s funkčním omezením. Tito lidé potřebují naši podporu, aby mohli lépe a plnohodnotně žít. Děkuji kolegům, poslancům se zdravotním postižením, kteří se jasně vyjádřili pro podporu návrhu parlamentní zprávy.

Je třeba najít rovnováhu mezi tím, co si přejeme, a tím, co je v praxi reálné. Například mikropodniky by podle původního návrhu Komise nebyly schopné některé povinnosti splnit, například nezávislý malý obchodník nebo prodejce knih by se rozhodl vytvořit webovou stránku o prodeji svého produktu a ten by byl povinen ji učinit plně přístupnou lidem se zdravotním postižením, což v praxi skutečně není reálně možné. Proto souhlasím se zpravodajem, že by to bylo nepřiměřené opatření, přestože nic nebrání těmto obchodníkům dobrovolně své stránky zpřístupnit.

Podobně jsme postupovali u audiovizuální směrnice, kde jsme učinili opatření ve prospěch zdravotně postižených osob.

Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il diritto all'accessibilità riguarda la vita di 80 milioni di cittadini europei. Ritengo il testo poco ambizioso e non all'altezza delle aspettative dei cittadini europei. È un testo che rischia di vanificare i progressi fatti in questi anni.

L'idea originaria dell'accessibility act è quella di fornire ai decisori strumenti concreti per semplificare e migliorare la vita dei disabili, impiegando risorse per opere accessibili a tutti. E invece proprio oggi che i progressi nelle tecnologie consentono di ridurre le difficoltà quotidiane di 80 milioni di persone, il Parlamento rinuncia alla consueta ambizione. Questo non è tollerabile: la qualità di vita dei disabili è il primo indicatore del grado di responsabilità sociale.

Le limitazioni proposte sono inammissibili e lo sono, in particolare, nell'ambito dei trasporti, dove invece gli sforzi andrebbero concentrati al massimo. Questo dossier va corretto per fare un passo avanti verso una parità sostanziale e per non far perdere credibilità all'Europa.

Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο πρέπει να εξετάσουμε με σοβαρότητα. Πολύ δε περισσότερο, όταν έχουμε 80 εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες και 120 εκατομμύρια ηλικιωμένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το θέμα είναι τεράστιο, είναι κοινωνικό, έχει πολλές οικονομικές διαστάσεις. Και το πιο βασικό είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται. Η διασφάλιση αυτή μπορεί να γίνει αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία και, κυρίως, αξιοποιώντας κονδύλια από την κοινωνική Ευρώπη.

Βλέπουμε, όμως, ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν αυτή την πρόσβαση. Θεωρούν ότι είναι βάρος τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις που θα γίνουν θα είναι βάρος οικονομικό για αυτούς. Είναι απαράδεκτα αυτά τα μέτρα περιστολής και ανάσχεσης των λειτουργιών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδίως, στην προσβασιμότητά τους προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να ανατραπούν τα αρνητικά αυτά σημεία της έκθεσης.

Csaba Sógor (PPE). – Mr President, there are around 80 million disabled persons in the EU who cannot access, or have difficulty in accessing, products and services the use of which most of us take for granted. I am confident that by adopting the European Accessibility Act, we can considerably improve in the long term not only their lives, but also the lives of elderly or pregnant women or even parents with babies.

The EU Treaties have long aimed to promote equal treatment for every citizen. In this sense, barrier-free accessibility should be a vital goal for all Member States, which are sadly at greatly differing levels of providing accessibility for their citizens. The directive is not only essential from the perspective of adding substance to Charter rights such as the rights to human dignity, to work or study. There is also a strong business case for extending markets for products and services to a largely untapped part of the population, and to harnessing technological progress and innovation to support people with disabilities in their vital everyday tasks.

Viorica Dăncilă (S&D). – Domnule președinte, la nivel european, constatăm că există încă disparități între actele normative și măsurile administrative adoptate de statele membre referitoare la accesibilitatea anumitor produse și servicii pentru persoanele cu dizabilități, disparități care creează obstacole în calea liberei circulații a acestora și denaturează concurența efectivă pe piața internă. Potrivit statisticilor, există 80 de milioane de cetățeni europeni cu dizabilități, dintre care 30 de milioane cu deficiențe de vedere, iar toate aceste disparități legislative nu țin cont de nevoile lor și, mai ales, ale persoanelor cu deficiențe de vârsta a treia. Pentru toți acești cetățeni europeni, este nevoie de acces adecvat la informare prin servicii media audio și video adaptate, acces la transportul public, serviciile și infrastructura aferentă, precum și la terminalele de autoservire și serviciile furnizate de acestea. Nu în ultimul rând, este nevoie de accesibilitate pentru furnizarea de cărți electronice și servicii conexe.

Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, I begin by reiterating that there are more than 80 million disabled persons in the European Union and, taking into consideration demographic ageing, this number is likely to increase to more than 125 million by 2020. We need to ensure that the legislative initiative is capable of delivering meaningful benefits that match the needs of people with disabilities and brings about the much-needed improvements in order to pave the way towards a more accessible and inclusive Europe.

Indeed, we have to forge a more ambitious policy that strengthens the rights of people with disabilities and dissipates the barriers resulting from divergent requirements for accessibility within the internal market. In particular, I strongly believe that, in order to create a robust accessibility act, all companies, regardless of size, should obey the accessibility requirements and that the scope of the proposal should also include people with temporary functional limitations.

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra (»catch the eye«))

Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank colleagues for this substantial debate. The European Accessibility Act is a priority file for this year under the Joint Declaration of the three institutions. Indeed, accessibility is one of the eight key pillars of our European Disability Strategy 2010-20. The UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities mentioned it as a priority action in their last Concluding Observations to the European Union.

We know that our Member States have started to legislate on accessibility independently and in an uncoordinated way. Divergence in national rules will make it more difficult for industry to sell products and services across borders. It also does not benefit those citizens who are most in need of accessible products and services.

Accessibility will be vital to ensure inclusive societies, especially against the background of demographic ageing and the digital transition. The Accessibility Act will create a better functioning and a more competitive internal market, leading to a wider choice of accessible products and services for consumers, and also at lower prices. It will facilitate the access of persons with disabilities to education, enhance their job opportunities and give them more freedom and opportunities in their everyday choices in life.

It is the Commission's firm intention to enhance social fairness in Europe. Nobody should be left behind. The Accessibility Act underlines the European Union's commitment to ensure that economic growth and social progress go hand in hand. We look forward to tomorrow's vote and to continuing the work with you on this important file.

Morten Løkkegaard, ordfører. – Hr. formand! Tak for debatten her, som jeg er enig med Kommissionen og kommissæren i har været en substantiel debat, som på mange måder viser, at der er masser af engagement, masser af følelser omkring det her med at skulle forbedre forholdene for disse mange millioner af vores medborgere.

Jeg vil gerne lige understrege til dem, der har måttet være i tvivl om det – og det fik jeg faktisk sagt til at starte med – at jeg tror, vi alle her i dette rum deler den ambition, at der skal ske noget på dette område. Det store spørgsmål er: hvordan når vi derhen, og hvilken metode er den bedste? Det er der forskellige holdninger til, kan jeg høre, men jeg vil da gerne have lov til at sige til de af mine kollegaer som har skruet lidt op for den ideologiske kampsang her, at vi faktisk har rykket os rigtig, rigtig langt, og det er jo ikke et udtryk for, at man ikke ønsker forbedringer, sådan som vi nærmest bliver fremstillet, os der ønsker en realistisk tilgang.

Så jeg ville ønske at vi i denne sene fase kunne skrue en lille bitte smule ned for det ideologiske og komme i arbejdstøjet for rent faktisk at skaffe de resultater.

Må jeg lige sige ganske konkret til min udmærkede kollega Olga, at du ved jo lige så godt som mig, at I – socialdemokraterne – har fået en lang række indrømmelser fra vores side i sidste øjeblik, inklusiv »built environments«, som fra ord til andet fra vores side nu ligner det forslag I selv er kommet med. I er kommet med kompromisforslag, som rækker langt ind på »public procurement«, vi har indføjet tilføjelser omkring »functional limitations«, så det også dækker en lang række af jeres forslag.

Det var det I krævede til at starte med. Jeg synes, det ville være rart med en lille smule anerkendelse af, at vi rent faktisk nærmest har lagt os ned i den forbindelse for at få det brede kompromis. Jeg har fået rigtig meget ros fra disability organisations i de sidste par dage, det hører jeg heller ikke noget om her, fordi vi har strakt os så langt, som vi har.

Jeg skal til slut sige, at jeg håber rigtig meget på, at de ord, jeg sagde til at starte med, kan blive mødt med enighed, nemlig at vi har brug for et meget, meget stærkt mandat. Vi har en stor chance lige nu. Lad os nu tage et realistisk stort skridt, det bliver meget svært, når vi skal til at forhandle med Rådet. Lad os tage et realistisk skridt, jeg håber, alle vil være med i den kamp, der følger nu. Tak skal I have.

El Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

17.   Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020 (forhandling)

El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Roberto Gualtieri, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-17, prorrogándolo para el período 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) (A8-0158/2017).

Roberto Gualtieri, rapporteur. – Mr President, I would like first to express my appreciation for the excellent collaboration I had with the Maltese Presidency, the acting Director-General of Eurostat and their respective staff and I would also like to thank all the shadow rapporteurs for their cooperation.

The European Parliament has always been supportive of the European Statistical System and has highlighted the need for European statistics to be as comprehensive, comparable, accurate and timely as possible. In this sense, the extension of the European Statistical Programme 2018-2020 is an important achievement. It is not the pure extension of its deadline; but it aims to revamp the European Statistical Programme 2013-2017, securing the good functioning of the European Statistical System, taking into account new high standards and expanding demands of data and information by policymakers and citizens.

In the regulation, we envisage advances in areas such as migration, social and environmental statistics, as well as energy and transport statistics. All these data should allow the monitoring of objectives and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development to be set at Union and Member State level and, in this way, to contribute to the achievement of such goals. Let me stress the main issues we take on this regulation: migration is certainly a key topic. The new regulation encourages the further development of existing data collection as well as new data collection in order to better cover asylum and manage migration. This should give a better picture of the migration phenomenon, thanks to the valuation of other variables like education level and integration in the labour market.

With respect to the statistical measurement of the situation of refugees, further cooperation with the EU and international organisations is foreseen in order to provide increased availability of data. As regards the social and economic area, with the extension of the European Statistical Programme, we have large and better specified indicators that should be available to monitor the implementation of Europe 2020. The regulation foresees more detailed information on employment indicators distinguishing between fixed-term and permanent contracts. Moreover, indicators should also include data on gender divides and wage gaps, as well as the measurement of pockets of high unemployment, including high unemployment in cross-border regions.

As regards international trade, this regulation provides for the strengthening of indicators on economic globalisation and global value chains in order to allow an analysis of the positive and negative consequences for the European market, in particular for the Union's labour market. Special attention has been devoted also to the production of indicators on income, consumption and wealth distribution in particular, indicators such as the Gini index, as well as data on inequality of access to basic goods and services. Improvement of the quality of information on national accounts has also been encouraged in order to allow better estimates of tax gaps and tax avoidance.

The user friendliness of European statistics and easy access to the data are key priorities allowing European citizens to use such data for their education and decision-making. I recognise the important effort that Eurostat has made in the last number of years regarding better communicated statistics and improving its website, for example, by including interactive visualisation maps and infographics. This regulation supports further action in this direction, which we consider necessary in order to contribute effectively to the announcement of the dissemination of statistical information throughout European society.

Finally, the extension of the European Statistical Programme for the period 2018-2020 has reinforced the resources at the disposal of the European Statistical System. This recent increase of the budget for European statistics will bring significant added value in terms of outputs and will also benefit the statistical system in Member States.

Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, in these turbulent times, it is more important than ever that public debate and political decisions are based on reliable facts, not »fake news«. The European statistical programme ensures just that, by providing trusted statistics on Europe through Eurostat, the statistical authority of the Union.

The evidence provided by the European statistical programme underpins all of the political priorities of the Union. As priorities change and in order to address new challenges, the statistical programme now needs to be adapted to remain relevant and to provide the information needed to take informed decisions for the future of Europe.

The Commission welcomes the compromise achieved between the three institutions on the extension of the current European statistical programme to 2020. The compromise addresses the growing demand for relevant and timely statistics to support the key Union priorities. In particular, the extension of the programme contains measures for the production of new and better statistics in support of a more social Europe. For example, it will provide better data on income and inequalities, as well as equal opportunities on the labour market. Furthermore, the integration of migrants into the labour market will be better monitored. The programme will also deliver more detailed and faster statistics for other important policy areas such as the Energy Union and will support the monitoring of the Sustainable Development Goals at Union level.

The Commission considers this extension of the programme to 2020 to be a most important step forward in further strengthening the European Statistical System's capacity to deliver more timely data and to better respond to policy needs. The foreseen enhanced budgetary support is urgently needed for these developments.

I am grateful that Parliament has been a most active and cooperative ally by providing political guidance and support in this regard. The Commission looks forward to pursuing this positive development for European statistics in the coming years and in particular in relation to the evolution of EU governance in many policy domains and in preparing the future multiannual financial framework (MFF).

I wish to conclude by thanking the rapporteur Mr Roberto Gualtieri – thank you so much – and the shadow rapporteurs of the Committee on Economic and Monetary Affairs for their constructive approach to the proposal. I also wish to thank Ms Maria Arena and the Committee on Employment and Social Affairs for their much appreciated opinion. I believe we have reached the common objective to ensure that European policymakers and citizens can continue to rely on the valuable facts provided by the European statistical programme.

Daniel Buda, în numele grupului PPE. – Am ținut să intervin pe acest subiect deoarece apreciez că este mai mult decât vital pentru eficiența politicilor europene utilizarea datelor statistice, dar mai ales evaluarea acestora și a trendurilor care rezultă de aici. Statisticile ne oferă o radiografie a stării actuale a societății, a economiei noastre, precum și a pieței forței de muncă, respectiv a condițiilor de viață, a veniturilor obținute de cetățenii europeni, dar și a tendințelor în diverse sectoare economice și sociale, furnizând date concrete. Conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii Europene pot fi realizate doar având o bază statistică solidă, imparțială, fiabilă, conținând date concrete și relevante.

Prin urmare, consider că programul statistic european trebuie prelungit până în anul 2020, fiind necesar a fi oferit sprijinul financiar menit să asigure o perfecționare a acestuia. Totodată, instituțiile europene trebuie să acorde atenția necesară statisticilor furnizate, tocmai pentru a fi capabile să reacționeze prompt atunci când sunt identificate posibile crize în multiple domenii, preîntâmpinând, totodată, apariția acestora. Dacă s-ar fi ținut cont de statistici și de rezultate, la un moment dat, în sectorul laptelui, în 2016, nu am fi avut o criză care a lovit din plin acest segment. Prin politici eficiente, în mod cert s-ar fi reușit asigurarea unui echilibru între cerere și ofertă pe piața acestui sector. Nu în ultimul rând, criza privind migrația ar fi putut fi anticipată, iar implicațiile sociale, economice și bugetare ale acesteia mult atenuate, dacă se aveau în vedere din timp tendințele acestui fenomen.

Alfred Sant, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the text we have before us is important because it provides excellent guidelines regarding the collection of data we need to design to implement and to evaluate European policy in the coming years. There will be enormous needs for consolidation of policies with the probability that the deepening of eurozone governance will be attempted.

The danger is that consolidation will lag. Deepening could encourage further centrifugal effects on a systemic basis. To be able to detect such developments, we need statistics that are close to the bone and relevant to the issues. On that basis, one should be able to distinguish what is causal and what is contingent on developments between regions, nations, the North, South and East of the Union. This applies, not least to the situation of peripheral and island regions, which is my special interest.

Overridingly, there is a problem of how to reverse the growing divergences between parts of the Union. An essential step in that direction is a proper measurement of divergences. The text stresses rightly the social aspect of the data that will be needed. In that context, a priority area for statistical improvement would be labour data that captures the extent of precarious work, in-work poverty, youth and other under-employment of migrant workers.

Enrique Calvet Chambon, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, quiero aprovechar estos dos minutos que me dan, primero, para felicitar al señor Gualtieri, el ponente, y a todos los que han trabajado, y celebrar el texto inicial de la Comisión y también el interés que todos ellos han demostrado —y la Comisión la primera— por un arma poderosísima desde el punto de vista social, no solo económico, que son las estadísticas. Que son a veces arduas y no tienen sex appeal, pero que son absolutamente fundamentales para la futura prosperidad y la futura libertad democrática de nuestras sociedades. Y en eso —quiero recalcarlo—, detrás del análisis de las desigualdades, detrás del análisis de la pobreza, detrás del análisis de las necesidades básicas y de si se cumplen o no, detrás de las necesidades de electricidad y la pobreza de la electricidad, y de todo lo que usted quiera, hay estadística, y sin ella no se harían políticas.

Por lo tanto, quiero recalcar el aspecto social y agradecer que las sugerencias del Grupo ALDE hayan sido recogidas por los ponentes y, después, en el diálogo tripartito. Estas se han centrado básicamente en tener información potente de cara a futuros Tratados y la ampliación de la UE; ampliar la información disponible y que llegue puntualmente para el Semestre Europeo, que es fundamental; monitorizar el programa de estabilidad y crecimiento; resaltar la importancia de la medición de las desigualdades; ir más allá de las prioridades políticas de la Comisión y de la Estrategia 2020; que las estadísticas estén disponibles —muy importante— y sean públicas y fácilmente accesibles para todo aquel que lo necesite y desee; hacer ver que la extensión del programa anual estadístico es también una oportunidad para reforzar la cooperación entre los centros nacionales y los grandes centros estadísticos, incluso internacionales; y, finalmente, considerarlas temas prioritarios en la acción Más allá del PIB, para ir enriqueciendo, sobre todo socialmente, las medidas del bienestar, y que no solo se queden en el PIB.

David Coburn, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the European Statistical Programme sounds like a dry and very barren landscape to sow rhetorical seeds. We are told the availability of reliable, comprehensive European statistics is an important public good. Who could object? But the Commission in its explanation of the purpose behind the statistical programme refers to these statistics as »indispensable« if Europe is to be understood by the general public. Well, that's their true purpose. What is it? Propaganda, ladies and gentlemen, propaganda. It was after all, the EU that changed the definition of the gross national income to include the black economy on drugs and prostitution and, by doing so, increased Member State contributions to the EU based on the size of their economy.

And, by sleight of hand, it is the EU that averages statistics telling us that the EU rates of economic growth are up and unemployment down, disguising from the public that youth unemployment in southern Europe is still between 40% and 50%. Taxpayers should not be asked to fund the collation of EU propaganda. This is a waste of taxpayers' money. We should stop using propaganda to put forward statistics are not true.

Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, a produção de dados estatísticos de elevada qualidade é de grande importância, tanto para os decisores políticos como para a população em geral. Melhores estatísticas poderão ajudar a uma melhor compreensão da realidade e, por conseguinte, a tomadas de decisões possivelmente mais conscientes e consequentes.

É verdade que estamos de acordo com a extensão do programa pelo período de 2018-2020, com a sua ligação à consecução da Agenda 2030, com o aumento da verba orçamental que lhe é destinada, mas também com algumas melhorias feitas ao projeto da Comissão Europeia, nomeadamente a introdução de indicadores sobre emprego, que distingam emprego com contratos de termo certo e com contratos permanentes e o pedido para que sejam feitos progressos no sentido de desenvolver um quadro conceptual para a produção de séries de dados estatísticos que meçam e o cumprimento das normas fiscais, a elisão e a evasão fiscais.

Porém, não é menos verdade que não podemos estar inteiramente de acordo com o facto de, o foco deste prolongamento ser o apoio a 10 prioridades políticas da Comissão Europeia como o Semestre Europeu, a Estratégia Europa 2020, a iniciativa Legislar Melhor e a União Europeia da Energia relativamente às quais mantemos muitas reservas.

Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, comisario, lo primero que quisiera es dar las gracias al presidente Gualtieri y al resto de colegas por su trabajo. Por un trabajo bien hecho. Y quiero dar la bienvenida a esta propuesta para extender el Programa Estadístico Europeo al período 2018-2020.

Las pruebas fiables y pertinentes basadas en las estadísticas europeas son absolutamente esenciales para medir el progreso y evaluar la eficiencia de las políticas y los programas de la Unión, especialmente en el contexto de la Estrategia Europa 2020 y la Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático.

La unidad europea se enfrenta a retos en muchos ámbitos políticos y la demanda de estadísticas europeas sigue siendo muy elevada. La necesidad de una respuesta política a la profunda crisis económica y su impacto social ha impulsado la demanda de mejores políticas económicas y sociales basadas en pruebas sólidas y comparables.

La Comisión Europea presentó entre sus diez prioridades políticas la importancia de satisfacer la demanda creciente de estadísticas y la necesidad de ponerlas a disposición mucho más rápidamente. La aplicación y el seguimiento de las políticas de la Unión Europea se basan en información estadística comparable y de alta calidad sobre la situación económica, social y medioambiental en la Unión Europea y sus componentes a escala nacional y regional.

Tras el acuerdo logrado, hemos asegurado cumplir con tres de los objetivos fundamentales. Primero, información estadística de alta calidad, asegurándonos de que no queda ninguna laguna estadística y centrándonos en una serie de ámbitos prioritarios que reflejen las diez prioridades de la política de la Comisión. Segundo, tener la capacidad de responder más rápidamente a las necesidades estadísticas de la Unión, adaptando la infraestructura estadística para aprovechar el potencial de las nuevas fuentes de datos. Y tercero, mejorar la productividad del sistema estadístico europeo y garantizar su protagonismo a nivel mundial.

Las estadísticas europeas también son fundamentales para que el público en general entienda Europa y para que los ciudadanos participen en el proceso democrático y el debate sobre el presente y el futuro de la Unión Europea. Gracias a este nuevo sistema se estará en condiciones de satisfacer la demanda creciente de estadísticas y la necesidad de ponerlas a disposición más rápidamente, garantizando unas estadísticas europeas fiables, objetivas, comparables y coherentes a pesar de lo que aquí alguno ha dicho.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la »tarjeta azul« (artículo 162, apartado 8, del Reglamento interno))

David Coburn (EFDD), blue-card question. – The Soviet Union used to have some of the finest statistics the world has ever known. As a matter of fact, I took the trouble once or twice to listen to some of the speeches of some of the Soviet Union's leaders, some of which went on for several hours. If you were very tired at night, it was a very good way to get to sleep. They used to dish out statistics about how tractor production figures were up, comrades.

Well, this sounds a bit like that. This gentleman here was saying that we want more statistics. Well, good grief, you couldn't get more statistics than the Soviet Union turned out, but they were all lies. You can do anything with statistics. Who was it who said »lies, damned lies and statistics«? Well, would you not agree with me that you can tell any lie with statistics? The Soviet Union was marvellous at that and this place becomes more like the Soviet Union every day, especially after what Herr Juncker said this morning.

Gabriel Mato (PPE), respuesta de »tarjeta azul« . – Efectivamente, tiene razón: cualquier mentira puede pasar una estadística, incluso las suyas. Evidentemente, no aspiro yo a que alguien que no cree en la Unión Europea crea en las estadísticas.

Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, it seems that Mr Coburn was in a great hurry.

First, I would like to congratulate the rapporteur, Mr Gualtieri, on the outcome of the report and for stressing within it the need to strengthen the quality of EU statistics, in particular the macro-economic, employment and social statistics, to better implement the EU 2020 Agenda. Secondly, I would like to welcome the proposed extension of the European Statistical Programme to 2020 as I consider it important to align it with the present financial framework. There were still a number of gaps that needed to be filled in order to better support EU policies. Moreover, the statistical infrastructure was also not yet flexible enough to deliver new data when needed.

Therefore, I believe it is essential to improve the quality of statistics, especially on sustainable development, and ensure that our policies are based on more than GDP or debt deficit indicators. High-quality statistics should contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals of the United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development and to the 2015 Paris climate agreement.

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra (»catch the eye«)

Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il miglioramento del sistema statistico europeo è questione di fondamentale importanza, non solo per valutare efficacemente i risultati e i progressi della strategia Europa 2020, ma anche per l'elaborazione di risposte specifiche a problemi nuovi e istanze inedite.

La crisi economica globale dell'ultimo decennio ha impoverito tanti cittadini dell'Unione, provocando mutamenti sociali e politici non ancora del tutto definiti, che per la loro complessità necessitano di nuovi strumenti di analisi, non soltanto macroeconomici.

La qualità del lavoro, le nuove povertà, l'esclusione sociale, la qualità dell'ambiente e della vita nelle città, le periferie, la violenza di genere, la qualità democratica, la questione migratoria sono solo alcuni degli aspetti sociali di cui occorre tener conto nell'elaborazione di nuovi indici di rilevazione, utili a modernizzare le statistiche ufficiali ma anche ad allargare l'orizzonte della qualità della vita dei cittadini europei, in linea con le priorità della Commissione nel programma per l'occupazione, la crescita e l'equità sociale.

Complimenti al collega Gualtieri per l'ottima relazione.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά τις λαθροχειρίες των κυβερνήσεων και της Εurostat όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής των στρατιωτικών δαπανών, των χρεών των νοσοκομείων, της ένταξης κρατικών εταιρειών και θεσμών στη γενική κυβέρνηση. Το 2010, ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κύριος Γεωργίου, η Εurostat και η τρόικα αύξησαν το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας με τρόπο που παραβιάζει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αντί να εξετάσουν το θέμα στη βάση της αξιοπιστίας των στατιστικών εκβιάζουν την Ελλάδα να παρέμβει στη Δικαιοσύνη ώστε να αθωωθεί ο κύριος Γεωργίου, να κλείσει η υπόθεση και να ξεχαστεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό σκάνδαλο χειραγώγησης των στατιστικών. Ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και όχι σε πολιτικά παιχνίδια κυβερνήσεων και τρόικας που στόχο έχουν να δικαιολογήσουν τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλουν.

Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ο εκφοβισμός και η χειραγώγηση των λαών της Ευρώπης, και ειδικά των Βρετανών πριν το δημοψήφισμα, απέτυχαν παταγωδώς και το δείχνουν ακόμα και οι χαλκευμένες στατιστικές. Η επιστήμη της στατιστικής και δεδομένων αποτελούν μεθοδικά μαθηματικά εργαλεία που έχουν ως απώτερο σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για λήψη ορθών αποφάσεων. Αντιθέτως, στην Ένωση τα στατιστικά προγράμματα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία προπαγάνδας, μηχανές παραγωγής σκανδάλων ακόμα και συνειδητής ύπουλης διαχείρισης κρατών μελών και των λαών τους. Παράδειγμα, η διοχέτευση κονδυλίων σε πολλούς τομείς άνευ αξίας επειδή απλά η τεχνηέντως διαμορφωμένη κοινή γνώμη χειραγωγήθηκε ως προς τη χρησιμότητα αυτών. Οφθαλμοφανής απόδειξη είναι η σκανδαλώδης επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης υποψηφίων προς ένταξη χωρών, τα οποία απείχαν παρασάγγας από την πραγματικότητα. Πραγματικό όφελος των φορέων λήψης απόφασης, των ερευνητών και των πολιτών της Ένωσης, εν γένει, δεν είναι η ποιότητα των δεδομένων αλλά η ακρίβεια και η εγκυρότητα αυτών.

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra (»catch the eye«))

Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, I wish to thank colleagues for their valuable views and opinions. Firstly, I would like to say in a very polite manner to my dear colleague from the EFDD Group that I completely disagree with his view. I am sorry for this, but I do not want to engage in more details.

With regard to Greece, may I remind you of this; that the independence of statistical offices in our Member States is a key pillar of the proper functioning of the EMU. This is why it is protected by EU law. The Commission, as you know, has full confidence in the reliability and the accuracy of ELSTAT data during 2010-2015 and beyond. This is, as you know, the Commission position regarding many developments in Greece just two or three months ago.

The compromise that has been reached in very fruitful discussions between the three institutions is a major step forward in making the European statistical programme fit for the future. I believe the measures foreseen address the views you have expressed today. As priorities and information needs evolve, further developments in statistics will be needed at both Union and Member State level. The Commission has therefore already started a reflection and stakeholder dialogue about further enhancements of European statistics within the framework of the next multiannual financial framework.

With the support of this Parliament, the Commission will ensure that European statistics remain relevant and of highest quality to support our common endeavour of a better Europe for our citizens. I strongly believe that we have a very reliable statistical programme.

Roberto Gualtieri, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che il largo consenso emerso in questo dibattito sia un dato positivo, che riflette anche il consenso espresso in seno alla commissione ECON, e quindi volevo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti e di nuovo tutti i relatori ombra e i relatori dei pareri che hanno contribuito a concludere positivamente questo lavoro legislativo, che costituisce un tassello limitato ma significativo verso l'ulteriore rafforzamento della qualità delle statistiche europee, sulle quali naturalmente le obiezioni che sono state rivolte in questo dibattito appaiono destituite di ogni fondamento.

Volevo anche unirmi alle parole della Commissione nel sottolineare come anche il Parlamento europeo sia un forte sostenitore dell'indipendenza degli uffici statistici nazionali. Su questo, anche nell'ambito del gruppo di lavoro per l'assistenza finanziaria, che presiedo, abbiamo espresso parole chiare anche nei confronti della vicenda greca.

El Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

18.   Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde (forhandling)

El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Sirpa Pietikäinen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) n.o 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) (A8-0120/2017).

Sirpa Pietikäinen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, eurooppalainen talous on äärimmäisen riippuvainen perinteisestä pankkirahoituksesta. Tämä ongelma nousee esille erityisesti pk-yritysten rahoitustarpeessa, joka on edelleen suurimpia kapeikkoja ja kompastuskiviä. Erityisesti tämä luonnollisesti kohdistuu uusien, innovatiivisten ja tätä kautta myös riskialttiiden ideoiden, projektien ja yritysten rahoitukseen, olipa kyse – niin kuin usein on – pienistä pk-yrityksistä, joista idea lähtee liikkeelle, tai sitten isommista hankkeista.

Me tarvitsemme kipeästi enemmän koko sisämarkkina-alueella toimivia bisnesenkeleitä ja venture capitalia, tätä riskipääomarahoitusta. EU:n riskipääomamarkkinat laahaavat edelleen kaukana lähimmän vertailukohtamaamme Yhdysvaltojen jäljessä. EU:n markkinat ovat noin viisi kertaa pienemmät kuin Atlantin takaiset, ja ne ovat kaiken lisäksi sirpaloituneet kansallisiksi, mikä rajoittaa myös täällä toimivien rahastojen kasvua ja niiden mahdollisuutta kohdentaa omaa erityisosaamistaan esimerkiksi teknologiaan, ympäristöosaamiseen tai lääketieteeseen. Oppia hyvin toimivista riskipääomamarkkinoista kannattaisi myös hakea Aasian suunnalta tai Israelista.

Ongelma muodostuu erityisen pahaksi erityisesti silloin, kun rahasto on päässyt tavoitteeseen, eli löytänyt toimivan idean ja yrityksen. Vahvassa kasvuvaiheessa oleva startup-yritys kaipaisi nopeasti kasvavaa lisärahoitusta ja osaamista. Silloin meidän suhteellisesti hyvin pienillä rahastoillamme ei välttämättä ole tarjota yritykselle osaamista, tukea eikä myöskään rahoitusta. Kun follow-up-rahoitusta ei ole tarjolla Euroopassa, idea joko kuihtuu kasaan, tai vaihtoehdot on etsittävä muualta Euroopan ulkopuolelta.

Tämä ongelma ei ole tietenkään uusi eikä tiedostamaton, ja siksi jo vuonna 2013 EU antoi asetuksen eurooppalaisen riskipääoman yhteisestä passista eli EuVECA-passista, joka luo yhteiset pelisäännöt riskipääomarahastomarkkinoille ja varainkeruulle ympäri Eurooppaa. Se ei kuitenkaan ole toiminut oletetulla tavalla, koska huhtikuussa 2016 rahastoja oli rekisteröity vain 70 EuVECA-rahastolla ja vain neljä EuSEF-rahastolla. Nyt osana pääomamarkkinaunionia komission ehdotuksella me pyrimme korjaamaan tätä ongelmaa.

Tarkoituksena on varmistaa, ettei kukin kansallinen viranomainen vaadi rahastolta perusteettomasti kansallisia rekisteröinti- tai valvontamaksuja tai luo teknisiä esteitä markkinoillepääsylle. Nykyisin yleinen käytäntö on täysin eurooppalaisen passin ajatuksen ja pääomamarkkinoiden vastainen. Keskeinen osa ehdotusta on ylimääräisten maksujen ja velvoitteiden täyskielto. Lisäksi myös usein isommille rahastoille avataan mahdollisuus hallinnoida EuVECA- ja EuSEF-rahastoja, mikä lisää rahastojen mahdollisuutta antaa lisää follow-up-rahoitusta. Myös mahdollisuutta sijoittaa pk-yrityksiin parannetaan.

Tähän komission ehdotukseen liittyy laajempi paketti, jolla kokonaisuudessaan pyritään lisäämään riskipääomarahoitusta unionissa. Siellä on EU:n budjettitukea, rahastojen rahasto, jolle voidaan houkutella pääomaa, vivuttaa sitä suurilta yhteisösijoittajilta. Ongelmaksi yhä edelleen jää kansallinen verokohtelu, joka on EU:n kompetenssin ulkopuolella. Pieniä askeleita päästiin eteenpäin siinä, että nämä kauniit periaatteet myös toteutuisivat yhteisellä eurooppalaisella valvonnalla, jolla taataan, että kaikki jäsenmaat kohtelevat eurooppalaisia rahastoja tasapuolisesti ja samalla tavalla.

Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, your vote will be an important step in finalising yet another element of the capital markets union, reviewed rules for European venture capital funds and new European social entrepreneurship funds. Venture capital is an important source of funding for businesses in the start-up and expansion phase. By providing capital-intensive financing and specialised support, venture capital fills an important gap in the funding escalator that other financial actors may not be able to fill.

Unfortunately, Europe is currently lagging behind other markets in this area. European venture capital funds are fragmented, concentrated in only a few Member States, and often lacking in scale. The original regulations aimed to address this funding by creating deeper and more integrated venture capital markets in Europe. By setting up EU-wide labels, EuVECA and EuSEF were designed as a means for qualifying funds to market themselves easily across the EU.

EuVECA had some success, with about 126 EuVECA funds having been notified to ESMA as of last month, but this is not enough to meet the financing challenge. For EuSEF progress has been slow, with only seven funds notified so far. Under the CMU project, the European Commission therefore made reviewing EuVECA and EuSEF regulations a matter of priority in order to turn these labels into truly effective vehicles for venture and social capital financing in Europe. More specifically, we introduced three main changes to improve and speed up the growth and spread of these funds.

First, we extended the range of managers eligible to market and manage EuVECA and EuSEF funds to include large fund managers. In other words, those with assets under management of more than EUR 500 million. These managers can provide economies of scale and trusted brands, thereby passing benefits on to investors.

Second, we expanded the ability of EuVECA funds to invest in small midcaps and SMEs listed on SME growth markets. This should increase the diversification possibilities offered by EuVECA funds and therefore make them more attractive to investors.

Third, we decreased costs by explicitly prohibiting fees imposed by Member States' authorities where no supervisory activities were performed. We also simplified registration processes. The new rules for EuVECA funds are part of a range of measures we are putting forward in order to support innovation by strengthening European venture capital markets. Throughout the legislative process, the legislators have shown a clear commitment to developing the rules and finding necessary compromises.

The final text provides certainty and simplicity about requirements for the level of own funds to be held by managers. Legislators have also taken practical steps to clarify and enhance the role of ESMA in ensuring consistent and convergent practices among national competent authorities across the EU. The Commission welcomes these changes which will further help revitalise the EuVECA and EuSEF labels.

Colleagues, ladies and gentlemen, by endorsing the political agreement you will move Europe one step closer to a high-growth, innovation-led economy by breaking down the barriers currently impeding venture and social investment at EU level. We want to take this opportunity again to thank the European Parliament and, in particular, the rapporteur Mrs Pietikäinen, the shadow rapporteurs, and also Mr Gualtieri for their efforts and constructiveness during the trilogue negotiations.

Theodor Dumitru Stolojan, în numele grupului PPE. – Domnule președinte, un punct slab al piețelor de capital în Uniunea Europeană este insuficiența fondurilor cu capital de risc. Este, poate, cea mai importantă diferență calitativă între piețele de capital din Uniunea Europeană și piața de capital din SUA, unde aceste fonduri de risc finanțează în mod deosebit start-up-urile din domeniul inovației. De aceea, nu pot decât să salut propunerile Comisiei Europene, precum și acordul la care s-a ajuns, pe raportor și pe toți cei care au lucrat la acest proiect, întrucât, prin măsurile propuse, se îmbunătățesc condițiile atât de înființare, cât și de dezvoltare a acestor fonduri de risc, se deschide oportunitatea de a finanța start-up-uri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și, desigur, se întărește rolul Autorității europene de supraveghere a piețelor și a hârtiilor de valoare în acest domeniu. Voi vota aceste propuneri.

Andrea Cozzolino, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la revisione dei fondi EuVECA ed EuSEF ha una ricaduta positiva per accelerare la crescita economica, creare nuovi e più stabili posti di lavoro e creare condizioni più favorevoli agli investimenti.

I fondi di venture capital finanziano soprattutto, come abbiamo detto, imprese innovative ad alto tasso tecnologico, molto competitive sullo scenario globale, con una buona ricaduta dal punto di vista occupazionale. Sono io stesso testimone di tante esperienze, soprattutto nel mio paese, in Italia, di imprese che hanno potuto utilizzare questi fondi e hanno svolto attività straordinarie.

Siamo intervenuti principalmente in quattro dimensioni. La prima è quella di estendere la platea di coloro i quali possano utilizzare questi strumenti, includendo i gestori di fondi di maggiori dimensioni; in questo modo incentiveremo economie di scala per gli investimenti; inoltre abbiamo ampliato il novero di imprese in cui i fondi UeVECA possono investire e abbiamo diminuito i costi regolamentari attualmente esistenti.

La seconda scelta che abbiamo fatto: abbiamo reso questi fondi realmente europei. Infatti, siamo intervenuti uniformando le procedure di registrazione e supervisione tra tutti gli Stati membri, attraverso un ruolo di maggiore coordinamento dell'ESMA.

Terzo: abbiamo reso questi fondi più sicuri, facendo in modo che abbiano maggiori garanzie in merito alla loro qualità e gestione. Infine, è presente un obbligo di reporting per EuSEF, in modo da includere una descrizione di come i rischi ambientali e climatici siano presi in considerazione nella modalità di investimento.

Credo possiamo considerarci tutti, e lo siamo, soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, perché con questo nuovo regolamento noi incoraggiamo un'imprenditoria sociale tecnologicamente avanzata, diamo una forza maggiore agli investimenti, pubblici e privati, creiamo una finanza al servizio dell'economia reale, prestiamo maggiore attenzione all'ambiente e, infine, offriamo una tutela e una salvaguardia del lavoro.

Mi pare si tratti di un risultato molto importante, che abbiamo raggiunto grazie al lavoro che abbiamo svolto tutti insieme.

Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία. Η πρόταση της Επιτροπής κάνει με καθυστέρηση ένα βήμα μπροστά και η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, με τη συμβολή της κυρίας Pietikäinen και των σκιωδών εισηγητών, βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής. Αλλά χρειάζεται να τρέξουμε γρηγορότερα γιατί η απόσταση που χωρίζει την στήριξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σε σύγκριση με άλλες οικονομίες, παραμένει μεγάλη. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Να μειώσουμε το κόστος της γραφειοκρατίας περισσότερο. Να διευκολύνουμε όσους έχουν σπουδαίες ιδέες αλλά δεν έχουν τα κεφάλαια για να τις υλοποιήσουν. Και πρέπει να νοιαστούμε περισσότερο για τις χώρες που υποφέρουν περισσότερο – όπως η χώρα μου η Ελλάδα – από την ύφεση, όπου σπουδαία μυαλά μεταναστεύουν στο εξωτερικό γιατί το τραπεζικό σύστημα της χώρας τους δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρηματικές ιδέες. Άρα χρειαζόμαστε σε αυτό το θέμα περισσότερα βήματα και περισσότερη Ευρώπη.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

David Coburn (EFDD), blue-card question. – Mr President, would you not agree with me that governments who are generally massively incompetent are not the best people. Bureaucrats who have no experience of business or entrepreneurial affairs have no business involving themselves in capital markets in the stock exchange or anything like that. Surely, capitalism is the best way to make sure young businesses grow. And, quite frankly, I have been in business for 30 years and I have always found that if there's a good plan and there's a good project then somebody wants to put money into it. So why should we be wasting taxpayers' money on something that the stock market and financial markets should be dealing with. This is a lot of nonsense, and a waste of taxpayers' money.

Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), απάντηση »γαλάζια κάρτα« . – Κύριε Coburn, εσείς, που θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν τη Σοβιετική Ένωση, είναι λογικό να θεωρείτε ότι η βοήθεια νέων ανθρώπων να αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις είναι κάτι επικίνδυνο και κακό. Πιστεύετε ίσως σε έναν καπιταλισμό-ζούγκλα χωρίς ρυθμίσεις. Διαφωνώ μαζί σας, δεν συμφωνώ καθόλου. Όσον αφορά δε τις επικρίσεις για τις κυβερνήσεις, μπορεί εσείς να έχετε δίκιο επικρίνοντας την κυβέρνηση της χώρας σας.

Bernard Monot, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'espère que vous prêterez attention à mon intervention.

Tout d'abord, je vous avoue que nous avons des doutes profonds sur la nécessité affichée par la Commission de développer à toute force le financement des entreprises européennes via les marchés financiers, obligataires et boursiers. Cela est organisé au détriment des financements bancaires traditionnels, des économies européennes et au détriment de la compétitivité des banques européennes.

En effet, une révision des règlements sur le fonds d'investissement en capital-risque et sur les fonds d'entrepreneuriat sociaux, adoptés il y a seulement quatre ans, nous semble encore prématurée. Le temps aurait dû être donné à ces deux nouveaux labels européens de prendre leur essor progressivement, comme les fonds UCITS auparavant.

Mais non, il y a urgence, selon la Commission, qui considère que les fonds regroupés sous ce label ne sont pas assez paneuropéens et seraient de trop petite taille. Or, en matière de capital-risque, la gestion d'un petit nombre de projets est souvent gage de succès. Small is Beautiful.

De même, la connaissance parfaite des conditions économiques, sociales et réglementaires locales est souvent une condition préalable au succès de l'investissement en capital. Des managers de fonds transnationaux sont moins efficaces que des investisseurs en capital-risque à spécialité nationale.

Mais nous avons une autre préoccupation. Cette modification des règlements ouvre la possibilité d'octroyer le label »fonds de capital-risque européen« aux gestionnaires de hedge funds, c'est-à-dire les fonds alternatifs au sens de la directive AIFM. C'est même d'ailleurs le principal apport de ce texte.

Cette évolution dénature l'esprit originel du règlement de 2013. Les fonds d'investissement en capital vont ainsi se retrouver noyés au sein des diverses stratégies des mastodontes de la gestion alternative transnationale.

Nous craignons également que, au sein des grands gestionnaires alternatifs, les murailles de Chine obligatoires entre les différentes lignes d'investissement et de création de produits financiers titrisés ne soient pas respectées.

Pour ces raisons, malgré notre soutien de principe au développement du capital-risque, nous nous abstiendrons sur ce texte.

(L'orateur accepte de répondre à une question »carton bleu« (article 162, paragraphe 8, du règlement))

David Coburn (EFDD), blue-card question. – I would like to ask this question of you. I think that this capital is going to be given to some companies in »wherever«. I mean I have never heard of any in Britain. I don't know if you have in France. But surely giving those companies money, to the detriment of other companies which have actually raised the money themselves and got off their bottoms and done it, why would that be a good thing? Surely, those people will be able to crush those other companies that have fairly tried to raise money on the independent markets. Surely this sort of communism or socialism is very, very bad and the reason why the European Union is going bust and why Greece is in a very bad position and why for many years – and you, I know, I agree with me on this – socialism in France has destroyed the French entrepreneurial spirit. I want to see France rise. I don't want to see France be destroyed. Would you agree with me, sir?

Bernard Monot (ENF), réponse »carton bleu« . – Cher collègue David Coburn, je crois que nous sommes, en termes politiques et économiques, à peu près sur la même ligne. Nous sommes des conservateurs, libéraux dans l'Hexagone, donc en France, bien entendu opposés au socialisme, au communisme, à toutes les formes d'extrémisme économique. Nous sommes tout simplement procapitalistes et bien entendu nous sommes favorables au capital-risque, puisque le risque sera rémunéré justement par les performances.

Le seul problème que ne comprend pas l'Union européenne, c'est que, avant qu'elle existe, il y avait effectivement des marchés de capitaux-risques pour financer les start-up, les entreprises innovantes, etc., et bien entendu les États n'ont pas attendu l'Union européenne pour agir et investir.

Voilà c'est tout ce que j'ai voulu dire: ce label n'est pas forcément bon et c'est pour cela que nous nous abstenons sur ce vote.

Jonás Fernández (S&D). – Señor presidente, en primer lugar, desearía agradecer el trabajo de la ponente principal en este dosier y, por supuesto, de mi colega Cozzolino como ponente alternativo, para alcanzar el acuerdo que vamos a votar mañana.

Iniciábamos esta legislatura con una crisis económica muy severa en la Unión y con proyectos para impulsar la demanda interna, para mejorar la actividad y facilitar el empleo. Y dentro de esa agenda, teníamos como uno de los ejes fundamentales el impulso de la Unión de Mercados de Capitales.

Y la verdad es que hemos trabajado mucho en los últimos años: hemos sacado adelante el nuevo Reglamento sobre fondos del mercado monetario; los nuevos Reglamentos para facilitar la elaboración de los prospectos; recientemente alcanzábamos un acuerdo en los diálogos tripartitos para crear una titulización estándar en el conjunto de la Unión y revisar sus requerimientos de capital; y el Reglamento que debatimos hoy y que vamos a votar va —creo yo— en la misma línea: facilitar, ayudar a construir ese mercado interno de capitales, haciendo más fácil la creación de fondos de capital riesgo y de emprendimiento social.

Es una gran propuesta en la que mi Grupo se ha esforzado muy duramente, donde hemos conseguido avances claros en la supervisión y el control de la ESMA, en facilitar la inversión de los minoristas, en introducir análisis medioambientales de los proyectos empresariales que nos ayuden a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y, sin duda, yo creo que hemos ido tomando decisiones adecuadas.

La cuestión es que, más allá de todo lo que hemos hecho, como decía antes mi colega Papadimoulis, nos queda mucho por hacer, porque las pequeñas empresas siguen teniendo notables desafíos para poder participar en ese mercado único —hay muchos problemas administrativos, problemas regulatorios que tenemos que abordar—, y porque, en mi opinión, parte de estas reformas van dirigidas a empresas medianas que ya participan en mercados de capitales. Deberíamos pensar —y me dirijo a la Comisión— cómo podemos mejorar de verdad la financiación para las pequeñas empresas, y no solamente las medianas.

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI

Wiceprzewodniczący

Gerolf Annemans (ENF) . – De Europese Commissie – we hebben het ook vanmorgen nog eens kunnen vernemen uit de mond van Jean-Claude Juncker – heeft beslist dat de kapitaalmarktunie in een hogere versnelling wordt geschakeld. Het springt natuurlijk in het oog dat onder de vele bedreigingen die de Commissie opsomt, ook de brexit vermeld wordt. Met 750 000 werknemers in de financiële sector en een bruto toegevoegde waarde van 81 000 miljard pond is de Londense City een van de belangrijkste spelers van die kapitaalmarktunie. Wij vinden dat op deze bedreiging, zoals zij dat noemen of toch tenminste een uitdaging, een afdoende antwoord moet worden gegeven vooraleer de overambitieuze plannen van de EU in een sneltreinvaart verder worden doorgeduwd. Dat is dus ons belangrijkste probleem met dit verslag.

Ten gronde vinden wij bovendien dat niet ESMA maar wel de lidstaten het voortouw moeten nemen in de ontwikkeling van de voorliggende sociale en durffondsen. De verdere eenmaking van het monetaire en economische leven gaat in tegen de aard en de kern van wat het Europese continent in wezen is: eenheid en kracht in en door verscheidenheid.

Alfred Sant (S&D). – Mr President, the proposals before us attempt to counter a fundamental problem: the availability of equity and risk capital covering SMEs, start-ups and expansion projects. There is not the culture here, as in the US, for such financing to be mobilised through OTCs or similar intermediaries. Encouraging such a system in Europe makes sense but the difficulties should not be underestimated.

The people at the front line, by way of entrepreneurship, intermediation and regulation, need to be of top quality. They need to be innovative, flexible and knowledgeable about operating conditions on the ground. A strengthened supervisory role for the European Securities and Markets Authority (ESMA) is needed, but effective regulation must remain light touch. Initially, small-scale start-ups are quite likely to concentrate around digital, entertainment and social projects. Attention should, however, be paid to appropriate incentives to encourage projects in fields such as light engineering, electronics and environmental technologies.

Projects by young people had better be given priority and promotional ties should be built between venture capital structures and relevant departments of universities and technical institutes. In this context, special programmes for peripheral and island regions should seek to tap there the existing potential for small-scale enterprise that is diminished by the high cost of risk capital in such regions.

Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, even though considered the main cornerstones of the capital markets union (CMU) action plan, both the European venture capital funds and the European social entrepreneurship funds are, at this moment, small and concentrated only in a few Member States. For this reason, and not only, I would like welcome the reforms proposed within the report that is outlining measures which aim to stimulate venture capital in Europe, bring forward the important contribution of the two investment schemes for a more integrated European internal market with access to funding and to capital for companies of all sizes in all Member States.

On the one hand, I support especially the proposal to lower the threshold of European venture capital funds to EUR 50 000, as this would increase access to funding and would widen the spectrum of investment possibilities. On the other hand, a more stringent surveillance at EU level, by strengthening the supervisory role of the European Securities and Markets Authority, will avoid excessive risk-taking and instability in financial markets. Moreover, it would also facilitate cross-border operations.

Zgłoszenia z sali

Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ambito di un'articolata e più complessiva strategia di costruzione del mercato unico europeo, in linea con gli obiettivi del piano dell'Unione dei capitali, l'Unione europea è impegnata a regolamentare e sostenere fondi di investimento collettivi e alternativi, con particolare attenzione al venture capital e all'imprenditorialità sociale.

Il venture capital, che concentra investimenti alternativi per imprese in fase di avvio, è una significativa fonte di investimenti a medio e lungo termine per imprese giovani e innovative, come pure per le piccole. I dati del 2015 e del 2016 sembrano essere incoraggianti ma va sottolineato che nei primi due anni di applicazione del regolamento EuVECA, secondo i dati di Invest Europe solo il 25 % del venture capital europeo è stato raccolto fuori dagli Stati membri d'origine.

La proposta compie un passo in avanti mediante il divieto di imposte addizionali negli Stati membri e l'ampliamento del numero di imprese in cui è possibile investire, migliorando quindi il flusso di investimenti alternativi e scongiurando la dispersione della portata potenzialmente innovativa e di talento di tante giovani imprese.

Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, οι τράπεζες δεν έχουν συνέλθει από την οικονομική κρίση και αυτό που κάνουν, βεβαίως, είναι να μην δίνουν κεφάλαια επενδυτικά στις μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν. Έτσι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά κεφαλαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση για την ίδρυση εταιρειών επιχειρηματικού κινδύνου και ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να στηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες και, κυρίως, στην Ελλάδα.

Όπου, όμως, στην Ελλάδα θα πρέπει να επισημάνω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συμμετέχει στην ποσοτική χαλάρωση, έχει δαπανήσει 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ θα έπρεπε μέρος αυτών των χρημάτων να έχει βρει τρόπο να μπορέσουν να δαπανηθούν υπέρ εταιρικών διαδικασιών, δηλαδή υπέρ εταιρικών ομολόγων και, κυρίως, μέσα από αυτή τη διαδικασία να στηριχθούν και οι νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη να έχουν χρηματοδότηση προκειμένου να υπάρξει επιτέλους ανάπτυξη στην Ελλάδα η οποία έχει χτυπηθεί από τη σκληρή πολιτική της τρόικας, και αυτή τη στιγμή έχουμε εκατομμύρια ανέργους.

(Koniec zgłoszeń z sali)

Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, thank you for this interesting debate and for the comments and support which many of you have clearly expressed for this agreement.

As I mentioned, the European Commission has treated this file with urgency as an important building block of the capital markets union, and we are grateful that, thanks to your engagement and constructive approach on this file, it looks like we will continue to make rapid progress.

With these reforms to revitalise the EuVECA and the EuSEF labels we are breaking down another barrier to a single market for capital, and we are providing more numerous and deeper sources of funding to support our high-growth and innovative businesses. This is a step towards the economy of the future and it is a step in the right direction. I would like to thank once again the European Parliament rapporteur, Mrs Pietikaïnen, the shadow rapporteurs and Mr Gualtieri for their work.

Sirpa Pietikäinen, rapporteur. – Mr President, I would like to thank the Commission for very good and constructive cooperation which we have had throughout the process. I hope that you convey the message further, but I would like you to convey two other messages as well. One is that there are still some steps in the European Venture Capital Fund and regarding initial capital and the possibility to invest and other flexibilities that should be looked at a bit later on (at the time of the review). What is most important, now when the Commission is going to have this review: I do hope that you take the necessary steps to ensure transparent and pan-European treatment for the European Venture Capital Funds under the auspices of the European Securities and Markets Authority and improve their role and strength, because I find this to be on the crux of creating an effective European capital market and the European Venture Capital Fund market. It's an uphill struggle but I find that this was one of the things that was still a bit lacking in this process and hopefully you could push it forward when you are taking the next steps.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 14 września 2017 r.

19.   Orkanen Irma (forhandling)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie Komisji w sprawie huraganu Irma (2017/2839(RSP)).

Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, Irma was the strongest hurricane ever recorded in the Atlantic. It brought with it considerable catastrophe. So far, we know of 46 deaths. Many more injured. Thousands of people will have to rebuild their lives from scratch.

On behalf of the European Commission, I would like to express again my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. I would also like to pay tribute to the first responders. We stand in full solidarity with all those who have suffered, for as long as it takes. Let us not forget that some of the affected territories are part of our European Union; others are closely associated to the Union. My sympathy particularly goes out to France, the Netherlands and the United Kingdom.

The EU is a global player in emergency response. We were fully alert and pro-active, from the very beginning of these disasters. Nevertheless, this is our job; this is our moral duty. Even before hurricane Irma hit the Caribbean islands and the United States, we were pro-active. We prepared for the worst. We mobilised all our response tools in order to help the people there. These tools are the following: first, the Copernicus satellite maps programme. As a first step, the EU's Copernicus satellite mapping system was activated by France, the Netherlands, the United Kingdom and, of course, by the Commission. Numerous maps have been produced and have been helpful in assessing damage and planning emergency response actions.

The second tool is funding. We have immediately mobilised emergency funding: almost EUR 160 000 were rapidly mobilised for the Red Cross in the Dominican Republic, Haiti, as well as in Antigua and Barbuda. In addition, we have released an initial amount of humanitarian assistance of EUR 2 million for the most affected islands in the Caribbean. This will help respond to the most pressing needs in key sectors: shelter, water, sanitation and health. Further EU funding for longer-term reconstruction efforts will also be available.

The third tool: experts on the ground. A team of Commission humanitarian experts from different fields of expertise are on the ground now, working alongside national authorities and international partners across the region. The experts have been deployed in the Dominican Republic, Haiti and Cuba. They will also carry out assessments and support the relief efforts in Antigua and Barbuda, Turks and Caicos, St Martin, Anguilla and the British Virgin Islands, together with local authorities. Unfortunately, access remains difficult on some of these islands. We are ready to adapt our response based on their needs and identified assistance gaps.

Fourth tool: monitoring and coordination. The European Commission's Emergency Response Coordination Centre (ERCC) has been monitoring the situation around the clock. It is in constant contact with all participating states in the EU Civil Protection Mechanism, especially France, the Netherlands and the United Kingdom. The EU's actions are complementary to the Member States' own emergency responses that are currently implemented on the ground. The Commission's crisis centre also coordinates with EU delegations and all our partners in the field: governments, local authorities, international organisations and NGOs. The Commission's regional humanitarian aid office in Managua is fully operational and ready to coordinate any further assistance.

Fifth tool: Civil Protection Mechanism activation. Finally, the EU Civil Protection Mechanism (EUCPM) is on standby to coordinate the delivery of in-kind assistance if requested by any affected state. Water purification, shelters, medical assistance and other vital assistance could be delivered. An EU civil protection team was also on standby for three days, in anticipation of a request for assistance. On 11 September, Germany activated the mechanism, requesting consular support to assist German citizens and other EU nationals located in Florida. In this context, the European Commission will co-finance the transport costs of a crisis response support team. This team will be deployed to the US for one week to help EU citizens on the ground.

Sixth tool: help for reconstruction. The European Commission is accelerating its support to affected countries and territories under ongoing development aid programmes. In this context, the EU can release immediately EUR 3.6 million to the national budget of Anguilla and EUR 4 million to the national budget of Turks & Caicos. In addition, the EU has recently committed a new bilateral programme of EUR 3 million to Antigua & Barbuda under the 11th European Development Fund (EDF). On Cuba, the same approach is followed by the Commission under the Development Cooperation Instrument (DCI). In the medium term, the Commission is also ready to examine how on-going and future development support programmes under the European Development Fund can be redirected to address the reconstruction efforts as well as mobilising additional funds from the non-allocated reserves – if, of course, justified by specific needs assessment.

Dear colleagues, let me conclude by saying that all these actions are a concrete demonstration of European solidarity and of efficient collective action. Let me make it clear that we stand ready to provide any further assistance to the affected countries. This is our role, this is our obligation, this our moral duty. This is why I insisted on this tangible European solidarity through our response tools.

Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie. – We hebben meteen daarop, op donderdag al, met de leden van de Commissie regionaal beleid gekeken wat we kunnen doen. Diezelfde dag is besloten, via het presidium van het Parlement, om dit debat te houden. Het is goed dat u hier bent en al met zes instrumenten kunt aangeven wat u al heeft gedaan.

Het doel van de parlementsleden is om de steun van de EU voor dit getroffen overzees Europees gebied – er zijn 30% van de huizen weg op Sint-Maarten en de infrastructuur is verwoest – echt op gang te brengen. Het doel is om de regels en de hulpprogramma's zo toe te passen dat de hele specifieke situatie, bijvoorbeeld op Sint- Maarten (het Franse en het Nederlandse deel) integraal wordt beoordeeld. Het is een ramp op die eilanden, in dit geval één eiland, dat wel administratief een aparte status heeft maar één aanpak verdient. Daarom wil ik de twee lidstaten vragen hun verzoeken hier naar voren te brengen en vraag ik dat wij deze positief behandelen. Voorzitter Tajani heeft vandaag een brief aan Juncker geschreven over die situatie. Het gaat om bijvoorbeeld Sint-Maarten, waar men nota bene stemrecht heeft in de Unie. We moeten met de wederopbouw beginnen en zij verdienen onze steun.

Naast de zes instrumenten die u heeft genoemd, wil ik ook vragen na te gaan wat de mogelijkheden zijn inzake het Solidariteitsfonds van de EU. Daarvan is al 70 keer gebruik gemaakt, bij overstromingen en bij allerlei situaties, vandaag ook nog voor Italië. In de lijn van het verzoek van Tajani verdienen zij alle steun. Ermee aan de slag!

Louis-Joseph Manscour, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire à l'aide humanitaire, mes chers collègues, le 6 septembre, l'ouragan Irma a dévasté plusieurs îles dont les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Pour beaucoup, une vie entière et des souvenirs d'un paradis ont été emportés en quelques heures.

On n'a jamais connu un cyclone d'une telle violence dans le monde et pourtant ces îles du Nord en ont déjà subi bien d'autres. C'est la démonstration que ces territoires souffrent de handicaps structurels, reconnus d'ailleurs par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est l'occasion de rappeler avec force la pertinence de cette disposition dérogatoire.

Mes chers collègues, les images en disent long sur l'ampleur du désastre. Huit jours après, Saint-Barthélemy et Saint-Martin tentent de panser leurs plaies. L'heure est à la reconstruction. Le moment est venu du retour à l'eau, à l'électricité, à l'ouverture des écoles, à la reconstruction du bâti, tout ce qui est indispensable et qui peut redonner l'espoir à toute une population inquiète, qui doute et qui redoute l'avenir.

Petits bouts d'Europe éloignés du continent, ces territoires doivent pouvoir compter sur la solidarité européenne. Je tiens, à cet instant, à saluer le président Juncker et le commissaire européen à l'aide humanitaire pour la célérité avec laquelle ils ont débloqué une aide de deux millions d'euros.

Le gouvernement français vient de demander l'activation du Fonds de solidarité. Monsieur le Commissaire, ce fonds d'urgence d'un montant de deux millions d'euros pour la période 2014-2020 a été réduit de moitié par rapport à la précédente programmation budgétaire. Pourtant, il est à craindre que le dérèglement climatique augmente l'intensité, voire la fréquence, des catastrophes susceptibles d'entraîner le recours à ce fonds. L'ouragan Irma n'en est que la démonstration. D'où l'absolue nécessité de sanctuariser ce Fonds de solidarité et d'en augmenter les crédits à l'avenir. Il serait tragique qu'une nouvelle catastrophe survienne et que l'Union européenne soit dans l'incapacité d'aider une de ses régions en détresse.

En tant qu'élu représentant ces territoires, je vous remercie de votre écoute et de votre attention.

Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Orkaan Irma was eigenlijk een orkaan in de buitencategorie, je zou kunnen zeggen categorie 6. Helaas zijn er mensenlevens verloren gegaan en op Sint-Maarten is de schade erger dan gedacht: 90% van de gebouwen is beschadigd, één derde van de gebouwen is zelfs compleet verwoest. Direct zijn de betrokken lidstaten, Nederland en Frankrijk, begonnen noodhulp te verlenen en de Europese Commissie heeft zich daarbij aangesloten, zeer terecht en ik denk dat het ook kan op grond van artikel 198 van het Verdrag.

Maar er is meer nodig dan noodhulp alleen. We hebben veel relaties met het Caribisch gebied en we weten bovendien dat het klimaat onvoorspelbaarder en grilliger wordt. Dus we moeten de bewoners weerbaarder maken en dat kan door betere planning, betere gebouwen, noodvoorraden aanleggen en dergelijke. Daar moeten we als Europese Unie bij helpen, we moeten solidariteit tonen. Sommigen zeggen dat de regeltjes dat verhinderen, maar nood breekt wet. We moeten nú optreden, met elkaar.

Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie. – Orkaan Irma heeft verwoestend huisgehouden in het Caribisch gebied. Wij betreuren de dodelijke slachtoffers en de vele gewonden. De beelden van het enorme spoor van vernieling maken diepe indruk. Wegen, havens, vliegvelden, ziekenhuizen en scholen: ze zijn verwoest of zwaar beschadigd. De ontreddering is groot. Mensen kampen met een tekort aan eten en drinkwater. Van hun huizen is veelal niets meer over. Ik wil de bewoners van de getroffen gebieden laten weten dat de ALDE-Fractie intens met hun meeleeft.

Op de allereerste plaats dient er nu acute noodhulp te worden geboden. Maar al heel snel moeten we gaan denken aan herstel en wederopbouw van de eilanden. Samen met mijn Franse collega Thierry Cornillet heb ik een brief geschreven aan Commissievoorzitter Juncker en wij roepen de Commissie op inzichtelijk te maken welke financiële steun de Europese Commissie kan verlenen voor de wederopbouw. Het is een aanvulling op wat de commissaris heeft gemeld en ik denk dat het goed is om dat nog eens even te preciseren. Want of het nu gaat om enerzijds het Franse Saint-Martin, of anderzijds om Sint-Maarten, Sint-Eustatius, Saba of bijvoorbeeld Anguilla en de andere getroffen gebieden, of het nu gaat om ultraperifere regio Saint-Martin of de andere landen en gebieden overzee, de juridische status van de getroffen gebieden is verschillend maar de grote behoefte aan steun voor de wederopbouw is hetzelfde.

Commissie, maak dus slim gebruik van de fondsen binnen de bestaande regels of leg voorstellen voor, hier aan het Europees Parlement om wederopbouw mogelijk te maken. Afsluitend, Europa en de Caribische gebieden zijn weliswaar gescheiden door duizenden kilometers aan water, maar we zijn solidair en we zijn verbonden in onze vastberadenheid de wederopbouw van de grond te krijgen.

Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Irma a balayé en quelques heures des décennies d'efforts et plongé les populations dans le plus grand désarroi, des populations à qui nous exprimons notre pleine compassion.

Devant cette force déchaînée de la nature, nous devons faire preuve d'humilité et de dignité, mais nous devons aussi être lucides sur le temps perdu depuis les premiers rapports du GIEC pour l'adaptation des îles aux phénomènes climatiques extrêmes qui – nous le savons – iront croissant avec les changements climatiques qui sont déjà en cours.

Si la question pour nous aujourd'hui est bien celle de la solidarité européenne, de l'urgence humanitaire, et – vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire – celle-ci a été très vite engagée et celle-ci s'est exprimée, nous devons également nous situer dans le temps d'après: celui de la reconstruction pour ces îles dévastées.

Pas pour reconstruire en reproduisant les erreurs du passé, mais reconstruire autrement, différemment, durablement. Faire renaître les îles en les aidant à se réinventer jusque dans leur modèle de développement, ce sans quoi ces îles renaîtront pour remourir.

Molly Scott Cato, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, first it was Harvey, the wettest hurricane ever recorded that flooded Houston in hours, then Irma, with record-breaking winds of 185mph. Yet as the eye of the storm moved through the Caribbean and Florida, politicians, the media and others closed their eyes in order to protect their interests. Their priority: maintaining the status quo of turbo-capitalism, a system that requires perpetual growth and, in varying degrees, climate change denial.

Indeed, when my colleague, Caroline Lucas MP made the link between Hurricane Irma and climate change to UK minister Alan Duncan, he said she lacked humanity. When we learned that Mr Duncan had previously pocketed thousands of pounds working for an oil company, it all of a sudden became clear why he had made such an absurd snipe. After all, Caroline Lucas was simply respecting the science that a warmer world with warmer oceans leads to greater evaporation, which in turn fuels more destructive storms. That's no more than others have done from Gaston Brown, leader of the devastated Antigua and Barbuda, through to President Macron of France and Pope Francis.

I say it is politicians, who defend the interests of fossil fuel industries, who lack humanity. Equally inhumane is the fact that 5 trillion dollars is thrown at the fossil fuel industry each year in subsidies; that's 6.5% of global GDP supporting the dirty economy of the past when we should be investing it in the clean, green economy of the future. The humane thing to do is to act in the interests of those whose lives are now being torn apart by climate breakdown, especially those living in low-lying territories and in the path of storms; as well as millions of others across the globe, especially those from the poorest communities. This demands a new ethics politics and a new economic model.

Sylvie Goddyn, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la semaine dernière les Antilles ont été ravagées par l'ouragan Irma. Toutes nos pensées accompagnent les familles endeuillées et sinistrées par cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle.

Il faudra évidemment tirer le bilan de ce drame dans les États membres concernés, notamment en France, où le gouvernement français a failli. Il faudra également réfléchir au financement d'habitats, de bâtiments publics et d'infrastructures plus sûrs, capables de résister à des cyclones toujours plus puissants.

Mais l'heure n'est pas encore au bilan, l'heure est à l'urgence. Urgence car les habitants sont actuellement confrontés à une pénurie d'eau potable, d'électricité et même de vivres. Mais urgence aussi car les habitants ont été livrés pendant plusieurs jours au pillage par des bandes armées.

C'est la raison pour laquelle notre groupe a déposé une proposition de résolution visant à mobiliser dans les plus brefs délais le Fonds de solidarité de l'Union européenne en faveur des îles touchées par l'ouragan Irma.

Maurice Ponga (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je souhaite tout d'abord adresser mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de l'ouragan Irma et exprimer toute ma solidarité et ma compassion aux personnes sinistrées.

Pour les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les dégâts sont déjà considérables et il faudra du temps pour tout reconstruire.

En raison de l'urgence et eu égard aux liens étroits qui unissent l'Union européenne à ces régions de la Caraïbe, indépendamment de leur statut de régions ultrapériphériques ou de pays et territoires d'outre-mer, j'invite l'Union européenne à poursuivre et même à renforcer son action dans la région, tant les besoins sont colossaux.

L'Union européenne, à travers le Fonds de solidarité pour la région française de Saint-Martin et via la réserve B du 11e FED pour la collectivité de Saint-Barthélemy, ou encore pour les PTOM néerlandais de Sint Maarten et anglais d'Anguilla, se doit d'aider les victimes de cet ouragan, dont la violence est sans précédent dans la région.

Il est crucial que l'ensemble des directions générales concernées – je pense notamment aux DG REGIO, DEVCO et ECHO – se mobilisent et coordonnent leurs actions afin que la réponse de l'Union européenne soit la plus efficace possible sur des territoires qui, comme Saint-Martin, disposent d'un double statut: RUP du côté français et PTOM du côté néerlandais. Ces différents statuts ne devraient en aucun cas influencer la réponse de l'Union européenne.

Nous avons le devoir de secourir et d'aider nos concitoyens.

Agnes Jongerius (S&D) . – Vier doden, vele gewonden en vermisten en inwoners die nog wekenlang van noodhulp afhankelijk zullen zijn en daarbij een enorme materiële schade: dat is het verwoestende effect van orkaan Irma op 34 km2, namelijk het Nederlandse deel van Sint-Maarten. Het is gepast om vanaf deze plaats te getuigen van ons medeleven met alle nabestaanden en slachtoffers en in dit Huis richt ik natuurlijk ook het woord aan mijn Franse en Britse collega's. Want ook het Franse en het Britse deel van de Cariben zijn zwaar getroffen. Mag ik dan ook vanaf deze plaats oproepen om allemaal ook persoonlijk te doneren aan het Rode Kruis?

Europa mag in geval van nood haar inwoners nooit de rug toekeren en daar is gelukkig vaak ook geen sprake van. Vanochtend hebben we bij de stemmingen over de middelen uit het Solidariteitsfonds laten zien dat Europa zij aan zij staat met de mensen die getroffen zijn door de vernietigende aardbevingen in Italië. Maar toch is het ook deze week onduidelijk of àlle EU-burgers, steun kunnen verwachten van Europa als het gaat om wederopbouw. Zoals u weet bestaat het eiland Sint-Maarten uit een Nederlands en een Frans deel en beide hebben een verschillende juridische status binnen de EU. Beide delen zouden daarom verschillende vormen van hulp voor wederopbouw kunnen krijgen en dat terwijl alle inwoners van beide delen gewoon over het EU-burgerschap beschikken. Ik vind het onbegrijpelijk dat de EU op een eiland van slechts 87 km2 mogelijk verschillende vormen van financiële steun hanteert, zeker als je weet dat veel van de voorzieningen op het eiland ook gedeeld worden.

Daarom wil ik van de Commissie een toezegging dat beide delen van Sint-Maarten qua financiële steun gelijk behandeld zullen worden. Naar mijn mening mag er namelijk geen onderscheid zijn. Het eiland mag niet verscheurd worden door EU-statussen. Wat mij betreft staan alle inwoners van Sint-Maarten en daarmee onze solidariteit voorop.

(De spreker gaat in op een »blauwe kaart«-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

Thierry Cornillet (ALDE), question »carton bleu« . – Monsieur le Président, ça va aller très vite. J'ai cosigné effectivement avec mon collègue M. van Miltenburg une lettre à M. Juncker avec une proposition, Monsieur le Commissaire, qui vous intéresse.

Nous avons voté ce matin 1,2 milliard d'euros de déblocage pour le séisme en Italie du 24 août. Ce vote s'est déroulé dans l'indifférence générale. Vous avez une occasion unique de donner une idée de l'enveloppe que va développer l'Union européenne pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, de telle façon à ce que nos concitoyens se rendent compte que l'Union européenne sait être solidaire et le dise au moment où c'est intéressant.

Agnes Jongerius (S&D), »blauwe kaart«-antwoord. – Dank u voor deze vraag. Op dit moment wordt zowel op Sint-Maarten als op Saint-Martin in kaart gebracht hoe groot de schade is en wat er nodig is voor de wederopbouw. En inderdaad, het Solidariteitsfonds biedt een mogelijkheid om mensen op de eilanden weer verder op weg te helpen. Voor mij maakt het niet eens zoveel uit met welke budgetlijn we dit bekostigen. Ik zeg alleen dat er geen onderscheid kan zijn tussen het Franse en het Nederlandse deel als het gaat om de hulp bij de wederopbouw.

President. – Mr Cornillet, I respect your freedom of expression, but it was catch-the-eye rather than a question.

Catch-the-eye procedure

José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, obrigado pela sua presença. Assistimos a um rasto de destruição deixado pelo furacão Irma que, numa fúria histórica, devastou habitações, fez um elevado número de vítimas e provocou graves danos nas estruturas infraestruturas. A estimativa de anos é de cerca de 100 mil milhões de dólares, o que equivale a meio ponto percentual do PIB dos Estados Unidos.

As alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambientais, sociais, económicas que o planeta e a Humanidade enfrentam. Todos os dias assistimos a exemplos de fenómenos climáticos severos que mostram a todos essa verdade: furacões de maior intensidade, ciclones de grau máximo, que são cada vez mais frequentes, e o aquecimento dos oceanos, com resultados que provocarão cerca de 200 milhões de refugiados climáticos nos próximos anos.

Trata-se, para o Presidente dos Estados Unidos, de uma verdade inconveniente. O Prémio Nobel da Economia Stiglitz escreveu que, sob a liderança do Presidente Trump, os Estados Unidos deram mais um passo importante no sentido da sua confirmação como um Estado delinquente ao abandonarem o Acordo de Paris. As alterações climáticas são um desafio e a União Europeia tem que estar preparada para este desafio.

Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, ο τυφώνας Irma πραγματικά ήταν καταστροφικός. Να εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς των θυμάτων, που υπέστησαν αυτές τις ανεπανόρθωτες ζημιές, και να πούμε ότι οι καταστροφές αυτές προέρχονται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο πλανήτης εκδικείται και εκδικείται, κυρίως, αυτούς οι οποίοι είναι οι παγκόσμιοι ρυπαντές. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις μεγάλες καταστροφές στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου πρέπει να αντιληφθούν ότι οφείλουν να προσχωρήσουν και να παραμείνουν στη συνθήκη των Παρισίων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το δεύτερο θέμα είναι, βεβαίως, ότι έχουμε μεγάλες καταστροφές και στον Άγιο Μαρτίνο και στον Άγιο Βαρθολομαίο και, φυσικά, μπορεί να κινητοποιηθεί ξεκάθαρα το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το Ταμείο Αλληλεγγύης κινητοποιείται όταν υπάρχουν τεράστιες καταστροφές. Δυστυχώς, εδώ είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Όμως μπορεί το Ταμείο Αλληλεγγύης να κινητοποιηθεί και να στηρίξει τους συμπολίτες μας εκεί. Φυσικά αυτό ισχύει και για την ολλανδική πλευρά του Αγίου Μαρτίνου παρότι, τυπικά, δεν εντάσσεται σε όλο το σύστημα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να είναι αμοιβαία και συνεχής η αλληλεγγύη προς όλες τις πλευρές όσων έχουν πληγεί.

Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěl vyjádřit svoji účast rodinám lidí, kteří přišli o životy, a lidem, kteří přišli o své domovy. Infrastruktura těch ostrovů je skutečně velmi zasažena. Myslím si, že je důležité zachovat se v souladu se zásadou: Kdo rychle dává, dvakrát dává.

Všiml jsem si, že i pan prezident Trump, kterého tady velmi často kritizujeme, mnou nevyjímaje, se rozhodl pro velmi urychlenou pomoc právě pro zasažené oblasti. Měla by to být výzva pro činnost Komise. Já vím, že se Komise snaží poskytnout pomoc, nicméně Fond solidarity by měl být, podle mého názoru, více flexibilní.

My jsme se v rámci našeho Výboru pro regionální rozvoj snažili o to, aby záruky vyšší flexibility byly obsaženy v právní úpravě. Bylo by dobré možná ještě lépe posílit tuto flexibilitu a měli bychom posílit možnosti urgentních zásahů. Článek 198 mně nepřijde zcela dostatečný.

Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, comisario, yo vengo de una región ultraperiférica, Canarias, y por eso quiero aprovechar y no dejar pasar esta oportunidad para mostrar mi apoyo y solidaridad con estas maravillosas islas que merecen un apoyo especial inmediato de la Unión Europea ante la tragedia que están viviendo.

El Fondo de Solidaridad requiere demasiados requisitos para ser movilizado, imposibles de cumplir en regiones como esta. Muchas veces hemos defendido que, tal y como establece el propio Tratado, estas regiones deben tener un trato especial, también y más aún en situaciones de catástrofe como la que están viviendo.

No debemos permitir que estas islas alejadas físicamente de Europa pero tremendamente europeas se sientan desprotegidas. La Unión Europea tiene que dar una respuesta urgente. Europa será más fuerte y creíble cuanto más efectiva sea su solidaridad.

(Koniec zgłoszeń z sali)

Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, thank you all for your interventions, it was a fruitful exchange of views. I truly share your sadness and your concerns.

We are indeed confronted with an extraordinary disaster and definitely, our thoughts are with the people in the affected areas. Of course, I completely agree with you regarding the climate change role in this new phenomenon with devastating situations, hurricanes, many other completely new phenomena of the world's conditions. We have to learn from this large-scale emergency and to respond in the best way possible. So prevention, preparedness and response are all essential and reinforce each other.

I would also like to thank everyone who has cooperated in preparing for this unprecedented natural disaster and responding to it, inside the Commission, but also in Member States, in other European institutions and in the field on the ground. The European Union is working on a continuous basis, 24/7, through our emergency response coordination centre in Brussels. To help the countries affected by hurricane Irma. Our solidarity, in this emergency phase, very critical phase, starts from Brussels. I am really proud – as a European citizen, not only as a Commissioner – of this centre.

I take this opportunity to extend an invitation to all of you – some colleagues have done so already – to visit this centre. It is very critical and good to see the people there deal with this devastating situation. Going back to Irma: once more information from the field becomes available, further action will be taken. For the moment, we have mobilised all available instruments for immediate relief, humanitarian assistance, but also civil protection assistance. But definitely, we also look to the future: to reconstruction efforts. The European Union is also mobilised to assist affected countries on the longer-term. We have funding and expertise available. EU regions are eligible for EU solidarity funds based on damage assessments and their economic impact.

It is difficult for me to say something more, but I believe that in our Union, many times we realise that the rules are going through a way and are going to reflect the real conditions. Let us not forget that natural disasters have no national borders. As Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management I would like to focus on this – working together, we are better able to assist affected populations. Europe is about solidarity. I am proud that it is able to collectively help at the time of great need. It is our job, it is our moral duty and when we achieve this, it is good to say it in order to persuade our people that European Union is not only a bureaucratic machine, but also can provide tangible solidarity on the ground.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

20.   Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande (forhandling)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest sprawozdanie sprządzone przez Ulrike Rodust w imieniu Komisji Rybołówstwa w sprawie wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) (A8-0263/2017).

Ulrike Rodust, Berichterstatterin. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Vella, liebe Kolleginnen und Kollegen! Morgen stimmen wir im Plenum über den Nordsee-Mehrjahresplan für die Grundfischbestände ab. Nach dem Ostseeplan ist dies der zweite Mehrjahresplan, den wir verabschieden wollen. Ich möchte mich zunächst bei den Schattenberichterstatterinnen und Schattenberichterstattern, bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die bisherige gute Zusammenarbeit bedanken.

Die Materie ist keine leichte Sache. Es geht um viel. Und es geht um das Jetzt. Wir wollen schnellstmöglich den Plan voranbringen, denn über der Nordsee schwebt der »Brexit«. In der PECH-Abstimmung im Juli hatte sich eine deutliche Mehrheit für meinen Bericht, aber gegen das Mandat für Verhandlungen ausgesprochen. Die Gründe hierfür spiegeln sich in den für das Plenum eingereichten Änderungsanträgen wieder.

Folgende primäre Konfliktlinien sind hier für mich zu erkennen: Erstens die Frage, ob und wie die Freizeitfischerei im Plan berücksichtigt wird. Zweitens, welche Grundfischbestände vom Plan abgedeckt werden, und drittens, in welchem Bereich und unter welchen Bedingungen Fangmöglichkeiten festgesetzt werden dürfen.

Bei der bisherigen Diskussion dieser Themenblöcke wurde ich nicht müde, auf die Grundverordnung als Basis aller Bestimmungen zu verweisen. Und auch heute möchte ich auf diesen Verweis nicht verzichten, zum Beispiel was den Vorsorgeansatz betrifft. Hier muss der Vorsorgeansatz aus der Grundverordnung gelten. Im Ostseeplan sehe ich eine Blaupause für die weiteren Mehrjahrespläne, das heißt unter anderem auch für diesen Nordseeplan. Allerdings bin ich mir bewusst, dass auf gewisse Besonderheiten der Meeresbecken eingegangen werden muss.

Ich finde, dass der im Juli abgestimmte PECH-Bericht für einen Mehrjahresplan in der Nordsee eine gute Basis darstellt. Die nun zur Rolle der Freizeitfischerei eingereichten Änderungsanträge zielen auf Folgendes ab: Erstens: Voraussetzung der Berücksichtigung der Freizeitfischerei soll eine Folgenabschätzung sein. Eventuelle Maßnahmen sollen gegenüber den Zielen verhältnismäßig sein. Zweitens: Dem Gesetzgeber soll es ermöglicht werden, Maßnahmen für die Freizeitfischerei zu erlassen, sollten diese für die Nachhaltigkeit von Beständen notwendig sein. Und meiner Meinung nach beinhaltet der PECH-Bericht bereits ein paar gute, weil zielführende und klare Vorkehrungen in Bezug auf die Freizeitfischerei. So basiert der Änderungsantrag 66 auf den Erfahrungen, die wir letztes Jahr in der Ostsee gemacht haben.

Welche Bestände soll der Mehrjahresplan umfassen? Wollen wir den Plan – wie von einigen Änderungsanträgen vorgesehen – wirklich auf einige wenige Grundfischbestände reduzieren? Meiner Meinung nach sollte der Plan für alle Grundfischbestände klare Vorgaben und Zielwerte beinhalten. Um die Vorgaben und Zielwerte einhalten zu können, müssen klare Bedingungen für Fangmöglichkeiten bestehen. Hier haben wir für bestimmte Bestände Wertebereiche in den Anhängen. Zu diesen Wertebereichen wurden ebenfalls Änderungsanträge gestellt. Daher bitte ich meine Kollegen, den Ansatz des PECH-Berichts zur Freizeitfischerei zu unterstützen. Um Unterstützung bitte ich auch für die Möglichkeiten, schnellstmöglich die Verhandlungen mit dem Rat anfangen zu können.

Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, I would like to congratulate the rapporteur, Ms Rodust, and her team, and also the shadow rapporteurs, for the excellent work done to achieve, in my opinion, a well-balanced report on our proposal for a North Sea plan.

The multi-annual plans are a cornerstone in implementing the objectives of the common fisheries policy at sea basin level, in order to ensure fit-for-purpose fisheries management in our mixed fisheries. They are also important because they pave the way for the direct involvement of stakeholders in fisheries management. This is the second multi-annual plan that the Commission has proposed after the Baltic plan which was adopted last year, in 2016, but it will certainly not be the last. The Adriatic plan has already been presented to you and I aim to propose a multi-annual plan for the mixed demersal fisheries in western waters by the end of the year.

We all have to work together in order to ensure that multi-annual plans are in place for our key mixed fisheries when the landing obligation comes fully into force in the year 2019. I hope that trilogues can start as soon as possible. This is very important. Multi-annual plans will give us the tools to manage these fisheries in a modern and sustainable way.

I have read your amendments with great interest and welcome the amendments that further align this plan to the Baltic Sea plan. Following the Baltic plan helps to avoid having to negotiate once again those points that were already discussed in detail and settled during the trilogue negotiations back in 2016, such as the use of maximum sustainable yield (MSY) ranges.

There are also elements that were not dealt with to the extent needed in the Baltic plan and where we need to find a way forward. Specifically, we have to find a way to deal with mixed demersal fisheries. Such an approach must ensure that we continue to fish sustainably, while also ensuring a flexible management approach. Whatever the political context may be, we will need to have a multi-annual plan in any case, to enable us to put in place a modern management framework for sustainable fisheries.

The Council adopted a general approach in April as a starting point for the negotiations with Parliament. There is a lot of support on the Council side for reaching a mutually acceptable outcome on the North Sea plan before the end of the year. We need the North Sea plan, as it will give us the flexibility to make the management of these fisheries fit for the 21st Century.

Jens Gieseke, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar Vella, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Berichterstatterin Rodust! Im neuen Nordseeplan werden erstmals die Bestände der verschiedenen Fischarten in einem Bewirtschaftungsplan zusammengefasst, mit dem Ziel, die Fischbestände in der Nordsee nachhaltig zu bewirtschaften und konstante Fangmöglichkeiten für Fischer zu gewährleisten.

Die Theorie hört sich gut an, allerdings sehe ich zwei Probleme. Erstens: Stellen Sie sich vor, Sie sind Hobbyangler – also Freizeitfischer. Wenn es nach den Plänen einiger Kollegen hier geht, müssten Sie zukünftig Ihre Fänge registrieren. Die Hobbyangler würden also mit bürokratischen Hürden belastet, obwohl die Freizeitfischerei in der Nordsee kaum Auswirkungen auf die Fischbestände hat. Das ist übertrieben und unnötig. Ich halte es daher für falsch, die Freizeitfischerei grundsätzlich in den Nordseeplan einzubeziehen. Für den Fall, dass die Fischbestände in der Nordsee schlecht sind, kann die Freizeitfischerei durch bereits geltende Regelungen eingeschränkt werden, und ich glaube, das ist sinnvoll.

Wir als EVP haben hier zum Plenum morgen Änderungsanträge eingebracht, die ECR auch, ich denke, dass diese Kompromisse oder diese Vorschläge durchaus annehmbar sind. Außerdem ist die rechtliche Grundlage für eine Einbeziehung der Freizeitfischerei fraglich. Weder die Grundverordnung – sozusagen die Fischereibibel – noch der Ostseeplan und damit die Blaupause für den Nordseeplan schreiben das ausdrücklich vor. Es gibt keine Folgenabschätzung der Kommission und damit keine Grundlage für ordentliche Gesetzgebung. Wir sollten hier nicht über das Ziel hinausschießen.

Zweitens darf es nicht sein, dass die Berufsfischerei in der Nordsee strengeren Vorschriften unterliegt als die Fischerei in der Ostsee. Viele Familien in Küstennähe haben dort Arbeitsplätze und ihre Existenzgrundlage. Da dürfen wir die Fischerei doch nicht ideologiebetrieben einschränken, sondern müssen realistische und unbürokratische Lösungen finden, die die meist kleinen Betriebe nicht über Gebühr belasten. Hier brauchen wir ein richtiges Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Meeresressourcen auf der einen und dem Schutz eines ganzen Berufsstandes auf der anderen Seite. Ich denke, hier können wir zu einer guten Lösung kommen.

Ricardo Serrão Santos, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, prezado Senhor Comissário, quero primeiro que tudo felicitar a relatora, a Sra. Ulrike Rodust pelo trabalho que realizou e, graças ao bom trabalho realizado, há poucas emendas para votar, mas a maioria tem ainda grande relevância.

Neste plenário ouvimos falar muitas vezes em sustentabilidade. É quase uma palavra indispensável para qualquer discurso politicamente correto, especialmente quando diz respeito a assuntos ambientais ou relativos à exploração de recursos naturais. No entanto, quando chega o momento decidir, verificamos que os votos passam a ter que agradar, já hoje, aos eleitores, esquecendo que a sustentabilidade, nem é sequer para amanhã, é para depois de amanhã, ou outro dia, deve ser para sempre. Temos que terminar este ciclo vicioso, populista e passar a ser coerentes.

A Política Comum de Pescas aprovada nesta Casa em 2013 é claríssima. A sobrepesca já deveria ter passado a ser parte do passado da União Europeia. Para os mananciais para os quais não foi possível acabar com a sobrepesca até 2015, há que fazê-lo, no máximo, até 2020. E como é que se faz? É fácil: aplicam-se limites de pesca sustentáveis. Os planos plurianuais e, neste caso, o plano plurianual para o mar do Norte, têm de incluir limites de exploração que não excedam o máximo rendimento sustentável. Se queremos ser verdadeiramente sustentáveis é este o caminho. Se não seguirmos este caminho então, em abono da verdade, que deixemos de dizer que pretendemos a sustentabilidade.

Neste momento é essencial que se aprove este relatório e que se prossiga para o trílogo. Os pescadores que operam no mar do Norte precisam de um quadro legal estável e funcional que sirva de alicerce para as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, ou seja, neste processo o tempo é realmente uma peça essencial.

Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Als er een zee op deze planeet is waar een succesvol visserijbeleid is gevoerd, dan is het de Noordzee. Als er een zee op deze planeet is waar tal van bepalingen van kracht zijn, dan is het de Noordzee. Hierdoor zijn alle visbestanden in de Noordzee goed op peil. Alle grote visbestanden laten positieve trends zien.

Er zijn wel grote offers gebracht door de vissers zelf. De omvang van alle Noordzeevloten is in de afgelopen decennia gekrompen. Veel vissers werden gedwongen te stoppen en hun levenswerk te beëindigen en dat leverde met name bij familiebedrijven pijnlijke situaties op. Maar de vissers hebben ook zelf krachtig bijgedragen aan een verduurzaming en het herstel van de Noordzeebestanden. Het duidelijkst zien we dat bij de ontwikkeling van de innovatieve pulstechniek, een vismethode die brandstof bespaart, die de zeebodem niet kapot ploegt en die vooral de vis naar boven brengt die men wil vangen, selectie in optima forma.

Helaas zijn er toch nog fracties en ngo's die beweren dat de Noordzee wordt overbevist. Men eist nog scherpere regels en onaanvaardbaar hoge normen. Dat maakt de situatie dan echt onwerkbaar. En er zijn ook helaas collega's die de pulsvisserij niet wensen. Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord. Want het is innovatie, maar zou men dan terug willen naar de tijd van de boomkor? Toch alsjeblieft niet!

Vanuit deze overwegingen steunen wij het plan dat op tafel ligt, mits de stemming morgen niet te gek uitpakt. En dan geven we én de Noordzee én de fiscus een goede kans voor duurzame visserij, en met name duurzame gemengde visserij.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI

Vicepresidente

Nils Torvalds, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I would like to make four or five points here. The first is, of course, for Ulrike Rodust. It is a pleasure to work with a rapporteur who has »Ordnung«. »Ordnung muss sein«, as the Germans say. That was a very good start and it guarantees a good result.

The second point is recreational fisheries. That is going to be a bigger and bigger problem in all fisheries and it is coming up also in technical measures. If we do not do something, then it will grow and grow, and overgrow our possibilities. The third issue is the FMSY. There is pressure to accept FMSY upper. I do not think that is an acceptable way of handling this issue. The common fisheries policy (CFP) was clear on this issue and therefore, I hope for support for my amendment on FMSY as a limit.

The fourth problem comes up also in very many files. We are for regionalisation, but we need a backstop. If the regions do not understand how to make their decisions, then we will run into a very problematic situation. This is coming up in several files and therefore, even if you do not like the Commission to step in, we think it is necessary to have a backstop for the future.

The fifth thing concerns the question of order. When this debate started after lunch, my speaking time was at around 19.30; we have lost one and a half hours because of bad handling of the discussion. This thing here is called a wristwatch and I recommend that the presidency has one so that they can count the seconds and the minutes in the future.

Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. –Vooruitkijken, dat doet dit Europees Parlement graag. Ik noem een paar voorbeelden. Vόόr 2030 zal de wereldwijde ontbossing zijn gestopt. Vόόr 2050 zal de CO2-uitstoot met 95% zijn afgenomen en vόόr 2020 zal de overbevissing gestopt zijn. Maar hoe dichter we bij een deadline komen, des te meer verandert vooruitkijken in vooruitschuiven. Het visserijplan voor de Noordzee dreigt symbool te worden van het vooruitschuiven. Als dit plan doorgang vindt, dan blijft overbevissing mogelijk, ook na 2020.

Dat kan anders en dat moet ook anders. Laten we de maximaal duurzame opbrengst als absolute bovengrens hanteren bij het vaststellen van de quota. Dit laat namelijk geen enkele ruimte over voor interpretatieverschillen of flexibiliteit. Zo hebben we dat lang geleden al afgesproken, toen 2020 nog ver weg leek. 2048: dat is een jaar dat ook nu nog ver weg lijkt, maar het is het jaar waarin de wereldzeeën leeggevist zullen zijn als we niet snel maatregelen treffen. Ik roep daarom alle Europarlementariërs op geen quota toe te staan boven de maximaal duurzame opbrengst en beschermingsmaatregelen te nemen die gelden voor alle soorten.

Rest mij nog de rapporteur, mevrouw Rodust, te bedanken voor haar inzet. Zij heeft zich ingezet voor een duurzaam Noordzeeplan en ik hoop dat we bij de stemming morgen ook op haar en haar fractie kunnen rekenen. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

Linnéa Engström, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Först vill jag så klart börja med att tacka Ulrike Rodust för hennes arbete med denna förvaltningsplan. Hon ledde också arbetet med reformen av EU:s nya fiskeripolitik. Den mest centrala frågan i hela reformen är hur vi ska kunna fiska hållbart.

Tillsammans med ministerrådet beslutade vi i grundförordningen att fiskebestånden ska återställas och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. Det är den enda lösningen för att vi långsiktigt ska få hållbara bestånd. Då håller det inte att fiska på en nivå som medger en dödlighet långt över den som är maximalt hållbar. Då kommer vi aldrig att nå vårt mål. Det säger sig självt att det är omöjligt.

Den gemensamma fiskeripolitiken satte en gräns, och den gränsen heter FMSY. Mer än så kan vi inte fiska. Jag stöder därför det ändringsförslag som ALDE-gruppen har lagt fram om att ta bort de intervall som överskrider FMSY och uppmanar alla andra att göra samma sak. Det var nämligen det som vi alla gemensamt beslutade i den gemensamma fiskeripolitiken.

Vi har alla ett intresse av hållbara fiskebestånd. Det är en förutsättning för friska hav, för sysselsättning och inkomst i det kommersiella fisket men också för fritidsfisket. Vi är många att utnyttja resursen, och i vissa fall är det så att fritidsfisket har en väldigt stor inverkan på fiskebestånden.

Vi har ett gemensamt intresse av att bevara bestånden så att de fortsätter att ge avkastning också för framtida generationer. Därför måste också fritidsfisket ta ansvar i de fall där det har stor påverkan på våra fiskebestånd. Fiskeriutskottet antog i sitt betänkande en punkt som säger just detta. Det är viktigt att stöda den punkten om vi ska kunna garantera hållbarhet på lång sikt.

David Coburn, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, look at a map, any of you. Much of the North Sea is British, and much of the rest is Norwegian. For the European Union to have a plan past 2019 is sheer effrontery. Worse, having stolen commercial fisheries, they are now trying to steal recreational fisheries by adding them to the plan too. It is entirely straightforward and simple: we reject this plan. Brexit must mean that this never happens. Instead, there must be a United Kingdom fisheries plan. This should encourage proper conservation and allow fish stocks to grow. Keep out all foreign boats, make fishing flags of convenience impossible, be properly policed by the Royal Navy: this is a real North Sea plan, and we hope for the sake of British fishermen that David Davis is not stupid enough to be taken in or gulled by yours. Ruth Davidson in Scotland is not backing Brexit, so that is not going to help our fisheries, and neither is Nicola Sturgeon's SNP, who want to give our fisheries away to the European Union. That is unacceptable to Scottish fisheries and the reason why Alex Salmond lost his position, as did various other Scottish nationalists, and the rest of them will too.

Sylvie Goddyn, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, ce plan pour la mer du Nord présente selon moi deux avantages.

Le premier est, bien sûr, le caractère pluriannuel, qui va permettre de donner plus de visibilité aux pêcheurs. Il est important, en effet, que la variation des possibilités de pêche pour tel ou tel stock ne soit pas brutale d'une année sur l'autre.

Le second avantage est que ce plan a pour objet de remédier aux problèmes causés par les stocks à quotas limitants. En effet, les stocks démersaux, c'est-à-dire les stocks d'espèces vivant sur les fonds marins, sont souvent exploités dans le cadre de pêcheries mixtes. Concrètement, cela veut dire que, lorsque les filets sont relevés, il peut y avoir différentes espèces capturées: cabillaud, églefin, lieu noir, merlan, sole, plie ou encore langoustine. Pour les pêcheurs, le problème est qu'ils doivent en principe stopper leur campagne dès qu'ils ont atteint leur quota sur une espèce même s'ils disposent encore de quotas sur d'autres espèces.

En effet, l'obligation de débarquement rend désormais illégal le rejet de toute prise dépassant un quota. Ce plan devrait donc remédier à ce problème en introduisant des possibilités d'échange de quotas entre États membres, mais aussi avec des pays tiers. De même, les possibilités de pêche seront attribuées par fourchette de façon à être plus flexibles.

Toutes ces mesures convergent donc vers une plus grande souplesse et une plus grande visibilité au profit des pêcheurs. C'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ce plan.

Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, querido comisario, recuerdo bien lo que en 2013 aprobamos junto con el Consejo: la reforma de la PPC, que hoy algunos quieren ignorar. Y cuando eso sucede, nosotros los políticos perdemos toda la credibilidad frente a la sociedad, y los operadores no tienen seguridad jurídica, requisito esencial para cualquier empresa.

Apostamos entonces por los planes plurianuales y por la regionalización, y trabajamos con los pescadores, convenciéndoles de que las medidas regionalizadas a través de los planes multianuales les acercaría mucho a la toma de decisiones. Sin embargo, cuando el entusiasmo se convierte en frustración, es muy difícil restablecer la confianza. Los pescadores se sienten hoy frustrados, igual que yo. Esperaban otra cosa de este plan. Esperaban que los rangos dentro de los cuales el Consejo puede fijar el total admisible de capturas se fijaran con bases científicas sólidas. Eso es precisamente lo que establece el Reglamento de base en su artículo 9, apartado 1, pero, en este plan, se han propuesto rangos sin ninguna base científica.

Los pescadores también confiaban en que las medidas tendrían en cuenta su impacto socioeconómico, como prevé la PPC en el artículo 9, apartado 4. Aquí otra vez fueron engañados. No voy a referirme a las posibilidades de capturas, que también en este caso han sido engañados.

Yo espero, sinceramente, que se modifiquen estos puntos mañana. No quisiera en modo alguno asociarme a un mandato del Parlamento que engañe a quienes deben aplicar lo que decidimos aquí, ya que los mismos operadores no tendrían ninguna motivación para cumplir con estos requisitos.

(El orador acepta responder a una pegunta formulada con arreglo al procedimiento de la »tarjeta azul« (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

Patrick O'Flynn (EFDD), blue-card question. – I would just like to ask the Member what he proposes to do on behalf of the rest of the European fleet when the United Kingdom takes back control of its exclusive maritime economic zone stretching up to 200 miles from the British coast, as it is entitled to under international law.

Gabriel Mato (PPE), respuesta de »tarjeta azul« . – Cuando eso suceda, lo veremos, como también veremos qué sucede con el acceso a los mercados europeos por parte del Reino Unido.

Isabelle Thomas (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais d'abord à mon tour remercier l'excellent travail de la rapporteure Ulrike Rodust et, comme je l'avais souligné lors du débat sur le plan pluriannuel en mer Baltique, un plan pluriannuel est un bon outil pour les pêcheurs. Il répond à l'impérieuse nécessité de visibilité et de stabilité, condition certes insuffisante mais nécessaire à la viabilité économique et sociale de toute activité économique.

Une autre condition de cette viabilité de l'activité de pêche est la gestion durable de la ressource. La mise en œuvre du rendement maximum durable (RMD) en adéquation avec le niveau des TAC (totaux admissibles de captures) a déjà abouti à des résultats spectaculaires sur les stocks de poissons, puisque 52 % des stocks de la mer du Nord sont gérés de manière durable et ont atteint le RMD – et nous ne le disons pas assez, Monsieur le Commissaire – et les résultats sont encore meilleurs en Atlantique Nord-Est.

C'est pourquoi je ne comprends pas, en plus de la question de la légalité dont vient de parler M. Mato, en plus de la question du principe d'égalité qui serait affecté par rapport au plan baltique, je ne comprends pas la surenchère de ces dernières heures sur le RMD. Je veux parler des amendements 80 et 85, déposés par le groupe ALDE, et je le dis sincèrement, vraiment, je ne vous comprends pas. Nous avons une politique commune de pêche ambitieuse basée sur un RMD qui permet de vaincre la surpêche en Europe et c'est au moment où l'on devrait se satisfaire que vous choisissez de distiller le doute chez les Européens, en demandant d'en rajouter encore et encore.

En revanche, je voudrais me réjouir de l'initiative de la rapporteure, qui a pris en considération la pêche récréative, et je soutiens sa position, à condition toutefois que les futurs quotas attribués à la pêche récréative soient bien calculés sur les prises historiques de cette pêcherie et non sur les quotas de la pêche professionnelle, qui subirait ainsi une double peine.

Enfin, ces zones de pêche en mer du Nord sont particulièrement sensibles dans la perspective du Brexit – on vient de l'entendre. Elles sont en effet adjacentes ou intégrées au Royaume-Uni.

Ce plan doit aussi servir de feuille de route à la future coopération toute amicale entre l'Union et les pays tiers dans la gestion durable de la ressource halieutique.

Czesław Hoc (ECR). – Panie Przewodniczący! Istotą dobrego sprawozdania pani poseł Ulrike Rodust jest wdrożenie na Morzu Północnym kluczowych aspektów reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Zatem wieloletni plan powinien zagwarantować, że cele i wartości docelowe zarządzania oraz normy zarządzania będą takie same i będą obejmować wszystkie stada ryb dennych w Morzu Północnym. Również nakazy odtworzenia poławianych gatunków do zdrowych poziomów powinny obowiązywać wszystkie stada denne. Wieloletni plan ma za zadanie zrównoważoną ich eksploatację zgodnie z zasadami MSY.

To sprawozdanie ułatwi także wprowadzenie obowiązku wyładunku, a dzięki współpracy regionalnej znajdą się rozwiązania dla tzw. gatunków blokujących w połowach wielogatunkowych. Należy też podkreślić, że akweny morskie Unii Europejskiej to symboliczny system naczyń połączonych. Zlekceważenie ekosystemu i jakiekolwiek odejście od zrównoważonego połowu ryb na Morzu Północnym spowoduje prędzej czy później fatalne skutki na innych morzach opływających Unię Europejską.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente, creo que la mejor manera de equilibrar el objetivo de conservar las poblaciones de peces en estas aguas del mar del Norte y mantener la actividad de nuestra industria pesquera es seguir apoyando estos planes plurianuales y ajustar el máximo rendimiento sostenible a los parámetros de la política pesquera común. Por eso no apoyaré las modificaciones de rangos.

Celebro que el plan incorpore la pesca recreativa: es una urgente necesidad. Votaré a favor de los actos delegados de la Comisión para evitar que una posible inacción de algunos Estados miembros, en el marco de la llamada regionalización de la PPC, desproteja las poblaciones y, en la misma línea, apuesto por mantener medidas de control, que se eliminaron en la Comisión. Y estoy de acuerdo en mantener el principio de precaución cuando no haya estudios suficientes para determinar el estado de las poblaciones y haya un claro riesgo.

Espero también que el brexit no reste eficacia a un plan centrado en proteger la vida y el medio marino, una tarea que, sobre todo, interesa a quienes viven en él.

Ian Hudghton (Verts/ALE). – Mr President, representing the fishing nation of Scotland I believe that fisheries management should lie in the hands of the fishing nations themselves, cooperating necessarily with each other on a regional basis, such as around the North Sea. This belief holds true whether within the EU or outwith. Scotland should have the power to work with its neighbours to manage its fisheries within the principles set out in international law.

The old CFP was an over-centralised disaster. The reformed policy at least provides a foundation for a more regional system of management. Indeed, the Commission states that Member States having direct management interest may submit joint recommendations for fisheries management in the North Sea. This is not before time.

While supporting the basic principle of multiannual planning, and in particular the devolved nature of decision-making, I do have concerns about the inclusion of recreational fisheries by this Parliament. That goes in the opposite direction, and I cannot support such an idea. Surely the fishing nations of the North Sea can decide for themselves whether that is a problem and, if so, how to deal with it.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

David Coburn (EFDD), blue-card question. – Thank you, Ian, for taking my question. I always have great respect for you and know a fair bit about fish with being on the Committee on Fisheries. I just want to ask you: do you now recognise that we are leaving – and Scotland is leaving – the European Union and that fishing will be managed by Britain and not by the European Union, and that, because of all that we have been telling you forever, that we need to get out of the European Union to protect Scottish fish and protect Scottish fishermen and their fleets, that now in the north-east of Scotland, people are building boats, training young lads to go fishing and there is now a boom in this thing. Will you now agree that you were wrong in the SNP, and that UKIP was right, sir?

Ian Hudghton (Verts/ALE), blue-card answer. – Many times in this place I have said on the record that the CFP has been a disaster for Scotland, and many times I have said in this place on the record that one of the principal reasons for that has been the failure of the UK government – successive UK governments – to do anything useful for Scotland's fishing communities in EU negotiations. I do not trust the UK government in EU negotiations. I do not trust a UK government to sensibly and effectively manage Scotland's fisheries itself either. That's why I said earlier that Scotland should have the power: Scotland, a fishing nation, should have the power to manage its fisheries along with its neighbours around the North Sea and in the other areas where we have an active interest.

Werner Kuhn (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar Vella! Frau Kollegin Rodust als Berichterstatterin: Danke für Ihre umfangreiche Arbeit. Aber ein Prinzip sollten wir diesbezüglich immer im Auge behalten, und das heißt: Qualität muss vor Geschwindigkeit gehen, ob der Brexit uns im Nacken sitzt oder andere geschwindigkeitserhöhende Kriterien da sind, wir sind das unseren Fischern schuldig. Und wenn der Plan nicht hält, was er verspricht, dann steigt im Sektor und auch in der Bevölkerung der Unmut gegenüber der EU.

Deshalb sind wir als EVP dafür, dass wir hier sehr klare und auch einfache Definitionen haben. Im Nordseeplan brauchen wir einen einfachen Einsatz für die Gruppeneinteilung. Das heißt: nur die species, die tatsächlich auch quotiert sind, die total allowed catch haben. Und wir brauchen anwendbare Korridore für die Quoten auf wissenschaftlicher Basis. Wenn ich dann immer höre »Also, es darf keine Überfischung geben, et cetera pp.« …: Wenn ein Bestand in so guter Verfassung ist, dass er andere sozusagen bedroht – das haben wir zum Beispiel bei der Interaktion zwischen dem Wittling und der Krabbe –, da muss man auch mal mehr aus dem Bestand herausnehmen, damit sich die Krabben wieder erholen können. Mit einer flexiblen Korridorlösung ist auch der Bereich für die Regelung der begrenzenden Arten, der choke species, ganz, ganz wichtig. Denken wir nur an Kabeljau und Scholle. Wenn die Quote für die Scholle sozusagen abgefangen ist, ja, dann muss ich aufpassen und auch klare Verhältnisse haben, wie ich mit dem Kabeljau weiter umgehen kann.

Eines will ich nur noch mal klipp und klar sagen: Seit 50 Jahren ist der Bestand der Speisefische in der Nordsee nicht besser gewesen als zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben eine Million Tonnen mehr Biomasse für den Hering. Weil hier immer gesagt wird: Ja, das ist alles unmöglich, was hier in der Europäischen Union gemacht wird. Wir haben doch Managementpläne für den Kabeljauplan erarbeitet! Der war in einer ganz schwierigen Situation, jetzt hat er sich wieder erholt, er ist über den Triggerpunkt hinaus, wir können ihn wieder befischen. Und das muss hier in dieser Runde auch nochmal gesagt werden: Die Managementpläne, die wir bis jetzt hatten, haben auch Wirkung gezeigt!

Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señor presidente, quisiera agradecer a mi colega Ulrike el buen trabajo que ha realizado en este plan, como en cualquier trabajo que afronta. Hay que decir que la introducción de los planes plurianuales es uno de los instrumentos clave en la política pesquera común para gestionar de manera sostenible los recursos.

Es fundamental no perder de vista que estos planes plurianuales, tanto el del mar del Norte como el del Báltico, ya aprobado, sientan precedente para futuras propuestas de gestión en el Atlántico y en el Mediterráneo. Y, a medida que nos vamos hacia aguas más meridionales, las pesquerías son mixtas, es decir, que la interacción de especies es mayor, por lo que es fundamental dotar a estas zonas de planes de gestión razonables en el futuro.

Los planes plurianuales también tienen que estar dotados de flexibilidad, y esa flexibilidad tiene que permitir moverse en los rangos que establece la mortalidad por pesca, tanto para tomar decisiones cuando las poblaciones están en peligro e implementar las medidas correctoras necesarias, como para aumentar las posibilidades de pesca cuando las poblaciones están en buen estado.

Es fundamental señalar que, a través de este plan, se gestionarán aguas que pertenecen al Reino Unido, y es muy importante destacar aquí que, a pesar del brexit —de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea—, es fundamental hacer una gestión de las pesquerías responsable, porque los peces no entienden de fronteras, señores. Y se lo digo a los de enfrente, especialmente.

Sander Loones (ECR). –»'t Es kerremesse in Ostdunkerke, es 't allecht ook kerremesse in d'helle«. Kermis in de hel: dat is wat de vissers bij ons zeggen wanneer er zwaar weer op komst is. En als ik zie wat hier op tafel ligt in dit Europees Parlement, dan ben ik er niet helemaal gerust in. Ik woon aan de zee aan de Vlaamse kust. Als ik de vissers zie bij ons in Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge, Blankenberge, dan zie ik dat zij het moeilijk hebben. Ze hebben het moeilijk, ook door de zaken die hier beslist worden in Europa en ook door de brexit die eraan komt.

Tegelijk is het zo, zoals boeren hun land en hun dieren graag zien, zo zien vissers graag de zee en de vis. Zij beseffen ook maar al te goed dat ze die moeten koesteren en dat ze die omslag zullen moeten maken naar een meer duurzame visserij. Maar dat kan ook zonder al te complexe plannen. Laat ons dat dan ook zo doen. Laat ons een eerlijk, flexibel en eenvoudig systeem uitwerken en laat ons alsjeblief ook de recreatieve vissers hun visje gunnen.

Procedura catch-the-eye.

Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι βλέπω ίσως θα έχουμε μια επανάληψη του »πολέμου του μπακαλιάρου«, αυτό το οποίο είχε συμβεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ερχόταν, μεταβατικά πλέον, η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη βλέπουμε και αντιθέσεις και ανάμεσα σε εκπροσώπους, βουλευτές από τη Σκωτία, και από αυτούς οι οποίοι υποστήριξαν το Brexit.

Δεύτερον, το σχέδιο αυτό ακολουθεί ουσιαστικά το σχέδιο της Βαλτικής. Εκεί έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις και αν δεν κάνουμε συζητήσεις επί των σχεδίων αυτών αυτά τα σχέδια πλέον θα εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές.

Τρίτον, υπάρχει σοβαρό θέμα με την ερασιτεχνική αλιεία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τέθηκαν αρκετοί προβληματισμοί. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το τεράστιο διοικητικό άχθος για τους ερασιτέχνες αλιείς. Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την πρόταση. Ελπίζω μέχρι αύριο να διευθετηθούν τα περισσότερα.

Procedura catch-the-eye

Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank all the honourable Members for their interventions and valuable views and I promise that I have taken due note of this very interesting debate.

I would like to make some comments and let me start with leisure fisheries because this was mentioned by a number of speakers. I think that recreational fishing must be taken into account when setting fishing opportunities, without unnecessary intervention. The way that we do this is: we always ask the Institute for Systems, Informatics and Safety (ISIS) to provide us with information on recreational angling when it plays a significant role.

With regard to Brexit – a number of Members spoke about Brexit – I agree and it has already been said that stocks have no boundaries. As long as we have shared stocks, we also have a shared responsibility. We have to have the best management framework to work for sustainable fisheries, with or without Brexit. Others spoke about the issue of choke and this is indeed one of the main purposes of the plan. The ranges of fishing mortality will provide us with an additional instrument for addressing choke situations as well.

Our colleague, Mr Serrão Santos, spoke about sustainability and I totally agree with him that we have to be serious about sustainability and to do away, phase out and stop overfishing because overfishing could be as harmful as illegal, unreported and unregulated fishing (IUU).

Mr Torvalds and Mr Mato spoke about regionalisation. It is true that some serious regions have taken regionalisation on board and it is working very well for them. It is also true that in some cases, the Commission has to come in and take decisions to act. But everyone is recognising that regionalisation is in the best interest of the stakeholders, and especially of the fishermen themselves.

I do not agree with Ms Hazekamp when it was said that overfishing is continuing and we are not getting results. On the contrary, the common fisheries policy (CFP) is providing us with some positive results and as has already been mentioned, the number of stocks at maximum sustainable yield (MSY) has increased from 9 up to 36 and that is, for me, a very good result. I also agree with Linnéa Engström that with healthy stocks everyone benefits, whether this is the leisure or the commercial industries, so both have to take on responsibilities when it comes to sustainable management.

Mr Mato knows that the worst thing that could impact negatively on fishermen is a lack of sustainable management and this is exactly what we do not want to have and is exactly what the multi-annual plan is giving us. I agree with Ms Thomas about the essentials of the plan, especially the sustainable management of resources not only to reach but to maintain the stocks at maximum sustainable yield (MSY). Mr Hudghton also reminded us that apart from the CFP, there are also international obligations to be complied with by everyone, including the UK after Brexit.

I also agree with Mr Kuhn when he mentioned as well that we need to start looking at the interaction and the impact of one species over other species and we will be moving in that direction when we start taking into consideration and taking the ecosystem approach, because I agree that this is a very important remark. I also agree with Ms Aguilera García that we have to make multi-annual plans (MAPs) work so we can then move to other areas and to other stocks, especially in the South.

Let me reiterate that it is of utmost importance that the multi-annual plans are made fit for purpose and to ensure this, they must focus on the tools to ensure a practical and a sustainable management framework for our mixed demersal fisheries. Multi-annual plans should be adopted as a matter of priority as well, and the Commission will make every effort to assist the co-legislators in the coming trilogues. Thank you once again for all your cooperation, remarks and comments.

Ulrike Rodust, Berichterstatterin. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben nun in der Debatte einige Argumente zum Thema Freizeitfischerei, Wertebereiche und Gruppeneinteilung gehört. Ich möchte in diesem Kontext nochmals die Situation in der Ostsee in Erinnerung bringen. Dort hat die Freizeitfischerei einen großen Einfluss auf die Dorschbestände.

Im PECH-Bericht greifen wir in Änderungsantrag 66 zur Freizeitfischerei deshalb die Struktur des ICES-Gutachtens auf, das eine Unterscheidung zwischen Gesamtfang, kommerziellen Fängen und Freizeitfischerei macht. Die Differenz aus Gesamtfang und Freizeitfischerei ergibt die Empfehlung für die kommerzielle Fischerei. Der Gesamtfang ist durch die Wertebereiche der Mehrjahrespläne beschränkt. Ich bin der Meinung: Wird die Freizeitfischerei bei der Festsetzung von Fangmöglichkeiten außer Acht gelassen, können die gesetzten Ziele der GFP nicht eingehalten werden. In der Art und Weise des Umgangs der vom Plan abgedeckten Grundfischbestände sind in der Debatte die unterschiedlichen Auffassungen sehr deutlich geworden. Das wird morgen eine Mehrheit im Plenum entscheiden müssen. Dasselbe gilt auch für die Wertebereiche.

Ich habe bereits vorhin angeführt, dass ich weiterhin die Hoffnung auf ein rasches Vorgehen habe. Die Brexit-Verhandlungen warten nicht auf uns, sondern wir müssen den Verhandlungsführern mit dem Nordseemanagementplan schnellstmöglich ein stabiles Fundament an die Hand geben. Ich bedanke mich für die rege Debatte und wünsche Ihnen allen und mir auch einen schönen Abend.

Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si terrà domani, 14 settembre 2017.

21.   Fremtidigt Erasmus+-program (forhandling)

Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sull'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sul futuro del programma Erasmus+ di Petra Kammerevert, a nome della commissione per la cultura e l'istruzione (2017/2740(RSP)) (O-000062/2017 - B8-0326/2017) .

Petra Kammerevert, Verfasserin. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrter Herr Kommissar! In diesem Jahr feiert Erasmus, eines der erfolgreichsten Programme der EU, seinen 30. Geburtstag. Im Laufe dieser 30 Jahre ist das Programm deutlich ausgebaut worden und hat das persönliche und berufliche Leben von etwa 9 Millionen Studenten, Auszubildenden, Freiwilligen, Lehrkräften, Pädagogen und Jugendbetreuern entscheidend geprägt. Erasmus+, wie es heute heißt, bietet die ideale Gelegenheit dafür, Europa unmittelbar zu erleben und damit auch der anhaltenden Europaskepsis konsequent entgegenzuwirken. Und zwar indem junge Menschen – sei es als Studierende, Auszubildende oder Schüler beziehungsweise erwachsene Fach- und Lehrkräfte aus unterschiedlichen Bildungsbereichen – durch internationalen Austausch Europa als Chance begreifen.

Durch Erasmus wird Europa für den Einzelnen erfahrbar gemacht. Es bietet die Möglichkeit, direkt an Europa teilzuhaben. Dabei fördert Erasmus als europäisches bürgernahes Programm Werte wie Toleranz und Freiheit, Verständnis für andere Kulturen und Demokratiebewusstsein. Allerdings profitieren noch zu wenige Menschen von Erasmus+. Nach Angaben der Kommission haben bislang nur etwa 5 % der jungen Unionsbürger an dem Programm teilgenommen. Das dreißigjährige Bestehen von Erasmus+ sollte daher zum Anlass genommen werden, das Programm zu verbessern und deutlich auszubauen.

Der Kulturausschuss hat hierzu eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission gestellt sowie eine Resolution vorgelegt, um bereits jetzt die Diskussion über ein Nachfolgeprogramm nach 2020 zu beginnen. Im Rahmen der Parlamentsresolution zur Zukunft von Erasmus+ betont der Ausschuss die Bedeutung des Programms als Aushängeschild der Europäischen Union und als essenzielles Instrument zur Unterstützung von Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Jugend, Ausbildung und Sport. Dennoch muss für das Nachfolgeprogramm evaluiert werden, wie man den Zugang offener und inklusiver gestalten kann, damit auch benachteiligte Jugendliche die Chance bekommen, eine solche Auslandserfahrung zu machen.

Der Ausschuss hat mit seiner großen Mehrheit seit jeher Erasmus als eine wichtige Investition in die Zukunft Europas betrachtet und sich daher stets für eine starke finanzielle Ausstattung eingesetzt. Aus meiner Sicht muss es das Ziel sein, mittelfristig jedem Menschen unter 27 Jahren die Möglichkeit zu geben, an mindestens einem der Programmteile teilzunehmen. Hierfür bedarf es einer Vervielfachung der finanziellen Mittel schon in der nächsten Programmperiode. Ich begrüße sehr, dass beispielsweise die italienische Regierung im Rahmen der Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen eine Verzehnfachung der Mittel gefordert hat und auch viele andere politische Akteure bereits mit einer konkreten Zahl als Faktor der Vervielfachung sympathisieren. Sie alle können sicher sein, dass sie damit zumindest im Ausschuss für Kultur und Bildung und hoffentlich auch im ganzen Haus offene Türen einrennen.

Das Gesamtbudget von Erasmus+ wurde für die laufende Förderperiode deutlich erhöht und von der Kommission und dem Europäischen Parlament als großer Erfolg gefeiert. Dies hatte bei Antragstellern viele Erwartungen auf eine bessere Ausstattung der Projekte geweckt. Diese Erhöhung kam jedoch erst mit großer Zeitverzögerung an. Viele durchaus förderfähige Projekte mussten und müssen auch heute noch abgelehnt werden. Dies führt dazu, dass insbesondere Träger und Einrichtungen ohne Erfahrung mit europäischen Projekten und Programmen von einer Antragstellung absehen, oder wenn sie abgelehnt werden, sich frustriert zurücklehnen und sagen: »Das mache ich nie wieder.«

Nach wie vor sind mangelnde Klarheit und eine allgemeine Benutzerunfreundlichkeit des Leitfadens festzustellen. Die Antragsverfahren sind viel zu komplex und die Antragsformulare mit fast über 40 Seiten viel zu umfänglich. Wir müssen außerdem für die Zukunft dafür sorgen, dass insbesondere junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen eine bessere Förderung durch Erasmus+ erfahren. Mobilität und Bildung dürfen kein Privileg von wenigen bleiben. Insbesondere bei individuellen Auslandsaufenthalten im Rahmen von Studium und Ausbildung gibt es hier deutlichen Nachbesserungsbedarf, und jeder, der mal im Ausland gelebt hat, weiß, dass das mit vielen Unkosten verbunden ist, die von der Erasmus-Förderung nur ansatzweise gedeckt werden können.

Erasmus ist und war kein beschäftigungspolitisches Instrument, auch wenn sich Auslandsaufenthalte natürlich gut im Lebenslauf machen und sogenannte soft skills erworben werden, die jeder Arbeitgeber gerne sehen will. Ein Nachfolgeprogramm sollte das Prinzip des lebenslangen Lernens, der lebenslangen Mobilität in den Fokus stellen, sowie formales und non-formales Lernen gleichermaßen fördern. Wir müssen aufpassen, dass wir Erasmus+ nicht arbeitsmarktpolitisch überfrachten. Wir erreichen mit Erasmus+ mit wenig Geld einen hohen Fördereffekt und leisten einen echten Beitrag dazu, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in der EU zu stärken.

Erasmus ist eine gute Investition in die Zukunft unserer Kinder, und es steht wie kein anderes Programm der Europäischen Union für den Erfolg der europäischen Idee. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg, dieses Programm noch erfolgreicher zu machen! Ich setze auf die Unterstützung der Kommission und hoffe auf die Einsicht des Rates, dass hier das Geld wirklich gut angelegt ist.

Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Mr President, Erasmus+ is the European Union's most powerful tool to connect with citizens and create a community of values, knowledge, skills and competences. It brings people together in ways that no other programme can. Since its launch in 1987, Erasmus and its successor programmes have given nine million people the chance to study, train, volunteer or gain professional experience abroad.

In 2014 the Erasmus+ programme integrated all previous initiatives in the fields of education, training, youth and sport. Since then, in less than three years, two million citizens from 33 European countries have experienced the positive impact of Erasmus+. This year we are proudly celebrating the programme's 30th anniversary, involving European citizens – and especially young Europeans – through social media, conferences, debates and exhibitions across Europe. Thank you all for your support in celebrating the 30th anniversary on 13 June in this very hemicycle. Erasmus+ is undoubtedly a success story. It also enjoys support outside the political world across countries and institutions, with more and more calls for considerable budgetary increases for the next programme in order to reach even more Europeans.

I would like to thank you for your oral questions and today's debate, which underlines the two most crucial issues regarding the future programme, the programme's structure and the money we will invest in it. The feedback we have received from national authorities and various stakeholders in the context of the mid-term evaluation indicates that there is a strong call for stability in the structure of the programme to meet the unmet demand and for further simplification to reduce the administrative burden for all. In particular, preliminary results of the Erasmus+ mid-term evaluation show the high level of appreciation by national authorities, stakeholders and project participants, notably of the integrated nature of the programme, covering learning in all its contexts, whether formal or non-formal, and at all levels of the lifelong learning continuum, from early childhood education and schools, vocational education and training through to higher education and adult learning; the adaptability of the programme, able to re-adjust priorities to EU-level emerging challenges and needs, for example the much-reinforced emphasis on social inclusion and prevention of violent radicalisation, following the Paris Declaration of March 2015, and the mobility experiences with high levels of satisfaction expressed both by learners and staff and across all fields and types of mobility.

I strongly believe that Erasmus+ should be available to all young Europeans, and I share your ambition in this respect. We also need to focus on where the programme adds value. For example, the programme should support young people going into forward-looking study fields where Europe needs expertise and must have the ambition to be a world leader, such as climate change, clean energy, robotics, digitalisation, etc. The Commission will continue to put forward two sorts of action to support innovation and development. On the one hand, we focus on skills for life from an early age and with regard to all forms of learning. On the other hand, we encourage stronger links between schools, including vocational education and training schools and higher education institutions, as well as between education and the world of work. This will help young people develop a broad set of competences to do well in life and at work in increasingly multicultural societies.

We must also respond to the calls for a more inclusive and outreaching programme. Thus we need to significantly increase the number of opportunities offered to school pupils, vocational education and training students and apprentices. The programme needs to help young people access high-quality education, irrespective of their social background. Mobility should therefore be common practice in school education and vocational education and training, similar to what has become the norm in higher education over the last decades. It is of paramount importance to the development of most-needed transfers of skills.

Moreover, we should be more inclusive and better-suited to young people's needs, and for this we need to provide a European experience even to those who are not mobile. In this context, making better use of digital approaches, virtual tools and online platforms plays a prominent role. Web-enhanced learning programmes, such as blended learning that combines digital media with traditional classroom methods, can complement physical mobility to widen access to the programme. It is in this vein that in June we launched a new Erasmus+ mobile application designed for students, vocational learners and participants in youth exchanges to facilitate the mobility experience for generations to come. This app will bring the Erasmus+ programme even closer to citizens, making it more user-friendly, accessible and inclusive and adapting it to the digital era.

I welcome your support for strengthening Erasmus+ in order to allow it to reach many more Europeans and to continue building a stronger and better Europe.

Michaela Šojdrová, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would like to thank the Commissioner for his understanding approach. I agree with you, Commissioner, that Erasmus+ is the most successful European programme. It is an investment in our future. We would like to ask the Commission about two very relevant points. What should be done to make the programme more accessible to more EU citizens? Secondly, what financial and budgetary reforms are needed to enable this flagship EU programme to reach its ambitious goals?

This debate is very topical. Less than 5% of young Europeans benefit from the programme due to socioeconomic factors and limited funding. Erasmus+ is now facing increasing financial risks from other initiatives, such as the European Solidarity Corps. For this programme not to have any fresh money would be unacceptable for us.

I welcome the fact that volunteering is emphasised in our resolution because this value has to be enhanced. Erasmus+ has to be given priority and has to be more ambitious and reach more teachers, students, apprentices and volunteers, including people from disadvantaged groups. The question today is whether we are ready to fundamentally increase the budget of Erasmus+ in the upcoming financial period. I am convinced we should do that. Only then will the Erasmus+ programme be more inclusive and become a real investment in our future.

My last point is on the European Student Card, which is in the resolution. It is now up to the Commission to find a feasible solution and to take into account that the International Student Card already exists as a functional tool.

Erasmus+ is our common opportunity – let us invest in our future!

Silvia Costa, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, oggi il Presidente Juncker ha dato una prospettiva politica all'Europa, cogliendo il cambio di vento che può gonfiare le vele dell'Unione. Ma, curiosamente, non ha ricordato che il vento più forte viene dalle nuove generazioni, quelle che vivono l'Europa come loro casa, rifiutano i muri, sono delusi dalla Brexit e chiedono più Europa, più opportunità per crescere, per condividere, per avere un futuro di cittadini europei.

A trent'anni dal lancio del programma Erasmus, si è detto, nove milioni di giovani, e non solo giovani, hanno sperimentato la mobilità educativa, formativa, la pratica di cittadinanza attiva, di volontariato, di sport: ma rappresentano, appunto, solo il 5 % dei giovani europei. Per questo la commissione per la cultura e l'istruzione ha chiesto un segnale forte nella prossima programmazione pluriennale, per mettere davvero i giovani al centro delle politiche europee.

Il gruppo S&D, come già richiesto anche dal Governo italiano – lo ricordava la prima la Presidente Kammerevert – si batterà per ottenere la moltiplicazione delle risorse stanziate attualmente, perché prendiamo sul serio l'impegno assunto, anche nel Libro bianco del Presidente Juncker, di avere almeno il 20 % dei giovani coinvolti.

Dobbiamo però rendere il programma più accessibile, facilitare il sistema di riconoscimento dei crediti e le competenze non formali, invitare le università ad applicare pienamente gli accordi di apprendimento come parte obbligatoria della mobilità, anche su piattaforme, aumentare l'entità delle borse e introdurre agevolazioni come la European student card da noi proposta per accedere a facilitazioni e servizi in tutta Europa.

Vogliamo ripristinare la mobilità per gli studenti delle scuole superiori e rafforzare la mobilità nella formazione professionale e nell'apprendistato, rendendo più accessibili i partenariati scolastici, arricchendo i contenuti di apprendimento e rafforzando la partecipazione all'e-Twinning.

Va raccolta la sfida educativa tra gli immigrati e i rifugiati, anche sostenendo progetti di integrazione e corridoi educativi. Per i prestiti a chi frequenta i master, dobbiamo rivedere le modalità, perché non stanno adeguatamente funzionando. Ma soprattutto il programma deve rafforzare il valore aggiunto della cooperazione europea, dell'educazione civica, della comprensione interculturale come elementi distintivi.

Kazimierz Michał Ujazdowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Zdecydowanie opowiadam się za tym, by program Erasmus uelastycznić i w każdym sensie rozszerzyć, także w sensie budżetowym. Program ten sprawdził się. Bardzo wielu studentów nabyło większe kompetencje, poznało kultury innych narodów europejskich. Należy wzmocnić go także w sensie finansowym. Zamiast powoływania nowych agencji, o których mówił przewodniczący Juncker w przedpołudniowym wystąpieniu, można z powodzeniem i dla dobra przyszłości młodego pokolenia i całej Europy zwiększyć nakłady budżetowe na program Erasmus. Chcę też uwrażliwić komisarza Navracsicsa na inną kwestię, mianowicie kwestię funkcjonowania programu po brexicie. Wielka Brytania była krajem bardzo pożądanym w ramach programu Erasmus, a Brytyjczycy odwiedzali w ramach Erasmusa państwa europejskie. Należy zadbać o to, żeby pomimo brexitu wymiana na wzorcach Erasmusa była kontynuowana. Upomina się o to European Christian Political Youth – jedna z organizacji młodzieżowych działających na szczeblu europejskim. Rezolucja podnosi tę kwestię, a ja w pełni zgadzam się z argumentami wspomnianej organizacji. Zadbajmy o to, żeby brexit nie powstrzymał ani nie unicestwił wymiany młodego pokolenia między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Ilhan Kyuchyuk, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, there is no doubt that Erasmus is one of the most successful EU programmes. Together with promoting student and staff mobility, the programme has proven to be a catalyst for encouraging higher education institutions to fully develop their cooperation, to modernise, and to become more international in their outlook. Many studies of the participants themselves have confirmed that an international environment is the best way to learn about different cultures, improve a multi-cultural understanding and knowledge of language, establish international contacts, develop new skills and grow as a person and as a professional.

Undoubtedly, Erasmus is a tremendous success, but we should now focus on how further to develop, modernise and simplify the programme and make it more accessible and inclusive. The Commission, together with the Member States, should overcome the existing complexity of the application process and often slow administrative management. Commissioner, while shaping the future of the programme, we need to make sure that the voice of the youth is heard and that their vision on how best to improve the programme is taken on board.

Curzio Maltese, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti giustamente orgogliosi di Erasmus e della la sua storia. Allora, cerchiamo di migliorarlo e, almeno, di non peggiorarlo come a volte accade.

Erasmus non può diventare un brand o un bancomat per finanziare altro. Erasmus è un magnifico progetto che però è ancora elitario e dobbiamo sforzarci di garantire più fondi e più aiuti agli studenti delle famiglie più povere. La chiave è una maggiore accessibilità, giustamente ricordata dalla risoluzione Kammerevert. Però bisogna essere coerenti.

Il sistema dei prestiti non serve a garantire maggiore accessibilità: è fallito in questo senso negli Stati Uniti e non è il caso di aprire a questo sistema, come è stato fatto, sia pure con dei limiti, per fortuna. Quindi invito a votare il nostro emendamento che si propone di cancellare questa strada e di concentrarsi sulle borse di studio, che rimangono una vera chiave di inclusività.

E poi dobbiamo intenderci sui valori: da Socrate a Montessori, il compito della scuola è sempre stato, nella cultura europea, quello di diffondere conoscenza e formare i cittadini, non di incasellare i giovani in organigrammi. Negli ultimi anni si usano molto spesso concetti e categorie discutibili come l'occupabilità, frutto di un'ideologia economicista che vorrebbe apparire moderna e rappresenta invece una vera regressione. L'Erasmus, la scuola, l'istruzione non sono corsi aziendali: dobbiamo averlo ben chiaro.

Patrick O'Flynn, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, earlier this month world university rankings placed Oxford and Cambridge as the top two universities in the world. That league table made clear that Britain is Europe's higher education superpower. Imperial College was also in the global top 10, but the only other European institution there was based in Zurich, outside the EU. Indeed, there was no non-British EU university within the top 20. This is an indication that one of the great challenges for the future of Erasmus+ will be to continue to secure access to UK universities. Without them, the programme will be greatly denuded.

I implore the EU to be sensible in accepting the British offer of continued friendship and cooperation and not to allow the Brexit process to turn into a means of trying to punish the British people for their democratic decision. There is willingness in Britain to continue to facilitate the flow of outstanding EU students to our great universities. It would be the height of folly to put that in jeopardy through the adoption of a hostile posture on Brexit.

Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, à l'occasion des 30 ans du programme Erasmus, mes collègues de la commission de la culture et de l'éducation ont souhaité interpeller la Commission sur l'avenir de ce programme. Cette question a notamment été motivée par l'annonce de la Commission que ce programme emblématique servira également à financer de nouvelles initiatives, comme le corps européen de solidarité dont la pertinence reste encore à prouver.

Si je partage quelques inquiétudes de mes collègues, notamment sur le fait de menacer l'efficacité d'Erasmus en lui faisant couvrir toujours plus d'objectifs politiques, je souhaiterais cependant élargir le champ d'interrogation.

En effet, comme l'a rappelé le journal Le Monde dans un article du 29 août dernier, en réalité, malgré son succès relatif, Erasmus bénéficie toujours majoritairement aux jeunes socialement favorisés. Si cette fracture sociale est désormais connue, je m'inquiète par ailleurs de la tendance de la Commission à voir dans la mobilité la solution unique au problème du chômage.

Cette vision me semble erronée. La mobilité pour la mobilité ne conduit à rien. Toujours selon l'article du journal Le Monde, seule la mobilité tournée vers des institutions prestigieuses, par exemple, bénéficiera aux jeunes lors de leur insertion dans le monde professionnel. La mobilité comme une fin en soi ne conduit in fine qu'à la fuite des cerveaux et au déracinement, lequel est la source des angoisses identitaires.

Il me semble donc que la réflexion sur le futur d'Erasmus+ devrait se concentrer autour de ces deux questions: le développement des opportunités pour les étudiants méritants les moins privilégiés, particulièrement ceux des zones rurales et périphériques, et enfin une nécessaire réflexion sur la question de la fuite des cerveaux et l'enjeu de continuer à rendre nos territoires attractifs pour les jeunes Européens afin que la mobilité ne devienne pas le bourreau de la ruralité.

Diane Dodds (NI). – Mr President, the Erasmus+ programme allows students, teachers and young people to study, work, volunteer, teach and train throughout Europe. Their experiences and the skills they learn help them develop personally, and will ultimately bring added value to the local economy. I am thinking of the many successful projects in my own constituency, including those led by Ballybeen and Kilcooley women's centres. These include developing and delivering mentoring training programmes, supporting older people, developing innovative ICT training, developing training to raise awareness of domestic abuse among older victims and the DREAM programme, which aims to reinforce integration of migrants into local communities. In Brussels, in London and in Belfast, we should be working to forge a new and positive relationship with the European Union. These negotiations should not preclude programmes such as this, where it is cost-effective to do so. Instead, Brexit should be reviewed as an opportunity to revive and renew ties; to allow those in the education, youth or sports sectors to benefit from cross-border exchange projects as part of a new and special relationship. Whether this be in the form of participation in joint programmes or through new initiatives will ultimately be a matter for talks between the UK Government and Brussels. But the key is a willingness on all sides to negotiate constructively.

Milan Zver (PPE). – Splošno sprejeto mnenje je, da je Erasmus+ zgodba o uspehu, da je najbolj pozitiven evropski projekt. To smo lahko začutili poleti, ko smo praznovali 30. obletnico Erasmusa. Tega dejstva sem kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+ seveda zelo vesel. Lahko bi na dolgo in široko razlagal koristi, ki jih prinaša za udeležence, univerze, gospodarstva, lokalne skupnosti in posledično za Evropo nasploh.

Toda na zadevo moramo pogledati tudi z druge strani. Celotni proračun, namenjen izobraževanju, mladini in športu v Evropski uniji, ostaja relativno majhen delež skupnega večletnega finančnega okvira, to je 1,36 %. V tem proračunskem obdobju bo predvidoma sodelovalo v različnih programih Erasmus+ okoli 4 milijone ljudi, kar je manj kot 1 % prebivalstva.

Toda obstoječi proračun še zdaleč ne pokrije vsega zanimanja. Stopnja uspešnosti, ki izraža razmerje med prijavami in sprejetimi oz. realiziranimi projekti, je v nekaterih delih programa Erasmus+ občutno prenizka, vsega komaj 26 %. Zato bo potrebno v prihodnje še naprej odpravljati razkorak med omejenimi proračunskimi možnostmi in širokimi potenciali programa. To pa se lahko stori le na en način: s povečanim proračunom.

Krystyna Łybacka (S&D). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Zapytajmy siebie, jaki jest niezbędny warunek realizacji planów przedstawionych dziś przez przewodniczącego Junckera? Tym niezbędnym warunkiem są świadomi obywatele, obywatele rozumiejący europejskość i przestrzegający podstawowych wartości takich jak równość, wolność, praworządność. Najlepszym nośnikiem tak rozumianej tożsamości europejskiej jest pokolenie Erasmusa. Dlatego Erasmus+ musi pozostać właściwie finansowanym, flagowym programem Unii Europejskiej. Ale nawet najlepszy projekt ma margines poprawy.

Kwestia pierwsza: program Erasmus musi być dostępny dla wszystkich, także dla osób ze środowisk uboższych i dla niepełnosprawnych. Kolejny raz powtarzam – wysokość stypendiów musi być dostosowana do kosztów życia kraju goszczącego. Kwestia następna: uznawalność okresów studiów za granicą i zdobyte tam punkty kredytowe muszą być w 100% respektowane, to nie może stanowić problemu dla studentów. Sprawa trzecia: konieczna jest współpraca między agencjami narodowymi, aby z jednej strony wypracować wysokiej jakości materiały informacyjne, uprościć procedury, a z drugiej wypracować minimum kryteriów obiektywnej oceny.

Rzecz ostatnia, panie komisarzu, o którą bardzo proszę: uczestnicy Erasmusa, szczególnie młodsi, często wytwarzają materiały o trwałej wartości intelektualnej. To są wspaniałe wirtualne trasy turystyczne, to są opisy ich regionów, ich zwyczajów. Spróbujmy umieścić je na jednym portalu, który nie tylko prezentowałby te prace, ale również egzemplifikowałby wartości europejskie i pozostawał trwałym dorobkiem Erasmusa.

Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το Erasmus πραγματικά έχει αποδειχθεί ως ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα. Το δείχνει αυτό η διαδικασία που ακολουθήθηκε επί 30 χρόνια: ενίσχυσε την εκπαίδευση και την κατάρτιση, στήριξε τα πανεπιστήμια, στήριξε τους φοιτητές, την κινητικότητα και, θα έλεγα, την οικονομία. Όμως χρειάζεται περαιτέρω χρηματοδότηση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι γίνεται αφαίμαξη. Αφαιρούνται κονδύλια από το Erasmus για να ενισχυθούν αλλά εγχειρήματα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι έχουν κονδύλια για να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, εντάσσονται και αυτοί ως δικαιούχοι μέσα στο Erasmus μειώνοντας έτσι τον τελικό αριθμό των δικαιούχων. Κατά την άποψή μας, το Erasmus πρέπει να προσαρμοστεί στις οικονομικές ανάγκες της κάθε χώρας, πρέπει να αποτελέσει ανάσα για τους νέους στην Ελλάδα που πλήττονται από τα μνημόνια και την ανεργία, τους νέους στην Ελλάδα που βλέπουν να χάνονται τα όνειρά τους, που αναγκάζονται πλέον, λόγω της τρόικας και των δανειστών να μεταναστεύουν. Για αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει ενίσχυση των κονδυλίων του Erasmus και επιπλέον κονδύλια και για την Ελλάδα για να μπορέσουν πραγματικά οι νέοι μας να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις τραγικές στιγμές τις οποίες ζουν.

Liadh Ní Riada (GUE/NGL). – A Uachtaráin, gan aon dabht, is céim chun tosaigh é Clár Erasmus. Léiríonn sé rudaí dearfacha faoin Eoraip. Tá go leor scoláirí tar éis buntáistí an chláir a chur i bhfeidhm ar mhaithe leo féin agus an tsochaí. Ba chóir go mbeadh an deis céanna ag gach scoláire, agus an bhuairt atá ormsa ná go mbeidh Erasmus+ mar chlár a bheidh dírithe orthu siúd leis an airgead. Caithfimid aghaidh a thabhairt ar na dúshláin ollmhóra atá againn ar fud na hEorpa maidir le dífhostaíocht, go háirithe an t-aos óg. Tá neart daoine óga ann atá gan dídean, gan féidearthachtaí agus gan achmhainní ar fáil dóibh chun éileamh ar Chlár Erasmus. Tá dualgas orainne na cláracha ar nós Erasmus+ a leathnú chun na ndaoine óga sin a bhfuil géarghá acu le cos suas maidir le hoideachas. Má táimid dáiríre faoi thacú agus saol níos fearr a chruthú sa todhchaí dár n-aos óg, caithfimid breis infheistíocht a sholáthar. Caithfidh Clár Erasmus a bheith ar fáil do gach duine, thuaidh agus theas in Éirinn; agus táim ag caint ar Bhreatamach sa réimse sin, mar aon le ceantracha gan dabht atá ag fulaingt de dheasca cúrsaí daonna.

Bogdan Brunon Wenta (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jak Pan wspomniał, Erasmus to program przynoszący liczne korzyści. Świadczy o tym fakt, że przez 30 lat wzięło w nim udział 9 milionów studentów, uczniów, wychowawców i nauczycieli, a w samym okresie ostatnich 3 lat 2 miliony osób z ponad 33 krajów. Wiemy też, że wiedza zdobyta w trakcie wymian przyczyniła się do pełniejszego zrozumienia i poszanowania innych kultur oraz ich wartości. Nauka i ściślejsza integracja przyczynia się do zmniejszenia ryzyka radykalizacji oraz wykluczenia społecznego.

Z powyższych powodów uważam, że program Erasmus+ jest i będzie inwestycją w wiedzę, umiejętności i kompetencje, których beneficjentami są zarówno osoby indywidualne, w tym niepełnosprawne, i organizacje, jak i całe społeczeństwo, i dlatego zwiększenie środków na rozwój programu jest tak ważne dla przyszłych pokoleń Europejczyków. Aby uczynić program jeszcze bardziej dostępnym, państwa członkowskie powinny dążyć do wprowadzenia ułatwień w postaci wzajemnego uznawania kursów oraz uwzględniania punktów ECTS zdobytych podczas wymian. Sądzę, że tylko to może pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału programu oraz przyczynić się do osiągnięcia strategicznych celów ramowych europejskiej współpracy w ramach edukacji.

Julie Ward (S&D). – Mr President, Erasmus is one of the Union's greatest success stories, not just in terms of employability and academic development, but also because it has helped to create a generation of proud, open-minded and resilient Europeans, including young British people. We must build on this success to widen access and ensure that more young people can benefit from this opportunity, in particular those in vocational training, vulnerable young people, people outside of formal education, migrants and people with disabilities. In fact, the very kind of marginalised young people that I was working with before I came into politics.

For this to be successful, we need political will and money. I therefore support the Erasmusx10 Campaign to increase the programme budget 10 times in the next financial period. I also want to reiterate that the UK must maintain its access to the programme, and I call for this to be a priority in the Brexit negotiations. British youth voted overwhelmingly to remain in the EU, and it is their future that is hugely at risk with the current negotiations.

Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, το Erasmus είναι η πιο πετυχημένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Χάρη σε αυτό, είναι οι νέοι μας σπουδάζουν και εργάζονται σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Βρίσκουν νέες ευκαιρίες και ανοίγουν τους ορίζοντές τους. Μέσα σε τρεις δεκαετίες, εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά. Οι περισσότεροι εξ αυτών, να είστε σίγουροι, δεν θα είχαν ούτε την ευκαιρία ούτε την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό χωρίς το Erasmus. Στηρίζοντας τέτοιες πολιτικές, ενώνουμε τους λαούς μας και χτίζουμε μαζί την Ευρώπη. Οφείλουμε, ωστόσο, να δώσουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά. Πρέπει να αναδείξουμε κάθε πρωτοβουλία που υποστηρίζει την απασχόληση, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα Erasmus πρέπει να γίνει προσιτό σε περισσότερους συμπολίτες μας, σε περισσότερους οργανισμούς, σε αθλητικές ομοσπονδίες, για παράδειγμα, που αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες για την ανάπτυξη και την κινητικότητα των εθνικών ομάδων. Στην πατρίδα μου, από το 2014, περίπου 12.000 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα συνολικού κόστους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Το κάθε ευρώ από αυτά, να είστε σίγουροι, θα έχει πολλαπλάσια οφέλη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη συνολικά. Το πρόγραμμα Erasmus είναι μια πραγματική επένδυση για τους νέους μας. Πρέπει όλοι μας να το στηρίξουμε. Το οφείλουμε στη νέα γενιά.

Luigi Morgano (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Erasmus è senza dubbio il programma più conosciuto e apprezzato dai cittadini europei e, dobbiamo dire, anche il più efficace.

Lo scorso giugno abbiamo celebrato il trentesimo anno di attività, che ha permesso a più di nove milioni di giovani di arricchire non solo la propria esperienza di studio e professionale, ma di fare una vera e propria esperienza di vita, di crescere umanamente, come solo può permettere l'incontro e il confronto con persone nuove, con le loro tradizioni, costumi e cultura.

Perché nulla come l'esperienza tangibile del patrimonio umano, culturale e spirituale europeo, di ciò che ci accomuna e di ciò che ci differenzia, può abbattere pregiudizi e diffidenze e contribuire all'identità europea. È tempo ora di bilanci e di tracciare il futuro di Erasmus+ affinché possibilmente tutti i giovani europei, e non solo una piccola parte, possano accedervi.

Nel periodo 2014-2020, infatti, meno dell'1% dei cittadini europei ne beneficerà. Anche per questo il mio paese ha proposto di moltiplicare per dieci il bilancio di Erasmus+. A qualcuno potrà sembrare irrealistico ma è importante cogliere il punto politico della proposta, cioè soddisfare le innumerevoli richieste non accolte e raggiungere una platea veramente più vasta di giovani, quindi oltre gli iscritti all'università, che sono i principali fruitori.

Faccio quindi mie le parole del Presidente Juncker: »Ogni singolo euro che investiamo in Erasmus+ è un investimento nel futuro: il futuro dei giovani e il futuro del nostro ideale europeo.«

Santiago Fisas Ayxelà (PPE). – Señor presidente, señor comisario, en mi opinión, el programa Erasmus ha hecho más por la Unión Europea que cualquier Tratado que se haya firmado. Debemos estar orgullosos, ya que en la anterior legislatura, cuando el presupuesto de la Unión se redujo, logramos desde este Parlamento incrementar el presupuesto para Erasmus en un 40 %.

El sentimiento de pertenencia a la Unión Europea se ha consolidado entre aquellos jóvenes que han podido disfrutar de esta experiencia, para muchos de ellos la mejor de su vida. Debemos tener también en cuenta las posibilidades de futuro que les abre a nuestros jóvenes. La reciente crisis ha puesto de manifiesto que quien tuviera experiencia internacional y más conocimiento de lenguas lograba encontrar empleo con más facilidad.

Sin embargo, no todo es positivo. Tan solo un 5 % de nuestros jóvenes disfruta del programa. Los fondos que reciben no son suficientes, por lo que queda fuera del alcance de los menos favorecidos.

Valoro muy positivamente que se haya incluido a jóvenes que cursan formación profesional, pero es fundamental seguir aumentando los recursos para que todos los jóvenes tengan las mismas posibilidades.

Francis Zammit Dimech (PPE). – Sur President, Sur Kummissarju, naħseb laqtitni ħafna deskrizzjoni tiegħek, Kummissarju, meta ddeskrivejt dan il-programm bħala l-iktar għodda b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea biex tikkonnetti maċ-ċittadini tagħha.

Semmejna wkoll li dan huwa t-30 anniversarju, allura hija okkażjoni fejn niċċelebraw is-suċċess ta' dan il-programm. Għalija, però, hija wkoll opportunità, u nirrifletti wkoll diskussjoni li kelli ma' żgħażagħ u studenti fuq dan il-qasam, dwar diffikultajiet li qed niffaċċjaw. Diffikultajiet, pereżempju, li jirriżultaw minn burokrazija żejda dwar l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet u d-dewmien, id-diffikultà li xi kultant ma jkunx hemm il-qbil neċessarju bejn istituzzjonijiet edukattivi biex jagħrfu dak li jkunu tgħallmu l-istudenti f'pajjiżi differenti. Għandek imbagħad id-diffikultà, reali ħafna, ta' nuqqas ta' għarfien meħtieġ biżżejjed biex studenti u żgħażagħ japplikaw. Allura hija żgur opportunità fejn nagħrfu dak kollu li rridu nagħmlu, fil-livell nazzjonali u Ewropew, għar-rigward tat-twettiq aħjar ta' dan il-programm, fejn naffermaw, anki aċċenna hawnhekk il-Kummissarju, dwar il-ħtieġa li ninvestu aktar fondi. Tkellimna dwar aktar fondi, aktar finanzjament, fil-perjodu finanzjarju li jmiss għaliex huma dawn iċ-ċwievet ta' kif aħna nwasslu dan il-programm għand numru dejjem akbar ta' żgħażagħ u studenti, u b'hekk insaħħu, ukoll, l-identità Ewropea.

Lara Comi (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io penso che Erasmus+ rappresenti il miglior investimento che l'Europa abbia fatto sui giovani: oggi, ieri e, confidiamo, ancora di più domani.

Questi trent'anni di investimenti in capitale umano hanno donato all'Europa una generazione molto più aperta come mentalità, più europea, maggiormente consapevole anche delle proprie forze e dei propri limiti, ed è stato un punto chiave anche dei ragazzi che volevano rimanere dall'Inghilterra all'interno dell'Unione europea, e proprio per il tema Erasmus.

Io penso che ci siano anche altri programmi molto importanti che devono essere sempre di più finanziati, tra i quali abbiamo l'Erasmus per giovani imprenditori: pochi dei giovani conoscono questa opportunità. Tra gli altri abbiamo il servizio volontario europeo, ma soprattutto l'iniziativa della garanzia per i giovani.

Ecco, in questo io penso che sia necessario ridurre l'attuale livello di disoccupazione, dando ai giovani non solo l'opportunità di studiare all'estero ma di avere le capacità economiche per poter aprire un'impresa e per poter essere veramente imprenditori di se stessi.

Io penso che il nostro futuro sia nelle mani dei giovani e oggi siamo qui per creare il loro futuro e dar loro le possibilità che, magari, noi non abbiamo avuto oggi.

Jiří Pospíšil (PPE). – Pane komisaři, já jsem se zájmem poslouchal vaše vystoupení a se vším se v zásadě shoduji. Jsem z České republiky, kde v poslední době klesá podpora evropské integrace. Právě program Erasmus je obrovský, viditelný, úspěšný projekt, na kterém lze jednoznačně a rychle vysvětlit, co přináší Evropa, například mladým lidem. Viditelnost tohoto programu je naprosto mimořádná, vedle toho, že je úspěšný. Kolegové zde hovořili o některých věcech, které by do budoucna měly být v programu zlepšeny.

Za prvé, jsou to peníze. Já také souhlasím s tím, že 5 % mladých lidí je málo, že bychom do budoucna do tohoto projektu měli investovat mnohem více a okruhy mladých lidí rozšířit. Za druhé, myslím si, že ten program by neměl být určen převážně pouze pro vysokoškoláky. Dělejme vše pro to, aby ostatní mladí lidé reálně více využívali tento program – učni, středoškoláci, většinou se právě jedná o vysokoškoláky. Za třetí, dělejme více pro to, aby nejen mladí lidé z takzvaných nových členských států jezdili do »starých členských států«, ale abychom více zatraktivnili pro mladé lidi ze západní Evropy studium ve střední Evropě a v nových státech Evropské unie, aby ten transfer byl oboustranný. Jak dnes říkal pan Juncker, Evropa má dvoje plíce.

A tou poslední věcí jsou praktické problémy, které zde byly zmiňovány. Znám studenty, kteří odmítli Erasmus z důvodů takových praktických problémů, že by zkrátka nemohli základní studium dokončit. Takže praktické problémy je třeba také vyřešit.

Procedura catch-the-eye

William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). – Mr President, thank you very much for giving me the time. No speaker seems to have touched on the fact that Switzerland has been suspended from the Erasmus programme. It is an interesting question – has this really made any difference to Switzerland, the Swiss people, or even to Swiss universities? It would seem not, because the top university in Switzerland rates higher than any university in the EU, outside of the UK.

My colleague, Patrick O'Flynn, made a very important point which the colleagues were supremely disinterested in, which is that EU universities outside the UK simply do not rate very highly in world terms. UK universities, oddly enough, do. But I am not making a patriotic point. The point I am making for the colleagues to consider, particularly for the Commissioner, is that, as we have heard, the Erasmus programme primarily has a political motivation. It would be better for the young people of Europe if you drop some of this political motivation and concentrated on an educational function.

José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, o programa Erasmus, 30 anos depois da sua criação, é hoje uma referência a nível mundial em matéria de internacionalização do ensino e tornou-se numa das bestas negras dos detratores do projeto europeu pelo facto de ser uma das ferramentas integradoras de maior sucesso da União, aliás, como ouvimos aqui o colega.

O programa já beneficiou 9 milhões de jovens europeus. Porém, este número – embora impressionante – representa menos de 5% dos jovens europeus. Muitos não são abrangidos devido a fatores e socioeconómicos, limitações no financiamento, desigualdades entre e dentro dos Estados-Membros, bem como à complexidade dos processos de candidatura e à falta de coerência no reconhecimento do sistema europeu de transferência de créditos adquiridos durante o período da mobilidade.

Importa, por isso, que, na perspetiva das negociações do próximo quadro financeiro plurianual, o novo programa Erasmus +, a introduzir depois de 2020, possa dispor dos fundos adicionais necessários para se tornar mais acessível, abrangente e inclusivo, perdendo de vez a sua fama de elitista.

Caros Colegas, não podemos nem devemos esquecer-nos de que Erasmus + é o maior investimento que a Europa pode fazer em si própria.

(Fine della procedura catch-the-eye)

Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Mr President, let me first thank you for the debate. I think it was a really fruitful debate, and while we are drawing our conclusions from this debate and planning the future of Erasmus+, I think we can easily agree that Erasmus is one of the biggest successes of European integration. However, this must not make me complacent, and we always have to seek new ways of broadening and widening the social appeal, the geographical appeal and also the age appeal of Erasmus+.

A lot of people raised the need for a special programme for secondary schools, for instance, or to include younger people – not only students but also students from secondary schools – in Erasmus+ in the future. We just heard a lot of interventions on the need to make Erasmus+ more socially sensitive, and I totally agree with your observations and your interventions. Of course, it is mostly a question of funding. When we are preparing our positions for the next MFF negotiations we have to bear in mind that it is not only spending money for a special purpose, but it is an investment in the future. So this is the moment when we can fund the future of Europe and the future of the next generations.

I absolutely agree with the opinion that Erasmus+ is not an employment policy instrument. It is a complex way of developing education, culture, sport, youth policy, and also employment policy and the future of the world of labour and the intercultural co-existence of future societies. That is why I think accessibility is a crucial issue for Erasmus+ in the future. However, we are not without success at the moment. More than 35 000 students from disadvantaged backgrounds have already benefited from Erasmus+, and additional funding is foreseen. I know there is not enough. That is why I was very happy to hear your encouragement to go forward in this way and to make Erasmus+ more socially sensitive.

Let me address some concerns regarding the European Solidarity Corps. For me, and I hope for you too, the European Solidarity Corps is a great opportunity to show our solidarity with the young people of Europe. The first deployment proved this hypothesis. In Norcia and Spoleto, where I was two weeks ago, I saw great evidence of European solidarity. It is based on volunteering. That is why the first phase of the existence of the European Solidarity Corps can be funded by Erasmus+ by volunteering sources, because it is the same activity. These funds came from Erasmus+. It has so far covered European Voluntary Service activities and now it covers European Solidarity Corps activities. In the future, the European Solidarity Corps is going to have its own separate budget, with fresh money. Up to 25% of the new budget will be fresh money and it will be a separate budget, funding those activities which have volunteers – not only young volunteers but also people who are seeking better opportunities on the labour market –with apprenticeships and, in the future, with better job offers, I hope. That is why I think we have to support the European Solidarity Corps' activities in the future as well, because it simply does not endanger the existence of Erasmus+ and the funding of Erasmus+.

Last, but not least, the European Student eCard. We are now working to put together three separate Erasmus+ funded projects: the European Student Card, the Erasmus Without Paper (EWP) and Emrex. We are trying to identify the synergies of these three projects and develop more comprehensive projects which make Erasmus+ students' lives easier, bringing together the results of those three projects and developing a European Student Card in the future which can embrace all the achievements of these three projects.

Once again, thank you for your contributions and let us continue this dialogue in the Committee on Culture and Education in the future.

Presidente. – Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione conformemente all'articolo 128, paragrafo 5 del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani, 14 settembre 2017.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

Andrea Bocskor (PPE), írásban. – Az Erasmus kétség kívül az EU egyik legsikeresebb mobilitási programja, amelynek keretében eddig több mint 3 millió diák tanulhatott külföldön, valamint összesen 9 millió európai fiatalnak biztosított lehetőséget, hogy külföldi tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodjanak. Az Európai Parlament a továbbiakban is elkötelezett a program mellett, hogy minél több fiatal vehessen részt benne és a tudáson túl külföldi kulturális élményekkel, tapasztalatokkal, új készségekkel és képességekkel gazdagodjon. A program kétségkívül pozitív hatással volt nem csak az európai, hanem a szomszédos és tagjelölt országok fiataljainak szakmai és személyes életére is.

Az eddig elért eredmények azt mutatják, hogy az Erasmus program szakképzésben részt vevő valamennyi résztvevőjének csaknem a 90%-a szerint a tapasztalat eredményeképpen nőtt a foglalkoztatottságuk. A továbbra is magas munkanélküliség tükrében viszont elmondható, hogy az Erasmus+ programnak erősen támogatnia kell a jobb foglalkoztatási lehetőségek megvalósítását célzó fellépéseket. Hangsúlyozni kell, hogy a következő költségvetési időszakban (2020-2027) szükséges a program költségvetésének a növelése, további források hozzáadására lesz szükség, azzal a céllal, hogy minél több fiatalnak, diáknak és tanárnak egyaránt lehetőséget biztosítsunk a programban való részvételhez.

Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Biti dio Erasmus+ programa je puno više od samog studiranja u inozemstvu. Naime, to je iskustvo koje otvara oči za nove mogućnosti, prijateljstva, znanja i vrijednosti. Program koji je pokrenut 1987. kao dobrovoljna suradnja 11 europskih zemalja, danas se razvio u jedinstvenu globalnu mrežu.

2017. godine obilježava se trideseta godišnjica ovog programa, a u posljednjih 30 godina program je prošao temeljitu preobrazbu i ostavio traga na privatnim i profesionalnim životima oko 9 000 000 studenata, pripravnika, volontera, nastavnika, djelatnika, edukatora i osoba koje rade s mladima.

Erasmus+ program još je uvijek dostupan samo vrlo ograničenom broju europskih građana, no očekuje se dodatno povećanje proračuna do 2020. godine. Ta nezahvalna situacija stvara osjećaj nezadovoljstva jer program ne ispunjava visoka očekivanja građana EU-a. Komisija će donijeti potrebne financijske i proračunske reforme kako bi ovaj vodeći program EU-a dostigao ambiciozne ciljeve poboljšanja uvjeta svakog tko se odluči pridružiti ovom programu.

Smatram da Rezolucijom o budućnosti programa Erasmus+ pomažemo građanima EU-a da pronađu svoje mjesto u našim društvima te razviju osjećaj europskog identiteta – identiteta koji dopunjuje naše nacionalne, regionalne i lokalne identitete. Ovu Rezoluciju vidim kao korak naprijed u smjeru poboljšanja funkcioniranja programa ne bi li se još više utjecalo na svakodnevni život građana EU-a, a naročito mladih.

22.   Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile – Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter – Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) (forhandling)

Presidente. –L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta,

la relazione di Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a nome della commissione per il commercio internazionale sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile ((2017/2057(INI)) ((A8-0267/2017));

la raccomandazione di Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a nome della commissione per il commercio internazionale, concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici ((2016/0383(NLE)) (A8-0257/2017));

la raccomandazione di Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a nome della commissione per il commercio internazionale, concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ((2017/0042(NLE) (A8-0277/2017)).

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, ponente. – Señor presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los ponentes alternativos por sus aportaciones y su voluntad de diálogo, que han permitido conseguir un muy buen informe. Felicito también al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión, dirigida por la comisaria Malmström, por su excelente labor para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y, particularmente, con Chile, socio estable y fiable de la Unión y colaborador necesario en la consecución de una gobernanza global más justa.

Por cierto, quiero aprovechar para saludar al embajador de la República de Chile ante la Unión Europea, que ha tenido el gusto y el interés de estar hoy aquí con nosotros.

En relación con el Acuerdo sobre el comercio bilateral de productos orgánicos/ecológicos, quiero destacar que es el primero que firma la Unión Europea de esta naturaleza con el interés de contribuir al desarrollo y la expansión de la agricultura bío. Se basa en un estricto procedimiento de reconocimiento mutuo, de certificación con elevadas garantías de control y salvaguardas, previéndose la creación de un Comité Conjunto para supervisar su aplicación, así como una cláusula de suspensión unilateral en caso de incumplimiento.

Chile reconoce todos los productos europeos certificados, pero la Unión Europea excluye los productos chilenos de animales y de piensos, así como los cultivos acuáticos que carecen de regulación. Apoyamos este Acuerdo, comisaria, pero le pido que se comprometa a informar debidamente a este Parlamento sobre su implementación, y le pido también que realice una evaluación antes de que finalice el periodo de aplicación y, si procede, posteriormente, cada tres años.

Respecto a la adhesión de Croacia al actual Acuerdo de Asociación, quiero tan solo señalar que responde al procedimiento ordinario de adaptación tras una nueva adhesión, siguiendo el procedimiento de la Organización Mundial del Comercio.

Finalmente, me referiré al informe más relevante, a la futura modernización del Acuerdo de Asociación con Chile. Es cierto que el Acuerdo actual ha funcionado muy bien desde su entrada en vigor en 2003. Sin embargo, es necesaria su modernización porque está desfasado, porque no responde a las nuevas exigencias de la política comercial y porque ambas partes han concluido acuerdos más ambiciosos con terceros países. Sin lugar a dudas, el marco de relaciones comerciales Unión Europea-Chile no puede quedarse atrás.

La modernización del Acuerdo de Chile, además, es una gran oportunidad para implementar una política comercial más ambiciosa y favorable al desarrollo sostenible. Compartimos los mismos principios y valores.

Y en este informe —que, por cierto, ha sido aprobado por una amplísima mayoría en la Comisión de Comercio Internacional, la mayor conseguida en un acuerdo comercial en esta legislatura—, ¿cuáles son las recomendaciones que hace este Parlamento?

Primero, requerimos más transparencia y participación parlamentaria y de la sociedad civil y demandamos la publicación inmediata del mandato de negociación en cuanto este tenga lugar. Pedimos mejoras ambiciosas al acceso a los mercados, pero protegiendo los productos agrícolas e industriales sensibles y priorizando la defensa y el bienestar de las personas. Solicitamos el derecho y la capacidad de las partes a regular en favor del interés general, incluyendo, desde luego, los servicios públicos, y que esto quede asegurado de una manera explícita e inequívoca a lo largo de todo el Acuerdo.

Reclamamos una moderna política de inversión, que deberá considerar tanto la protección como las obligaciones de los inversores; preservar el derecho de los Gobiernos a regular; evitar litigios infundados y, desde luego, sustituir el sistema del arbitraje privado con un sistema público, transparente, garantista, que busque el compromiso de las partes de dar prioridad al recurso a los tribunales competentes mientras se avanza en la creación del tribunal multilateral de inversiones.

Y, desde luego, demandamos un capítulo ambicioso de desarrollo sostenible con disposiciones vinculantes, exigibles, sujetas a mecanismos de resolución de controversias y que considere la imposición de sanciones a la vez que promueva la responsabilidad social corporativa.

Queremos compromisos firmes en materia de lucha contra la evasión fiscal, contra la corrupción y, desde luego, pedimos un capítulo específico sobre pymes y sobre algo con lo que sé que usted está firmemente comprometida, como también lo está Chile, que es que, por fin, la Unión Europea firmará un acuerdo comercial con un capítulo específico de género.

Por tanto, pido a todos los miembros de este Parlamento que mañana apoyen mayoritariamente este informe y pido a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta estas recomendaciones porque son buenas, son necesarias y porque, además, este Parlamento será quien tenga que decir su última palabra.

Cecilia Malmström, miembro de la Comisión. – Señor presidente, quiero empezar por agradecer a la ponente, Inmaculada Rodríguez Piñero, así como a todos los otros ponentes de los otros grupos, por su trabajo, muy ambicioso, sobre estos tres informes que afectan a nuestras relaciones comerciales con Chile.

Chile, together with Mexico, is our longest standing preferential partner in Latin America. It is a key ally in multilateral fora. We have had an association agreement in place since 2003. It has worked well and has allowed for substantial increase in our bilateral trade, but now that it is 2017, it is more than correct that we address what has happened during these years and that we modernise the agreement.

This is why the Trade for All communication identified Chile as one of the countries with which we should aim to upgrade our trade relations. This initiative is framed by our strategy to promote openness, based on values and standards, and to build bridges with partners across the world – and not walls. We have here an opportunity to conclude an agreement of the highest calibre on all issues, including on matters reflecting shared societal values, trade and sustainable development, SMEs, anti-corruption and – as the rapporteur pointed out – for the first time in an EU agreement provisions on trade and gender, where Chile has done a lot of work already. This modernised agreement should allow the development of a more modern and effective working method and contribute to the creation and enhancement of the role of contact networks and people-to-people links between us and Chile.

We have done our part in the Commission. You have done your part here in Parliament. In May, together with the High Representative, we adopted in the Commission a recommendation to start negotiating and recommended directives to modernise the agreement. These proposed texts are now under discussion in the Council, and on our side we are ready to start negotiations a soon as we receive the authorisation and the negotiating directives from the Council. In this context, we very much welcome your resolution. It is a highly valuable contribution and will give us a steer during the following negotiations.

Regarding the Croatian Accession Protocol, this is another example of excellent cooperation and our good relations with Chile. Chile is one of the few trading partners that applied unilaterally the provisions and benefits of the Association Agreement to Croatia without waiting for the formal adoption of the Protocol. We are very grateful for Chile's helpful attitude in this process and we look forward to receiving Parliament's consent on the Accession Protocol.

Finally, regarding the agreement on trade in organic products, by signing this agreement the European Union and Chile mutually recognise the equivalence of our respective organic production rules and control system in order to ensure a high level of respect for the principles of organic production. This agreement is broad in scope and will allow for products produced and controlled according to EU rules to be directly placed in the Chilean market and vice-versa.

I would again like to thank the rapporteur and the Committee on International Trade for the excellent work they have done on all three of these files and particularly for the resolution on the modernisation of the agreement. It captures Parliament's concerns well and we will carefully bear these in mind during the negotiation process.

Clara Eugenia Aguilera García, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. – Señor presidente, comisaria, quiero felicitar el trabajo de mi colega Inmaculada. Creo que ha hecho un excelente trabajo y justo es reconocérselo hoy en este debate. Yo quiero trasladar la opinión de la Comisión de Agricultura específicamente sobre la Recomendación de la propuesta de Decisión en lo referente al Acuerdo sobre el comercio de productos orgánicos/ecológicos —que fue aprobada mayoritariamente en la Comisión de Agricultura, donde siempre somos algo más proteccionistas con nuestros productos, pero que aquí dio un apoyo mayoritario y quiero trasladarlo así—.

Es un Acuerdo que, además, vemos positivamente, porque estamos hablando de los estándares ecológicos y son los estándares que consideramos superiores. Por lo tanto, que eso se recoja específicamente en el primer acuerdo de estas características que firma la Unión Europea, creo que es algo bueno y por eso ha sido muy positivo en la Comisión de Agricultura. Lo único que nos hubiera gustado también en la comisión es que el Reglamento de agricultura biológica, en el que llevamos tres años y medio trabajando y que está parado en las negociaciones tripartitas, hubiese estado también listo ahora, pero no ha sido posible. Eso nada tiene que ver con el Acuerdo.

Y decir que nos ha gustado que se incorporen esas enmiendas que piden que se realice una evaluación inicial al cabo de los dos primeros años de su aplicación. Son buenas sensibilidades para las producciones agrícolas europeas. Creo que va a ser un buen Acuerdo y traslado esta opinión de la Comisión de Agricultura a favor de que se apruebe finalmente mañana.

Gabriel Mato, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, querida comisaria, saben muy bien que soy un defensor de los acuerdos comerciales en general, pero lo soy aún más de que los sacrificios que siempre conllevan estos acuerdos se repartan de forma equitativa entre los distintos sectores.

Me han oído muchas veces decir que, habitualmente, en estos acuerdos la factura la suele pagar el sector agrario. Y así suele ser. En todo caso, doy la bienvenida a la modernización del pilar comercial de este acuerdo, que ha propiciado un crecimiento significativo en el comercio bilateral. Tenemos una privilegiada relación comercial con Chile y eso es globalmente muy positivo, y así debe seguir siendo.

En cuanto al Acuerdo sobre el comercio de productos orgánicos/ecológicos, sigo manteniendo algunas dudas que han expresado nuestros agricultores. La Unión Europea reconocerá como equivalentes productos —y, en esta ocasión, no voy a mencionar a la banana como hago habitualmente en defensa del plátano de Canarias— que se producen en condiciones distintas. No me voy a meter en las condiciones medioambientales, ni siquiera en los estándares sociales, pero sí me preocupa el posible uso de sustancias cuyo uso no está permitido en la Unión Europea.

En todo caso, quiero felicitar a la ponente. Ha hecho un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo mayoritario —yo creo casi unánime—, y eso es muy positivo. Y, por tanto, quiero mostrar nuestro firme apoyo a estos acuerdos y confiar, sobre todo, en algo en lo que sé que la comisaria confía plenamente: que las salvaguardas que se establezcan sean realmente eficaces.

Francisco Assis, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, Senhora Comissária, na excelente alocução que esta manhã o Presidente da Comissão Jean-Claude Juncker fez perante este Parlamento, não por acaso fez uma referência inicial à importância do comércio internacional e fê-lo por razões que nós não podemos deixar de compartilhar. A União Europeia pode e deve ser um agente fundamental de regulação do processo de globalização em curso. Nós defendemos uma União Europeia aberta ao mundo e não uma União Europeia fechada em velhos protecionismos, economicamente negativos e politicamente inaceitáveis.

Este acordo com o Chile reveste-se da maior importância. O Chile é um parceiro e é um país amigo da União Europeia. Temos todas as razões para procurar incentivar o relacionamento com os países da América Latina. Compartilhamos valores, princípios, referências, modelos de organização política, económica e social com a maioria dos países da América Latina. Temos relações muito próximas com o Chile, com quem compartilhamos, de forma muito evidente, estes valores, estes princípios e estes modelos e, talvez, por isso, tenha sido mais fácil neste caso avançar para a modernização deste acordo comercial integrando novidades tão importantes como algumas que já aqui foram referidas. Eu permito-me destacar aquela que tem justamente a ver com a questão do género que, pela primeira vez, passa a ser concretizada num acordo comercial. Vai-se, por isso, no bom sentido.

É evidente que os acordos comerciais pressupõem compromissos. Um acordo comercial, no essencial, se ele for bem negociado, ganha-se, mas há sempre alguns ganhos e algumas perdas. Julgo que o processo em curso permite antever uma resolução final muito favorável para a União Europeia.

Quero, a terminar, naturalmente saudar a relatora deste parecer ou deste relatório, desta resolução, porque me parece que, uma vez mais, revelou com a sua inteligência e com o seu empenhamento, a sua grande dedicação, aquilo que sei que é uma causa sua que é justamente a de promover as relações com a América Latina, em geral, neste caso falamos do Chile, espero que brevemente também possamos modernizar o acordo com o México e possamos garantir a concretização de um acordo comercial com os países do Mercosul.

Dita Charanzová, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, señora comisaria, en estos tiempos de creciente proteccionismo, la Unión Europea debería, ahora más que nunca, perseverar en su misión de promover una agenda de libre comercio con los socios afines, y puedo pensar en pocos ejemplos mejores que Chile.

Chile y la Unión Europea comparten muchos valores en común, incluido en el ámbito del comercio. Nuestra visión compartida ha permitido a ambas partes aprovechar plenamente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile. Desde la entrada en el vigor del Acuerdo en 2003, nuestro comercio ha aumentado más del doble. No cabe duda de que el Acuerdo de Asociación nos ha aportado numerosas oportunidades y ventajas para nuestras empresas y ciudadanos, pero este Acuerdo ya está obsoleto y es ahora cuando tenemos que reflejar la realidad de hoy en día.

Hay varios elementos de nuestro comercio que podemos y debemos mejorar. Es muy importante progresar en el ámbito de los servicios, por ejemplo, pero también en otros como barreras no arancelarias, normas sanitarias y fitosanitarias, acceso a la contratación pública, productos agrícolas y comercio digital.

Deberíamos también introducir nuevos capítulos individuales dedicados a temas importantes para nuestro comercio actual. En concreto, capítulos relativos a la inversión, derechos de propiedad intelectual, energía y pymes. Es hora de avanzar en nuestras relaciones con Chile.

Este informe es un voto claro de confianza al proceso de modernización del Acuerdo por parte de esta casa y quiero felicitar a la ponente por su trabajo. Y espero también que el Consejo apruebe el mandato para negociar la modernización lo antes posible e iniciar las negociaciones este año.

Eleonora Forenza, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di iniziare questo intervento ricordando il Presidente del Cile, Salvador Allende, del cui assassinio per mano del colpo di Stato fascista di Pinochet ricorreva pochi giorni fa l'anniversario. Credo sia importante ricordarlo, in un momento in cui i tentativi di destabilizzazione delle esperienze progressiste in America Latina sono lontani dall'esser cessati.

Voglio sinceramente ringraziare la relatrice di queste relazioni, l'on. Rodríguez-Piñero Fernández, perché credo sia importante riconoscere in politica gli elementi di dialogo, gli sforzi e la capacità di ascolto. Quindi, la ringrazio sinceramente, perché credo che abbia fatto un lavoro importante e, in particolare, la ringrazio perché credo che, aver inserito per la prima volta un capitolo sul genere in una risoluzione relativa a un accordo di commercio, sia davvero un elemento di novità che non mancherò di sottolineare nella mia relazione sul tema »genere e scambi commerciali«, che in questo momento è in discussione tra le commissioni INTA e FEMM.

La ragione per cui ci asterremo su questa relazione: io penso che in questa relazione ci siano capitoli importanti sullo sviluppo sostenibile, sugli standard sociali e ambientali e sul fatto che si considera finalmente la possibilità di introdurre sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati gli standard. Credo che il meccanismo della sanzione sia un vero passo in avanti e mi auguro che la Commissione prenda in considerazione queste raccomandazioni.

C'è però per noi una red line, che si chiama »sistema giudiziario pubblico per gli investimenti«, che consideriamo soltanto una piccola modifica del vecchio ISDS. Per noi questa è una red line perché si tratta di consentire ai grandi investitori di poter decidere al di sopra delle nostre costituzioni e non sosterremo accordi che contengono, appunto, questi meccanismi come il sistema giudiziario pubblico per gli investimenti dal CETA in poi.

William (The Earl of) Dartmouth, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, first of all, I want to say to Ms Forenza that of course we cannot wait for her report on gender and trade. I am really looking forward to it.

I am going to focus on just one aspect of the EU-Chile trade arrangements. Here I have just part of the existing EU-Chile Trade Agreement. This runs over 1 400 pages of densely written text. In all that text there is no clause – none – that requires the so-called free movement of people. It is also highly unlikely that the modernised Chile trade agreement which we are discussing now will have a free movement of people clause.

Further, the European Union has over 100 trade agreements. I make it 141, actually. Only two of those agreements – the EFTA and the EEA agreements – have a requirement for free movement of people.

Nevertheless, in the context of Brexit, so much of the media tells us that free movement is a precondition for any country having a free trade agreement with the EU, and this is simply untrue. Fake news is something that the EU crusades against. Free movement: the manipulation and denial of the facts concerning free movement of people in EU trade agreements, against the clear evidence, is fake news personified. Perhaps the Commissioner will join me in correcting this fundamental misunderstanding.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señor presidente, señora comisaria, señorías, quisiera, en primer lugar, felicitar a la ponente, señora Rodríguez Piñero, por el excelente trabajo realizado. Quisiera constatar con satisfacción, como ha hecho el señor Assis, el hecho de que esta mañana el presidente de la Comisión, en su discurso del estado de la Unión, expresase su deseo de modernizar, actualizar y poner al día los Acuerdos de Asociación con México y Chile y de concluir en los términos fijados el Acuerdo con el Mercosur.

Sé que detrás de esta declaración del presidente Juncker está el trabajo comprometido, tenaz y eficaz, de la comisaria Malmström. Me cupo el honor de ser ponente del Acuerdo de Asociación Política, Concertación Económica y Cooperación con Chile, que está en vigor, y recordaba aquí el señor Mato los excelentes resultados que este Acuerdo ha producido.

Ahora se trata de ponerlo al día, modernizarlo y sacar todas las potencialidades que comporta. Por eso, señor presidente, encontrarán siempre un apoyo en nuestro grupo político para este país, pequeño quizás en su extensión, pero grande en nuestro corazón y en nuestros afectos.

Helmut Scholz (GUE/NGL). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich gratuliere der Berichterstatterin ausdrücklich dazu, dass in ihrem Bericht viele moderne Anforderungen an ein Handelsabkommen beschrieben werden. Besonders unterstütze ich die Auflage an die Kommission, in diesem Abkommen auch Investorenpflichten verbindlich zu definieren, ebenso wie Instrumente zur verbindlichen Umsetzung des so wichtigen Nachhaltigkeitskapitels für die Menschen hier wie dort. Ich möchte jedoch bekräftigen, dass ein Konflikt mit einem Investor auf dem ordentlichen Rechtsweg entschieden werden muss. Gerichte entscheiden auf Basis einer Verfassung, während Investitionstribunale lediglich ein Handelsabkommen als Grundlage nutzen. Abkommen mit Sondergerichten für Investoren kann meine Fraktion nicht zustimmen.

Mit Blick auf die heutige Rede des Präsidenten Juncker freue ich mich, Frau Malmström, auf die Veröffentlichung des Entwurfs für das Verhandlungsmandat, und daran werden sich sicherlich weitere Diskussionen anschließen. Dem Abkommen zum Handel mit Bioprodukten hätten wir gern zugestimmt, wenn darin ein gemeinsamer hoher Standard beschrieben worden wäre, was ein verlässliches Bioprodukt ist. Leider wurde nur die wechselseitige Anerkennung der jeweiligen Standards beschlossen. Das droht Produzenten und Verbraucher zu gefährden und kann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EU-Handelspolitik weiter aushöhlen.

Francisco José Millán Mon (PPE). – Señor presidente, en primer lugar, gracias también a la ponente por su excelente informe. Señorías, la Unión Europea y América Latina están unidas por diversos y profundos lazos y también por valores comunes. Están comprometidas con el comercio abierto y la gobernanza global, y Chile es un ejemplo de todo ello.

El Acuerdo de Asociación con este país ha permitido el desarrollo de una importante relación comercial que se ha traducido en un incremento del 100 % del comercio bilateral. Su dinamismo futuro depende ahora también de la modernización del Acuerdo, que data, como antes decía, de hace quince años.

Quiero subrayar que, en muchos países de la Unión Europea, el sector exportador ha sido clave para salir de la crisis. Ahora, con una demografía menguante, unos niveles de gasto público muy limitados y una demanda interior débil, los europeos necesitamos seguir volcándonos hacia el exterior, y por eso la felicito, señora comisaria, por esa labor de continuar tejiendo una red comercial cada vez más amplia.

Ahora tenemos la negociación con Mercosur, también con México, y lo que espero es que, tan pronto como el Consejo apruebe el mandato negociador que ustedes han preparado en la Comisión, puedan comenzar las negociaciones cuanto antes. Chile es un país importante, es un país clave, de una economía muy dinámica y, encima, miembro de esa cada vez también más dinámica Alianza del Pacífico.

Procedura catch-the-eye

Jiří Pospíšil (PPE). – Paní komisařko, já jsem velký podporovatel a příznivec obchodních dohod a jsem velmi rád, že i tento příklad obchodní dohody s Chile jasně ukazuje, jak jsou ty dohody prospěšné, už to říkali kolegové, zdvojnásobení obchodu za existence této smlouvy.

Před prázdninami jsme zde vyhodnocovali obchodní smlouvu s Jižní Koreou, která také vedla k několikanásobnému nárůstu vzájemného obchodu. To znamená, že lze jasně říci, že toto je dobrý směr politiky a já jsem rád, že pan Juncker dnes ráno věnoval velkou pozornost právě obchodním dohodám s třetími zeměmi, se zeměmi, které jsou našimi partnery. Chile je jednoznačně náš významný partner v Latinské Americe a já se těším, že ta nově upravená dohoda rychle vstoupí v účinnost a za pár let vyhodnotíme, jak i ta nová verze obchodních smluv s Chile byla přínosná a jak posílila ekonomické vazby, ale i vazby v jiných oblastech, třeba obchod s bioprodukty.

Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, ο χιλιανός λαός είναι ένας συμπαθής λαός και έχει υποφέρει αρκετά. Νομίζω ότι χρειάζεται τη συμπαράστασή μας. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός της εμπορικής συμφωνίας, παρότι θέτει ενδιαφέροντα θέματα όπως είναι το ζήτημα της ισότητας των φύλων, επί της ουσίας έχει επιμολυνθεί από τις συμφωνίες TTIP και CΕΤΑ και επαναφέρει ζητήματα για τα οποία έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και έχουμε φέρει αντιρρήσεις: πρώτον, καταργεί ουσιαστικά το δικαστικό σύστημα των κρατών μελών και επαναφέρει αυτό το γνωστό σύστημα της ιδιωτικής διαιτησίας, γεγονός απαράδεκτο· δεύτερον, αποτελεί μικτή συμφωνία η οποία πρέπει να επικυρωθεί και από τα κράτη μέλη. Ελπίζω να μην επαναληφθεί το τέχνασμα που έγινε με τη CΕΤΑ, να αρχίσει δηλαδή να εφαρμόζεται προσωρινά μέχρις ότου κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει προστασία των δημοσίων αγαθών και, τέλος, η συμφωνία αυτή ακολουθεί το κλασικό μοντέλο: ενισχύει τις βιομηχανικές χώρες εις βάρος των χωρών της Ευρώπης οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την γεωργία.

(Fine della procedura catch-the-eye)

Cecilia Malmström, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank you and the honourable Members for this debate. Several of you referred to the fact that President Juncker underlined today the importance of concluding trade agreements with friends and allies: countries with whom we share values, where we share a belief in the importance of the multilateral system, the belief that trade agreement is a good way to open new possibilities, and that you can have win-win agreements and sustainable, good, fair trade agreements to the benefit of companies, consumers and citizens. Chile is such a partner, but it is important, as you have all said, to update the old agreement because it has become, obviously, a bit obsolete with the changes that have occurred in the last 14 years.

As soon as we get the mandate (I hope that will be quite soon), we will start negotiating. I am confident that this will go quite smoothly with Chile. We did a lot of very thorough preparation before we started, so we have a good basis for this. We have taken good note of your recommendations and your viewpoints in the resolution, and I will make sure that you are fully informed once we start the negotiations. I also take note of your wish to be regularly informed or to have some sort of evaluation process of the organic products. I will pass this wish to my friend and colleague Phil Hogan and see what can be done in this regard.

To the Earl of Dartmouth, who has just left the room, I would like to say that, yes, trade agreements are complex – you might find out about their complexity very soon – but also tell you that, no, there is no need to have freedom of movement in a trade agreement: that is between the partners. It is, however, a requirement if you want to have access to the internal market of the European Union, but I think that this is a debate that is slightly outside this agenda.

Thank you very much for your support. I look forward to regularly informing you about how we develop in our Chile trade relations.

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, ponente. – Señor presidente, quiero terminar reiterando mi agradecimiento a todos los ponentes alternativos. Mis palabras de inicio y sus palabras demuestran que, efectivamente, hemos tenido esa voluntad, esa capacidad de diálogo y de consenso.

Quiero también agradecer a todos los demás diputados que están aquí participando en este debate y, por supuesto, a la comisaria. Confío plenamente en la capacidad de trabajo de su Comisión, en la suya personalmente y en su entrega, y creo que vamos a ser capaces de conseguir ese acuerdo que hemos sido capaces —insisto— de consensuar en este informe, ampliamente respaldado por todos los grupos políticos.

Creo que hemos avanzado mucho. Nos hemos puesto todos de acuerdo en lo que queremos en el capítulo de desarrollo sostenible. Creo que nos queda trabajo por hacer para ponernos de acuerdo en lo que debe ser la política de inversiones. Pero no quiero terminar sin volver a hacer un llamamiento a la oportunidad que supone este Acuerdo.

Yo no hacía más que mirar la tribuna de invitados y, el hecho de ver aquí al representante de la República de Chile participando en este debate, demuestra los lazos, el interés y las ganas de conseguir modernizar este Acuerdo. Porque queremos algo más que profundizar en nuestras relaciones comerciales, queremos profundizar en nuestro papel como responsables políticos para tener una gobernanza global más justa.

Los ciudadanos esperan de sus políticos que seamos capaces de responder a sus problemas cotidianos, y nuestra obligación es estar a la altura de lo que ellos nos piden. Y creo que entre todos estaremos a esa altura.

Así que muchísimas gracias, y reitero mi agradecimiento y mi disposición a que sigamos trabajando como hasta ahora lo hemos hecho.

Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani, 14 settembre 2017.

23.   Dagsorden for næste møde: se protokollen

24.   Hævelse af mødet

(La seduta è tolta alle 22.50)


ELI:

ISSN 1977-0871 (electronic edition)


Top