EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M10976

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10976 – CNP GROUP / SIENNA GROUP / ECT GROUP) Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (EØS-relevant tekst) 2023/C 20/06

PUB/2023/85

OJ C 20, 20.1.2023, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 20/16


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10976 – CNP GROUP / SIENNA GROUP / ECT GROUP)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2023/C 20/06)

1.   

Den 1. januar 2023 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Compagnie Nationale à Portefeuille SA (»CNP«, Belgien)

Sienna Capital Invest SCSp, (»Sienna«, Belgien)

ECT Invest (»ECT«, Frankrig).

CNP og Sienna erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over ECT.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af ECT's aktier af et fælles foretagende, som er etableret af CNP og Sienna.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CNP er et investeringsselskab med direkte og indirekte deltagelse i andre selskaber

Sienna er Groupe Bruxelles Lamberts platform for alternative aktiver, et børsnoteret investeringsholdingselskab, der investerer i virksomheder, der opererer globalt i forskellige sektorer

Koncernen ECT er en fransk spiller, der er specialiseret i modtagelse af inert affald, hovedsagelig opgravet materiale fra bygge-og anlægsarbejder.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse Angiv altid referencen:

M.10976 – CNP GROUP / SIENNA GROUP / ECT GROUP.

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.


Top