EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1214(02)

Årlig ajourføring i 2022 af vederlag og pensioner til den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte og de tilhørende justeringskoefficienter (Rapport fra Eurostat af 28. oktober 2022 om den årlige ajourføring for 2022 af vederlag og pensioner for EU-tjenestemænd i overensstemmelse med artikel 64 og 65 og bilag XI til vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union; ifølge denne rapport sker der med virkning fra den 1. juli 2022 en ajourføring af vederlaget til det tjenstgørende personale og pensionerne til det pensionerede personale, og pr. 1. juli 2022 foretages der samtidig en ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlaget til det tjenstgørende personale inden og uden for EU og på pensionerne til det pensionerede personale afhængig af deres bopælsland og pensionsoverførslerne (Ares(2022) 7485371).) 2022/C 474/10

PUB/2022/1548

OJ C 474, 14.12.2022, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 474/38


Årlig ajourføring i 2022 af vederlag og pensioner til den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte og de tilhørende justeringskoefficienter (1)

(2022/C 474/10)

1.1.   

Tabel over den månedlige grundløn opdelt efter lønklasse og løntrin i ansættelsesgruppe AD og AST, jf. vedtægtens artikel 66, som er gældende fra den 1. juli 2022:

1.7.2022

TRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

2.   

Tabel over den månedlige grundløn opdelt efter lønklasse og løntrin i ansættelsesgruppe AST/SC, jf. vedtægtens artikel 66, som er gældende fra den 1. juli 2022:

1.7.2022

TRIN

 

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

5 319,31

5 542,85

5 775,76

5 936,43

6 018,46

5

4 701,38

4 898,94

5 105,53

5 246,82

5 319,31

4

4 155,24

4 329,84

4 511,80

4 637,32

4 701,38

3

3 672,53

3 826,85

3 987,69

4 098,60

4 155,24

2

3 245,90

3 382,31

3 524,45

3 622,49

3 672,53

1

2 868,84

2 989,40

3 115,02

3 201,66

3 245,90

3.   

Tabel over de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, jf. vedtægtens artikel 64:

Justeringskoefficienter gældende fra den 1. juli 2022 for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, jf. vedtægtens artikel 64 (anført i kolonne 2 i nedenstående tabel)

Justeringskoefficienter gældende fra den 1. januar 2023 for tjenestemænds og øvrige ansattes overførsler, jf. artikel 17, stk. 3, i bilag VII til vedtægten (anført i kolonne 3 i nedenstående tabel)

Justeringskoefficienter gældende fra den 1. juli 2022 for pensioner, jf. artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten (anført i kolonne 4 i nedenstående tabel)

 

Vederlag

Overførsel

Pension

Land/sted

1.7.2022

1.1.2023

1.7.2022

Bulgarien

65,0

60,9

 

Tjekkiet

95,5

82,8

 

Danmark

134,7

136,5

136,5

Tyskland

100,6

100,6

100,6

Karlsruhe

95,6

 

 

München

112,2

 

 

Estland

94,1

98,1

 

Irland

136,3

129,0

129,0

Grækenland

89,4

84,8

 

Spanien

97,4

93,4

 

Frankrig

116,8

107,7

107,7

Kroatien

80,0

69,9

 

Italien

94,7

94,1

 

Varese

92,0

 

 

Cypern

82,6

82,9

 

Letland

85,9

80,9

 

Litauen

87,4

76,6

 

Ungarn

69,6

58,8

 

Malta

92,1

94,7

 

Nederlandene

109,8

110,7

110,7

Østrig

108,8

110,6

110,6

Polen

71,7

62,0

 

Portugal

95,5

89,7

 

Rumænien

70,1

59,1

 

Slovenien

87,1

83,6

 

Slovakiet

81,3

80,9

 

Finland

117,3

118,9

118,9

Sverige

124,9

114,3

114,3

Det Forenede Kongerige

 

 

125,4

4.1.   

Godtgørelse ved forældreorlov, jf. artikel 42a, stk. 2, i vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 1 123,91 EUR.

4.2.   

Godtgørelse ved forældreorlov, jf. artikel 42a, stk. 3, i vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 1 498,55 EUR.

5.1.   

Husstandstillæggets grundbeløb, jf. artikel 1, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 210,20 EUR.

5.2.   

Børnetilskuddet for børn, over for hvem der består forsørgerpligt, jf. artikel 2, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 459,32 EUR.

5.3.   

Uddannelsestillægget, jf. artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 311,65 EUR.

5.4.   

Uddannelsestillægget, jf. artikel 3, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 112,21 EUR.

5.5.   

Udlandstillægget, jf. artikel 69 i vedtægten og artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022 på mindst 623,01 EUR.

5.6.   

Udlandstillægget, jf. artikel 134 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 447,87 EUR.

6.1.   

Kilometergodtgørelsen, jf. artikel 7, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022:

0 EUR pr. km for strækninger mellem

0 og 200 km

0,2317 EUR pr. km for strækninger mellem

201 og 1 000 km

0,3863 EUR pr. km for strækninger mellem

1 001 og 2 000 km

0,2317 EUR pr. km for strækninger mellem

2 001 og 3 000 km

0,0771 EUR pr. km for strækninger mellem

3 001 og 4 000 km

0,0372 EUR pr. km for strækninger mellem

4 001 og 10 000 km

0 EUR pr. km for strækninger over

10 000 km.

6.2.   

Standardtillægget til kilometergodtgørelsen, jf. artikel 7, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022:

115,86 EUR, hvis den geografiske afstand mellem de steder, der nævnes i stk. 1, er mellem 600 km og 1 200 km

231,72 EUR, hvis den geografiske afstand mellem de steder, der nævnes i stk. 1, er over 1 200 km.

7.1.   

Kilometergodtgørelsen, jf. artikel 8, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. januar 2023:

0 EUR pr. km for strækninger mellem

0 og 200 km

0,4672 EUR pr. km for strækninger mellem

201 og 1 000 km

0,7787 EUR pr. km for strækninger mellem

1 001 og 2 000 km

0,4672 EUR pr. km for strækninger mellem

2 001 og 3 000 km

0,1556 EUR pr. km for strækninger mellem

3 001 og 4 000 km

0,0751 EUR pr. km for strækninger mellem

4 001 og 10 000 km

0 EUR pr. km for strækninger over

10 000 km.

7.2.   

Standardtillægget til kilometergodtgørelsen, jf. artikel 8, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. januar 2023:

233,58 EUR, hvis den geografiske afstand mellem tjenestestedet og oprindelsesstedet er på mellem 600 km og 1 200 km

467,12 EUR, hvis den geografiske afstand mellem tjenestestedet og oprindelsesstedet er over 1 200 km.

8.   

Dagpengebeløbet, jf. artikel 10, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2022:

48,28 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg

38,94 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg.

9.   

Den nedre grænse for de bosættelsespenge, der nævnes i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022:

1 374,47 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

817,25 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

10.1.   

Den nedre og den øvre grænse for arbejdsløshedsunderstøttelsen, jf. artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022:

1 648,40 EUR (nedre grænse)

3 296,81 EUR (øvre grænse).

10.2.   

Det faste fradrag, der nævnes i artikel 28a, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022 på

1 498,55 EUR.

11.   

Grundlønnen fastsættes i henhold til den tabel, der findes i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, og er med virkning fra den 1. juli 2022:

ANSÆTTELSESGRUPPE

1.7.2022

TRIN

 

 

FUNKTIONER

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 189,80

7 339,32

7 491,93

7 647,74

7 806,79

7 969,13

8 134,84

 

17

6 354,54

6 486,67

6 621,57

6 759,28

6 899,84

7 043,32

7 189,80

 

16

5 616,29

5 733,08

5 852,31

5 974,01

6 098,26

6 225,09

6 354,54

 

15

4 963,81

5 067,04

5 172,43

5 279,99

5 389,80

5 501,87

5 616,29

 

14

4 387,16

4 478,39

4 571,53

4 666,59

4 763,67

4 862,69

4 963,81

 

13

3 877,47

3 958,12

4 040,42

4 124,46

4 210,22

4 297,78

4 387,16

III

12

4 963,75

5 066,96

5 172,35

5 279,89

5 389,68

5 501,76

5 616,17

 

11

4 387,13

4 478,34

4 571,47

4 666,52

4 763,57

4 862,63

4 963,75

 

10

3 877,46

3 958,09

4 040,40

4 124,43

4 210,19

4 297,75

4 387,13

 

9

3 427,03

3 498,29

3 571,04

3 645,32

3 721,12

3 798,48

3 877,46

 

8

3 028,92

3 091,91

3 156,21

3 221,83

3 288,84

3 357,23

3 427,03

II

7

3 426,95

3 498,24

3 570,98

3 645,25

3 721,10

3 798,48

3 877,47

 

6

3 028,79

3 091,76

3 156,08

3 221,72

3 288,72

3 357,13

3 426,95

 

5

2 676,85

2 732,52

2 789,36

2 847,38

2 906,59

2 967,06

3 028,79

 

4

2 365,82

2 415,03

2 465,27

2 516,55

2 568,88

2 622,31

2 676,85

I

3

2 914,51

2 974,99

3 036,75

3 099,76

3 164,08

3 229,76

3 296,81

 

2

2 576,55

2 630,02

2 684,61

2 740,32

2 797,20

2 855,26

2 914,51

 

1

2 277,79

2 325,07

2 373,31

2 422,56

2 472,85

2 524,17

2 576,55

12.   

Den nedre grænse for de bosættelsespenge, der nævnes i artikel 94 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022:

1 033,84 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

612,96 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

13.1.   

Den nedre og den øvre grænse for arbejdsløshedsunderstøttelsen, jf. artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022:

1 236,30 EUR (nedre grænse)

2 472,57 EUR (øvre grænse).

13.2.   

Det faste fradrag, der nævnes i artikel 96a, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022 på 1 123,91 EUR.

13.3.   

Den nedre og den øvre grænse for den arbejdsløshedsunderstøttelse, der nævnes i artikel 136 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2022:

1 087,66 EUR (nedre grænse)

2 559,24 EUR (øvre grænse).

14.   

Det tillæg for skifteholdsarbejde, der nævnes i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 (2), er på:

471,12 EUR

711,08 EUR

777,48 EUR

1 059,95 EUR.

15.   

Med virkning fra den 1. juli 2022 multipliceres beløbene i artikel 4 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (3) med en koefficient på - 6,8007.

16.   

De beløb, der nævnes i artikel 8, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, fastsættes med virkning fra den 1. juli 2022 i nedenstående tabel:

1.7.2022

TRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

 

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

21 733,04

 

 

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 856,62

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

 

 

 

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 292,34

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 399,73

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 726,95

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

 

 

 

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 941,81

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 786,88

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 766,14

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 863,97

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

5 587,18

5 821,96

6 066,59

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 361,87

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 739,00

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

 

 

 

17.   

Den faste godtgørelse, der nævnes i den tidligere artikel 4a i bilag VII til vedtægten fra før den 1. maj 2004, og som anvendes til gennemførelse af artikel 18, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten, fastsættes med virkning fra den 1. juli 2022 til:

162,53 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C4 og C5

249,19 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C1, C2 og C3.

18.   

Grundlønnen fastsættes i henhold til den tabel, der findes i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, og er med virkning fra den 1. juli 2022:

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

2 071,92

2 413,79

2 617,04

2 837,43

3 076,35

3 335,44

3 616,32

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3 920,88

4 251,04

4 609,01

4 997,14

5 417,97

5 874,21

6 368,88

Lønklasse

15

16

17

18

19

 

 

Grundløn på fuldtid

6 905,20

7 486,70

8 117,17

8 800,70

9 541,84

 

 

19.   

For ansatte, der gør tjeneste i Bulgarien, Danmark, Estland, Spanien, Kroatien, Italien (Varese), Cypern, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet og Sverige i referenceperioden, skal alle henvisninger til den 1. juli 2022 i punkt 1-18 ovenfor læses som henvisninger til den 16. maj 2022, jf. artikel 8, stk. 2, litra a), i bilag XI til vedtægten.

20.   

For ansatte, der gør tjeneste i Tjekkiet, Grækenland, Letland, Litauen og Portugal i referenceperioden, skal alle henvisninger til den 1. juli 2022 i punkt 1-18 ovenfor læses som henvisninger til den 1. maj 2022, jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i bilag XI til vedtægten.

21.   

For pensionister, der er bosat i Bulgarien, Danmark, Estland, Irland, Grækenland, Ungarn, Kroatien, Polen, Portugal, Rumænien og Sverige i referenceperioden, skal alle henvisninger til den 1. juli 2022 i punkt 1-18 ovenfor læses som henvisninger til den 16. maj 2022, jf. artikel 8, stk. 2, litra a), i bilag XI til vedtægten.

22.   

For pensionister, der er bosat i Tjekkiet, Grækenland, Letland, Litauen og Portugal i referenceperioden, skal alle henvisninger til den 1. juli 2022 i punkt 1-18 ovenfor læses som henvisninger til den 1. maj 2022, jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i bilag XI til vedtægten.


(1)  Rapport fra Eurostat af 28. oktober 2022 om den årlige ajourføring for 2022 af vederlag og pensioner for EU-tjenestemænd i overensstemmelse med artikel 64 og 65 og bilag XI til vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union; ifølge denne rapport sker der med virkning fra den 1. juli 2022 en ajourføring af vederlaget til det tjenstgørende personale og pensionerne til det pensionerede personale, og pr. 1. juli 2022 foretages der samtidig en ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlaget til det tjenstgørende personale inden og uden for EU og på pensionerne til det pensionerede personale afhængig af deres bopælsland og pensionsoverførslerne (Ares(2022) 7485371).

(2)  Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af 13.2.1976, s. 1). Suppleret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1307/87 (EFT L 124 af 13.5.1987, s. 6).

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).


Top