EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0807(01)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger Afgørelse nr. H9 af 17. juni 2020 om udsættelse af fristerne i artikel 67 og 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 samt i afgørelse nr. S9 på grund af covid-19-pandemien (Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen) 2020/C 259/03

PUB/2020/645

OJ C 259, 7.8.2020, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/12/2020; erstattet af 32021D0506(01)

7.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 259/9


DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

AFGØRELSE nr. H9

af 17. juni 2020

om udsættelse af fristerne i artikel 67 og 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 samt i afgørelse nr. S9 på grund af covid-19-pandemien

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

(2020/C 259/03)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 35 og artikel 65, stk. 8, i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 67 og 70 i forordning (EF) nr. 987/2009,

under henvisning til EU-Domstolens retspraksis, ifølge hvilken der kan påberåbes force majeure, hvis manglende overholdelse af retlige forpligtelser kan tilskrives omstændigheder uden for vedkommendes kontrol, som var usædvanlige og uforudselige, og hvis virkninger trods al udvist agtpågivenhed ikke kunne have været undgået (jf. Domstolens dom af 13. juli 1995, sag C-391/93, Perrotta, ECLI:EU:C:1995:240), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne er på en helt særlig måde blevet ramt af følgevirkningerne af krisen forårsaget af covid-19-udbruddet. Krisen hæmmer i betydelig grad de sædvanlige arbejdsprocedurer i de relevante institutioner i medlemsstaterne og skaber en ekstraordinær situation, hvor det ikke er muligt at anvende refusionsprocedurer som normalt.

(2)

Ved anvendelsen af refusionsreglerne i artikel 67 og 70 i forordning (EF) nr. 987/2009 skal der tages hensyn til situationens ekstraordinære karakter.

(3)

Eftersom medlemsstaterne og deres kompetente institutioner hidtil har været påvirket forskelligt af covid-19-udbruddet, og da den videre udvikling af udbruddet endnu ikke er forudsigelig, er det nødvendigt løbende at overvåge situationen. Når og hvis det er nødvendigt, bør denne afgørelse ændres i overensstemmelse hermed, og der kan indgås yderligere aftaler mellem medlemsstaterne —

BESTEMT FØLGENDE:

1.

Alle frister for indgivelse og afregning af krav som omhandlet i artikel 67 og 70 i forordning (EF) nr. 987/2009 samt i afgørelse nr. S9, der udløber i perioden mellem den 1. februar 2020 og den 31. december 2020, forlænges med seks måneder.

2.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra den 18. juni 2020.

Blaženka KAMENJAŠEVIĆ

Formand for den Administrative Kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


Top