Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0543

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/543 af 23. januar 2018 om berigtigelse af den spanske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0292

OJ L 90, 6.4.2018, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/543/oj

6.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/63


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/543

af 23. januar 2018

om berigtigelse af den spanske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I den spanske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 (2) er der to fejl i bilag II, tabel 1, søjle M, række B og C, hvor der er en forskel i formlen for tærsklerne for vandvarmere af størrelse M.

(2)

Den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 812/2013 bør derfor ændres. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 83).


Top