EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1163

Kommissionens forordning (EU) 2015/1163 af 15. juli 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 for så vidt angår listen over basisgrupper til anvendelse i forbindelse med købekraftpariteter (EØS-relevant tekst)

OJ L 188, 16.7.2015, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1163/oj

16.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1163

af 15. juli 2015

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 for så vidt angår listen over basisgrupper til anvendelse i forbindelse med købekraftpariteter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 af 11. december 2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf (1), særlig artikel 12, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3, litra e), i forordning (EF) nr. 1445/2007 defineres »basisgruppe« som det laveste aggregeringsniveau for de produkter i BNP-opdelingen, for hvilke der beregnes købekraftpariteter.

(2)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1445/2007 indeholder listen over basisgrupper.

(3)

Til brug for forordning (EF) nr. 1445/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (2) anvendes der en nomenklatur vedrørende husholdningernes udgifter til konsum. Det vil forbedre datakohærensen og lette dataindsamlingen i medlemsstaterne, hvis der indføres en mere detaljeret nomenklatur. Den detaljerede nomenklatur bør være en yderligere underopdeling af nomenklaturen »klassifikation af privat forbrug efter formål« (COICOP) som angivet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (3).

(4)

Som følge af ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 549/2013 er det nødvendigt at tilpasse listen over basisgrupper for så vidt angår offentlig forvaltning og services udgifter til forbrug og for så vidt angår faste bruttoinvesteringer.

(5)

Som følge af ikrafttrædelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 (4) er det nødvendigt at tilpasse listen over basisgrupper for så vidt angår faste bruttoinvesteringer.

(6)

Efter indførelsen af den forbedrede metodologi til beregning af købekraftpariteter inden for sundhed, uddannelse og bygge- og anlægssektoren bør basisgrupperne på disse områder justeres.

(7)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1445/2007 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1445/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 336 af 20.12.2007, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (»ENS 2010«) (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 af 29. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 336 af 22.11.2014, s. 1).


BILAG

Basisgrupper som defineret i artikel 3, litra e)

BG nr.

Beskrivelse

COICOP (1)

COPNI (2)

COFOG (2)

CPA 2008 (3)

HUSHOLDNINGERNES UDGIFTER TIL INDIVIDUELT KONSUM

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

Fødevarer

Brød og kornprodukter

1

Ris

01.1.1.1

 

 

 

2

Mel og andre kornprodukter

01.1.1.2

 

 

 

3

Brød

01.1.1.3

 

 

 

4

Andet bagværk

01.1.1.4

 

 

 

5

Pizza og quiche

01.1.1.5

 

 

 

6

Pastaprodukter og couscous

01.1.1.6

 

 

 

7

Morgenmadscerealier

01.1.1.7

 

 

 

8

Andre kornprodukter

01.1.1.8

 

 

 

Kød

9

Okse- og kalvekød

01.1.2.1

 

 

 

10

Svinekød

01.1.2.2

 

 

 

11

Lamme- og gedekød

01.1.2.3

 

 

 

12

Fjerkræ

01.1.2.4

 

 

 

13

Andet kød

01.1.2.5

 

 

 

14

Spiselige slagtebiprodukter

01.1.2.6

 

 

 

15

Tørret, saltet eller røget kød

01.1.2.7

 

 

 

16

Andre tilberedninger af kød

01.1.2.8

 

 

 

Fisk og skaldyr

17

Fersk eller kølet fisk

01.1.3.1

 

 

 

18

Frossen fisk

01.1.3.2

 

 

 

19

Ferske eller kølede skaldyr

01.1.3.3

 

 

 

20

Frosne skaldyr

01.1.3.4

 

 

 

21

Tørrede, røgede eller saltede fisk og skaldyr

01.1.3.5

 

 

 

22

Andre konserverede eller forarbejdede fisk og tilberedte varer af skaldyr

01.1.3.6

 

 

 

Mælk, ost og æg

23

Frisk sødmælk

01.1.4.1

 

 

 

24

Frisk mælk med lavt fedtindhold

01.1.4.2

 

 

 

25

Mælkekonserves

01.1.4.3

 

 

 

26

Yoghurt

01.1.4.4

 

 

 

27

Ost og ostemasse

01.1.4.5

 

 

 

28

Andre mejeriprodukter

01.1.4.6

 

 

 

29

Æg

01.1.4.7

 

 

 

Olie og fedt

30

Smør

01.1.5.1

 

 

 

31

Margarine og andre vegetabilske fedtstoffer

01.1.5.2

 

 

 

32

Olivenolie

01.1.5.3

 

 

 

33

Andre spiselige olier

01.1.5.4

 

 

 

34

Andre spiselige animalske fedtstoffer

01.1.5.5

 

 

 

Frugt

35

Frisk eller kølet frugt

01.1.6.1

 

 

 

36

Frossen frugt

01.1.6.2

 

 

 

37

Tørrede frugter og nødder

01.1.6.3

 

 

 

38

Konserverede frugter og frugtbaserede produkter

01.1.6.4

 

 

 

Grøntsager

39

Friske eller kølede grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde

01.1.7.1

 

 

 

40

Frosne grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde

01.1.7.2

 

 

 

41

Tørrede grøntsager, andre konserverede eller forarbejdede grøntsager

01.1.7.3

 

 

 

42

Kartofler

01.1.7.4

 

 

 

43

Chips

01.1.7.5

 

 

 

44

Andre rodknolde og produkter af rodgrøntsager

01.1.7.6

 

 

 

Sukker, marmelade, honning, chokolade og konfekture

45

Sukker

01.1.8.1

 

 

 

46

Syltetøj, marmelade og honning

01.1.8.2

 

 

 

47

Chokolade

01.1.8.3

 

 

 

48

Konfektureprodukter

01.1.8.4

 

 

 

49

Konsumis

01.1.8.5

 

 

 

50

Kunstige sukkererstatninger

01.1.8.6

 

 

 

Fødevarer i.a.n.

51

Sovser, smagspræparater

01.1.9.1

 

 

 

52

Salt, krydderier og køkkenurter

01.1.9.2

 

 

 

53

Babymad

01.1.9.3

 

 

 

54

Færdigretter

01.1.9.4

 

 

 

55

Andre fødevarer i.a.n.

01.1.9.9

 

 

 

Ikke-alkoholiske drikkevarer

Kaffe, te og kakao

56

Kaffe

01.2.1.1

 

 

 

57

Te

01.2.1.2

 

 

 

58

Kakao og chokoladepulver

01.2.1.3

 

 

 

Mineralvand, læskedrikke, frugt- og grønsagssaft

59

Mineralvand eller kildevand

01.2.2.1

 

 

 

60

Læskedrikke

01.2.2.2

 

 

 

61

Frugt- og grøntsagssaft

01.2.2.3

 

 

 

Alkoholiske drikkevarer, tobak og euforiserende stoffer

Alkoholiske drikkevarer

Spiritus

62

Spiritus

02.1.1.0

 

 

 

Vin

63

Vin

02.1.2.0

 

 

 

Øl

64

Øl

02.1.3.0

 

 

 

Tobak

Tobak

65

Tobak

02.2.0.0

 

 

 

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer

66

Euforiserende stoffer

02.3.0.0

 

 

 

Beklædning og fodtøj

Beklædning

Materialer til beklædning

67

Materialer til beklædning

03.1.1.0

 

 

 

Beklædningsartikler

68

Beklædning til mænd

03.1.2.1

 

 

 

69

Beklædning til kvinder

03.1.2.2

 

 

 

70

Beklædning til småbørn (0-2 år) og børn (3-13 år)

03.1.2.3

 

 

 

Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør

71

Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør

03.1.3.0

 

 

 

Vask, rensning, reparation og leje af beklædning

72

Vask, rensning, reparation og leje af beklædning

03.1.4.0

 

 

 

Fodtøj

Sko og andet fodtøj

73

Fodtøj til mænd

03.2.1.1

 

 

 

74

Fodtøj til kvinder

03.2.1.2

 

 

 

75

Fodtøj til småbørn og børn

03.2.1.3

 

 

 

Reparation og leje af fodtøj

76

Reparation og leje af fodtøj

03.2.2.0

 

 

 

Boligbenyttelse, vand, elektricitet, gas og andet brændsel

Faktisk husleje

Faktisk husleje

77

Faktisk husleje

04.1.0.0

 

 

 

Beregnet lejeværdi af bolig

Beregnet lejeværdi af bolig

78

Beregnet lejeværdi af bolig

04.2.0.0

 

 

 

Vedligeholdelse og reparation af bolig

Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig

79

Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.1.0

 

 

 

Tjenester til vedligeholdelse og reparation af bolig

80

Tjenester til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.2.0

 

 

 

Vandforsyning og andre tjenester i forbindelse med boligen

Vandforsyning

81

Vandforsyning

04.4.1.0

 

 

 

Renovation

82

Renovation

04.4.2.0

 

 

 

Opsamling af spildevand

83

Opsamling af spildevand

04.4.3.0

 

 

 

Andre tjenester i forbindelse med boligen i.a.n.

84

Andre tjenester i forbindelse med boligen i.a.n.

04.4.4.0

 

 

 

Elektricitet, gas og andet brændsel

Elektricitet

85

Elektricitet

04.5.1.0

 

 

 

Gas

86

Natur- og bygas

04.5.2.1

 

 

 

87

Flydende kulbrinter (butan, propan mv.)

04.5.2.2

 

 

 

Flydende brændsel

88

Flydende brændsel

04.5.3.0

 

 

 

Fast brændsel

89

Fast brændsel

04.5.4.0

 

 

 

Varmeenergi

90

Varmeenergi

04.5.5.0

 

 

 

Boligudstyr, husholdningsudstyr og rutinemæssig vedligeholdelse af bolig

Møbler og boligudstyr, tæpper og anden gulvbelægning

Møbler og boligudstyr

91

Boligmøbler

05.1.1.1

 

 

 

92

Havemøbler

05.1.1.2

 

 

 

93

Belysningsudstyr

05.1.1.3

 

 

 

94

Andre møbler og andet boligudstyr

05.1.1.9

 

 

 

Tæpper og anden gulvbelægning

95

Tæpper og anden gulvbelægning

05.1.2.0

 

 

 

Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger

96

Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger

05.1.3.0

 

 

 

Boligtekstiler

Boligtekstiler

97

Møbelstof og gardiner

05.2.0.1

 

 

 

98

Sengelinned

05.2.0.2

 

 

 

99

Bord- og badeværelseslinned

05.2.0.3

 

 

 

100

Reparation af boligtekstiler

05.2.0.4

 

 

 

101

Andre boligtekstiler

05.2.0.9

 

 

 

Husholdningsapparater

Større husholdningsapparater, også elektriske

102

Køleskabe, frysere og køle-fryseskabe

05.3.1.1

 

 

 

103

Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner

05.3.1.2

 

 

 

104

Kogeapparater

05.3.1.3

 

 

 

105

Varmeapparater, luftkonditioneringsapparater

05.3.1.4

 

 

 

106

Rengøringsudstyr

05.3.1.5

 

 

 

107

Andre større husholdningsapparater

05.3.1.9

 

 

 

Mindre elektriske husholdningsapparater

108

Mindre elektriske husholdningsapparater

05.3.2.0

 

 

 

Reparation af husholdningsapparater

109

Reparation af husholdningsapparater

05.3.3.0

 

 

 

Glas, service og husholdningsredskaber

Glas, service og husholdningsredskaber

110

Glas, krystalvarer, keramiske artikler og porcelænsartikler

05.4.0.1

 

 

 

111

Spisebestik, fade og sølvtøj

05.4.0.2

 

 

 

112

Ikke-elektriske køkkenredskaber og -genstande

05.4.0.3

 

 

 

113

Reparation af glas, service og husholdningsredskaber

05.4.0.4

 

 

 

Værktøj og udstyr til hus og have

Større redskaber og udstyr

114

Større redskaber og udstyr

05.5.1.0

 

 

 

Mindre redskaber og diverse tilbehør

115

Mindre redskaber og diverse tilbehør

05.5.2.0

 

 

 

Andre varer og tjenester til husholdningen

Ikke-varige husholdningsartikler

116

Rengørings- og vedligeholdelsesprodukter

05.6.1.1

 

 

 

117

Andre ikke-varige mindre husholdningsartikler

05.6.1.2

 

 

 

Hushjælp og tjenesteydelser i hjemmet

118

Hushjælp ydet af betalt personale

05.6.2.1

 

 

 

119

Rengøring

05.6.2.2

 

 

 

120

Leje af møbler og boligudstyr

05.6.2.3

 

 

 

121

Anden hushjælp og andre tjenesteydelser i hjemmet

05.6.2.9

 

 

 

Sundhed — Husholdninger

Medicinske produkter, apparater og medicinsk udstyr

Farmaceutiske produkter

122

Farmaceutiske produkter

06.1.1.0

 

 

 

Andre medicinske produkter

123

Andre medicinske produkter

06.1.2.0

 

 

 

Medicinske apparater og medicinsk udstyr

124

Medicinske apparater og medicinsk udstyr

06.1.3.0

 

 

 

Ambulant behandling

Lægebehandling

125

Lægebehandling

06.2.1.0

 

 

 

Tandbehandling

126

Tandbehandling

06.2.2.0

 

 

 

Tjenester ydet af paramedicinsk personale

127

Tjenester ydet af paramedicinsk personale

06.2.3.0

 

 

 

Hospitalstjenester

Hospitalstjenester

128

Almensygehuse

06.3.0.1

 

 

 

129

Psykiatriske hospitaler og hospitaler for stofmisbrugere

06.3.0.2

 

 

 

130

Hospitaler for specialbehandling

06.3.0.3

 

 

 

131

Plejeinstitutioner

06.3.0.4

 

 

 

Transport

Køb af køretøjer

Automobiler

132

Nye automobiler

07.1.1.1

 

 

 

133

Brugte automobiler

07.1.1.2

 

 

 

Motorcykler

134

Motorcykler

07.1.2.0

 

 

 

Cykler

135

Cykler

07.1.3.0

 

 

 

Dyretrukne køretøjer

136

Dyretrukne køretøjer

07.1.4.0

 

 

 

Drift af personlige transportmidler

Reservedele og tilbehør til personlige transportmidler

137

Dæk

07.2.1.1

 

 

 

138

Reservedele til personlige transportmidler

07.2.1.2

 

 

 

139

Tilbehør til personlige transportmidler

07.2.1.3

 

 

 

Brændstof og smøremidler til personlige transportmidler

140

Diesel

07.2.2.1

 

 

 

141

Benzin

07.2.2.2

 

 

 

142

Andre brændstoffer til personlige transportmidler

07.2.2.3

 

 

 

143

Smøremidler

07.2.2.4

 

 

 

Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler

144

Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler

07.2.3.0

 

 

 

Andre tjenester vedrørende personlige transportmidler

145

Andre tjenester vedrørende personlige transportmidler

07.2.4.0

 

 

 

Transporttjenester

Skinnebåren personbefordring

146

Personbefordring med tog

07.3.1.1

 

 

 

147

Personbefordring med metro og sporvogn

07.3.1.2

 

 

 

Personbefordring ad landevej

148

Personbefordring med bus og rutebil

07.3.2.1

 

 

 

149

Personbefordring med taxi og lejet bil med fører

07.3.2.2

 

 

 

Personbefordring med fly

150

Personbefordring med fly

07.3.3.0

 

 

 

Personbefordring ad søvejen og indre vandveje

151

Personbefordring ad søvejen og indre vandveje

07.3.4.0

 

 

 

Kombineret personbefordring

152

Kombineret personbefordring

07.3.5.0

 

 

 

Andre købte transporttjenester

153

Andre købte transporttjenester

07.3.6.0

 

 

 

Kommunikation

Posttjenester

Posttjenester

154

Posttjenester

08.1.0.0

 

 

 

Telefon- og telefaxudstyr

Telefon- og telefaxudstyr

155

Telefon- og telefaxudstyr

08.2.0.0

 

 

 

Telefon- og telefaxtjenester

Telefon- og telefaxtjenester

156

Trådbårne telefontjenester

08.3.0.1

 

 

 

157

Trådløse telefontjenester

08.3.0.2

 

 

 

158

Internetadgangstjenester

08.3.0.3

 

 

 

159

Kombinerede telekommunikationstjenester

08.3.0.4

 

 

 

160

Andre datatransmissionstjenester

08.3.0.5

 

 

 

Fritid og kultur — Husholdninger

Audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

161

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd

09.1.1.1

 

 

 

162

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.1.2

 

 

 

163

Bærbart udstyr til lyd og billeder

09.1.1.3

 

 

 

164

Andet udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.1.9

 

 

 

Fotografisk og kinematografisk udstyr og optiske instrumenter

165

Fotografisk og kinematografisk udstyr og optiske instrumenter

09.1.2.0

 

 

 

Databehandlingsudstyr

166

PC'er

09.1.3.1

 

 

 

167

Tilbehør til databehandlingsudstyr

09.1.3.2

 

 

 

168

Software

09.1.3.3

 

 

 

169

Regnemaskiner og andet databehandlingsudstyr

09.1.3.4

 

 

 

Optagemedier

170

Indspillede optagemedier

09.1.4.1

 

 

 

171

Uindspillede optagemedier

09.1.4.2

 

 

 

172

Andre optagemedier

09.1.4.9

 

 

 

Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

173

Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

09.1.5.0

 

 

 

Andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

Større varige forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter

174

Større varige forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter

09.2.1.0

 

 

 

Musikinstrumenter og større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter

175

Musikinstrumenter og større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter

09.2.2.0

 

 

 

Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

176

Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

09.2.3.0

 

 

 

Andet tilbehør og udstyr til fritid, haver og kæledyr

Spil, legetøj og hobbyartikler

177

Spil og hobbyartikler

09.3.1.1

 

 

 

178

Legetøj og festartikler

09.3.1.2

 

 

 

Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter

179

Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter

09.3.2.0

 

 

 

Haveprodukter, planter og blomster

180

Haveprodukter

09.3.3.1

 

 

 

181

Planter og blomster

09.3.3.2

 

 

 

Kæledyr og artikler til kæledyr

182

Kæledyr og artikler til kæledyr

09.3.4.0

 

 

 

Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr

183

Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr

09.3.5.0

 

 

 

Fritids- og kulturtjenester

Fritids- og sporttjenester

184

Fritids- og sporttjenester

09.4.1.0

 

 

 

Kulturtjenester

185

Biografer, teatre, koncerter

09.4.2.1

 

 

 

186

Museer, biblioteker, zoologiske haver

09.4.2.2

 

 

 

187

TV- og radiolicens, abonnementer

09.4.2.3

 

 

 

188

Leje af udstyr og tilbehør i forbindelse med kultur

09.4.2.4

 

 

 

189

Fotografiske tjenester

09.4.2.5

 

 

 

190

Andre kulturtjenester

09.4.2.9

 

 

 

Tilfældighedsspil

191

Tilfældighedsspil

09.4.3.0

 

 

 

Aviser, bøger og papirvarer

Bøger

192

Bøger

09.5.1.0

 

 

 

Aviser og tidsskrifter

193

Aviser

09.5.2.1

 

 

 

194

Blade og tidsskrifter

09.5.2.2

 

 

 

Diverse tryksager

195

Diverse tryksager

09.5.3.0

 

 

 

Papir og tegnematerialer

196

Papir og tegnematerialer

09.5.4.0

 

 

 

Pakkerejser

Pakkerejser

197

Pakkerejser

09.6.0.0

 

 

 

Undervisning — Husholdninger

Undervisning — Husholdninger

Undervisning — Husholdninger

198

Undervisning — Husholdninger

10.0.0.0

 

 

 

Restauranter og hoteller

Cateringtjenester

Restauranter, caféer o.l.

199

Restauranter, caféer og danseetablissementer

11.1.1.1

 

 

 

200

Fastfood og takeawaytjenester

11.1.1.2

 

 

 

Kantiner

201

Kantiner

11.1.2.0

 

 

 

Overnatningsfaciliteter

Overnatningsfaciliteter

202

Hoteller, moteller, kroer og lignende overnatningsfaciliteter

11.2.0.1

 

 

 

203

Feriecentre, campingpladser, vandrehjem og lignende overnatningsfaciliteter

11.2.0.2

 

 

 

204

Andre etablissementers overnatningsfaciliteter

11.2.0.3

 

 

 

Diverse varer og tjenester

Personlig pleje

Frisørsaloner og institutter for personlig pleje

205

Frisører til mænd og børn

12.1.1.1

 

 

 

206

Frisører til kvinder

12.1.1.2

 

 

 

207

Behandlinger inden for personlig pleje

12.1.1.3

 

 

 

Elektriske apparater til personlig pleje

208

Elektriske apparater til personlig pleje

12.1.2.0

 

 

 

Andre apparater, artikler og produkter til personlig pleje

209

Ikke-elektrisk udstyr

12.1.3.1

 

 

 

210

Artikler til personlig hygiejne og wellness, esoteriske produkter og skønhedsprodukter

12.1.3.2

 

 

 

Prostitution

Prostitution

211

Prostitution

12.2.0.0

 

 

 

Personlige effekter i.a.n.

Smykker og ure

212

Smykker

12.3.1.1

 

 

 

213

Ure

12.3.1.2

 

 

 

214

Reparation af smykker og ure

12.3.1.3

 

 

 

Andre personlige effekter

215

Andre personlige effekter

12.3.2.0

 

 

 

Social beskyttelse

Social beskyttelse

216

Social beskyttelse

12.4.0.0

 

 

 

Forsikring

Livsforsikring

217

Livsforsikring

12.5.1.0

 

 

 

Forsikring i forbindelse med boligen

218

Forsikring i forbindelse med boligen

12.5.2.0

 

 

 

Sygeforsikring

219

Sygeforsikring

12.5.3.0

 

 

 

Forsikringer i forbindelse med transport

220

Forsikringer i forbindelse med transport

12.5.4.0

 

 

 

Anden forsikring

221

Anden forsikring

12.5.5.0

 

 

 

Finansielle tjenesteydelser i.a.n.

FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester)

222

FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester)

12.6.1.0

 

 

 

Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n.

223

Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n.

12.6.2.0

 

 

 

Andre tjenester i.a.n.

Andre tjenester i.a.n.

224

Andre tjenester i.a.n.

12.7.0.0

 

 

 

Nettokøb i udlandet

Nettokøb i udlandet

Nettokøb i udlandet

225

Nettokøb i udlandet

 

 

 

 

INDIVIDUEL FORBRUGSUDGIFT I NPISH'ER

Bolig — NPISH'er

Bolig — NPISH'er

Bolig — NPISH'er

226

Bolig — NPISH'er

 

01

 

 

Sundhed — NPISH'er

Sundhed — NPISH'er

Sundhed — NPISH'er

227

Sundhed — NPISH'er

 

02

 

 

Fritid og kultur — NPISH'er

Fritid og kultur — NPISH'er

Fritid og kultur — NPISH'er

228

Fritid og kultur — NPISH'er

 

03

 

 

Undervisning — NPISH'er

Undervisning — NPISH'er

Undervisning — NPISH'er

229

Undervisning — NPISH'er

 

04

 

 

Social beskyttelse — NPISH'er

Social beskyttelse — NPISH'er

Social beskyttelse — NPISH'er

230

Social beskyttelse — NPISH'er

 

05

 

 

Andre tjenester — NPISH'er

Andre tjenester — NPISH'er

Andre tjenester — NPISH'er

231

Andre tjenester — NPISH'er

 

06-09

 

 

INDIVIDUEL FORBRUGSUDGIFT I OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE

Bolig — offentlig forvaltning og servicer

Bolig — offentlig forvaltning og service

Bolig — offentlig forvaltning og service

232

Bolig — offentlig forvaltning og service

 

 

10.6.0

 

Sundhed — offentlig forvaltning og service

Sundhed — offentlig forvaltning og service

Sundhed — offentlig forvaltning og service

233

Sundhed — offentlig forvaltning og service

 

 

07

 

Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service

Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service

Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service

234

Fritid og kultur — offentlig forvaltning og service

 

 

08

 

Undervisning — offentlig forvaltning og service

Undervisning — offentlig forvaltning og service

Undervisning — offentlig forvaltning og service

235

Undervisning — offentlig forvaltning og service

 

 

09

 

Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service

Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service

Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service

236

Social beskyttelse — offentlig forvaltning og service

 

 

10 undtagen 10.6

 

UDGIFTER TIL KOLLEKTIVT FORBRUG I OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE

Udgifter til kollektivt forbrug i offentlig forvaltning og service

Udgifter til kollektivt forbrug i offentlig forvaltning og service

Udgifter til kollektivt forbrug i offentlig forvaltning og service

237

Aflønning af ansatte (kollektive tjenester)

 

 

 

 

238

Forbrug i produktionen

 

 

 

 

239

Overskud af produktionen, brutto

 

 

 

 

240

Produktionsskatter, netto

 

 

 

 

241

Indtægter fra salg

 

 

 

 

BRUTTOINVESTERINGER

Faste bruttoinvesteringer

Maskiner og udstyr

Metalprodukter og udstyr

242

Forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr (CPA 25, undtagen 25.4)

 

 

 

25 undtagen 25.4

243

Databehandlings- og kommunikationsudstyr (CPA 26.1, 26.2 og 26.3)

 

 

 

26.1-26.3

244

Andre elektroniske og optiske produkter (CPA 26.4-26.8)

 

 

 

26.4-26.8

245

Elektrisk udstyr (CPA 27)

 

 

 

27

246

Maskiner til generelle formål (CPA 28.1 og 28.2)

 

 

 

28.1 og 28.2

247

Maskiner til særlige formål (CPA 28.3-28.9)

 

 

 

28.3-28.9

Transportudstyr

248

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne (CPA 29)

 

 

 

29

249

Andet transportudstyr (CPA 30)

 

 

 

30

Bygge- og anlægsarbejde

Bygninger til beboelse

250

Bygninger til beboelse (CPA 41)

 

 

 

41

Bygninger til andre formål end beboelse

251

Bygninger til andre formål end beboelse (CPA 41)

 

 

 

41

Bygværker og udførelse af anlægsarbejder

252

Bygværker og udførelse af anlægsarbejder (CPA 42)

 

 

 

42

Andre produkter

Andre produkter

253

Møbler og andre færdigvarer (CPA 31 og 32)

 

 

 

31 og 32

254

Computersoftware (CPA 58.2 og 62.01)

 

 

 

58.2 og 62.01

255

Andre produkter i.a.n.

 

 

 

øvrige

Lagerændringer

Lagerændringer

Lagerændringer

256

Lagerændringer

 

 

 

 

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

257

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

 

 

 

 

EKSPORT- OG IMPORTBALANCE

Eksport- og importbalance

Eksport- og importbalance

Eksport- og importbalance

258

Eksport- og importbalance

 

 

 

 


(1)  Yderligere opdeling af COICOP som defineret i kapitel 23 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

(2)  Som defineret i kapitel 23 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

(3)  Som defineret i forordning (EU) nr. 1209/2014.


Top