EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0347

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 347/2014 af 4. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår forhøjelse af det maksimale totale svovldioxidindhold, hvis vejrforholdene har gjort det nødvendigt

OJ L 102, 5.4.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/347/oj

5.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 347/2014

af 4. april 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår forhøjelse af det maksimale totale svovldioxidindhold, hvis vejrforholdene har gjort det nødvendigt

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 91, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (2) fastsættes det maksimale totale indhold af svovldioxid i vin. Ifølge punkt A.4. i forordningens bilag I B kan Kommissionen beslutte, at de berørte medlemsstater kan give tilladelse til, at det maksimale totale svovldioxidindhold på under 300 mg/l forhøjes med højst 50 mg/l, hvis vejrforholdene har gjort det påkrævet.

(2)

Den 15. januar 2014 sendte de kompetente myndigheder i Tyskland en officiel anmodning om at forhøje det maksimale totale svovldioxidindhold i vin på under 300 mg/l med højst 50 mg/l for vin, som er fremstillet af druer, der er høstet i 2013 i vindyrkningszonerne i de afgrænsede områder, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Mosel« og de beskyttede geografiske betegnelser »Landwein der Mosel«, »Landwein der Ruwer«, »Landwein der Saar« og »Saarländischer Landwein«.

(3)

De kompetente tyske myndigheder forklarer i deres tekniske redegørelse, at vejrforholdene har indvirket på sundhedstilstanden af de druer, der er høstet i 2013 i de førnævnte zoner. Nærmere bestemt er mange af druerne rådnet efter den sene høst, og der er dannet større mængder af pyruvat, acetaldehyd og alfa-ketoglutarsyre under fermenteringen. Disse stoffer går i forbindelse med svovldioxiden og nedsætter dens konserverende virkning. Derfor er der for at sikre en tilfredsstillende vinifikation og en god konservering behov for en større mængde svovldioxid i vin, der er fremstillet af disse druer. Dette er grunden til, at den midlertidige tilladelse, der er omhandlet i punkt A.4. i bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009, er den eneste mulighed for at anvende de druer, der er berørt af disse ugunstige vejrforhold, til fremstilling af vin, der er egnet til markedsføring.

(4)

Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tillæg 1 til bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).


BILAG

»Tillæg I

Forhøjelse af det maksimale totale svovldioxidindhold, hvis vejrforholdene har gjort det nødvendigt

 

År

Medlemsstat

Vindyrkningszone(r)

Berørte vine

1.

2000

Tyskland

Alle vindyrkningszoner på tysk område

Al vin fremstillet af druer høstet i 2000

2.

2006

Tyskland

Vindyrkningszonerne i delstaterne Baden-Württemberg, Bayern, Hessen og Rheinland-Pfalz

Al vin fremstillet af druer høstet i 2006

3.

2006

Frankrig

Vindyrkningszonerne i departementerne Bas-Rhin og Haut-Rhin

Al vin fremstillet af druer høstet i 2006

4.

2013

Tyskland

Vindyrkningszonerne i det afgrænsede område, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Mosel« og de beskyttede geografiske betegnelser »Landwein der Mosel«, »Landwein der Ruwer«, »Landwein der Saar« og »Saarländischer Landwein«.

Al vin fremstillet af druer høstet i 2013«


Top