EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0011

Kommissionens delegerede direktiv 2014/11/EU af 18. oktober 2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for hexavalent chrom i alkalimetalkilder, der anvendes til fremstilling af fotokatoder i billedforstærkere til røntgenbilleder indtil den 31. december 2019 , og i reservedele til røntgensystemer, der er bragt i omsætning i EU før den 1. januar 2020 EØS-relevant tekst

OJ L 4, 9.1.2014, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/11/oj

9.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 4/65


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV 2014/11/EU

af 18. oktober 2013

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for hexavalent chrom i alkalimetalkilder, der anvendes til fremstilling af fotokatoder i billedforstærkere til røntgenbilleder indtil den 31. december 2019, og i reservedele til røntgensystemer, der er bragt i omsætning i EU før den 1. januar 2020

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder anvendelse af hexavalent chrom i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Hexavalent chrom anvendes i alkalimetalkilder, der anvendes til fremstilling af fotokatoder i billedforstærkere til røntgenbilleder. Det er ikke muligt at eliminere eller substituere hexavalent chrom i processen til fremstilling af fotokatoder, da de aktuelle erstatningsstoffer og alternative teknologier ikke er tilstrækkelig pålidelige eller udbredte til at dække hele spektret af efterspurgte produkter.

(3)

Det kan ikke undgås, at en del af det hexavalente chrom fra fremstillingen af fotokatoderne stadig findes i det produkt, der bringes i omsætning.

(4)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den sidste dag i den sjette måned efter dets ikrafttræden. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag IV til direktiv 2011/65/EU indsættes følgende punkt 30:

»30.

Hexavalent chrom i alkalimetalkilder til fremstilling af fotokatoder i billedforstærkere til røntgenbilleder indtil den 31. december 2019 og i reservedele til røntgensystemer, der er bragt i omsætning i EU inden den 1. januar 2020«.


Top